The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

landslides in norway

19 media by topicpage 1 of 1
Bjerkeskog ødelagt af Landskred i Junkerdalen - no-nb digifoto 20160317 00037 bldsa NGU0371

Bjerkeskog ødelagt af Landskred i Junkerdalen - no-nb digifoto 2016031...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling Junkerdalen, Saltdal, Nordland

Bldsa GH03 00006 Dislokationsfald ved Neselven, Asker - no-nb digifoto 20150623 00353 bldsa GH03 00006

Bldsa GH03 00006 Dislokationsfald ved Neselven, Asker - no-nb digifoto...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Tittel og kommentarer skrevet på fotografiet av Per Holmsen, sønn av G.H. og H. R.-H. Nesbru,Neselva, Asker, Akershus

Dislokationsfald ved Neselven, Asker - no-nb digifoto 20150623 00354 bldsa GH03 00007

Dislokationsfald ved Neselven, Asker - no-nb digifoto 20150623 00354 b...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Tittel og kommentarer skrevet på fotografiet av Per Holmsen, sønn av G.H. og H. R.-H. Nesbru,Neselva, Asker, Akershus

Ekerraset. Gaardene Sanden (tilvenstre) og nordre Haga (tilhøire) - no-nb digifoto 20150626 00077 bldsa GH 10 00036

Ekerraset. Gaardene Sanden (tilvenstre) og nordre Haga (tilhøire) - no...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Fotografiet lå i konvolutt merket: "Raset på Eker 25/12-1910" Haga gård,Hokksund,Nordre Haga,Sanden gård, Øvre ... More

Ekerraset. Oversigt mod S.E. Ved randen Midtre Haga - no-nb digifoto 20150626 00078 bldsa GH 10 00037

Ekerraset. Oversigt mod S.E. Ved randen Midtre Haga - no-nb digifoto 2...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Fotografiet lå i konvolutt merket: "Raset på Eker 25/12-1910" Haga gård,Hokksund,Midtre Haga gård, Øvre Eiker, Buskerud

Fra lerfaldet paa Eker 25 dec. 1910. NB! Aarstiden! Ekerraset. Glidningsstriper på lere, som angir bevægelsens retning. - no-nb digifoto 20150626 00074 bldsa GH 10 00033

Fra lerfaldet paa Eker 25 dec. 1910. NB! Aarstiden! Ekerraset. Glidnin...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Fotografiet lå i konvolutt merket: "Raset på Eker 25/12-1910" Haga gård,Hokksund,Sanden gård, Øvre Eiker, Buskerud

Fra lerfaldet paa Eker 25. dec. 1910. NB! Aarstiden! Ekerraset. Bølgeformig del av raset ved Vestre Sanden - no-nb digifoto 20150626 00076 bldsa GH 10 00035

Fra lerfaldet paa Eker 25. dec. 1910. NB! Aarstiden! Ekerraset. Bølgef...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Fotografiet lå i konvolutt merket: "Raset på Eker 25/12-1910" Hokksund,Sanden gård,Vestre Sanden gård, Øvre Eik... More

Fra lerfaldet på Eker 25. dec. 1910, NB! Aarstiden! Ekerraset. Frugttrær paa roden udraset ved Midtre Haga. - no-nb digifoto 20150626 00079 bldsa GH 10 00038

Fra lerfaldet på Eker 25. dec. 1910, NB! Aarstiden! Ekerraset. Frugttr...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Fotografiet lå i konvolutt merket: "Raset på Eker 25/12-1910" Haga gård,Hokksund,Midtre Haga gård, Øvre Eiker, Buskerud

Skredet af mai 1908 i norangsdalen, Søndmør - no-nb digifoto 20160330 00116 bldsa NGU0288 (cropped)

Skredet af mai 1908 i norangsdalen, Søndmør - no-nb digifoto 20160330 ...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling Norangsdalen, Stranda, Møre og Romsdal. Bildet kan være tatt nærmere Øye og er i såfall i Ørsta kommune

Skredet af mai 1908 i norangsdalen, Søndmør - no-nb digifoto 20160330 00116 bldsa NGU0288

Skredet af mai 1908 i norangsdalen, Søndmør - no-nb digifoto 20160330 ...

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling Norangsdalen, Stranda, Møre og Romsdal

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00021 NB NS NM 09667

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00021 NB NS NM 09667

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Påskrift arkivark: Vasdragsvæsenet Arkivnummer: 234 Verdal, Nord Trøndelag

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00022 NB NS NM 09668

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00022 NB NS NM 09668

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Påskrift arkivark: Vasdragsvæsenet Arkivnummer: 234

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00023 NB NS NM 09669

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00023 NB NS NM 09669

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Påskrift arkivark: Vasdragsvæsenet Arkivnummer: 234

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00024 NB NS NM 09670

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00024 NB NS NM 09670

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Påskrift arkivark: Vasdragsvæsenet Arkivnummer: 234

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00025 NB NS NM 09671

Vasdragsvæsenet - no-nb digifoto 20160401 00025 NB NS NM 09671

Norsk bokmål: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Påskrift arkivark: Vasdragsvæsenet Arkivnummer: 234

No-nb digibok 2008041613001 0053

No-nb digibok 2008041613001 0053

Norsk bokmål: Illustrasjon hentet fra boken "Lerfaldet i Guldalen i 1345" av Helland, Amund og utgitt av Cammermeyer (Kristiania, [1895])

Plan over de Forhugninger som bleve forfærdiget under Obriste Meitzner Comandoe ved Lerfald udi Størdalens Cantong - no-nb krt 00501

Plan over de Forhugninger som bleve forfærdiget under Obriste Meitzner...

Norsk bokmål: Kart fra Nasjonalbibliotekets kartsamling. Kartet er gitt ut i Håndtegnet (1766) og viser Trøndelag.

Kart over Verdalsraset

Kart over Verdalsraset

Map of Verdalsraset Norsk bokmål: Kart over Verdalsraset

Verdalsraset

Verdalsraset

Norsk bokmål: Kart over Verdalsraset i 1893