PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

latin language

21,061 media by topicpage 1 of 211
Latijns grafschrift

Latijns grafschrift

Stukje lei met ingekraste inscriptie. Afkomstig uit Deventer. Was ooit samen met twee andere in een stuk papier gewikkeld.

Latijns grafschrift

Latijns grafschrift

Stukje lei met ingekraste inscriptie. Afkomstig uit Deventer. Was ooit samen met twee andere in een stuk papier gewikkeld.

Altaarkruis op standaard, bronze

Altaarkruis op standaard, bronze

Het voorwerp bestaat uit een voet en een kruis. Deze zijn gegoten, geciseleerd en op enkele plaatsen gegraveerd, en vervolgens verguld. De ronde voet is geplaatst op drie poten, welke de vorm van draken hebben,... More

Epitaaf of memorietafel, opgegraven te Utrecht bij het oude Minderbroederklooster (fragment)

Epitaaf of memorietafel, opgegraven te Utrecht bij het oude Minderbroe...

Twee fragmenten in witte zandsteen met latijns opschrift in Renaissance letters, beide met eierlijst. Fragment A is het grootst. Opgegraven te Utrecht bij het oude Minderbroederklooster.

Kist van gepolychromeerd hout en versierd met verguld stucco in de vorm van wapenschilden met opschriften in het Latijn

Kist van gepolychromeerd hout en versierd met verguld stucco in de vor...

Kleine kist van gepolychromeerd populierenhout, met versieringen in verguld stucco bestaande uit bladranken met aan de voorkant in het midden en op het deksel een draak geflankeerd door wapenschilden met opschr... More

De dood van Lucretia, Israhel van Meckenem

De dood van Lucretia, Israhel van Meckenem

In het bijzijn van een aantal soldaten en vrouwen doorsteekt Lucretia zich met een zwaard. In een zijvertrek is weergegeven hoe ze verkracht werd door de zoon van Tarquinius Superbus. Onder de voorstelling een ... More

Johannes de Evangelist, Israhel van Meckenem

Johannes de Evangelist, Israhel van Meckenem

Johannes de Evangelist, staand in een landschap, een boek op de arm waarop een lam ligt. Achter zijn hoofd een banderol met Latijnse tekst.

Man van Smarten tussen Maria en Johannes de Evangelist

Man van Smarten tussen Maria en Johannes de Evangelist

Ronde voorstelling van Christus voor het kruis, ondersteund door Maria en Johannes de Evangelist. Latijns randschrift in gotisch schrift.

Allegorie op afgunst met vrouw staand in vuur met pijl en hond

Allegorie op afgunst met vrouw staand in vuur met pijl en hond

Allegorie op de hoofdzonde Afgunst met vrouw staand in vuur met pijl en kleine hond in haar handen. Achter haar zijn bladeren weergegeven met daarop de Latijnse termen voor de overige zes hoofdzonden. Op de gro... More

Wapens van de families Scheurl en Zinger

Wapens van de families Scheurl en Zinger

Wapens van Albrecht Scheurl (links) en Anna Zingel (rechts); erboven een fantasiewezen zoals het ook voorkomt op het wapen van Scheurl (klimmende geit met als voorpoten adelaarsklauwen); eronder een engeltje me... More

Tempel met graf van Christus in Jerusalem

Tempel met graf van Christus in Jerusalem

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. De binnenplaats en de ingang van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, links van het ingangsportaal een klokkentoren. De kerk is gebou... More

Indianen, Erhard Reuwich

Indianen, Erhard Reuwich

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. Twee mannen in gesprek met elkaar, de linker in een gewaad van een geestelijke, de rechter in wereldlijke kledij. De mannen worden... More

De Grieken, Erhard Reuwich

De Grieken, Erhard Reuwich

Illustratie voor het boek van Bernhard von Breidenbach, Reise ins Heilige Land. De prent is één van de afbeeldingen van de "nationes christianorum oriantalium", in het hoofdstuk over geloofsgemeenschappen in de... More

Laatste oordeel

Laatste oordeel

Blad uit een bijbel met Latijnse tekst in twee kolommen. In de rechter kolom een voorstelling van het Laatste Oordeel. Christus op een wereldbol, rechts van hem Maria, links Johannes. Daaronder worden de zielen... More

Priscianus, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Priscianus, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Een bloemkelk met een lezende man. De tekst identificeert hem als Priscianus, een Latijns grammaticus. De prent maakt deel uit van een album.

Dansende skeletten, Michel Wolgemut, Germany

Dansende skeletten, Michel Wolgemut, Germany

Vijf dansende en muziekmakende skeletten in een landschap. Daarbij een tienregelige tekst in het Latijn. De prent maakt deel uit van een album.

Transfiguratie van Christus op de berg Tabor

Transfiguratie van Christus op de berg Tabor

Transfiguratie van Christus op de berg Tabor met Mozes en Elia aan zijn zijden. Christus toont zich in zijn goddelijke gedaante aan de apostelen die verschrikt terug deinzen. Rechts op de voorgrond een zittende... More

Boekennar, meester van de haintz nar

Boekennar, meester van de haintz nar

Een boekennar met bril en zotskap zit met een plumeau in de hand achter een lessenaar met aan twee zijden boeken. Met vierregelig vers in het Latijn boven de afbeelding getiteld: De inutilibus libris (over onge... More

Albrecht Durer - Johannes de Evangelist verslindt het boek

Albrecht Durer - Johannes de Evangelist verslindt het boek

Een engel gehuld in een wolk, met een stralend gezicht en met benen als brandende pilaren, verschijnt aan Johannes en geeft hem een boek, dat hij meteen begint op te eten. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in ... More

Albrecht Durer - Engelen houden de vier winden tegen

Albrecht Durer - Engelen houden de vier winden tegen

Vier engelen, linksonder, houden vier winden (in de vorm van vier blazende kopjes) tegen, terwijl een andere engel bij een aantal mensen een kruis op het voorhoofd tekent. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in ... More

Johannes de Evangelist knielt voor Christus temidden van zeven kandelaars

Johannes de Evangelist knielt voor Christus temidden van zeven kandela...

Johannes knielt voor Christus, die troont temidden van zeven kandelaars, een zwaard bij zijn mond, zeven sterren bij zijn rechterhand en een boek in zijn linkerhand. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisc... More

De hoer van Babylon, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

De hoer van Babylon, Albrecht Durer, German, Nuremberg.

Een mooi geklede en gekapte vrouw rijdt op een beest met zeven koppen en tien horens. Vanuit de hemel verschijnt een leger ruiters. Daarnaast twee engelen, van wie één een molensteen vast heeft. Rechts op de ac... More

Albrecht Durer - De zeven engelen met de bazuinen

Albrecht Durer - De zeven engelen met de bazuinen

God overhandigt bazuinen aan zeven engelen in de hemel. Als zij erop blazen, komt er grote rampspoed over de aarde: steden staan in brand, schepen vergaan. Een adelaar weeklaagt over de aardbewoners met de woor... More

Deel van een klassieke triomfboog

Deel van een klassieke triomfboog

Deel van een klassieke triomfboog die zich, blijkens het Latijnse opschrift rechts, in Spanje bevindt: een doorgang en twee zuilen onder een architraaf. Deze prent is onderdeel van een serie prenten van antieke gebouwen.

Man knielend voor een koning

Man knielend voor een koning

Onder de voorstelling een tekst in het Latijn.

Soldaten weerhouden leeuw van aanval op vrouw

Soldaten weerhouden leeuw van aanval op vrouw

Soldaten of jagers te paard en te voet redden vrouw voor aanval van leeuwen. Een hert is gedood en ligt aan de voeten van een vrouw gekleed in wapenrusting. Onder de voorstelling staat een opschrift in het Lati... More

Vervallen klassiek badhuiscomplex (Thermen van Diocletianus)

Vervallen klassiek badhuiscomplex (Thermen van Diocletianus)

Vervallen klassiek badhuiscomplex, namelijk (blijkens het Latijnse onderschrift) de Thermen van Diocletianus: een gewelf op pilaren. Deze prent is onderdeel van een serie prenten van antieke gebouwen.

Matteüs de evangelist

Matteüs de evangelist

De evangelist Matteüs, zittend op een wolk met pen en inktpot in zijn handen. Rechts de engel of gevleugeld mens met banderol met een tekst in het Latijn.