The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

lysekil

559 media by topicpage 1 of 6
Carl Curman - Ångbåten "Drott" i Lysekil. 1800-talets slut.

Carl Curman - Ångbåten "Drott" i Lysekil. 1800-talets slut.

Ångbåten "Drott" i Lysekil. 1800-talets slut.

Carl Curman - "Drott utanför Lysekil. 1800-talets slut.

Carl Curman - "Drott utanför Lysekil. 1800-talets slut.

"Drott utanför Lysekil. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. Curmans villa i förgrunden. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. Curmans villa i förgrunden. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. Curmans villa i förgrunden. 1800-talets slut.

Notering på kortet: Lappar från Lule lappmark.
Carl Curman - Tullhuset i Lysekil vid slutet av 1850-talet.

Carl Curman - Tullhuset i Lysekil vid slutet av 1850-talet.

Tullhuset i Lysekil vid slutet av 1850-talet.

D/S Albert Ehrensvärd (ex. Alex. v. Humboldt) (b.1859, Nyköping mekaniske Verksted, Nyköping)
Carl Curman - Kvinnor sittande i en bergsskreva, möjligen i Lysekil.

Carl Curman - Kvinnor sittande i en bergsskreva, möjligen i Lysekil.

Kvinnor sittande i en bergsskreva, möjligen i Lysekil.

Lysekil. Foto mellan 1860 och 1890.

Lysekil. Foto mellan 1860 och 1890.

Lysekil. Foto mellan 1860 och 1890.

Postbåt, passagerarbåt samt segelfartyg under 1860-talet.Kanonångslupen Carlsund (m. höga skorstenen) sannolikt på sjömätningsexp.

Postbåt, passagerarbåt samt segelfartyg under 1860-talet.Kanonångslupe...

Postbåt, passagerarbåt samt segelfartyg under 1860-talet.Kanonångslupen Carlsund (m. höga skorstenen) sannolikt på sjömätningsexp.

Carl Curman - Basar i Lysekil.
Carl Curman - Basar för badsociteten i Lysekil.

Carl Curman - Basar för badsociteten i Lysekil.

Basar för badsociteten i Lysekil.

Carl Curman - Kyrkviken i Lysekil.
Carl Curman - Gamla köpingen och hamnen, Lysekil.

Carl Curman - Gamla köpingen och hamnen, Lysekil.

Gamla köpingen och hamnen, Lysekil.

Carl Curman - Bild från Lysekil, platsen där badhuset nu (2008) ligger.

Carl Curman - Bild från Lysekil, platsen där badhuset nu (2008) ligger...

Bild från Lysekil, platsen där badhuset nu (2008) ligger.

Carl Curman - Kyrkviken i Lysekil.
Carl Curman - Postbåt och passagerarbåtar. Toligen i Lysekil.

Carl Curman - Postbåt och passagerarbåtar. Toligen i Lysekil.

Postbåt och passagerarbåtar. Toligen i Lysekil.

Lysekil, Sverige

Lysekil, Sverige

Dr Gammelin från Orust, tullinspektör G.E. Bundsen och dr Robert Nordwall i Bundsens grotta.

Lysekil, Sverige

Lysekil, Sverige

Familjen Rothlieb med flera.

Carl Curman - Lysekils hamn. Närmast till höger i bild ses Dambassinen.

Carl Curman - Lysekils hamn. Närmast till höger i bild ses Dambassinen...

Lysekils hamn. Närmast till höger i bild ses Dambassinen.

Familjen Didriksson vid Kristineberg på 1870-talet

Familjen Didriksson vid Kristineberg på 1870-talet

Enligt text som medföljde bilden: "Christineberg - Fbl. ett köpmanshus 1700-talet eller början av 1800 talet".

Havsvik som seder mera utfyllts och blev bangård

Havsvik som seder mera utfyllts och blev bangård

Havsvik som seder mera utfyllts och blev bangård

Lysekils Hamn., Västra Götaland, Sverige
UMFA55582:0836 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0836 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - "Drott" i hamnen. 1800-talets slut.

Carl Curman - "Drott" i hamnen. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. 1800-talets slut.

UMFA55582:0122 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0122 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0170 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0170 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0155 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0155 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0818 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0818 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0146 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0146 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0823 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0823 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - "Drott" i Lysekil. 1800-talets slut.

Carl Curman - "Drott" i Lysekil. 1800-talets slut.

"Drott" i Lysekil. 1800-talets slut.

UMFA55582:0143 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0143 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0125 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0125 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0157 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0157 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0154 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0154 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0216 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0216 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0130 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0130 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - Hamnen i Lysekil.
Pansarbåten "Svea" och en kanonbåt. 1800-talets slut. Sett från Curmans villa, Lysekil.

Pansarbåten "Svea" och en kanonbåt. 1800-talets slut. Sett från Curman...

Pansarbåten "Svea" och en kanonbåt. 1800-talets slut. Sett från Curmans villa, Lysekil.

UMFA55582:0225 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0225 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0184 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0184 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0133 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0133 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0145 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0145 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0119 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0119 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Fredagsholmen i Ellösefjorden

Fredagsholmen i Ellösefjorden

Bildtext till kopian i fotoalbumet:

UMFA55582:0171 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0171 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0158 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0158 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0215 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0215 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0138 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0138 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0189 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0189 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0117 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0117 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - Segelfartyg i hamn. 1800-talets slut.

Carl Curman - Segelfartyg i hamn. 1800-talets slut.

Segelfartyg i hamn. 1800-talets slut.

UMFA55582:0120 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0120 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - "Drott" i hamnen. 1800-talets slut.

Carl Curman - "Drott" i hamnen. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. 1800-talets slut.

UMFA55582:0124 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0124 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Båten på bilden är Ran som gick i trafik mellan Fiskebäckskil och Lysekil. Byggd 1876 vid Hudiksvalls mekaniska verkstad som Stocka.

Båten på bilden är Ran som gick i trafik mellan Fiskebäckskil och Lyse...

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0180 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0180 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0159 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0159 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0116 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0116 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0148 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0148 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Text på kortet: "Lysekil. Södra Hamnen".

Text på kortet: "Lysekil. Södra Hamnen".

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

UMFA55582:0224 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0224 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0173 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0173 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - "Drott" i sin tidigare svarta skepnad. 1800-talets slut.

Carl Curman - "Drott" i sin tidigare svarta skepnad. 1800-talets slut.

"Drott" i sin tidigare svarta skepnad. 1800-talets slut.

UMFA55582:0434 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0434 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0179 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0179 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0137 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0137 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0153 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0153 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - Örlogsfartyg utanför Lysekil.

Carl Curman - Örlogsfartyg utanför Lysekil.

Örlogsfartyg utanför Lysekil.

UMFA55582:0222 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0222 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0169 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0169 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Text på kortet: "Lysekil. Rasviksgatan". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Lysekil. Rasviksgatan". Carl Alfred Träff som Bohuslä...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

Text på kortet: "Lysekil. Segelsällskapetshamnen". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Lysekil. Segelsällskapetshamnen". Carl Alfred Träff s...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

UMFA55582:0121 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0121 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0172 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0172 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0230 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0230 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Carl Curman - Interiör från Lysekils gamla kyrka, nu flyttad till Malmön.

Carl Curman - Interiör från Lysekils gamla kyrka, nu flyttad till Malm...

Interiör från Lysekils gamla kyrka, nu flyttad till Malmön.

UMFA55582:0139 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0139 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0150 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0150 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0176 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0176 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0191 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0191 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0134 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0134 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0142 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0142 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0147 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0147 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0132 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0132 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0221 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0221 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0186 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0186 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0185 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0185 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0190 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0190 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0214 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0214 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0187 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0187 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0129 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0129 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0115 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0115 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0178 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0178 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0226 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0226 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0218 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0218 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0220 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0220 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Text på kortet: "Fiskebäckskil". Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Text på kortet: "Fiskebäckskil". Carl Alfred Träff som Bohusläns museu...

Fotograf Carl Alfred Träff, född 1880, död 27 februari 1947.

"Rixö" Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

"Rixö" Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

UMFA55582:0217 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

UMFA55582:0217 Carl Alfred Träff som Bohusläns museum

Fotografiet ingår i en samling om dryga 1200 fotografier tagna av Carl Alfred Träff som Bohusläns museum förvärvade 2016. Träff är mest känd för sin omfattande vykortsproduktion som han gav ut både på andras oc... More

Previous

of 6

Next