The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

landskap

4,910 media by topicpage 1 of 50
Landskapsbilde med gårdsbebyggelse fra Sundet, Røros. Glomma sentralt i bildet.

Landskapsbilde med gårdsbebyggelse fra Sundet, Røros. Glomma sentralt ...

Midt i bildet sees "Nyveien" eller Sundveien, som ble anlgt i 1650-årene. Gamle Sundbrua sentralt i bildet.

Stereoskopi. Nigardsbroen i Jostedal, Luster, Sogn og Fjordane.

Stereoskopi. Nigardsbroen i Jostedal, Luster, Sogn og Fjordane.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Isbre, parti av Folgefonna, Ullensvang, Hordaland. Mann på breen

Stereoskopi. Isbre, parti av Folgefonna, Ullensvang, Hordaland. Mann p...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland fra Skivebakken. Del av panorama.

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland fra Skivebakken. Del av panora...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Ole Bulls villa på Valestrand, Osterøy, Hordaland.

Stereoskopi. Ole Bulls villa på Valestrand, Osterøy, Hordaland.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland med bryggen og havnen.

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland med bryggen og havnen.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Folkegruppe på tunet foran gårdsbygninger, Styvi ved Nærøyfjorden, Aurland, Sogn og Fjordane. Kvinne med vannbøtter og mann med tiner. Utenfor står kjerre.

Stereoskopi. Folkegruppe på tunet foran gårdsbygninger, Styvi ved Nærø...

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

"Drott" i hamnen. Curmans villa i förgrunden. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. Curmans villa i förgrunden. 1800-talets slut.

"Drott" i hamnen. Curmans villa i förgrunden. 1800-talets slut.

Stereoskopi. Parti fra Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane. Vei og bebyggelse langs elv.

Stereoskopi. Parti fra Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane. Vei og be...

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Stereoskopi. Parti fra Vossevangen, Voss, Hordaland med kirke.

Stereoskopi. Parti fra Vossevangen, Voss, Hordaland med kirke.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Fjellandskap med fossestryk, sett fra ny vei  i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Stereoskopi. Fjellandskap med fossestryk, sett fra ny vei i Lærdal, S...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Oslo. Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Gravert av  J. W. Edy, 1800. Fra Bogdells Pictureque Scenery of Norway. 1820.

Oslo. Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Gravert av J. W. Edy, 1800...

Oslo. Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Gravert av J. W. Edy, 1800. Fra Bogdells Pictureque Scenery of Norway. 1820.

Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Fotografi av stikk av J. W. Edy 1800. Fra "Bogdell`s Pictureque Scenery of Norway." Publisert 1820.

Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Fotografi av stikk av J. W. Edy 1...

Utsikt over Christiania fra Ekeberg. Fotografi av stikk av J. W. Edy 1800. Fra "Bogdell`s Pictureque Scenery of Norway." Publisert 1820.

Ekeberg, Oslo. Alunverket på Ekeberg. Gravert av  J. W. Edy, 1800. Fra Bogdells Pictureque Scenery of Norway. 1820.

Ekeberg, Oslo. Alunverket på Ekeberg. Gravert av J. W. Edy, 1800. Fra...

Ekeberg, Oslo. Alunverket på Ekeberg. Gravert av J. W. Edy, 1800. Fra Bogdells Pictureque Scenery of Norway. 1820.

Litografi av Ringsaker kirke med staller og prestegården. Kunstner er Joachim Frich. Utgitt av Chr. Tønsbergs forlag i 1848

Litografi av Ringsaker kirke med staller og prestegården. Kunstner er ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Litografi av Ringsaker kirke med staller og prestegården. Kunstner er Joachim Frich. Utgitt av Chr. Tønsbergs forlag i 1848

Litografi av Ringsaker kirke med staller og prestegården. Kunstner er ...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite huset i bakgrunnen er Skibsted. Fjellet over taket heter Aksleskard, så er det Hommesnipp, og til høyre Urdåsen.

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Stereoskopi. Parti fra Lysne i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Stereoskopi. Parti fra Lysne i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Landskap med elv og bebyggelse, ukjent sted i Norge.

Stereoskopi. Landskap med elv og bebyggelse, ukjent sted i Norge.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Seltun bro i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Stereoskopi. Seltun bro i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Parti med skog fra Tonsåsen, Etnedal, Oppland.

Stereoskopi. Parti med skog fra Tonsåsen, Etnedal, Oppland.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Parti med skog og fjord, ukjent sted i Norge.

Stereoskopi. Parti med skog og fjord, ukjent sted i Norge.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Fra Qvamsveien i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Stereoskopi. Fra Qvamsveien i Lærdal, Sogn og Fjordane.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. To menn ved elv, ukjent sted i Norge.

Stereoskopi. To menn ved elv, ukjent sted i Norge.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Parti fra Hønefoss, Buskerud.

Stereoskopi. Parti fra Hønefoss, Buskerud.

From a series of stereo photographs, "Prospects from Norway", with Norwegian landscape and folk motifs photographed by Christoffer Gade Rude (1839-1901), given by the Norwegian Tourist Association in 1972.

Stereoskopi. Vindhella i Lærdal i Sogn og Fjordane.

Stereoskopi. Vindhella i Lærdal i Sogn og Fjordane.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Hengebroen ved Åmot, Modum, Buskerud.

Stereoskopi. Hengebroen ved Åmot, Modum, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Hølgerastbroen, Etnedal, Oppland.

Stereoskopi. Hølgerastbroen, Etnedal, Oppland.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Kvinne på vei opp Krokkleiva, Hole, Buskerud.

Stereoskopi. Kvinne på vei opp Krokkleiva, Hole, Buskerud.

From a series of stereo photographs, "Prospects from Norway", with Norwegian landscape and folk motifs photographed by Christoffer Gade Rude (1839-1901), given by the Norwegian Tourist Association in 1972.

Byflaten, Veldre, Ringsaker mot garden Koss med A.G. Skjerpens landhandleri i forgrunn. Tegning av Johan Nordhagen.

Byflaten, Veldre, Ringsaker mot garden Koss med A.G. Skjerpens landhan...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Stereoskopi. Båter ved havnen i Bergen, Hordaland.

Stereoskopi. Båter ved havnen i Bergen, Hordaland.

From a series of stereoscopic views - mostly foreign and genre motifs. Images such as these were produced in series by foreign companies and published in many countries with English text, such as several by H. ... More

Utsikt från nr 14 Skaraborgsgatan söderut mot Södra Bantorget.
De syv søstre, Alsten, Alstahaug, Nordland. Fjellparti på øya Alsten.

De syv søstre, Alsten, Alstahaug, Nordland. Fjellparti på øya Alsten.

De syv søstre, Alsten, Alstahaug, Nordland. Fjellparti på øya Alsten.

Skjeggedalsfoss, Odda, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
(13,5x18cm) Malmangernuten i Kvinnherad, Hordaland. Gårdstun i forgrunnen.

(13,5x18cm) Malmangernuten i Kvinnherad, Hordaland. Gårdstun i forgrun...

(13,5x18cm) Malmangernuten i Kvinnherad, Hordaland. Gårdstun i forgrunnen.

Hildalsfossen, Odda, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
Vøringsfossen, Eidfjord, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland. Utsikt fra Rosenkrantztårnet mot Dreggen og Mariakirken, før 1870.

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland. Utsikt fra Rosenkrantztårnet ...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Går...

(13,5x18cm) Rise i Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og landskap. En mann står i døra på et hus.

Stereoskopi. Folk og oppstilte ski utenfor Frognerseteren, Oslo.

Stereoskopi. Folk og oppstilte ski utenfor Frognerseteren, Oslo.

From a series of stereoscopic views - mostly foreign and genre motifs. Images such as these were produced in series by foreign companies and published in many countries with English text, such as several by H. ... More

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen. Fjell i bakgrunnen.

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gå...

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen. Fjell i bakgrunnen.

Ravnsborg, Asker, Akershus. Avfotografert lithografi av Lorentzen slutten av 1700. Hus, mennesker, hester og landskap.

Ravnsborg, Asker, Akershus. Avfotografert lithografi av Lorentzen slut...

Ravnsborg, Asker, Akershus. Avfotografert lithografi av Lorentzen slutten av 1700. Hus, mennesker, hester og landskap.

Oversikt over Åshøgda, Ringsaker med Eriksrud landhandleri til venstre, Fremad forsamlingslokale, Mariendal til høyre, Samsal gård i bakgrunn.

Oversikt over Åshøgda, Ringsaker med Eriksrud landhandleri til venstre...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Fra Strondafjorden, Nord-Aurdal. Oppland. Veiparti med hestekjøretøy.

Fra Strondafjorden, Nord-Aurdal. Oppland. Veiparti med hestekjøretøy.

Fra Strondafjorden, Nord-Aurdal. Oppland. Veiparti med hestekjøretøy.

Grungedal kirke, Vinje, Telemark. Veiparti med hestekjøretøy.

Grungedal kirke, Vinje, Telemark. Veiparti med hestekjøretøy.

Grungedal kirke, Vinje, Telemark. Veiparti med hestekjøretøy.

Oslo. Utsikt fra Ekeberg over fjorden. Akvarell av John William Edy. Størrelse 25,4x42,2.

Oslo. Utsikt fra Ekeberg over fjorden. Akvarell av John William Edy. S...

Oslo. Utsikt fra Ekeberg over fjorden. Akvarell av John William Edy. Størrelse 25,4x42,2.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Stabbur på Botten skysstasjon ved Haukelifjell i Vinje i Telemark. Hestekjøretøy i forgrunnen.

Stabbur på Botten skysstasjon ved Haukelifjell i Vinje i Telemark. Hes...

Stabbur på Botten skysstasjon ved Haukelifjell i Vinje i Telemark. Hestekjøretøy i forgrunnen.

Parti fra Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Parti fra Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

Parti fra Geirangerfjorden, Stranda, Møre og Romsdal.

"Gaarsbotnen", Hordaland. Veiparti i fjellområde.

"Gaarsbotnen", Hordaland. Veiparti i fjellområde.

"Gaarsbotnen", Hordaland. Veiparti i fjellområde.

Fra Bratlandsdalen, Suldal, Rogaland. Hesteskyss på vei ut av tunnel.

Fra Bratlandsdalen, Suldal, Rogaland. Hesteskyss på vei ut av tunnel.

Fra Bratlandsdalen, Suldal, Rogaland. Hesteskyss på vei ut av tunnel.

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en...

"Lövgrens" i Hällbo. Affären byggde Jon Jonsson i Östansjö år 1860 (en del av den).

Espelandsfossen, Granvin, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
Gräshults bergskärning vid Elmhults arbetsstation.

Gräshults bergskärning vid Elmhults arbetsstation.

Gräshults bergskärning vid Elmhults arbetsstation.

(13,5x18cm) Malmangernuten, et fjell  i Kvinnherad, Hordaland. Bro i forgrunnen av trær og landskap.

(13,5x18cm) Malmangernuten, et fjell i Kvinnherad, Hordaland. Bro i f...

(13,5x18cm) Malmangernuten, et fjell i Kvinnherad, Hordaland. Bro i forgrunnen av trær og landskap.

Eidfjord, Hardanger, Hordaland. Oversiktbilde tettsted med havneparti.

Eidfjord, Hardanger, Hordaland. Oversiktbilde tettsted med havneparti.

Eidfjord, Hardanger, Hordaland. Oversiktbilde tettsted med havneparti.

Lyngenfjorden, Lyngen, Troms. Strandparti med båter, fjell i bakgrunnen.

Lyngenfjorden, Lyngen, Troms. Strandparti med båter, fjell i bakgrunne...

Lyngenfjorden, Lyngen, Troms. Strandparti med båter, fjell i bakgrunnen.

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunnen gårdsbebyggelse, fiskegarn tørkes.Motivet har nr.6 i lysbildeforedraget kalt  "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunne...

Grense Jakobselv, Sør-Varanger, Finnmark, ved Jakobsviken. I forgrunnen gårdsbebyggelse, fiskegarn tørkes.Motivet har nr.6 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbill... More

Graven, Granvin, Hordaland. Veiparti.

Graven, Granvin, Hordaland. Veiparti.

Graven, Granvin, Hordaland. Veiparti.

NR.460 (13,5x18cm) Sæbø prestegård, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Menn blant trebebyggelse, antatt kirke i bakgrunnen med kirkeport. Hest og kjerre.

NR.460 (13,5x18cm) Sæbø prestegård, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsd...

NR.460 (13,5x18cm) Sæbø prestegård, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Menn blant trebebyggelse, antatt kirke i bakgrunnen med kirkeport. Hest og kjerre.

Väring station., Västra Götaland, Sverige
Sjöändans station på 1860 talet, Litografi av J.H. Strömmer.

Sjöändans station på 1860 talet, Litografi av J.H. Strömmer.

Sjöändans station på 1860 talet, Litografi av J.H. Strömmer.

Ved Opheimsvatnet, Voss, Hordaland, Bebyggelse og mennesker ved vannet. Vei med steingjerde og hestekjøretøy.

Ved Opheimsvatnet, Voss, Hordaland, Bebyggelse og mennesker ved vannet...

Ved Opheimsvatnet, Voss, Hordaland, Bebyggelse og mennesker ved vannet. Vei med steingjerde og hestekjøretøy.

Midnattsol over Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark i juni.Motivet har nr.1 i lysbildeforedraget kalt  "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Midnattsol over Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark i juni.Motivet har ...

Midnattsol over Bøkfjorden, Sør-Varanger, Finnmark i juni.Motivet har nr.1 i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Nystuen, Filefjell, Vang, Oppland. Veiparti i forgrunnen.

Nystuen, Filefjell, Vang, Oppland. Veiparti i forgrunnen.

Nystuen, Filefjell, Vang, Oppland. Veiparti i forgrunnen.

Harefoss, Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.2. i lysbildeforedraget kalt  "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Harefoss, Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.2. i lys...

Harefoss, Pasvikelven, Sør-Varanger, Finnmark. Motivet har nr.2. i lysbildeforedraget kalt "I lappernes land - Sør-Varanger", utgitt i Nerliens Lysbilledserier, serie nr 113.

Gudvangen, Aurland, Sog og Fjordane. Veiparti gjennom bebyggelse ned hotel.

Gudvangen, Aurland, Sog og Fjordane. Veiparti gjennom bebyggelse ned h...

Gudvangen, Aurland, Sog og Fjordane. Veiparti gjennom bebyggelse ned hotel.

Odda, Hardanger, Hordaland. Oversiktsbilde.

Odda, Hardanger, Hordaland. Oversiktsbilde.

Odda, Hardanger, Hordaland. Oversiktsbilde.

Stalheim hotel, Voss, Hordaland med utsyn utover Nærøydalen med Jordalsnuten.

Stalheim hotel, Voss, Hordaland med utsyn utover Nærøydalen med Jordal...

Stalheim hotel, Voss, Hordaland med utsyn utover Nærøydalen med Jordalsnuten.

Nordkapp, Finnmark, med midnattssol.

Nordkapp, Finnmark, med midnattssol.

Nordkapp, Finnmark, med midnattssol.

Oscarshall, Bygdøy, Oslo. Frognerkilen med seilbåter mot Oscarshall.

Oscarshall, Bygdøy, Oslo. Frognerkilen med seilbåter mot Oscarshall.

Oscarshall, Bygdøy, Oslo. Frognerkilen med seilbåter mot Oscarshall.

Nordre Aurdal, Valdres, Oppland. Utsyn over bebyggelse.

Nordre Aurdal, Valdres, Oppland. Utsyn over bebyggelse.

Nordre Aurdal, Valdres, Oppland. Utsyn over bebyggelse.

Iver Olsen - Landskapsbilde fra Aursunden, Sør Trøndelag, Norge
Hildalsfossen, Odda, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn mot Bolkesjø Turishotell.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn mot Bolkesjø Turishotell.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn mot Bolkesjø Turishotell.

Iver Olsen - Reinsdyrflokk og gjetere
Prestfossen, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Glomma med foss mellom trær.

Prestfossen, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Glomma med foss mellom tr...

Prestfossen, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Glomma med foss mellom trær.

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland sett fra Skansen mot Tyskebryggen.

Stereoskopi. Parti av Bergen, Hordaland sett fra Skansen mot Tyskebryg...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Gårdstun på Haukeliseter i Telemark, med personer sittende i en vogn trukket av to hester. Bygning, stabbur og flagg i bakgrunnen.

Gårdstun på Haukeliseter i Telemark, med personer sittende i en vogn t...

Gårdstun på Haukeliseter i Telemark, med personer sittende i en vogn trukket av to hester. Bygning, stabbur og flagg i bakgrunnen.

Bro, Rennebu, Sør-Trøndelag. Parti ved Skauma bro, mellom Bjerkaker og Ausberg, med foss, tømmerstokker og sagbruk?

Bro, Rennebu, Sør-Trøndelag. Parti ved Skauma bro, mellom Bjerkaker og...

Bro, Rennebu, Sør-Trøndelag. Parti ved Skauma bro, mellom Bjerkaker og Ausberg, med foss, tømmerstokker og sagbruk?

Nesflaten, Suldal, Rogaland. Veiparti med hestekjøretøy.

Nesflaten, Suldal, Rogaland. Veiparti med hestekjøretøy.

Nesflaten, Suldal, Rogaland. Veiparti med hestekjøretøy.

Dalen, Tokke, Telemark. Dampbåten "Bratsberg" ved kai.

Dalen, Tokke, Telemark. Dampbåten "Bratsberg" ved kai.

Dalen, Tokke, Telemark. Dampbåten "Bratsberg" ved kai.

Eide, Granvin, Hordaland. Utsyn over tettsted.

Eide, Granvin, Hordaland. Utsyn over tettsted.

Eide, Granvin, Hordaland. Utsyn over tettsted.

Suldalsporten, Suldal, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
Utsikt. Kvarnen "Fatburan" i bakgrunden. Stockholm Södra station mitt i bild.
Stereoskopi. Parti fra Bergen, Hordaland med Bergenshus sett fra Tollbodsiden, før 1870.

Stereoskopi. Parti fra Bergen, Hordaland med Bergenshus sett fra Tollb...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Låtefossen, Odda, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
Kongens utsikt, Krokkleiva, Hole, Buskerud.

Kongens utsikt, Krokkleiva, Hole, Buskerud.

Kongens utsikt, Krokkleiva, Hole, Buskerud.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Hopprenn, med hopper i svevet, publikum og landskap i bakgrunnen.

Utsikt mot Ringsaker kirke i 1860-åra.

Utsikt mot Ringsaker kirke i 1860-åra.

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Carl Curman - Marstrands fästning sedd från Koön.

Carl Curman - Marstrands fästning sedd från Koön.

Marstrands fästning sedd från Koön.

Karasjok, Finnmark. Fotografi av tettsted med kirke, skigarder.

Karasjok, Finnmark. Fotografi av tettsted med kirke, skigarder.

Karasjok, Finnmark. Fotografi av tettsted med kirke, skigarder.

Prospekt over Sundet og Sundbrua som går over Glomma, Sør Trøndelag, Norge

Prospekt over Sundet og Sundbrua som går over Glomma, Sør Trøndelag, N...

Sundbrua ble bygget da direktør for Røros Kobberverk Johannes Irgens, flyttet proviantlageret fra Røros til Rørosgård i 1661. I følge PS Krag var det da enkelt å få verksarbeiderne til å bidra i arbeidet med by... More

Fossefall med veiparti i forgrunnen.

Fossefall med veiparti i forgrunnen.

Fossefall med veiparti i forgrunnen.

Text till bilden: "Parti från Uddevalla".
Tinn, Telemark med utsyn mot Gaustatoppen. Landskap med gårdsbebyggelse. Mann med ljå i forgrunnen.

Tinn, Telemark med utsyn mot Gaustatoppen. Landskap med gårdsbebyggels...

Tinn, Telemark med utsyn mot Gaustatoppen. Landskap med gårdsbebyggelse. Mann med ljå i forgrunnen.

Bratlandsdalen, Suldal, Rogaland. Veiparti.

Bratlandsdalen, Suldal, Rogaland. Veiparti.

Bratlandsdalen, Suldal, Rogaland. Veiparti.

Røros sentrum sett fra Aasgjerdet. Aasengården i forgrunnen, Sør Trøndelag, Norge

Røros sentrum sett fra Aasgjerdet. Aasengården i forgrunnen, Sør Trønd...

Røros sentrum sett fra Aasgjerdet. Aasengården i forgrunnen

Sandvinvatnet, Odda, Hordaland. - Norsk Folkemuseum
"N.842. Nordlandsnatur. N. 13. Håndkolorert av Alf Schrøder. Bildet viser et blankstille vann eller en fjord, med fjell med snø i bakgrunnen. Det er snøflekker i fjellet, men ved vannet står det bjørketrær med grønt løv. Bildet er kolorert med fargen fra sola på himmelen, muligens er det midnattsolen som er gjenskapt i pasteller med gult og rosa. Fjellet og landskapet speiler seg i vannet.

"N.842. Nordlandsnatur. N. 13. Håndkolorert av Alf Schrøder. Bildet vi...

Finnmark Fylkesbibliotek har en liten samling glassdias fotografert av Alf Schrøder eller en av hans fotografer. Fotografiene er fra samiske bosettinger fra Rørostraktene og hele veien opp til Finnmark. Hovedsa... More

Previous

of 50

Next