PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

kavalleri

749 media by topicpage 1 of 8
Plansch med uniform för Livgardet till häst för åren 1770-1845. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Livgardet till häst för åren 1770-1845. Plansc...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... more

Plansch med uniform för Skånska husarregementet för åren 1765-1849. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Skånska husarregementet för åren 1765-1849. Pl...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... more

Plansch med uniform för Livregementets husarkår för åren 1796-1846. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Livregementets husarkår för åren 1796-1846. Pl...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... more

Plansch med uniform för Jämtlands hästjägarkår och Jämtlands fältjägarregemente för åren 1779-1845. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Jämtlands hästjägarkår och Jämtlands fältjägar...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... more

Plansch med uniform för Kronprinsens husarregemente för åren 1758-1846. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Kronprinsens husarregemente för åren 1758-1846...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... more

Plansch med uniform för Smålands husarregemente och Smålands grenadjärbataljon för åren 1779-1850. Plansch i färgtryck efter original av Adolf Ulrik Schützercrantz. Ingår i planschsamlingen Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar.

Plansch med uniform för Smålands husarregemente och Smålands grenadjär...

Adolf Ulric Schützercrantz worked during his life in a number of different areas. Among other things, as a military, museum director, cartoonist, lithographer and painter. Schützercrantz became a cadet at Karlb... more

Plansch med uniform för trumpetare vid Livregementets husarkår för år 1830, ritad av Einar von Strokrich.

Plansch med uniform för trumpetare vid Livregementets husarkår för år ...

Plansch med uniform för trumpetare vid Livregementets husarkår för år 1830, ritad av Einar von Strokrich.

Plansch med uniform för stabsofficer vid Skånska dragonregementet. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för stabsofficer vid Skånska dragonregementet. Ing...

Plansch med uniform för stabsofficer vid Skånska dragonregementet. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för officer och manskap vid Jämtlands hästjägarkår. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för officer och manskap vid Jämtlands hästjägarkår...

Plansch med uniform för officer och manskap vid Jämtlands hästjägarkår. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för manskap vid Skånska husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för manskap vid Skånska husarregemente. Ingår i pl...

Plansch med uniform för manskap vid Skånska husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för manskap vid Livregementets husarer. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för manskap vid Livregementets husarer. Ingår i pl...

Plansch med uniform för manskap vid Livregementets husarer. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med paraduniform för manskap vid Kronprinsens husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med paraduniform för manskap vid Kronprinsens husarregemente. ...

Plansch med paraduniform för manskap vid Kronprinsens husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för subalternofficer och manskap vid Livdragonregementet. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för subalternofficer och manskap vid Livdragonrege...

Plansch med uniform för subalternofficer och manskap vid Livdragonregementet. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för officer vid Livgardet till häst. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för officer vid Livgardet till häst. Ingår i plans...

Plansch med uniform för officer vid Livgardet till häst. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för officer vid Smålands husarregemente och officer vid Livregementets husarer. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för officer vid Smålands husarregemente och office...

Plansch med uniform för officer vid Smålands husarregemente och officer vid Livregementets husarer. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Mo... more

Plansch med uniform för manskap vid Smålands husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för manskap vid Smålands husarregemente. Ingår i p...

Plansch med uniform för manskap vid Smålands husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med paraduniform för officer vid Skånska husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med paraduniform för officer vid Skånska husarregemente. Ingår...

Plansch med paraduniform för officer vid Skånska husarregemente. Ingår i planschsamlingen Das europäische Heer in charakteristischen Gruppen: Scweden, utgiven av Eckert und Monten ca 1840.

Plansch med uniform för Smålands husarregemente för åren 1850-1893, ritad av Einar von Strokirch.

Plansch med uniform för Smålands husarregemente för åren 1850-1893, ri...

Plansch med uniform för Smålands husarregemente för åren 1850-1893, ritad av Einar von Strokirch.

Plansch med uniform för Smålands husarregemente för åren 1779-1850, ritad av Einar von Strokirch.

Plansch med uniform för Smålands husarregemente för åren 1779-1850, ri...

Plansch med uniform för Smålands husarregemente för åren 1779-1850, ritad av Einar von Strokirch.

Porträtt av Ivar Daniel Wilhelm Indebetou, löjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0002184 och AMA.0009380.

Porträtt av Ivar Daniel Wilhelm Indebetou, löjtnant vid Södermanlands ...

Porträtt av Ivar Daniel Wilhelm Indebetou, löjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0002184 och AMA.0009380.

Porträtt av Fredrik August Lennart Braunerhielm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Fredrik August Lennart Braunerhielm, underlöjtnant vid And...

Porträtt av Fredrik August Lennart Braunerhielm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd löjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd löjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd löjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd löjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd löjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd löjtnant vid kavalleri.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente.

Porträtt av okänd officer vid Skånska kavalleriregementet K 2.

Porträtt av okänd officer vid Skånska kavalleriregementet K 2.

Porträtt av okänd officer vid Skånska kavalleriregementet K 2.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Grupporträtt av officerare från okänt kavalleriregemente, före 1878.

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra liv...

Porträtt av greve Carl Gustaf Wilhelm Sinclair, löjtnant vid Andra livgrenadjärregementet I 5.

Kavalleri kursen på Strömsholm 1874-1876.

Kavalleri kursen på Strömsholm 1874-1876.

Kavalleri kursen på Strömsholm 1874-1876.

Porträtt av Per Olof Liedberg, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0021836.

Porträtt av Per Olof Liedberg, underlöjtnant vid Skånska husarregement...

Porträtt av Per Olof Liedberg, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0021836.

Strömsholm 1876. För namn, se bild nr. 3.

Strömsholm 1876. För namn, se bild nr. 3.

Strömsholm 1876. För namn, se bild nr. 3.

Porträtt av Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, kapten vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0008117.

Porträtt av Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, kapten vid Södermanla...

Porträtt av Otto Wilhelm Claes Johan Nordenfalk, kapten vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0008117.

Grupporträtt av soldater vid Livregementets dragoner K 2. Roslags skvadron 1880-talet.

Grupporträtt av soldater vid Livregementets dragoner K 2. Roslags skva...

Grupporträtt av soldater vid Livregementets dragoner K 2. Roslags skvadron 1880-talet.

Porträtt av friherre Folke Fromhold Rehbinder, kapten vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av friherre Folke Fromhold Rehbinder, kapten vid Livregemente...

Porträtt av friherre Folke Fromhold Rehbinder, kapten vid Livregementets dragoner K 2.

Porträtt av Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, underlöjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0007722.

Porträtt av Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, underlöjtnant vid Söder...

Porträtt av Alexis Edvard Ulrik Kuylenstierna, underlöjtnant vid Södermanlands regemente I 10.Se även bild AMA.0007722.

Minne från Bonarp. Skånska husarregementet K 5.

Minne från Bonarp. Skånska husarregementet K 5.

Minne från Bonarp. Skånska husarregementet K 5.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Kavalleriskolan 1887-1888.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Kavalleriskolan 1887-1888.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Kavalleriskolan 1887-1888.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Kavalleriskolan. Fotot möjligen taget utanför Livregementets dragoner kasern 1887-1888.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Kavalleriskolan. Fotot möj...

Grupporträtt av officerare och soldater vid Kavalleriskolan. Fotot möjligen taget utanför Livregementets dragoner kasern 1887-1888.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Grupporträtt av underbefäl och manskap vid 4:de skvadron av Livgardet till häst 1889.

Grupporträtt av underbefäl och manskap vid 4:de skvadron av Livgardet ...

Grupporträtt av underbefäl och manskap vid 4:de skvadron av Livgardet till häst 1889.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat och häst från Livregementets husarkår.

Soldat och häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Deltagande officerare i kavalleripionjärkursen 1893.

Deltagande officerare i kavalleripionjärkursen 1893.

Deltagande officerare i kavalleripionjärkursen 1893.

Hund, Livregementets husarkår.

Hund, Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

En civil man och häst.

En civil man och häst.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Gruppbild med soldater till häst från Livregementets husarkår.

Gruppbild med soldater till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Övningshed för Livregementets husarkår.

Övningshed för Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Hundar, Livregementets husarkår.

Hundar, Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Övningsplats för Livregementets husarkår.

Övningsplats för Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Parad med soldater från Livregementets husarkår.

Parad med soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

En civil man till häst.

En civil man till häst.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

En civil man och häst.

En civil man och häst.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater och hund, Livregementets husarkår.

Soldater och hund, Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Grupporträtt av officerare vid Livregementets dragoner K 2.

Grupporträtt av officerare vid Livregementets dragoner K 2.

Grupporträtt av officerare vid Livregementets dragoner K 2.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Hundar, Livregementets husarkår.

Hundar, Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Porträtt av Nils August Doming Adlercreutz, ryttmästare vid Livgardet till häst K 1 och okänd officer.

Porträtt av Nils August Doming Adlercreutz, ryttmästare vid Livgardet ...

Porträtt av Nils August Doming Adlercreutz, ryttmästare vid Livgardet till häst K 1 och okänd officer.

Hund, Livregementets husarkår.

Hund, Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Soldat till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Övningsplats för Livregementets husarkår.

Övningsplats för Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Soldat från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

En civil man och häst.

En civil man och häst.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Soldater från Livregementets husarkår vid stall.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater till häst från Livregementets husarkår.

Soldater till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater till häst från Livregementets husarkår.

Soldater till häst från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Soldater från Livregementets husarkår.

Fotosamling innehållande bilder från 1890-talet föreställande soldatliv hos Livregementets husarkår.