The World's Largest Public Domain Media Search Engine

linkoping

6,127 media by topicpage 1 of 62
Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från 1858 drev han fast fotoverksamhet i skomakare Hjeltes gård. År 1864 blev han ägare till den så kallade Borénska gården på Drottninggatan, där han redan tidigare hade inrättatr en ateljé i en liten paviljong i trädgården. Långt dessförinnan, redan på sitt trettonde år, hade han skrivits in i musikcorpsen vid Andra livgrenadjärregementet i Linköping. Där blev han hautboist och sedemera musikfanjunkare. Han var således en framstående musiker med flöjt som som sitt främsta instrument och verkade vid sidan av andra tjänster som musiklärare.

Ett gulnat porträtt av Linköpings första fotograf, Frans Dyring. Från ...

Enskilt arkiv 638 emanerar från Linköpings första, fasta fotograf, Frans Dyring (1822-1877).

Baksidan av fotot på fröken Emy Dandenelle.

Baksidan av fotot på fröken Emy Dandenelle.

Baksidan av fotot på fröken Emy Dandenelle.

Exteriör av Vreta Kloster kyrka 1902.

Exteriör av Vreta Kloster kyrka 1902.

Exteriör av Vreta Kloster kyrka 1902. Public domain photograph of historic church building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Linköpings centralstation 1904.

Linköpings centralstation 1904.

Linköpings centralstation 1904.

SRJ släpvagn 515

SRJ släpvagn 515

SRJ släpvagn 515

Statens Järnvägar, SJ,  Linköping, Mjölby.

Statens Järnvägar, SJ, Linköping, Mjölby.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Hantverkaregatan sedd norrut från Stora torget.

Hantverkaregatan sedd norrut från Stora torget.

Hantverkaregatan sedd norrut från Stora torget. Public domain photograph of 19th-century Sweden, building, landmark, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Luftskeppet SE-ACG "Sidenhuset" i luften över centrala Linköping i maj 1930.

Luftskeppet SE-ACG "Sidenhuset" i luften över centrala Linköping i maj...

Luftskeppet SE-ACG "Sidenhuset" i luften över centrala Linköping i maj 1930.

Chevroletbuss för Mariedam - Askersund. För linjerna Mariedamm - Askersund, Laxå - Askersund. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Chevroletbuss för Mariedam - Askersund. För linjerna Mariedamm - Asker...

Chevroletbuss för Mariedam - Askersund. För linjerna Mariedamm - Askersund, Laxå - Askersund. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Aerial photographs - Sjögestad från ovan.

Aerial photographs - Sjögestad från ovan.

År 1997 förvärvade Sveriges länsmuseer gemensamt fotosamlingen efter flygfotobolaget AB Flygtrafik. Totalt omfattar samlingen omkring 84 000 fotografier varav Östergötlands museum förvärvat 3 419 st flygbilder ... More

Volvo LV75-buss för Erik Dock, Laholm. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Volvo LV75-buss för Erik Dock, Laholm. Karossen tillverkad av Aktiebol...

Volvo LV75-buss för Erik Dock, Laholm. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Porträtt av furir Ehrnbring, militär vid F 3 Malmen. 2 bilder.

Porträtt av furir Ehrnbring, militär vid F 3 Malmen. 2 bilder.

Porträtt av furir Ehrnbring, militär vid F 3 Malmen. 2 bilder.

Kanslihuset på CVM, Centrala verkstaden Malmslätt, 1940-tal.

Kanslihuset på CVM, Centrala verkstaden Malmslätt, 1940-tal.

Kanslihuset på CVM, Centrala verkstaden Malmslätt, 1940-tal.

Bild från Svenska Aeroplan AB i Linköping. Serietillverkning av sport och reseflygplanet Saab Safir.

Bild från Svenska Aeroplan AB i Linköping. Serietillverkning av sport ...

Bild från Svenska Aeroplan AB i Linköping. Serietillverkning av sport och reseflygplanet Saab Safir.

Flygplan TP 9 nr 78 från F 1 Västerås och flygplan S 18 från F 3 Malmen flyger över landskap. I förgrunden syns del av propeller från ett annat flygplan.

Flygplan TP 9 nr 78 från F 1 Västerås och flygplan S 18 från F 3 Malme...

Flygplan TP 9 nr 78 från F 1 Västerås och flygplan S 18 från F 3 Malmen flyger över landskap. I förgrunden syns del av propeller från ett annat flygplan.

Sjögestad hållplats.

Sjögestad hållplats.

Sjögestad hållplats. Public domain photograph of train station, platform, train tracks, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Två militära flygare läser från ett papper framför flygplan B 18 på en flygbana. I bakgrunden syns provflygplan för Saab 32 Lansen.

Två militära flygare läser från ett papper framför flygplan B 18 på en...

Två militära flygare läser från ett papper framför flygplan B 18 på en flygbana. I bakgrunden syns provflygplan för Saab 32 Lansen.

Statens Järnvägar, SJ Ra 989 "Rapid 5".

Statens Järnvägar, SJ Ra 989 "Rapid 5".

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Från öppnandet av Östra stambanans utsträckning till Linköping anno. 1872.

Från öppnandet av Östra stambanans utsträckning till Linköping anno. 1...

Railway stations in Sweden Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Järnvägsolyckan vid Lagerlunda inträffade natten mot 15 november 1875 på Östra Stambanan vid Lagerlundaån mellan Malmslätt och Bankeberg i närheten av Linköping. Olyckan skedde när två nattåg frontalkrockade. 9 personer omkom, 3 skadades allvarligt och "ett stort antal" fick lindrigare skador.

Järnvägsolyckan vid Lagerlunda inträffade natten mot 15 november 1875 ...

Järnvägsolyckan vid Lagerlunda inträffade natten mot 15 november 1875 på Östra Stambanan vid Lagerlundaån mellan Malmslätt och Bankeberg i närheten av Linköping. Olyckan skedde när två nattåg frontalkrockade. 9... More

Skadat negativ med unik vy över Nykvarn i Linköping. Tiden är 1890-tal. Närmast ses fördämningen av Stångån som kom till och var nödvändig för Kinda kanals tillkomst. Nykvarns slussvaktarebostad skymtar längst till höger bakom kraftverksbyggnaden.

Skadat negativ med unik vy över Nykvarn i Linköping. Tiden är 1890-tal...

Skadat negativ med unik vy över Nykvarn i Linköping. Tiden är 1890-tal. Närmast ses fördämningen av Stångån som kom till och var nödvändig för Kinda kanals tillkomst. Nykvarns slussvaktarebostad skymtar längst ... More

Spis till kokvagn, Linköping östergötland Sverige

Spis till kokvagn, Linköping östergötland Sverige

Spis till kokvagn Public domain image of Swedish railroads works, train yard, workshop, tracks, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stationsområde med personal, kvinnor, barn och hästar i bild.

Stationsområde med personal, kvinnor, barn och hästar i bild.

Stationsområde med personal, kvinnor, barn och hästar i bild. Public domain photograph of Victorian style building, 19th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Boxholms bruk 1903. Vy mot den vackra landsvägsbron hitom det så kallade Övre verket. På bilden även brukets kvarn och sågverk. Notera plattformen i linden till vänster, där tjänstemännen stundom hade det muntert om ljumma kvällar. Efter klagomål från nykterhetsrörelsen på orten nedrevs den omkring 1905.

Boxholms bruk 1903. Vy mot den vackra landsvägsbron hitom det så kalla...

Boxholms bruk 1903. Vy mot den vackra landsvägsbron hitom det så kallade Övre verket. På bilden även brukets kvarn och sågverk. Notera plattformen i linden till vänster, där tjänstemännen stundom hade det munte... More

Armésoldater från I 4 och / eller I 5 regemente samlade vid en lägereld under matlagning.

Armésoldater från I 4 och / eller I 5 regemente samlade vid en lägerel...

Armésoldater från I 4 och / eller I 5 regemente samlade vid en lägereld under matlagning.

S:t Larsgatan 13-15, sett från Kungsgatan. Centralmagasinet och cigarraffär i den lilla byggnaden.

S:t Larsgatan 13-15, sett från Kungsgatan. Centralmagasinet och cigarr...

S:t Larsgatan 13-15, sett från Kungsgatan. Centralmagasinet och cigarraffär i den lilla byggnaden.

Porträtt av löjtnant Erik Ekman, militär flygförare.

Porträtt av löjtnant Erik Ekman, militär flygförare.

Porträtt av löjtnant Erik Ekman, militär flygförare. Public domain photograph of army uniform, military, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Parti av Linköping 1926. I förgrunden Sankt Larsgatans skärning med Vasavägen, som till vänster byter namn till Järnvägsavenyen. Notera trafikdirigeraren i korsningens mitt. I fonden Linköpings Litografiska AB i kvarteret Blandaren. Vy mot sydost.

Parti av Linköping 1926. I förgrunden Sankt Larsgatans skärning med Va...

Parti av Linköping 1926. I förgrunden Sankt Larsgatans skärning med Vasavägen, som till vänster byter namn till Järnvägsavenyen. Notera trafikdirigeraren i korsningens mitt. I fonden Linköpings Litografiska AB ... More

Haveri av flygplan Tummeliten på Malmen, 1926. Flygplanet med nosen före i marken.

Haveri av flygplan Tummeliten på Malmen, 1926. Flygplanet med nosen fö...

Haveri av flygplan Tummeliten på Malmen, 1926. Flygplanet med nosen före i marken.

Orig. text: Malmslättsbussarna, taget på borggården.

Orig. text: Malmslättsbussarna, taget på borggården.

Orig. text: Malmslättsbussarna, taget på borggården.

Busshallen. Tillverkning av karosser. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ.

Busshallen. Tillverkning av karosser. Aktiebolaget Svenska Järnvägsver...

Busshallen. Tillverkning av karosser. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Public domain image of Swedish railroads works, train yard, workshop, tracks, historical photograph, free to use, no copyri... More

Porträtt. Tyghantverkare George Holmberg står framför sitt hemmabygge flygplan Holmberg Racer på Malmen.

Porträtt. Tyghantverkare George Holmberg står framför sitt hemmabygge ...

Porträtt. Tyghantverkare George Holmberg står framför sitt hemmabygge flygplan Holmberg Racer på Malmen.

Flygfoto över Bestorp samhälle med järnvägsstation.

Flygfoto över Bestorp samhälle med järnvägsstation.

Flygfoto över Bestorp samhälle med järnvägsstation.

Två stycken flygplan J 28 från F 3 Malmen flyger i rote. Vy från sidan.

Två stycken flygplan J 28 från F 3 Malmen flyger i rote. Vy från sidan...

Två stycken flygplan J 28 från F 3 Malmen flyger i rote. Vy från sidan.

Parti av Storgatan i Linköping 1956. Närmast till vänster Storgatan 7 som vid tiden inrymde Nya Trikå- & Kortvarumagasinet. Vy från sydväst.

Parti av Storgatan i Linköping 1956. Närmast till vänster Storgatan 7 ...

Parti av Storgatan i Linköping 1956. Närmast till vänster Storgatan 7 som vid tiden inrymde Nya Trikå- & Kortvarumagasinet. Vy från sydväst.

Flygbild av sju stycken flygplan A 32 Lansen från F 6 Västgöta flygflottilj i luften.

Flygbild av sju stycken flygplan A 32 Lansen från F 6 Västgöta flygflo...

Flygbild av sju stycken flygplan A 32 Lansen från F 6 Västgöta flygflottilj i luften.

Parti av Sankt Larsgatan i Linköping. Vy mot söder i höjd med Frimurarehotellet. Tiden är omkring 1965.

Parti av Sankt Larsgatan i Linköping. Vy mot söder i höjd med Frimurar...

Parti av Sankt Larsgatan i Linköping. Vy mot söder i höjd med Frimurarehotellet. Tiden är omkring 1965.

Linköping Cathedral, Sweden

Linköping Cathedral, Sweden

Schoolboys in front of Linköping Cathedral. View from south...Skolpojkar framför Linköpings domkyrka. Vy från söder...Parish (socken): Linköping.Province (landskap): Östergötland.Municipality (kommun): Linköpin... More

Ungdomsporträtt av Nils Karlsson. Son till handlaren i Linköping, Axel Karlsson och dennes maka Hedvig Düring. Efter fadern död 1915 kom Nils att bli verkställande direktör för rörelsen under namnet AB Axel Karlsson & Co.

Ungdomsporträtt av Nils Karlsson. Son till handlaren i Linköping, Axel...

Enskilt arkiv 252 emanerar från den i Linköping så framgångsrike köpmannen Axel Karlsson (1852-1915). Bördig från Åtvidaberg inflyttade han till Linköping 1874 för en anställning vid firman Andersson & Beckman.... More

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra liv...

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27. Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsenI Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen.Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfälletNågra minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en sta

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes...

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det ... More

Vykort av  J 35 D från F 3 Malmen på landningsbana med . Märkt 'J 35D 'Draken' Kungl Östgöta Flygflottilj F 3 Malmslätt' .

Vykort av J 35 D från F 3 Malmen på landningsbana med . Märkt 'J 35D ...

Vykort av J 35 D från F 3 Malmen på landningsbana med . Märkt 'J 35D 'Draken' Kungl Östgöta Flygflottilj F 3 Malmslätt' .

Vy mot Övre hamnen i Linköping. I bildens mitt Stångs kvarn, uppförd 1803-05. Närmast till vänster skymtar Stångebro tvättinrättning. Till höger på höjden ses kontorsbyggnaden till Linköpings centralbryggeri.

Vy mot Övre hamnen i Linköping. I bildens mitt Stångs kvarn, uppförd 1...

Vy mot Övre hamnen i Linköping. I bildens mitt Stångs kvarn, uppförd 1803-05. Närmast till vänster skymtar Stångebro tvättinrättning. Till höger på höjden ses kontorsbyggnaden till Linköpings centralbryggeri.

SRJ släpvagn 515, boggie

SRJ släpvagn 515, boggie

SRJ släpvagn 515, boggie Public domain photograph related to motor parts, engines, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Armésoldater från I 4 och / eller I 5 regemente marscherar med packad utrustning på ryggen på exercisplanen på Malmens lägerområde.

Armésoldater från I 4 och / eller I 5 regemente marscherar med packad ...

Armésoldater från I 4 och / eller I 5 regemente marscherar med packad utrustning på ryggen på exercisplanen på Malmens lägerområde.

Flygplan Thulin K "Thulinjagaren" på marken. En man står framför flygplanet och en hund sitter på flygplansvingen.

Flygplan Thulin K "Thulinjagaren" på marken. En man står framför flygp...

Flygplan Thulin K "Thulinjagaren" på marken. En man står framför flygplanet och en hund sitter på flygplansvingen.

Porträtt av  löjtnant och kapten i flygplan LVG C.VI som tillhörde Svensk Lufttrafik AB.

Porträtt av löjtnant och kapten i flygplan LVG C.VI som tillhörde Sve...

Porträtt av löjtnant och kapten i flygplan LVG C.VI som tillhörde Svensk Lufttrafik AB.

Porträtt av löjtnant framför flygplan J 23 på Malmen.

Porträtt av löjtnant framför flygplan J 23 på Malmen.

Porträtt av löjtnant framför flygplan J 23 på Malmen. Public domain photograph of aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Militärer under matpaus. Åtta män vid en bänk vid lador.

Militärer under matpaus. Åtta män vid en bänk vid lador.

Militärer under matpaus. Åtta män vid en bänk vid lador. Public domain photograph related to army, military forces, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flyghamnen i Örnsköldsvik. Fem förtöjda flygplan av typ S 1.

Flyghamnen i Örnsköldsvik. Fem förtöjda flygplan av typ S 1.

Flyghamnen i Örnsköldsvik. Fem förtöjda flygplan av typ S 1. Public domain photograph of ship dock, port, embarkment, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flygplan Phönix E 2 Dront på Malmen,

Flygplan Phönix E 2 Dront på Malmen,

Flygplan Phönix E 2 Dront på Malmen, Public domain photograph of propeller aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Busshallen. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ.

Busshallen. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ.

Busshallen. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Public domain image of Swedish railroads works, train yard, workshop, tracks, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - P... More

Orig. text: juni. Bilfirma Adolf Söderberg. Platensgatan. Cloettas lastbil.

Orig. text: juni. Bilfirma Adolf Söderberg. Platensgatan. Cloettas las...

Orig. text: juni. Bilfirma Adolf Söderberg. Platensgatan. Cloettas lastbil. Public domain image of 1940s-1950s truck, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flygplan S 7 nummer 1302 står på ett fält.

Flygplan S 7 nummer 1302 står på ett fält.

Flygplan S 7 nummer 1302 står på ett fält. Public domain photograph of propeller aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Volvo LV 75D-buss till Ivan Thor, Nyköping. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Volvo LV 75D-buss till Ivan Thor, Nyköping. Karossen tillverkad av Akt...

Volvo LV 75D-buss till Ivan Thor, Nyköping. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Mellersta Östergötlands järnvägar, MÖJ DX 1 "Birgitta" med persontåg vid Linköping norra.

Mellersta Östergötlands järnvägar, MÖJ DX 1 "Birgitta" med persontåg v...

Mellersta Östergötlands järnvägar, MÖJ DX 1 "Birgitta" med persontåg vid Linköping norra.

Bomb 500 kg

Bomb 500 kg

Bomb 500 kg Public domain photograph of propeller aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flygplan J 21R tillhörande F 10 Skånska flygflottiljen står på Saabs flygfält.

Flygplan J 21R tillhörande F 10 Skånska flygflottiljen står på Saabs f...

Flygplan J 21R tillhörande F 10 Skånska flygflottiljen står på Saabs flygfält.

Åtta stycken flygplan J 29 står på linje på F 3 Malmen.

Åtta stycken flygplan J 29 står på linje på F 3 Malmen.

Åtta stycken flygplan J 29 står på linje på F 3 Malmen.

Provflygplan för Saab 35 Draken i luften.

Provflygplan för Saab 35 Draken i luften.

Provflygplan för Saab 35 Draken i luften. Public domain photograph of jet aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Skinn-Metro rear ut 1965. Huset i hörnet av Sankt Larsgatan och Kungsgatan kommer att rivas inom kort. När byggnaden uppfördes under 1800-talets senare hälft var den en av flera liknande hus som praktfullt bildade Linköpings norra gräns. Nu ligger det varken i stadens utkant eller bedöms vara särskilt imponerande.

Skinn-Metro rear ut 1965. Huset i hörnet av Sankt Larsgatan och Kungsg...

Skinn-Metro rear ut 1965. Huset i hörnet av Sankt Larsgatan och Kungsgatan kommer att rivas inom kort. När byggnaden uppfördes under 1800-talets senare hälft var den en av flera liknande hus som praktfullt bild... More

Odaterad utblick mot kvarteret Dahlian i Linköping. Vy mot sydväst från korsningen av Storgatan och Sankt Larsgatan. Tornbergska gården, i blickfånget, kom att flyttas till friluftsmuseet Gamla Linköping 1961.

Odaterad utblick mot kvarteret Dahlian i Linköping. Vy mot sydväst frå...

Odaterad utblick mot kvarteret Dahlian i Linköping. Vy mot sydväst från korsningen av Storgatan och Sankt Larsgatan. Tornbergska gården, i blickfånget, kom att flyttas till friluftsmuseet Gamla Linköping 1961.

Linköpings gamla gasverk på Sankt Larsgatan.

Linköpings gamla gasverk på Sankt Larsgatan.

Linköpings gamla gasverk på Sankt Larsgatan. Public domain photograph of 19th-century Sweden, landscape, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Spis till kokvagn. Lastad på ASJ lastbil Militärt

Spis till kokvagn. Lastad på ASJ lastbil Militärt

Spis till kokvagn. Lastad på ASJ lastbil Militärt Public domain image of a car, industrial site, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1910-1916. Beställare: Anny Blomquist. Övrig uppgift: "Vånga"

Porträtt från fotografen Maria Teschs ateljé i Linköping. 1910-1916. B...

Maria Tesch (1850-1936) var verksam fotograf i Linköping med egen ateljé mellan åren 1873-1917. Under sina första år i staden drev hon parallellt vidare den ateljé hon 1871 startat i hemstaden Eksjö. Samlingen ... More

Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, SWB BCo 111, interiör 2 klass. AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, SWB BCo 111, interiör 2 klas...

Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, SWB BCo 111, interiör 2 klass. AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Tanneforsgatan 1. LInköpings Kaféaktiebolag och A. Röst Skomakeri finns i byggnaden.
Det avskalade huset: Byggmästaren Oskar Nylander uppförde detta boningshus 1885, arkitekt S.H. Gratz. Vid en ombyggnad 1939 skalades fasaden mot Trädgårdstorget för att smälta in i den omgivande bebyggelsen, samtidigt påbyggdes huset med en våning.

Tanneforsgatan 1. LInköpings Kaféaktiebolag och A. Röst Skomakeri finn...

Tanneforsgatan 1. LInköpings Kaféaktiebolag och A. Röst Skomakeri finns i byggnaden. Det avskalade huset: Byggmästaren Oskar Nylander uppförde detta boningshus 1885, arkitekt S.H. Gratz. Vid en ombyggnad 1939 s... More

Orig. text: Stora Torget.En av Linköpings första stadsbussar parkerad framför P.M. Sahlströms Bokhandel på Stora torget.

Orig. text: Stora Torget.En av Linköpings första stadsbussar parkerad ...

Orig. text: Stora Torget.En av Linköpings första stadsbussar parkerad framför P.M. Sahlströms Bokhandel på Stora torget.

S:t Korsgatan 9, vid hörnet med Pilens backe.

S:t Korsgatan 9, vid hörnet med Pilens backe.

S:t Korsgatan 9, vid hörnet med Pilens backe.

Underhåll / montering på flygplan FVM J 23 i hangar på flygverkstäderna Malmslätt. Närmast J 23 nummer 3111.

Underhåll / montering på flygplan FVM J 23 i hangar på flygverkstädern...

Underhåll / montering på flygplan FVM J 23 i hangar på flygverkstäderna Malmslätt. Närmast J 23 nummer 3111.

Orig. text: Bankdir. Brolén, S:t Larsgatan 47. Gossarna med hästen.Gossarna med hästen står vid Gröngatan.

Orig. text: Bankdir. Brolén, S:t Larsgatan 47. Gossarna med hästen.Gos...

Orig. text: Bankdir. Brolén, S:t Larsgatan 47. Gossarna med hästen.Gossarna med hästen står vid Gröngatan.

Bilmodeller som erbjuds till försäljning av Linköpings Motoraktiebolag i Linköping. Bilarna har ställts upp invid Länsresidenset. Året är 1928. Vid tiden hade företaget sin verksamhet  förlagd till Badhusgatan 8.

Bilmodeller som erbjuds till försäljning av Linköpings Motoraktiebolag...

Bilmodeller som erbjuds till försäljning av Linköpings Motoraktiebolag i Linköping. Bilarna har ställts upp invid Länsresidenset. Året är 1928. Vid tiden hade företaget sin verksamhet förlagd till Badhusgatan 8.

Busshallen. Karosstillverkning. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ.

Busshallen. Karosstillverkning. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäde...

Busshallen. Karosstillverkning. Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ.

Gruppbild på borggården med slottet i bakgrunden. Kan möjligen vara Nationella Ungdomsförbundet (?)

Gruppbild på borggården med slottet i bakgrunden. Kan möjligen vara Na...

Gruppbild på borggården med slottet i bakgrunden. Kan möjligen vara Nationella Ungdomsförbundet (?)

Orig. text: Sankt Larsgatan 42. Rådman Hultmarks villa.Byggnaden uppfördes 1899-1900 av bankdir. Berhard Söderbaum (1851-1926), ägdes 1912-1935 av rådman Richard Hultmark (1867-1935), sedan av konsul K. A. Ullholm (1890-1974) och efter honom av svärsonen Sture von der Burg.

Orig. text: Sankt Larsgatan 42. Rådman Hultmarks villa.Byggnaden uppfö...

Orig. text: Sankt Larsgatan 42. Rådman Hultmarks villa.Byggnaden uppfördes 1899-1900 av bankdir. Berhard Söderbaum (1851-1926), ägdes 1912-1935 av rådman Richard Hultmark (1867-1935), sedan av konsul K. A. Ullh... More

Volvobuss för Nässjö omnibusstrafik

Volvobuss för Nässjö omnibusstrafik

Volvobuss för Nässjö omnibusstrafik Public domain photograph of a car, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Porträtt av sergeant Gustaf Starck, militär flygförare, flygspanare och flygmekaniker. 2 bilder.

Porträtt av sergeant Gustaf Starck, militär flygförare, flygspanare oc...

Porträtt av sergeant Gustaf Starck, militär flygförare, flygspanare och flygmekaniker. 2 bilder.

Vy mot Linköpings domkyrka 1939. Bilden tagen från Östergötlands museum som vid tiden snart står färdig. Närmast ses odlingar i sydöstra hörnet av vad som senare kommer att kallas Museiparken. Odlingarna och bebyggelsen kommer inom kort att försvinna. Mellan området och kyrkan skymtar domprostgården till vänster och biskopsgården till höger i bild.

Vy mot Linköpings domkyrka 1939. Bilden tagen från Östergötlands museu...

Vy mot Linköpings domkyrka 1939. Bilden tagen från Östergötlands museum som vid tiden snart står färdig. Närmast ses odlingar i sydöstra hörnet av vad som senare kommer att kallas Museiparken. Odlingarna och be... More

Orig. text: 22 apr. Bussavdelningen Verkstäderna. Ny buss Åbytrafiken

Orig. text: 22 apr. Bussavdelningen Verkstäderna. Ny buss Åbytrafiken

Orig. text: 22 apr. Bussavdelningen Verkstäderna. Ny buss Åbytrafiken

Den andra januari 1943 sammanvigdes Charles och Torborg Salomonsson i Vårdnäs kyrka. Brudgummen var vid tiden skogsarbetare och bruden hushållerska. Som bostad disponerade de Nyborg invid Brokind.

Den andra januari 1943 sammanvigdes Charles och Torborg Salomonsson i ...

Den andra januari 1943 sammanvigdes Charles och Torborg Salomonsson i Vårdnäs kyrka. Brudgummen var vid tiden skogsarbetare och bruden hushållerska. Som bostad disponerade de Nyborg invid Brokind.

Två flygplan J 9 S från F 3 Malmen flyger i rote över sjön Roxen.

Två flygplan J 9 S från F 3 Malmen flyger i rote över sjön Roxen.

Två flygplan J 9 S från F 3 Malmen flyger i rote över sjön Roxen.

Tankning av flygplan J 22 på flygfält på Bunge, Gotland.

Tankning av flygplan J 22 på flygfält på Bunge, Gotland.

Tankning av flygplan J 22 på flygfält på Bunge, Gotland. Public domain photograph of aircraft engine, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vid Linköping C.

Vid Linköping C.

Vid Linköping C. Public domain photograph of car, historic place, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Brevkort med ålderdomlig linköpingsvy. Den öppna ytan kallades vid tiden Sankt Larstorget. I än äldre tid benämnt Landskyrkotorget med anledning av dess läge invid landsförsamlingens kyrka, Sankt Larskyrkan som skymtar i höger bildkant. Snett mittemot kyrkan reser sig Linköpings gamla teater, Assemblé- och spektakelhuset.

Brevkort med ålderdomlig linköpingsvy. Den öppna ytan kallades vid tid...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... More

Interiör från Linköpings saluhall. Närmast säljer Elna Erikssons Ost- & Smöraffär.

Interiör från Linköpings saluhall. Närmast säljer Elna Erikssons Ost- ...

Interiör från Linköpings saluhall. Närmast säljer Elna Erikssons Ost- & Smöraffär.

Hunnebergsgatan sedd öster ut från nuvarande Vallgatan. Till höger på bilden Hunnebergstullen och Onkel Adamsgården.

Hunnebergsgatan sedd öster ut från nuvarande Vallgatan. Till höger på ...

Hunnebergsgatan sedd öster ut från nuvarande Vallgatan. Till höger på bilden Hunnebergstullen och Onkel Adamsgården.

Lådor med signalmateriel (1892 o 1887)

Lådor med signalmateriel (1892 o 1887)

Lådor med signalmateriel (1892 o 1887)

Linköpings Bryggeri AB, 1901.

Linköpings Bryggeri AB, 1901.

Linköpings Bryggeri AB, 1901. Public domain photograph of historical landmark building in Sweden, Swedish architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vikingstad station.

Vikingstad station.

Vikingstad station. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SRJ släpvagn 515

SRJ släpvagn 515

SRJ släpvagn 515

Porträtt. En militär flygare står framför flygplan Albatros BIIa med skidor på ett flygfält, vintertid. I bakgrunden syns tälthangarer.

Porträtt. En militär flygare står framför flygplan Albatros BIIa med s...

Porträtt. En militär flygare står framför flygplan Albatros BIIa med skidor på ett flygfält, vintertid. I bakgrunden syns tälthangarer.

Två män ståendes framför flygplan Albatros, vintertid.

Två män ståendes framför flygplan Albatros, vintertid.

Två män ståendes framför flygplan Albatros, vintertid.

Porträtt av löjtnant Wilhelm Nernst, militär flygförare.

Porträtt av löjtnant Wilhelm Nernst, militär flygförare.

Porträtt av löjtnant Wilhelm Nernst, militär flygförare. Public domain photograph related to army, military forces, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sjögestad skola och lärarebostad. Året är 1930.

Sjögestad skola och lärarebostad. Året är 1930.

Sjögestad skola och lärarebostad. Året är 1930.

Luftskeppet SE-ACG på mellanlandning på Malmen på sin väg till Tyskland för reparation.Luftskeppet hade genomfört flygningar över Stockholm med reklam för varuhuset Sidenhuset i samband med stockholmsutställningen 1930. Dessvärre skadades luftskeppet av en kraftig stormby, med behov av den beskrivna resan till Tyskland. Skeppet havererade emellertid strax söder om Öland den 4 juni och sjönk till botten.SE-ACG Sidenhuset är det enda luftskepp som har varit infört i det svenska luftfartygsregistret.

Luftskeppet SE-ACG på mellanlandning på Malmen på sin väg till Tysklan...

Luftskeppet SE-ACG på mellanlandning på Malmen på sin väg till Tyskland för reparation.Luftskeppet hade genomfört flygningar över Stockholm med reklam för varuhuset Sidenhuset i samband med stockholmsutställnin... More

Reo-buss  för Karlskrona - Växjö Järnväg, CVJ 7. Bussen är tillverkad vid AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Reo-buss för Karlskrona - Växjö Järnväg, CVJ 7. Bussen är tillverkad ...

Reo-buss för Karlskrona - Växjö Järnväg, CVJ 7. Bussen är tillverkad vid AB Svenska Järnvägsverkstäderna.

Studebakerbuss för Brännkyrka - Södertörn. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Studebakerbuss för Brännkyrka - Södertörn. Karossen tillverkad av Akti...

Studebakerbuss för Brännkyrka - Södertörn. Karossen tillverkad av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Leveransfoto.

Ett verkligen klassiskt konditori i Linköping var från 1895 inrymt i entreprenören Jonn O Nilsons hus invid Stora torget. Konditor Herdina Lindeberg (1853-1935) drev förtjänstfullt sin rörelse en längre tid. Vid tiden för den odaterade bilden har någon av flera efterföljande konditorer tagit över rörelsen men behållt det inarbetade namnet. För mer sentida linköpingsbor är namnet Café Siesta mer bekant.

Ett verkligen klassiskt konditori i Linköping var från 1895 inrymt i e...

Ett verkligen klassiskt konditori i Linköping var från 1895 inrymt i entreprenören Jonn O Nilsons hus invid Stora torget. Konditor Herdina Lindeberg (1853-1935) drev förtjänstfullt sin rörelse en längre tid. Vi... More

Busshallen. Karosstillverkning av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ.

Busshallen. Karosstillverkning av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstä...

Busshallen. Karosstillverkning av Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna, ASJ. Public domain photograph of a workshop, industrial building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Montering av flygplan B 4 på CVM. Personer i arbete.

Montering av flygplan B 4 på CVM. Personer i arbete.

Montering av flygplan B 4 på CVM. Personer i arbete. Public domain photograph of a workshop, industrial building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 62

Next