PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
6,060 media by topicpage 1 of 61
Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövdings tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköping...

Interiör från landshövding Gustaf af Ugglas personliga rum i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövdings tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867. I soffan sitter friherinnan Therése Björnstjerna med sönerna Gösta och Magnus. Therése var gift med landshövding Gustaf af Ugglas, vilken för sin tjänst disponerade slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-186...

Interiör från Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867. I soffan sitter friherinnan Therése Björnstjerna med sönerna Gösta och Magnus. Therése var gift med landshövding Gustaf af Ugglas, vilken... more

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från period...

Interiör från salongen i Linköpings slott. Enligt påskrift från perioden 1859-1867, vilket korresponderar med landshövding Gustaf af Ugglas tid i slottet tillika länsresidens sedan 1796.

Porträtt av William Magnus Ekelund. Vice ordförande i Borgenskapets äldste i Norrköping. Även Riddare av Nordstjärneorden, handlare och brukspatron i staden.

Porträtt av William Magnus Ekelund. Vice ordförande i Borgenskapets äl...

Enskilt arkiv 113 utgörs av ett fotoalbum med 25 st porträtt av "Norrköpings Stads Borgenskaps siste tjugofyra Äldste gemte deras siste sekreterare". Albumet (även föremålsregistrerat A6456) är en gåva till mus... more

Porträtt av flickan Beda Ekeman. Dotter till regementsskrivaren Carl Abraham Ekestam och dennes hustru Anna Sofia Sallander. Makarna ägde och drev säteriet Odensfors i Vreta Kloster socken. Fotografiet är sänt till författaren Carl Anton Wetterbergh, mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Skälet till försändelsen har rimligtvis varit Wetterberghs utgivning av Sveriges första barntidning Linnea under åren 1862-72.Beda kom vidare i livet att gifta sig med direktören vid firma Andersson & Beckman i Linköping.

Porträtt av flickan Beda Ekeman. Dotter till regementsskrivaren Carl A...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... more

Porträtt av gossen Torsten Wigander. Son till apotekare Anders Fredrik Wigander och dennes hustru Emma Gustafva Godée. Fotografiet är sänt till författaren Carl Anton Wetterbergh, mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Skälet till försändelsen har rimligtvis varit Wetterberghs utgivning av Sveriges första barntidning Linnea under åren 1862-72.Dessvärre fick gossen Torsten ett kort liv. Han kom vidare att avlida i luftrörsinflammation i den ringa åldern av 8 år.

Porträtt av gossen Torsten Wigander. Son till apotekare Anders Fredrik...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... more

Porträtt av handlare August Österberg iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Bördig från Norrköping hade han vid 15 års ålder kommit till Linköping för att tjäna som bodgosse hos sin äldre bror som etablerat sig bland Stora hotellets butiker i byggnadens gatuplan. År 1863 tycks August Österberg ha öppnat egen handel i Lagerströmska gården invid Stora torgets norra sida. Vidare i livet kom han strax före sin 50-årsdag gifta sig med den 30 år yngre Magnhild Ingeborg Emerentia Juberg. Äktenskapet blev barnlöst och makan skulle så förbli trots omgifte och efterlevnad av sin första make i nästan 50 år.

Porträtt av handlare August Österberg iförd Linköpings frivilliga skar...

Porträtt av handlare August Österberg iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Bördig från Norrköping hade han vid 15 års ålder kommit till Linköping för att tjäna som bodgosse hos sin äldre br... more

Vy mot Linköping sommaren 1864. Dominerande i bilden reser sig domkyrkan med sitt så kallade Hårlemanska torn som ersattes med nuvarande efter en omfattande ombyggnad från 1877. Framför kyrkan ses stadens läroverk, numera stadshus, som vid tiden var precis färdigställt. Övrig bebyggesle att nämna är slottet till vänster om kyrkan och det gamla gymnasiehuset till höger om läroverket. Den sistnämnda byggnaden fungerade från 1810 som logelokal för Linköpings frimurare.

Vy mot Linköping sommaren 1864. Dominerande i bilden reser sig domkyrk...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... more

Porträtt av handlare Frans Wilhelm Österberg iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Bördig från Norrköping hade han blott 13 år gammal kommit till Linköping för att tjäna som bodgosse hos handlare Nils Berggren. Efter ett antal anställningar tycks han blivit egen 1853 då han etablerar sig bland Stora hotellets butiker i byggnadens gatuplan. Från 1862 gift med Ida Ulrika Constantia Brogren, för övrigt syster till den farmgångsrika apotekaren och sedermera bryggaren Ludvig Theodor Brogren. Efter en lång och framgångsrik levnad dog han av lunginflammation på årets näst sista dag 1914.

Porträtt av handlare Frans Wilhelm Österberg iförd Linköpings frivilli...

Porträtt av handlare Frans Wilhelm Österberg iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Bördig från Norrköping hade han blott 13 år gammal kommit till Linköping för att tjäna som bodgosse hos han... more

Unikt porträtt av fotografen Svante Leonard Rydholm. Här iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Detta och liknande fotografier som bevarats har rimligtvis tillkommit för det fotoalbum som skarpskytteföreningen framställde 1864 som gåva till gillets grundare, Carl Fredrik Ridderstad. Östgöta Correspondenten låter den 10 augusti 1864 meddela att ett sådant album framställt som "under skyldradt gewär öfwerlemnade ett praktfullt album, innehållande fotografi-porträtter af föreningens aktiva medlemmar".Svante Leonard Rydholm var en relativt etablerad konstnär som anammat fotoyrket genom anhöriga i hemorten Uddevalla. Inflyttad till Linköping 1860 kom han till Linköping för att starta fotoverksamhet i änkefru Dahlmans trädgård, och blev därmed stadens andra fasta fotograf. Vidare drev han rörelsen från Kungsgatan 5 för att senare flytta till Ågatan 35. Han var framgångsrikt verksam i Linköping till 1882.

Unikt porträtt av fotografen Svante Leonard Rydholm. Här iförd Linköpi...

Unikt porträtt av fotografen Svante Leonard Rydholm. Här iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Detta och liknande fotografier som bevarats har rimligtvis tillkommit för det fotoalbum som ska... more

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll hos mästaren Sven Söderholm. Med tiden blev Friedleiffer själv mästare. Efter att ha arrenderat Söderholms verkstad en tid kunde han omkring 1860 friköpa densamma. Efter ett tiotal år sålde han den vidare till garvarmästaren Germund Lindhe. Verstaden låg dåvarande adressen Tannefors kv 9, nuvarande Storgatan 32. Friedleiffer avled som ogift 1902.

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings f...

Porträtt av garvaremästare Nils August Friedleiffer iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Linköping 1829 kom han åter till staden från Jönköping 1845. Han tog tjänst som garvargesäll ... more

Porträtt av köpman Eduard Andersson iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Stora Malm kom han till Linköping 1847, ännu inte fyllda 14 år. Han tog tjänst som bodbetjänt hos handlare Möller. Genom flit och strävan avancerade han till bokhållare och i slutet av 1850-talet lyckades han överta rörelsen. Med tiden kom Eduard Anderssons Garn- och Vävnadshandel att bli mycket framgångsrik. Handeln drevs från ett vackert hus på nuvarande adressen Storgatan 52. År 1860 gifte han sig med Anna Johanna Augusta Kullgren.

Porträtt av köpman Eduard Andersson iförd Linköpings frivilliga skarps...

Porträtt av köpman Eduard Andersson iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Stora Malm kom han till Linköping 1847, ännu inte fyllda 14 år. Han tog tjänst som bodbetjänt hos handlare Mö... more

Porträtt av hypotekskamrer Wilhelm Goës. Här iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Rök kom han till Linköping 1852 för anställning vid Östgöta hypoteksförening. Han avled ogift 1882.

Porträtt av hypotekskamrer Wilhelm Goës. Här iförd Linköpings frivilli...

Porträtt av hypotekskamrer Wilhelm Goës. Här iförd Linköpings frivilliga skarpskytteförenings uniform. Född i Rök kom han till Linköping 1852 för anställning vid Östgöta hypoteksförening. Han avled ogift 1882.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Ritning till officerspaviljong vid Linköpings exercisplats.

Porträtt av Adolf Henrik Forselius, löjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.

Porträtt av Adolf Henrik Forselius, löjtnant vid Första livgrenadjärre...

Porträtt av Adolf Henrik Forselius, löjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.

Porträtt av fröken Ida Westman 1867. Dotter till godsägaren Johan Leonard Westman och Ida Westman, född Werner. Hon fick ett kort liv. Avliden endast 22 år gammal i lungsot.

Porträtt av fröken Ida Westman 1867. Dotter till godsägaren Johan Leon...

Enskilt arkiv 52 emanerar från Henric Westman (1853-1937).

Porträtt av makarna Carl Anton och Hedda Wetterbergh. Bakom står parets dotter Olga och sonen Carl Bernhard. Fadern, Carl Anton Wetterbergh, mest känd under pseudonymen Onkel Adam, var från 1847 i tjänst som regementsläkare vid Första livgrenadjärregementet i Linköping men familjen var inte permanent boende i staden förrän 1867. Parallellt med läkarvärvet var han en erkänd författare av romaner och noveller.  Vid början av 1860-talet miste han lusten att skriva den typen av litteratur. Istället kom att han från 1862 att ägnade sig åt att ge ut barntidningen Linnea. Makarnas hem i Linköping, Onkel Adamsgården, finns bevarat och husets övre våning fungerar sedan 1927 som museum till hans hågkomst.

Porträtt av makarna Carl Anton och Hedda Wetterbergh. Bakom står paret...

Enskilt arkiv 382 emanerar från regementsläkaren och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-1889), mest känd under pseudonymen Onkel Adam. Han inflyttade till Linköping 1848 för tjänst vid Första Livgrenadjär... more

Systrarna Maria, Sofia och Helga står uppsträckta inför Georg Gleerups kamera. Flickorna är döttrar till professor Carl Vilhelm Linder och makan Ulrika Wallenberg. Fadern kom vidare att bli domprost i Linköping.

Systrarna Maria, Sofia och Helga står uppsträckta inför Georg Gleerups...

Systrarna Maria, Sofia och Helga står uppsträckta inför Georg Gleerups kamera. Flickorna är döttrar till professor Carl Vilhelm Linder och makan Ulrika Wallenberg. Fadern kom vidare att bli domprost i Linköping.

Suddig men unik vy mot Linköping. I stadssiluetten märks Linköpings domkyrka med sitt gamla torn, det så kallade Hårlemanska tornet som revs i början av 1880-talet. I förgrunden slingrar sig en Stångån grund och slingrande, ty ännu har inte Kinda kanal tillkommit. Bilden kan dateras till 1869 genom det pågående takarbetet på domkyrkan och uppförandet av seminariebyggnaden som kan anas något till höger.

Suddig men unik vy mot Linköping. I stadssiluetten märks Linköpings do...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... more

Gistad station.

Gistad station.

Railway stations in Sweden

Gistad station.

Gistad station.

Gistad station.

Gistad station.

Gistad station.

Railway stations in Sweden

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0002148 och AMA.0009437.

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjär...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Grupporträtt av kadetter vid Militärhögskolan Karlberg.

Grupporträtt av kadetter vid Militärhögskolan Karlberg.

Fotografiet ingår i album innehållande bilder av officerare från olika regementen, huvudsakligen 1870-1880-tal.

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra liv...

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Lovisa Jacobsdotter. Dotter till Jacob Carlsson och dennes maka Christina Larsdotter. Paret ägde och brukade Kottebo Västergård i Ulrika.Upplysningsvis bär fotografiet även exklusiv vittnesbörd om urmakare Sven Johan Jonssons fotografiska verksamhet i Kisa.

Porträtt av Lovisa Jacobsdotter. Dotter till Jacob Carlsson och dennes...

Porträtt av Lovisa Jacobsdotter. Dotter till Jacob Carlsson och dennes maka Christina Larsdotter. Paret ägde och brukade Kottebo Västergård i Ulrika.Upplysningsvis bär fotografiet även exklusiv vittnesbörd om u... more

Stationshuset från gatusidan

Stationshuset från gatusidan

Railway stations in Sweden

Linköpings stationshus 1872

Linköpings stationshus 1872

Railway stations in Sweden

Invigningen av Linköpings station.

Invigningen av Linköpings station.

Invigningen av Linköpings station.

Öppnandet av Östra stambanan .Togs i bruk 1872.

Öppnandet av Östra stambanan .Togs i bruk 1872.

Öppnandet av Östra stambanan .Togs i bruk 1872.

Kabinettsfotografi: sergeant Huitfeldt (Hvitfelt)

Kabinettsfotografi: sergeant Huitfeldt (Hvitfelt)

Påskrift bak: Sergeant Hvitfeldt 6/4 72"

Porträtt av gossarna Gustaf Jacobsson och August Godlund. Son respektive fosterson till köpmannen i Linköping, Carl Jacob Jacobsson och dennes maka Clara Sandberg. Gustaf kom dessvärre att få ett kort liv. Han avled 1875 i tuberkulos och hjärnhinneinflammation dagar före han skulle fylla 13 år. August, som kommit till familjen från Stockholm 1870, flyttade tillbaka dit 1880.

Porträtt av gossarna Gustaf Jacobsson och August Godlund. Son respekti...

Porträtt av gossarna Gustaf Jacobsson och August Godlund. Son respektive fosterson till köpmannen i Linköping, Carl Jacob Jacobsson och dennes maka Clara Sandberg. Gustaf kom dessvärre att få ett kort liv. Han ... more

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Nässjö-Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda".

Nässjö-Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda".

Nässjö-Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda".

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverka...

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverka...

Nässjö – Oskarshamns Järnväg, NOJ lok 8 "Mörlunda". Ångloket tillverkades 1874 av R&W Hawthorn i England.

Expropriationsnämnden i Östergötland.

Expropriationsnämnden i Östergötland.

Expropriationsnämnden i Östergötland.

Porträtt av Arvid Edmund Rudling, löjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.Se även bild AMA.0008387 och AMA.0009752.

Porträtt av Arvid Edmund Rudling, löjtnant vid Svea artilleriregemente...

Porträtt av Arvid Edmund Rudling, löjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.Se även bild AMA.0008387 och AMA.0009752.

Post mortem-porträtt av Esther Wallin. Dotter till lasarettsläkaren i Vadstena, Axel Wallin och hans hustru Amalia Wallin. Flickan var parets förstfödda barn, men lyckan bestod endast i 1 år, 10 månader och 26 dagar. Tyfusen släckte hennes liv den 17 februari 1874.

Post mortem-porträtt av Esther Wallin. Dotter till lasarettsläkaren i ...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... more

Tågolyckan vid Lagerlunda 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea" och Statens Järnvägar, SJ B 125 "Einar", skrotades efter olyckan.

Tågolyckan vid Lagerlunda 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens J...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Bild av järnvägsolyckan vid Lagerlunda 1875.

Bild av järnvägsolyckan vid Lagerlunda 1875.

Bild av järnvägsolyckan vid Lagerlunda 1875.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok och vagn i bild mellan Malmslätt och Vikingstad.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Lagerlunda olyckan 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea" och Statens Järnvägar, SJ B 125 "Einar", skrotades efter olyckan.

Lagerlunda olyckan 15/11 1875. Båda inblandade loken, Statens Järnväga...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Gruppfoto av Ingenjörer och Nivellörer i Linköping år 1875.

Gruppfoto av Ingenjörer och Nivellörer i Linköping år 1875.

Gruppfoto av Ingenjörer och Nivellörer i Linköping år 1875.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok och vagn i bild mellan Malmslätt och Vikingstad.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Vy mot Linköping från Tannefors sluss 1875.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss 1875.

Personuppgifter enligt följande:

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27. Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsenI Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen.Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfälletNågra minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en sta

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes...

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det ... more

Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Järnvägsolycka mellan två natttåg natten mot 15 november på Östra Stambanan. 9 personer omkom, 3 blev allvarligt skadad och många blev indrigt tilltuffsade

Järnvägsolycka mellan två natttåg natten mot 15 november på Östra Stam...

Järnvägsolycka mellan två natttåg natten mot 15 november på Östra Stambanan. 9 personer omkom, 3 blev allvarligt skadad och många blev indrigt tilltuffsade

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok och vagn i bild mellan Malmslätt och Vikingstad.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Teckning av tågolycka med räddningsarbete och vagn samt lok rester i bild.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Teckning av tågoly...

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Teckning av tågolycka med räddningsarbete och vagn samt lok rester i bild.

Linköping station.

Linköping station.

Railway stations in Sweden

Gruppfoto av Nivellörer och Ingenjörer i Linköping 1875.

Gruppfoto av Nivellörer och Ingenjörer i Linköping 1875.

Gruppfoto av Nivellörer och Ingenjörer i Linköping 1875.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok, vagnar och folksamling i bild mellan Malmslätt och Vikingstad.

Statens Järnvägar, SJ A 77 "Svea", SJ A 125 "Einar".Tågolycka med lok,...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det sydgående tåget nr i från Stockholm till Malmö och det norrgående tåget nr 2, skulle enligt tidtabellen mötas i Linköping klockan 00,27.Vid midnatt fick tågledaren i Linköping telegrain från Tranås som meddelade att tåg nr 2, från Malmö, var cirka en timma försenat. Han bestämde därför att flytta mötet mellan tågen till Bankeberg. Order skickades till Bankeberg där stationsinspektorn personligen mottog och kvitterade ordern om den nya mötesplatsenI Linköping fick personalen på tåg nr 1 personlig order av tågledaren att fortsätta till Bankeberg och där möta det försenade tåg nr 2.Tåget avgick från Linköping klockan 01,10 och tågledaren anmälde "tåg ut" till Bankeberg där det mottogs av stationsinspektorn.Under tiden hade stationsinspektorn i Bankeberg förberett mötet genom att tjänstgörande stationskarlen hade lagt om norra växeln till spår 2 så att tåg nr 1 skulle gå in sidospåret. Därefter gick stationskarlen till semaforen för att där lyssna till ankomstsignalen från tåg nr 2. Han hade även stränga order att under inga som helst omständigheter ställa semaforen till "kör", utan han skulle bara meddela stationsinspektorn när tåg nr 2 hördes.Strax efter det att stationsinspektorn kommit ut på plattformen gav tåg nr 2 ankomstsignal. Han sade till stationskarlen att ge sig iväg till norra växeln. Semaforen stod på stopp och ställdes inte till "kör varsamt" förrän tåg nr 2 hunnit innanför den södra växeln. Detta för att inte lokomotivföraren skulle komma in med för hög hastighet.Stationsinspektorn antog att tågpersonalen hade blivit informerade om att de skulle möta tåg nr 1 här, (vilket de inte hade blivit) men han tyckte ändå att tåget hade för hög fart varför han visade stopp med handsignallyktans gröna sken redan då tåget var vid södra ändan av plattformen. Sannolikt uppfattades signalen av lokföraren då han "blåste" upprepade bromssignaler.Tågets hastighet var dock så hög att det inte fick stopp förrän det passerat den norra växeln. Stationsinspektorn antog att lokföraren uppfattat stoppsignalen och skulle backa tillbaka till plattformen. Stationskarlen som inte hade hunnit fram till norra växeln passerades av det avstannande tåget. Tågbefälhavaren ropade en fråga ull honom om väggrindarna strax norr om stationen, en fråga som även besvarades.Nu hände något helt oväntat tåget som nästan hade stannat ökade plötsligt farten och fortsatte. Detta iakttogs från plattformen både av stationsinspektorn och en banvakt som uppehöll sig där. Banvakten skyndade efter tåget och visade upprepade stoppsignaler med sin handsignallyktas röda sken, även stationskarlen gjorde samma sak. Dessa signaler uppfattades inte från tåget, mycket på grund av den snöyra som rådde för tillfälletNågra minuter senare inträffade olyckan, strax före bron över Lagerlundaån. Båda tågen bestod av A-lok, packvagn, postvagn, en andra klass-, två första klass-, två andraklass personvagnar samt ytterligare en packvagn.Vid kollisionen reste sig tåg nr 1: s lok "SVEA" och nr 2:s lok "EINAR" upp mot varandra. "Sveas" tender kilade in sig under loket medan "Einars" tender kastades åt sidan. Båda loken totalförstördes tillsammans med två första och två andra klass personvagnar samt två post- och två packvagnar.På tåg 1 dödades lokeldaren, vagnssmörjaren samt en sta

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes...

Den olycksaliga natten mot den 15 november 1875. Den här natten möttes de båda nattsnälltågen mellan Stockholm och Malmö front mot front vid Lagerlunda. Olyckan inträffade strax före bron över Lagerlundaån.Det ... more

Porträtt av Carl Mauritz Per Scheffer, officer vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0002075, AMA.0008522 och AMA.0008539.

Porträtt av Carl Mauritz Per Scheffer, officer vid Västgöta regemente ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs butiker, närmast Frans Wilhelm Österbergs klädesbutik följt av Johan Conrad Krouthéns manufakturaffär. Den sistnämndes rörelse drevs vid tiden för bilden av dennes änka Hilda, född Åberg. Byggnaden uppfördes 1852 efter ritningar av Jonas Jonsson.

Vy mot Stora hotellet i Linköping 1876. I hotellets markplan drevs but...

Enskilt arkiv 568 omfattar åtta st fotografier med motiv från Linköping. I flera fall förekommer beskrivande texter på fotografiernas baksidor. Enligt stämpling har fotografierna tillhört en Th. Allard, Linköping.

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping. På bilden ses fru Hilma Hedblad, född Lindström. Systrarna är Julia och Amanda Holmström, bördiga från Kalmar. Kvinnorna är lärare vid stadens småskoleseminarie.

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping...

Två systrar, tre väninnor samlade i Maria Tesch fotoateljé i Linköping. På bilden ses fru Hilma Hedblad, född Lindström. Systrarna är Julia och Amanda Holmström, bördiga från Kalmar. Kvinnorna är lärare vid sta... more

Stationen togs i bruk 1872.

Stationen togs i bruk 1872.

Railway stations in Sweden

Porträtt av Johan Otto Henrik Nordenskjöld, kapten vid Smålands grenadjärbataljon.Se även bild AMA.0008120, AMA.0008123 och AMA.0009638.

Porträtt av Johan Otto Henrik Nordenskjöld, kapten vid Smålands grenad...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Kärra och förställare

Kärra och förställare

Kärra och förställare

Porträtt av kamrer Nils Magnus Winnerstrand. Född i Rök socken 1804 kom han att framleva större delen av sitt liv i Linköping. Från 1848 gift med Maria Christina Hagberg. Paret kom att äga gården S:t Kors nr 18, i hörnet av Apotekaregatan och Nygatan. Han blev änkling 1868, och kom att leva som sådan i ytterligare 20 år.

Porträtt av kamrer Nils Magnus Winnerstrand. Född i Rök socken 1804 ko...

Enskilt arkiv 124 emanerar från Pehr Sandberg (1867-1942). Han utbildade sig till möbelsnickare, bland annat i Hamburg. År 1893 var han tillbaka i Linköping och började arbeta i faderns möbelverkstad. Efterhand... more

Kärra och förställare

Kärra och förställare

Kärra och förställare

Porträtt av en kvinna med en blomma i håret.

Porträtt av en kvinna med en blomma i håret.

Carl Hamilton var son till friherre Hugo Hamilton och friherrinnan Ebba von Essen. Han gifte sig 1918 med grevinnan Märta De la Gardie.

Porträtt av kamrer Axel Ajaxson, Linköping.

Porträtt av kamrer Axel Ajaxson, Linköping.

"Porträtt av östgötar" är en fantastisk samling av 1800-talsporträtt på mer bemärkta östgötar, ca 1500 fotografiska visitkort och kabinettskort uppklistrade på papper med namnuppgifter. Bakgrunden till samlinge... more

Vy över tempelområdet Luxor i Thebe.

Vy över tempelområdet Luxor i Thebe.

Carl Hamilton var son till friherre Hugo Hamilton och friherrinnan Ebba von Essen. Han gifte sig 1918 med grevinnan Märta De la Gardie.

Porträtt av Carl Georg Napoleon Palmqvist, underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0008303.

Porträtt av Carl Georg Napoleon Palmqvist, underlöjtnant vid Första li...

Fotografiet ingår i album innehållande bilder av officerare från olika regementen, huvudsakligen 1870-1880-tal.

Familjen Lange framför slussvaktarstugan i Nykvarn. Slussvaktmästaren Johan Alfred Lange ses sittande bakom häcken. Han tjänstgjorde på platsen från 1868 till sin död 1913. Kvinnan bredvid är hans maka Helena Christina Andersdotter och de har varit gifta sedan år 1860. Övriga personer på bilden har inte identifierats men är rimligtvis svärföräldrar och egna barn. Bild från omkring förra sekelskiftet.

Familjen Lange framför slussvaktarstugan i Nykvarn. Slussvaktmästaren ...

Familjen Lange framför slussvaktarstugan i Nykvarn. Slussvaktmästaren Johan Alfred Lange ses sittande bakom häcken. Han tjänstgjorde på platsen från 1868 till sin död 1913. Kvinnan bredvid är hans maka Helena C... more

Kabinettsfotografi: tre kvinnor i olika åldrar i ljuss klänningar med krås på bröst, ärmar och puffärmar.

Kabinettsfotografi: tre kvinnor i olika åldrar i ljuss klänningar med ...

Kabinettsfotografi: tre kvinnor i olika åldrar i ljuss klänningar med krås på bröst, ärmar och puffärmar.

Vy över fornminne, två kolossalstatyer i Thebe.

Vy över fornminne, två kolossalstatyer i Thebe.

Bröderna Zangaki var två bröder som arbetade tillsammans som fotografer under slutet av 1800-talet. Bilderna är oftast signerade bara med efternamnet. Troligtvis delade de studio med Hippolyte Arnoux under en period.

Porträtt av Fabian Carl Lundvall, officer vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007927.

Porträtt av Fabian Carl Lundvall, officer vid Första livgrenadjärregem...

Fotografiet ingår i album innehållande bilder av officerare från olika regementen, huvudsakligen 1870-1880-tal.

Vy över två personer som säljer apelsiner från en vagn.

Vy över två personer som säljer apelsiner från en vagn.

Bröderna Zangaki var två bröder som arbetade tillsammans som fotografer under slutet av 1800-talet. Bilderna är oftast signerade bara med efternamnet. Troligtvis delade de studio med Hippolyte Arnoux under en period.

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns kokinrättning för utspisning av manskap. Avfotografering av bild ur tryck.

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns koki...

Byggnader vid livgrenadjärregementet på Malmen. I bakgrunden syns kokinrättning för utspisning av manskap. Avfotografering av bild ur tryck.

Vy över bebyggelse med kupoler och torn, möjligen bebyggelse från medeltiden, möjligen ett tempel eller en grav för mamluker.

Vy över bebyggelse med kupoler och torn, möjligen bebyggelse från mede...

Carl Hamilton var son till friherre Hugo Hamilton och friherrinnan Ebba von Essen. Han gifte sig 1918 med grevinnan Märta De la Gardie.

Porträtt av okänd officer vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd officer vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd officer vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Livgarde.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Livgarde.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Livgarde.

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1880-talet. Avfotografering av bild ur tryck.

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1...

Exteriör av officersbostäderna på livgrenadjärregementet i början av 1880-talet. Avfotografering av bild ur tryck.

Vy över exteriör till moskén el-Azahar i Kairo. Personer utanför moskens två portar.

Vy över exteriör till moskén el-Azahar i Kairo. Personer utanför moske...

Carl Hamilton var son till friherre Hugo Hamilton och friherrinnan Ebba von Essen. Han gifte sig 1918 med grevinnan Märta De la Gardie.

Porträtt av Claes Jacob Gottfrid Fries, officer vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007263, AMA.0007289.

Porträtt av Claes Jacob Gottfrid Fries, officer vid Första livgrenadjä...

Porträtt av Claes Jacob Gottfrid Fries, officer vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även bild AMA.0007263, AMA.0007289.

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0002147 och AMA.0002148.

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjär...

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0002147 och AMA.0002148.

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0002147 och AMA.0009437.

Porträtt av Folke Adolf Iwan Egerström, officer vid Andra livgrenadjär...

Fotografiet ingår i album huvudsakligen innehållande porträtt från 1870-80-talen föreställande officerare vid olika regementen.

Kärra och förställare

Kärra och förställare

Kärra och förställare

Claes Livijn kom från en akademisk och kyrklig släkt. Efter tjänst som assessor blev han hovrättsråd i Svea hovrätt 1867. Från 1869 till sin pension 1888 var han häradshövding i de östgötska häradena Bankekind, Hanekind och Åkerbo. Vid utnämningen bosatte sig Claes och hans maka på adressen Storgatan 2 i Linköping. Efter pensioneringen 1888 flyttade det barnlösa paret åter till Stockholm.

Claes Livijn kom från en akademisk och kyrklig släkt. Efter tjänst som...

Claes Livijn kom från en akademisk och kyrklig släkt. Efter tjänst som assessor blev han hovrättsråd i Svea hovrätt 1867. Från 1869 till sin pension 1888 var han häradshövding i de östgötska häradena Bankekind,... more

Porträtt av Otto August Malmborg, underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår.Se även bild AMA.0008078.

Porträtt av Otto August Malmborg, underlöjtnant vid Värmlands fältjäga...

Porträtt av Otto August Malmborg, underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår.Se även bild AMA.0008078.

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av b...

Interiör av officersalongen på Malmen vid middag. Avfotografering av bild ur tryck.

Porträtt av Karl Fredrik von Malmborg, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0005557 och AMA.0008068.

Porträtt av Karl Fredrik von Malmborg, officer vid Andra livgrenadjärr...

Porträtt av Karl Fredrik von Malmborg, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0005557 och AMA.0008068.

Porträtt av Adolf Fredrik Christian af Klercker, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Adolf Fredrik Christian af Klercker, officer vid Andra liv...

Porträtt av Adolf Fredrik Christian af Klercker, officer vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Carl Erik Hjalmar Ehrenkrona, officer vid Andra Livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av Carl Erik Hjalmar Ehrenkrona, officer vid Andra Livgrenadj...

Porträtt av Carl Erik Hjalmar Ehrenkrona, officer vid Andra Livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av okänd officer vid Livgarde.

Porträtt av okänd officer vid Livgarde.

Porträtt av okänd officer vid Livgarde.

Porträtt av Karl Fredrik Malmborg, kapten vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0005557 och AMA.0009530.

Porträtt av Karl Fredrik Malmborg, kapten vid Andra livgrenadjärregeme...

Porträtt av Karl Fredrik Malmborg, kapten vid Andra livgrenadjärregementet I 5.Se även bild AMA.0005557 och AMA.0009530.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Interiör av musikrum på Andra livgrenadjärregementet på Malmen.

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspav...

Porträtt av Andra livgrenadjärregementets musikkår framför officerspaviljongen på Malmen

Porträtt av Fredrik August Åstrand, överstelöjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även AMA.0006819.

Porträtt av Fredrik August Åstrand, överstelöjtnant vid Första livgren...

Porträtt av Fredrik August Åstrand, överstelöjtnant vid Första livgrenadjärregementet I 4.Se även AMA.0006819.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss. Närmast till höger ses stadens vattenverk. Bilden har daterats till 1890-tal.

Vy mot Linköping från Tannefors sluss. Närmast till höger ses stadens ...

Vy mot Linköping från Tannefors sluss. Närmast till höger ses stadens vattenverk. Bilden har daterats till 1890-tal.

Motiv från Tannefors sluss i Linköping. I bakgrunden samlar sig kvarnbebyggelsen invid Stångåns fall.

Motiv från Tannefors sluss i Linköping. I bakgrunden samlar sig kvarnb...

Motiv från Tannefors sluss i Linköping. I bakgrunden samlar sig kvarnbebyggelsen invid Stångåns fall.