The World's Largest Public Domain Media Search Engine

may 1948 in vastra gotaland county

public
31 media by topicpage 1 of 1
Göteborg - KMB - 16001000228244

Göteborg - KMB - 16001000228244

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228224

Göteborg - KMB - 16001000228224

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000227904

Göteborg - KMB - 16001000227904

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228064

Göteborg - KMB - 16001000228064

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228284

Göteborg - KMB - 16001000228284

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228404

Göteborg - KMB - 16001000228404

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000227784

Göteborg - KMB - 16001000227784

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Långedrag - KMB - 16001000228888

Långedrag - KMB - 16001000228888

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228124

Göteborg - KMB - 16001000228124

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228264

Göteborg - KMB - 16001000228264

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228304

Göteborg - KMB - 16001000228304

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Långedrag - KMB - 16001000228884

Långedrag - KMB - 16001000228884

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228184

Göteborg - KMB - 16001000228184

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Svenska mässan 1948

Svenska mässan 1948

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228204

Göteborg - KMB - 16001000228204

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6149988490)

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6149988490)

Geijersgatan street in Gothenburg. In the background is Vasa Church. Geijersgatan i Göteborg. I bakgrunden Vasakyrkan. Parish (socken): Göteborg Province (landskap): Västergötland Municipality (kommun): Göteb... More

Göteborg - KMB - 16001000227986

Göteborg - KMB - 16001000227986

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Långedrag - KMB - 16001000228864

Långedrag - KMB - 16001000228864

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228164

Göteborg - KMB - 16001000228164

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Långedrag, Västergötland, Sweden (15252900346)

Långedrag, Västergötland, Sweden (15252900346)

The old harbour in Långedrag outside Gothenburg. Gamla hamnen i Långedrag utanför Göteborg. Parish (socken): Västra Frölunda (Göteborg) Province (landskap): Västergötland Municipality (kommun): Göteborg Coun... More

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6729945425)

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (6729945425)

Cyclist and tram at Östra Hamngatan (East Harbour Street) in Gothenburg. Cyklist och spårvagn på Östra Hamngatan i Göteborg. Parish (socken): Göteborg Province (landskap): Västergötland Municipality (kommun): ... More

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (15052905922)

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (15052905922)

People in the park of Trädgårdsföreningen, The Garden Society of Gothenburg. Människor i Trädgårdsföreningens park i Göteborg. Parish (socken): Göteborg Province (landskap): Västergötland Municipality (kommu... More

Göteborg - KMB - 16001000227884

Göteborg - KMB - 16001000227884

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228324

Göteborg - KMB - 16001000228324

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (15090599080)

Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden (15090599080)

Ship M/S Stockholm of the Swedish American Line, moored at Stigbergskajen quay. The man to the left is Thore Bruno, related to the photographer Fredrik Bruno. Svenska Amerika Liniens fartyg M/S Stockholm, fört... More

Göteborg - KMB - 16001000227924

Göteborg - KMB - 16001000227924

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228144

Göteborg - KMB - 16001000228144

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000227944

Göteborg - KMB - 16001000227944

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228306

Göteborg - KMB - 16001000228306

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Göteborg - KMB - 16001000228386

Göteborg - KMB - 16001000228386

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More

Långedrag - KMB - 16001000228886

Långedrag - KMB - 16001000228886

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan ... More