The World's Largest Public Domain Media Search Engine

livets hogtider begravning, funeral

public
6 media by topicpage 1 of 1
Armebegravning" i Husom. Frälsningssoldaten Hilda Johansson 19 år 8 januari 1905

Armebegravning" i Husom. Frälsningssoldaten Hilda Johansson 19 år 8 ja...

Armebegravning" i Husom. Frälsningssoldaten Hilda Johansson 19 år 8 januari 1905

Småland. S. Möre hd. Torsås sn." Fattig begrafning å Torsås kyrkogård, Kalmar län. Den döde var en fattig båtsman, som i många år "tjänat kronan". Anhöriga ägde han icke, de var förut döda. Medlidsamma grannar följde honom till grafven." Foto d. 9 juli 1904 af J. E. Thorin, Åtvidaberg. S.T.F. Fot. Stipendium 1904. Gåva av Sv. Turistföreningen 1938.

Småland. S. Möre hd. Torsås sn." Fattig begrafning å Torsås kyrkogård,...

Småland. S. Möre hd. Torsås sn." Fattig begrafning å Torsås kyrkogård, Kalmar län. Den döde var en fattig båtsman, som i många år "tjänat kronan". Anhöriga ägde han icke, de var förut döda. Medlidsamma grannar ... More

Noter  till begravningsmusik, detalj, framförd vid kung Gustav III:s begravning. "Musik vid Högst Salig Hans Kongl. Majt konung Gustaf IIIs Begrafning i Kongl. Riddarholms Kyrkan den 14 Maji 1792 författad af Kongl. Capellmästaren Joseph Kraus".

Noter till begravningsmusik, detalj, framförd vid kung Gustav III:s b...

Noter till begravningsmusik, detalj, framförd vid kung Gustav III:s begravning. "Musik vid Högst Salig Hans Kongl. Majt konung Gustaf IIIs Begrafning i Kongl. Riddarholms Kyrkan den 14 Maji 1792 författad af K... More

Knekten Pihls begravning på Åtvids kyrkogård.

Knekten Pihls begravning på Åtvids kyrkogård.

Svenska Turistföreningens Fotografiska Pristävlan 1900, 1.a pris.

Småland. S. Möre hd. Torsås sn." Fattig begrafning å Torsås kyrkogård, Kalmar län. Den döde var en fattig båtsman, som i många år "tjänat kronan". Anhöriga ägde han icke, de var förut döda. Medlidsamma grannar följde honom till grafven." Foto d. 9 juli 1904 af J. E. Thorin, Åtvidaberg. S.T.F. Fot. Stipendium 1904. Gåva av Sv. Turistföreningen 1938.

Småland. S. Möre hd. Torsås sn." Fattig begrafning å Torsås kyrkogård,...

Småland. S. Möre hd. Torsås sn." Fattig begrafning å Torsås kyrkogård, Kalmar län. Den döde var en fattig båtsman, som i många år "tjänat kronan". Anhöriga ägde han icke, de var förut döda. Medlidsamma grannar ... More

Likvaka., portrait - Public domain portrait photograph

Likvaka., portrait - Public domain portrait photograph

Likvaka. Public domain photograph of funeral procession, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description