The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

lawyers

106,336 media by topicpage 1 of 1064
Justinian, lawyers, and a child from BL Royal 10 E III, f. 71

Justinian, lawyers, and a child from BL Royal 10 E III, f. 71

Detail of a miniature of the emperor Justinian with two lawyers and a child holding a scroll with an inscription reading 'Iustitiam peto', and a foliate initial 'O'(cupatis), at the beginning of the Authenticum... More

Justinian and lawyers from BL Royal 10 E III, f. 269

Justinian and lawyers from BL Royal 10 E III, f. 269

Detail of a miniature of the emperor Justinian with a group of lawyers before him, at the beginning of book 12 of the Codex, 'De dignitatibus'. Image taken from f. 269 of Volumen parvum, with the glossa ordinar... More

Enthroned emperor and lawyers from BL Harley 3752, f. 161

Enthroned emperor and lawyers from BL Harley 3752, f. 161

Miniature of an enthroned emperor with lawyers, and a historiated initial 'O'(ccupatis) of a man in a red robe. Image taken from f. 161 of Volumen: Institutiones, Tres libri (Codex), Novellae, Liber feudorum (... More

Sexta etas mundi. Page from Liber Chronicarum [The Nuremberg Chronicle] fol. CCLVI
Hans Holbein II - Advocaat en de Dood

Hans Holbein II - Advocaat en de Dood

Een advocaat ontvangt geld van een klant. Naast de advocaat staat de Dood met een zandloper. Op de achtergrond staan huizen in de straat van een stad. In de marge boven de prent staat de tekst Prover. XXII.

Kleding van verschillende standen volgens de Franse mode rond 1580

Kleding van verschillende standen volgens de Franse mode rond 1580

Prent uit een boek over kleding rond 1580. In twee rijen boven elkaar herenkleding afgebeeld. In de bovenste rij adellijke heren en twee Franse hofwachters. In de onderste rij heren in ambtskleding. Van Links n... More

Johan van Oldenbarnevelt doet de eed als Landsadvocaat, 1586
Johan van Oldenbarnevelt doet de eed als Landsadvocaat, 1586
Johan van Oldenbarnevelt doet de eed als Landsadvocaat, 1586
Portret van advocaat Paulus Tomasinus
Portret van Guy Michel Lejay en zijn familie

Portret van Guy Michel Lejay en zijn familie

Landschap met de advocaat Guy Michel Lejay, ook wel "la Polyglotte" genoemd, de markies en markiezin De la Chassetière en hun drie jonge kinderen. Het wapenschild van de familie hangt aan een boom. Op de voorgr... More

Portret van Guy Michel Lejay en zijn familie

Portret van Guy Michel Lejay en zijn familie

Landschap met de advocaat Guy Michel Lejay, ook wel "la Polyglotte" genoemd, de markies en markiezin De la Chassetière en hun drie jonge kinderen. Het wapenschild van de familie hangt aan een boom. Op de voorgr... More

Portret van Guy Michel Lejay en zijn familie

Portret van Guy Michel Lejay en zijn familie

Landschap met de advocaat Guy Michel Lejay, ook wel "la Polyglotte" genoemd, de markies en markiezin De la Chassetière en hun drie jonge kinderen. Het wapenschild van de familie hangt aan een boom. Op de voorgr... More

De advocaat
Aegidius Dickmann - Boeren op bezoek bij de advocaat

Aegidius Dickmann - Boeren op bezoek bij de advocaat

Met 3 x 6 regels onderschrift in het Latijn, daaronder is een blad bijgevoegd met een moralistisch vers in het Duits over de woekerpraktijken van de advocaat en jurist.

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vie...

Blad met een portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, februari 1619. Onder het portret staat een vers waarin de eer en onsch... More

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, met verzen op het portret en de lijst van namen van de 24 rechters, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, met verzen op het portret en de ...

Blad met bovenaan een portret van Johan van Oldenbarnevelt, naar links. Daaronder twee kolommen met drie verzen op de afbeelding van Van Oldenbarnevelt. Het vers links prijst de landsadvocaat; de twee verzen re... More

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Gezicht op het schavot met de knielende landsadvocaat en het toegestroomde publiek. Op de achtergrond de kist met he... More

Blad met voorstellingen van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 1619

Blad met voorstellingen van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaa...

Blad met voorstellingen van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 1619. In het midden een portret van Johan van Oldenbarnevelt. Links de onthoofding van de landsadvocaat en de veroordeling van Hogerbeets ... More

Bedevaart van de verdreven Boheemse en Hongaarse jezuïeten naar het Amsterdamse rasphuis, 1619

Bedevaart van de verdreven Boheemse en Hongaarse jezuïeten naar het Am...

Spotprent met een voorstelling van de tocht van de in 1619 uit Bohemen en Hongarije verdreven jezuïeten naar het rasphuis, naar de heiligen Raspino en Puno, in Amsterdam. Door een landschap rijdt een wagen met ... More

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vie...

Blad met een portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld. Met randschrift in het Latijn en in de plaat onder het portret een Ned... More

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Gezicht op het schavot met de knielende landsadvocaat en het toegestroomde publiek. Het gebouw achter het schavot aa... More

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vie...

Blad met een portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, februari 1619. In de plaat onder het portret een cartouche met een Lat... More

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, met verzen op het portret en de lijst van namen van de 24 rechters, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, met verzen op het portret en de ...

Blad met bovenaan een portret van Johan van Oldenbarnevelt, met een Latijns onderschrift in cartouche, daaronder twee kolommen met drie verzen op de afbeelding van Van Oldenbarnevelt. De vers links prijst de la... More

Terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

Terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt, 1619

De onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 13 mei 1619. Gezicht op het schavot met de knielende landsadvocaat en het toegestroomde publiek. Onder de voorstelling een beschr... More

Blad met vier voorstellingen van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 1619

Blad met vier voorstellingen van de belangrijkste gebeurtenissen in he...

Blad met vier voorstellingen van de belangrijkste gebeurtenissen in het jaar 1619. Links de onthoofding van de landsadvocaat en de veroordeling van Hogerbeets en De Groot. Rechts de terechtstelling van Van Lede... More

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, 1619

Portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vie...

Blad met een portret van Johan van Oldenbarnevelt, omringd door de namen van de vierentwintig rechters die hem ter dood hebben veroordeeld, februari 1619. Onder het portret staat een vers waarin de eer en onsch... More

The Lawyer's Office, Pieter de Bloot

The Lawyer's Office, Pieter de Bloot

Interieur van het kantoor van een advocaat. Voor de lessenaar waarachter de advocaat zit staat een rij van wachtende klanten. Aan de muren van het kantoor hangen allerlei paperassen, boeken en documenten. Tusse... More

Crispijn van de Passe II - Portret van Gerard Hamel

Crispijn van de Passe II - Portret van Gerard Hamel

Portret van de advocaat Gerard Hamel, met zijn wapenschild. In de marge een drieregelig onderschrift met de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. Daaronder een tienregelig lofdicht in boekdruk i... More

Crispijn van de Passe II - Portret van Gerard Hamel

Crispijn van de Passe II - Portret van Gerard Hamel

Portret van de advocaat Gerard Hamel, met zijn wapenschild. In de marge een drieregelig onderschrift met de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Adriaen Lommelin - Portret van Cornelis de Nobelaer

Adriaen Lommelin - Portret van Cornelis de Nobelaer

Portretbuste van de advocaat Cornelis de Nobelaer, omringd door een lauwerkrans en gekroond met het familiewapen. Aan weerszijden staan Rechtvaardigheid (links) en Overvloed (rechts). Op de voorgrond en boven i... More

Maria en Jozef wachten op de geboorte van het Christuskind, Heilige Nemesius van Alexandrië, Heilige Philogonius van Antiochië, Heilige Thomas (18-21 december)

Maria en Jozef wachten op de geboorte van het Christuskind, Heilige Ne...

Blad met vier ovale voorstellingen, elk met opschrift en datum in het Latijn: linksboven Maria en Jozef bij de stal met de os en de ezel, rechtsboven de Heilige Nemesius van Alexandrië op de brandstapel, linkso... More

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel, advocaat-fiscaal van Holland, jurist en humanist. Tevens van hij dichter en bevriend met P.C. Hooft. Rond het portret symbolen van een goede rechtspraak (caduceu... More

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel, advocaat-fiscaal van Holland, jurist en humanist. Tevens van hij dichter en bevriend met P.C. Hooft. Rond het portret symbolen van een goede rechtspraak (caduceu... More

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel, advocaat-fiscaal van Holland, jurist en humanist. Tevens van hij dichter en bevriend met P.C. Hooft. Rond het portret symbolen van een goede rechtspraak (caduceu... More

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel, advocaat-fiscaal van Holland, jurist en humanist. Tevens van hij dichter en bevriend met P.C. Hooft. Rond het portret symbolen van een goede rechtspraak (caduceu... More

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Theodor Matham - Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel

Portret van Theodorus Johannes Dirk Graswinckel, advocaat-fiscaal van Holland, jurist en humanist. Tevens van hij dichter en bevriend met P.C. Hooft. Rond het portret symbolen van een goede rechtspraak (caduceu... More

Portret van de advocaat Johan van den Sande
De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van Maria de Médicis, 1638

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aanko...

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van de stoet met Maria de Médicis, 1638. Gezeten rond een tafel zijn: Antonius Oetgens van Waveren, Albert Coenraads Burgh, Pieter Hasse... More

Portret van de advocaat Johan van den Sande (kopie?)
Portret van de advocaat Johan van den Sande
De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van Maria de´ Medici, 1638

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aanko...

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van de stoet met Maria de´ Medici, 1638. Gezeten rond een tafel zijn: Antonius Oetgens van Waveren, Albert Coenraads Burgh, Pieter Hasse... More

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van Maria de´ Medici, 1638

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aanko...

De vier Amsterdamse burgemeesters wachtend op het bericht van de aankomst van de stoet met Maria de´ Medici, 1638. Gezeten rond een tafel zijn: Antonius Oetgens van Waveren, Albert Coenraads Burgh, Pieter Hasse... More

Portret van de advocaat Johan van den Sande
Spiegel- of schilderijlijst van verguld lindehout

Spiegel- of schilderijlijst van verguld lindehout

Spiegel- of schilderijlijst van lindehout, verguld en versierd met kwabornament, doorwerkt met krijgstrofeeën en bovenin een ruiter. De ruiter is vrij gevolgd naar een prent van Piet Nolpe, naar J. Maarssen de ... More

Kwatrijnen bij voorstellingen van een advocaat en zijn vrouw

Kwatrijnen bij voorstellingen van een advocaat en zijn vrouw

Drie keer twee kwatrijnen in het Frans, Nederlands en Engels bij voorstellingen van een advocaat en zijn vrouw. Het blad maakt deel uit van een album.

Crispijn van de Passe II - Advocaat en zijn vrouw

Crispijn van de Passe II - Advocaat en zijn vrouw

Twee voorstellingen op een albumblad. Links het fictieve portret van een advocaat van het parlement. Rechts zijn huisvrouw. Op de achtergrond links een muur met een poort en enkele kraampjes, rechts mogelijk ee... More

Lambert Visscher - Portret van Johan de Witt

Lambert Visscher - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadpensionaris van het gewest Holland. Hij is gekleed in een mantel en staat voor een gordijn met daarachter een vergaderzaal. In zijn rechterhand heeft hij een zegel met... More

Lambert Visscher - Portret van Johan de Witt

Lambert Visscher - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadpensionaris van het gewest Holland. Hij is gekleed in een mantel en staat voor een gordijn met daarachter een vergaderzaal. In zijn rechterhand heeft hij een zegel met... More

Le Prévenu et l'Enfant (The accused and the child)
Wenceslaus Hollar - De advocaat en de Dood

Wenceslaus Hollar - De advocaat en de Dood

Een burger betaalt de advocaat. De Dood staat tussen de twee mannen met een zandloper in zijn hand. Twintigste prent uit een reeks van 30 dodendansprenten; met een omlijsting met Democritus en Heraclitus.

Portret van de advocaat Johan van den Sande
Bakker die een kat in een oven gooit

Bakker die een kat in een oven gooit

Bakker die een kat in een oven gooit naast een gedicht over een kat die de kaas van de bakker heeft opgegeten en daarom voor straf de oven in moet; zonder aangegeven melodie. Op een los blaadje is nog een coupl... More

Portret van Vincent Barthélémy

Portret van Vincent Barthélémy

Portret van de advocaat Vincent Barthélémy de Rethel. In zijn handen houdt hij een boek van Horatius. Op de omlijsting zijn wapenschild met zijn devies in het Frans. In de bovenhoeken een monogram met zijn init... More

Pieter van Gunst - Portret van Johan van Oldenbarnevelt

Pieter van Gunst - Portret van Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Staten Generaal en landsadvocaat van Holland. De prent heeft als onderschrift een Nederlands gedicht dat de kwaliteiten van Oldenbarnevelt bejubelt.

Pieter van Gunst - Portret van Johan van Oldenbarnevelt

Pieter van Gunst - Portret van Johan van Oldenbarnevelt

Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van de Staten Generaal en landsadvocaat van Holland. De prent heeft als onderschrift een Nederlands gedicht dat de kwaliteiten van Oldenbarnevelt bejubelt.

Abraham Bloteling - Portret van Johan de Witt

Abraham Bloteling - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadspensionaris van het gewest Holland.

Abraham Bloteling - Portret van Johan de Witt

Abraham Bloteling - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadspensionaris van het gewest Holland.

Cornelis A. Hellemans - Portret van Johan de Witt

Cornelis A. Hellemans - Portret van Johan de Witt

De advocaat Johan de Witt, raadspensionaris van het gewest Holland.

Pieter van Schuppen - Portret van advocaat-generaal Denis Talon
Pieter Philippe - Portret van Simon van Leeuwen

Pieter Philippe - Portret van Simon van Leeuwen

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen, op 35-jarige leeftijd. Hij was advocaat in Den Haag en later in Leiden.

Crispijn van de Passe II - Portret van Joannes de Veno

Crispijn van de Passe II - Portret van Joannes de Veno

Portret van de advocaat Joannes de Veno, op 81-jarige leeftijd. Hij was schepen te Leeuwarden. In de marge een zesregelig lofdicht in het Nederlands.

Portret van Simon van Leeuwen

Portret van Simon van Leeuwen

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen, op 35-jarige leeftijd. Hij was advocaat in Den Haag en later in Leiden.

Portret van Simon van Leeuwen

Portret van Simon van Leeuwen

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen, op 35-jarige leeftijd. Hij was advocaat in Den Haag en later in Leiden.

Pieter Philippe - Portret van Simon van Leeuwen

Pieter Philippe - Portret van Simon van Leeuwen

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen, op 35-jarige leeftijd. Hij was advocaat in Den Haag en later in Leiden.

Pieter Philippe - Portret van Simon van Leeuwen

Pieter Philippe - Portret van Simon van Leeuwen

Portret van de rechtsgeleerde Simon van Leeuwen, op 35-jarige leeftijd. Hij was advocaat in Den Haag en later in Leiden.

Satire on the trial of Johan van Oldenbarneveldt

Satire on the trial of Johan van Oldenbarneveldt

Satire op de berechting van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat zit op een bankje omringd door zijn rechters in de gedaante van verschillende soorten dieren: Nicolaes Kromhout (olifant), Reynier Pauw (pa... More

Johan van Bochoven (1624-93), Public Prosecutor and Councillor at the Court of Flanders

Johan van Bochoven (1624-93), Public Prosecutor and Councillor at the ...

Portret van Johan van Bochoven, advocaat-fiscaal, raadsheer in het Hof van Vlaanderen. Kniestuk, leunend met de rechterarm op een voetstuk, de linkerhand in de zij. Rechts op de achtergrond een gezicht naar de ... More

Portret van Johan de Witt

Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadpensionaris van het gewest Holland. Hij is gekleed in een mantel en staat voor een gordijn met daarachter de moord op de gebroeders de Witt. In zijn rechterhand heeft ... More

Portret van Johan de Witt en Cornelis de Witt

Portret van Johan de Witt en Cornelis de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadpensionaris van het gewest Holland. Hij is gekleed in een mantel en staat voor een gordijn, waarachter zijn broer Cornelis de Witt. Onder het portret een afbeelding wa... More

Portret van Johan de Witt

Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat Johan de Witt, raadpensionaris van het gewest Holland. Hij is gekleed in een mantel en staat voor een gordijn met daarachter een vergaderzaal. In zijn rechterhand heeft hij een zegel met... More

Anthony de Vos - Portret van Johan de Witt

Anthony de Vos - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat en raadspensionaris van Holland Johan de Witt.

Anthony de Vos - Portret van Johan de Witt

Anthony de Vos - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat en raadspensionaris van Holland Johan de Witt.

Anthony de Vos - Portret van Johan de Witt

Anthony de Vos - Portret van Johan de Witt

Portret van de advocaat en raadspensionaris van Holland Johan de Witt.

Wenceslaus Hollar - De advocaat en de Dood

Wenceslaus Hollar - De advocaat en de Dood

Een burger betaalt de advocaat. De Dood staat tussen de twee mannen met een zandloper in zijn hand.

Jan Lamsvelt - Portret van Guillaume du Vair

Jan Lamsvelt - Portret van Guillaume du Vair

Portretbuste in ovaal naar rechts van schrijver en advocaat Guillaume du Vair, blootshoofds. Onder het portret staat de naam van de geportretteerde. Prent linksboven gemerkt: Tom. 4. Pag. 203.

De advocaat-fiscaal Kievit wordt naar de Gevangenpoort gebracht, 1686
De advocaat-fiscaal Kievit wordt naar de Gevangenpoort gebracht, 1686
Portrait of Willem Pottey, Lawyer and Accountant-General of Flushing

Portrait of Willem Pottey, Lawyer and Accountant-General of Flushing

Portret van Willem Pottey, advocaat en rekenmeester-generaal te Vlissingen. Kniestuk, staand naast een zuil, gebarend met de linkerhand. Pendant van SK-A-1646.

Spotprent op de advocatuur die garen spint bij het twisten van de mens, 1687

Spotprent op de advocatuur die garen spint bij het twisten van de mens...

Het interest van de wereld. Spotprent op de advocatuur die garen spint bij het twisten van de mens, 1687. Allegorie waarin een priester vergezeld door Gehoorzaamheid en Waarheid en een boer vergezeld door de go... More

Waarschuwing tegen het procederen, ca. 1700

Waarschuwing tegen het procederen, ca. 1700

Waarschuwing tegen het procederen. Een jonge vrouw legt haar zaak voor aan een advocaat in zijn kantoor. In de zaak wachten enkele andere klanten. In het onderschrift vier verzen van vier regels in het Frans vo... More

Caspar Luyken - Advocaat
Mirandors meester, de advocaat, met het hoofd verward in de sporten van een brandladder
Mirandors meester, de advocaat, met het hoofd verward in de sporten van een brandladder

Mirandors meester, de advocaat, met het hoofd verward in de sporten va...

Prent links- en rechtsboven gemerkt: I. D: - Pag: 79.

Blind plaintiff, lame defendant share [...] / Dobson pinx. ; I. Simon fec. ; I. Smith ex., British Cartoon Print

Blind plaintiff, lame defendant share [...] / Dobson pinx. ; I. Simon ...

Two handicapped persons each receiving half of an oyster shell from a lawyer while he consumes the oyster. Caption verse continues: The friendly laws impartial care / A shell for him a shell for thee / The midd... More

Francois van Bleyswijck - Hof van Holland in zitting, ca. 1700

Francois van Bleyswijck - Hof van Holland in zitting, ca. 1700

Gerechtshof van het Hof van Holland in zitting in de Pleitrolle van den Hove Provinciaal (aan de achterzijde van de Ridderzaal). Een advocaat pleit voor het Hof. Advocaten, bedienden en andere heren op de voorgrond.

Albuminscriptie van / Willem Boreel (1591-1668), advocaat, pensionaris van Amsterdam, uit Middelburg, voor Adrianus Hofferus (1589-1644)
Francois van Bleyswijck - Hof van Holland in zitting, ca. 1700

Francois van Bleyswijck - Hof van Holland in zitting, ca. 1700

Gerechtshof van het Hof van Holland in zitting in de Pleitrolle van den Hove Provinciaal (aan de achterzijde van de Ridderzaal). Een advocaat pleit voor het Hof. Advocaten, bedienden en andere heren op de voorgrond.

The Lilliputian Dancing School, or ... Monsr. Gravieulo Tottibone, French Dancing Master to the Temple Lawyers [dancing with] Dame Prucilla Quiddletet, Dancing Mistress to the Milkmaids against May Day
Francois van Bleyswijck - Hof van Holland in zitting, ca. 1700

Francois van Bleyswijck - Hof van Holland in zitting, ca. 1700

Gerechtshof van het Hof van Holland in zitting in de Pleitrolle van den Hove Provinciaal (aan de achterzijde van de Ridderzaal). Een advocaat pleit voor het Hof. Advocaten, bedienden en andere heren op de voorgrond.

Vijf beroepen naar Het Menselyk Bedryf

Vijf beroepen naar Het Menselyk Bedryf

Vijf glaasjes met uitbeeldingen van beroepen in een houten vatting. Uiterst links: een advocaat ontvangt, zittend naast een tafel met boeken, een klant, die staat met een brief in de hand. Rechts daarvan: de do... More

Portret van Giuseppe Aurelio di Gennaro

Portret van Giuseppe Aurelio di Gennaro

Portret van advocaat, jurist en dichter Giuseppe Aurelio di Gennaro.

De dwerg Lucas Hirnzwik als een advocaat, ca. 1710

De dwerg Lucas Hirnzwik als een advocaat, ca. 1710

Een dwerg Lucas Hirnzwik als een advocaat die een document bestudeert. In het onderschrift onder de titel een vierregelig vers in het Duits. Genummerd rechtsboven: 8. Onderdeel van een losbladige uitgave uit ca... More

Allegorisch standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt, terechtgesteld in 1619

Allegorisch standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt, terechtgesteld i...

Allegorisch standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt, gestorven 13 mei 1619. De landsadvocaat met vrijheidshoed en privilege in de hand, staande in triomf op prins Maurits en de personificatie van de Afgunst. O... More

Allegorisch standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt, terechtgesteld in 1619

Allegorisch standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt, terechtgesteld i...

Allegorisch standbeeld voor Johan van Oldenbarnevelt, gestorven 13 mei 1619. De landsadvocaat met vrijheidshoed en privilege in de hand, staande in triomf op prins Maurits en de personificatie van de Afgunst. O... More

De dwerg Lucas Hirnzwik als een advocaat, ca. 1710
Advocaat brengt zijn bediende naar een kamer met duivels
Portret van Simon van Leeuwen

Portret van Simon van Leeuwen

Busteportret van de advocaat Simon van Leeuwen, met bef. Het portret is gevat in een gebroken ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn.

Portrait of Johan Arnold Zoutman, Husband of Anna Margaretha van Petcum

Portrait of Johan Arnold Zoutman, Husband of Anna Margaretha van Petcu...

Portret van Johan Arnold Zoutman (1676-1745), advocaat, echtgenoot van Anna Margaretha van Petcum. Buste in ovaal naar rechts.

Arbitration bonds between John Ellis and Robert Sharpe as attorney for Edward Devotion
Previous

of 1064

Next