The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

malmo

4,613 media by topicpage 1 of 47
Hevige wind aan de kust van Malmö, 1679
Sacræ Regiæ Majtis. Caroli Gustavi solennis ingressus, in urbem Landscrona habitus 7 Marij ao. 1658, cum vi pactorum Pacis Rotschildensium paulo ante per Danos in Suecorum potestatem venisset ; Serenissimi ac potentissimi Regis Caroli Gustavi solennis ingressus in urbem Malmo giam habitus die 9 Martij a. 1658, cum paucos ante dies secundum tenorem Pactorum Rotschildensium Dani eandem in Suecorum manus trandidissent convocata hic loci ex Ducatu Scanensi universa nobilium aliorumq. ordinum multitudins ad præstandum obsequii et fidelitatis iuramemtum

Sacræ Regiæ Majtis. Caroli Gustavi solennis ingressus, in urbem Landsc...

Serenissimi ac potentissimi Regis Caroli Gustavi solennis ingressus in urbem Malmo giam habitus die 9 Martij a. 1658, cum paucos ante dies secundum tenorem Pactorum Rotschildensium Dani eandem in Suecorum manus... More

Klagshamns Cementverks Aktiebolag.

Klagshamns Cementverks Aktiebolag.

Klagshamns Cementverks Aktiebolag.

Malmo - continent Railroad Locomotives. No. 500 from Nydqvist & Holm in Trollhättan.

Malmo - continent Railroad Locomotives. No. 500 from Nydqvist & Holm i...

Malmö - Kontinentens Järnvägslokomotiv. No 500 från Nydqvist & Holm i Trollhättan.

Krutförråd bakom Husarstallet. Malmö 11 augusti 1848. Akvarell av Fritz von Dardel, 1848

Krutförråd bakom Husarstallet. Malmö 11 augusti 1848. Akvarell av Frit...

Krutförråd bakom Husarstallet. Malmö 11 augusti 1848. Akvarell av Fritz von Dardel, 1848

Ateljéporträtt - man

Ateljéporträtt - man

Ateljéporträtt - man

Malmö from "Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och folk. Ny ... tillökad upplaga. Med 374 illustrationer"

Malmö from "Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och folk....

This image has been taken from scan 000384 from "Genom Sveriges Bygder. Skildringar af vårt land och folk. Ny ... tillökad upplaga. Med 374 illustrationer". The title and subject terms of this image have been... More

Malmö 1850.Littografi af A. May.Hoffotograf Alfred B Nilsson Malmö.

Malmö 1850.Littografi af A. May.Hoffotograf Alfred B Nilsson Malmö.

Malmö 1850.Littografi af A. May.Hoffotograf Alfred B Nilsson Malmö.

Malmö Central invigdes 1856.

Malmö Central invigdes 1856.

Railway stations in Sweden

Första stationshuset efter ombyggnationen av mittpartiet.
Malmö Central invigdes1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.
Text på fotografiet - Malmö Maskinstation. Sontag.  Lokomotivstan och verkstäder i Malmö. Lok, tull och verkstäder.

Text på fotografiet - Malmö Maskinstation. Sontag. Lokomotivstan och ...

Text på fotografiet - Malmö Maskinstation. Sontag. Lokomotivstan och verkstäder i Malmö. Lok, tull och verkstäder.

Bangården vid Malmö station. Malmö Central station. Från 1856 till 1864 hade södra stambanan öppnats i etapper. Stambanan från Malmö till Lund öppnades för trafik 1856-12-01. Första stationshuset i sten med banhall byggdes 1855-56 av en okänd dansk arkitekt, möjligen C.F.Rasmussen.  Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. 1878 färdigställdes en stor utvidgning av spårsystemet, stallcirkel tillkom, reparationsverkstaden och godsmagasinet utvidgades. Anslutning av enskilda järnvägar till Statsbanans egen växande trafik. Det nya stationshuset och banhallen blev färdiga 1981. Arkitekt var A W Edelsvärd. Stationshus är K-märkt 1986.  Dubbelspår mellan Malmö och Arlöv öppnades för allmän trafik 1896. För att följa efter trafikens utveckling har stationen genomgått flera utvidgningar och moderniseringar. Stationen kallas Malmö Central från 1926-05-15. Fick eldrift 1933.
P.E.L. Wallin Stationsföreståndare Malmö 1857 - 1860 född 1823 död 1879

P.E.L. Wallin Stationsföreståndare Malmö 1857 - 1860 född 1823 död 187...

P.E.L. Wallin Stationsföreståndare Malmö 1857 - 1860 född 1823 död 1879

Malmö Central invigdes 1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.
Lokstall och verkstäder., Skåne, Sverige
Porträtt av August Fredrik Wilhelm von Platen, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av August Fredrik Wilhelm von Platen, ryttmästare vid Skånska...

Porträtt av August Fredrik Wilhelm von Platen, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

JvmKDAA06189, Skåne, Sverige, Svenska Järnvägarna
Porträtt av Eduard David af Sandeberg, löjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Eduard David af Sandeberg, löjtnant vid Skånska dragonrege...

Porträtt av Eduard David af Sandeberg, löjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Carl Fredrik Dücker, officer vid Skånska dragonregementet.

Porträtt av Carl Fredrik Dücker, officer vid Skånska dragonregementet.

Porträtt av Carl Fredrik Dücker, officer vid Skånska dragonregementet.

Porträtt av Lars Fredrik af Peterséns, major vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Lars Fredrik af Peterséns, major vid Skånska dragonregemen...

Porträtt av Lars Fredrik af Peterséns, major vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Fredrik (Fritz) Thott, generalmajor vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Fredrik (Fritz) Thott, generalmajor vid Skånska d...

Porträtt av friherre Fredrik (Fritz) Thott, generalmajor vid Skånska dragonregementet K 6.

O.W. Appelin född 1833 död 1914 III:e distr Malmö distr kontor

O.W. Appelin född 1833 död 1914 III:e distr Malmö distr kontor

O.W. Appelin född 1833 död 1914 III:e distr Malmö distr kontor

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av Gustaf Anton von Platen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0008283, AMA.0009568 och AMA.0021704.

Porträtt av Gustaf Anton von Platen, underlöjtnant vid Skånska dragonr...

Porträtt av Gustaf Anton von Platen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0008283, AMA.0009568 och AMA.0021704.

Porträtt av Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021699 och AMA.0021974.

Porträtt av Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, underlöjtnant vid Skånska...

Porträtt av Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021699 och AMA.0021974.

Malmö Central invigdes 1856.

Malmö Central invigdes 1856.

Railway stations in Sweden

Porträtt av Johan Henric August Falk, regementsläkare vid Kronprinsens husarregemente K 7.

Porträtt av Johan Henric August Falk, regementsläkare vid Kronprinsens...

Porträtt av Johan Henric August Falk, regementsläkare vid Kronprinsens husarregemente K 7.

Malmö station, gatusidan., Skåne, Sverige
Statens Järnvägar, SJ M 48 "Finn".

Statens Järnvägar, SJ M 48 "Finn".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Porträtt av Alexander Otto Hugo Fischerström, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Alexander Otto Hugo Fischerström, ryttmästare vid Skånska ...

Porträtt av Alexander Otto Hugo Fischerström, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Johan Ulrik Wilhelm David von Platen, officer vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Johan Ulrik Wilhelm David von Platen, officer vid Skånska ...

Porträtt av Johan Ulrik Wilhelm David von Platen, officer vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Carl Didric von Essen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021709.

Porträtt av Carl Didric von Essen, underlöjtnant vid Skånska dragonreg...

Porträtt av Carl Didric von Essen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021709.

Porträtt av Gudmund Fredrik Löwenhjelm, major vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Gudmund Fredrik Löwenhjelm, major vid Skånska dragonregeme...

Porträtt av Gudmund Fredrik Löwenhjelm, major vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0002048 och AMA.0009415.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, officer vid Skånska dr...

Porträtt av friherre Carl Gustaf Teodor Bennet, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0002048 och AMA.0009415.

Porträtt av friherre Kjell Otto Bennet, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Kjell Otto Bennet, underlöjtnant vid Skånska drag...

Porträtt av friherre Kjell Otto Bennet, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Axel von Normann, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Axel von Normann, ryttmästare vid Skånska dragonregementet...

Porträtt av Axel von Normann, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av regementsläkare Lars Olof Hagman.

Porträtt av regementsläkare Lars Olof Hagman.

Porträtt av regementsläkare Lars Olof Hagman.

Porträtt av Olof Adolf Optatus Warholm, regementspastor vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Olof Adolf Optatus Warholm, regementspastor vid Skånska dr...

Porträtt av Olof Adolf Optatus Warholm, regementspastor vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Salomon Gottskalk von Geijer, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Salomon Gottskalk von Geijer, ryttmästare vid Skånska drag...

Porträtt av Salomon Gottskalk von Geijer, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Gustaf Mauritz Richter, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021609.

Porträtt av Gustaf Mauritz Richter, officer vid Skånska dragonregement...

Porträtt av Gustaf Mauritz Richter, officer vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021609.

Karl XV och Oscar II med familjer. Fotomontage.

Karl XV och Oscar II med familjer. Fotomontage.

Karl XV och Oscar II med familjer. Fotomontage.

Porträtt av Otto Wilhelm Oscar Nordenstjerna, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0021652 och AMA.0021826.

Porträtt av Otto Wilhelm Oscar Nordenstjerna, löjtnant vid Kronobergs ...

Porträtt av Otto Wilhelm Oscar Nordenstjerna, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0021652 och AMA.0021826.

E.T. Sturnegk född 1824 död 1897 III:e distr Malmö distr kontor

E.T. Sturnegk född 1824 död 1897 III:e distr Malmö distr kontor

E.T. Sturnegk född 1824 död 1897 III:e distr Malmö distr kontor

Porträtt av Otto Petrus Söderlund, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Otto Petrus Söderlund, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Otto Petrus Söderlund, kapten vid Hälsinge regemente I 14.

Malmö stationshus (nedbränt 1866) efter ombyggnaden av mittpartiet 1864
Porträtt av greve Dücker.

Porträtt av greve Dücker.

Porträtt av greve Dücker.

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mohed.För namn, se bild nr. 3.

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mo...

Grupporträtt av Hälsinge regemente I 14 utanför officerspaviljongen Mohed.För namn, se bild nr. 3.

Porträtt av Carl Fredrik Göran Wilhelm af Klinteberg, kapten vid Södra skånska infanteriregementet I 25.Se även bild AMA.0007719.

Porträtt av Carl Fredrik Göran Wilhelm af Klinteberg, kapten vid Södra...

Porträtt av Carl Fredrik Göran Wilhelm af Klinteberg, kapten vid Södra skånska infanteriregementet I 25.Se även bild AMA.0007719.

C.M. Hedborg född 1836 död 1875 III:e distr Malmö distr kontor

C.M. Hedborg född 1836 död 1875 III:e distr Malmö distr kontor

C.M. Hedborg född 1836 död 1875 III:e distr Malmö distr kontor

Malmö stationshus före branden 1866.

Malmö stationshus före branden 1866.

Railway stations in Sweden

Malmö Central invigdes 1856.Stationen låg då i stadens utkant nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.
Eldsvåda på centralstation.Malmö Central invigdes första gången 1856,Stationen låg då i stadens utkant men nära färjorna till Köpenhamn som gick från Inre hamnen alldeles framför stationsbyggnaden.Byggnaden förstördes till stor del redan tio år senare, den 14 december 1866, vid en anlagd brand. Vid återuppbyggnaden kunde klocktornet från den första byggnaden behållas.
Teckning över Malmö Järnvägsstation.

Teckning över Malmö Järnvägsstation.

Teckning över Malmö Järnvägsstation.

O.V. Sjöstedt född 1833 död 1908 III:e distr Malmö distr kontor

O.V. Sjöstedt född 1833 död 1908 III:e distr Malmö distr kontor

O.V. Sjöstedt född 1833 död 1908 III:e distr Malmö distr kontor

Porträtt av makarna Carl Anton och Hedda Wetterbergh. Bakom står parets dotter Olga och sonen Carl Bernhard. Fadern, Carl Anton Wetterbergh, mest känd under pseudonymen Onkel Adam, var från 1847 i tjänst som regementsläkare vid Första livgrenadjärregementet i Linköping men familjen var inte permanent boende i staden förrän 1867. Parallellt med läkarvärvet var han en erkänd författare av romaner och noveller.  Vid början av 1860-talet miste han lusten att skriva den typen av litteratur. Istället kom att han från 1862 att ägnade sig åt att ge ut barntidningen Linnea. Makarnas hem i Linköping, Onkel Adamsgården, finns bevarat och husets övre våning fungerar sedan 1927 som museum till hans hågkomst.

Porträtt av makarna Carl Anton och Hedda Wetterbergh. Bakom står paret...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... More

Porträtt av Philip Fredrik Leopold von Horn, ryttmästare vid Kronprinsens husarregemente, adjutant vid Karl XV:s stab.

Porträtt av Philip Fredrik Leopold von Horn, ryttmästare vid Kronprins...

Porträtt av Philip Fredrik Leopold von Horn, ryttmästare vid Kronprinsens husarregemente, adjutant vid Karl XV:s stab.

Ateljéporträtt - en flicka och en pojke, Ulla Gällstedt Eriksson
Porträtt av sångerskan Kristina Nilsson.

Porträtt av sångerskan Kristina Nilsson.

Porträtt av sångerskan Kristina Nilsson.

Kabinettsfotografi: en grupp med flickor i Siri Löwenadlers skola i Gränna. Ellen Mozart står längst till vänster.

Kabinettsfotografi: en grupp med flickor i Siri Löwenadlers skola i Gr...

Kabinettsfotografi: en grupp med flickor i Siri Löwenadlers skola i Gränna. Ellen Mozart står längst till vänster.

Porträtt av Fabian Wilhelm Rudolf Brunnström, kapten vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Porträtt av Fabian Wilhelm Rudolf Brunnström, kapten vid Norra skånska...

Porträtt av Fabian Wilhelm Rudolf Brunnström, kapten vid Norra skånska infanteriregementet I 24.

Porträtt av okänd man.

Porträtt av okänd man.

Porträtt av okänd man.

Porträtt av Ernst Rylén. Hyttmästare vid Reijmyre glasbruk under åren 1901-1932. Även varit i tjänst som montör, maskinist och verkstadsförman vid glasbruket. Under åren 1935-1947 var Rylén föreståndare för brukets museum. Gift 1902 med Emma Karolina Regn. Fotografiet har fungerat som passérkort vid Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Porträtt av Ernst Rylén. Hyttmästare vid Reijmyre glasbruk under åren ...

Enskilt arkiv 127 utgörs av material från Reijmyre glasbruk. År 1947 överfördes en stor mängd glasföremål till Östergötlands museum. Dessa förtecknades och tillfördes museets kulturhistoriska samling med numren... More

Kung Carls likfärd, procession till stationen

Kung Carls likfärd, procession till stationen

Kung Carls likfärd, procession till stationen

Utsikt över del av Malmö hamn. Segelfartyg och ångfartyg. Fotografen Sharengrad föddes 1834 död 1878. Han blev hovfotograf 1872.

Utsikt över del av Malmö hamn. Segelfartyg och ångfartyg. Fotografen S...

Utsikt över del av Malmö hamn. Segelfartyg och ångfartyg. Fotografen Sharengrad föddes 1834 död 1878. Han blev hovfotograf 1872.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Malmö Central invigdes 1856.

Malmö Central invigdes 1856.

Railway stations in Sweden

O.M.V. Jacobsson född 1841 död 1914 III:e distr Malmö distr kontor

O.M.V. Jacobsson född 1841 död 1914 III:e distr Malmö distr kontor

O.M.V. Jacobsson född 1841 död 1914 III:e distr Malmö distr kontor

JvmKDAA06187, Skåne, Sverige, Svenska Järnvägarna
C. Stjerna född 1836 död 1900 III:e distr Malmö distr kontor

C. Stjerna född 1836 död 1900 III:e distr Malmö distr kontor

C. Stjerna född 1836 död 1900 III:e distr Malmö distr kontor

C.J. Löfroth född 1838 död 1884 III:e distr Malmö distr kontor

C.J. Löfroth född 1838 död 1884 III:e distr Malmö distr kontor

C.J. Löfroth född 1838 död 1884 III:e distr Malmö distr kontor

Segelfartyg i Malmö hamn. Fotografen Sharengrad föddes 1834 död 1878. Han blev hovfotograf 1872. Vagnen 5039 tillverkades av Göteborgs mekaniska 1874.

Segelfartyg i Malmö hamn. Fotografen Sharengrad föddes 1834 död 1878. ...

Segelfartyg i Malmö hamn. Fotografen Sharengrad föddes 1834 död 1878. Han blev hovfotograf 1872. Vagnen 5039 tillverkades av Göteborgs mekaniska 1874.

Statens Järnvägar, SJ M 48 "Finn".

Statens Järnvägar, SJ M 48 "Finn".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av Otto Fredrik Wihlborg, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021757.

Porträtt av Otto Fredrik Wihlborg, underlöjtnant vid Skånska dragonreg...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Statens Järnvägar, SJ F 67 "Sehrimner"

Statens Järnvägar, SJ F 67 "Sehrimner"

Statens Järnvägar, SJ F 67 "Sehrimner"

Porträtt av Lars Gustaf Cavalli, officer vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0005561 och AMA.0014534.

Porträtt av Lars Gustaf Cavalli, officer vid Kronobergs regemente I 11...

Porträtt av Lars Gustaf Cavalli, officer vid Kronobergs regemente I 11.Se även bild AMA.0005561 och AMA.0014534.

Porträtt av Johan Gustaf Staël von Holstein, major vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0002415, AMA.0007467, AMA.0007545 och AMA.0007577.

Porträtt av Johan Gustaf Staël von Holstein, major vid Skånska dragonr...

Porträtt av Johan Gustaf Staël von Holstein, major vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0002415, AMA.0007467, AMA.0007545 och AMA.0007577.

Malmö banhall, Skåne, Sverige
Porträtt av okänd underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Ritning över del av Malmö godsbangård.

Ritning över del av Malmö godsbangård.

Ritning över del av Malmö godsbangård.

Baksidan av fotot på Ragnar Klefbeck.Arkivet våning 6 (valvet); albumhyllan; GullbrandssonC V Roikjer Kongl. Hoffotograf Malmö 18, Södergatan, 18.

Baksidan av fotot på Ragnar Klefbeck.Arkivet våning 6 (valvet); albumh...

Fotograf: C V Roikjer Kongl. Hoffotograf Malmö 18, Södergatan, 18.

Ragnar Klefbeck. Kalmar Läns museum

Ragnar Klefbeck. Kalmar Läns museum

Fotograf: C V Roikjer Kongl. Hoffotograf Malmö 18, Södergatan, 18.

Malmö station, gatusidan., Skåne, Sverige
Segelmakare i Malmö., Skåne, Sverige
Ritning inför bangårdsombyggnad vid Malmö godsbangård.

Ritning inför bangårdsombyggnad vid Malmö godsbangård.

Ritning inför bangårdsombyggnad vid Malmö godsbangård.

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0008112.

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarrege...

Porträtt av Christer Hampus Mörner, officer vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AMA.0008112.

Porträtt av Carl Gustaf Liedberg, volontär vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Carl Gustaf Liedberg, volontär vid Skånska husarregementet...

Porträtt av Carl Gustaf Liedberg, volontär vid Skånska husarregementet K 5.

Porträtt av Carl Christen Johan Gerhard Montell, officer vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Porträtt av Carl Christen Johan Gerhard Montell, officer vid Södra skå...

Porträtt av Carl Christen Johan Gerhard Montell, officer vid Södra skånska infanteriregementet I 25.

Limhamns Cementfabrik. Gamla Labbis (laboratoriet) av år 1883- 1917.

Limhamns Cementfabrik. Gamla Labbis (laboratoriet) av år 1883- 1917.

Limhamns Cementfabrik. Gamla Labbis (laboratoriet) av år 1883- 1917.

Porträtt av Fritz Joachim Carl Ludvig von Ekensteen, löjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Fritz Joachim Carl Ludvig von Ekensteen, löjtnant vid Skån...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Limhamns Cementfabrik. Gamla Labbis (laboratoriet) av år 1883- 1917.

Limhamns Cementfabrik. Gamla Labbis (laboratoriet) av år 1883- 1917.

Limhamns Cementfabrik. Gamla Labbis (laboratoriet) av år 1883- 1917.

Passagerarfartyg, Malmö. Skeppsbron med Kolga-palatset.Äkta fotografi

Passagerarfartyg, Malmö. Skeppsbron med Kolga-palatset.Äkta fotografi

Malmö. Skeppsbron med Kolga-palatset.Äkta fotografi

MTJ lok 1. Ånglok på vändskiva. Sadeltanklok tillverkat av NOHAB 1904. Till SJ 1943 som SJ K17 1638. Såldes 1948 till SSA i Hököpinge. Skrotat 1961

MTJ lok 1. Ånglok på vändskiva. Sadeltanklok tillverkat av NOHAB 1904....

MTJ lok 1. Ånglok på vändskiva. Sadeltanklok tillverkat av NOHAB 1904. Till SJ 1943 som SJ K17 1638. Såldes 1948 till SSA i Hököpinge. Skrotat 1961

F.A.S. Tham född 1847 död 1923 III:e distr Malmö distr kontor

F.A.S. Tham född 1847 död 1923 III:e distr Malmö distr kontor

F.A.S. Tham född 1847 död 1923 III:e distr Malmö distr kontor

Porträtt av Eduard Albert von Seth, överste vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021613 och AMA.0021635.

Porträtt av Eduard Albert von Seth, överste vid Skånska dragonregement...

Porträtt av Eduard Albert von Seth, överste vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021613 och AMA.0021635.

Sweden, Tecniska Museet - Fotografi

Sweden, Tecniska Museet - Fotografi

Daguerreotypi i förgylld ram. Daguerreotypen är tagen på S:t Thomas i Västindien år 1847 och föreställer en kvinna och tre barn. Louise Charlotte Fredrika Bülow gift med Abraham Simmons, f. 21/4 1814-19/3 1855.... More

Porträtt av Gustaf Archibald Hamilton, löjtnant vid Vendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Gustaf Archibald Hamilton, löjtnant vid Vendes artillerire...

Porträtt av Gustaf Archibald Hamilton, löjtnant vid Vendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av före detta översten Abraham Malmborg. Född i Malmö 1799 som son till revisionssekreteraren Isaac Malmborg och dennes maka Jeanna Margaretha Bergström. Från 1817 fänrik vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Vidare en lång och framgångsrik karriär vid regementet som kröntes med överstes avsked 1862. Han avled efter ett långt liv i Linköping 1888.

Porträtt av före detta översten Abraham Malmborg. Född i Malmö 1799 so...

Porträtt av före detta översten Abraham Malmborg. Född i Malmö 1799 som son till revisionssekreteraren Isaac Malmborg och dennes maka Jeanna Margaretha Bergström. Från 1817 fänrik vid Andra livgrenadjärregement... More

Porträtt av okända barn.

Porträtt av okända barn.

Fotografiet ingår i album innehållande familjebilder och porträtt från familjen Carl August Malmsten och deras vänner.

Previous

of 47

Next