PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

lansmuseet gavleborg

13,526 media by topicpage 1 of 136
Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande esplanaden.

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden...

Norra Kungsgatan hörnet av Drottninggatan utsikt söderut. I bakgrunden till vänster Rettigska villan med adress Södra Kungsgatan 1. Bilden är tagen före branden 1869. Huset närmast till vänster står i nuvarande... more

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filius, del 1850. Tr. hos E.A. Lundgren.

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filiu...

Sandviken, minne av den 30 juli 1850.J.A. et T.Linder , pater et filius, del 1850. Tr. hos E.A. Lundgren.

Född: 1819, död: 1888 Son till Anders Hedman och bror till Anton Mauritz Hedman.

Född: 1819, död: 1888 Son till Anders Hedman och bror till Anton Mauri...

Född: 1819, död: 1888 Son till Anders Hedman och bror till Anton Mauritz Hedman.

Född: 1813 Död: 1869 Även verksam som tobaksfabrikör. Son till Anders Hedman och bror till Carl August Hedman.

Född: 1813 Död: 1869 Även verksam som tobaksfabrikör. Son till Anders ...

Född: 1813 Död: 1869 Även verksam som tobaksfabrikör. Son till Anders Hedman och bror till Carl August Hedman.

Sigrid Bredenberg, 1859.

Sigrid Bredenberg, 1859.

Sigrid Bredenberg, 1859.

Gefle Bangård 1859.

Gefle Bangård 1859.

Gefle Bangård 1859.

Bilden återger Ryttmästare Löthman. Bilden tagen på 1860-talet av Fotograf Amanda Gussander.

Bilden återger Ryttmästare Löthman. Bilden tagen på 1860-talet av Foto...

Bilden återger Ryttmästare Löthman. Bilden tagen på 1860-talet av Fotograf Amanda Gussander.

Fyra herrar på 1860-talet. Den fjärde personen på bilden kan vara farbrikör Oest.

Fyra herrar på 1860-talet. Den fjärde personen på bilden kan vara farb...

Fyra herrar på 1860-talet. Den fjärde personen på bilden kan vara farbrikör Oest.

Robert Bäcklin, 1860.

Robert Bäcklin, 1860.

Robert Bäcklin, 1860.

Snickarmäst. Elmström, Wästerås, 1860-talet.

Snickarmäst. Elmström, Wästerås, 1860-talet.

Snickarmäst. Elmström, Wästerås, 1860-talet.

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Gustafsbro utanför Gävle 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Okänt barnporträtt. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Okänt barnporträtt. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Okänt barnporträtt. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Bild möjligen en av systrarna Gussander, tagen på 1860-talet Foto: Amanda Gussander

Bild möjligen en av systrarna Gussander, tagen på 1860-talet Foto: Ama...

Bild möjligen en av systrarna Gussander, tagen på 1860-talet Foto: Amanda Gussander

Tre okända män, Upsala i Maj 1860

Tre okända män, Upsala i Maj 1860

Tre okända män, Upsala i Maj 1860

Troligen bild av barnen Tynell. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Troligen bild av barnen Tynell. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Guss...

Troligen bild av barnen Tynell. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Bryggeriet Gustafsbro utanför Gävle på 1860-talet. Gefle Bryggeri AB.

Sjökapten. Hemström.

Sjökapten. Hemström.

Sjökapten. Hemström.

Gerhard Lovisin. Under löjtnant vid kungliga svea artilleri regemente. År 1860.

Gerhard Lovisin. Under löjtnant vid kungliga svea artilleri regemente....

Gerhard Lovisin. Under löjtnant vid kungliga svea artilleri regemente. År 1860.

Drottninggatan och Rådhustorget på 1860-talet. I mitten Pehr Ennes' hus. Foto av F. Tollins litografi.

Drottninggatan och Rådhustorget på 1860-talet. I mitten Pehr Ennes' hu...

Drottninggatan och Rådhustorget på 1860-talet. I mitten Pehr Ennes' hus. Foto av F. Tollins litografi.

Gustafsbro utanför Gävle. 1860-talet.Foto: Amanad Gussander

Gustafsbro utanför Gävle. 1860-talet.Foto: Amanad Gussander

Gustafsbro utanför Gävle. 1860-talet.Foto: Amanad Gussander

Fru Elmström, g.m. Snickarmäst. E., Wästerås, 1860-talet.

Fru Elmström, g.m. Snickarmäst. E., Wästerås, 1860-talet.

Fru Elmström, g.m. Snickarmäst. E., Wästerås, 1860-talet.

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköldska skissblocket från 1860-talet.

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköld...

Jädrans station från Sandviken av A. Blombergsson i det s.k. Adelsköldska skissblocket från 1860-talet.

Vaktmästare v. Läroverketmed makaWästerås1860-talet

Vaktmästare v. Läroverketmed makaWästerås1860-talet

Vaktmästare v. Läroverketmed makaWästerås1860-talet

Möjligen bild av fotografen Amanda Gussander. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Möjligen bild av fotografen Amanda Gussander. Tagen på 1860-talet. Fot...

Möjligen bild av fotografen Amanda Gussander. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Nicoline? S...? Micoline S...? (svårt att tyda)Hotell Fenix1860-talet

Nicoline? S...? Micoline S...? (svårt att tyda)Hotell Fenix1860-talet

Nicoline? S...? Micoline S...? (svårt att tyda)Hotell Fenix1860-talet

Verksam som lärare vid Allmänna Läroverket i Gävle på 1860-talet.

Verksam som lärare vid Allmänna Läroverket i Gävle på 1860-talet.

Verksam som lärare vid Allmänna Läroverket i Gävle på 1860-talet.

Möjligen bild tagen på fotografen Amanda Gussander. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Möjligen bild tagen på fotografen Amanda Gussander. Tagen på 1860-tale...

Möjligen bild tagen på fotografen Amanda Gussander. Tagen på 1860-talet. Foto: Amanda Gussander.

Gravild Björkgren 1851-1913 vid 10 års ålder. Enligt uppgift taget hos den första fotografen i Stockholm. Orginalet på skinn. (s.k panotyp) finns i Länsmuseets ägo.

Gravild Björkgren 1851-1913 vid 10 års ålder. Enligt uppgift taget hos...

Gravild Björkgren 1851-1913 vid 10 års ålder. Enligt uppgift taget hos den första fotografen i Stockholm. Orginalet på skinn. (s.k panotyp) finns i Länsmuseets ägo.

Kadetten Rolf Schenström sedermera Löjtnant vid Nerikes regemente. År 1863.

Kadetten Rolf Schenström sedermera Löjtnant vid Nerikes regemente. År ...

Kadetten Rolf Schenström sedermera Löjtnant vid Nerikes regemente. År 1863.

Gerhard Westfeldt. År 1863.

Gerhard Westfeldt. År 1863.

Gerhard Westfeldt. År 1863.

Landskamrer1863

Landskamrer1863

Landskamrer1863

Skomakare O. Zetterström, född 1816, 1864.

Skomakare O. Zetterström, född 1816, 1864.

Skomakare O. Zetterström, född 1816, 1864.

Fyra Gävlebor på 1860-talet. Personerna i bild är uppräknade från vänster till höger: Rammberg, C. J. Fernqvist, Ramström och Georg Lindgren.

Fyra Gävlebor på 1860-talet. Personerna i bild är uppräknade från väns...

Fyra Gävlebor på 1860-talet. Personerna i bild är uppräknade från vänster till höger: Rammberg, C. J. Fernqvist, Ramström och Georg Lindgren.

Familjen Olof Adolf Brodin. Personerna längst fram i bilden är fadern Olof (Adolf) Brodin med hustru Chatarina Kristina Brodin.Bakre raden till vänster: Olof (August) Brodin och dennes syster Elisabeth Charlotta (f. 1836) med man sjökapten Claes Engelbrekt Almgren (född 1833-11-01). Paret gifta 1864.Längst till höger sannolikt Catharina Brodins dotter i första giftet: Johanna Carolina Öberg (f. 1825)Fotot Taget före faderns död 1867 och efter dotterns giftermål 1864.

Familjen Olof Adolf Brodin. Personerna längst fram i bilden är fadern ...

Familjen Olof Adolf Brodin. Personerna längst fram i bilden är fadern Olof (Adolf) Brodin med hustru Chatarina Kristina Brodin.Bakre raden till vänster: Olof (August) Brodin och dennes syster Elisabeth Charlott... more

Possetionaten Adolf von Bahr. År 1864.

Possetionaten Adolf von Bahr. År 1864.

Possetionaten Adolf von Bahr. År 1864.

Fröken Emy Reuterskiöld. År 1864.

Fröken Emy Reuterskiöld. År 1864.

Fröken Emy Reuterskiöld. År 1864.

Fru Augusta von Bahr. f. Holmström. År 1864.

Fru Augusta von Bahr. f. Holmström. År 1864.

Fru Augusta von Bahr. f. Holmström. År 1864.

Lenard Reuterskiöld. Kunglig sekreterare. År 1864.

Lenard Reuterskiöld. Kunglig sekreterare. År 1864.

Lenard Reuterskiöld. Kunglig sekreterare. År 1864.

Gerhard Schenström löjtnant vid kungliga dalregementet år 1864.

Gerhard Schenström löjtnant vid kungliga dalregementet år 1864.

Gerhard Schenström löjtnant vid kungliga dalregementet år 1864.

Öfver Jägmästare Ludvig von Bahr år 1864.

Öfver Jägmästare Ludvig von Bahr år 1864.

Öfver Jägmästare Ludvig von Bahr år 1864.

Carl Wilhelm Sebardt, 1864.

Carl Wilhelm Sebardt, 1864.

Carl Wilhelm Sebardt, 1864.

Fogelberg, 1864.

Fogelberg, 1864.

Fogelberg, 1864.

Journalist Calle Hjorth, 1865.Tidningsnov.

Journalist Calle Hjorth, 1865.Tidningsnov.

Fotografiet är stämplat Söderhamn på baksidan.

Pastor Carl Johan Forslund, död 1873. Kyrkoherde i Alsike.

Pastor Carl Johan Forslund, död 1873. Kyrkoherde i Alsike.

Pastor Carl Johan Forslund, död 1873. Kyrkoherde i Alsike.

Robert Bäcklin, 1866.

Robert Bäcklin, 1866.

Robert Bäcklin, 1866.

Fröken Gusten von Bahr år 1866.

Fröken Gusten von Bahr år 1866.

Fröken Gusten von Bahr år 1866.

Fritz Kellner.

Fritz Kellner.

Fritz Kellner.

Dr. Oscar Montelius. 1869.

Dr. Oscar Montelius. 1869.

Dr. Oscar Montelius. 1869.

Utsikt från Heliga Trefaldighets kyrkas torn mot Söder efter branden 1869.

Utsikt från Heliga Trefaldighets kyrkas torn mot Söder efter branden 1...

Utsikt från Heliga Trefaldighets kyrkas torn mot Söder efter branden 1869.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Utsikt från kyrktornet österut. Återuppbyggnad efter branden 1869.

Gävle stad – Väster.Heliga Terfaldighets kyrka sedd från Stapeltorget, före 1869 års brand.

Gävle stad – Väster.Heliga Terfaldighets kyrka sedd från Stapeltorget,...

Gävle stad – Väster.Heliga Terfaldighets kyrka sedd från Stapeltorget, före 1869 års brand.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Hanebo kyrka omkring 1870.

Snickarmästare Eriksson, Wästerås, 1870-talet

Snickarmästare Eriksson, Wästerås, 1870-talet

Snickarmästare Eriksson, Wästerås, 1870-talet

Fru Eriksson g. m. Snickarmäst. E. Wästerås, 1870-talet.

Fru Eriksson g. m. Snickarmäst. E. Wästerås, 1870-talet.

Fru Eriksson g. m. Snickarmäst. E. Wästerås, 1870-talet.

Ida Eckhéll. Pojke och flicka i folkdräkter, 1871.

Ida Eckhéll. Pojke och flicka i folkdräkter, 1871.

Ida Eckhéll. Pojke och flicka i folkdräkter, 1871.

Sjökapten C. R. Gullbergson.Påskrift baksida "Till C W Grundberg, från C. R. Gullbergsson"Skeppar på svenska Barken "Monitor" av Gävle.

Sjökapten C. R. Gullbergson.Påskrift baksida "Till C W Grundberg, från...

Sjökapten C. R. Gullbergson.Påskrift baksida "Till C W Grundberg, från C. R. Gullbergsson"Skeppar på svenska Barken "Monitor" av Gävle.

10 september 1873

10 september 1873

10 september 1873

Robert Bäcklin, 1873.

Robert Bäcklin, 1873.

Robert Bäcklin, 1873.

Daniel Arnström.

Daniel Arnström.

Daniel Arnström.

Mia Eckill, 1873.

Mia Eckill, 1873.

Mia Eckill, 1873.

Nygatan, 1873.

Nygatan, 1873.

Nygatan, 1873.

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874.  Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren utökas med uppköp av flera sågverk. 1890 genomfördes förvärvet av de s.k. Hamrångeverken, som tillförde bolaget 24 000 hektar skog. 1897 förvärvades 91 000 hektar skog samt sågverk och snickerifabrik i Askesta med tillhörande lastageplats i Sandarne från Svartviks AB. Med på köpet följde även Marma–Sandarne Järnväg

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken...

Fabriken i Bergvik. Grundad av Carl Daniel Ekman 1874. Sulfitfabriken kom att vara den första i sitt slag i världen. Verksamheten kom under de följande åren utökas med uppköp av flera sågverk. 1890 genomfördes... more

Ida Rudolfina Berggrén  21/9 1834, Brud 19/11 1858, d. 2/9 1875.Ida Aurora Wilhelmina Berggrén 29/7 1864.Anna Maria Mathilda Berggrén  12/1 1866.Ellen Lovisa Ulrika Berggrén  15/2 1867.Juni 1875.

Ida Rudolfina Berggrén 21/9 1834, Brud 19/11 1858, d. 2/9 1875.Ida Au...

Ida Rudolfina Berggrén 21/9 1834, Brud 19/11 1858, d. 2/9 1875.Ida Aurora Wilhelmina Berggrén 29/7 1864.Anna Maria Mathilda Berggrén 12/1 1866.Ellen Lovisa Ulrika Berggrén 15/2 1867.Juni 1875.

Hedvig Maria Elisabeth Berggrén, född 15/7 1873.Foto 1875.

Hedvig Maria Elisabeth Berggrén, född 15/7 1873.Foto 1875.

Hedvig Maria Elisabeth Berggrén, född 15/7 1873.Foto 1875.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren ...

Nygatan på 1870-talet. Till höger Centralhotellet uppfört mellan åren 1875-1876.

Robert Bäcklin, 1875.

Robert Bäcklin, 1875.

Robert Bäcklin, 1875.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

En fest i samband med fotograf Forsbäcks andra bröllop 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Handlande Per Englunds i Kallbäck. Efter branden 1876.

Robert Bäcklin, 1876.

Robert Bäcklin, 1876.

Robert Bäcklin, 1876.

Robert Bäcklin, 1877.

Robert Bäcklin, 1877.

Robert Bäcklin, 1877.

Nils Hägg 1877.

Nils Hägg 1877.

Nils Hägg 1877.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Lina Hägg 1878.

Lina Hägg 1878.

Lina Hägg 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Vid stambanebyggandet i "Röstboskärningen" 1878.

Stambanebyggandet 1878.

Stambanebyggandet 1878.

Stambanebyggandet 1878.

Engelb, Lindstedt 1878.

Engelb, Lindstedt 1878.

Engelb, Lindstedt 1878.

Stambanebygget 1878.

Stambanebygget 1878.

Stambanebygget 1878.

Fru Bäcklin. Baksida foto: Fru Krist. Lov. Bäcklin. Född Tellbom. 65 år.

Fru Bäcklin. Baksida foto: Fru Krist. Lov. Bäcklin. Född Tellbom. 65 å...

Fru Bäcklin. Baksida foto: Fru Krist. Lov. Bäcklin. Född Tellbom. 65 år.

Fabrikör David Runer, 18/10 1879.

Fabrikör David Runer, 18/10 1879.

Fabrikör David Runer, 18/10 1879.

Axel Wikman. Inspektor.

Axel Wikman. Inspektor.

Axel Wikman. Inspektor.

Enligt påskrift på baksida: David Runer i Stockholmden 18 Augusti 1879.

Enligt påskrift på baksida: David Runer i Stockholmden 18 Augusti 1879...

Fotot sitter på plats i album som har påskrift: Grosshandlare Carlsson.

Remlagare Rundgren kom från Värmland till Fredriksfors pappersbruk och arbetade där, men flyttade sedan till Hybo.Svärfar till Petter Carlsson, Hybo.Tillverkade en tid skosmörja som han kallade "Herkules".Foto från 1880-1890-talet.

Remlagare Rundgren kom från Värmland till Fredriksfors pappersbruk och...

Remlagare Rundgren kom från Värmland till Fredriksfors pappersbruk och arbetade där, men flyttade sedan till Hybo.Svärfar till Petter Carlsson, Hybo.Tillverkade en tid skosmörja som han kallade "Herkules".Foto ... more

Vid invigningen av Ljusdals station 1880. Bilden spegelvänd.

Vid invigningen av Ljusdals station 1880. Bilden spegelvänd.

Vid invigningen av Ljusdals station 1880. Bilden spegelvänd.

Ljusdals kyrka. Äldsta delarna är från 1100-talet. Natten mellan den 15 och 16 augusti 1753 började en brand i klockstapeln som spred sig till kyrkans yttertak. År 1757 återuppbyggdes kyrkan och fick sitt nuvarande utseende.Klockstapeln hade 2 stycken klockor innan branden 1753, men dessa smälte, malmen återanvändes dock till att gjuta de två nya klockorna.

Ljusdals kyrka. Äldsta delarna är från 1100-talet. Natten mellan den 1...

Ljusdals kyrka. Äldsta delarna är från 1100-talet. Natten mellan den 15 och 16 augusti 1753 började en brand i klockstapeln som spred sig till kyrkans yttertak. År 1757 återuppbyggdes kyrkan och fick sitt nuvar... more

Elna Brundins far Lars Olsson från Sunne i Värmland, ca 1882.

Elna Brundins far Lars Olsson från Sunne i Värmland, ca 1882.

Elna Brundins far Lars Olsson från Sunne i Värmland, ca 1882.

Anna Lindberg, 1882 8/8.

Anna Lindberg, 1882 8/8.

Anna Lindberg, 1882 8/8.

Elsa och C. G. Berg, 1883.

Elsa och C. G. Berg, 1883.

Elsa och C. G. Berg, 1883.

Stina Bellander, 1883.

Stina Bellander, 1883.

Stina Bellander, 1883.

1884

1884

1884

Robert Bäcklin, 1884.

Robert Bäcklin, 1884.

Robert Bäcklin, 1884.

Wilhelm Lindeberg född 1861 död: 1941. Gävles första stadsbibliotekarie 1907-1931. Innan dess verksam som grosshandlare. Lindeberg hade ett stort intresse för Gävles personhistoria och samlade på visitkort. En samling som idag finns i länsmuseets ägo. Han författade också böcker med bilder på viktiga Gävle personer, ett exempel är "Gävle Ett bildgaleri" från 1924. Enligt uppgift blev Agda Sjöberg sedermera fru Lindeberg.

Wilhelm Lindeberg född 1861 död: 1941. Gävles första stadsbibliotekari...

Wilhelm Lindeberg född 1861 död: 1941. Gävles första stadsbibliotekarie 1907-1931. Innan dess verksam som grosshandlare. Lindeberg hade ett stort intresse för Gävles personhistoria och samlade på visitkort. En ... more

Efr. Ekström, 22/2 1884, Färila.Disponent, Ledamot af Kommunalfullmäkt.

Efr. Ekström, 22/2 1884, Färila.Disponent, Ledamot af Kommunalfullmäkt...

Efr. Ekström, 22/2 1884, Färila.Disponent, Ledamot af Kommunalfullmäkt.

Gerda Thomson.Påskrift baksida: Gerda 18 år.

Gerda Thomson.Påskrift baksida: Gerda 18 år.

Gerda Thomson.Påskrift baksida: Gerda 18 år.

Herr Weslen, född 1828,1885

Herr Weslen, född 1828,1885

Herr Weslen, född 1828,1885

Utsikt från Heliga Trefaldighet kyrkas torn över södra stadsdelarna.

Utsikt från Heliga Trefaldighet kyrkas torn över södra stadsdelarna.

Utsikt från Heliga Trefaldighet kyrkas torn över södra stadsdelarna.

Rallare i Grustaget på "Kala-Hea" i Hybo. Foto fr. 1886-87.Sittande längst t.v.  Jon Larson-Vinder,Säljesta Järvsö.Sittande längst t.h. Krug, Järvsö.Stående längst t.h. troligen lastarbasen som hette Hollsten.Stående vid skorstenen, bromarbasen Petter Karlsson, Hybo.Sittande(med stocken i knävecket) Erik Jonsson, Sjövästa Järvsö. Brorson till spelmannen From Olle.

Rallare i Grustaget på "Kala-Hea" i Hybo. Foto fr. 1886-87.Sittande lä...

Rallare i Grustaget på "Kala-Hea" i Hybo. Foto fr. 1886-87.Sittande längst t.v. Jon Larson-Vinder,Säljesta Järvsö.Sittande längst t.h. Krug, Järvsö.Stående längst t.h. troligen lastarbasen som hette Hollsten.S... more

Året 1888. På Lennersta (Lännersta)

Året 1888. På Lennersta (Lännersta)

Året 1888. På Lennersta (Lännersta)

Robert Bäcklin 1888.

Robert Bäcklin 1888.

Robert Bäcklin 1888.

Gustaf Swedlund, Karlberg Militärhägskolan

Gustaf Swedlund, Karlberg Militärhägskolan

Gustaf Swedlund, Karlberg Militärhägskolan

Läsbarn i Skog födda 1876. Tredje från vänster i första raden är en Schönning från Älgnäs. Rakt bakom honom vänd mot vänster är Gustaf Adolf Nyberg från Ellagård i Skog. Han blev ingenjör vid Maskinverken.

Läsbarn i Skog födda 1876. Tredje från vänster i första raden är en Sc...

Läsbarn i Skog födda 1876. Tredje från vänster i första raden är en Schönning från Älgnäs. Rakt bakom honom vänd mot vänster är Gustaf Adolf Nyberg från Ellagård i Skog. Han blev ingenjör vid Maskinverken.