The World's Largest Public Domain Media Search Engine

kyrkointerior

public
314 media by topicpage 1 of 4
Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of group of people in church, parish, diocese, religion, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyrkointeriör. Per Gustav Granath

Kyrkointeriör. Per Gustav Granath

Kyrkointeriör. Public domain historical photograph, Galvenborg, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland 1943

Konfirmander, Börstil socken, Uppland 1943

Konfirmander, Börstil socken, Uppland 1943 Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Älgarås kyrka, interiör, vindsfönster.
Mars 1945.

Älgarås kyrka, interiör, vindsfönster. Mars 1945.

Älgarås kyrka, interiör, vindsfönster. Mars 1945. Public domain photograph of a cabin, small house in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Missionsmöte i Trefaldighetskyrkan.
28 januari 1955

Missionsmöte i Trefaldighetskyrkan. 28 januari 1955

Missionsmöte i Trefaldighetskyrkan. 28 januari 1955 Public domain photograph of a political meeting, politicians, politics, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vintrosa kyrka återinvigs.December 1956.

Vintrosa kyrka återinvigs.December 1956.

Vintrosa kyrka återinvigs.December 1956. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of an official meeting, group portrait of people, managers, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Public domain photograph of funeral procession, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kräcklinge kyrka, interiör.
18 juni 1954.

Kräcklinge kyrka, interiör. 18 juni 1954.

Kräcklinge kyrka, interiör. 18 juni 1954.

Järnboås kyrka, interiör.
23 april 1959.

Järnboås kyrka, interiör. 23 april 1959.

Järnboås kyrka, interiör. 23 april 1959. Public domain photograph of historical landmark building in Sweden, Swedish architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyrkointeriör Sverige. Public domain image.

Kyrkointeriör Sverige. Public domain image.

Kyrkointeriör Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiör i Villberga kyrka, Uppland

Interiör i Villberga kyrka, Uppland

Interiör i Villberga kyrka, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland 1930

Konfirmander, Börstil socken, Uppland 1930

Konfirmander, Börstil socken, Uppland 1930 Public domain photograph of group of people in church, parish, diocese, religion, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Caroline Christensen döpes i Nora.Mars 1956.

Caroline Christensen döpes i Nora.Mars 1956.

Caroline Christensen döpes i Nora.Mars 1956.

Järnboås kyrka, interiör.
23 april 1959.

Järnboås kyrka, interiör. 23 april 1959.

Järnboås kyrka, interiör. 23 april 1959. Public domain photograph of attic, house frame, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyrkointeriör, ett par. Örebro läns museum

Kyrkointeriör, ett par. Örebro läns museum

Kyrkointeriör, ett par. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Triumfkrucifix från Älgarås kyrka.

Triumfkrucifix från Älgarås kyrka.

Triumfkrucifix från Älgarås kyrka. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Vy mot koret, Danmarks kyrka, Uppland 1891, Henri Ostis Fotografi Atelier

Vy mot koret, Danmarks kyrka, Uppland 1891, Henri Ostis Fotografi Atel...

Vy mot koret, Danmarks kyrka, Uppland 1891 Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiör i Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Uppland år 1916

Interiör i Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Upplan...

Interiör i Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Uppland år 1916

Enköping, Restaureringsarbete i Vårfrukyrkan, Enköpings Sverige

Enköping, Restaureringsarbete i Vårfrukyrkan, Enköpings Sverige

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping mellan åren 1882 och 1921. Bilden är enligt fotopärmen tagen den 31 augusti 1916.

Vedevågs brukskyrka, interiör.
24 mars 1941.

Vedevågs brukskyrka, interiör. 24 mars 1941.

Vedevågs brukskyrka, interiör. 24 mars 1941. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jordfästning av de omkomna vid Ställdalsolyckan.23 januari 1956.

Jordfästning av de omkomna vid Ställdalsolyckan.23 januari 1956.

Jordfästning av de omkomna vid Ställdalsolyckan.23 januari 1956. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor.
Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst ...

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor. Greger, Rällså.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Reprofotografi - interiör i Bälinge kyrka, Bälinge, Uppland, Henri Ostis Fotografi Atelier

Reprofotografi - interiör i Bälinge kyrka, Bälinge, Uppland, Henri Ost...

Reprofotografi - interiör i Bälinge kyrka, Bälinge, Uppland Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Enköping, Interiör Vårfrukyrkan, Enköpings Sverige

Enköping, Interiör Vårfrukyrkan, Enköpings Sverige

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping mellan åren 1882 och 1921. Bilden är enligt fotopärmen tagen omkring 1907.

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy mot koret, Danmarks kyrka, Uppland 1901, Henri Ostis Fotografi Atelier

Vy mot koret, Danmarks kyrka, Uppland 1901, Henri Ostis Fotografi Atel...

Vy mot koret, Danmarks kyrka, Uppland 1901 Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of an official meeting, group portrait of people, managers, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Snavlunda kyrka.
25 november 1937.

Snavlunda kyrka. 25 november 1937.

Snavlunda kyrka. 25 november 1937. Public domain photograph - Sweden, 20th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943 Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Grupporträtt, Börstil socken, Uppland

Grupporträtt, Börstil socken, Uppland

Grupporträtt, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of an official portrait, meeting, ceremony, group of people, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of an official meeting, group portrait of people, managers, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Öregrunds socken, Uppland

Konfirmander, Öregrunds socken, Uppland

Konfirmander, Öregrunds socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Begravning, Hökhuvuds kyrka, Uppland

Begravning, Hökhuvuds kyrka, Uppland

Begravning, Hökhuvuds kyrka, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiör av Mosjö kyrka. Sverige. Public domain image.

Interiör av Mosjö kyrka. Sverige. Public domain image.

Interiör av Mosjö kyrka. Public domain photograph of church in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943 Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Älgarås kyrka, interiör, predikstol.
Mars 1945.

Älgarås kyrka, interiör, predikstol. Mars 1945.

Älgarås kyrka, interiör, predikstol. Mars 1945. Public domain photograph of church in Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jordfästning av de omkomna vid Ställdalsolyckan.23 januari 1956.

Jordfästning av de omkomna vid Ställdalsolyckan.23 januari 1956.

Jordfästning av de omkomna vid Ställdalsolyckan.23 januari 1956. Public domain photograph of funeral procession, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor.
Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst ...

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor. Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor.
Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst ...

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor. Greger, Rällså.

Radiogudtjänst, 26 mars 1966 Sverige. Public domain image.

Radiogudtjänst, 26 mars 1966 Sverige. Public domain image.

Radiogudtjänst, 26 mars 1966 Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of group of people in church, parish, diocese, religion, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Forsmark socken, Uppland

Konfirmander, Forsmark socken, Uppland

Konfirmander, Forsmark socken, Uppland Public domain photograph of Swedish people, group portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Enköping, Kyrkodörr- Vårfrukurkan (mot söder), Enköpings Sverige

Enköping, Kyrkodörr- Vårfrukurkan (mot söder), Enköpings Sverige

Fotografi taget av Anders Willmanson, verksam i Enköping mellan åren 1882 och 1921. Bilden är enligt fotopärmen tagen den 26 Juni 1913.

Interiör av Råda kyrka, väggmålning.
Värmland.

Interiör av Råda kyrka, väggmålning. Värmland.

Interiör av Råda kyrka, väggmålning. Värmland. Public domain photograph of cabinet, furniture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bjurtjärns kyrka, interiör.
21 augusti 1949.

Bjurtjärns kyrka, interiör. 21 augusti 1949.

Bjurtjärns kyrka, interiör. 21 augusti 1949. Public domain photograph of attic, house frame, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kragsten i Uppsala domkyrka, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier

Kragsten i Uppsala domkyrka, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi ...

Kragsten i Uppsala domkyrka, Uppsala före 1914 Public domain photograph of sculpture relief, decorative panel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mosjö kyrka.18 december 1958. Sverige. Public domain image.

Mosjö kyrka.18 december 1958. Sverige. Public domain image.

Mosjö kyrka.18 december 1958. Public domain photograph, 1900s Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyrkointeriör.
Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verksamhet.

Kyrkointeriör. Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verk...

Kyrkointeriör. Fotografiet rör Wilhelmina Lagerholms konstnärliga verksamhet. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Harg socken, Uppland

Konfirmander, Harg socken, Uppland

Konfirmander, Harg socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiör i Västeråkers kyrka, Västeråkers socken, Uppland 1915

Interiör i Västeråkers kyrka, Västeråkers socken, Uppland 1915

Interiör i Västeråkers kyrka, Västeråkers socken, Uppland 1915

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Brudpar med tärnor och marskalkar, Östhammar, Uppland

Brudpar med tärnor och marskalkar, Östhammar, Uppland

Brudpar med tärnor och marskalkar, Östhammar, Uppland Public domain photograph - group portrait, 20th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943

Konfirmander, Östhammar, Uppland 1943 Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiör i Villberga kyrka, Uppland

Interiör i Villberga kyrka, Uppland

Interiör i Villberga kyrka, Uppland Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph - group portrait, 20th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of group of people in church, parish, diocese, religion, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hidinge gamla kyrka, interiör.
8 september 1939.

Hidinge gamla kyrka, interiör. 8 september 1939.

Hidinge gamla kyrka, interiör. 8 september 1939. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Stora Mellösa kyrka, interiör.
14 juni 1952.

Stora Mellösa kyrka, interiör. 14 juni 1952.

Stora Mellösa kyrka, interiör. 14 juni 1952.

Stora Mellösa kyrka, interiör.
14 juni 1952.

Stora Mellösa kyrka, interiör. 14 juni 1952.

Stora Mellösa kyrka, interiör. 14 juni 1952. Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Nya altaret. Biskop Lundström.11 oktober 1955.

Nya altaret. Biskop Lundström.11 oktober 1955.

Nya altaret. Biskop Lundström.11 oktober 1955.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka.

Holmbergs begravning i Ljusnarsbergs kyrka. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Uppsala domkyrka, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier

Uppsala domkyrka, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier

Uppsala domkyrka, Uppsala före 1914 Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland

Konfirmander, Östhammar, Uppland Public domain photograph, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland

Kyrkointeriör, Östhammar, Uppland Public domain photograph of a church building, chapel, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander och präst i Villberga kyrka, Uppland 1917

Konfirmander och präst i Villberga kyrka, Uppland 1917

Konfirmander och präst i Villberga kyrka, Uppland 1917 Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Interiör av Torsångs kyrka, predikstol.
Dalarna

Interiör av Torsångs kyrka, predikstol. Dalarna

Interiör av Torsångs kyrka, predikstol. Dalarna Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Undenäs kyrka, interiör, sidogången.

Undenäs kyrka, interiör, sidogången.

Undenäs kyrka, interiör, sidogången. Public domain photograph - Sweden, 20th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Snavlunda kyrka.
25 november 1937.

Snavlunda kyrka. 25 november 1937.

Snavlunda kyrka. 25 november 1937. Public domain photograph - Sweden, 20th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Cardine Christensen i Olaus Petrikyrkan.December 1956.

Cardine Christensen i Olaus Petrikyrkan.December 1956.

Cardine Christensen i Olaus Petrikyrkan.December 1956.

Mosjö kyrka återinvigs.22 december 1958.

Mosjö kyrka återinvigs.22 december 1958.

Mosjö kyrka återinvigs.22 december 1958. Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor.
Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst ...

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor. Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor.
Greger, Rällså.

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst ...

Begravning i Ljusnarsbergs kyrka, interiör av kyrkan, likkista, präst och människor. Greger, Rällså.

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Public domain photograph of funeral procession, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland

Konfirmander, Börstil socken, Uppland Public domain photograph of the interior of a church, altar, choir, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Sverige. Public domain image.

Begravning, Östhammar, Uppland Public domain photograph of funeral procession, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 4

Next