The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

maps of the dutch east india company indonesia

500 media by topicpage 1 of 5
AMH-2524-NA Map of the north coast of Java with neighbouring islands

AMH-2524-NA Map of the north coast of Java with neighbouring islands

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL0374: Kaart van de Noordkust van Java, van Geertruyts Eyland tot aan de hoek van Crawang, met de daarvoor liggende kle... More

AMH-2525-NA Ground plan of a water fort near the river bank of Kali Besar in Batavia

AMH-2525-NA Ground plan of a water fort near the river bank of Kali Be...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans voor het Nieuwe waterpas op de bank voor de Groote Rivier. Notities verso: Plan van het nieuwpas op de bank van de grote rivier te Batavia. Maakt deel uit van serie... More

AMH-2526-NA Ground plan of a fort on the river at Batavia

AMH-2526-NA Ground plan of a fort on the river at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project van een Zeefort voor de Rivier van Batavia. Maakt deel uit van serie VEL0383-0419; Deze kaarten hebben betrekking op de peilingen op de bank voor de rivier; Tusse... More

AMH-2527-NA The river of Batavia with plans for new windmills

AMH-2527-NA The river of Batavia with plans for new windmills

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De Bataviasche Rivier met daarop te stellen molens. Notities verso: nr. 30 De Bataviasche Rivier met de daarop te stellen molens. Maakt deel uit van serie VE0383-0419; De... More

AMH-2528-NA Western territories of Batavia

AMH-2528-NA Western territories of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Westelykste gedeelte van Batavia, tusschen de Groote Rivier en de Posten Anké, Keten en Ryswyk, in verband met de uit te voeren waterwerken. Maakt deel uit van serie ... More

AMH-2529-NA Map of the islands of Onrust, Kuyper and Purmerent

AMH-2529-NA Map of the islands of Onrust, Kuyper and Purmerent

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Eilanden Onrust, Kuyper en Purmerent, met de daaromliggende reven, benevens den Mond van de Rivier Tangerang. Notities verso: A. A. Atlas Amsterdam. ... More

AMH-2531-NA Map of the bay of Ambon

AMH-2531-NA Map of the bay of Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Baay van Amboina. Kopie naar een kaart van C.F. Reimer. Topografische namen op deze kaart vermeld: Leytimor, Hitoe, post Waijnitoe, Klein Hative, Waijhoe, Bat... More

AMH-2533-NA Map of the eastern part of Seram

AMH-2533-NA Map of the eastern part of Seram

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Oostelykste gedeelte van Ceram. Linksboven: 'T West-eynde van Bouro.; met schaalaanduiding: 1 duitse mijl = 114 strepen; omgerekende schaal [ca. 1:64.977], ... More

AMH-2648-NA Map of the northern coast of Java

AMH-2648-NA Map of the northern coast of Java

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Noordkust van Java, van Geertruyts Eyland tot aan de hoek van Crawang, met de daarvoor liggende kleinere Eilanden. Datering verso: RVD 1727. Topografische n... More

AMH-2649-NA Map of part of the coast near Bantam

AMH-2649-NA Map of part of the coast near Bantam

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust by Bantam. Kaart in vogelvlucht van de veldslag op de rede van Bantam tussen de VOC en de inheemse legers van de Bantammers; de Slag... More

AMH-2650-NA Map of the beaches to the west and east of the castle at Batavia

AMH-2650-NA Map of the beaches to the west and east of the castle at B...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Stranden en gesamentlyke situatie der bewesten en beoosten 't Kasteel Batavia gelegene landen en tuynen, van den Mond der Rivier Anké af tot voorby den Mo... More

AMH-2651-NA Fort Rotterdam on Macassar

AMH-2651-NA Fort Rotterdam on Macassar

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Situatie-plan van het Fort Rotterdam op Macassar, met de daarvoor leggende Rheede enz.. Datering a.d.h.v. datering 1790 NA VEL240. Kaart van de rede van Makassar tusse... More

AMH-2652-NA Fort Oranje and the eastern coast of Ternate

AMH-2652-NA Fort Oranje and the eastern coast of Ternate

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Situatieplan van 't Fort Oranje, behelsende de Oostelyke Kust van het Eyland Ternate, van de Lagune tot voorby Tolucco enz.. Datering 18e eeuw: commissie defensie weze... More

AMH-3180-NA Maps and elevations for hydro-engineering works on the river in Batavia

AMH-3180-NA Maps and elevations for hydro-engineering works on the riv...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Plans, profilen enz. van het Nieuwe Verlaat. De achterkant is helemaal beplakt. Notities verso: 1736 N 1 [het cijfer 1 is slecht leesbaar]. Engl... More

AMH-4574-NA Map of the Ryswyk staging post

AMH-4574-NA Map of the Ryswyk staging post

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de post Ryswyk, geleegen omtrent een half uur gaans van Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 4.b. [staat zowel aan de linkerkant als aan de... More

AMH-4575-NA Map of the waterway at Batavia

AMH-4575-NA Map of the waterway at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Waterpas, geleegen even boven de zuyder-voorstad van Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 3.b. [staat zowel aan de linkerkant als aan de... More

AMH-4576-NA Map of the water fort at Batavia

AMH-4576-NA Map of the water fort at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Batavia's Water-Casteel, geleegen aan de mond van de Groote Rivier. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 1.b. [staat zowel linksboven als rechtsbove... More

AMH-4577-NA Map of the Zoutelande staging post at Ansjol

AMH-4577-NA Map of the Zoutelande staging post at Ansjol

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Post Zoutelande of Anziol, geleegen een uur gaans beoosten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 8.b. [staat zowel linksboven als rechtsb... More

AMH-4578-NA Map of the fort at Tangerang

AMH-4578-NA Map of the fort at Tangerang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Als voren, van de vesting tot Tangerangh, hier wordt bedoeld de titel van VEL1208: Platte grond van het fortje de Zevenhoek enz.. Notities verso: 1709 N 4 [overgekomen in... More

AMH-4579-NA Map of Fort De Zevenhoek

AMH-4579-NA Map of Fort De Zevenhoek

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van het fortje de Zevenhoek enz.. In potlood Zevenhoek. Bijgeschreven in de catalogus Leupe dat de kaart is overgekomen in 1658 KA 1111 fol 115-118. Notitie... More

AMH-4580-NA Map of Fort Noortwyk

AMH-4580-NA Map of Fort Noortwyk

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van de vesting Noortwyk aan de Groote rivier. In potlood op de kaart geschreven: Noordwijk. In de catalogus Leupe bijgeschreven: overgekomen 1658 zie inventa... More

AMH-4581-NA Maps of the forts Maronda, Bacassie, Nieuwendam and Zoutelande

AMH-4581-NA Maps of the forts Maronda, Bacassie, Nieuwendam and Zoutel...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van de Zeepost Maronda; VEL 1206a: Plattegrond van de Zeepost Bacassie; VEL 1206a: Plattegrond van het Fort Nieuwendam; VEL 1206a: Plattegrond van de Redout Z... More

AMH-4582-NA Maps of the entrenchments Ryswyk, Noortwyk, Jacatra and de Vyfhoek

AMH-4582-NA Maps of the entrenchments Ryswyk, Noortwyk, Jacatra and de...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van de Veldschans Ryswyk; VEL1205a: Platte grond van de Veldschans Noortwyk; VEL1205b: Platte grond van 't Fort Jacatra; VEL1205c: Platte grond van de Redout... More

AMH-4584-NA Map and elevations of the castle at Batavia

AMH-4584-NA Map and elevations of the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project om de stadt en Casteel Batavia, op het menagieuse te versterken. Kopie uit 1764 naar de situatie van 1762. Notities verso: Copie La D No. 2 [staat zowel aan de bo... More

AMH-4585-NA Map and elevations of the castle at Batavia

AMH-4585-NA Map and elevations of the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Tweede project-plan, als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL1197: Eerst project-plan van Batavia, te versterken. Notities verso: Copie La C No. 2 [staat zowel aan ... More

AMH-4586-NA Map of the city and the castle at Batavia

AMH-4586-NA Map of the city and the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de stadt en het Casteel van Batavia, met een gedeelte van desselfs Voorsteeden en meerdere Buytenplaatsen. Kopie uit 1764 naar de situatie van 1762. Bij de boven... More

AMH-4587-NA Map for the fortification of the castle at Batavia

AMH-4587-NA Map for the fortification of the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project tot het versterken van het Casteel en het uitdiepen der grachten enz.. Genummerd: No. 3. In de catalogus Leupe staat een verwijzing naar inv. nr. 2041, p. 6451-64... More

AMH-4588-NA Map of the castle of Batavia

AMH-4588-NA Map of the castle of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Aenwyzing als voren, volgens het plan van C.M. Anhalt hier wordt bedoeld de titel van VEL1193: Aenwysinge van het Casteel Batavia, soo als het nu leyt volgens d'oude bouk... More

AMH-4589-NA Map of the castle of Batavia

AMH-4589-NA Map of the castle of Batavia

Nederlands: Transcriptie van de tekst op de kaart: Aenwysinge van het Casteel Batavia, soo als het nu leijt / volgens d’oude boukunde, en op wat wijse men het soude v(er)beteren, na de hedendaagse vestingbouw, ... More

AMH-4590-NA Map of the castle and city of Batavia

AMH-4590-NA Map of the castle and city of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Situatieplan van Batavia, met desselfs stranden en ommelanden, tot de buitenposten Angiol, Noortwyk, Ryswyk, de ketting, Anké en de Fluit. Legenda: A-Z; A-T Stempeltje: D... More

AMH-4591-NA Map of the castle and city of Batavia

AMH-4591-NA Map of the castle and city of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grondteekening der vestingwerken van de stad en Kasteel Batavia, benevens daar volgende batteryen. De naam van de kopieerder Heymerd van Breda is bijgeschreven. St... More

AMH-4592-NA Map of the castle and city of Batavia

AMH-4592-NA Map of the castle and city of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond enz., als voren, hier wordt bedoeld de titel van VEL1189: Plattegrond van de stad en Casteel Batavia, met de daarnaast gelegene situatie; gemeten en in kaart ... More

AMH-4593-NA Map of the castle and city of Batavia

AMH-4593-NA Map of the castle and city of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van de stad en Casteel Batavia, met de daarnaast gelegene situatie; gemeten en in kaart gebracht door C.F. Reimer. De naam van de kopieerder A. Maarschalk is ... More

AMH-4594-NA Map of Batavia

AMH-4594-NA Map of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Casteel en de stad Batavia. Gerestaureerd maar de letters van het opschrift en jaar zijn door inktvraat helemaal verdwenen. Notities verso: [verloren gegaan... More

AMH-4595-NA Map of Batavia and environs

AMH-4595-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Batavia en pmstreken, met aanwyzing der versterkte punten. Bijschriften bij de punten en bolwerken zijn vrijwel onleesbaar. Gerestaureerd maar in slechte staat. ... More

AMH-4597-NA Map of Batavia and environs

AMH-4597-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de stadt Batavia, met het Leeger daerom leggende; gedaen ende uytgegeven door:. In potlood genummerd 1179. Op de kaart staat de aantekening dese Cleyne cae... More

AMH-4598-NA Map of Batavia and environs

AMH-4598-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de stadt Batavia, met het Leeger daerom leggende; gedaen ende uytgegeven door:. In de catalogus Leupe is een verwijzing naar een catalogus van een tentoons... More

AMH-4599-NA Map of Batavia and environs

AMH-4599-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Affteyckening hoe de machtichsten Coninck van Java Mayor enz. onderleyt heeft de stadt Batavia te vermeesteren 1628 en 1629. Met potlood genummerd 1178 en gedateerd 1628.... More

AMH-4603-NA Map of Fort Jacatra

AMH-4603-NA Map of Fort Jacatra

Nederlands: Titel: Ontwerp voor de uitbreiding van Fort Jacatra, te Batavia. Transcriptie: Register vant' Fort en(de) omlegg(ende) / Landt Jacatra. A. t' Fort Jacatra. B. is t' deseijn van ee(n) nieuw fort / w... More

AMH-4604-NA Map of the city of Bantam

AMH-4604-NA Map of the city of Bantam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond als voren, met zyne wallen en bolwerken enz.; hier wordt bedoeld de titel van VEL1174: Grondteekening van de stad Bantam. Rechts boven genummerd: 2.h. Beplak... More

AMH-4605-NA Map of the city of Bantam

AMH-4605-NA Map of the city of Bantam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Grondteekening van de stad Bantam. Op de vouwen gerestaureerd. Notities verso: Plattegrond van Bantam met bybehoorende beschryving uit porte-feuille 1659 no. I / 1660 Dl ... More

AMH-4607-NA Map of the small fort at Soecawayana

AMH-4607-NA Map of the small fort at Soecawayana

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van de Pagger van Soecawayana, tusschen de Tsitaron en Tsikouw. Rechts boven genummerd: 394 [moet het folionummer in de band OBP zijn]; aantekening catalogus... More

AMH-4608-NA Map of the fort at Tabenjouw

AMH-4608-NA Map of the fort at Tabenjouw

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Ontwerp tot eene vergrooting van 't eerste project voor een fort op Tabenjouw. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Notities verso: No. 15 Project van... More

AMH-4609-NA Map of the forts at Riouw

AMH-4609-NA Map of the forts at Riouw

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Hoofdplan der forten op Riouw, en naast omtrent gelegene situatie, volgens gedane meeting; ter ordre als voren. In het cartouche genummerd: No. 5. Notities verso: No. 5 ... More

AMH-4610-NA Map of the forts at Riouw

AMH-4610-NA Map of the forts at Riouw

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Situatie-plan van 's Ed. Comp:s Etablissementen en forten op Riouw, met de naastgelegene Eylanden en mond der zoogenaamde riviere, ter ordre van de H.H. Commissarissen-Mi... More

AMH-4611-NA Maps of Poeloe Chinco and Baros

AMH-4611-NA Maps of Poeloe Chinco and Baros

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Grondplan van Poeloe Chinco, en daarop staande gebouwen. VEL1145a: Aftekening van het nieuwe fortres Baros, met syn ommelanden en rivieren. Rechts boven genummerd: 36.b. ... More

AMH-4612-NA Map of the settlement at Atjeh

AMH-4612-NA Map of the settlement at Atjeh

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening van 's Comps Logie in Atchien. Randen rondom beplakt met stroken rijstpapier. Rechts boven genummerd: 553 [kan het folionummer uit de oorspronkelijke band zij... More

AMH-4613-NA Map of the settlement at Baros

AMH-4613-NA Map of the settlement at Baros

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Nieuw Geprojecteerd Fort voor 's Ed. Comp:s Cantoor Baros. Aantekening catalogus Leupe: Batavia Boek VII, deel VII, inv. nr. 2038. Dit is het oude KA-nummer, het nieuwe V... More

AMH-4615-NA Map of Padangh

AMH-4615-NA Map of Padangh

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van het fort als voren; hier wordt bedoeld de titel van VEL1147: Plan van het Fort te Padang en omleggende landen. Notities verso: Behoort by de overgekomen ... More

AMH-4616-NA Map of Padangh

AMH-4616-NA Map of Padangh

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort te Padang en omleggende landen. Rechts boven genummerd: 36.a. Randen zijn gerafeld en gescheurd. Notities verso: 599 h / 6742 [in potlood en 42 is door... More

AMH-4617-NA The Sillida mountains and the mines at Tambagh

AMH-4617-NA The Sillida mountains and the mines at Tambagh

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Geberghte van Sillida / De gebouwen der Ed. Comp. op den Bergh Tambagh buyten en omtrent 's Comp:s myne. Legenda: 1-7; 1-13 Rechts boven genummerd: 36.c. Doormidden g... More

AMH-4618-NA Map of the Lampon Samanca fort

AMH-4618-NA Map of the Lampon Samanca fort

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De Bocht Samanca op Lampon, met de daaraan gelegen Negeryen in de rivier Toeloe Nitpa. Rechts boven genummerd: 38. Doormidden gesneden geweest, geplakt en op de vouw gere... More

AMH-4620-NA The lodge at Jambi

AMH-4620-NA The lodge at Jambi

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de gebouwen binnen de Logie, zoo van voren als van achteren. Legenda: A-H Notities verso: Drie aftekeningen van de Logie en de pagger tot Jambij / overgek... More

AMH-4622-NA Map of the lodge at Jambi

AMH-4622-NA Map of the lodge at Jambi

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van 's Comp:s Logie op Jamby. De kaart bevat vochtvlekken. Notities verso: Drie aftekeningen van de Logie en de Pagger tot Jambij / 599 [met vette cijfers g... More

AMH-4627-NA Map of the Ryswyk base

AMH-4627-NA Map of the Ryswyk base

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Post Ryswyk, geleegen omtrent drie kwartier uur gaans bezuyd-oosten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 5.b. [staat zowel aan de linker... More

AMH-4628-NA Map of the Meester Cornelis entrenchment

AMH-4628-NA Map of the Meester Cornelis entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Veld-Schans genaamd Meester Cornelis, geleegen 2 1/2 uur gaans bezuyden Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 12.b. [staat zowel aan de l... More

AMH-4629-NA Map of the Tangerang entrenchment

AMH-4629-NA Map of the Tangerang entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Veld-Schans Tangerang, geleegen omtrent 5 uuren gaans bewesten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. De onderkant is gerafeld. Notities verso: No. 13.b. [sta... More

AMH-4630-NA Map of the De Quala entrenchment

AMH-4630-NA Map of the De Quala entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Post de Quala, geleegen 3 uuren Westwaarts van Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. De onderkant is gerafeld. Notities verso: No. 14.b. [staat zowel aan de ... More

AMH-4631-NA Map of the Tanjong Poera entrenchment

AMH-4631-NA Map of the Tanjong Poera entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Veld-Schans Tanjong Poera, geleegen 13 uuren gaans bezuid-oosten van Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 15.b [staat zowel aan de linke... More

AMH-4632-NA Map and elevation of De Keeten tower

AMH-4632-NA Map and elevation of De Keeten tower

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond en front van de thoorn, genaamd de Keeten, geleegen omtrent 1/2 uur gaans bezuyd-westen Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. De randen zijn gerafeld. Notiti... More

AMH-4633-NA Map of the Anke entrenchment

AMH-4633-NA Map of the Anke entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Veld-Schans Anke, geleegen omtrent 1 uur gaans bewesten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 11.b. [staat zowel aan de linkerkant als aa... More

AMH-4634-NA Map of the Jacatra entrenchment

AMH-4634-NA Map of the Jacatra entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Schans Jacatra, geleegen omtrent 1/4 uur gaans bezuid-oosten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 6.b. [staat zowel aan de linkerkant al... More

AMH-4635-NA Map, elevation and view of the Wilgenburg redoubt

AMH-4635-NA Map, elevation and view of the Wilgenburg redoubt

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond, front en profiel van de redoute of thoorn genaamd Wilgenburg, geleegen omtrent 1/2 uur gaans bezuid-oosten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities ve... More

AMH-4636-NA Map of the buildings at the equipage yard in Batavia

AMH-4636-NA Map of the buildings at the equipage yard in Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrondt van de gebouwen op de Equipage-Werf tot Batavia. Legenda: 1-17 Rechts boven genummerd: 3.e. Notities verso: N 3: 7 [in potlood] / 602 aa / b. 18e eeuw [in p... More

AMH-4637-NA Map and elevation of the barracks at Batavia

AMH-4637-NA Map and elevation of the barracks at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Schets-project van een gesloten blok casernes, tot logeering van een regement van duysent man Infanterie, met hunne officieren. VEL1228a: Standgezicht van het voorfront o... More

AMH-4638-NA Map of the general's residence within the castle at Batavia

AMH-4638-NA Map of the general's residence within the castle at Batavi...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Gront en Stant-affteeckeningh van het nieuw gebouwde Generaelshyus binnen 't Casteel Batavia. In potlood genummerd: 1231. Randen gerafeld en gescheurd. Hoort ook bij OBP ... More

AMH-4643-NA Construction design for a church to be built in Batavia

AMH-4643-NA Construction design for a church to be built in Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project van een nieuw te maken Nederduytse kerk. Gerestaureerd, de achterkant is beplakt met papier. In de catalogus Leupe is bijgeschreven een verwijzing naar folio 5681... More

AMH-4644-NA Plans to build on a piece of land to the west of the Grote Rivier in Batavia

AMH-4644-NA Plans to build on a piece of land to the west of the Grote...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plannen ter bebouwing van een gedeelte bewesten de Groote rivier. Linksonder met potlood genummerd 59. De randen zijn op verschillende plaatsen gescheurd. Notities verso... More

AMH-4645-NA Plans to build on a piece of land to the west of the Grote Rivier in Batavia

AMH-4645-NA Plans to build on a piece of land to the west of the Grote...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plannen ter bebouwing van een gedeelte bewesten de Groote rivier. Links onder met potlood genummerd: 59. De randen zijn op verschillende plaatsen gescheurd. Notities ver... More

AMH-4646-NA Sketch for the construction of a warehouse for the silk industry in Batavia

AMH-4646-NA Sketch for the construction of a warehouse for the silk in...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project van eene nieuwe loods tot de Zyde hespelery. Notities verso: Projekt van een nieuwe loots tot de zeijde Haspelerij te Batavia [laatste twee woorden bijgeschreven ... More

AMH-4647-NA Construction blueprint for the water supply to the silk factory at Batavia

AMH-4647-NA Construction blueprint for the water supply to the silk fa...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Als voren, tot een nieuwe watergoot met het nodige molenwerk tot de zyde haspelery. Overgekomen 1731 uit Batavia; In catalogus Leupe is bijgeschreven KA 2032; dat is tege... More

AMH-4649-NA Bird's eye view map of Onrust

AMH-4649-NA Bird's eye view map of Onrust

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Eyland Onrust. Legenda: a-j De randen zijn rondom beplakt met een papieren strook. Notities verso: Be [onleesbaar] in No. 114 [114 is doorgestreept] / 115 ... More

AMH-4650-NA Map of Onrust

AMH-4650-NA Map of Onrust

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van 't Eyland Onrust, buyten Batavia. Aan de boven en onderrand is een strook rijstpapier van 5 cm geplakt. Rechts boven genummerd: 3.d. Notities verso: N2 : 7 [i... More

AMH-4651-NA Hospital at Onrust

AMH-4651-NA Hospital at Onrust

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekening van het Nieuwe Steene Sieke-Huys op 't yland Onrust. Legenda: A-I In de rechter bovenhoek staat: behoord tot no. 22 [...] vide het Register voor Amsterdam de ... More

AMH-4652-NA Map of Edam island near Batavia

AMH-4652-NA Map of Edam island near Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Plan van het Eyland Edam, gelegen omtrent vier uuren Noordwaarts van de stad Batavia. Legenda: A-Z; 1-17 De randen en naden zijn ter versterking met stroken beplakt, ... More

AMH-4653-NA Map of the city and fort of Cheribon

AMH-4653-NA Map of the city and fort of Cheribon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afteekeningh van de stadt en 's Comp:s Fortres tot Cheribon. Rechts boven genummerd: 4.c. Notities verso: N 2 : 11 59 [in potlood, 59 is doorgestreept] / 625 a. ... More

AMH-4654-NA Map of Cheribon

AMH-4654-NA Map of Cheribon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het Fort en omleggende Cituatie van Cirbon. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. De middenvouw is aan de onderkant 8 cm ingescheurd. Notities... More

AMH-4655-NA Map of Tagal

AMH-4655-NA Map of Tagal

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het Fort en omleggende Cituatie van Tagal. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Notities verso: Plaan van het fort en omleggende cituatie van... More

AMH-4656-NA Bird's eye view map of the fort at Missier

AMH-4656-NA Bird's eye view map of the fort at Missier

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De Vesting Missier en desselfs Buyten-wercken, by den Ed. Comp. verovert onder het beleyd van den Comm:o Couper, op 16 december 1681. Rechts boven genummerd: 5.d. Notiti... More

AMH-4657-NA Map of the fort at Samarang

AMH-4657-NA Map of the fort at Samarang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond of afteeckening van de Fortresse tot Samarang, zoo als die nu onderhanden is. De randen zijn gerafeld en gescheurd, de kaart vertoont ook vochtplekken. Noti... More

AMH-4658-NA Map of the fort at Samarang

AMH-4658-NA Map of the fort at Samarang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van 's Compagnies en vyands werken. Legenda: A-V Notities verso: No. 24 [waarschijnlijk het volgnummer van het stuk in de band OBP] / 816 [doorgestreept] / 10... More

AMH-4659-NA Map of Semarang and environs

AMH-4659-NA Map of Semarang and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Semarang en omstreken, benevens aanwysing van 's Comp.s en 's vyands werken, alsmede 's comp:s leger en vyands vlugt, gecommandeert en chef door commandant Gerr... More

AMH-4660-NA Deployment of the army in the attacks on enemy targets around Samarang

AMH-4660-NA Deployment of the army in the attacks on enemy targets aro...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Opstelling van het Leger in de aanvallen op 's vyands werken op den 7, 9 en 11 November 1741. De randen zijn bruin, zo te zien staken die uit in de band OBP. Notities ve... More

AMH-4661-NA Deployment of the army in the attacks on enemy targets around Samarang

AMH-4661-NA Deployment of the army in the attacks on enemy targets aro...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Opstelling van het Leger in de aanvallen op 's vyands werken op den 7, 9 en 11 November 1741. Notities verso: 819 [doorgestreept] / 1042 [geschreven in plaats van 819, ve... More

AMH-4662-NA Map for the construction of a citadel to the south of Samarang

AMH-4662-NA Map for the construction of a citadel to the south of Sama...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Project-plan van eene citadelle, welke aan de Zuydkant van de stad Samarang zoude moeten gebouwd worden. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Notities ... More

AMH-4663-NA Map for the construction of a small fort at Damak

AMH-4663-NA Map for the construction of a small fort at Damak

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de nieuwe geprojecteerde Pagger tot Damacq. De kaart heeft verschillende vochtvlekken. Notities verso: vier caarten van de nieuw geprojecteerde paggers tot Dama... More

AMH-4664-NA Map of the city and fort at Japara

AMH-4664-NA Map of the city and fort at Japara

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaarte van 't Fort en stad Japara, mitsgaders de aanwysing der posten, so als deselve op ordre van de heer Cornelis Speelman in den Jare 1677 beset geweest zyn. Datering ... More

AMH-4665-NA Map with details of the homes of VOC employees in Japara

AMH-4665-NA Map with details of the homes of VOC employees in Japara

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaartje van Japara, waarin vertoont werd hoe de Nederlanders en andere Comps. dienaars en onderdanen aldaar gelegen en gewoont hebben ten tyd dat de Ed. Heer Harmen van d... More

AMH-4666-NA Map of the fort at Japara

AMH-4666-NA Map of the fort at Japara

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caart van Japara. Notities verso: N 3 1709 [hoort dus bij VEL1269 en 1276] / 658 [moet het folionummer in de band OBP zijn] / 637 / N 637 [in potlood]. ... More

AMH-4667-NA Map of the fort and mountain at Japara

AMH-4667-NA Map of the fort and mountain at Japara

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van de forten en de Bergh van Japara. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Notities verso: Plaan van de Forten en den Berg tot Japara Ao 1719 [st... More

AMH-4668-NA Map of the Rembang

AMH-4668-NA Map of the Rembang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caarte van Rembang. Legenda: 1-13; A-L Formaat: 66 x 49 cm [gemeten aan de bovenkant van de kaart] 66 x 51 cm [gemeten aan de onderkant van de kaart]. De kaart is slordig... More

AMH-4669-NA Map of the old fort at Grisse and several elevations

AMH-4669-NA Map of the old fort at Grisse and several elevations

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het oude fort zoo als hetzelve zich thans bevind. VEL1278a: Project van een nieuwe fort. Legenda: A-V Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Not... More

AMH-4670-NA Map of Sourabaya and environs

AMH-4670-NA Map of Sourabaya and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Sourabaya en omstreken. Aantekening catalogus Leupe: Met aanwijzingen, ten tijden den Heer Speelman zich met het leger aldaar bevond. Rechts boven genummerd: 7. ... More

AMH-4672-NA Maps of the forts at Sourabaya, Semarang, Rembang and Tagal

AMH-4672-NA Maps of the forts at Sourabaya, Semarang, Rembang and Taga...

'Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): s Comp:s vastigheit Providentie tot Sourabaya, met kiate palissaden bezet. VEL1283a: 's Comp:s Pagger tot Samarangh, seer defensief voor de Javanen. VEL1283b: 's Comp:s ... More

AMH-4673-NA Map of the fort at Passarouan and environs

AMH-4673-NA Map of the fort at Passarouan and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het Fort, Rentranchementen en omleggende cituatie van Passarouan. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Notities verso: Plaan van het fort, Re... More

AMH-4674-NA Map of the fort at Bankalling and environs

AMH-4674-NA Map of the fort at Bankalling and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het Fort en omleggende cituatie van Bankallingh op Madura. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Randen zijn rondom helemaal geplakt. Notities... More

AMH-4679-NA Map and view of Macassar

AMH-4679-NA Map and view of Macassar

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caarte ende teykeninge van Macassar, in den jare 1693 door my ondergesz. bereyst, opgesteld ende verdeeld enz., nemende haar begin van de hoek van Tanakeke ofte Ponagoe g... More

AMH-4680-NA Map of the area around Menado

AMH-4680-NA Map of the area around Menado

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaartje van de Manahassa. Bij Manado is een Nederlandse vlag getekend. Hoort bij het dagregister van gouverneur Padtbrugge in VOC 1345. De achterkant is ter versteviging ... More

AMH-4682-NA Floor plan and view of Castle Rotterdam at Macasser

AMH-4682-NA Floor plan and view of Castle Rotterdam at Macasser

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Kasteel Rotterdam op Macasser. VEL1307a: Het Kasteel Rotterdam van de Landzyde. VEL1307b: Het Kasteel Rotterdam van de Zeekant, so als het was voor den jare 16?. Rech... More

AMH-4683-NA Map of Castle Rotterdam at Macasser

AMH-4683-NA Map of Castle Rotterdam at Macasser

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan eener geprojecteerde voorgragt der Westzyde van 't Kasteel Rotterdam, alsmede eener verandering omtrent deszelfs Zeehoofd enz.. Genummerd: No. 3. De randen zijn rond... More

Previous

of 5

Next