The World's Largest Public Domain Media Search Engine

militar

public
12,126 media by topicpage 1 of 122
Cod. 11093, fol. 32v: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 32v: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd.

Cod. 11093, fol. 18v: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 18v: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd. Public domain photograph of medieval art, armed forces, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cod. 11093, fol. 20v: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 20v: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd. Public domain photograph of medieval art, armed forces, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cod. 11093, fol. 29r: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 29r: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd. Public domain reproduction of illuminated medieval manuscript page, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cod. 11093, fol. 4v: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 4v: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd. Public domain photograph of medieval art, armed forces, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cod. 11093, fol. 17v: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 17v: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd. Public domain photograph of medieval art, armed forces, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cod. 11093, fol. 39v: Fecht - und Ringbuch

Cod. 11093, fol. 39v: Fecht - und Ringbuch

Ganze Seite: Fechtszene, lavierte Federzeichnung, Südwestdeutschland, Mitte 15. Jhd. Public domain photograph of medieval art, armed forces, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mapa militar de una parte de Cataluña

Mapa militar de una parte de Cataluña

Comprende la zona oriental de la provincia de Tarragona, la meridional de Barcelona y el término municipal de Blanes en la de Gerona

Croquis de las inmediaciones del Castillo de Ximena para mayor inteligencia de la memoria Militar formado sobre este punto el dia 27 de Enero de 1813

Croquis de las inmediaciones del Castillo de Ximena para mayor intelig...

Manuscrito firmado y rubricado por el autor. A plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela en azul, carmín, siena y gris

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I...

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpings regemente...

Porträtt av Adolf Ludvig von Schwerin, kapten vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Carl Rudolf Norlin, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Carl Rudolf Norlin, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Carl Rudolf Norlin, kapten vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Carl Axel Malmerfelt, kapten vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Carl Axel Malmerfelt, kapten vid Dalregementet I 13.

Porträtt av Carl Axel Malmerfelt, kapten vid Dalregementet I 13. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Erik Wilhelm Gillner, löjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar rege...

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.

Porträtt av Fredrik Löwenhielm, löjtnant vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av Fredrik Löwenhielm, löjtnant vid Närkes regemente I 21.

Porträtt av Fredrik Löwenhielm, löjtnant vid Närkes regemente I 21. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0002048 och AMA.0009415.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, officer vid Skånska dr...

Porträtt av friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0002048 och AMA.0009415.

Porträtt av Gudmund Fredrik Löwenhjelm, major vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Gudmund Fredrik Löwenhjelm, major vid Skånska dragonregeme...

Porträtt av Gudmund Fredrik Löwenhjelm, major vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Erland Casper Nils Victor Kleen, löjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007775.

Porträtt av Erland Casper Nils Victor Kleen, löjtnant vid Andra livgar...

Porträtt av Erland Casper Nils Victor Kleen, löjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007775.

Porträtt av Göthrik Albert Eugène Hedenstjerna, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Göthrik Albert Eugène Hedenstjerna, löjtnant vid Kronoberg...

Porträtt av Göthrik Albert Eugène Hedenstjerna, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002405.

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8....

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002405.

Porträtt av Jacob Daniel Blidberg.Se även bild AMA.0007133.

Porträtt av Jacob Daniel Blidberg.Se även bild AMA.0007133.

Porträtt av Jacob Daniel Blidberg.Se även bild AMA.0007133. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Gustaf Samuel Theodor Wendels, löjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Gustaf Samuel Theodor Wendels, löjtnant vid Älvsborgs rege...

Porträtt av Gustaf Samuel Theodor Wendels, löjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Stafs Fredrik Viktor von Post, officer vid Livregementets husarer K 3.Se även bild AMA.0002059 och AMA.0009839.

Porträtt av Stafs Fredrik Viktor von Post, officer vid Livregementets ...

Porträtt av Stafs Fredrik Viktor von Post, officer vid Livregementets husarer K 3.Se även bild AMA.0002059 och AMA.0009839.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Fyodor Trepov, officer och polischef i St Petersburg.

Porträtt av Fyodor Trepov, officer och polischef i St Petersburg.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från 1870-1890-talet föreställande bland annat den ryska tsarfamiljen, svenska ingenjörer i rysk tjänst samt miljöbilder från S:t Petersburg.

Porträtt av okänd löjtnant. - Public domain portrait photograph

Porträtt av okänd löjtnant. - Public domain portrait photograph

Porträtt av okänd löjtnant. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Astley Fürst, löjtnant vid Kalmar regemente.Se även bild AMA.0009646.

Porträtt av Astley Fürst, löjtnant vid Kalmar regemente.Se även bild A...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

"Efter striden". - Public domain portrait print

"Efter striden". - Public domain portrait print

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av Carl August Mannerskantz.

Porträtt av Carl August Mannerskantz.

Porträtt av Carl August Mannerskantz. Public domain photograph of 19th-century portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Hjalmar Henrik Anderson, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Hjalmar Henrik Anderson, underlöjtnant vid Wendes artiller...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Porträtt av Johan Richard Frithiof Bergstrand, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Johan Richard Frithiof Bergstrand, underlöjtnant vid Jönkö...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Porträtt av okänd officer vid Smålands husarregemente K 4.

Porträtt av okänd officer vid Smålands husarregemente K 4.

Porträtt av okänd officer vid Smålands husarregemente K 4. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tre officerare åker häst med vagn.

Tre officerare åker häst med vagn.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Porträtt av Philip Rickman von Platen, officer vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Philip Rickman von Platen, officer vid Skånska husarregeme...

Porträtt av Philip Rickman von Platen, officer vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av fanjunkare Landqvist vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av fanjunkare Landqvist vid Västgöta regemente I 6.

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av John Edvard Magnus Sager, löjtnant vid Livregementets dragoner K 2.Se även AMA.0008452.

Porträtt av John Edvard Magnus Sager, löjtnant vid Livregementets drag...

Porträtt av John Edvard Magnus Sager, löjtnant vid Livregementets dragoner K 2.Se även AMA.0008452.

Porträtt av Thure Carl Otto Sandelin, löjtnant vid Fortifikationen.Se även AMA.0005533.

Porträtt av Thure Carl Otto Sandelin, löjtnant vid Fortifikationen.Se ...

Porträtt av Thure Carl Otto Sandelin, löjtnant vid Fortifikationen.Se även AMA.0005533.

Porträtt av Gustaf Fredrik von Rosen, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0021879.

Porträtt av Gustaf Fredrik von Rosen, underlöjtnant vid Andra livgarde...

Porträtt av Gustaf Fredrik von Rosen, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0021879.

Porträtt av Ernst ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007708, AMA.0009823 och AMA.0021748.

Porträtt av Ernst ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Livgrenadjärrege...

Porträtt av Ernst ludvig Kugelberg, underlöjtnant vid Livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0007708, AMA.0009823 och AMA.0021748.

Porträtt av Gustaf Ludvig Kantzow, officer vid Södermanlands regemente I 10.

Porträtt av Gustaf Ludvig Kantzow, officer vid Södermanlands regemente...

Fotografiet ingår i album innehållande bilder av officerare från olika regementen, huvudsakligen 1870-1880-tal.

Porträtt av Henrik Jakob Fredrik Gahn, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0007428 och AMA.0009552.

Porträtt av Henrik Jakob Fredrik Gahn, löjtnant vid Västmanlands regem...

Porträtt av Henrik Jakob Fredrik Gahn, löjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0007428 och AMA.0009552.

Porträtt av Alfred Mohme, styckjunkare vid artilleriet.Se även bild AMA.0009761.

Porträtt av Alfred Mohme, styckjunkare vid artilleriet.Se även bild AM...

Porträtt av Alfred Mohme, styckjunkare vid artilleriet.Se även bild AMA.0009761.

Porträtt av friherre Folke Fromhold Rehbinder, kapten vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av friherre Folke Fromhold Rehbinder, kapten vid Livregemente...

Porträtt av friherre Folke Fromhold Rehbinder, kapten vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0008112.

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarrege...

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0008112.

Porträtt av Isak Emanuel Trägårdh, underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av Isak Emanuel Trägårdh, underlöjtnant vid Södra skånska inf...

Porträtt av Isak Emanuel Trägårdh, underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av Jakob Axel Broander vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Jakob Axel Broander vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Jakob Axel Broander vid Gotlands nationalbeväring I 27. Public domain photograph related to Swedish military, army, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Emil Georg Wockatz, underlöjtnant vid Bohusläns regemente I 17.

Porträtt av Emil Georg Wockatz, underlöjtnant vid Bohusläns regemente ...

Fotografiet ingår i album innehållande bilder av officerare från olika regementen, huvudsakligen 1870-1880-tal.

Porträtt av Samuel Gustaf Fredrik Stjernstedt, löjtnant vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Samuel Gustaf Fredrik Stjernstedt, löjtnant vid Upplands r...

Porträtt av Samuel Gustaf Fredrik Stjernstedt, löjtnant vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Gustaf Flygare, löjtnant, vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Gustaf Flygare, löjtnant, vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Gustaf Flygare, löjtnant, vid Älvsborgs regemente I 15. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Gerhard Fredrik Löwenhielm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007840 och AMA.0007941.

Porträtt av Gerhard Fredrik Löwenhielm, underlöjtnant vid Andra livgar...

Porträtt av Gerhard Fredrik Löwenhielm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007840 och AMA.0007941.

Porträtt av Gustaf Julius Rabe, officer vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0009674.

Porträtt av Gustaf Julius Rabe, officer vid Fortifikationen.Se även bi...

Porträtt av Gustaf Julius Rabe, officer vid Fortifikationen.Se även bild AMA.0009674.

Infanterivolontärskolan 1891-1892.

Infanterivolontärskolan 1891-1892.

Infanterivolontärskolan 1891-1892. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Scen ur "No femton Stolt" vid manskapsfest i Pontonjärbataljonens exercishus 1891.

Scen ur "No femton Stolt" vid manskapsfest i Pontonjärbataljonens exer...

Scen ur "No femton Stolt" vid manskapsfest i Pontonjärbataljonens exercishus 1891.

Porträtt av Fritz Teodor Valentin Beselin, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0009743.

Porträtt av Fritz Teodor Valentin Beselin, underlöjtnant vid Göta arti...

Porträtt av Fritz Teodor Valentin Beselin, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AMA.0009743.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde.

Porträtt av okänd soldat vid Livgarde. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Johan Nathanael Ifvarsson, intendent vid Intendenturkåren.

Porträtt av Johan Nathanael Ifvarsson, intendent vid Intendenturkåren.

Porträtt av Johan Nathanael Ifvarsson, intendent vid Intendenturkåren. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Grupporträtt av arbetare vid gamla sågen i Essvik, 1894-1896.

Grupporträtt av arbetare vid gamla sågen i Essvik, 1894-1896.

Grupporträtt av arbetare vid gamla sågen i Essvik, 1894-1896. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Carl Jonas Walter Jochnick, löjtnant vid Göta livgarde I 2. Se även AMA.0007672.

Porträtt av Carl Jonas Walter Jochnick, löjtnant vid Göta livgarde I 2...

Porträtt av Carl Jonas Walter Jochnick, löjtnant vid Göta livgarde I 2. Se även AMA.0007672.

Porträtt av Helge Gustaf Wilhelm Sjöberg, kapten vid artilleriet.

Porträtt av Helge Gustaf Wilhelm Sjöberg, kapten vid artilleriet.

Porträtt av Helge Gustaf Wilhelm Sjöberg, kapten vid artilleriet. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Gustaf Ulfsson Kalling, underlöjtnant vid Livregementet till fot I 3.

Porträtt av Gustaf Ulfsson Kalling, underlöjtnant vid Livregementet ti...

Porträtt av Gustaf Ulfsson Kalling, underlöjtnant vid Livregementet till fot I 3.

Porträtt av Klas Samuel Oskar Gyllenadler, löjtnant vid Upplands regemente I 8.

Porträtt av Klas Samuel Oskar Gyllenadler, löjtnant vid Upplands regem...

Porträtt av Klas Samuel Oskar Gyllenadler, löjtnant vid Upplands regemente I 8.

Kapten J G Leijonflycht i sin bostad med åldrig kvinna, S:t Persgatan 26, Uppsala 1899

Kapten J G Leijonflycht i sin bostad med åldrig kvinna, S:t Persgatan ...

Kapten J G Leijonflycht i sin bostad med åldrig kvinna, S:t Persgatan 26, Uppsala 1899

Porträtt av Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, överstelöjtnant vid Vaxholms artillerikår A 5.

Porträtt av Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, överstelöjtnant v...

Porträtt av Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, överstelöjtnant vid Vaxholms artillerikår A 5.

Porträtt av Axel Frithiof Lagerholm, kapten vid Hälsinge regemente I 14. Se även AMA.0007965 och AMA.0007985.

Porträtt av Axel Frithiof Lagerholm, kapten vid Hälsinge regemente I 1...

Porträtt av Axel Frithiof Lagerholm, kapten vid Hälsinge regemente I 14. Se även AMA.0007965 och AMA.0007985.

Porträtt av Stellan d'Orchimont, officer vid Göta livgarde I 2.

Porträtt av Stellan d'Orchimont, officer vid Göta livgarde I 2.

Porträtt av Stellan d'Orchimont, officer vid Göta livgarde I 2. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Sven Kristian August Brogren, officer vid Kalmar regemente I 21 och vid Intendenturkåren.

Porträtt av Sven Kristian August Brogren, officer vid Kalmar regemente...

Porträtt av Sven Kristian August Brogren, officer vid Kalmar regemente I 21 och vid Intendenturkåren.

Porträtt av Carl Gustaf Ling-Vannerus, löjtnant vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Porträtt av Carl Gustaf Ling-Vannerus, löjtnant vid Värmlands fältjäga...

Porträtt av Carl Gustaf Ling-Vannerus, löjtnant vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Porträtt av Samuel August Braunerhjelm, officer i armén.

Porträtt av Samuel August Braunerhjelm, officer i armén.

Porträtt av Samuel August Braunerhjelm, officer i armén. Public domain photograph of 19th-century portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Adolf Ludvig von Post, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Adolf Ludvig von Post, officer vid Hälsinge regemente I 14...

Porträtt av Adolf Ludvig von Post, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Mauritz Gregor Larsson, officer vid Värmlands fältjägarekår I 26 och Intendenturkåren.

Porträtt av Mauritz Gregor Larsson, officer vid Värmlands fältjägarekå...

Porträtt av Mauritz Gregor Larsson, officer vid Värmlands fältjägarekår I 26 och Intendenturkåren.

Livregementets grenadjärer I 3, marschkompaniet "Vätternrundan" i Gränna, 1900.

Livregementets grenadjärer I 3, marschkompaniet "Vätternrundan" i Grän...

Livregementets grenadjärer I 3, marschkompaniet "Vätternrundan" i Gränna, 1900. Public domain photograph - Swedish army parade, ceremony, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Carl Gustaf Biörck, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Carl Gustaf Biörck, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Carl Gustaf Biörck, officer vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Edgar Julius Eneström, överstelöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0013867.

Porträtt av Edgar Julius Eneström, överstelöjtnant vid Jönköpings rege...

Porträtt av Edgar Julius Eneström, överstelöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0013867.

Militärer på idrottsfältet / Länsmuseet Gävleborg

Militärer på idrottsfältet / Länsmuseet Gävleborg

Militärer på idrottsfältet Public domain photograph of army uniform, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Anders Fredrik Daevel, officer vid Göta livgarde.

Porträtt av Anders Fredrik Daevel, officer vid Göta livgarde.

Porträtt av Anders Fredrik Daevel, officer vid Göta livgarde. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Train station Spis till kokvagn ? Militärt - Public domain photograph.

Train station Spis till kokvagn ? Militärt - Public domain photograph.

Spis till kokvagn ? Militärt Public domain photograph of train station, platform, train tracks, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Johan Hjalmar Hellman, löjtnant vid Andra livgardet I 2. Se även bild AMA.0007446 och AMA.0007582.

Porträtt av Johan Hjalmar Hellman, löjtnant vid Andra livgardet I 2. S...

Porträtt av Johan Hjalmar Hellman, löjtnant vid Andra livgardet I 2. Se även bild AMA.0007446 och AMA.0007582.

Grupporträtt av soldater med cyklar.

Grupporträtt av soldater med cyklar.

Grupporträtt av soldater med cyklar. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tysk historisk tablå, grupp i uniformer uppställd vid musikpaviljong, 1900-talet.

Tysk historisk tablå, grupp i uniformer uppställd vid musikpaviljong, ...

Tysk historisk tablå, grupp i uniformer uppställd vid musikpaviljong, 1900-talet.

Planteringsförbundets park.
Två kvinnor och militärer.

Planteringsförbundets park. Två kvinnor och militärer.

Planteringsförbundets park. Två kvinnor och militärer. Public domain photograph of cabinet, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av löjtnant Axel Theodor Polycarpus Cronhjelm.

Porträtt av löjtnant Axel Theodor Polycarpus Cronhjelm.

Porträtt av löjtnant Axel Theodor Polycarpus Cronhjelm. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Carl Philiph Wilhelm Broman, officer vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Carl Philiph Wilhelm Broman, officer vid Skaraborgs regeme...

Porträtt av Carl Philiph Wilhelm Broman, officer vid Skaraborgs regemente I 9.

Grupporträtt av Positionsartilleriregementets 1. konstaplar.

Grupporträtt av Positionsartilleriregementets 1. konstaplar.

Grupporträtt av Positionsartilleriregementets 1. konstaplar. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Tage Sylvan, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Tage Sylvan, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Tage Sylvan, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3. Public domain photograph of military officer portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av okänd soldat vid Livregementets husarer K 3.

Porträtt av okänd soldat vid Livregementets husarer K 3.

Porträtt av okänd soldat vid Livregementets husarer K 3. Public domain photograph related to Swedish military, army, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Till minne från underofficerarna vid beväringsrekrytskolan 1903, Livregementets husarer K 3.

Till minne från underofficerarna vid beväringsrekrytskolan 1903, Livre...

Till minne från underofficerarna vid beväringsrekrytskolan 1903, Livregementets husarer K 3.

Porträtt av Johan Gustaf Fabian Wrangel, överstelöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009215, AMA.0009232, AMA.0009233 och AMA.0009202.

Porträtt av Johan Gustaf Fabian Wrangel, överstelöjtnant vid Hälsinge ...

Porträtt av Johan Gustaf Fabian Wrangel, överstelöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.Se även AMA.0009215, AMA.0009232, AMA.0009233 och AMA.0009202.

Porträtt av Philip Baltzar von Platen, överstelöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Philip Baltzar von Platen, överstelöjtnant vid Skånska hus...

Porträtt av Philip Baltzar von Platen, överstelöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.

IV. arméfördelningen fältövningar på Södertörn utanför Oskarskyrkan i Stockholm 1905.

IV. arméfördelningen fältövningar på Södertörn utanför Oskarskyrkan i ...

IV. arméfördelningen fältövningar på Södertörn utanför Oskarskyrkan i Stockholm 1905. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Pi... More

Grupporträtt av utexaminerade kadetter från krigsskolan 1906.

Grupporträtt av utexaminerade kadetter från krigsskolan 1906.

Grupporträtt av utexaminerade kadetter från krigsskolan 1906. Public domain photograph of group portrait, officers of Swedish military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av Carl Pehr Pontus Reuterswärd, löjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.

Porträtt av Carl Pehr Pontus Reuterswärd, löjtnant vid Första livgrena...

Porträtt av Carl Pehr Pontus Reuterswärd, löjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.

Porträtt av Porträtt av Magnusson.

Porträtt av Porträtt av Magnusson.

Porträtt av Magnusson. Public domain photograph - Swedish officer, military portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kabinettsfotografi: Österrikisk-ungersk överste med stor mustasch och medaljer på bröstet. Uniformsmössan i ena handen och den andra på värjan.

Kabinettsfotografi: Österrikisk-ungersk överste med stor mustasch och ...

Fotografi överlämnat till överste T Boije Hjerström den 23 april 1908 som minne från dennes tjänstgöring i österrikisk-ungerska armén 1907 - troligen 4:e Infanteriregementet.

Grupporträtt av officerare och civilklädda män.

Grupporträtt av officerare och civilklädda män.

Grupporträtt av officerare och civilklädda män. Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Män i uniform sitter och ser ut över fjällvy, Sverige

Män i uniform sitter och ser ut över fjällvy, Sverige

Män i uniform sitter och ser ut över fjällvy, Sverige

Vid Lambert Jepssons hörn (nuvarande Gallerian).

Vid Lambert Jepssons hörn (nuvarande Gallerian).

Vid Lambert Jepssons hörn (nuvarande Gallerian).

Två soldater på en parkbänk. Armémuseum

Två soldater på en parkbänk. Armémuseum

Fotografiet ingår i album innehållande bilder från Göta livgarde I 2 omkring 1910-1920.

Porträtt av militära flygpionjären Bertil de Maré från Norrlands artilleriregemente.

Porträtt av militära flygpionjären Bertil de Maré från Norrlands artil...

Porträtt av militära flygpionjären Bertil de Maré från Norrlands artilleriregemente. Public domain photograph of army uniform, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 122

Next