The World's Largest Public Domain Media Search Engine

maps of the west indische compagnie

public
359 media by topicpage 1 of 4
AMH-6798-NA Bird's eye view of the bay and the fort of Nieuw Vlissingen on Tobago

AMH-6798-NA Bird's eye view of the bay and the fort of Nieuw Vlissinge...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "de baij en 't fort Nieuw-Vlissingen op 't eijlandt Tabago". Vogelvlucht van baai en fort Nieuw Vlissingen op Tobago. De Bay en 't Fort Nieuw Vlissingen op 't E... More

AMH-7648-NA Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

AMH-7648-NA Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Nieuwe en naauwkeurige Paskaart van de Guineesche Goud-, Tand en Slavekust, strekkende van Sierra Lionis tot aan Caap Formosa. Uitgegeven door Johannes van Keulen. De ka... More

AMH-6718-KB Map of Curaçao

AMH-6718-KB Map of Curaçao

Nederlands: Kaart van Curaçao. Curacao Eylandt. Er is een letteraanduiding bij de verschillende inhammen aan de kust, maar de legenda ontbreekt. English: Map of Curaçao. Curacao Eylandt. ... More

AMH-8572-NA Map of the island of Tamarica

AMH-8572-NA Map of the island of Tamarica

Nederlands: Kaart van het eiland Tamarica. Titel in Catalogus Leupe (NA): Afbeeldinge van het Eyland Tamagua, mitsgaders d'affteyckeninge van des vyandts forten, mitsgaders d'onse. Affbeeldingh van het Eylandt... More

AMH-7325-KB Map of the city of S. Luis de Maragnon

AMH-7325-KB Map of the city of S. Luis de Maragnon

Nederlands: Plattegrond van de stad S. Luis de Maragnon. Urbs s. Lodovici in Maragnon. Rechtsonder: no: 52. Legenda: A. Castrum. / B. Suggestus militaris. / C. Templum. / D. Locus exscensionis nostrorum. Cf. N... More

AMH-7699-NA Floor plan of the St. Sebastian fort at Chama

AMH-7699-NA Floor plan of the St. Sebastian fort at Chama

Nederlands: Plattegrond van het fort St. Sebastian te Chama. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress St: Sebastiaan tot Chama. Het Fortress St: Sebastiaan tot Chama. Notities verso: No. 25 reg. 8. / 462 [met v... More

AMH-7683-NA Floor plan of the Hollandia fort at Princes Town

AMH-7683-NA Floor plan of the Hollandia fort at Princes Town

Nederlands: Plattegrond van het fort Hollandia te Princes Town. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Hollandia tot Pocquesoe. Plan van het Fort Holliandia tot Pocquissoe . Notities verso: No. 13 Het Fo... More

AMH-7761-KB Map of the Atlantic Ocean

AMH-7761-KB Map of the Atlantic Ocean

Nederlands: Kaart van de Atlantische Oceaan. Kaart van den Wester-Oceaan, om te dienen voor de Historische Beschryving der Reizen. Carte de l'Ocean Occidental / Dressée pour Servir a l' Histoire Generale des Vo... More

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

Nederlands: Plattegrond van stad en fort Porto Rico. Grondt-teekening vande Stadt en Kasteel Porto rico ende gelegenheyt vande Haven. In San Juan, Porto Rico is alleen het kleine fort Canuela in 1625 een paar m... More

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van "Maragnon in Zuid-America ten westen van Brasiel" (St. Luiz de Maranhao). Plattegrond van Sao Luis de Marranhao. Maragnan in Zuid America ten westen van B... More

AMH-7305-KB Map of the mouth of the Paraiba River

AMH-7305-KB Map of the mouth of the Paraiba River

Nederlands: Plattegrond van de monding van de rivier Paraíba. Rechtsonder: no: 26. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.84 en Koninklijke Bibliotheek, 40 E 7 na p. 416. Engl... More

AMH-6681-KB Map of South America - Public domain old map

AMH-6681-KB Map of South America - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Zuid-Amerika. Zuider America. English: Map of South America. Zuider America.

AMH-8039-KB Map of the Gulf of Mexico

AMH-8039-KB Map of the Gulf of Mexico

Nederlands: Kaart van de Golf van Mexico. Kaart van de Golf van Mexico, en van de Amerikaanse Eilanden / Carte du Golphe du Mexique et des Isles de l'Amerique. English: Map of the Gulf of ... More

AMH-8076-KB Floor plan of the fort of Dickscove

AMH-8076-KB Floor plan of the fort of Dickscove

Nederlands: Plattegrond van fort Dickscove. Plan du Fort Anglois de Dickscove / Situé a la Coste de Guinée. Rechtsonder: Tome IV. No: 2. English: Floor plan of the fort of Dickscove. Pla... More

AMH-6829-KB Map of Venezuela - Public domain old map

AMH-6829-KB Map of Venezuela - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Venezuela. Venezuela cum parte Australi Novae Andalusiae. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 36 G 19 na p. 596 en 40 E 6 na p. 608. English: Map of Vene... More

AMH-8113-KB Map of the west coast of Africa

AMH-8113-KB Map of the west coast of Africa

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse Westkust. Cote occidentale de L'Afrique Frequentée Par Les Europeans. English: Map of the west coast of Africa. Cote occidentale de L'Afrique Frequenté... More

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "Portorico (St. Juan de Portorico?)" en de omliggende wateren. Met loodingen. Plattegrond van Porto Rico. Porto Rico in Plate Grndt. Legenda: Aenwijsing vande C... More

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

Nederlands: Plattegrond van het fort Dorothea te Accoda. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Notities verso: No. 14 Het Fort Dorothea. Regis... More

AMH-8052-KB Map of the mouth of the Berbice River

AMH-8052-KB Map of the mouth of the Berbice River

Nederlands: Kaart van de monding van de rivier Berbice. Carte de l'Entrée de la Riviere de Berbice / Suivant les Plans des Hollandois. Rechtsboven Tom. XXI. English: Map of the mouth of t... More

AMH-6780-NA Map of El Mina Fort

AMH-6780-NA Map of El Mina Fort

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): "Caerte van 't casteel de Mina met sijn omleggende dorpen, rivieren, clippen ende droochten alles in platte form vertoont". Plattegrond van fort El Mina. Caarte van t Cas... More

AMH-6793-NA Map of the mouth of the Pousioucq River

AMH-6793-NA Map of the mouth of the Pousioucq River

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de monding van de "Rio Pousioucq" in Brazilië met het fort Gijseling en de andere Nederlandsche versterkingen. Kaart van de monding van de rivier Pousioucq. Bij... More

AMH-6916-KB Map of Surinam - Public domain old map

AMH-6916-KB Map of Surinam - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Suriname. Caart van Suriname. Legenda: *. Posten / A. Weglopers Dorpen verbrand. / B. Bevreedigde Negers van Tempati. / C. De Groote geprojecteerde Oranje Weg. Engli... More

AMH-7308-KB Map of the environs of Fort Keulen

AMH-7308-KB Map of the environs of Fort Keulen

Nederlands: Plattegrond van de omgeving van fort Keulen. Castrum Ceulianum. Rechtsonder: No. 29. Legenda: A. Castellum. / B. Littus, quod maris aestus inundat. / C. Scopulus Lapideus. / D. Horti arenosi. / E. S... More

AMH-7511-KB Map of Chile - Public domain vintage map

AMH-7511-KB Map of Chile - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Chili. Chili. Legenda: 1. Pta de Talcaguana. / 2. I. Quiriquina. / 3. R. Biobio. / 4. R. Llandalien / 5. R. de la Laxa. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_089, Idem, ... More

AMH-7595-NA Map of Arguin and environs, west coast of Africa

AMH-7595-NA Map of Arguin and environs, west coast of Africa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Afrika van Caap Cypriaen tot Porto Darko. De kaart is versierd met een guirlande. Legenda: A: Sijn banken daer men op vist / B. Hi... More

AMH-7597-NA Map of the west coast of Africa, Senegal

AMH-7597-NA Map of the west coast of Africa, Senegal

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Arguin, Genehoa en Gambia, van Caap Caek tot Caap Verde. Uitgegeven door Gerard van Keulen. De kompaslijnen zijn gedrukt; de kaart... More

AMH-7684-NA Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe

AMH-7684-NA Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe

Nederlands: Plattegrond van het fort Hollandia te Pocquessoe. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe. Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe. Notities verso: No. 12 Fortres Hollandia. Regi... More

AMH-7691-NA Floor plan of the fort to be built at Tacorary

AMH-7691-NA Floor plan of the fort to be built at Tacorary

Nederlands: Plattegrond van het nieuw te bouwen fort te Tacorary. Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren. Notities verso: A:A:. Rechts: A:A:. Rechtsonder: No: 9. Linksonder: 758 [in potlood]. ... More

AMH-7694-NA Floor plan of the Oranje fort at Sekondi

AMH-7694-NA Floor plan of the Oranje fort at Sekondi

Nederlands: Plattegrond van het fort Oranje te Sekondi. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Oranie tot Saccondee. Fort Oranie tot Saccondee. Rechtsonder: No: 25. Linksonder: 762 [in potlood]. Notitie... More

AMH-7712-NA Floor plan of Fort Elmina

AMH-7712-NA Floor plan of Fort Elmina

Nederlands: Plattegrond van fort Elmina. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van 't Hoofdcasteel St. George D'Elmina. Plan van 't Hoofd Casteel St. George D' Elmina. Notities verso: No. 2 Casteel St. George d'Elmi... More

AMH-7728-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

AMH-7728-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

Nederlands: Plattegrond van het fort Amsterdam te Cormantijn. Titel catalogus Leupe (NA) :Plan en Prospect Van Het Fort Amsterdam op Cormantyn. Plan & Prospect Van Het Fort Amsterdam op Cormantijn. Het formaat ... More

AMH-7953-KB Map of part of the West African coast, between Cape Formosa and Cape Lopez Gonsalvo

AMH-7953-KB Map of part of the West African coast, between Cape Formos...

Nederlands: Kaart van een deel van de Westkust van Afrika, tussen Kaap Formosa en Kaap Lopez Gonsalvo. Kaart der Golf van Guinée, en der Kusten tussen Kaap Formosa en Kaap Lopez Gonsalvo. Carte du Golfe de Gui... More

AMH-8160-KB Map of the regions between the Senegal and Gambra rivers

AMH-8160-KB Map of the regions between the Senegal and Gambra rivers

Nederlands: Kaart van de gebieden tussen de rivieren Senegal en Gambra. A Map of the Countries bordering on the Rivers Sanaga & Gambra. Rechtsonder: Plate XLVII. Vol. 2 p. 27. Linksonder: No 61. ... More

AMH-8565-NA Map of the coasts of North and South America, from Brazil to Canada

AMH-8565-NA Map of the coasts of North and South America, from Brazil ...

Nederlands: Kaart van de kusten van Noord en Zuid Amerika, van Brazilië tot Canada. Titel in Catalogus Leupe (NA): Pas Caerte van Brazil en Nieu Nederlandt, van Cúorvo en Flores tot de Barbados. Pascaerte van B... More

AMH-8568-NA Sketch map of the mouth of the Grand Para River in Brazil

AMH-8568-NA Sketch map of the mouth of the Grand Para River in Brazil

Nederlands: Schetskaart van de monding van de rivier Grand Para in Brazilië. Titel in Catalogus Leupe (NA): Kaart van de Gelegentheyt van de riviere van Grand Para. liggende op Twee Graden bezuyden de Linie. de... More

AMH-8570-NA Map of part of Brazil - Public domain map

AMH-8570-NA Map of part of Brazil - Public domain map

Nederlands: Kaart van een deel van Brazilië. Titel in de catalogus Leupe (NA): Brasiliae, Geographoca et Hydrographoca, Tabula Nova, continens Praefecturas de cirisi cum Itapuma, de Paranambuca, Itamaraca, Para... More

AMH-8581-NA Map of Mauritsstad and Recife

AMH-8581-NA Map of Mauritsstad and Recife

Nederlands: Kaart van Mauritsstad en Recife. Titel in catalogus Leupe (NA): Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tege... More

AMH-8582-NA Map of Mauritsstad and Recife

AMH-8582-NA Map of Mauritsstad and Recife

Nederlands: Kaart van Mauritsstad en Recife. Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart als voren. Grondteyckening van het eylandt Anthony Vaaz, het Recyf ende Vastelandt aen de haven van Pernambuco in Brasil ; so al... More

AMH-8586-NA Map of the voyage of Piet Hein to Allerheiligenbaai in 1627

AMH-8586-NA Map of the voyage of Piet Hein to Allerheiligenbaai in 162...

Nederlands: Kaart van de tocht van Piet Hein naar de Allerheiligenbaai in 1627. Titel Catalogus Leupe (NA): Kaart van de Tocht door den Admirael Pieter Pietersen Hein voor de 2de mael in de Baya de Todos os San... More

AMH-8609-NA Map of the southern part of South America

AMH-8609-NA Map of the southern part of South America

Nederlands: Kaart van het zuidelijk deel van Zuid Amerika. Titel Catalogus Leupe (NA): Carte du Paraguay, du Chili, détroit de Magellan et Terre du feu, dans l'Amérique Méridionale. Carte du Paraguay, du Chili... More

AMH-8631-NA Map of the Pacific Ocean

AMH-8631-NA Map of the Pacific Ocean

Nederlands: Kaart van de Grote Oceaan. Titel Catalogus Leupe (NA): Kaart van den Grooten oceaan, met de kusten van Amerika en de westkust van noordelijk Nieuw-Zeeland (fragment). English: ... More

AMH-6328-KB Map of a stretch of the West African coast

AMH-6328-KB Map of a stretch of the West African coast

Nederlands: Kaart van een gedeelte van de West-Afrikaanse kust. Vervolg van de Kust van Guinée, van de Riviere Volta tot aan Jakin, waarin gevonden worden de Koningryken van Koto, Popo, Whidah of Juida, en Ardr... More

AMH-6786-NA Map of the mouth of the Paraiba River

AMH-6786-NA Map of the mouth of the Paraiba River

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de monding der Rio de Paraiba. Met loodingen. Kaart van de monding van de rivier Paraiba. Bijzonderheden: de kaart hoort bij de Atlas Vingboons. Cf. Koninklijke... More

AMH-6792-NA Map of the mouth of the Rio Grande and Fort Ceulen

AMH-6792-NA Map of the mouth of the Rio Grande and Fort Ceulen

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de monding der Rio Grande do Norte met het fort Keulen. Met loodingen. Kaart van de monding van de Rio Grande. Legenda: A. Deese Clip is de meeste tijn onderwaa... More

AMH-6909-KB Redoubt on Wieronje creek

AMH-6909-KB Redoubt on Wieronje creek

Nederlands: Redoute aan de kreek Wieronje. Redoute aan de kreek Wieronje. Rechts van de rivier staat het predikantshuis, onder het fort, de kerk en het huis van de koster. English: Redoub... More

AMH-7294-KB Fort Maurits on the Rio Francisco

AMH-7294-KB Fort Maurits on the Rio Francisco

Nederlands: Fort Maurits in de Rio Francisco. Castrum Mauritij. Rechtsonder: no: 16. Legenda: A.B. Rupes acclivis 80 pedum altitudine foßis 'e saxo excisis. / C. Domus Melchioris Albesz, Domini huius Oppidulum... More

AMH-7320-KB Map of Loanda - Public domain vintage map

AMH-7320-KB Map of Loanda - Public domain vintage map

Nederlands: Plattegrond van Loanda. Civitas Loandae S. Pauli. Rechtsonder: no: 48. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.63 English: Map of Loanda. Civitas Loandae S. Pauli.... More

AMH-7593-NA Map of Gabon and Angola - Public domain map

AMH-7593-NA Map of Gabon and Angola - Public domain map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Carte reduite des Costes Occidentales d'Afrique, depuis 'Equatuer jusqu'au Vingtieme Degré de Latitude Meridionale / Comprenant les Isles de St. Thomé et de Prince, Les C... More

AMH-7654-NA Map of part of the Gold Coast

AMH-7654-NA Map of part of the Gold Coast

Nederlands: Kaart van een deel van de Goudkust. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Guinea, van Kaekonde tot Accara. Een Gedeelte van de Küst van Günea van Kackonde tot Accara doo... More

AMH-7662-NA Map of the coast of Guinea, between Cape Tres Puntas and Cormantin

AMH-7662-NA Map of the coast of Guinea, between Cape Tres Puntas and C...

Nederlands: Kaart van de kust van Guinea, tussen Caap Tres Puntas en Cormantijn. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Kust van Guinea, tusschen Caap Tres Puntas en Kormantyn. Notities verso, allen in potloo... More

AMH-7664-NA Map of the Angolan coast

AMH-7664-NA Map of the Angolan coast

Nederlands: Kaart van de Angolese kust. Titel catalogus Leupe (NA): Seekaerten van de Angolse Kusten, van Caap Neggro tot het groote Rifier van Congo. Seekaerten van de Angolse kusten van Caap Neggro tot het Gr... More

AMH-7709-NA Floor plan of Fort Elmina

AMH-7709-NA Floor plan of Fort Elmina

Nederlands: Plattegrond van fort Elmina. Titel catalogus Leupe (NA): Kaert ende Afbeeldinghe van 't Kasteel de Mynae. Kaerte ende Afbeeldinghe van t' Kasteel de Mijnae. Aan de randen zijn stroken Japans papier ... More

AMH-7718-NA Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. George at Elmina

AMH-7718-NA Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. Geo...

Nederlands: Plattegrond van de kattenplaats in het fort Sint George te Elmina. Plan Van de Platte Grond het Kattenplaat-ses en daar ter gehoorigen Gebouwen, Wie ook der daarbij geleegenen Batterije & Walles in ... More

AMH-7721-NA Floor plan of a part of Fort St. George at Elmina

AMH-7721-NA Floor plan of a part of Fort St. George at Elmina

Nederlands: Plattegrond van een deel van fort St. George te Elmina. Plan van de Platte Grond des Kleenen Kattenplaatse buyten Wals en Gragten in Sz: Edl: Comp: Hooft Casteel St: George DElmina. De kaart heeft g... More

AMH-7724-NA Map of Elmina showing the forts of St. George and Coenraadsburg

AMH-7724-NA Map of Elmina showing the forts of St. George and Coenraad...

Nederlands: Plattegrond van Elmina met de forten St. George en Coenraadsburg. Titel catalogus Leupe (NA) Plan van het Casteel St. George Delmina en het Fort Coenraadsburg, de berg St. Jago asmede het dorp Eddon... More

AMH-7755-KB Map of Central American and the Caribbean region

AMH-7755-KB Map of Central American and the Caribbean region

Nederlands: Kaart van Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Insulae Americanae in Oceano Septentrionali ac Regiones Adiacentes, a C. de May usque ad Lineam AEquinoctialem. Deze kaart van Midden-Amerika werd g... More

AMH-7896-KB Map of the west coast of Africa, near Popo

AMH-7896-KB Map of the west coast of Africa, near Popo

Nederlands: Kaart van de westkust van Afrika, rond Popo. A Map of the Kingdoms of Koto, Popo, Fida, or Whida and Ardra / being a Continuation of the former by M.D'Anville, 1727. Linksonder: No: 80. Linksboven ... More

AMH-7985-KB Bird's eye view map of the siege of Batavia in 1629

AMH-7985-KB Bird's eye view map of the siege of Batavia in 1629

Nederlands: Plattegrond in vogelvlucht van de belegering van Batavia in 1629. Batavia Assiegé en 1629 / Batavia Ao: 1629 belegerd. Cf. Westfriesmuseum inv. nr. 15242, Fries Museum, prent zonder inventarisnumme... More

AMH-8107-KB Map of a bay and island in Chile

AMH-8107-KB Map of a bay and island in Chile

Nederlands: Plattegrond van een baai en eiland in Chili. Plan d'une Baye et D'un Havre Sur la Côte du Chili dans la Mer du Sud. Grond-Tekening van een Baay en van een Haven op de Kust van Chili, in de Zuider-Z... More

AMH-8153-KB Prospect, chart and two bird's eye views of Cayenne and a view of Cape Cassepourry on a single leaf

AMH-8153-KB Prospect, chart and two bird's eye views of Cayenne and a ...

Nederlands: Aanzicht, kaart en twee vogelvluchten van Cayenne en een aanzicht van Kaap Cassepourry op één blad. Legenda: A-H en 2-3. Linksboven: Vol. V. Plate 33. Rechtsboven: Pag. 543. E... More

AMH-8167-KB Map of the coast of Sierra Leone

AMH-8167-KB Map of the coast of Sierra Leone

Nederlands: Kaart van de kust van Sierra Leone. Map of the River Sierra Lione. A Map of the Coast and Country about Sierra Lione and Sherbro River. Linksonder: No. 60. Rechtsonder: Plate XLVI, Vol. II. p. 304.... More

AMH-8603-NA Map of the fort Real - Public domain old map

AMH-8603-NA Map of the fort Real - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van het fort Real. Titel Catalogus Leupe (NA): Platte grond van het fort Real, lanck 300 voeten, breed 260. Real, lanck 300 voeten, breed 260. Op de kaart staan legendanummers, maar dez... More

AMH-8650-NA Map of the Gold Coast - Public domain map

AMH-8650-NA Map of the Gold Coast - Public domain map

Nederlands: Kaart van de Goudkust. Titel in Catalogus Leupe (NA): Kaart der Goudkust van Guinea. Kaart der Goudkust van Guinea. English: Map of the Gold Coast. Title in the Leupe Catalog... More

AMH-6691-KB Map of North and South America

AMH-6691-KB Map of North and South America

Nederlands: Kaart van Noord en Zuid-Amerika. Americae sive Indiae occidentalis Tabula Generalis. Als gevolg van een rekenfout is de Atlantische Oceaan te klein. English: Map of North and ... More

AMH-6699-KB Map of All Saints Bay - Public domain map

AMH-6699-KB Map of All Saints Bay - Public domain map

Nederlands: Kaart van de Allerheiligenbaai. Baya de Todos os Sanctos. Op de kaart zijn de suikermolens aangeduid. Een mogelijk Nederlandse vloot vaart de baai bij Salvador binnen. English... More

AMH-6719-KB Bird's eye view of the seige of Fort Real in 1633 or 1635

AMH-6719-KB Bird's eye view of the seige of Fort Real in 1633 or 1635

Nederlands: Vogelvlucht van de belegering van het fort Real in 1633 of 1635. Legenda: A Is het belegerde fort Real / B de Redoute van Cap. Verdoes op Autero del Conde geleght. / C de Redoute vande Maior Hmderso... More

AMH-6753-NA Map of Cabo Verde and environs

AMH-6753-NA Map of Cabo Verde and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de westkust van Afrika van omtrent Kaap Verde tot Portodale. Kaart van de Cabo Verde en omgeving. Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboon... More

AMH-6853-KB Map of the west coast of Africa

AMH-6853-KB Map of the west coast of Africa

Nederlands: Kaart van de westkust van Afrika. Nigritarum Regio. Op het land zijn verscheidene dieren te zien; op zee varen enkele Oost-Indiëvaarders. Dr. Olfert Dapper (1636-1689) publiceerde na 1663 een groot ... More

AMH-6919-KB Map of Valdivia and environs

AMH-6919-KB Map of Valdivia and environs

Nederlands: Kaart van Valdivia en omgeving. Afteckeninge en de Op Doeninge vande reuiere van Baldivia. Middenonder is een kustaanzicht afgebeeld. Rechtsboven: No. 3. fol. 87. English: Map... More

AMH-7323-KB Map of the city of S. Thomé

AMH-7323-KB Map of the city of S. Thomé

Nederlands: Plattegrond van de stad S. Thomé. Urbs S. Thomae. Legenda: A. Templum. / B. Nosodochium. / C. Curia. / D. Domus Gubernatoris. / E. Armamentarium. Rechtsonder: no: 50. English:... More

AMH-7663-NA Map of Cape Axim - Public domain old map

AMH-7663-NA Map of Cape Axim - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Kaap Axim. Titel catalogus Leupe (NA): Figuratieve Caert van de Bay van Axim. liggende aan de Cust van Guinee enz.. Figurative Caart / van de Baij van Axim leggende aen de Kust / van Guin... More

AMH-7679-NA Floor plan of Fort St. Antonie at Axim

AMH-7679-NA Floor plan of Fort St. Antonie at Axim

Nederlands: Plattegrond van fort St. Antonie te Axim. Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van het fort St. Anthoni tot Atzym, benevens het Croom of dorp. Fort St Anthoni tot Atzym. Notities verso: No. 8 F... More

AMH-7742-NA Map of the mouth of the Rio Calabar in southern Nigeria

AMH-7742-NA Map of the mouth of the Rio Calabar in southern Nigeria

Nederlands: Kaart van de monding van de Rio Calabar in het zuiden van Nigeria. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de mondingen der Rio Calabar in Zuid-Nigeria. Notities verso: Kaart van de rivier van Calobar... More

AMH-7751-KB Map of Chile - Public domain vintage map

AMH-7751-KB Map of Chile - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Chili. Chili. Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) publiceerde deze kaart van Chili in zijn 'Appendix atlas' uit 1630. De gegevens voor het samenstellen van deze kaart, èn alle andere kaarten v... More

AMH-7875-KB Map of the southern part of the Atlantic Ocean

AMH-7875-KB Map of the southern part of the Atlantic Ocean

Nederlands: Kaart van het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. Kaart van de Zuid-Zee, om te dienen voor de Historische Beschrijving der Reizen. Carte de l'Ocean Meridional / Dressée pour Servir a l'Histoir... More

AMH-7886-KB Map of the bay and island of Arguin

AMH-7886-KB Map of the bay and island of Arguin

Nederlands: Kaart van de baai en het eiland van Arguin. Oppervlakte van de Baai en 't Eiland van Arguin. Plan de la Baye et Isle d'Arguim. English: Map of the bay and the island of Arguin... More

AMH-7957-KB Map of part of the Angolan coast

AMH-7957-KB Map of part of the Angolan coast

Nederlands: Kaart van een deel van de Angolese kust. Kaart van de kust van Angola, van de Riviere Bengo tot de Koanza, of Quanza. Carte de la Coste d'Angola / Depuis la Riviere de Bengo jusqu'a celle de Quanza... More

AMH-8050-KB Map of the mouth of the Poumaron

AMH-8050-KB Map of the mouth of the Poumaron

Nederlands: Kaart van de monding van de Poumaron. Carte de l'Entrée de la Riviere de Poumaron / Suivant les Plans des Hollandois. English: Map of the mouth of the Poumaron. Carte de l'Ent... More

AMH-8055-KB Map of Paramaribo - Public domain old map

AMH-8055-KB Map of Paramaribo - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van Paramaribo. Plan de la Ville de Paramaribo. Rechtsboven: Tom. XXI. Links op de plattegrond staat de synagoge van de Portugeze joden aangegeven. English: Map of... More

AMH-8060-KB Map of the west coast of South America, with an inset showing a bay on Vuurland

AMH-8060-KB Map of the west coast of South America, with an inset show...

Nederlands: Kaart van de Zuid-Amerikaanse westkust, met inzet van een baai op Vuurland. Nouvelle Carte de La Mer Pacifique ou Mer du Sud. Inzet: Plan de la Baye de St. François, Dans la Terre de Feu. ... More

AMH-8149-KB Two views of Principe, with a smaller chart of the island and several fish

AMH-8149-KB Two views of Principe, with a smaller chart of the island ...

Nederlands: Twee gezichten op Principe, met een kleine kaart van het eiland en enkele vissen. The Prospect of the Bay and Town of Sto. Antonio, In Princes Island, as seen from the Road in the Bay. Legenda: A-F.... More

AMH-8170-KB Map of the Gold Coast - Public domain map

AMH-8170-KB Map of the Gold Coast - Public domain map

Nederlands: Kaart van de Goudkust. A Map of the Gold Coast, from Issini to Alampi. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv.nrs. VEL0130 en VEL0743, Bibliothèque nationale de France, Parijs,inv. nr. Ge DD 2987 (8... More

AMH-8618-NA Map of North America and the Caribbean region

AMH-8618-NA Map of North America and the Caribbean region

Nederlands: Kaart van Noord Amerika en het Caribisch gebied. Titel Catalogus Leupe (NA): Amerique Septentrionale. Amerique Septentrionale. English: Map of North America and the Caribbean ... More

AMH-8620-NA Map of the east coast of North America

AMH-8620-NA Map of the east coast of North America

Nederlands: Kaart van de oostkust van Noord Amerika. Titel Catalogus Leupe (NA):Kaart van de Engelsche en Fransche Bezittingen in het vaste land van Noord America. Carte des Possessions Angloises & Françoises d... More

AMH-8624-NA Lower part of a chart showing the region around New York

AMH-8624-NA Lower part of a chart showing the region around New York

Nederlands: Onderste deel van een kaart van de omgeving van New York. Titel Catalogus Leupe (NA): A Map of the Provinces of New-York and New-Jersey, with a part of Penn-Sylvania and the Province of Quebec, from... More

AMH-8649-NA Map of a part of South America

AMH-8649-NA Map of a part of South America

Nederlands: Kaart van een deel van Zuid Amerika. Titel in Catalogus Leupe (NA): Terra Firma et Novam Regnum Granatense et Popayan. Terra Firma / et / Novum Regnum / Granatense / et / Popayan. Rechtsonder: No. ... More

AMH-8652-NA Nineteenth century map of the Dutch possessions in South America, the West Coast of Africa and New York

AMH-8652-NA Nineteenth century map of the Dutch possessions in South A...

Nederlands: Negentiende-eeuwse historische kaart van Nederlandse bezittingen in Zuid Amerika, de Westkust van Afrika en New York. Titel in Catalogus Leupe (NA): Historische schetskaart van: a. de bezittingen va... More

AMH-6684-KB Map of Chile - Public domain vintage map

AMH-6684-KB Map of Chile - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Chili. Chili. English: Map of Chile. Chili.

AMH-6717-KB Chart showing the mouth of the Paraiba

AMH-6717-KB Chart showing the mouth of the Paraiba

Nederlands: Kaart van de monding van de Paraiba. Afbeeldinghe van Pariba ende forten. Het klooster en de pakhuizen in Frederikstad staan aangegeven op de kaart. Cf. National Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 61... More

AMH-6723-KB Map of the New Netherlands

AMH-6723-KB Map of the New Netherlands

Nederlands: Kaart van Nieuw Nederland. Novi Belgii quod nunc Novi Jorck vocatur Novae q Angliae & Partis Virginiae / Accuratissima et Novissima Delineatio. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B... More

AMH-6725-KB Map of the Caribbean region

AMH-6725-KB Map of the Caribbean region

Nederlands: Kaart van het Caribisch gebied. Insuale Americanae in Oceano Septentrionali, Terris adiacentibus. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_080. English: Map of ... More

AMH-6913-KB Map of the rivers of Corentyn, Copename and Sarameca

AMH-6913-KB Map of the rivers of Corentyn, Copename and Sarameca

Nederlands: Kaart van de rivieren Corentyn, Copename en Sarameca. Caart van de Rivieren Corentyn, Copename en Sarameca. Rechts op de kaart ligt Swamp Duyvelsbroek. English: Map of the riv... More

AMH-7304-KB Map of Paraiba and Rio Grande

AMH-7304-KB Map of Paraiba and Rio Grande

Nederlands: Kaart van Paraíba en Rio Grande. Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande. De kaart is later overgenomen in de 'Atlas Maior' van Joan Blaeu. Op de kaart staan de wapens van de gouverneurschappen Paraí... More

AMH-7510-KB Map of Arx Montis Calvariae

AMH-7510-KB Map of Arx Montis Calvariae

Nederlands: Plattegrond van Arx Montis Calvariae. Arx Montis Calvariae. Rechtsonder: no. 53. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VEL0720. English: Map of Arx Montis Calvariae. -Art ... More

AMH-7650-NA Map of West Africa, of the Grain and Ivory Coast

AMH-7650-NA Map of West Africa, of the Grain and Ivory Coast

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Guinea van Berbij tot Coetroe. De kaart is op blauw papier geplakt. Notities verso: No. 2 De kust van Caap Das Palmas oostwaart to... More

AMH-7666-NA Map of part of the Angolan coast

AMH-7666-NA Map of part of the Angolan coast

Nederlands: Kaart van een deel van de Angolese kust. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de kust van Angolla van Caap Boudo tot Caap St. Bras. De kompaslijnen zijn gedrukt. De kaart is op blauw papier geplak... More

AMH-7704-NA Floor plan of the Vredenburg fort at Komenda

AMH-7704-NA Floor plan of the Vredenburg fort at Komenda

Nederlands: Plattegrond van fort Vredenburg te Komenda. N:2 Plattte grond van 't Edele Compagnies Fortres Vreedenburg tot Commanij. Zo al het zelve booven op de batterijen gemeeten is. De omschrijving in de cat... More

AMH-7729-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

AMH-7729-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

Nederlands: Plattegrond van het fort Amsterdam te Cormantijn. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Amsterdam tot Cormantyn. Het Fortress Amsterdam tot Cormantijn. Middenboven: No: LV. Rechtsboven en rechts... More

AMH-7739-NA Map of the West African coast, near Arguin

AMH-7739-NA Map of the West African coast, near Arguin

Nederlands: Kaart van de West-Afrikaanse kust, ter hoogte van Arguin. Titel catalogus Leupe (NA): Paskaart van de kuste van Gualate en Arguyn beginnende van C. Bajador tot C. Blanco seer naukeurig op-gestelt. P... More

AMH-7881-KB Map of the west coast of Africa, from 12 degrees north latitude to 11 degrees south latitude

AMH-7881-KB Map of the west coast of Africa, from 12 degrees north lat...

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse westkust, van de 12e graad Noorderbreedte tot de 11e graad Zuiderbreedte. Kaart van de Westkust van Afrika, van den XII. Graad Noorderbreedte tot den XI. Graad Zuiderbreedte,... More

Previous

of 4

Next