PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

marine museum

28,319 media by topicpage 1 of 284
369övningstank, ubåtstank

369övningstank, ubåtstank

369övningstank, ubåtstank

369övningstank, ubåtstank

369övningstank, ubåtstank

369övningstank, ubåtstank

På marsch

På marsch

På marsch

Karta över amiralitetsvarvet och örlogsflottans hamn uti carlskronauppdraget uti december månad 1699 av Nils Ström

Karta över amiralitetsvarvet och örlogsflottans hamn uti carlskronaupp...

Nils Strömcrona gjorde stora insatser inom svensk sjökartering.

Reproduktion av rastertryck av teckning som framställer linjeskepp Göta Lejon. Teckningen är stark stiliserad och visar skeppet under segel i full fart. Under skeppet finns en banderol med text.

Reproduktion av rastertryck av teckning som framställer linjeskepp Göt...

Reproduktion av rastertryck av teckning som framställer linjeskepp Göta Lejon. Teckningen är stark stiliserad och visar skeppet under segel i full fart. Under skeppet finns en banderol med text.

Reprofotografi efter en litografi som visar korvettens Carlskronas inlopp till Karlskrona. Bilden återge en panoramavy över Karlskronas hamn med livlig skeppstrafik. Runt korvetten kör flera mindre segelskepp och roddbåtar. I föregrund finns en hjulångare med riggning. I bakgrunden syns befästningsanläggningar.

Reprofotografi efter en litografi som visar korvettens Carlskronas inl...

Reprofotografi efter en litografi som visar korvettens Carlskronas inlopp till Karlskrona. Bilden återge en panoramavy över Karlskronas hamn med livlig skeppstrafik. Runt korvetten kör flera mindre segelskepp o... More

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Hörnet av Stortorget och Norra smedjegatan före branden 1887.

Visitkort som visar ånglinjeskepp Stockholm från babordssidan. Fartyget är nästan helt nedriggat, stormasten saknas.

Visitkort som visar ånglinjeskepp Stockholm från babordssidan. Fartyge...

Visitkort som visar ånglinjeskepp Stockholm från babordssidan. Fartyget är nästan helt nedriggat, stormasten saknas.

Göternes läger omkring 1860.

Göternes läger omkring 1860.

Göternes läger omkring 1860.

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden tagen 1860-talet.

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden...

Bild från Ronnebygatan mot norr, sedd från Apoteket Göta lejon. Bilden tagen 1860-talet.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Ronnebygatan sedd från apoteket Göta lejon omkring 1860.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Amiralitetstorget omkring 1870 i Karlskrona.

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Borgmästaregatan.

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Bor...

Ronnebygatan från öster 1867 i bakgrunden det Bergqvista huset vid Borgmästaregatan.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Krister Hornsgatan på Björkholmen i Karlskrona taget efter 1867.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Barnhusskolan och bostället år 1870 i Karlskrona.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst omkring år 1873.

Tyska kyrkan 1871.

Tyska kyrkan 1871.

Tyska kyrkan 1871.

Torget i Karlskrona 1873.

Torget i Karlskrona 1873.

Torget i Karlskrona 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Utsikt över Karlskrona från sydväst 1873.

Amiralitetskyrkan 1873 med tegeltak. Extriör.

Amiralitetskyrkan 1873 med tegeltak. Extriör.

Amiralitetskyrkan 1873 med tegeltak. Extriör.

Sjösättning

Sjösättning

Sjösättning

Sjösättning

Sjösättning

Sjösättning

Porträtt av J. Gjerling, chef för ingenjörsdepartementet 1868-1875.

Porträtt av J. Gjerling, chef för ingenjörsdepartementet 1868-1875.

Porträtt av J. Gjerling, chef för ingenjörsdepartementet 1868-1875.

Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet i Karlskrona.

Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet...

Sydvästra delen av Västerudd sedd i fågelperspektiv omkring 1890-talet i Karlskrona.

Kyrkogatan i Karlskrona omkring år 1890.

Kyrkogatan i Karlskrona omkring år 1890.

Kyrkogatan i Karlskrona omkring år 1890.

Kommers på Ristorgsbacken i Karlskrona i bakgrunden Rådhuset intill Poliskammaren och Köttbesiktningsbyrån omkring 1890

Kommers på Ristorgsbacken i Karlskrona i bakgrunden Rådhuset intill Po...

Kommers på Ristorgsbacken i Karlskrona i bakgrunden Rådhuset intill Poliskammaren och Köttbesiktningsbyrån omkring 1890

Stortorget, Ristorgsbacken omkring 1890.

Stortorget, Ristorgsbacken omkring 1890.

Stortorget, Ristorgsbacken omkring 1890.

Handel på Stortorget i Karlskrona omkring 1890-talet.

Handel på Stortorget i Karlskrona omkring 1890-talet.

Handel på Stortorget i Karlskrona omkring 1890-talet.

Stortorget Karlskrona omkring 1890.

Stortorget Karlskrona omkring 1890.

Stortorget Karlskrona omkring 1890.

Björkholmskanals myning sedd mot gasverket omkring 1880.

Björkholmskanals myning sedd mot gasverket omkring 1880.

Björkholmskanals myning sedd mot gasverket omkring 1880.

Vid Kilströms Hall på Björkholmen i Karlskrona omkring 1890.

Vid Kilströms Hall på Björkholmen i Karlskrona omkring 1890.

Vid Kilströms Hall på Björkholmen i Karlskrona omkring 1890.

Stortorget, Karlskrona omkring 1890.

Stortorget, Karlskrona omkring 1890.

Stortorget, Karlskrona omkring 1890.

Rådhuset och staden mot väster från Fredrikskyrkans torn 1880-talet.

Rådhuset och staden mot väster från Fredrikskyrkans torn 1880-talet.

Rådhuset och staden mot väster från Fredrikskyrkans torn 1880-talet.

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vid en boj i Vallettas hamn på Malta under sin långresa 1883-1885. Alla segel är bärgade, styckportarna är öppna och kanonerna utförda. Ur skorstenen stiger rök. En grupp sjömän står på akterdäcket. Från akterskeppet hänger en repstege ner till vattenytan och flera små båtar verka trafikera från och till fregatten.I bakgrunden syns Valettas stadsbefästningar och regeringspalatset Auberge de Castille et Léon.

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vi...

Bilden visar ångfregatten Vanadis från styrbordssida. Skeppet ankra vid en boj i Vallettas hamn på Malta under sin långresa 1883-1885. Alla segel är bärgade, styckportarna är öppna och kanonerna utförda. Ur sko... More

Branden i Guldsmedsgränd år 1883 Foto örlogsvarvet efter träsnitt.

Branden i Guldsmedsgränd år 1883 Foto örlogsvarvet efter träsnitt.

Branden i Guldsmedsgränd år 1883 Foto örlogsvarvet efter träsnitt.

Branden i Guldsmedsgränd år 1883 .Foto örlogsvarvet efter träsnitt.

Branden i Guldsmedsgränd år 1883 .Foto örlogsvarvet efter träsnitt.

Branden i Guldsmedsgränd år 1883 .Foto örlogsvarvet efter träsnitt.

Linjeskepp Stockholm vid hälhalningsbron

Linjeskepp Stockholm vid hälhalningsbron

Linjeskepp Stockholm vid hälhalningsbron

Ångkorvetten Balder från expeditionen den 15 oktober 1884 - 11 maj 1885.chef: kommendörkapten von R.G. Hedenberg. Sekond kapten A.E.R. Carlheim-Gyllensköld.Off:e: löjtnant greve H.D:M Hamilton, P.J Dahlgren, greve C.A Ehrensvärd, C.F Asker, greve H.R Hamilton.Underlöjtnant: G.O. Wallenberg, friherre 'A.T.C. gyllenkrok, C.N. Gyllenstierna, G.T. Lidbeck, J.H.F. Corsselli.Förfaltare: J. FjellnerLäkare: p.G. annell.

Ångkorvetten Balder från expeditionen den 15 oktober 1884 - 11 maj 188...

Ångkorvetten Balder från expeditionen den 15 oktober 1884 - 11 maj 1885.chef: kommendörkapten von R.G. Hedenberg. Sekond kapten A.E.R. Carlheim-Gyllensköld.Off:e: löjtnant greve H.D:M Hamilton, P.J Dahlgren, gr... More

Bilden visar linjeskeppet Stockholm vid kölhalningsbron i Karlskrona. Till vänster ser man den nya uppförda tackelkammaren. Bakom linjeskeppet syns mastkranen från 1728 och en klaffbro. Bilden är tagen från varvsmuseets gamla lokal modellkammaren år 1884.

Bilden visar linjeskeppet Stockholm vid kölhalningsbron i Karlskrona. ...

Bilden visar linjeskeppet Stockholm vid kölhalningsbron i Karlskrona. Till vänster ser man den nya uppförda tackelkammaren. Bakom linjeskeppet syns mastkranen från 1728 och en klaffbro. Bilden är tagen från var... More

Ronneby väster ut från fastigheter nr 28 Obs väderkvarnen på Möllebacken längst till v. Skymtar rådhuset 1885.

Ronneby väster ut från fastigheter nr 28 Obs väderkvarnen på Mölleback...

Ronneby väster ut från fastigheter nr 28 Obs väderkvarnen på Möllebacken längst till v. Skymtar rådhuset 1885.

Denna reprofotografering efter en målning föreställer skeppsgossebriggen Af Wirsén till havs.

Denna reprofotografering efter en målning föreställer skeppsgossebrigg...

Denna reprofotografering efter en målning föreställer skeppsgossebriggen Af Wirsén till havs.

Denna reprofotografering efter en målning föreställer skeppsgossebriggen Glommen till havs.

Denna reprofotografering efter en målning föreställer skeppsgossebrigg...

Denna reprofotografering efter en målning föreställer skeppsgossebriggen Glommen till havs.

Fartygsporträtt som visar kanonbåten Edda till ankars. Fartyget syns från babordssidan där två skeppsbåtar ligger förtöjt. I bakgrunden syns ett skärgårdslandskap och ytterligare två kanonbåtar.

Fartygsporträtt som visar kanonbåten Edda till ankars. Fartyget syns f...

Fartygsporträtt som visar kanonbåten Edda till ankars. Fartyget syns från babordssidan där två skeppsbåtar ligger förtöjt. I bakgrunden syns ett skärgårdslandskap och ytterligare två kanonbåtar.

Bilden är en fotografisk reproduktion av en oljemålning från Carl Törnström som visar korvetten Freja till sjöss. Skeppet har satt alla segel och är i full fart.

Bilden är en fotografisk reproduktion av en oljemålning från Carl Törn...

Bilden är en fotografisk reproduktion av en oljemålning från Carl Törnström som visar korvetten Freja till sjöss. Skeppet har satt alla segel och är i full fart.

Reproduktion av målning efter en fotografi som visar akterspegel och styrbord sida av linjeskepp Stockholm som logementsfartyg. Vänster om skeppet ligger ett mindre ångfartyg. Framför Stockholm syns flera roddbåtar. Från en bjälke hänger två repstege ner till vattenytan.

Reproduktion av målning efter en fotografi som visar akterspegel och s...

Reproduktion av målning efter en fotografi som visar akterspegel och styrbord sida av linjeskepp Stockholm som logementsfartyg. Vänster om skeppet ligger ett mindre ångfartyg. Framför Stockholm syns flera roddb... More

Badhuset på skeppsholmen år 1886

Badhuset på skeppsholmen år 1886

Badhuset på skeppsholmen år 1886

Branden på ronnebygatan sedd från drottningatan öster 1887.

Branden på ronnebygatan sedd från drottningatan öster 1887.

Branden på ronnebygatan sedd från drottningatan öster 1887.

Ronnebygatan branden i Karlskrona.

Ronnebygatan branden i Karlskrona.

Ronnebygatan branden i Karlskrona.

Ronnebygatan efter branden 1887.

Ronnebygatan efter branden 1887.

Ronnebygatan efter branden 1887.

Karlskrona från Bryggaberget 1888.

Karlskrona från Bryggaberget 1888.

Karlskrona från Bryggaberget 1888.

Rådhuset i Karlskrona omkring 1889.

Rådhuset i Karlskrona omkring 1889.

Rådhuset i Karlskrona omkring 1889.

Karlskrona-Alamedan 1889.

Karlskrona-Alamedan 1889.

Karlskrona-Alamedan 1889.

Detaljbild som visar galjonsfiguren av Linjeskepp Stockholm monterad på fartyget. Figuren framställer Erik den helige, Stockholm skyddshelgon. Foto är tagen underifrån och frontal framför skeppet förstäv.

Detaljbild som visar galjonsfiguren av Linjeskepp Stockholm monterad p...

Detaljbild som visar galjonsfiguren av Linjeskepp Stockholm monterad på fartyget. Figuren framställer Erik den helige, Stockholm skyddshelgon. Foto är tagen underifrån och frontal framför skeppet förstäv.

Rådhuset från Ristorget före tillbyggnaden omkring sekelskiftet 1890-1900.

Rådhuset från Ristorget före tillbyggnaden omkring sekelskiftet 1890-1...

Rådhuset från Ristorget före tillbyggnaden omkring sekelskiftet 1890-1900.

Hörnet av Konstapelsgatan och Hantverkaregatan 1890-1900.

Hörnet av Konstapelsgatan och Hantverkaregatan 1890-1900.

Hörnet av Konstapelsgatan och Hantverkaregatan 1890-1900.

Salonger o bostad Östra köpmansgatan 25. År 1890-1905.

Salonger o bostad Östra köpmansgatan 25. År 1890-1905.

Salonger o bostad Östra köpmansgatan 25. År 1890-1905.

Fotografisk reproduktion av en hederdiplom från Flottans maskinistförening i Karlskrona. Carl C:n Böös tilldelas äran att bli hedersledamot.

Fotografisk reproduktion av en hederdiplom från Flottans maskinistföre...

Fotografisk reproduktion av en hederdiplom från Flottans maskinistförening i Karlskrona. Carl C:n Böös tilldelas äran att bli hedersledamot.

Denna reprofotografi efter en målning av Jacob Hägg föreställer segelfregatter och korvetter under segel, sannolikt fregatterna Eugenie, Vanadis, och Norrköping samt korvetten Balder.

Denna reprofotografi efter en målning av Jacob Hägg föreställer segelf...

Denna reprofotografi efter en målning av Jacob Hägg föreställer segelfregatter och korvetter under segel, sannolikt fregatterna Eugenie, Vanadis, och Norrköping samt korvetten Balder.

Serien innehåller 14 bilder som visar linjeskepp Stockholm nedriggad efter ombyggnad till logementsfartyg. Fartyget visas från olika håll. Def finns detaljbilder från bog med galjonsfiguren, akter och på däcket.Fartyget ligger förtöjt utanför yttre örlogshamn, Karlskrona. Galjonsbild och akterspegelornament är intakta.1-7 Exteriört detaljer för och akter8-14 Exteriört däcksbilder

Serien innehåller 14 bilder som visar linjeskepp Stockholm nedriggad e...

Serien innehåller 14 bilder som visar linjeskepp Stockholm nedriggad efter ombyggnad till logementsfartyg. Fartyget visas från olika håll. Def finns detaljbilder från bog med galjonsfiguren, akter och på däcket... More

DO14938:8

DO14938:8

DO14938:8

Denna grupporträtt föreställer fartygschefen och sjöofficerare ombord på korvetten Balder under deras långresa 1896-97.

Denna grupporträtt föreställer fartygschefen och sjöofficerare ombord ...

Denna grupporträtt föreställer fartygschefen och sjöofficerare ombord på korvetten Balder under deras långresa 1896-97.

Tyska Kejsaren besök i Karlskrona omkring 1896. Han ros i kungaslupen.

Tyska Kejsaren besök i Karlskrona omkring 1896. Han ros i kungaslupen.

Tyska Kejsaren besök i Karlskrona omkring 1896. Han ros i kungaslupen.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Oden till ankars. Fartyget syns från babordssidan där ett mindre ångbåt ligger förtöjt. Flera repstege leder upp till däcket. På akterdäcket står tre men som verka samtala.

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Oden till ankars. Fartyget syns ...

Fartygsporträtt som visar pansarbåten Oden till ankars. Fartyget syns från babordssidan där ett mindre ångbåt ligger förtöjt. Flera repstege leder upp till däcket. På akterdäcket står tre men som verka samtala.

Porträtt av två besättningsmän från kanonbåten Svensksund. Varav den ena verka vara skeppskock.

Porträtt av två besättningsmän från kanonbåten Svensksund. Varav den e...

upphittad bland handlingar av marinmuseums intenden Hans Lineskär

Bilden visar Pikes hus på Danskön.

Bilden visar Pikes hus på Danskön.

upphittad bland handlingar av marinmuseums intenden Hans Lineskär

MM04236

MM04236

MM04236

Bilden visar sannolikt den ryska övervintringsstationen vid Gåshamna, Hornsund på Spetsbergen. En låg träbarack ligger framför en brant berg. Framför husen står flera män som hantera olika föremål. Två av de har lagt en mindre roddbåt på sidan.

Bilden visar sannolikt den ryska övervintringsstationen vid Gåshamna, ...

upphittad bland handlingar av marinmuseums intenden Hans Lineskär

Grupporträtt av okända män som kom in med en dagbok från Svensk-ryska gradmätningsexpeditionen med kanonbåten Svensksund. En person som är märkt på bilden kan vara en av deltagarna men är hittills inte identifierad.

Grupporträtt av okända män som kom in med en dagbok från Svensk-ryska ...

upphittad bland handlingar av marinmuseums intenden Hans Lineskär

MM04237

MM04237

MM04237