PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

mailman

30 media by topicpage 1 of 1
[Mailman emptying mailbox, automobile marked "United Mail" at curb]
Portrett av mann i postuniform, muligens postmester i Vadsø. Påskriften er vanskelig å tyde.  Bildet er tatt i Vadsø av fotograf Emilie Henriksen, sannsynligvis i starten av 1900-tallet. Bildet er hentet fra et album som har tilhørt Olga Marie Henriksen. Dette kan være Vilhelm Finstad som var postmester i perioden 1905-1915. På bildet er det skrevet med blekk noe som kan minne om en "V". I Digitalarkivet finner man postmester  Vilhelm Finstad, født 18.09.1862 i Kristiania, gift med Caroline Finstad, født 16.07.1875 i Trondheim, de er registrert i Vadsø kjøpstad under folketellingen i 1910, med adresse Havnegate 43, Vadsø. Iflg. Johan Beronkas bok "Vadsø bys historie" har det vært følgende postmestere i Vadsø:Peder Eilertson, født 1840, postmester i Vadsø  (1893-1905)Vilhelm Finstad, født 1862, kand.jur. 1886, i Vadsø (1905-1915)Etter 1915 overtok Gunnar Jullum, født 1973, i Vadsø (1915-1922)Otto Gerhard Helland, født 1881, i Vadsø 1922-1927. Lars Haave, født 1885 overtok i Vadsø i 1927.

Portrett av mann i postuniform, muligens postmester i Vadsø. Påskrifte...

Portrett av mann i postuniform, muligens postmester i Vadsø. Påskriften er vanskelig å tyde. Bildet er tatt i Vadsø av fotograf Emilie Henriksen, sannsynligvis i starten av 1900-tallet. Bildet er hentet fra et... More

postbeforderer, hest, hestevogn, hus,

postbeforderer, hest, hestevogn, hus,

postbeforderer, hest, hestevogn, hus,

Untitled

Untitled

Berryman Political Cartoon Collection

James Carter- Mailman for Old Executive Office Building with Ramone
Anders Wedin, Enånger, Hälsingland, Sweden

Anders Wedin, Enånger, Hälsingland, Sweden

The postman Anders Wedin in Enånger. Born in 1866. ..Postköraren Anders Wedin i Enånger. Född 1866. ..Parish (socken): Enånger.Province (landskap): Hälsingland.Municipality (kommun): Hudiksvall.County (län): G... More

Australian Commonwealth Immigration promotional postcard - 1924 (1 of 5)

Australian Commonwealth Immigration promotional postcard - 1924 (1 of ...

These postcards were produced to be handed out at the British Empire Exhibition in London in 1924.

Early postie in uniform circa 1910

Early postie in uniform circa 1910

From "Australia Post - the early years" published 1995.