The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

landsbygd bebyggelse

240 media by topicpage 1 of 3
Stereoskopi. Ole Bulls villa på Valestrand, Osterøy, Hordaland.

Stereoskopi. Ole Bulls villa på Valestrand, Osterøy, Hordaland.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Folkegruppe på tunet foran gårdsbygninger, Styvi ved Nærøyfjorden, Aurland, Sogn og Fjordane. Kvinne med vannbøtter og mann med tiner. Utenfor står kjerre.

Stereoskopi. Folkegruppe på tunet foran gårdsbygninger, Styvi ved Nærø...

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Stereoskopi. Parti fra Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane. Vei og bebyggelse langs elv.

Stereoskopi. Parti fra Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane. Vei og be...

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Stereoskopi. Parti fra Vossevangen, Voss, Hordaland med kirke.

Stereoskopi. Parti fra Vossevangen, Voss, Hordaland med kirke.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite huset i bakgrunnen er Skibsted. Fjellet over taket heter Aksleskard, så er det Hommesnipp, og til høyre Urdåsen.

Landskap med gårdsbygninger i Ståland i Kviteseid iTelemark. Det hvite...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Landskap, Lårdal, Tokke med dr. Bakkes hus.

Landskap, Lårdal, Tokke med dr. Bakkes hus.

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Bildet viser Kviteseid gamle kirke og prestegården, Kviteseid, Telemark.

Bildet viser Kviteseid gamle kirke og prestegården, Kviteseid, Telemar...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Gården Utsond, ved Hågåsnuten, Kviteseid. Gårdstun med inn- og uthus.

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Utsyn over inngjerdet område med våningshus, låve og lysthus.

Gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munt...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. Inngjerdet område bak huset.

Gården Lundevall (Lundevold), Kviteseid. Hvit hovedbygning med loft. I...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Stereoskopi. Landskap med elv og bebyggelse, ukjent sted i Norge.

Stereoskopi. Landskap med elv og bebyggelse, ukjent sted i Norge.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Hengebroen ved Åmot, Modum, Buskerud.

Stereoskopi. Hengebroen ved Åmot, Modum, Buskerud.

Fra en serie stereofotografier, "Prospecter fra Norge", med norske landskaps- og folkelivsmotiver fotografert av Christoffer Gade Rude (1839-1901), gitt av Den norske Turistforening i 1972.

Stereoskopi. Fjell og bebyggelse, Vik, Balestrand, Sogn og Fjordane. Tomme hesjer i forgrunnen.

Stereoskopi. Fjell og bebyggelse, Vik, Balestrand, Sogn og Fjordane. T...

From a series of stereo photographs, "Prospects from Norway", with Norwegian landscape and folk motifs photographed by Christoffer Gade Rude (1839-1901), given by the Norwegian Tourist Association in 1972.

Hansælen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Eldhus. Nå på Glomdalsmuseet.

Hansælen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Eldhus. Nå på Glomdalsmuseet...

Hansælen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Eldhus. Nå på Glomdalsmuseet.

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fjell.

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fje...

Horgheim, Grytten, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsanlegg mellom høye fjell.

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av bygning. Nå på Glomdalsmuseet.

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av bygning. Nå p...

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av bygning. Nå på Glomdalsmuseet.

Houm, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av loftbu med trapp. Nå på Glomdalsmuseet.

Houm, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av loftbu med trapp. Nå p...

Houm, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av loftbu med trapp. Nå på Glomdalsmuseet.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Tømmerskjøt i sommerstua. Nå på Glomdalsmuseet.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Tømmerskjøt i sommerstua. ...

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Tømmerskjøt i sommerstua. Nå på Glomdalsmuseet.

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen. Fjell i bakgrunnen.

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gå...

NR. 468 (13,5x18cm) Bondalen, Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen. Fjell i bakgrunnen.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Laft i loftbu. Nå på Glomdalsmuseet.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Laft i loftbu. Nå på Glomd...

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Laft i loftbu. Nå på Glomdalsmuseet.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Smie. Nå på Glomdalsmuseet.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Smie. Nå på Glomdalsmuseet...

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Smie. Nå på Glomdalsmuseet.

Ravnsborg, Asker, Akershus. Avfotografert lithografi av Lorentzen slutten av 1700. Hus, mennesker, hester og landskap.

Ravnsborg, Asker, Akershus. Avfotografert lithografi av Lorentzen slut...

Ravnsborg, Asker, Akershus. Avfotografert lithografi av Lorentzen slutten av 1700. Hus, mennesker, hester og landskap.

Brennbakken, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. "Litlhus". Utedo. Nå på Glomdalsmuseet.

Brennbakken, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. "Litlhus". Utedo. Nå på G...

Brennbakken, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. "Litlhus". Utedo. Nå på Glomdalsmuseet.

Stor-Elvdal, Hedmark. Stabbur fra Messelt 1700 og til høyre stabbur fra Lillestua, koppang 1633. Nå på Glomdalsmuseet.

Stor-Elvdal, Hedmark. Stabbur fra Messelt 1700 og til høyre stabbur fr...

Stor-Elvdal, Hedmark. Stabbur fra Messelt 1700 og til høyre stabbur fra Lillestua, koppang 1633. Nå på Glomdalsmuseet.

Grungedal kirke, Vinje, Telemark. Veiparti med hestekjøretøy.

Grungedal kirke, Vinje, Telemark. Veiparti med hestekjøretøy.

Grungedal kirke, Vinje, Telemark. Veiparti med hestekjøretøy.

Olen, Øvre Steien, Alvdal, Nord-Østerdal, Hedmark. Lita tømmerstue med torv på taket sett fra baksiden. Nå på Glomdalsmuseet.

Olen, Øvre Steien, Alvdal, Nord-Østerdal, Hedmark. Lita tømmerstue med...

Olen, Øvre Steien, Alvdal, Nord-Østerdal, Hedmark. Lita tømmerstue med torv på taket sett fra baksiden. Nå på Glomdalsmuseet.

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. To stabbur ved siden av hverandre. Nå på Glomdalsmuseet.

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. To stabbur ved siden av hve...

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. To stabbur ved siden av hverandre. Nå på Glomdalsmuseet.

Messelt, Stor-Elvdal, Hedmark. Detalj av stabbur fra 1700. Nå på Glomdalsmuseet.

Messelt, Stor-Elvdal, Hedmark. Detalj av stabbur fra 1700. Nå på Glomd...

Messelt, Stor-Elvdal, Hedmark. Detalj av stabbur fra 1700. Nå på Glomdalsmuseet.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn mot Bolkesjø Turishotell.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn mot Bolkesjø Turishotell.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn mot Bolkesjø Turishotell.

Olen, Øvre Steien, Alvdal, Nord-Østerdal, Hedmark. Lita tømmerstue med torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Olen, Øvre Steien, Alvdal, Nord-Østerdal, Hedmark. Lita tømmerstue med...

Olen, Øvre Steien, Alvdal, Nord-Østerdal, Hedmark. Lita tømmerstue med torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Nordre Aurdal, Valdres, Oppland. Utsyn over bebyggelse.

Nordre Aurdal, Valdres, Oppland. Utsyn over bebyggelse.

Nordre Aurdal, Valdres, Oppland. Utsyn over bebyggelse.

Lømo, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lav stue med panel og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Lømo, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lav stue med panel og torv på ta...

Lømo, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lav stue med panel og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Elisabethstua, Nedre Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lita stue i tømmer, kortveggen. Nå på Glomdalsmuseet.

Elisabethstua, Nedre Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lita s...

Elisabethstua, Nedre Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lita stue i tømmer, kortveggen. Nå på Glomdalsmuseet.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Loftbu sett forfra. Nå på Glomdalsmuseet.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Loftbu sett forfra. Nå på ...

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Loftbu sett forfra. Nå på Glomdalsmuseet.

Stereoskopi. Vossavangen, Voss, Hordaland. Stereobildets venstre halvdel med motiv er borte.

Stereoskopi. Vossavangen, Voss, Hordaland. Stereobildets venstre halvd...

Serie stereofotografier med motiver fra norsk topografi og folkeliv fotografert av Marcus Selmer og Knud Knudsen.

Messelt, Stor-Elvdal, Hedmark. Detalj av stabbur fra 1700. Nå på Glomdalsmuseet.

Messelt, Stor-Elvdal, Hedmark. Detalj av stabbur fra 1700. Nå på Glomd...

Messelt, Stor-Elvdal, Hedmark. Detalj av stabbur fra 1700. Nå på Glomdalsmuseet.

Haukeliseter, Haukelifjell, Vinje, Telemark.

Haukeliseter, Haukelifjell, Vinje, Telemark.

Haukeliseter, Haukelifjell, Vinje, Telemark.

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Tømmerhus i to etasjer med svalgang og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Tømmerhus i to etasjer med...

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Tømmerhus i to etasjer med svalgang og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Stallåve med låvebru og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Stallåve med låvebru og tor...

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Stallåve med låvebru og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Bygdøy kongsgård, Oslo. Hovedbygningen bak trær og gjerde.

Bygdøy kongsgård, Oslo. Hovedbygningen bak trær og gjerde.

Bygdøy kongsgård, Oslo. Hovedbygningen bak trær og gjerde.

Hageselskap, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Persongruppe med kaffe/tekopper i hendene foran "portal" med søyler.

Hageselskap, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler C...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Sauefjøs. Nå på Glomdalsmuseet.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Sauefjøs. Nå på Glomdalsmu...

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Sauefjøs. Nå på Glomdalsmuseet.

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Laft i loftbubygning. Nå på Glomdalsmuseet..

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Laft i loftbubygning. N...

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Laft i loftbubygning. Nå på Glomdalsmuseet..

(13,5x18cm) Hjørundfjord, Ørsta, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og steingjerder i forgrunnen.

(13,5x18cm) Hjørundfjord, Ørsta, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Gårdsbebyg...

(13,5x18cm) Hjørundfjord, Ørsta, Sunnmøre, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse og steingjerder i forgrunnen.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Stampe. Nå på Glomdalsmuseet.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Stampe. Nå på Glomdalsmuse...

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Stampe. Nå på Glomdalsmuseet.

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Stallåve med låvebru og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Stallåve med låvebru og tor...

Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Stallåve med låvebru og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Haukeliseter, Haukelifjell, Vinje, Telemark.

Haukeliseter, Haukelifjell, Vinje, Telemark.

Haukeliseter, Haukelifjell, Vinje, Telemark.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn over bebyggelse.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn over bebyggelse.

Bolkesjø, Notodden, Telemark. Utsyn over bebyggelse.

Vang, Valdres, Oppland. Oversiktsbilde.

Vang, Valdres, Oppland. Oversiktsbilde.

Vang, Valdres, Oppland. Oversiktsbilde.

Hanestad, Rendalen, Nord-Østerdal, Hedmark. Korn-badstu. Nå på Glomdalsmuseet.

Hanestad, Rendalen, Nord-Østerdal, Hedmark. Korn-badstu. Nå på Glomdal...

Hanestad, Rendalen, Nord-Østerdal, Hedmark. Korn-badstu. Nå på Glomdalsmuseet.

Bjøntegård, Rendalen, Nord-Østerdal, Hedmark. Barfrøstua. Nå på Glomdalsmuseet.

Bjøntegård, Rendalen, Nord-Østerdal, Hedmark. Barfrøstua. Nå på Glomda...

Bjøntegård, Rendalen, Nord-Østerdal, Hedmark. Barfrøstua. Nå på Glomdalsmuseet.

Elisabethstua, Nedre Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lita stue i tømmer med torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Elisabethstua, Nedre Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lita s...

Elisabethstua, Nedre Skjefstad, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Lita stue i tømmer med torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Østerby, Austmarka, Kongsvinger, Hedmark. Røkestue. Nå Glomdalsmuseet, Finntorpet.

Østerby, Austmarka, Kongsvinger, Hedmark. Røkestue. Nå Glomdalsmuseet,...

Østerby, Austmarka, Kongsvinger, Hedmark. Røkestue. Nå Glomdalsmuseet, Finntorpet.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Tømmervegg. Nå på Glomdalsmuseet.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Tømmervegg. Nå på Glomdalsmu...

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Tømmervegg. Nå på Glomdalsmuseet.

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Loftbubygning. Nå på Glomdalsmuseet.

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Loftbubygning. Nå på Gl...

Lillestua, Stor-Elvdal, Sør-Østerdal, Hedmark. Loftbubygning. Nå på Glomdalsmuseet.

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av bygningen med svalgang og trapp. Nå på Glomdalsmuseet.

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av bygningen med sv...

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Detalj av bygningen med svalgang og trapp. Nå på Glomdalsmuseet.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Loftbu sett fra siden. Nå på Glomdalsmuseet.

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Loftbu sett fra siden. Nå ...

Tømmerøya, Folldal, Nord-Østerdal, Hedmark. Loftbu sett fra siden. Nå på Glomdalsmuseet.

Buvika, Femunnsjøen, Trysil, Hedmark. Fiskebu.  På døren står bl.a. "IESANO IGGG 1666". Nå på Glomdalsmuseet.

Buvika, Femunnsjøen, Trysil, Hedmark. Fiskebu. På døren står bl.a. "I...

Buvika, Femunnsjøen, Trysil, Hedmark. Fiskebu. På døren står bl.a. "IESANO IGGG 1666". Nå på Glomdalsmuseet.

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Tømmerhus i to etasjer med svalgang og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Tømmerhus i to etasjer med...

Vesterhaug, Elverum, Sør-Østerdal, Hedmark. Tømmerhus i to etasjer med svalgang og torv på taket. Nå på Glomdalsmuseet.

Nordre Åset, .Åmot, Sør-Østerdal, Hedmark. Våningshus fra 1795. Nå på Glomdalsmuseet.

Nordre Åset, .Åmot, Sør-Østerdal, Hedmark. Våningshus fra 1795. Nå på ...

Nordre Åset, .Åmot, Sør-Østerdal, Hedmark. Våningshus fra 1795. Nå på Glomdalsmuseet.

Brennbakken, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Stenfjøs. Nå på Glomdalsmuseet.

Brennbakken, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Stenfjøs. Nå på Glomdalsm...

Brennbakken, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Stenfjøs. Nå på Glomdalsmuseet.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chris...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Svalen. Stua bygd litt før 1739. Nå på Glomdalsmuseet.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Svalen. Stua bygd litt før 1...

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Svalen. Stua bygd litt før 1739. Nå på Glomdalsmuseet.

Fra Lærdal på Filefjell ved veiskillet mellom Hallingdal og Valdres.

Fra Lærdal på Filefjell ved veiskillet mellom Hallingdal og Valdres.

Fra Lærdal på Filefjell ved veiskillet mellom Hallingdal og Valdres.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Sommerstue. Nå på Glomdalsmuseet.

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Sommerstue. Nå på Glomdals...

Oldertrøen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Sommerstue. Nå på Glomdalsmuseet.

Storgård, Tynset, Hedmark med høyhesjer i forgrunnen.

Storgård, Tynset, Hedmark med høyhesjer i forgrunnen.

Storgård, Tynset, Hedmark med høyhesjer i forgrunnen.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Koven. Nå på Glomdalsmuseet.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Koven. Nå på Glomdalsmuseet.

Hansmoen, Tynset, Nord-Østerdal, Hedmark. Koven. Nå på Glomdalsmuseet.

Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Uthus og grind i landskap.

Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Uthus og grind i ...

Norangsdalen, Hjørundsfjord, Ørsta, Møre og Romsdal. Uthus og grind i landskap.

Stereoskopi. Parti fra Isdalen ved Bergen, Hordaland med gården Garmannslund, 1860-årene.

Stereoskopi. Parti fra Isdalen ved Bergen, Hordaland med gården Garman...

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Stereoskopi. Bebyggelse i Bondhusdalen, Kvinnherad, Hordaland. Breen i bakgrunnen.

Stereoskopi. Bebyggelse i Bondhusdalen, Kvinnherad, Hordaland. Breen i...

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Stereoskopi. Gårdsbebyggelse i vik ved Sørfjorden, Odda, Hordaland.

Stereoskopi. Gårdsbebyggelse i vik ved Sørfjorden, Odda, Hordaland.

Fra serie stereofotografier med norske prospekter, fotografert av de mest sentrale nordiske landskapsfotografer på 1800-tallet.

Stereoskopi. Parti fra Askøy ved Bergen, Hordaland.

Stereoskopi. Parti fra Askøy ved Bergen, Hordaland.

Fra serie stereofotografier med franske og norske topografiske motiver. Flere av de norske landskapene er fotografert av våre mest kjente fotografer på 1800-tallet, som Marcus Selmer, Per Adolf Thorèn og Knud K... More

Elstad poststasjon, Norge. Gårdsbygninger, tårn i bakgrunnen..Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Elstad poststasjon, Norge. Gårdsbygninger, tårn i bakgrunnen..Fra seri...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, med gårdsbebyggelse.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, med gårdsbebyggelse.Fra seri...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Svangstrand, Lier, Buskerud, ved Holsfjorden, sidefjord til Tyrifjorden, med gårdstun i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Svangstrand, Lier, Buskerud, ved Holsfjorden, sidefjord til ...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Veblungsnes, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgrunnen, bak ses åttekantede Grytten kirke (1829).Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Veblungsnes, Rauma, Møre og Romsdal. Gårdsbebyggelse i forgr...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Hovedbygning, sannsynlig Lilleby gård, Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud. Bildetekst:"Lensmands Barths Hingsund". Eiker hadde en lensmann på 1860-tallet, Anton Barth født ca. 1815, bosatt på gården "Lillebye Haugs Sogn". Persongruppe poserer foran inngangspartiet. Stort lagget kar på gårdsplassen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Hovedbygning, sannsynlig Lilleby gård, Hokksund, Øvre Eiker, Buskerud....

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, elveparti med gårdstun i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, elveparti med gårdstun i bak...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Skøien? ("Skoien") poststasjon, Norge. To hovedbygninger med gjerde foran.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Skøien? ("Skoien") poststasjon, Norge. To hovedbygninger med gjerde fo...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Tinnoset, Notodden, Telemark, med gårdstun.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Tinnoset, Notodden, Telemark, med gårdstun.Fra serie norske ...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Dombås poståpneri, Dombås, Dovre, Oppland. To hovedbygninger med gjerde foran.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Dombås poståpneri, Dombås, Dovre, Oppland. To hovedbygninger med gjerd...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Fra gårdstun med ant. loft og stabbur, Semb, Heddal, Notodden, Telemark. Persongruppe.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Fra gårdstun med ant. loft og stabbur, Semb, Heddal, Notodden, Telemar...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, med gårdstun i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Hjartdal ("Hjerdal"), Telemark, med gårdstun i bakgrunnen.Fr...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, nær Tinnoset, Notodden, Telemark, med bygninger, ant. stabbur og loft i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, nær Tinnoset, Notodden, Telemark, med bygninger, ant. stabbu...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, ant. Dal, Tinn, Telemark, med Gaustatoppen i bakgrunnen. I forgrunnen gårdstun, ant. hos Ole Torgersen Dahl (se også NF.15003-029, ant. samme hus).Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, ant. Dal, Tinn, Telemark, med Gaustatoppen i bakgrunnen. I f...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Vik poståpneri  (tidl. Viig) ant., Vik, Sogn og Fjordane. Inngjerdet gårdstun med hovedbygning.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vik poståpneri (tidl. Viig) ant., Vik, Sogn og Fjordane. Inngjerdet g...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap, Telemark, med veiparti i forgrunnen, gårdsbebyggelse i bakgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap, Telemark, med veiparti i forgrunnen, gårdsbebyggelse i bakgr...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Gjestgivergården Dale i Vestfjordddalen i Tinn i Telemark, bygget i 1830-årene. Landskap nær Gaustatoppen. I forgrunnen trebygning, bolighus, ant. hos Ole Torgersen Dahl (se også NF.15003-027, ant. samme hus). Mann sitter utenfor huset, ulike hestekjøretøyer er plassert i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Gjestgivergården Dale i Vestfjordddalen i Tinn i Telemark, bygget i 18...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Landskap med bebyggelse, Nystuen, Vang, Oppland. Mann sitter i forgrunnen.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Landskap med bebyggelse, Nystuen, Vang, Oppland. Mann sitter i forgrun...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Vestnes (tidl. Ves(t)næs) poståpneri, Møre og Romsdal, på gården Vesnæs, mellom Molde og Ørskog. Gårdstun med hestekjøretøyer.Fra serie norske landskapsfotografier tatt av den engelske fotografen Henry Rosling (1828-1911).

Vestnes (tidl. Ves(t)næs) poståpneri, Møre og Romsdal, på gården Vesnæ...

From a series of Norwegian landscape photographs taken by the English photographer Henry Rosling (1828-1911), partly published by his brother-in-law Francis Frith's (1822-1898) huge photographic firm in Reigate... More

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Christian Munthe (1818-92), som også har tatt bildet. Inngjerdet område med lysthus med poserende persongruppe.

Lysthus, gården Moen, Kviteseid, eid av propietær og landhandler Chris...

Christian Munthe (1818-92) var proprietær og landhandler. Han eide gården Moen, Kviteseid, Telemark. De fleste motivene i serien er knyttet til og tatt av Munthe i 1850-1880-årene.

Gårdstun, uten opplysninger. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Gårdstun, uten opplysninger. Fra serie fotografert av kammerherre Fred...

Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Evje herregård, Dilling, Rygge. Gårdstun.  Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Evje herregård, Dilling, Rygge. Gårdstun. Fra serie fotografert av ka...

Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Gårdstun, uten opplysninger. Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Gårdstun, uten opplysninger. Fra serie fotografert av kammerherre Fred...

Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Dal gård, Ullensaker. Oversiktsbilde med gjerder og jernbanelinje i forgrunnen.Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), gårdens eier.

Dal gård, Ullensaker. Oversiktsbilde med gjerder og jernbanelinje i fo...

Fra serie fotografert av kammerherre Fredrik Emil Faye (1844-1903), Dal gård, Ullensaker.

Ved Hellesylt, Stranda, Møre og Romsdal. Fossestryk Med bro og bebyggelse i bakgrunnen.Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Ved Hellesylt, Stranda, Møre og Romsdal. Fossestryk Med bro og bebygge...

Bildene er fra en serie stereofotografier med norske landskapsmotiver, herav 40 tatt av fotografen Axel Lindahl (1841-1906).

Ved Ullsfjorden, Tromsø eller Lyngen. Muligens fra tettstedet Beinsnes ("Bærnsnæs"), Lyngen. Kvinner i arbeid ved uthus (buer?).Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Ved Ullsfjorden, Tromsø eller Lyngen. Muligens fra tettstedet Beinsnes...

Bildene er fra en serie stereofotografier med norske landskapsmotiver, herav 40 tatt av fotografen Axel Lindahl (1841-1906).

Smørskredtindane, Stranda, Møre og Romsdal, ant. sett fra Norangsdalen. Gårdstun med tomme hesjer i forgrunnen.Fra fotograf Axel Lindahls (1841-1906) serie stereofotografier, "Norske Prospecter".

Smørskredtindane, Stranda, Møre og Romsdal, ant. sett fra Norangsdalen...

Bildene er fra en serie stereofotografier med norske landskapsmotiver, herav 40 tatt av fotografen Axel Lindahl (1841-1906).

Minnesund bru, Eidsvoll, Akershus. Utsikt over Voema, brua og  jernbanestasjonen mot Mjøsa.

Minnesund bru, Eidsvoll, Akershus. Utsikt over Voema, brua og jernban...

Minnesund bru, Eidsvoll, Akershus. Utsikt over Voema, brua og jernbanestasjonen mot Mjøsa.

Morthovsrønningen. Løten

Morthovsrønningen. Løten

Morthovsrønningen. Løten

Previous

of 3

Next