The World's Largest Public Domain Media Search Engine

memory from the liberation russo turkish 1877 1878 war album 1928

public
287 media by topicpage 1 of 3
Спомен-52-6-Христо Стаменов, Национална библиотека на България

Спомен-52-6-Христо Стаменов, Национална библиотека на България

Български: Христо Стаменов, жител на Габрово. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-58-2-Недко Райчев, Национална библиотека на България

Спомен-58-2-Недко Райчев, Национална библиотека на България

Български: Недко Райчев, роден в село Топлеш, жител на Севлиево. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-58-3-Марин Стойчев, Национална библиотека на България

Спомен-58-3-Марин Стойчев, Национална библиотека на България

Български: Марин Стойчев, жител на село Влайчевци. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-62-6-Иван Боров, Национална библиотека на България

Спомен-62-6-Иван Боров, Национална библиотека на България

Български: Иван Хр. Боров, роден в Габрово, жител на Русе, опълченец от Десета дружина.

Спомен-68-2-Петър Саков, Национална библиотека на България

Спомен-68-2-Петър Саков, Национална библиотека на България

Български: Петър Д. Саков, жител на Габрово, част от Конната сотня.

Спомен-75-2-Иван Ръжанков, Национална библиотека на България

Спомен-75-2-Иван Ръжанков, Национална библиотека на България

Български: Иван Д. Ръжанков, жител на Пазарджик.

Спомен-41-3-Страти Христов, Национална библиотека на България

Спомен-41-3-Страти Христов, Национална библиотека на България

Български: Страти Христов, роден в Браила, жител на Русе. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-43-1-Стамен Юруков, Национална библиотека на България

Спомен-43-1-Стамен Юруков, Национална библиотека на България

Български: Стамен Юруков, жител на село Мирково. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-52-8-Рачо Генков, Национална библиотека на България

Спомен-52-8-Рачо Генков, Национална библиотека на България

Български: Рачо Генков, жител на Ловеч. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-58-6-Генчо Стоянов, Национална библиотека на България

Спомен-58-6-Генчо Стоянов, Национална библиотека на България

Български: Генчо Стоянов, жител на село Гледаци. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-70-4-Поп Харитон - Egypt

Спомен-70-4-Поп Харитон - Egypt

Български: Поп Харитон, роден в Габрово.

Спомен-72-1-Иван Андонов, Национална библиотека на България

Спомен-72-1-Иван Андонов, Национална библиотека на България

Български: Иван Андонов, роден в село Спасово, жител на Пловдив.

Спомен-40-7-Стойчо Константинов

Спомен-40-7-Стойчо Константинов

Български: Стойчо Константинов, роден в село Крамолин, жител на Свищов. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-42-8-Стефан Костадинов, Национална библиотека на България

Спомен-42-8-Стефан Костадинов, Национална библиотека на България

Български: Стефан Костадинов, жител на село Батолци. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-53-9-Стоян Милков, Национална библиотека на България

Спомен-53-9-Стоян Милков, Национална библиотека на България

Български: Стоян Милков, роден в село Поповци, жител на Русе. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-58-1-Николай Тотев, Национална библиотека на България

Спомен-58-1-Николай Тотев, Национална библиотека на България

Български: Николай Тотев, жител на село Пецовци. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-63-9-Юрдан Калинкин, Национална библиотека на България

Спомен-63-9-Юрдан Калинкин, Национална библиотека на България

Български: Юрдан Хр. Калинкин, жител на Елена, опълченец от Десета дружина.

Спомен-75-6-Нено Яков Делибалтов

Спомен-75-6-Нено Яков Делибалтов

Български: Нено Яков Делибалтов, жител на Панагюрище.

Спомен-76-2-Трифон Василев, Национална библиотека на България

Спомен-76-2-Трифон Василев, Национална библиотека на България

Български: Трифон Василев, жител на Аликочово.

Спомен-77-2-Кръстю Димитров, Национална библиотека на България

Спомен-77-2-Кръстю Димитров, Национална библиотека на България

Български: Кръстю Димитров, жител на Стрелча.

Спомен-23-5-Георги Кондев, Russian Empire

Спомен-23-5-Георги Кондев, Russian Empire

Български: Георги Кондев, жител на гр. Лясковец. Опълченец в Първа дружина.

Спомен-42-7-Панчо Стоилов, Национална библиотека на България

Спомен-42-7-Панчо Стоилов, Национална библиотека на България

Български: Панчо Стоилов, жител на село Радославово. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-54-4-Никола Ангелов, Национална библиотека на България

Спомен-54-4-Никола Ангелов, Национална библиотека на България

Български: Никола Ангелов, жител на село Костел. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-59-2-Русин Станев, Национална библиотека на България

Спомен-59-2-Русин Станев, Национална библиотека на България

Български: Русин Станев, жител на село Габарево. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-59-5-Стоян Пройнов, Национална библиотека на България

Спомен-59-5-Стоян Пройнов, Национална библиотека на България

Български: Стоян Пройнов, роден в село Тодоричетата, жител на село Кючю Ахмед. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-71-6-Петко Франгов, Национална библиотека на България

Спомен-71-6-Петко Франгов, Национална библиотека на България

Български: Свещеник Петко Франгов, жител на село Бяла черква.

Спомен-73-6-Христо Петров, Национална библиотека на България

Спомен-73-6-Христо Петров, Национална библиотека на България

Български: Христо Петров, роден в село Тодоровци, жител на Габрово.

Спомен-75-1-Иван Рибаров - Public domain portrait print

Спомен-75-1-Иван Рибаров - Public domain portrait print

Български: Иван Рибаров, роден в Калофер, жител на София.

Спомен-47-2-Петър Гетов - Public domain portrait print

Спомен-47-2-Петър Гетов - Public domain portrait print

Български: Петър Гетов, роден в Кула, жител на Видин. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-63-6-Христо Влаев, Национална библиотека на България

Спомен-63-6-Христо Влаев, Национална библиотека на България

Български: Христо Влаев, жител на Габрово, опълченец от Десета дружина.

Спомен-74-8-Цанко Минков, Национална библиотека на България

Спомен-74-8-Цанко Минков, Национална библиотека на България

Български: Цанко Минков, жител на Павел баня.

Спомен-77-1-Васил Николов, Национална библиотека на България

Спомен-77-1-Васил Николов, Национална библиотека на България

Български: Хаджи Васил Николов, роден в Карлово, жител на София.

Спомен-79-1-Георги Табаков, Национална библиотека на България

Спомен-79-1-Георги Табаков, Национална библиотека на България

Български: Георги Табаков, член съветник на Настоятелството на Централното поборническо опълченско дружество „Шипка“. Опълченец от Първа дружина. Роден в Импуцита (Бесарабия), жител на София.

Спомен-23-1-Стоян Тодоров, Russian Empire

Спомен-23-1-Стоян Тодоров, Russian Empire

Български: Стоян Тодоров, жител на с. Гложена. Опълченец в Първа дружина.

Спомен-44-1-Петър Табаков, Национална библиотека на България

Спомен-44-1-Петър Табаков, Национална библиотека на България

Български: Петър Табаков, жител на Троян. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-46-5-Наум Димитров, Национална библиотека на България

Спомен-46-5-Наум Димитров, Национална библиотека на България

Български: Наум Димитров, роден в Македония. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-53-8-Петко Генчов, Национална библиотека на България

Спомен-53-8-Петко Генчов, Национална библиотека на България

Български: Петко Генчов, жител на село Арапово. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-62-2-Ненчо Кротев, Национална библиотека на България

Спомен-62-2-Ненчо Кротев, Национална библиотека на България

Български: Ненчо М. Кротев, жител на град Дряново, опълченец от Десета дружина.

Спомен-67-2-Тоню Илиев, Национална библиотека на България

Спомен-67-2-Тоню Илиев, Национална библиотека на България

Български: Тоню Илиев, жител на село Средец, опълченец от Десета дружина.

Спомен-71-9-Младен Павлов - Public domain portrait print

Спомен-71-9-Младен Павлов - Public domain portrait print

Български: Младен Павлов, роден във Видин, жител на София.

Спомен-75-4-Петър Мъглов, Национална библиотека на България

Спомен-75-4-Петър Мъглов, Национална библиотека на България

Български: Петър Алекс. Мъглов, жител на Сливен.

Спомен-35-7-Деню Стойков, Russian Empire

Спомен-35-7-Деню Стойков, Russian Empire

Български: Деню Стойков, жит. на гр. Търново. Опълченец в Трета дружина.

Спомен-38-7-Иван Калинов, Национална библиотека на България

Спомен-38-7-Иван Калинов, Национална библиотека на България

Български: Иван Калинов, роден в Русе, жител на София. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-38-9-Иван Цонков, Национална библиотека на България

Спомен-38-9-Иван Цонков, Национална библиотека на България

Български: Иван Цонков, жител на Златица. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-43-6-Недялко Тодоров, Национална библиотека на България

Спомен-43-6-Недялко Тодоров, Национална библиотека на България

Български: Недялко Тодоров, жител на село Асеново. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-46-4-Стефан Димитров, Национална библиотека на България

Спомен-46-4-Стефан Димитров, Национална библиотека на България

Български: Стефан Димитров, жител на Търново. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-49-8-Тодор Стаменов, Национална библиотека на България

Спомен-49-8-Тодор Стаменов, Национална библиотека на България

Български: Тодор Стаменов, роден в село Калище, жител на село Ковачевци. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-48-8-Атанас Йовчев, Национална библиотека на България

Спомен-48-8-Атанас Йовчев, Национална библиотека на България

Български: Атанас Йовчев, жител на Шумен. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-72-4-Димитър Куев, Национална библиотека на България

Спомен-72-4-Димитър Куев, Национална библиотека на България

Български: Димитър Куев, роден в Бяла черква, жител на София.

Спомен-72-8-Иваница Иванов - Public domain portrait print

Спомен-72-8-Иваница Иванов - Public domain portrait print

Български: Иваница А. Иванов, жител на Русе.

Спомен-76-7-Анчо Стаев, Национална библиотека на България

Спомен-76-7-Анчо Стаев, Национална библиотека на България

Български: Анчо Стаев, роден в село Славовица, жител на Пазарджик.

Спомен-36-3-Велико Филипов, Russian Empire

Спомен-36-3-Велико Филипов, Russian Empire

Български: Велико Филипов, жит. на с. Лозенито. Опълченец в Трета дружина.

Спомен-50-8-Никола Дончев, Национална библиотека на България

Спомен-50-8-Никола Дончев, Национална библиотека на България

Български: Никола Дончев, жител на Сопот. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-55-4-Петър Вълчанов, Национална библиотека на България

Спомен-55-4-Петър Вълчанов, Национална библиотека на България

Български: Петър Г. Вълчанов, роден в Болград, жител на Казанлък. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-71-1-Димитър Тодоров, Национална библиотека на България

Спомен-71-1-Димитър Тодоров, Национална библиотека на България

Български: Димитър Тодоров, роден в село Нова махала, жител на София.

Спомен-72-2-Иван Зерделийски - Public domain portrait print

Спомен-72-2-Иван Зерделийски - Public domain portrait print

Български: Иван Ан. Зерделийски, роден в Сливен, жител на Русе.

Спомен-76-3-Никола Иванов, Национална библиотека на България

Спомен-76-3-Никола Иванов, Национална библиотека на България

Български: Никола Иванов, жител на Правец.

Спомен-24-1-Минчо Димитров, Russian Empire

Спомен-24-1-Минчо Димитров, Russian Empire

Български: Минчо Димитров, роден в с. Кортен, жител на гр. Нова Загора. Опълченец в Първа дружина.

Спомен-23-3-Велю Петров, Russian Empire

Спомен-23-3-Велю Петров, Russian Empire

Български: Велю Петров, жител на с. Смолско. Опълченец в Първа дружина.

Спомен-39-2-Петър Шопов, Национална библиотека на България

Спомен-39-2-Петър Шопов, Национална библиотека на България

Български: Петър Шопов, жител на Търново. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-39-3-Георги Банков, Национална библиотека на България

Спомен-39-3-Георги Банков, Национална библиотека на България

Български: Георги Банков, роден в село Белица, жител на София. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-42-9-Иван Дудев, Национална библиотека на България

Спомен-42-9-Иван Дудев, Национална библиотека на България

Български: Иван Дудев, жител на махала Велческа. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-44-2-Тодор Кръстев, Национална библиотека на България

Спомен-44-2-Тодор Кръстев, Национална библиотека на България

Български: Тодор Кръстев, жител на Враца. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-48-6-Хрусан Калчев, Национална библиотека на България

Спомен-48-6-Хрусан Калчев, Национална библиотека на България

Български: Хрусан Калчев, роден в Силистра, жител на Сливен. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-52-3-Хаджи Димитър Рашев

Спомен-52-3-Хаджи Димитър Рашев

Български: Хаджи Димитър Рашев, жител на Русе. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-53-7-Тодор Златев, Национална библиотека на България

Спомен-53-7-Тодор Златев, Национална библиотека на България

Български: Тодор Златев, жител на Русе. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-62-1-Станчо Тананов, Национална библиотека на България

Спомен-62-1-Станчо Тананов, Национална библиотека на България

Български: Станчо Тананов, жител на град Дряново, опълченец от Десета дружина.

Спомен-63-1-Недко Стойков, Национална библиотека на България

Спомен-63-1-Недко Стойков, Национална библиотека на България

Български: Недко Стойков, жител на Габрово, опълченец от Десета дружина.

Спомен-68-3-Коста Априлов, Национална библиотека на България

Спомен-68-3-Коста Априлов, Национална библиотека на България

Български: Коста П. Априлов, роден в Габрово, жител на Плевен, част от Конната сотня.

Спомен-75-7-Юрдан Иванов, Национална библиотека на България

Спомен-75-7-Юрдан Иванов, Национална библиотека на България

Български: Юрдан Иванов, жител на Бяла черква.

Спомен-23-9-Дончо Подмолов, Russian Empire

Спомен-23-9-Дончо Подмолов, Russian Empire

Български: Дончо Подмолов (Доньо Подмолов, Диньо Подмолов), роден в гр. Нова Загора. Опълченец в Първа дружина.

Спомен-42-6-Васил Илков, Национална библиотека на България

Спомен-42-6-Васил Илков, Национална библиотека на България

Български: Васил Илков, роден в село Осиковица, жител на Луковит. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-48-3-Богдан Колюв, Национална библиотека на България

Спомен-48-3-Богдан Колюв, Национална библиотека на България

Български: Богдан Колюв, жител на село Ракита. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-53-1-Геро Василев, Национална библиотека на България

Спомен-53-1-Геро Василев, Национална библиотека на България

Български: Геро Василев, роден в Шумен, жител на Разград. Опълченец в Шеста дружина.

Спомен-62-4-Минчо Праздников, Национална библиотека на България

Спомен-62-4-Минчо Праздников, Национална библиотека на България

Български: Минчо Ив. Праздников, жител на град Дряново, опълченец от Десета дружина.

Спомен-63-4-Васил Ямантиев, Национална библиотека на България

Спомен-63-4-Васил Ямантиев, Национална библиотека на България

Български: Васил Н. Ямантиев, жител на Габрово, опълченец от Десета дружина.

Спомен-67-6-Ради Величков, Национална библиотека на България

Спомен-67-6-Ради Величков, Национална библиотека на България

Български: Ради Величков, жител на град Дряново, опълченец от Десета дружина.

Спомен-39-4-Коста Генчев, Национална библиотека на България

Спомен-39-4-Коста Генчев, Национална библиотека на България

Български: Коста Генчев, роден в Сливен, жител на София. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-40-2-Димитър Генчев, Национална библиотека на България

Спомен-40-2-Димитър Генчев, Национална библиотека на България

Български: Димитър Генчев, жител на Стара Загора. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-41-2-Никола Богданов, Национална библиотека на България

Спомен-41-2-Никола Богданов, Национална библиотека на България

Български: Никола Богданов, роден в село Плачковци, жител на Русе. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-43-9-Райно Божанов, Национална библиотека на България

Спомен-43-9-Райно Божанов, Национална библиотека на България

Български: Райно Божанов, жител на село Дерелии. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-46-8-Димитър Николов - Public domain portrait print

Спомен-46-8-Димитър Николов - Public domain portrait print

Български: Димитър Николов, жител на Търново. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-51-1-Н. А. Беляев, Национална библиотека на България

Спомен-51-1-Н. А. Беляев, Национална библиотека на България

Български: Подполковник Н. А. Беляев, командир на Шеста дружина. Public domain photograph - military portrait, armed forces officer, leader, commander, 19th century, free to use, no copyright restrictions ima... More

Спомен-58-7-Петър Цветков, Национална библиотека на България

Спомен-58-7-Петър Цветков, Национална библиотека на България

Български: Петър Цветков, роден в село Тодоричетата, жител на село Добромирка. Опълченец в Девета дружина.

Спомен-70-1-Хаджи Димитър, Национална библиотека на България

Спомен-70-1-Хаджи Димитър, Национална библиотека на България

Български: Хаджи Димитър, роден в Сливен.

Спомен-74-4-Ганю Кънчев, Национална библиотека на България

Спомен-74-4-Ганю Кънчев, Национална библиотека на България

Български: Ганю Кънчев, роден в село Хотница, жител на село Арбанаси.

Спомен-76-9-Ангел Господинов, Национална библиотека на България

Спомен-76-9-Ангел Господинов, Национална библиотека на България

Български: Ангел Господинов, жител на Дичин.

Спомен-79-2-Кръстю Попов, Национална библиотека на България

Спомен-79-2-Кръстю Попов, Национална библиотека на България

Български: Кръстю Попов, член съветник на Настоятелството на Централното поборническо опълченско дружество „Шипка“. Опълченец от Четвърта дружина. Роден в Грахово (Черна гора), жител на София.

Спомен-35-1-Асен Георгиев, Russian Empire

Спомен-35-1-Асен Георгиев, Russian Empire

Български: Асен Георгиев, род. в гр. Търново, жит. на ст. София. Опълченец в Трета дружина.

Спомен-23-7-Стефан Добрев, Russian Empire

Спомен-23-7-Стефан Добрев, Russian Empire

Български: Стефан Добрев, роден в гр. Болград, жител на гр. Русе. Опълченец в Първа дружина.

Спомен-37-2-Иван Куртов, Национална библиотека на България

Спомен-37-2-Иван Куртов, Национална библиотека на България

Български: Иван Куртов, роден в Панагюрище. Опълченец в Трета дружина.

Спомен-39-5-Иван Янков, Национална библиотека на България

Спомен-39-5-Иван Янков, Национална библиотека на България

Български: Иван Янков, роден в село Кропа, жител на София. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-43-8-Станчо Вълчев - Public domain portrait print

Спомен-43-8-Станчо Вълчев - Public domain portrait print

Български: Станчо Вълчев, жител на село Миндя. Опълченец в Четвърта дружина.

Спомен-46-6-Георги Петков, Национална библиотека на България

Спомен-46-6-Георги Петков, Национална библиотека на България

Български: Георги Петков, роден в Пловдив, жител на София. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-47-1-Петър Рашков, Национална библиотека на България

Спомен-47-1-Петър Рашков, Национална библиотека на България

Български: Петър Рашков, жител на Търново. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-50-1-Недялко Босев, Национална библиотека на България

Спомен-50-1-Недялко Босев, Национална библиотека на България

Български: Недялко Босев, жител на село Миндя. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-48-5-Илия Стойков, Национална библиотека на България

Спомен-48-5-Илия Стойков, Национална библиотека на България

Български: Илия Стойков, роден в село Кюмещерево, жител на Шумен. Опълченец в Пета дружина.

Спомен-63-8-Кънчо Дянков, Национална библиотека на България

Спомен-63-8-Кънчо Дянков, Национална библиотека на България

Български: Кънчо Дянков, жител на Габрово, опълченец от Десета дружина.

Спомен-68-1-Николай Попов, Национална библиотека на България

Спомен-68-1-Николай Попов, Национална библиотека на България

Български: Капитан Николай Николаевич Попов, командир на Конната сотня. Public domain photograph - military portrait, armed forces officer, leader, commander, 19th century, free to use, no copyright restricti... More

Спомен-74-3-Атанас Тодоров, Национална библиотека на България

Спомен-74-3-Атанас Тодоров, Национална библиотека на България

Български: Атанас Тодоров, жител на Търново.

Previous

of 3

Next