The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

maps of jaffna

6 media by topicpage 1 of 1
AMH-4205-NA Map of Jaffnapatnam

AMH-4205-NA Map of Jaffnapatnam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Beschryving ende Caarten van den eylande Ceylon. Bij deze kaart behoren de kaarten uit de serie VEL0928(1)-(24). Bijschrift catalogus Leupe: De [bijbehorende] beschrijvin... More

AMH-4491-NA Bird's eye view of the city of Jaffnapatnam

AMH-4491-NA Bird's eye view of the city of Jaffnapatnam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Afbeeldinge van 't Casteel ende de Stad Jaffanapatnam, representerende 't Coninckryck in correcte aenwysing, hoedanich deselve belegert en voor de Generaele Nederl. Geoct... More

AMH-4497-NA Map of the grain warehouses at Jaffanpatnam

AMH-4497-NA Map of the grain warehouses at Jaffanpatnam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond der Graanpakhuysen te Jaffanapatnam. Legenda: A-E; A-L Plattegrond en doorsnede van de verbouwing van twee graanpakhuizen tegen de walgang van het fort Jaffa... More

AMH-5376-NA Floor plan of several buildings in Jaffnapatnam

AMH-5376-NA Floor plan of several buildings in Jaffnapatnam

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Platte grond van de geprojecteerde gebouwen op het plein buyten het kasteel van Jaffanapatnam. Notities verso: No. 3 Plattegrond van de geprojecteerde gebouwen bij het ka... More

AMH-6154-NA View of the city of Jaffna

AMH-6154-NA View of the city of Jaffna

Nederlands: Titel catalogus Leupe (NA): Plattegrond van Jafnapatnam. Ongekleurde koperdruk. Komt nagenoeg geheel overeen met de afbeelding bij Valentijn V, blz. 30. Op de kaart staat drie keer No. 13 vermeld. R... More

AMH-8000-KB Bird's eye view of Jaffnapatnam

AMH-8000-KB Bird's eye view of Jaffnapatnam

Nederlands: Vogelvlucht van Jaffnapatnam. Jaffenapatam. Cf. Scheepvaartmuseum, inv. nr. SNSM_b0032(109)06[kaart075], Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 227 K 4 deel XII na p. 110. ... More