PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

madonna

1,197 media by topicpage 1 of 12
madonna
madonna
skulptur (Madonna) av ek

skulptur (Madonna) av ek

* proveniensen osäker - enligt en uppgift kommer bilden från varnum, en grannkyrka till Härna; vid Marias fötter ligger två tillbedjande gestalter som haft separat skurna, nu förlorade huvuden