The World's Largest Public Domain Media Search Engine

latin language

public
21,745 media by topicpage 1 of 218
De gevangenneming van Christus, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De gevangenneming van Christus, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Christus wordt door Judas met een kus verraden. Soldaten staan achter Christus klaar om hem mee te voeren. Op achterzijde 9 regels Latijnse tekst in boekdruk. Deze prent is onderdeel van een serie prenten met s... More

Expulsion from Paradise - Engraving, Public domain image

Expulsion from Paradise - Engraving, Public domain image

Een engel met zwaard jaagt Adam en Eva uit het paradijs. Verschillende dieren kijken toe. Links onder andere een eenhoorn, luipaard, hert en stekelvarken. Rechts een paard en een kameel. Onder de voorstelling d... More

Minerva vraagt Nijd om jaloezie in Aglauros te ontsteken

Minerva vraagt Nijd om jaloezie in Aglauros te ontsteken

Minerva staat bij de grot waar Nijd huist en vraagt haar om Aglauros jaloers te maken op haar zus Herse. De godin is nog boos op Aglauros: zij nam indertijd het initiatief tot het openen van de mand met Erichth... More

Albrecht Durer - Titelblad voor prentserie Leven van Maria

Albrecht Durer - Titelblad voor prentserie Leven van Maria

Maria, zittend op een maansikkel, geeft het Christuskind de borst. Boven en onder de voorstelling Latijnse tekst in boekdruk. Titelprent voor een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten ... More

Elymas met blindheid geslagen, Agostino Veneziano, Italy

Elymas met blindheid geslagen, Agostino Veneziano, Italy

Op de voorgrond tast Elymas blind om zich heen. Gouverneur Sergius Paulus zit op zijn troon met om hem heen zijn officieren die de fasces vasthouden. Paulus staat rechts vooraan met zijn arm uitgestrekt. Op de ... More

Triomf van Christus (tweede deel)

Triomf van Christus (tweede deel)

Gedeelte van de Triomf van Christus met verscheidene heiligen met martelwerktuigen. Op verscheidene plaatsen tekst in het Latijn.

Servatius Raeven - Madonna della sedia

Servatius Raeven - Madonna della sedia

Maria met Christuskind en Johannes de Doper, gevat in een cirkelvormige omlijsting met tekst. Onder een cartouche met een vierregelige Latijnse tekst.

Titelpagina voor: Abraham Bloemaert, Oorspronkelyk en vermaard konstryk tekenboek. Deel 1

Titelpagina voor: Abraham Bloemaert, Oorspronkelyk en vermaard konstry...

Een leerling zit, leunend tegen een stoel, op de grond van een studio. Hij tekent een afgietsel van een beeld van een naakte man na. Rondom liggen en hangen delen van andere afgietsels. In de ondermarge 'PRIMA ... More

Portret van Philipp Melanchthon, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret van Philipp Melanchthon, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Portret (buste) van Philipp Melanchthon, min of meer op de rechterzijde gezien, met openvallend hemd. Onderin een tablet met Latijnse tekst.

Dirck Volckertsz Coornhert - Dwaasheid van lust

Dirck Volckertsz Coornhert - Dwaasheid van lust

Een zot omarmt de naakte Lust (Venus?), onbewust van het feit dat de vrouw, met de hulp van Cupido, een dolk in zijn rug plant. De prent heeft een Latijns onderschrift dat waarschuwt voor de gevaren van zinneli... More

Enea Vico - Straf - Engraving, Public domain image

Enea Vico - Straf - Engraving, Public domain image

In een interieur zit een oude vrouw op een stoel met een zweep in haar hand. Links een kind dat toekijkt vanachter een muur. Onderaan een regel Latijnse tekst.

Enea Vico - Voorbeschikking - Engraving, Public domain image

Enea Vico - Voorbeschikking - Engraving, Public domain image

Een man werkend op het land, achter hem een vrouw die een kroon boven zijn hoofd houdt. Rechts vliegt een adelaar boven een vrouw met een kikker op haar hoofd. Bovenaan een regel Latijnse tekst.

Meester van de Dobbelsteen - Twee hermen van Hercules

Meester van de Dobbelsteen - Twee hermen van Hercules

Twee hermen (vierkante pijler met menselijke buste of bovenlichaam) van Hercules. De linker heeft het bovenlichaam en geslachtsdeel van Hercules, de leeuwenhuid met kop en poten over zijn hoofd en schouders dra... More

Monogrammist fme - Jupiter en Danaë

Monogrammist fme - Jupiter en Danaë

Jupiter daalt op Danaë neer in de vorm van gouden regen of licht, terwijl ze op een rustbank ligt. Haar oude dienares kijkt toe vanachter een gordijn. In de verte een gezicht op Argos. Onder in de marge een één... More

Heinrich Aldegrever - David verscheurt zijn mantel

Heinrich Aldegrever - David verscheurt zijn mantel

Koning David zittend op zijn troon, scheurt van verdriet met beide handen zijn mantel kapot. Hij denkt dat al zijn zonen gedood zijn. Zijn broer Sima staat naast hem en legt hem uit dat alleen Amnon gedood is. ... More

Heinrich Aldegrever - De Dood en de abt

Heinrich Aldegrever - De Dood en de abt

Een abt wordt door een skelet van zijn zetel getrokken, een tweede skelet houdt een zandloper omhoog en draagt een mijter en staf van een bisschop. Door een deuropening zijn graven zichtbaar. Onder de voorstell... More

Lambertus Suavius - Opwekking van Lazarus, Flanders

Lambertus Suavius - Opwekking van Lazarus, Flanders

Christus staat bij de geopende tombe van Lazarus en wekt hem op uit de dood. Mannen en vrouwen, enkele van hen bedekken hun neus, kijken toe. Rechts groepjes figuren in een landschap met architectuur. In de rec... More

Allegorie over boetedoening en berouw, Philips Galle

Allegorie over boetedoening en berouw, Philips Galle

Centraal een boeteling die door Goddelijke Barmhartigheid (Misericordia Dei) begeleid wordt richting de personicifica Berouw (Poenitentia), die op een troon zit onder het Tetragram. Zonde (Peccatum), een duivel... More

Pieter Jalhea Furnius - Roeping van Abraham

Pieter Jalhea Furnius - Roeping van Abraham

Abraham luistert naar God die vanuit een wolk tot hem spreekt. Links op de achtergrond staat Abraham met vrouw en kind bij zijn kudde. Rechts offert Abraham zijn zoon Isaak. Onder de afbeelding staat een tweere... More

Portret van Hendrik IV, koning van Frankrijk en Navarra

Portret van Hendrik IV, koning van Frankrijk en Navarra

De prent heeft een tweeregelig bovenschrift in het Latijn. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Pieter Jalhea Furnius - Zachtmoedigheid overwint Razernij

Pieter Jalhea Furnius - Zachtmoedigheid overwint Razernij

De personificatie van Razernij (Furor) ligt op de grond aan de voeten van Zachtmoedigheid (Clementia). De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie over deugden en ondeugden.

Mercurius met een bazuin in elke hand

Mercurius met een bazuin in elke hand

Onderaan staat een Latijnse tekst. Uit serie van 16 deels genummerde bladen met vlakdecoraties van goden en godinnen in een omlijsting van grotesken met fantastische wezens, dieren, guirlandes en mascarons.

Heinrich Aldegrever - Hoogmoed - Engraving, Public domain image

Heinrich Aldegrever - Hoogmoed - Engraving, Public domain image

Personificatie van de hoogmoed. Vrouw te paard, met een tiara op het hoofd, een zwaard in de rechterhand, in de linker een vaandel met daarop een adelaar. Naast het paard loopt een leeuw. Linksboven een wapensc... More

Evangelist Marcus - Engraving, Public domain image

Evangelist Marcus - Engraving, Public domain image

De evangelist Marcus zit onder een boom. Hij ondersteunt zijn hoofd met zijn hand. Voor hem staat een opengeslagen boek tegen een steen. Naast hem ligt een leeuw. Achter hem een rivierlandschap met bebouwing en... More

Saul ontvangt David aan het hof

Saul ontvangt David aan het hof

David staat voor Saul, nadat hij door de koning was ontboden vanwege zijn goede reputatie als harpist. Naast David een ezel met geschenken voor Saul. In de marge een éénregelig onderschrift in het Latijn uit 1 ... More

Willem II, hertog van Gelre, onderwerpt zich aan het gezag van Karel V, 1543

Willem II, hertog van Gelre, onderwerpt zich aan het gezag van Karel V...

Tijdens de Vrede van Venlo (1543) knielt de hertog van Gelre, Willem II, voor de troon van keizer Karel V en onderwerpt zich aan zijn macht. Hij overhandigt hem het wapenschild van Gelre. De prent maakt deel ui... More

Portret van Albrecht Friedrich, marktgraaf van Brandenburg

Portret van Albrecht Friedrich, marktgraaf van Brandenburg

Portret ten halven lijve naar links van Albrecht Friedrich, marktgraaf van Brandenburg in een ovaal met zijn naam en titel in het Latijn.

Keizer Karel V omgeven door zijn overwonnen tegenstanders

Keizer Karel V omgeven door zijn overwonnen tegenstanders

Keizer Karel V zit op een troon, met een adelaar tussen zijn voeten. De adelaar heeft in zijn snavel een ring waaraan touwen zijn bevestigd waarmee de overwonnen vijanden van de keizer gebonden zijn. Links van ... More

Johann Sadeler I - Muziek - Engraving, Public domain image

Johann Sadeler I - Muziek - Engraving, Public domain image

De personificatie van Muziek, de luit spelend. Ze zit aan een tafel met andere muziekinstrumenten zoals hoorn, viool, lier en schalmei. De prent heeft een Latijns onderschrift over de muziek en maakt deel uit ... More

De barmhartige Samaritaan helpt de gewonde man op zijn ezel

De barmhartige Samaritaan helpt de gewonde man op zijn ezel

De barmhartige Samaritaan helpt de gewonde reiziger op de ezel. Op het tweede plan rijden beiden op de ezel in de richting van de stad Jeruzalem. Onder de afbeelding een tweeregelige tekst in het Latijn uit Luc... More

Johann Sadeler I - Laatste Avondmaal

Johann Sadeler I - Laatste Avondmaal

Christus en zijn leerlingen rondom een rechthoekige tafel. Johannes met zijn hoofd op Christus' schouder. Judas, centraal vooraan, met een geldbuidel aan zijn gordel, symbool van zijn verraad. De prent heeft ee... More

Ignatius van Loyola knielt voor Christus als de Goede Herder

Ignatius van Loyola knielt voor Christus als de Goede Herder

Ignatius van Loyola knielt met gevouwen handen voor Christus die een lam op zijn rug draagt. Christus wordt geflankeerd door Petrus en Maria. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Twee epitafen met knielende man en gisant

Twee epitafen met knielende man en gisant

Twee epitafen of grafmonumenten die tegen een wand geplaatst moeten worden. De epitaaf links toont een knielende man geflankeerd door twee putti met schild en lans met een vaan. Achter zijn rug een opbouw van r... More

Paar bedreigd door Vader Tijd en de dood

Paar bedreigd door Vader Tijd en de dood

Een gedeeltelijk ontkleed paar in innige omhelzing voor de ingang van een grot. De man wijst op het spiegelbeeld van de vrouw dat te zien is in de spiegel die Vader Tijd hen voorhoudt. Achter hen in de grot sta... More

Hieronymus Wierix - Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

Hieronymus Wierix - Allegorie op de vergankelijkheid (Vanitas)

De Dood vertrapt drie rijk geklede dames die respectievelijk verlangen, rijkdom en trots personifiëren. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Joh. 2 in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Gulzigheid - Engraving, Public domain image

Hieronymus Wierix - Gulzigheid - Engraving, Public domain image

Buste van de vrouwelijke personificatie van Gulzigheid (Gula). In haar hand een glas met drank. De voorstelling is gevat in een cartouche, omringd door putti. In het kader in de marge een Bijbelcitaat uit Luc. ... More

Hieronymus Wierix - Maria zoogt het Christuskind

Hieronymus Wierix - Maria zoogt het Christuskind

Maria zoogt het Christuskind. Ze is gekroond en houdt een tros druiven in de hand. Rond haar hoofd een aureool en cherubijnen in de wolken. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Hoogl. 1 en 2 in het Latijn.

Het huwelijk van Jakob en Lea en de geboorte van hun eerste kind

Het huwelijk van Jakob en Lea en de geboorte van hun eerste kind

Ornament voor schotelrand. Rechts de maaltijd voor het huwelijk van Jakob en Lea. Links een doorkijkje naar een slaapkamer met de geboorte van Lea's kind. Met Latijns bijschrift in cartouche.

Heilige Familie met Elisabet en Johannes de Doper

Heilige Familie met Elisabet en Johannes de Doper

Maria zit met het Christuskind op schoot op de grond, naast een mand met fruit. Voor hen knielen de jonge Johannes de Doper en diens moeder Elisabet. Achter hen staat Jozef. Links op de achtergrond graast een e... More

Hieronymus Wierix - Bloed van Christus stroomt in miskelk

Hieronymus Wierix - Bloed van Christus stroomt in miskelk

Christus staat naast het kruis. Het bloed stroomt uit de wond in zijn zijde in een miskelk. Links op de achtergrond een wijnpers. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Heb. 12 in het Latijn.

Hieronymus Wierix - Volwassenheid

Hieronymus Wierix - Volwassenheid

Allegorie op de volwassenheid, corresponderend met de vier tijden van de dag en de vier jaargetijden. Op de triomfwagen van de Avond (Vesper) zitten Tweedracht (Discordia), Gierigheid (Avaritia) en Ziekte (Aegr... More

Johannes of Lucas van Doetechum - Vrijstaand grafmonument voor Karel V

Johannes of Lucas van Doetechum - Vrijstaand grafmonument voor Karel V

Vrijstaand grafmonument met adelaars en een fries met trigliefen en blanke wapenschilden in de metopen. De overkapping van de sarcofaag met acht frontons wordt ondersteund door Korinthische zuilen. In de onderm... More

Hieronymus Wierix - Toorn - Engraving, Public domain image

Hieronymus Wierix - Toorn - Engraving, Public domain image

Buste van de vrouwelijke personificatie van Toorn (Ira). In haar ene hand houdt ze een dolk, haar andere hand is in de lucht gestoken. De voorstelling is gevat in een cartouche, omringd door putti. In het kader... More

Antonie Wierix II - Maria met Christuskind

Antonie Wierix II - Maria met Christuskind

Maria zit met het Christuskind op schoot. Rond haar hoofd een aureool met sterren. In haar hand houdt ze een boek. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Latijn.

Antonie Wierix II - Portret van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk

Antonie Wierix II - Portret van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk

Busteportret van Albrecht, aartshertog van Oostenrijk. Hij draagt een biretta. Boven hem zijn wapenschild op een rondboog, geflankeerd door twee vrouwen met palmtakken. In het kader een vijfregelig onderschrift... More

Gerard van Groeningen - De mens op veertigjarige leeftijd

Gerard van Groeningen - De mens op veertigjarige leeftijd

In een ovaal kader versierd met ornamenten een voorstelling van een volwassen man in zijn studeerkamer. Hij bestudeert een armillarium en heeft een passer in de hand. Door een deuropening op de achtergrond is e... More

Adriaen Collaert - Erena - Engraving, Public domain image

Adriaen Collaert - Erena - Engraving, Public domain image

In de linkerhoek knielt een vrouw (Erena?) voor een boek in een grot. Ze houdt een kruisbeeld in haar hand. Op de achtergrond wordt diezelfde vrouw na haar dood door twee monniken naar buiten gebracht. Op de vo... More

Adriaen Collaert - Evangelist Marcus

Adriaen Collaert - Evangelist Marcus

De evangelist Marcus staand naast een tafel waarop boeken en schrijfgerei. Achter hem ligt een gevleugelde leeuw als zijn symbool. Door een deuropening is een gang zichbaar. De prent heeft een Latijns onderschr... More

Adriaen Collaert - Christus wordt aan het kruis genageld

Adriaen Collaert - Christus wordt aan het kruis genageld

Christus wordt aan het kruis genageld. Op de achtergrond de woedende menigte en de familie van Christus. De prent heeft een Latijns onderschrift

Portret van Wolfgang Lazius, Philips Galle

Portret van Wolfgang Lazius, Philips Galle

Portret van Wolfgang Lazius, Oostenrijkse arts aan het hof van Ferdinand I. Buste naar rechts. Genummerd D7. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie van beroemde Europese geleerden.

Pieter Jalhea Furnius - Romulus en Hersilia op een zegekar

Pieter Jalhea Furnius - Romulus en Hersilia op een zegekar

Optocht met Romulus en zijn echtgenote Hersilia op een zegekar. Een menigte mensen loopt mee, op de voorgrond soldaten te paard. In de marge onder de voorstelling staat een tekst in het Latijn, rechtsonder genu... More

Simon van de Passe - November: slachttijd

Simon van de Passe - November: slachttijd

De maand november: een man en vrouw die een varken slachten. Op de achtergrond een man die een varken uitbeent. Midden boven het teken van de dierenriem dat bij de maand november hoort: Boogschutter. De prent h... More

Crispijn van de Passe I - Susanna en de ouderlingen

Crispijn van de Passe I - Susanna en de ouderlingen

Susanna wordt bij het baden door twee ouderlingen betast. Ze probeert hen af te weren. Op de achtergrond haar dienstmeisjes. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Johannes Wierix - Allegorie op Ambitie en Luiheid

Johannes Wierix - Allegorie op Ambitie en Luiheid

Gezicht in twee tenten, gescheiden door een herm. Links is de ambitie (Ambitiosi) verbeeld. Mannen bedrijven diverse wetenschappen, enkelen hanteren geometrische instrumenten. Uilen vliegen in het rond. Rechts ... More

Monogrammist p p - Studieblad met vissen

Monogrammist p p - Studieblad met vissen

Studieblad met vier vissen en hun Latijnse naam. Public domain scan of 16th-century drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Crispijn van de Passe I - Aanbidding door de herders

Crispijn van de Passe I - Aanbidding door de herders

De herders en twee engelen staan rondom het Christuskind, dat in een kribbe ligt. Maria zit naast het kind, Jozef staat achter de kribbe. Een engelenschare kijkt toe vanuit de hemel. De voorstelling is gevat in... More

Abraham de Bruyn - Duitse heerser te paard

Abraham de Bruyn - Duitse heerser te paard

Paard en ruiter naar links. Het paard steigert. De Duitse vorst draagt een rijstaf in zijn hand. De prent heeft een Duits onderschrift en een Latijns opschrift. Prent oorspronkelijk uit 'Equitum descripcio...', 1577.

Het martelaarschap van Simon en Judas Thaddeüs

Het martelaarschap van Simon en Judas Thaddeüs

Simon en Judas Thaddeüs worden door soldaten met verschillende wapens (zwaard, bijl, hellebaard) belaagd; links naast dit tafereel staan zij nogmaals afgebeeld, Simon met een zaag en Judas Thaddeüs met een omge... More

Johannes of Lucas van Doetechum - Gezicht op het Colosseum

Johannes of Lucas van Doetechum - Gezicht op het Colosseum

Gezicht op de ruïnes van het Colosseum vanuit de Palatijn. Over de ruïnes lopen groepjes mensen. Met onderschrift in het Latijn.

Steniging van Nabot, Philips Galle

Steniging van Nabot, Philips Galle

Voor de poorten van de stad wordt Nabot gestenigd. Hij knielt op de grond en jonge mannen bekogelen hem met stenen. Rechts arriveren twee mannen met een nieuwe mand met stenen. Door de stadspoort is te zien hoe... More

Johann Sadeler I - Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem

Johann Sadeler I - Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem

Illustratie van het twaalfde geloofsartikel (het eeuwig leven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Een engel heeft Johannes de Evangelist naar een bergtop gedragen en toont hem het nieuwe Jeruzalem. Johannes... More

Schepping van Eva: 'ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde'

Schepping van Eva: 'ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper va...

Het eerste geloofsartikel: het geloof in één God, Schepper van hemel en aarde. God de Vader schept Eva uit Adams rib. Rechts op de achtergrond buigt God de Vader zich over Adam en blaast hem leven in. Links de ... More

Viering van Pesach in het beloofde land

Viering van Pesach in het beloofde land

In het kamp vieren de Israëlieten voor het eerst Pesach in het beloofde land. In een tent eten mensen, met een staf in de hand, van de Pesach maaltijd. Rechts op de achtergrond ontmoet Jozua een engel met zwaar... More

Johannes Wierix - Leger van Antiochus Epifanes doodt Israëlieten

Johannes Wierix - Leger van Antiochus Epifanes doodt Israëlieten

Israëlieten die het gebod van Antiochus Epifanes hedden genegeerd worden op sabbat aangevallen en afgeslacht - mannen, vrouwen en kinderen - door het leger van de koning. Onder de voorstelling een verwijzing in... More

Jacob de Weert - Begrafenis van Johannes de Doper

Jacob de Weert - Begrafenis van Johannes de Doper

Vier discipelen van Johannes de Doper dragen een brancard met zijn lichaam door de gevangenis. In de verte graven twee figuren buiten een graf. Onder de voorstelling bevindt zich een tweeregelige, Latijnse teks... More

Huwelijk van Tobias en Sara - Rijksmuseum public domain dedication image

Huwelijk van Tobias en Sara - Rijksmuseum public domain dedication ima...

Raguel geeft zijn dochter Sara ten huwelijk aan Tobias. Naast Tobias staat de aartsengel Rafaël. Rechts in de achtergrond zit het paar biddend in een slaapkamer. In de ondermarge een vierregelige Latijnse tekst.

Adriaen Collaert - Aarde - Engraving, Public domain image

Adriaen Collaert - Aarde - Engraving, Public domain image

Het element aarde, gepersonifieerd door de naakte godin Cybele. Cybele draagt een muurkroon en houdt een bos bloemen in haar ene hand en in haar andere hand een maquette van een stad. Ze is omringd door de vruc... More

Adriaen Collaert - Aarde - Engraving, Public domain image

Adriaen Collaert - Aarde - Engraving, Public domain image

Het element aarde, gepersonifieerd door de naakte godin Cybele. Cybele draagt een muurkroon en houdt een bos bloemen in haar ene hand en in haar andere hand een maquette van een stad. Ze is omringd door de vruc... More

Crispijn van de Passe I - Februari: Vastenavond

Crispijn van de Passe I - Februari: Vastenavond

De maand februari: interieur met gemaskerde figuren en een dobbelend paar rond een tafel die Vastenavond vieren. Rechtsboven het teken van de dierenriem dat bij de maand februari hoort: Vissen. De prent heeft e... More

Johann Sadeler I - Offer van Abel

Johann Sadeler I - Offer van Abel

Het offer van Abel. Op de voorgrond Abels offeraltaar, waarop schapen worden geofferd. De rook gaat omhoog. Op de achtergrond Kaïns offeraltaar, waarop groenten worden geofferd. De rook van het offer stijgt nie... More

David verschuilt zich voor het leger van Saul

David verschuilt zich voor het leger van Saul

Saul zoekt in de wildernis van Zif met zijn leger naar David. Linksvoor zitten David en zijn manschappen verscholen in een grot. De prent heeft een Latijns onderschrift met uitleg en rechts in de hoek een vers ... More

Roeland van Bolten - Kruisiging

Roeland van Bolten - Kruisiging

Middenplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstaanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen... More

Maria en kind met Johannes de Doper

Maria en kind met Johannes de Doper

In een rond kader Maria met het Christuskind op haar schoot. Op de achtergrond de jonge Johannes de Doper. Onder het kader een Latijnse tekst in een banderol.

H. Euthimius de Grote en H. Theoctistus Hegumen als kluizenaars

H. Euthimius de Grote en H. Theoctistus Hegumen als kluizenaars

De heilige Euthimius de Grote en Theoctistus Hegumen leven samen nabij Jericho als kluizenaars in een grot. Euthymius bestudeert zittend in de grot een boek terwijl Theoctistus al wandelend langs een beek zich ... More

Heiligen Paulus, Johannes, Cecilia, Petrus en Maria Magdalena

Heiligen Paulus, Johannes, Cecilia, Petrus en Maria Magdalena

Heiligen Paulus, Johannes, Cecilia, Petrus en Maria Magdalena staan treurend bij elkaar met boven hen een groep musiserende engelen. Boven het hoofd van de centrale vrouwenfiguur staat het opschrift S Maria maa... More

Abraham de Bruyn - Kleding van Ottomaanse soldaten rond 1580

Abraham de Bruyn - Kleding van Ottomaanse soldaten rond 1580

Prent uit een boek over zestiende-eeuwse kleding rond 1580. Vier soldaten uit het Ottomaanse leger. Alle vier zijn anders gekleed. Van links naar rechts: een janitsaar met een geweer, een artillerie-specialist ... More

Titelprent van de serie over de zeven planeten en de zeven leeftijden

Titelprent van de serie over de zeven planeten en de zeven leeftijden

In een ovaal de Latijnse titel, omschrijving en het adres van de uitgever. Aan weerszijden van de ovaal de vier personificaties van de vier temperamenten en de symbolen voor de vier elementen. Rechtsboven Venus... More

Tweede dag van schepping: God scheidt de watermassa's in hemel en zee

Tweede dag van schepping: God scheidt de watermassa's in hemel en zee

Tweede dag van schepping: God scheidt de watermassa's in hemel en zee. In medaillon met als opschrift een bijbeltekst in Latijn uit Genesis 1, binnen rechthoekige omlijsting.

Raphael Sadeler I - Gehoor - Engraving, Public domain image

Raphael Sadeler I - Gehoor - Engraving, Public domain image

Personificatie van het Gehoor: een vrouw zit op de grond en stemt haar luit. Naast haar een viola de gamba. Om haar heen op de grond liggen verschillende muziekinstrumenten en open muziekboekjes. Linksachter ee... More

Allegorie van de aardse liefde - Engraving, Public domain image

Allegorie van de aardse liefde - Engraving, Public domain image

Zes putti muilkorven een leeuw. Cupido vliegt met pijl en boog naar hen toe. Ze bewijzen de kracht van de aardse liefde. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Johann Sadeler I - Paulus wordt door de joden aangevallen

Johann Sadeler I - Paulus wordt door de joden aangevallen

In Jeruzalem wordt Paulus wordt door de joden aangevallen en met stenen bekogeld. Soldaten komen hem beschermen. Op de achtergrond spreekt Paulus het Joodse volk toe voor de tempel. Met een Latijns onderschrift... More

Berenjacht, Philips Galle - Engraving, Public domain image

Berenjacht, Philips Galle - Engraving, Public domain image

Mannen jagen met speren op twee beren. Ook jachthonden worden ingezet. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een serie van 54 prenten.

Hieronymus Wierix - H. Teresa van Avila

Hieronymus Wierix - H. Teresa van Avila

De heilige Teresa van Avila heeft haar handen gevouwen in gebed. Naast haar een spinrok. Ze kijkt op naar de duif van de Heilige Geest. Vanaf haar mond een banderol met een opschrift in het Latijn. Op de achter... More

Cornelius knielt voor Petrus, Philips Galle

Cornelius knielt voor Petrus, Philips Galle

De centurio Cornelius knielt voor de apostel Petrus. In de achtergrond doopt Petrus Cornelius en de rest van zijn familie, in bijzijn van de Heilige Geest in de vorm van een duif. De prent heeft een Latijns ond... More

Vijzel met opschrift: AMOR VINCIT OMNIA ANNO 1582

Vijzel met opschrift: AMOR VINCIT OMNIA ANNO 1582

De gegoten ronde vijzel verbreedt zich naar boven toe, heeft een hoge uitkragende geprofileerde rand en een uitlopende geprofileerde voet. Op de rand in Latijnse majuskels het opschrift AMOR OMNIA ANNO 1582 met... More

Ruiterportret van Maurits, prins van Oranje

Ruiterportret van Maurits, prins van Oranje

Ruiterportret van Maurits. Linksboven zijn wapen en rechtsboven de Oranjeboom. Op de achtergrond een veldslag. In de bovenmarge een regel Franse tekst. In de ondermarge vier regels Latijnse tekst.

Susanna, Hendrick Goltzius, Dutch

Susanna, Hendrick Goltzius, Dutch

Susanna, ten halven lijve afgebeeld in een ovaal. De handen gevouwen, blik gericht naar de hemel. Op de achtergrond rechts is Susanna badend weergegeven, terwijl ze bespied wordt door de ouderlingen. Rondom het... More

Adriaen Collaert - Hengst uit Anatolië

Adriaen Collaert - Hengst uit Anatolië

Een Anatolische hengst in profiel. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van het eerste deel van een 39-delige serie over de paardenrassen uit Koninklijke stallen van Don Juan van Oostenrijk.

Hieronymus Wierix - Paard uit Rome en een draagmerrie

Hieronymus Wierix - Paard uit Rome en een draagmerrie

Een Romeinse hengst en een draagmerrie. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van het eerste deel van een 39-delige serie over de paardenrassen uit Koninklijke stallen van Don Juan van Oostenrijk.

Sculptuur van Marsyas - Rijksmuseum public domain dedication image

Sculptuur van Marsyas - Rijksmuseum public domain dedication image

Onderschrift in het Latijn. Prent maakt deel uit van een album.

Sculptuur van Venus en Amor - Engraving, Public domain image

Sculptuur van Venus en Amor - Engraving, Public domain image

Onderschrift in het Latijn. Prent maakt deel uit van een album.

Hans Collaert I - Ester beschuldigt Haman tijdens de maaltijd

Hans Collaert I - Ester beschuldigt Haman tijdens de maaltijd

Koning Ahasveros en zijn ambtenaar Haman zitten bij Ester aan tafel. Ester beschuldigt Haman van de geplande moord op het Joodse volk. Op de achtergrond is te zien hoe Haman vervolgens knielt bij het bed van ko... More

Hans Collaert I - Jozefs broers met Benjamin voor Jozef

Hans Collaert I - Jozefs broers met Benjamin voor Jozef

Jozefs broers zijn met hun kleine broer Benjamin teruggekeerd naar Egypte en knielen voor Jozef. Hij nodigt hen uit voor een maaltijd. Linksachter zitten de broers tegenover Jozef aan de maaltijd. Geheel op de ... More

Hans Collaert I - Ibsan en Jefta

Hans Collaert I - Ibsan en Jefta

Op de voorgrond de zevende en achtste Rechter van Israel: Ibsan en Jefta. Op de achtergrond twee verhalen uit hun tijd. Rechts offert Jefta zijn eigen dochter aan God. Links de bruiloft van de dertig zonen van ... More

Maerten de Vos - Gideon en de schapenvacht

Maerten de Vos - Gideon en de schapenvacht

Gideon knielt neer bij de schaapsvacht. De dauw valt alleen op de schaapsvacht. Rechts op de achtergrond knielt Gideon voor de tweede maal bij de schaapsvacht. Dit keer valt de dauw alleen rond de schaapsvacht ... More

Hans Collaert I - Ahasveros geeft zijn ring aan Haman

Hans Collaert I - Ahasveros geeft zijn ring aan Haman

Koning Ahasveros geeft zijn zegelring aan Haman, waarmee Haman uit naam van de koning zijn plan kan laten uitvoeren om alle Joden ter dood te laten brengen. Op de achtergrond wordt het besluit verkondigd. Een g... More

Europa, Philips Galle - Rijksmuseum public domain dedication image

Europa, Philips Galle - Rijksmuseum public domain dedication image

Een staande vrouw met kroon en scepter. In de rechterhand heeft zij een druiventros. Onder de voorstelling twee regels tekst in het Latijn. De prent maakt deel uit van een album.

Vlijt, Philips Galle - Engraving, Public domain image

Vlijt, Philips Galle - Engraving, Public domain image

Een vrouw met op haar hoed en aan haar schoenen twee vleugels en in haar rechterhand een zweep. Op de voorgrond bewegen zich een aantal mieren voort. Mieren zijn het symbool van vlijt en arbeid. Onder de voorst... More

Elia voor de tweede maal bij koning Achab

Elia voor de tweede maal bij koning Achab

De profeet Elia is door Obadja, hofmeester van koning Achab, bij de koning gebracht; deze spreekt Elia aan met de woorden: 'Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort?'. Hierop legt Elia uit da... More

Antonie Wierix II - Jona uitgespuwd door de vis

Antonie Wierix II - Jona uitgespuwd door de vis

Na drie dagen en nachten in de buik van de vis overleefd te hebben spuwt de vis Jona uit op het land. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Jona 2. Deze prent maakt deel uit ... More

Previous

of 218

Next