The World's Largest Public Domain Media Search Engine

maps of the west indische compagnie

359 media by topicpage 1 of 4
AMH-7325-KB Map of the city of S. Luis de Maragnon

AMH-7325-KB Map of the city of S. Luis de Maragnon

Nederlands: Plattegrond van de stad S. Luis de Maragnon. Urbs s. Lodovici in Maragnon. Rechtsonder: no: 52. Legenda: A. Castrum. / B. Suggestus militaris. / C. Templum. / D. Locus exscensionis nostrorum. Cf. N... More

AMH-8572-NA Map of the island of Tamarica

AMH-8572-NA Map of the island of Tamarica

Nederlands: Kaart van het eiland Tamarica. Titel in Catalogus Leupe (NA): Afbeeldinge van het Eyland Tamagua, mitsgaders d'affteyckeninge van des vyandts forten, mitsgaders d'onse. Affbeeldingh van het Eylandt... More

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

AMH-6712-KB Map of the city and fort of Puerto Rico

Nederlands: Plattegrond van stad en fort Porto Rico. Grondt-teekening vande Stadt en Kasteel Porto rico ende gelegenheyt vande Haven. In San Juan, Porto Rico is alleen het kleine fort Canuela in 1625 een paar m... More

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

AMH-6766-NA Map of Sao Luis de Marranhao

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van "Maragnon in Zuid-America ten westen van Brasiel" (St. Luiz de Maranhao). Plattegrond van Sao Luis de Marranhao. Maragnan in Zuid America ten westen van B... More

AMH-8113-KB Map of the west coast of Africa

AMH-8113-KB Map of the west coast of Africa

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse Westkust. Cote occidentale de L'Afrique Frequentée Par Les Europeans. English: Map of the west coast of Africa. Cote occidentale de L'Afrique Frequenté... More

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

AMH-6789-NA Map of Puerto Rico - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "Portorico (St. Juan de Portorico?)" en de omliggende wateren. Met loodingen. Plattegrond van Porto Rico. Porto Rico in Plate Grndt. Legenda: Aenwijsing vande C... More

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

AMH-7685-NA Floor plan of the fort Dorothea at Accoda

Nederlands: Plattegrond van het fort Dorothea te Accoda. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Plan van het Fort Dorothea tot Accoda. Notities verso: No. 14 Het Fort Dorothea. Regis... More

AMH-6780-NA Map of El Mina Fort

AMH-6780-NA Map of El Mina Fort

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): "Caerte van 't casteel de Mina met sijn omleggende dorpen, rivieren, clippen ende droochten alles in platte form vertoont". Plattegrond van fort El Mina. Caarte van t Cas... More

AMH-6793-NA Map of the mouth of the Pousioucq River

AMH-6793-NA Map of the mouth of the Pousioucq River

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de monding van de "Rio Pousioucq" in Brazilië met het fort Gijseling en de andere Nederlandsche versterkingen. Kaart van de monding van de rivier Pousioucq. Bij... More

AMH-6798-NA Bird's eye view of the bay and the fort of Nieuw Vlissingen on Tobago

AMH-6798-NA Bird's eye view of the bay and the fort of Nieuw Vlissinge...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van "de baij en 't fort Nieuw-Vlissingen op 't eijlandt Tabago". Vogelvlucht van baai en fort Nieuw Vlissingen op Tobago. De Bay en 't Fort Nieuw Vlissingen op 't E... More

AMH-6916-KB Map of Surinam - Public domain old map

AMH-6916-KB Map of Surinam - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Suriname. Caart van Suriname. Legenda: *. Posten / A. Weglopers Dorpen verbrand. / B. Bevreedigde Negers van Tempati. / C. De Groote geprojecteerde Oranje Weg. Engli... More

AMH-7308-KB Map of the environs of Fort Keulen

AMH-7308-KB Map of the environs of Fort Keulen

Nederlands: Plattegrond van de omgeving van fort Keulen. Castrum Ceulianum. Rechtsonder: No. 29. Legenda: A. Castellum. / B. Littus, quod maris aestus inundat. / C. Scopulus Lapideus. / D. Horti arenosi. / E. S... More

AMH-7511-KB Map of Chile - Public domain vintage map

AMH-7511-KB Map of Chile - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Chili. Chili. Legenda: 1. Pta de Talcaguana. / 2. I. Quiriquina. / 3. R. Biobio. / 4. R. Llandalien / 5. R. de la Laxa. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_089, Idem, ... More

AMH-7595-NA Map of Arguin and environs, west coast of Africa

AMH-7595-NA Map of Arguin and environs, west coast of Africa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Afrika van Caap Cypriaen tot Porto Darko. De kaart is versierd met een guirlande. Legenda: A: Sijn banken daer men op vist / B. Hi... More

AMH-7597-NA Map of the west coast of Africa, Senegal

AMH-7597-NA Map of the west coast of Africa, Senegal

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Arguin, Genehoa en Gambia, van Caap Caek tot Caap Verde. Uitgegeven door Gerard van Keulen. De kompaslijnen zijn gedrukt; de kaart... More

AMH-7648-NA Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

AMH-7648-NA Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Nieuwe en naauwkeurige Paskaart van de Guineesche Goud-, Tand en Slavekust, strekkende van Sierra Lionis tot aan Caap Formosa. Uitgegeven door Johannes van Keulen. De ka... More

AMH-7684-NA Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe

AMH-7684-NA Floor plan of the Hollandia fort at Pocquessoe

Nederlands: Plattegrond van het fort Hollandia te Pocquessoe. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe. Het Fortress Hollandia tot Bokeshoe. Notities verso: No. 12 Fortres Hollandia. Regi... More

AMH-7691-NA Floor plan of the fort to be built at Tacorary

AMH-7691-NA Floor plan of the fort to be built at Tacorary

Nederlands: Plattegrond van het nieuw te bouwen fort te Tacorary. Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren. Notities verso: A:A:. Rechts: A:A:. Rechtsonder: No: 9. Linksonder: 758 [in potlood]. ... More

AMH-7694-NA Floor plan of the Oranje fort at Sekondi

AMH-7694-NA Floor plan of the Oranje fort at Sekondi

Nederlands: Plattegrond van het fort Oranje te Sekondi. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort Oranie tot Saccondee. Fort Oranie tot Saccondee. Rechtsonder: No: 25. Linksonder: 762 [in potlood]. Notitie... More

AMH-7712-NA Floor plan of Fort Elmina

AMH-7712-NA Floor plan of Fort Elmina

Nederlands: Plattegrond van fort Elmina. Titel catalogus Leupe (NA): Plan van 't Hoofdcasteel St. George D'Elmina. Plan van 't Hoofd Casteel St. George D' Elmina. Notities verso: No. 2 Casteel St. George d'Elmi... More

AMH-7728-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

AMH-7728-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

Nederlands: Plattegrond van het fort Amsterdam te Cormantijn. Titel catalogus Leupe (NA) :Plan en Prospect Van Het Fort Amsterdam op Cormantyn. Plan & Prospect Van Het Fort Amsterdam op Cormantijn. Het formaat ... More

AMH-7953-KB Map of part of the West African coast, between Cape Formosa and Cape Lopez Gonsalvo

AMH-7953-KB Map of part of the West African coast, between Cape Formos...

Nederlands: Kaart van een deel van de Westkust van Afrika, tussen Kaap Formosa en Kaap Lopez Gonsalvo. Kaart der Golf van Guinée, en der Kusten tussen Kaap Formosa en Kaap Lopez Gonsalvo. Carte du Golfe de Gui... More

AMH-8160-KB Map of the regions between the Senegal and Gambra rivers

AMH-8160-KB Map of the regions between the Senegal and Gambra rivers

Nederlands: Kaart van de gebieden tussen de rivieren Senegal en Gambra. A Map of the Countries bordering on the Rivers Sanaga & Gambra. Rechtsonder: Plate XLVII. Vol. 2 p. 27. Linksonder: No 61. ... More

AMH-8565-NA Map of the coasts of North and South America, from Brazil to Canada

AMH-8565-NA Map of the coasts of North and South America, from Brazil ...

Nederlands: Kaart van de kusten van Noord en Zuid Amerika, van Brazilië tot Canada. Titel in Catalogus Leupe (NA): Pas Caerte van Brazil en Nieu Nederlandt, van Cúorvo en Flores tot de Barbados. Pascaerte van B... More

AMH-8568-NA Sketch map of the mouth of the Grand Para River in Brazil

AMH-8568-NA Sketch map of the mouth of the Grand Para River in Brazil

Nederlands: Schetskaart van de monding van de rivier Grand Para in Brazilië. Titel in Catalogus Leupe (NA): Kaart van de Gelegentheyt van de riviere van Grand Para. liggende op Twee Graden bezuyden de Linie. de... More

AMH-8570-NA Map of part of Brazil - Public domain map

AMH-8570-NA Map of part of Brazil - Public domain map

Nederlands: Kaart van een deel van Brazilië. Titel in de catalogus Leupe (NA): Brasiliae, Geographoca et Hydrographoca, Tabula Nova, continens Praefecturas de cirisi cum Itapuma, de Paranambuca, Itamaraca, Para... More

AMH-8581-NA Map of Mauritsstad and Recife

AMH-8581-NA Map of Mauritsstad and Recife

Nederlands: Kaart van Mauritsstad en Recife. Titel in catalogus Leupe (NA): Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tege... More

AMH-8582-NA Map of Mauritsstad and Recife

AMH-8582-NA Map of Mauritsstad and Recife

Nederlands: Kaart van Mauritsstad en Recife. Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart als voren. Grondteyckening van het eylandt Anthony Vaaz, het Recyf ende Vastelandt aen de haven van Pernambuco in Brasil ; so al... More

AMH-8586-NA Map of the voyage of Piet Hein to Allerheiligenbaai in 1627

AMH-8586-NA Map of the voyage of Piet Hein to Allerheiligenbaai in 162...

Nederlands: Kaart van de tocht van Piet Hein naar de Allerheiligenbaai in 1627. Titel Catalogus Leupe (NA): Kaart van de Tocht door den Admirael Pieter Pietersen Hein voor de 2de mael in de Baya de Todos os San... More

AMH-8609-NA Map of the southern part of South America

AMH-8609-NA Map of the southern part of South America

Nederlands: Kaart van het zuidelijk deel van Zuid Amerika. Titel Catalogus Leupe (NA): Carte du Paraguay, du Chili, détroit de Magellan et Terre du feu, dans l'Amérique Méridionale. Carte du Paraguay, du Chili... More

AMH-8631-NA Map of the Pacific Ocean

AMH-8631-NA Map of the Pacific Ocean

Nederlands: Kaart van de Grote Oceaan. Titel Catalogus Leupe (NA): Kaart van den Grooten oceaan, met de kusten van Amerika en de westkust van noordelijk Nieuw-Zeeland (fragment). English: ... More

AMH-6328-KB Map of a stretch of the West African coast

AMH-6328-KB Map of a stretch of the West African coast

Nederlands: Kaart van een gedeelte van de West-Afrikaanse kust. Vervolg van de Kust van Guinée, van de Riviere Volta tot aan Jakin, waarin gevonden worden de Koningryken van Koto, Popo, Whidah of Juida, en Ardr... More

AMH-6786-NA Map of the mouth of the Paraiba River

AMH-6786-NA Map of the mouth of the Paraiba River

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de monding der Rio de Paraiba. Met loodingen. Kaart van de monding van de rivier Paraiba. Bijzonderheden: de kaart hoort bij de Atlas Vingboons. Cf. Koninklijke... More

AMH-6792-NA Map of the mouth of the Rio Grande and Fort Ceulen

AMH-6792-NA Map of the mouth of the Rio Grande and Fort Ceulen

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de monding der Rio Grande do Norte met het fort Keulen. Met loodingen. Kaart van de monding van de Rio Grande. Legenda: A. Deese Clip is de meeste tijn onderwaa... More

AMH-6909-KB Redoubt on Wieronje creek

AMH-6909-KB Redoubt on Wieronje creek

Nederlands: Redoute aan de kreek Wieronje. Redoute aan de kreek Wieronje. Rechts van de rivier staat het predikantshuis, onder het fort, de kerk en het huis van de koster. English: Redoub... More

AMH-7294-KB Fort Maurits on the Rio Francisco

AMH-7294-KB Fort Maurits on the Rio Francisco

Nederlands: Fort Maurits in de Rio Francisco. Castrum Mauritij. Rechtsonder: no: 16. Legenda: A.B. Rupes acclivis 80 pedum altitudine foßis 'e saxo excisis. / C. Domus Melchioris Albesz, Domini huius Oppidulum... More

AMH-7320-KB Map of Loanda - Public domain vintage map

AMH-7320-KB Map of Loanda - Public domain vintage map

Nederlands: Plattegrond van Loanda. Civitas Loandae S. Pauli. Rechtsonder: no: 48. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.63 English: Map of Loanda. Civitas Loandae S. Pauli.... More

AMH-7593-NA Map of Gabon and Angola - Public domain map

AMH-7593-NA Map of Gabon and Angola - Public domain map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Carte reduite des Costes Occidentales d'Afrique, depuis 'Equatuer jusqu'au Vingtieme Degré de Latitude Meridionale / Comprenant les Isles de St. Thomé et de Prince, Les C... More

AMH-7654-NA Map of part of the Gold Coast

AMH-7654-NA Map of part of the Gold Coast

Nederlands: Kaart van een deel van de Goudkust. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Guinea, van Kaekonde tot Accara. Een Gedeelte van de Küst van Günea van Kackonde tot Accara doo... More

AMH-7662-NA Map of the coast of Guinea, between Cape Tres Puntas and Cormantin

AMH-7662-NA Map of the coast of Guinea, between Cape Tres Puntas and C...

Nederlands: Kaart van de kust van Guinea, tussen Caap Tres Puntas en Cormantijn. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Kust van Guinea, tusschen Caap Tres Puntas en Kormantyn. Notities verso, allen in potloo... More

AMH-7664-NA Map of the Angolan coast

AMH-7664-NA Map of the Angolan coast

Nederlands: Kaart van de Angolese kust. Titel catalogus Leupe (NA): Seekaerten van de Angolse Kusten, van Caap Neggro tot het groote Rifier van Congo. Seekaerten van de Angolse kusten van Caap Neggro tot het Gr... More

AMH-7709-NA Floor plan of Fort Elmina

AMH-7709-NA Floor plan of Fort Elmina

Nederlands: Plattegrond van fort Elmina. Titel catalogus Leupe (NA): Kaert ende Afbeeldinghe van 't Kasteel de Mynae. Kaerte ende Afbeeldinghe van t' Kasteel de Mijnae. Aan de randen zijn stroken Japans papier ... More

AMH-7718-NA Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. George at Elmina

AMH-7718-NA Floor plan of the 'kattenplaats' courtyard in Fort St. Geo...

Nederlands: Plattegrond van de kattenplaats in het fort Sint George te Elmina. Plan Van de Platte Grond het Kattenplaat-ses en daar ter gehoorigen Gebouwen, Wie ook der daarbij geleegenen Batterije & Walles in ... More

AMH-7721-NA Floor plan of a part of Fort St. George at Elmina

AMH-7721-NA Floor plan of a part of Fort St. George at Elmina

Nederlands: Plattegrond van een deel van fort St. George te Elmina. Plan van de Platte Grond des Kleenen Kattenplaatse buyten Wals en Gragten in Sz: Edl: Comp: Hooft Casteel St: George DElmina. De kaart heeft g... More

AMH-7724-NA Map of Elmina showing the forts of St. George and Coenraadsburg

AMH-7724-NA Map of Elmina showing the forts of St. George and Coenraad...

Nederlands: Plattegrond van Elmina met de forten St. George en Coenraadsburg. Titel catalogus Leupe (NA) Plan van het Casteel St. George Delmina en het Fort Coenraadsburg, de berg St. Jago asmede het dorp Eddon... More

AMH-7755-KB Map of Central American and the Caribbean region

AMH-7755-KB Map of Central American and the Caribbean region

Nederlands: Kaart van Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Insulae Americanae in Oceano Septentrionali ac Regiones Adiacentes, a C. de May usque ad Lineam AEquinoctialem. Deze kaart van Midden-Amerika werd g... More

AMH-7896-KB Map of the west coast of Africa, near Popo

AMH-7896-KB Map of the west coast of Africa, near Popo

Nederlands: Kaart van de westkust van Afrika, rond Popo. A Map of the Kingdoms of Koto, Popo, Fida, or Whida and Ardra / being a Continuation of the former by M.D'Anville, 1727. Linksonder: No: 80. Linksboven ... More

AMH-7985-KB Bird's eye view map of the siege of Batavia in 1629

AMH-7985-KB Bird's eye view map of the siege of Batavia in 1629

Nederlands: Plattegrond in vogelvlucht van de belegering van Batavia in 1629. Batavia Assiegé en 1629 / Batavia Ao: 1629 belegerd. Cf. Westfriesmuseum inv. nr. 15242, Fries Museum, prent zonder inventarisnumme... More

AMH-8107-KB Map of a bay and island in Chile

AMH-8107-KB Map of a bay and island in Chile

Nederlands: Plattegrond van een baai en eiland in Chili. Plan d'une Baye et D'un Havre Sur la Côte du Chili dans la Mer du Sud. Grond-Tekening van een Baay en van een Haven op de Kust van Chili, in de Zuider-Z... More

AMH-8153-KB Prospect, chart and two bird's eye views of Cayenne and a view of Cape Cassepourry on a single leaf

AMH-8153-KB Prospect, chart and two bird's eye views of Cayenne and a ...

Nederlands: Aanzicht, kaart en twee vogelvluchten van Cayenne en een aanzicht van Kaap Cassepourry op één blad. Legenda: A-H en 2-3. Linksboven: Vol. V. Plate 33. Rechtsboven: Pag. 543. E... More

AMH-8167-KB Map of the coast of Sierra Leone

AMH-8167-KB Map of the coast of Sierra Leone

Nederlands: Kaart van de kust van Sierra Leone. Map of the River Sierra Lione. A Map of the Coast and Country about Sierra Lione and Sherbro River. Linksonder: No. 60. Rechtsonder: Plate XLVI, Vol. II. p. 304.... More

AMH-8603-NA Map of the fort Real - Public domain old map

AMH-8603-NA Map of the fort Real - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van het fort Real. Titel Catalogus Leupe (NA): Platte grond van het fort Real, lanck 300 voeten, breed 260. Real, lanck 300 voeten, breed 260. Op de kaart staan legendanummers, maar dez... More

AMH-8650-NA Map of the Gold Coast - Public domain map

AMH-8650-NA Map of the Gold Coast - Public domain map

Nederlands: Kaart van de Goudkust. Titel in Catalogus Leupe (NA): Kaart der Goudkust van Guinea. Kaart der Goudkust van Guinea. English: Map of the Gold Coast. Title in the Leupe Catalog... More

AMH-6755-NA Map of the island of Goeree

AMH-6755-NA Map of the island of Goeree

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): "Plategrondt van het eijlandt Goeree geleege an Cabo Verde". Plattegrond van het eiland Goeree. Plate Grondt van Het Eijlandt Goeree geleege an Cabo verde. Bijzonderhede... More

AMH-7281-KB Map of the region between Seregipe del Rey and Itapuama

AMH-7281-KB Map of the region between Seregipe del Rey and Itapuama

Nederlands: Kaart van het gebied van Seregipe del Rey tot Itapuama. Praefectura de Ciriii vel Seregippe Delrey cum Itapuama. Voor de kust liggen enkele Oost-Indiëvaarders. De kaart is later overgenomen in de 'A... More

AMH-7287-KB Map of Pernambuco - Public domain old map

AMH-7287-KB Map of Pernambuco - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Pernambuco. Praefecturae Paranambucae pars Meridionalis. Voor de kust is een groot aantal Oost-Indiëvaarders afgebeeld. Deze kaart is te verbinden aan de kaarten: Koninklijke Bibliotheek,... More

AMH-7288-KB Map of Pernambuco and Tamarica

AMH-7288-KB Map of Pernambuco and Tamarica

Nederlands: Kaart van Pernambuco en Tamarica. Pernambuca / I. Tamarica. De legenda in de banderole is verklaard door middel van symbolen. Legenda rechtsonder: a. Ilha dos cedros, ou d'ant:o Vaaz. / b. Citade ... More

AMH-7297-KB Map of the island of Tamaraca

AMH-7297-KB Map of the island of Tamaraca

Nederlands: Kaart van het eiland Tamaraca. Insula Tamaraca. Rechtsonder: no: 19. Legenda: Templum Circumvallatiu. / B. Sacellum. / C. Nosodochia. / D. Vetus circemvallatio. / E. Turris Casternsis. / F. Fons. /... More

AMH-7302-KB Floor plan of the fort at Siara

AMH-7302-KB Floor plan of the fort at Siara

Nederlands: Plattegrond van het fort bij Siara. Arx in Siara. Rechtsonder: No: 25. English: Floor plan of the fort at Siara. -Arx in Siara. Bottom right: No:25.

AMH-7312-KB Map of Cape St Augustine

AMH-7312-KB Map of Cape St Augustine

Nederlands: Plattegrond van kaap Sint Augustijn. Cap S. Augustini. Rechtsonder: no. 36. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 619.92. English: Map of Cape St Augustine. Cap S. A... More

AMH-7652-NA Map of West Africa, of the Ivory Coast

AMH-7652-NA Map of West Africa, of the Ivory Coast

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Guinea van Coetroe tot I. Senij. De kaart is op blauw papier geplakt. Notities verso: No. 4 De Tant en Gout kust van Coetroe tot h... More

AMH-7676-NA Map of part of the Gold Coast, Axim to Ningo

AMH-7676-NA Map of part of the Gold Coast, Axim to Ningo

Nederlands: Kaart van een deel van de Goudkust, Axim tot Ningo. Titel catalogus Leupe (NA): Caerte des Lantschaps van de Goutkust in Guinea van Atsyn (Axim) tot Ningo. Caerte des Lantschaps vande goutkust in Gu... More

AMH-7686-NA Floor plan of the Dorothea fort at Accoda

AMH-7686-NA Floor plan of the Dorothea fort at Accoda

Nederlands: Plattegrond van het fort Dorothea te Accoda. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Dorethea tot Aocoda. Het Fortress Dorothea tot Accoda. Notities verso: No. 15, reg. 8. / 452 [met vette cijfers ... More

AMH-7695-NA Floor plan of the Oranje fort at Sekondi

AMH-7695-NA Floor plan of the Oranje fort at Sekondi

Nederlands: Plattegrond van het fort Oranje te Sekondi. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Orange tot Sacconde. Het Fortress Orange tot Sacconde. Notities verso: No. 22 reg. 8 / 459 [met vette cijfers ges... More

AMH-7699-NA Floor plan of the St. Sebastian fort at Chama

AMH-7699-NA Floor plan of the St. Sebastian fort at Chama

Nederlands: Plattegrond van het fort St. Sebastian te Chama. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress St: Sebastiaan tot Chama. Het Fortress St: Sebastiaan tot Chama. Notities verso: No. 25 reg. 8. / 462 [met v... More

AMH-7715-NA Two floor plans of Fort St. George at Elmina

AMH-7715-NA Two floor plans of Fort St. George at Elmina

Nederlands: Twee plattegronden van fort St. George te Elmina. Titel VEL0779 catalogus Leupe (NA): Plan van de grondlaag des Hoofdcasteels St. George D'Elmina in Afrika enz. Titel VEL0779A catalogus Leupe (NA): ... More

AMH-7738-NA Map of the coast of Angola between Rio Dande and Rio Coan??a

AMH-7738-NA Map of the coast of Angola between Rio Dande and Rio Coan?...

Nederlands: Kaart van de kust van Angola tussen Rio Dande en Rio Coança. Titel catalogus Leupe (NA) : Kaart van de Kust van Angola, tusschen Rio Dande en Rio Coança. Middenboven: 797 [in potlood]. Middenonder: ... More

AMH-7748-KB Map of Brazil - Public domain vintage map

AMH-7748-KB Map of Brazil - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Brazilië. Brasilia. Bij de cartouche links zijn door Europeanen onderworpen Indianen te zien. De kaart verscheen ook in: A. Montanus, 'De nieue en onbekende weereld', Amsterdam 1671 en J.... More

AMH-7889-KB Bird's eye view of Goeree

AMH-7889-KB Bird's eye view of Goeree

Nederlands: Vogelvlucht van Goeree. Plattegrond van 't Eiland Goerée, volgens de Aftékeningen van den Hr. Compagnon. Plan de l'isle de Gorée, sur les desseins du Sr. Compagnon. Legenda: 1-42. ... More

AMH-7921-KB Map of North America and the Caribbean

AMH-7921-KB Map of North America and the Caribbean

Nederlands: Kaart van Noord-Amerika en het Caribisch gebied. 't Noorder-deel van West-Indien. Rechtsboven: Fol. 65. English: Map of North America and the Caribbean. 't Noorder-deel van W... More

AMH-7933-KB Map of the mouth of the Sierra Leona

AMH-7933-KB Map of the mouth of the Sierra Leona

Nederlands: Kaart van de monding van de Sierra Leona. Kaartje van de Riv. van Sierra Leona. Carte de la Riviere de Sierra Leona. Inzet bij: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 693 C 6 dl IV, na p. 238.... More

AMH-8040-KB Map of Haiti and surrounding islands

AMH-8040-KB Map of Haiti and surrounding islands

Nederlands: Kaart van Haïti en omringende eilanden. Carte de l'Isle d'Hayti, Aujourd'hui l'Espagnole, ou Isle de St. Domingue, Avec les Isles voisines. Kaart van 't Eiland Hayti, heedendaags Hispaniola, of St.... More

AMH-8584-NA Map of Cape S. Augustine

AMH-8584-NA Map of Cape S. Augustine

Nederlands: Kaart van Kaap S. Augustijn. Titel in Catalogus Leupe (NA): Kaartje van het Puntaal enz. Binnen Kaap St. Augustyn na de verovering in 1634. Rechtsboven, in potlood: 714. Cf. Nationaal Archief, Den H... More

AMH-8588-NA Map of Allerheiligenbaai

AMH-8588-NA Map of Allerheiligenbaai

Nederlands: Kaart van de Allerheiligenbaai. Titel Catalogus Leupe (NA): Afbeeldinge van de Bahia de Todos os Sanctos soo near het noch toe mogelyck is te doen geweest. Afbeeldinge van Bahia de Todos os Sanctos,... More

AMH-8590-NA Floor plan of the Monte Calvare fort near Sao Luis

AMH-8590-NA Floor plan of the Monte Calvare fort near Sao Luis

Nederlands: Plattegrond van het fort Monte Calvare nabij Sao Luis. Titel Catalogus Leupe (NA): Kaart van Rio Tapicuru. AET Ft Monte Calvare / Aent Hanegn vanden Bergh. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, in... More

AMH-8594-NA Map of the fort at Valdivia in Chile

AMH-8594-NA Map of the fort at Valdivia in Chile

Nederlands: Kaart van het fort te Valdivia in Chili. Titel in Catalogus Leupe (NA): Plan van het Kasteel by Oud-Baldivia, aan de rivier gelegen. Volgens de plattegrond zijn er voor de bouw van het fort vele app... More

AMH-8635-NA Map of Brazil - Public domain vintage map

AMH-8635-NA Map of Brazil - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Brazilië. Titel Catalogus Leupe (NA): Nova et accurata Brasilae totius Tabula. Nova et accurata Brasilae totius Tabula. English: Map of Brazil. Title in the Leupe ... More

AMH-8656-NA Map of the Brazilian coast near Maranhao

AMH-8656-NA Map of the Brazilian coast near Maranhao

Nederlands: Kaart van de Braziliaanse kust ter hoogte van Maranhao. Titel in Catalogus Leupe (NA): Kaart van de Kust van Brazilie, tusschen de Bocas del Para tot aan Terra do Maranhaon. Opmeriking in Catalogus... More

AMH-6684-KB Map of Chile - Public domain vintage map

AMH-6684-KB Map of Chile - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Chili. Chili. English: Map of Chile. Chili.

AMH-6717-KB Chart showing the mouth of the Paraiba

AMH-6717-KB Chart showing the mouth of the Paraiba

Nederlands: Kaart van de monding van de Paraiba. Afbeeldinghe van Pariba ende forten. Het klooster en de pakhuizen in Frederikstad staan aangegeven op de kaart. Cf. National Archief, Den Haag, inv. nr. VELH 61... More

AMH-6723-KB Map of the New Netherlands

AMH-6723-KB Map of the New Netherlands

Nederlands: Kaart van Nieuw Nederland. Novi Belgii quod nunc Novi Jorck vocatur Novae q Angliae & Partis Virginiae / Accuratissima et Novissima Delineatio. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B... More

AMH-6725-KB Map of the Caribbean region

AMH-6725-KB Map of the Caribbean region

Nederlands: Kaart van het Caribisch gebied. Insuale Americanae in Oceano Septentrionali, Terris adiacentibus. Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_080. English: Map of ... More

AMH-6913-KB Map of the rivers of Corentyn, Copename and Sarameca

AMH-6913-KB Map of the rivers of Corentyn, Copename and Sarameca

Nederlands: Kaart van de rivieren Corentyn, Copename en Sarameca. Caart van de Rivieren Corentyn, Copename en Sarameca. Rechts op de kaart ligt Swamp Duyvelsbroek. English: Map of the riv... More

AMH-7304-KB Map of Paraiba and Rio Grande

AMH-7304-KB Map of Paraiba and Rio Grande

Nederlands: Kaart van Paraíba en Rio Grande. Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande. De kaart is later overgenomen in de 'Atlas Maior' van Joan Blaeu. Op de kaart staan de wapens van de gouverneurschappen Paraí... More

AMH-7510-KB Map of Arx Montis Calvariae

AMH-7510-KB Map of Arx Montis Calvariae

Nederlands: Plattegrond van Arx Montis Calvariae. Arx Montis Calvariae. Rechtsonder: no. 53. Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VEL0720. English: Map of Arx Montis Calvariae. -Art ... More

AMH-7650-NA Map of West Africa, of the Grain and Ivory Coast

AMH-7650-NA Map of West Africa, of the Grain and Ivory Coast

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Guinea van Berbij tot Coetroe. De kaart is op blauw papier geplakt. Notities verso: No. 2 De kust van Caap Das Palmas oostwaart to... More

AMH-7666-NA Map of part of the Angolan coast

AMH-7666-NA Map of part of the Angolan coast

Nederlands: Kaart van een deel van de Angolese kust. Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de kust van Angolla van Caap Boudo tot Caap St. Bras. De kompaslijnen zijn gedrukt. De kaart is op blauw papier geplak... More

AMH-7704-NA Floor plan of the Vredenburg fort at Komenda

AMH-7704-NA Floor plan of the Vredenburg fort at Komenda

Nederlands: Plattegrond van fort Vredenburg te Komenda. N:2 Plattte grond van 't Edele Compagnies Fortres Vreedenburg tot Commanij. Zo al het zelve booven op de batterijen gemeeten is. De omschrijving in de cat... More

AMH-7729-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

AMH-7729-NA Floor plan of the Amsterdam fort at Cormantin

Nederlands: Plattegrond van het fort Amsterdam te Cormantijn. Titel catalogus Leupe (NA): Het Fortress Amsterdam tot Cormantyn. Het Fortress Amsterdam tot Cormantijn. Middenboven: No: LV. Rechtsboven en rechts... More

AMH-7739-NA Map of the West African coast, near Arguin

AMH-7739-NA Map of the West African coast, near Arguin

Nederlands: Kaart van de West-Afrikaanse kust, ter hoogte van Arguin. Titel catalogus Leupe (NA): Paskaart van de kuste van Gualate en Arguyn beginnende van C. Bajador tot C. Blanco seer naukeurig op-gestelt. P... More

AMH-7881-KB Map of the west coast of Africa, from 12 degrees north latitude to 11 degrees south latitude

AMH-7881-KB Map of the west coast of Africa, from 12 degrees north lat...

Nederlands: Kaart van de Afrikaanse westkust, van de 12e graad Noorderbreedte tot de 11e graad Zuiderbreedte. Kaart van de Westkust van Afrika, van den XII. Graad Noorderbreedte tot den XI. Graad Zuiderbreedte,... More

AMH-7892-KB Map of part of the west coast of Africa, near Cape Verde

AMH-7892-KB Map of part of the west coast of Africa, near Cape Verde

Nederlands: Kaart van een deel van de Westkust van Afrika, ter hoogte van Kaap Verde. Kaart van de Ommelanden der Rivieren Sanaga en Gambra, of Gambea. Carte des Pays Voisins des Riv. de Sanaga et Gambra. ... More

AMH-7922-KB Map of South America - Public domain old map

AMH-7922-KB Map of South America - Public domain old map

Nederlands: Kaart van Zuid-Amerika. 't Zuyder deel van West-Indien. Linksboven: Fol. 151. English: Map of South America. 't Zuyder deel van West-Indien. Top left: Fol. 151.

AMH-7952-KB Map of the Comoros - Public domain old map

AMH-7952-KB Map of the Comoros - Public domain old map

Nederlands: Kaart van de Comoren. Kaart van de Eilanden Komoro, Anjuan, Moelia, en Mayotta. Carte des Isles de Comore Johanna ou Anouan Mohilla ou Moaly et Mayote / Dressée sur les Remarques des Navigateurs pa... More

AMH-8059-KB Map of New England, New York and Pennsylvania

AMH-8059-KB Map of New England, New York and Pennsylvania

Nederlands: Kaart van New England, New York en Pennsylvania. Carte de la Nouvelle Angleterre, Nouvelle York et Pensilvanie / Pour servir à l'Histoire Générale des Voyages. Rechtsboven: Tom. XXI. ... More

AMH-8091-KB Floor plan of the palace of the king of Whidda at Sabi

AMH-8091-KB Floor plan of the palace of the king of Whidda at Sabi

Nederlands: Plattegrond van het paleis van de koning van Whidda te Sabi. Grondtékening van 't Paleis des Konings van Whidda, te Xavier of Sabi. Plan du Palais du Roy a Xavier, ou Sabi, dans le Royaume de Juida.... More

AMH-8151-KB Map of the mouth of the Congo

AMH-8151-KB Map of the mouth of the Congo

Nederlands: Kaart van de monding van de Congo. Linksboven: Vol. V. Plate 29. Rechtsboven: Pag. 497. Onder de kaart staan vissen afgebeeld. English: Map of the mouth of the Congo River. T... More

AMH-8157-KB Two views of the fort at Cape Corso

AMH-8157-KB Two views of the fort at Cape Corso

Nederlands: Twee gezichten op het fort bij Kaap Corso. East Prospect of Cape Corse, or Coast Castle. North-west Prospect of the same. Legenda: a-k en a-o. English: Two views of the fort a... More

AMH-8574-NA Map of Itamaraca Island - Public domain map

AMH-8574-NA Map of Itamaraca Island - Public domain map

Nederlands: Kaart van het Eiland Itamaraca. Titel in de Catalogus Leupe (NA): aart van het Eylandt Tamaricke, aan de Custe van Bresilien, leggende op seven graden ende een halve. Teijlant / Tamaricke aen de Cus... More

AMH-8599-NA Bird's eye view of the city and fort of Grand Para

AMH-8599-NA Bird's eye view of the city and fort of Grand Para

Nederlands: Plattegrond in vogelvlucht van stad en fort Grand Para. Titel catalogus Leupe (NA): Teekening van de Stat en de fort van Grand Para. English: Bird's eye view of the city and fo... More

Previous

of 4

Next