The World's Largest Public Domain Media Search Engine

maps of the dutch east india company indonesia

public
500 media by topicpage 1 of 5
AMH-5624-NA Map of the island of Ambon

AMH-5624-NA Map of the island of Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Amboina. Met loodingen. Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons. De kaart is voorzien van een passe-partout. Cf. Österreichische Nation... More

AMH-7997-KB Map of the Banda islands

AMH-7997-KB Map of the Banda islands

Nederlands: Kaart van de Banda-eilanden. Isles de Banda / Eylanden van Banda. Van der Schley heeft deze kaart gebaseerd op die in "Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register" van Jacob Cornelisz van Neck, p... More

AMH-4664-NA Map of the city and fort at Japara

AMH-4664-NA Map of the city and fort at Japara

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaarte van 't Fort en stad Japara, mitsgaders de aanwysing der posten, so als deselve op ordre van de heer Cornelis Speelman in den Jare 1677 beset geweest zyn. Datering ... More

AMH-5421-NA Map of Java - Public domain vintage map

AMH-5421-NA Map of Java - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan de L'Ile de Java. Notities verso: 602 a English: Title in the Leupe catalogue (NA): Plan de L'Ile de Java. Notes on reverse: 602 a

AMH-5581-NA Map of the hospital at Batavia

AMH-5581-NA Map of the hospital at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De Plan off Grondteekening van 's Comps. Binnen-Hospitaal te Batavia, alsmede de wooningen en aanhoorige gebouwen enz.. Notities verso: Teekening van 't binnen hospitaal ... More

AMH-4838-NA Map of a part of the northern Java coast, part 2

AMH-4838-NA Map of a part of the northern Java coast, part 2

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van het Eiland Java: aan de Noordkust, van de rivier Tsippara tot aan Soengi Karakahan, en aan de Zuidkust, van Soekapoera tot de Zoute rivier. Not... More

AMH-5619-NA Map of central Java, from Cheribon to Rembang

AMH-5619-NA Map of central Java, from Cheribon to Rembang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Midden-Java van Cheribon tot Rembang aan de noordkust en van Dirk de Vries-baai tot den hoek Tangala aan de zuidkust, met een reisroute van Samarang naar Soerak... More

AMH-7990-KB Map of the Moluccas - Public domain old map

AMH-7990-KB Map of the Moluccas - Public domain old map

Nederlands: Kaart van de Molukken. Carte Particuliere des Isles Moluques. / Byzondere Kaart der Molukze Eylanden. Deze kaart is gebaseerd op de kaart van Willem Blaau uit ca. 1630. Cf. Österreichische Nationa... More

Post Meester Cornelis Batavia 1744 - Public domain map
AMH-4598-NA Map of Batavia and environs

AMH-4598-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de stadt Batavia, met het Leeger daerom leggende; gedaen ende uytgegeven door:. In de catalogus Leupe is een verwijzing naar een catalogus van een tentoons... More

AMH-5311-NA Map of the islands of Ternate

AMH-5311-NA Map of the islands of Ternate

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van de Ternataansche Eilanden, Ternate, Tidor, Halmaheira of Batachina, Macquian, Batchan enz.. Datering: In de inventaris is het jaartal 1711 bij... More

AMH-7220-KB Map showing the route taken by Abel Tasman

AMH-7220-KB Map showing the route taken by Abel Tasman

Nederlands: Kaart met de route van Abel Tasman. Kaart der Reyse van Abel Tasman volgens syn eygen opstel. De kaart is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn. Linkerbovenhoek: C... More

AMH-7929-KB Map of Celebes, the Moluccas and the Philippines

AMH-7929-KB Map of Celebes, the Moluccas and the Philippines

Nederlands: Kaart van Celebes, de Molukken en de Filipijnen. Kaart van de Fillippynse, Celebes, en Molukse-Eilanden. Carte des Isles Philippines Celebes et Moluques. English: Map of Celeb... More

AMH-7993-KB Map of Ceram, Ambon and the Banda islands (Banda Islands cropped)

AMH-7993-KB Map of Ceram, Ambon and the Banda islands (Banda Islands c...

Nederlands: Kaart van Ceram, Ambon en de Banda-eilanden. Kaart der Molukze Naburige Eilanden / Carte des Isles voisines des Moluques. English: Map of Ceram, Ambon and the Banda islands. K... More

AMH-7980-KB Map of Java - Public domain vintage map

AMH-7980-KB Map of Java - Public domain vintage map

Nederlands: Kaart van Java. Nieuwe Kaart van het Eiland Java, Geschikt volgens de jongste Waarneemingen op Order der Nederlandsche O.I. Maatschappy gedaan. Nouvelle Carte de l'Isle de Java, Dressée suivant les... More

AMH-5539-NA Map of a part of Celebes and Ternate and Tidore

AMH-5539-NA Map of a part of Celebes and Ternate and Tidore

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Noord en een gedeelte van de Oostkust van Celebes, de Sangi en Talautsche Eilanden, de Zuidkust van Magindanao, Ternate, Tidor enz. Notities verso: vier kaar... More

AMH-4577-NA Map of the Zoutelande staging post at Ansjol

AMH-4577-NA Map of the Zoutelande staging post at Ansjol

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Post Zoutelande of Anziol, geleegen een uur gaans beoosten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 8.b. [staat zowel linksboven als rechtsb... More

AMH-4616-NA Map of Padangh - Public domain old map

AMH-4616-NA Map of Padangh - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van het Fort te Padang en omleggende landen. Rechts boven genummerd: 36.a. Randen zijn gerafeld en gescheurd. Notities verso: 599 h / 6742 [in potlood en 42 is door... More

AMH-4628-NA Map of the Meester Cornelis entrenchment

AMH-4628-NA Map of the Meester Cornelis entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Veld-Schans genaamd Meester Cornelis, geleegen 2 1/2 uur gaans bezuyden Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 12.b. [staat zowel aan de l... More

AMH-4634-NA Map of the Jacatra entrenchment

AMH-4634-NA Map of the Jacatra entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Schans Jacatra, geleegen omtrent 1/4 uur gaans bezuid-oosten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. Notities verso: No. 6.b. [staat zowel aan de linkerkant al... More

AMH-4674-NA Map of the fort at Bankalling and environs

AMH-4674-NA Map of the fort at Bankalling and environs

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het Fort en omleggende cituatie van Bankallingh op Madura. Stempeltje: Depot des Cart. Pl. et Journ. de la Marine. Randen zijn rondom helemaal geplakt. Notities... More

AMH-4682-NA Floor plan and view of Castle Rotterdam at Macasser

AMH-4682-NA Floor plan and view of Castle Rotterdam at Macasser

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Kasteel Rotterdam op Macasser. VEL1307a: Het Kasteel Rotterdam van de Landzyde. VEL1307b: Het Kasteel Rotterdam van de Zeekant, so als het was voor den jare 16?. Rech... More

AMH-4716-NA Map of the Hardenbergh redoubt at Cambello

AMH-4716-NA Map of the Hardenbergh redoubt at Cambello

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond en opstand van de redoute als voren, bedoeld wordt de titel van VEL1349: Afbeelding van de redout Hardenbergh, op de cust van Ceram op Combello. Behoort bij ... More

AMH-4729-NA Fort Hollandia on Lonthor

AMH-4729-NA Fort Hollandia on Lonthor

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van Lonthor met het fort Hollandia enz.. Rechts boven genummerd: 26.d. De randen zijn gerafeld. Notities verso: 664 r / 31 [in potlood]. Engli... More

AMH-4837-NA Map of a part of the northern Java coast, part 1

AMH-4837-NA Map of a part of the northern Java coast, part 1

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van het Eiland Java: aan de Noordkust, van de rivier Tsippara tot aan Soengi Karakahan, en aan de Zuidkust, van Soekapoera tot de Zoute rivier. Not... More

AMH-5135-NA Map of the Indies archipelago

AMH-5135-NA Map of the Indies archipelago

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van den Indischen Archipel, tusschen Sumatra en Nova Guinea, zoomede de Westkust van Hollandia Nova enz. Op linnen geplakt, waardoor eventuele aan... More

AMH-5228-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5228-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 7 oktober. Notities ver... More

AMH-5235-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5235-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 20 november. Notities v... More

AMH-5250-NA Map of part of the west coast of Celebes

AMH-5250-NA Map of part of the west coast of Celebes

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Westkust van Celebes, van Oedjo Pande offte Casteel Rotterdam, tot de Hoek Tanakecka, benevens de eilandjes en klippen Medemblik, Middelb... More

AMH-5256-NA Map of the Bouton Straits and the eastern coast of Celebes

AMH-5256-NA Map of the Bouton Straits and the eastern coast of Celebes

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Nieuwe kaart van de Straat Bouton en de Oostkust van Celebes, met hare Eylanden, Klippen enz.; nu nieuws bevaren met het fluytschip Castricum ende het jacht Breskens e... More

AMH-5261-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5261-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 24 april Notities verso... More

AMH-5304-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5304-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 15 juli Notities verso:... More

AMH-5422-NA Map of part of the northern coast of Java, in the Batavia area

AMH-5422-NA Map of part of the northern coast of Java, in the Batavia ...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, aan de Noordkust tusschen Ontong Java en Pamenoecan, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL1159: Kaart van een gedeelte van het eiland Java. Rechtsboven ... More

AMH-5461-NA Map of powder cellars at Batavia

AMH-5461-NA Map of powder cellars at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van eenige kruidkelders. Notities verso: Behoort by het copie rapport nopens de bevinding der Bataviase kruidkelders overgekomen 1723, 3 deel, 2 stuks / 1204 [folion... More

AMH-5485-NA Map of the area around Tanete and Bone on Celebes showing Smout's expedition against Towadjo

AMH-5485-NA Map of the area around Tanete and Bone on Celebes showing ...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Westkust, tusschen R. Labakang en de Baay van Para Para, en aan de Oostkust tusschen R. Kayoe en de Hoek Tjipoe. Notities verso: 906 g [in p... More

AMH-5535-NA Map of the northern coast of Java and Madura

AMH-5535-NA Map of the northern coast of Java and Madura

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Straat Madoera, tusschen Rembang en Kaap Sandana. De kaart is op blauw papier geplakt. English: Title in the Leupe catalogue (NA): Kaar... More

AMH-5579-NA Map of Batavia - Public domain old map

AMH-5579-NA Map of Batavia - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Eerst project-plan van Batavia. Datering: 1762 [het origineel] en 1764 [deze kopie] Bijzonderheden: het betreft hier een kopie. Het vignet is getekend door Johannes Rach ... More

AMH-5585-NA Plan for the construction of batteries near Semarang

AMH-5585-NA Plan for the construction of batteries near Semarang

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan tot de constructie van de Batterijen aan den mond der Samarangsche en Torobaaysche rivieren, en het eind van de nieuwe doorgraving van de riviere van Samarang. Bijzo... More

AMH-5592-NA Map of the southern part of Celebes

AMH-5592-NA Map of the southern part of Celebes

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caarte van 't Landschap Bonthyn beginnende van d'rivier Teno oostwaarts tot aen d'rivier Callamssan en vervolgens landwaars tot op den top van de groote bergh Bawocrain, ... More

AMH-6037-NA Map of the Sunda Straits

AMH-6037-NA Map of the Sunda Straits

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van een gedeelte van de Kust van Sumatra, van den Vlakken Hoek tot Ganday (de Varkenshoek), en van Java een klein gedeelte tot aan de bogt van Bantam.. Uit VOC 456.... More

AMH-6041-NA Map of the coast of Sumbawa

AMH-6041-NA Map of the coast of Sumbawa

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van de Bogt van Sumbawa tot aan die van Bima, met het eilandje Goenong Api.. Uit VOC 456. Behoort tot de tweede reis van Van Neck 1598-1600. Linksboven bevindt zich... More

AMH-6046-NA Map of farmlands in the Batavia area, part twelve

AMH-6046-NA Map of farmlands in the Batavia area, part twelve

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Campong der Macassaeren geleegen ruijm 1/4 uur gaans buijten en bewesten deser stadt aan de noordzijde van de Amanusgragt a. ... door Z.E. Abraham van Riebeek aan Saeija ... More

AMH-6171-NA Map of Halmaheira - Public domain old map

AMH-6171-NA Map of Halmaheira - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caart van de Limietschyding van het Ternaatse en Tidoors gebied op Halmaheira, en de Landschappen Toncko en Kiassa. Vier bladen. Notities verso: Caart van de Limitscheijd... More

AMH-6640-KB Views of the bay of Bantam

AMH-6640-KB Views of the bay of Bantam

Nederlands: Aanzichten van de baai van Bantam. Achter dese hoeck was de groote Baye/diep 3. en: een half/4.en: 4.en half vade:/doch gee: versch water. / Alhier haelden wy 'twater uyt een staende graft. Pulo. Di... More

AMH-6708-NA Map showing land ownership and occupation around Batavia

AMH-6708-NA Map showing land ownership and occupation around Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, tusschen de Groote Zuyderweg en langs de Mokervaart, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL1184 Kaart van Batavia, met de daaromheen leggende bebouwde la... More

AMH-7041-KB Map of Fort Anké - Public domain old map

AMH-7041-KB Map of Fort Anké - Public domain old map

Nederlands: Plattegrond van fort Anké. Plan oder Grund-Riss des Ports oder Forts Ancke. Linksboven: No: XXXI. Rechtsboven: pag. 91.. Legenda: a. Grund des Steinern Thurn worin sich das Volck befindet. / b. Aufz... More

AMH-7048-KB Map of the fort of Jacatra near Batavia

AMH-7048-KB Map of the fort of Jacatra near Batavia

Nederlands: Plattegrond van het fort Jacatra bij Batavia. Plan oder Grundriss des Forts Jacatra, eine Stund von Batavia gelegen. Linksboven: No: XXXVIII. Rechtsboven: pag. 112.. Legenda: a. des Officiers Wohnu... More

AMH-2650-NA Map of the beaches to the west and east of the castle at Batavia

AMH-2650-NA Map of the beaches to the west and east of the castle at B...

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Stranden en gesamentlyke situatie der bewesten en beoosten 't Kasteel Batavia gelegene landen en tuynen, van den Mond der Rivier Anké af tot voorby den Mo... More

AMH-4586-NA Map of the city and the castle at Batavia

AMH-4586-NA Map of the city and the castle at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de stadt en het Casteel van Batavia, met een gedeelte van desselfs Voorsteeden en meerdere Buytenplaatsen. Kopie uit 1764 naar de situatie van 1762. Bij de boven... More

AMH-4591-NA Map of the castle and city of Batavia

AMH-4591-NA Map of the castle and city of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grondteekening der vestingwerken van de stad en Kasteel Batavia, benevens daar volgende batteryen. De naam van de kopieerder Heymerd van Breda is bijgeschreven. St... More

AMH-4650-NA Map of Onrust - Public domain vintage map

AMH-4650-NA Map of Onrust - Public domain vintage map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van 't Eyland Onrust, buyten Batavia. Aan de boven en onderrand is een strook rijstpapier van 5 cm geplakt. Rechts boven genummerd: 3.d. Notities verso: N2 : 7 [i... More

AMH-4704-NA Map of Victoria Castle at Ambon

AMH-4704-NA Map of Victoria Castle at Ambon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan als voren, bedoeld wordt de titel van VEL1337: Plan van 't kasteel Nieuw-Victoria. Genummerd: No. 3. Notities verso: No. 3 / 657 [met vette cijfers gestempeld op ee... More

AMH-4741-NA Map of Batavia and environs

AMH-4741-NA Map of Batavia and environs

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, bedoeld wordt de titel van VEL0421: Kaart van de Stranden en gesamentlyke situatie der bewesten en beoosten 't Kasteel Batavia gelegene landen en tuyn... More

AMH-5142-NA Map of the Palembang river mouth

AMH-5142-NA Map of the Palembang river mouth

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart der Mond van de Palembangsche Rivier. De randen zijn geplakt. Notities verso: Twee Caartjes van de Zousang off de Palembangse Revier / Behoort by... More

AMH-5152-NA Chart with soundings in the river at Batavia

AMH-5152-NA Chart with soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaarten van de gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Notities verso: 710 [folionummer in de band ?] / 268 [in potlood]. Engl... More

AMH-5215-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5215-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 16 oktober. Notities ve... More

AMH-5226-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5226-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildata: 8, 9 en 10 oktober. Noti... More

AMH-5238-NA Map of Java's northern coast, from Batavia to Kading Gawe

AMH-5238-NA Map of Java's northern coast, from Batavia to Kading Gawe

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Noordkust van Java, van Batavia met de daarvoor liggende Eilanden tot aan Kading Gawé. Opmerking in catalogus Leupe: Met aanwijzing van het rif van Pamano... More

AMH-5244-NA Map of the islands of Onrust and Cuyper

AMH-5244-NA Map of the islands of Onrust and Cuyper

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Eilanden Onrust en Cuyper. English: Title in the Leupe catalogue (National Archives): Kaart van de Eilanden Onrust en Cuyper.

AMH-5255-NA Map of the east coast of Celebes

AMH-5255-NA Map of the east coast of Celebes

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart van de Oostkust van Celebes), van Straat Bouton tot Cabo Falla Boea (Talabo of Taljabo). Rechtsboven genummerd: 17.b. Notities verso: D'Oostcust van Celebes van... More

AMH-5281-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5281-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 8 mei Notities verso: C... More

AMH-5320-NA Map of the northwest corner of Nova Guinea

AMH-5320-NA Map of the northwest corner of Nova Guinea

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart van de Zuidwesthoek [moet zijn: noordwesthoek] van Nova-Guinea, waarop de trek der voyagie van Johannes Keyts, en die van Augustyn Dirks met de Pi... More

AMH-5417-NA Bird's eye view of the ruined compound situated on the Lampong Poetie river

AMH-5417-NA Bird's eye view of the ruined compound situated on the Lam...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Situatie-Plan van den vernielden Campong gelegen in de rivier Lampong Poetie. Rechtsboven genummerd: 2050, waarschijnlijk het folionummer in de band. Notities verso: Zie ... More

AMH-5436-NA Plan for the Kampen bastion at Batavia

AMH-5436-NA Plan for the Kampen bastion at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans van de verschillende bolwerken van de stad; van verschillende grootte en afmetingen. No. XXVII het bolwerk Kampen. Notities verso: 8. Y./ 620 [in potlood]. Serie V... More

AMH-5439-NA Plan of the Middelburg bastion at Batavia

AMH-5439-NA Plan of the Middelburg bastion at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans van de verschillende bolwerken van de stad; van verschillende grootte en afmetingen. No. XII het bolwerk Middelburg. Notities verso: 8. J. [zou ook een I kunnen zij... More

AMH-5442-NA Plan of the Rotterdam bastion at Batavia

AMH-5442-NA Plan of the Rotterdam bastion at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans van de verschillende bolwerken van de stad; van verschillende grootte en afmetingen. No. XI het bolwerk Rotterdam. Notities verso: 8. H. / 620 [in potlood]. Serie ... More

AMH-5451-NA Plan of the Gelderland bastion at Batavia

AMH-5451-NA Plan of the Gelderland bastion at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans van de verschillende bolwerken van de stad; van verschillende grootte en afmetingen. No. VIII het bolwerk Gelderland. Notities verso: 8. .. [de letter is onleesbaar... More

AMH-5465-NA Sketch of several farmlands on Batavia

AMH-5465-NA Sketch of several farmlands on Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Caert als voren, van twee stucken grond, en door de meeting byeengebragt; gen. Topassing Parang en het Verschrikte Camal, gelegen benoorden de Mokervaart en de Zeestrand ... More

AMH-5470-NA Map of the fort De Bescherming at Cheribon

AMH-5470-NA Map of the fort De Bescherming at Cheribon

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van 't Fort de Beschermingh tot Cheribon / Plan van de werken tusschen de Spruit Sikaro en de Groote Rivier van Indermajo / De spruit Sinkaro by Indermajo, v... More

AMH-5482-NA Map of part of the southern coast of Celebes

AMH-5482-NA Map of part of the southern coast of Celebes

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Land-Kaart van de Zuydeind van de Bogt van Boni; behelzende het gebied van Boelecomba en een gedeelte van het ryk en het gebied van Boni, Toeratea, Maccassar en Lamoeroe,... More

AMH-5489-NA Plan of Oranje castle on Ternate

AMH-5489-NA Plan of Oranje castle on Ternate

'Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): t Casteel Orangie op 't Eyland Ternate, met een project tot vercleyningh. Legenda: A-K Bijzonderheden: het onderste deel van de kaart verkeert in een slechte toestand; h... More

AMH-5588-NA Map of Surabaya - Public domain old map

AMH-5588-NA Map of Surabaya - Public domain old map

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plaan van het fort, Retrenchement en omleggende cituatie van Sourabaya. Notities verso: Plaan van het fort, Retranchement, en omleggende Cituatie van Sourabaija anno 1719... More

AMH-6091-NA Map of Timor and environs, part B

AMH-6091-NA Map of Timor and environs, part B

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Timor en de Kleine Soendasche Eilanden, als: Rotthe, Sandelbosch, het oostelykste gedeelte van Sumbawa, Rottenest, Floris of Eynde, Solor enz.. Notities verso: ... More

AMH-6169-NA Map of land divisions around Batavia

AMH-6169-NA Map of land divisions around Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, tusschen de rivier Groot Tsjiakon, de rivier Crocot en het spruytje Tsiroa, hiermee wordt bedoeld de titel van VEL1184 Kaart van Batavia, met de daaromhe... More

AMH-6400-NA Sketch of a fort at Lessidi (Assahoudi?), Ceram

AMH-6400-NA Sketch of a fort at Lessidi (Assahoudi?), Ceram

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Teekeningen van de forten te Lessidi op Ceram. Notitie catalogus Leupe schetsje te vinden in VOC 1129 / te vinden in de Overgekomen brieven en papieren ... More

AMH-6466-KB Map of Sumatra, Java, Borneo, Macassar, Madura, Bali

AMH-6466-KB Map of Sumatra, Java, Borneo, Macassar, Madura, Bali

Nederlands: Kaart van Sumatra, Java, Borneo, Macassar, Madura, Bali. In cartouche: Miliaria Germanica, quoru 15 uni gradui respondent. Deze afbeelding is afkomstig uit het werk van Willem Lodewijcksz, die ook d... More

AMH-6707-NA Map showing land ownership and occupation around Batavia

AMH-6707-NA Map showing land ownership and occupation around Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van Batavia, met de daaromheen leggende bebouwde landen, benevens de namen der bewoners of eigenaars; tusschen de stad en de Cleyne Warande, en verder Z.O. en Zuidw... More

AMH-7242-KB Map showing the road between Samarang and Cartasoera

AMH-7242-KB Map showing the road between Samarang and Cartasoera

Nederlands: Kaart van de weg tussen Samarang en Cartasoera. Caarte Gemaakt ter Ordre van den Edelen Heer herman de Wilde, Raad Ordinair van India, Veld-overste en Opper-bevelhebber over de Krygsmachten der E. M... More

AMH-7243-KB Bird's eye view of the region around Passarouan

AMH-7243-KB Bird's eye view of the region around Passarouan

Nederlands: Vogelvlucht van de omgeving van Passarouan. Linksboven: No: X. Vlakbij het dorp Passarouan zijn beschermende dijken en muren met daarop stuks geschut aangelegd. De kaart is afkomstig uit het werk '... More

AMH-7244-KB Map of an expedition out of Surabaya

AMH-7244-KB Map of an expedition out of Surabaya

Nederlands: Plattegrond van een expeditie vanuit Soerabaja, uitgevoerd door Govert Knol, naar de binnenlanden van Java, alwaar Pangerang Depati Anom werd opgehaald. Legenda: twee stuks: Middenboven: 1-14; Onde... More

Batavia, C. de Jonghe (1740) - Drawing. Public domain image.

Batavia, C. de Jonghe (1740) - Drawing. Public domain image.

Public domain image of a historic building, 15th-16th century architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

AMH-2528-NA Western territories of Batavia

AMH-2528-NA Western territories of Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Het Westelykste gedeelte van Batavia, tusschen de Groote Rivier en de Posten Anké, Keten en Ryswyk, in verband met de uit te voeren waterwerken. Maakt deel uit van serie ... More

AMH-2651-NA Fort Rotterdam on Macassar

AMH-2651-NA Fort Rotterdam on Macassar

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Situatie-plan van het Fort Rotterdam op Macassar, met de daarvoor leggende Rheede enz.. Datering a.d.h.v. datering 1790 NA VEL240. Kaart van de rede van Makassar tusse... More

AMH-4629-NA Map of the Tangerang entrenchment

AMH-4629-NA Map of the Tangerang entrenchment

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plan van de Veld-Schans Tangerang, geleegen omtrent 5 uuren gaans bewesten Batavia. Op de kaart staat: 2e Copie. De onderkant is gerafeld. Notities verso: No. 13.b. [sta... More

AMH-4680-NA Map of the area around Menado

AMH-4680-NA Map of the area around Menado

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaartje van de Manahassa. Bij Manado is een Nederlandse vlag getekend. Hoort bij het dagregister van gouverneur Padtbrugge in VOC 1345. De achterkant is ter versteviging ... More

AMH-4709-NA Maps of the fortifications on Oma and Saparoua

AMH-4709-NA Maps of the fortifications on Oma and Saparoua

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): De redout Hoorn op Oma. VEL1342a: De redout Zeelandia op 't Eyland Oma in Ambon VEL1342b: De redout op Delft, gelegen aan Porto op 't Eyland Honimoa. VEL1340c: De redout ... More

AMH-4717-NA The bay and surrounding mountains at Assahoedi

AMH-4717-NA The bay and surrounding mountains at Assahoedi

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeelding van de baay en het daaraan gelegen gebergte, met des vyands werken enz. van Assahoedi. Behoort bij het rapport van Arnold de Vlamingh van Outshoorn. Bij legend... More

AMH-5214-NA Chart with soundings in the river at Batavia

AMH-5214-NA Chart with soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 11 oktober. Notities ve... More

AMH-5218-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5218-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 2 oktober. Notities ver... More

AMH-5222-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5222-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 4 april. Notities verso... More

AMH-5233-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5233-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 3 mei. Notities verso: ... More

AMH-5239-NA Map of Java's northern coast, from Pamang to Pakalongan

AMH-5239-NA Map of Java's northern coast, from Pamang to Pakalongan

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (NA): Kaart als voren, van Pamang tot Pakalongan, de Boompjes-eilanden en een rif bij de hoek van Pamalang. Opmerking in catalogus Leupe: Met aanteekening: dat op dat rif he... More

AMH-5283-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5283-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 8 mei Notities verso: C... More

AMH-5284-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5284-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 2 november Notities ver... More

AMH-5285-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5285-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 31 oktober Notities ver... More

AMH-5299-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5299-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 10 december Notities ve... More

AMH-5305-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

AMH-5305-NA Chart showing soundings in the river at Batavia

Nederlands: Titel in catalogus Leupe (Nationaal Archief): Kaart als voren, hiermee wordt bedoeld de kaart van VEL0388: Kaarten van gedane peilingen op de bank voor de Rivier. Peildatum: 25 juli Notities verso:... More

AMH-5419-NA Map of the island of Java and Madura

AMH-5419-NA Map of the island of Java and Madura

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Kaart van het Eiland Java en Madura. Rechtsboven genummerd: 2.a. De randen zijn erg gerafeld. Afkomstig uit de Atlas Amsterdam. Notities verso: 602 b ... More

AMH-5426-NA Map of part of Java, showing the expedition of Commander Couper to Mataram

AMH-5426-NA Map of part of Java, showing the expedition of Commander C...

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Aftekeningh van de Mars van den Commandeur Couper, met het leger van de Ed. Comp., door de Provincien Mataram, Bagil, Leer en Loerentenga, in het Zuidoostelijke gedeelte ... More

AMH-5448-NA Plan of the Leiden and Westfriesland bastions at Batavia

AMH-5448-NA Plan of the Leiden and Westfriesland bastions at Batavia

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plans van de verschillende bolwerken van de stad; van verschillende grootte en afmetingen. No. XXIII het bolwerk Leiden. Notities verso: 8. U. / 620 [in potlood]. Serie ... More

Previous

of 5

Next