The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

kontaktledning

9,567 media by topicpage 1 of 96
Statens Järnvägar, SJ eldrift, ledningsbrygga

Statens Järnvägar, SJ eldrift, ledningsbrygga

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ Hs kylvagn med bromsplattform och ratt.

Statens Järnvägar, SJ Hs kylvagn med bromsplattform och ratt.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsbrygga

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsbrygga

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Bangård upplyst av strålkastare.

Bangård upplyst av strålkastare.

Bangård upplyst av strålkastare.

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsspännstople

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledningsspännstople

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

SNCF ellok 202-5546   Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 202-5546 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 202-5546 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds Järnvägar, TGOJ S3 57.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Y3 131.

SNCF ellok CC-8001   Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

SNCF ellok CC-8001 Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

SNCF ellok CC-8001 Det franska statliga järnvägsbolaget SNC

Strålkastarbelysning., Svenska Järnvägarna
Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Gruvgården - Fors Järnväg, GFJ lok 6.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Ellok med tillverkningsnummer 10019 från Nydqvist och Holm AB.

Statens Järnvägar, SJ godståg med lok SJ Dg 381.

Statens Järnvägar, SJ godståg med lok SJ Dg 381.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Strålkastarbelysning. Statens Järnvägar, SJ G 19640 täckt godsvagn samt öppengodsvagn med bromshytt. Nässjö - Oskarshamns Järnväg, NOJ 723.

Strålkastarbelysning. Statens Järnvägar, SJ G 19640 täckt godsvagn sam...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ N 85.

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Ritning på ledningsbrygga, Svenska Järnvägarna
Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skrotat 1964.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skro...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ D 33. Skrotat 1964.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ Bt 311.

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Ljusmast vid bangården., Svenska Järnvägarna
Statens Järnvägar, SJ Oe 57 samt SJ Oe 59.

Statens Järnvägar, SJ Oe 57 samt SJ Oe 59.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

SNCF ellok BBB-6002   Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BBB-6002 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BBB-6002 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105      Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok BB-8105 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sugtransformator

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sektionspunkt

Statens Järnvägar, SJ eldrift, sektionspunkt

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänste...

Helsingin Kaupungin Liikennelaitos, HKL spårvagn 55 och 21 till vänster i bild och till höger en spårvagn som trafikerade linjen Eira - Kauppatori - Söörnääsi i Helsingfors.

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Westrås - Bergslagens - Järnväg, SWB H3

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJ Co 30.

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på smalspårig järnväg.

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på s...

Omlastning av gods mellan godsvagn på normal spår och godsvagn 30 på smalspårig järnväg.

SNCF ellok 0326     Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 0326 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

SNCF ellok 0326 Det franska statliga järnvägsbolaget SNCF

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

Statens Järnvägar, SJ eldrift, kontaktledning, västra stambanan

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg me...

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ godståg med dressinbod mellan spåren.

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var produ...

KVBJ ångvagn på linjen. Vagnen hade maskinrum i mitten. Den var producerad av Oxelösund - Flen - Westmanlands järnvägs verkstad i Eskilstuna. Skrotades på 1930-talet.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades elektrifieringskontrakt med den engelska firmanMather & Platt i Manchester. Detta innebar starten för Djursholmsbanan.

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892...

DjB, första typen av motorvagnDenna motorvagn levererades 1893.År 1892 inköpte Stockholm - Roslagen Järnvägar (SRJ) bibananDjursholms Ösby - Kohagsviken, (nu Framnäsviken) och i slutet av samma år tecknades el... More

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

DjursholmsbananDjursholms Ösby vagnhall 1894

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

Spårvagn i drift vid sekelskiftet.

VGJ 5 . VGJ ,Västergötland - Göteborgs Järnväg .Stationshuset byggdes 1877 för föreningsstationen SJ-BJ. Nytt stationshus i trä 1929 .Stationen öppnades 1876 för godstrafik och 1881 för persontrafik. Ett första stationshus 1877. Det revs 1929 och ersattes av ett nytt, alldeles intill det äldre. Den nya stationsbyggnaden som var mycket lik den tidigare, revs 1984. 1 juli 1964 inordnades Olskroken organisatoriskt under Göteborg Norra. 16 juni 1980 upphörde persontrafiken .Stationshus i en våning i trä .Full expedition 1.6.1887
Järnvägshotellet, Svenska Järnvägarna
Sparreholm station. - Södermanland Sverige
Fors station., Svenska Järnvägarna

Fors station., Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Habo station. - Jönköping Sverige

Habo station. - Jönköping Sverige

Railway stations in Sweden

Linjebild vid banvaktstuga 272 i Blixterboda strax efter stationen i riktning mot Sällinge.

Linjebild vid banvaktstuga 272 i Blixterboda strax efter stationen i r...

Linjebild vid banvaktstuga 272 i Blixterboda strax efter stationen i riktning mot Sällinge.

Hofors station. Gävleborg, Sverige

Hofors station. Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A4 182, som trafikerade Ringlinjen. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A4 182, som trafikerade Ringlinj...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A4 182, som trafikerade Ringlinjen. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Järbo station. Gävleborg, Sverige
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A12 351, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A12 351, Sundbybergsbanan. Fotog...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A12 351, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Lerum station., Västra Götaland, Sverige
Boställshus - Södermanland Sverige, Svenska Järnvägarna
Stationshuset - Jönköping Sverige, Svenska Järnvägarna
"När spåret sjönk" - Södermanland Sverige
Plattform vid Västanfors station. På spåret syns bl a ett ånglok tillhörande Stockholm - Västerås- bergslagens Järnvägar, SWB S 57.

Plattform vid Västanfors station. På spåret syns bl a ett ånglok tillh...

Plattform vid Västanfors station. På spåret syns bl a ett ånglok tillhörande Stockholm - Västerås- bergslagens Järnvägar, SWB S 57.

Loket "Jumbo" tillhörande Vagn & Maskinfabriken, ASJ, samt NSB 63a 1100, tillverkat för Norska Statsbanorna.

Loket "Jumbo" tillhörande Vagn & Maskinfabriken, ASJ, samt NSB 63a 110...

Loket "Jumbo" tillhörande Vagn & Maskinfabriken, ASJ, samt NSB 63a 1100, tillverkat för Norska Statsbanorna.

Boställshus - Södermanland Sverige, Svenska Järnvägarna
Järnvägsstationen i Bromsten., Svenska Järnvägarna
Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Vy från banan. Rensjön - Bergfors.

Boställshus - Södermanland Sverige, Svenska Järnvägarna
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 139, linje 4, som gick mellan Skanstull och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 139, linje 4, som gick mella...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 139, linje 4, som gick mellan Skanstull och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Kontaktbrygga i Arlöv. - Eslöv Malmö Sverige
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A3 170. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A3 170. Fotograferad vid Hagalun...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A3 170. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Ödsmål station., Västra Götaland, Sverige
Järnvägsstationen i Grillby. - Uppsala, Sverige
Vägbro, Västra Götaland, Sverige
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 278, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 278, Sundbybergsbanan. Fotog...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 278, Sundbybergsbanan. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 277, utanför vagnhallen i Råsunda.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 277, utanför vagnhallen i Rå...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A11 277, utanför vagnhallen i Råsunda.

Järnvägsstationen i Tierp. På spåret, Statens Järnvägar, SJ D 386.

Järnvägsstationen i Tierp. På spåret, Statens Järnvägar, SJ D 386.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Närke Flygbild över Kumla.

Närke Flygbild över Kumla.

Flygbild över Kumla.

Vingåker station.

Vingåker station.

Railway stations in Sweden

Bryggsättning och ombyggnad - Södermanland Sverige
Landvetter station., Västra Götaland, Sverige
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 53, Sundbybergsbanan, som trafikerade linje 15. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 53, Sundbybergsbanan, som tra...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 53, Sundbybergsbanan, som trafikerade linje 15. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Bangården vid Nässjö station.

Bangården vid Nässjö station.

Bangården vid Nässjö station.

Hindås station., Västra Götaland, Sverige
Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Malmbangården vid Svartön och vy över Luleå stad.

Ljusmast vid Nässjö. - Jönköping Sverige
Borås Centralstation. Västergötland Sverige
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 264, linje 5 som gick mellan Karlberg och Haga. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 264, linje 5 som gick mellan...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 264, linje 5 som gick mellan Karlberg och Haga. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Vägport under byggnad. SJ D

Vägport under byggnad. SJ D

Vägport under byggnad. SJ D

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A8 240. Den trafikerade linje 3 mellan Haga och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A8 240. Den trafikerade linje 3 ...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A8 240. Den trafikerade linje 3 mellan Haga och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Banvaktstuga 422 Lomondivaara, Svenska Järnvägarna
Järnvägsstationen i Motala., Svenska Järnvägarna
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 270, linje 6, som gick mellan Roslagstull och Skanstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 270, linje 6, som gick mella...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A10 270, linje 6, som gick mellan Roslagstull och Skanstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Flygfoto över Nässjö station och bangård.

Flygfoto över Nässjö station och bangård.

Flygfoto över Nässjö station och bangård.

Bangården vid Skoghall station. Kontaktledningstolparna hörde till Skoghalls sågverks bana, som bland annat användes för att transportera arbetare till och från verket.
Automatisk ljusblockeringssignal., Svenska Järnvägarna
Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 4, linje 3, som gick mellan Vanadisplan och Djurgården. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 4, linje 3, som gick mellan V...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A1 4, linje 3, som gick mellan Vanadisplan och Djurgården. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Sparreholm station. - Södermanland Sverige
Stationen vinter tid med snö.

Stationen vinter tid med snö.

Railway stations in Sweden

Märsta Station, Svenska Järnvägarna

Märsta Station, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

JvmKDAA03466, Skåne, Sverige, Svenska Järnvägarna
Tidan station. Västergötland Sverige

Tidan station. Västergötland Sverige

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen i Tobo. - Uppsala, Sverige
Karsjö järnvägsstation. Gävleborg, Sverige
Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A3 132. Den gick mellan Sankt Eriksgatan och Norrmalmstorg, på linje 4.

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A3 132. Den gick mellan Sankt E...

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag, SNS A3 132. Den gick mellan Sankt Eriksgatan och Norrmalmstorg, på linje 4.

Snöslunga på linjen mellan Vassijauru och Riksgränsen.

Snöslunga på linjen mellan Vassijauru och Riksgränsen.

Snöslunga på linjen mellan Vassijauru och Riksgränsen.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 138, linje 10, som gick i trafik mellan Värtan och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 138, linje 10, som gick i tr...

Aktiebolaget Stockholms Spårvägar, SS A2b 138, linje 10, som gick i trafik mellan Värtan och Hornstull. Fotograferad vid Hagalund järnvägsstation.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ G3 64.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ G3 64.

Trafikaktiebolaget Grängesberg - Oxelösunds Järnvägar, TGOJ G3 64.

Previous

of 96

Next