The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

kristianstad

925 media by topicpage 1 of 10
Kristianstads erövring 1676. Efter kopparstick av C. de Hooghe. Ur Nu och Då, 1887.

Kristianstads erövring 1676. Efter kopparstick av C. de Hooghe. Ur Nu ...

Kristianstads erövring 1676. Efter kopparstick av C. de Hooghe. Ur Nu och Då, 1887.

Ichnographia munitissimæ urbis Christianstad Seren. Regi Sueciæ vi pactorum Roeschildensium traditæ vna cum representatione ingressus S.R. Mtis. in eandem 20 Martij Ao. 1660
Porträtt av okänd officer.

Porträtt av okänd officer.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av Carl Fredrik Ludvig Nordenstierna, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Carl Fredrik Ludvig Nordenstierna, ryttmästare vid Skånska...

Porträtt av Carl Fredrik Ludvig Nordenstierna, ryttmästare vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av häradsskrivare Jonathan Brink.

Porträtt av häradsskrivare Jonathan Brink.

Porträtt av häradsskrivare Jonathan Brink.

Stakning av blivande bangård

Stakning av blivande bangård

Stakning av blivande bangård

Verkställande Direktör Carl Johan Fredrik Ljunggren. Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ.

Verkställande Direktör Carl Johan Fredrik Ljunggren. Östra Skånes Järn...

Verkställande Direktör Carl Johan Fredrik Ljunggren. Östra Skånes Järnvägar, ÖSJ.

Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ Kyrkan och Hertig Karls skola (Hotell Brissman) före 1866. Fotot visar stakningen av den blivande bangården.

Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ Kyrkan och Hertig Karls skola ...

Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ Kyrkan och Hertig Karls skola (Hotell Brissman) före 1866. Fotot visar stakningen av den blivande bangården.

Karpalunds Ångbryggeri.

Karpalunds Ångbryggeri.

Karpalunds Ångbryggeri.

Porträtt av Hjalmar Henrik Anderson, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Hjalmar Henrik Anderson, underlöjtnant vid Wendes artiller...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerare vid olika regementen under 1870-80-talen. Albumet är en gåva till Armémuseum av överste Hugo Ekströms dotter.

Porträtt av okänd soldat.

Porträtt av okänd soldat.

Porträtt av okänd soldat.

Porträtt av Otto Gustaf Nordenskjöld, auditör vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Otto Gustaf Nordenskjöld, auditör vid Smålands grenadjärba...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt av officerskåren vid Smålands grenadjärbataljon 1878.

Porträtt av Torwald Gunnarsson Wennerberg, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3, Axel Schött och okänd soldat.Se även AMA.0009643.

Porträtt av Torwald Gunnarsson Wennerberg, löjtnant vid Wendes artille...

Porträtt av Torwald Gunnarsson Wennerberg, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3, Axel Schött och okänd soldat.Se även AMA.0009643.

Personal uppställda i banhallen på Kristianstads Järnvägsstation. Loket är Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ lok 3 "Christianstad".

Personal uppställda i banhallen på Kristianstads Järnvägsstation. Loke...

Personal uppställda i banhallen på Kristianstads Järnvägsstation. Loket är Kristianstad - Hässleholms Järnvägar, CHJ lok 3 "Christianstad".

Hamnen, Skåne, Sverige, Svenska Järnvägarna
Degeberga järnvägsstation uppförd av Gärds Härads järnväg 1881. Bilden troligen tagen strax efter uppförandet.

Degeberga järnvägsstation uppförd av Gärds Härads järnväg 1881. Bilden...

Degeberga järnvägsstation uppförd av Gärds Härads järnväg 1881. Bilden troligen tagen strax efter uppförandet.

Porträtt av Karl Johan Axel Bolinder, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0006887 och AMA.0006924.

Porträtt av Karl Johan Axel Bolinder, officer vid Wendes artillerirege...

Porträtt av Karl Johan Axel Bolinder, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0006887 och AMA.0006924.

Före detta Gärds Härads järnvägsstation, byggd 1882

Före detta Gärds Härads järnvägsstation, byggd 1882

Före detta Gärds Härads järnvägsstation, byggd 1882

Åhus stationGärds härad nr 2 Åhus.

Åhus stationGärds härad nr 2 Åhus.

Railway stations in Sweden

Porträtt av okänd officer vid artilleriregemente.

Porträtt av okänd officer vid artilleriregemente.

Portrait of unknown officer. Sweden.

Porträtt av Nils Adolf Bengt Djurklou, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Nils Adolf Bengt Djurklou, officer vid Wendes artillerireg...

Porträtt av Nils Adolf Bengt Djurklou, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.

Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ lok 5 på järnvägsstationen i Önnestad.

Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ lok 5 på järnvägsstationen i Ö...

Kristianstad - Hässleholms Järnväg, CHJ lok 5 på järnvägsstationen i Önnestad.

Önnestad. Christianstad-Hessleholms Jernväg, CHJ. Önnestads gamla stationshus , 1865-1960, med Stins Fock. Tåget drages av CHJ Lok 4 "G. Bergenstråhle", 1886.
CHJ lok 10Kristianstad - Hässleholms JärnvägTillverkad 1887 , 1906 ex KIJ 3, 1916 Malmö Stuveri, slopad 1933KIJ, Kristianstad - Immelns Järnväg

CHJ lok 10Kristianstad - Hässleholms JärnvägTillverkad 1887 , 1906 ex ...

CHJ lok 10Kristianstad - Hässleholms JärnvägTillverkad 1887 , 1906 ex KIJ 3, 1916 Malmö Stuveri, slopad 1933KIJ, Kristianstad - Immelns Järnväg

Porträtt av Uno Lilliebjörn, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007912.

Porträtt av Uno Lilliebjörn, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A ...

Porträtt av Uno Lilliebjörn, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007912.

Porträtt av Torwald Gunnarsson Wennerberg löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3 och Axel Schött.Se även AMA.0009649.

Porträtt av Torwald Gunnarsson Wennerberg löjtnant vid Wendes artiller...

Porträtt av Torwald Gunnarsson Wennerberg löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3 och Axel Schött.Se även AMA.0009649.

Porträtt av Uno Lilliebjörn, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0009876.

Porträtt av Uno Lilliebjörn, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A ...

Porträtt av Uno Lilliebjörn, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0009876.

CHJ-Kristianstad-Hässleholm lok 5 på stationen
Porträtt av okänd officer vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av okänd officer vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av okänd officer vid Wendes artilleriregemente A 3.

Järnvägsstation och sockerbruksfabrik i Karpalund.
Strömsholms slott, Arméns ridskola, exteriör.

Strömsholms slott, Arméns ridskola, exteriör.

Strömsholms slott, Arméns ridskola, exteriör.

Kristianstad station runt sekelskiftet.

Kristianstad station runt sekelskiftet.

Kristianstad station runt sekelskiftet.

Ovesholms station, Skåne, Sverige

Ovesholms station, Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden

Grupporträtt av soldater vid Wendes artilleriregemente A 3.För namn, se bild nr. 2.

Grupporträtt av soldater vid Wendes artilleriregemente A 3.För namn, s...

Grupporträtt av soldater vid Wendes artilleriregemente A 3.För namn, se bild nr. 2.

Porträtt av Nils Gustaf Ehrensvärd vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007193 och AMA.0009480.

Porträtt av Nils Gustaf Ehrensvärd vid Wendes artilleriregemente A 3.S...

Porträtt av Nils Gustaf Ehrensvärd vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007193 och AMA.0009480.

Porträtt av John Gustaf Kinnander, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av John Gustaf Kinnander, underlöjtnant vid Wendes artillerir...

Porträtt av John Gustaf Kinnander, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Ovesholms stationshus före ombyggnaden 1909.
Önnestad station., Skåne, Sverige

Önnestad station., Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden

Porträtt av Otto Magnus Francke, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007247, AMA.0007335, AMA.0009474 och AMA.0007248.

Porträtt av Otto Magnus Francke, officer vid Wendes artilleriregemente...

Porträtt av Otto Magnus Francke, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007247, AMA.0007335, AMA.0009474 och AMA.0007248.

Porträtt av Karl Johan Axel Bolinder, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0006924 och AMA.0006968.

Porträtt av Karl Johan Axel Bolinder, officer vid Wendes artillerirege...

Porträtt av Karl Johan Axel Bolinder, officer vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0006924 och AMA.0006968.

Nya kajen utbygges, Skåne, Sverige
Hamnen med plattformen för badtåg

Hamnen med plattformen för badtåg

Hamnen med plattformen för badtåg

Porträtt av Nils Otto Palmstierna, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även AMA.0008255.

Porträtt av Nils Otto Palmstierna, underlöjtnant vid Wendes artillerir...

Porträtt av Nils Otto Palmstierna, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även AMA.0008255.

ÖSJ lok 7Östra Skånes JärnvägTillverkad  1893 , 1898 ex GHJ 4, slopadGHJ , Gärds Härads Järnväg

ÖSJ lok 7Östra Skånes JärnvägTillverkad 1893 , 1898 ex GHJ 4, slopadG...

ÖSJ lok 7Östra Skånes JärnvägTillverkad 1893 , 1898 ex GHJ 4, slopadGHJ , Gärds Härads Järnväg

Porträtt av Emil Valdemar Carlén, underlöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Emil Valdemar Carlén, underlöjtnant vid Hälsinge regemente...

Porträtt av Emil Valdemar Carlén, underlöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Karl Hjalmar Schmidt, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Karl Hjalmar Schmidt, löjtnant vid Wendes artilleriregemen...

Porträtt av Karl Hjalmar Schmidt, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Casten Folke Samlomon von Otter, löjtnant vid Svea livgarde I 1.

Porträtt av Casten Folke Samlomon von Otter, löjtnant vid Svea livgard...

Porträtt av Casten Folke Samlomon von Otter, löjtnant vid Svea livgarde I 1.

Gamla tullhuset (rivet 1894)

Gamla tullhuset (rivet 1894)

Gamla tullhuset (rivet 1894)

Gamla mudderverket och nya tullhuset

Gamla mudderverket och nya tullhuset

Gamla mudderverket och nya tullhuset

Greve Raoul Gustaf Hamilton. Godsägare.

Greve Raoul Gustaf Hamilton. Godsägare.

Greve Raoul Gustaf Hamilton. Godsägare.

Porträtt av Nils Patrik Vilhelm Vult von Steyern, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0008636 och AMA.0009486.

Porträtt av Nils Patrik Vilhelm Vult von Steyern, löjtnant vid Wendes ...

Porträtt av Nils Patrik Vilhelm Vult von Steyern, löjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0008636 och AMA.0009486.

Kyrkan och Järnvägsstationen i Önnestad.
Porträtt av Ture Peter Sandgren, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Ture Peter Sandgren, underlöjtnant vid Wendes artillerireg...

Porträtt av Ture Peter Sandgren, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Ture Peter Sandgren, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemnte A 3.

Porträtt av Ture Peter Sandgren, underlöjtnant vid Wendes artillerireg...

Porträtt av Ture Peter Sandgren, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemnte A 3.

Strömsholms slott, Arméns ridskola, exteriör 1897.

Strömsholms slott, Arméns ridskola, exteriör 1897.

Strömsholms slott, Arméns ridskola, exteriör 1897.

Göinge-Fridhem station innan slutgiltiga ombyggnaden 1905.

Göinge-Fridhem station innan slutgiltiga ombyggnaden 1905.

Göinge-Fridhem station innan slutgiltiga ombyggnaden 1905.

Strömsholms slott, interiör 1897.

Strömsholms slott, interiör 1897.

Strömsholms slott, interiör 1897.

Österlia vaktstuga på bansträckan Olseröd-Degeberga, som till en början var avsedd som station. Östra Skånes Järnväg, ÖSJ. Degerberga-Brösarp linjen. Blev hållplats 1933. Bytte namn på 1940-talet till Österliaby.

Österlia vaktstuga på bansträckan Olseröd-Degeberga, som till en börja...

Österlia vaktstuga på bansträckan Olseröd-Degeberga, som till en början var avsedd som station. Östra Skånes Järnväg, ÖSJ. Degerberga-Brösarp linjen. Blev hållplats 1933. Bytte namn på 1940-talet till Österliaby.

Personal och häst i del av krutfabrik.

Personal och häst i del av krutfabrik.

Personal och häst i del av krutfabrik.

Brostorps banvaktstuga, tillhörandes Östra Skånes järnvägar, på linjen mellan Brösarp - Maglehem.

Brostorps banvaktstuga, tillhörandes Östra Skånes järnvägar, på linjen...

Brostorps banvaktstuga, tillhörandes Östra Skånes järnvägar, på linjen mellan Brösarp - Maglehem.

På linjen mellan Kristianstad och Rinkaby.

På linjen mellan Kristianstad och Rinkaby.

På linjen mellan Kristianstad och Rinkaby.

Österlia vaktstuga. Bandelen Olseröd - Degeberga.Först avsedd som station.

Österlia vaktstuga. Bandelen Olseröd - Degeberga.Först avsedd som stat...

Österlia vaktstuga. Bandelen Olseröd - Degeberga.Först avsedd som station.

Gamla hamnområdet, Skåne, Sverige
Degeberga station., Skåne, Sverige
Kavalleriets fältövningar i Kristianstads län maj 1899.

Kavalleriets fältövningar i Kristianstads län maj 1899.

Kavalleriets fältövningar i Kristianstads län maj 1899.

Ordning på torpet., Skåne, Sverige
Kristianstad station från gatusidan

Kristianstad station från gatusidan

Kristianstad station från gatusidan

Ovesholm gamla station., Skåne, Sverige
Porträtt av Otto Magnus Francke, kapten vid Wendes artilleriregemente A 3. Se även bild AMA.0007235, AMA.0007248,AMA.0007247, AMA.0009474 och AMA.0007335.

Porträtt av Otto Magnus Francke, kapten vid Wendes artilleriregemente ...

Porträtt av Otto Magnus Francke, kapten vid Wendes artilleriregemente A 3. Se även bild AMA.0007235, AMA.0007248,AMA.0007247, AMA.0009474 och AMA.0007335.

Torsbro Kraftstation.

Torsbro Kraftstation.

Torsbro Kraftstation.

Vattentornet i Kristianstad 1905. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Vattentornet i Kristianstad 1905. Bild från tidskriften Hemmets bildma...

Vattentornet i Kristianstad 1905. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Flygotografi över Råsockerfabriken i Karpalund.

Flygotografi över Råsockerfabriken i Karpalund.

Flygotografi över Råsockerfabriken i Karpalund.

Önnestad station öppnades 1865. En- och enhalvvånings stationshus i tegel. Arkitekt var C Adelsköld.  Mekanisk växelförregling. Stationshuset hus revs 1960. På bilden syns CHJ lok 4. Loket tillverkades 1886 av Nohab, tillverkningsnummer 235. Skrotades 1933.
Linderöd station, Skåne, Sverige
Motiv från Kristianstad med kyrka i bild.

Motiv från Kristianstad med kyrka i bild.

Motiv från Kristianstad med kyrka i bild.

Porträtt av Ludvig Bäärnhjelm, officer vid Vendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Ludvig Bäärnhjelm, officer vid Vendes artilleriregemente A...

Porträtt av Ludvig Bäärnhjelm, officer vid Vendes artilleriregemente A 3.

Båthamnen i Kristianstad., Skåne, Sverige
Everöd station., Skåne, Sverige

Everöd station., Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden

Banvaktstuga., Skåne, Sverige, Svenska Järnvägarna
Arkelstorp järnvägsstation.

Arkelstorp järnvägsstation.

Arkelstorp järnvägsstation.

Cementfabriken i Maltesholm, Skåne.

Cementfabriken i Maltesholm, Skåne.

Cementfabriken i Maltesholm, Skåne.

Cementfabriken i Maltesholm., Skåne, Sverige
Framsidan av station, Skåne, Sverige

Framsidan av station, Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden

Degeberga station, Skåne, Sverige
Kardverken, AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Kardverken, AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Kardverken, AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Arkelstorp järnvägsstation.

Arkelstorp järnvägsstation.

Arkelstorp järnvägsstation.

Järnvägsstationen i Bäckaskog., Skåne, Sverige
Skånska Yllefabriken i Kristianstad.

Skånska Yllefabriken i Kristianstad.

Skånska Yllefabriken i Kristianstad.

Hamnen med nya tullhuset o magasin

Hamnen med nya tullhuset o magasin

Hamnen med nya tullhuset o magasin

Torsebro Kraftstation.

Torsebro Kraftstation.

Torsebro Kraftstation.

Ångsluparna "Sirius" och "Delfin". Pråmarna stakades fram.

Ångsluparna "Sirius" och "Delfin". Pråmarna stakades fram.

Ångsluparna "Sirius" och "Delfin". Pråmarna stakades fram.

Interiör av sjuk- och förbandsrum vid AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Interiör av sjuk- och förbandsrum vid AB Skånska Yllefabriken, Kristia...

Interiör av sjuk- och förbandsrum vid AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Slottsruin vid järnvägsspåret i Åhus.

Slottsruin vid järnvägsspåret i Åhus.

Slottsruin vid järnvägsspåret i Åhus.

Kristianstad station från gatusidan

Kristianstad station från gatusidan

Railway stations in Sweden

Åhus hamn runt sekelskiftet.

Åhus hamn runt sekelskiftet.

Åhus hamn runt sekelskiftet.

Ölands Cementfabrik. Kalkbrottet vid Maltesholm, 1900.

Ölands Cementfabrik. Kalkbrottet vid Maltesholm, 1900.

Ölands Cementfabrik. Kalkbrottet vid Maltesholm, 1900.

Åhus hamn station sett från gatusidan.
Interiör av garnlager vid AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Interiör av garnlager vid AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Interiör av garnlager vid AB Skånska Yllefabriken, Kristianstad.

Önnestad stationCHJ 4, Skåne, Sverige

Önnestad stationCHJ 4, Skåne, Sverige

Railway stations in Sweden

Persontåg ankommer till Åhus station.

Persontåg ankommer till Åhus station.

Persontåg ankommer till Åhus station.

Previous

of 10

Next