The World's Largest Public Domain Media Search Engine

kavalery

public
139 media by topicpage 1 of 2
Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Praporshch. V. F. Aleksandrov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Ural. Kaz. V. uriadn. Bukin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl . 33.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukriep. Dzhizag [sic]. 18 Oktiabria. 1866 g. Maior. Arm. Piekh. Baron-fon Iu. N. Rene

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukr...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 41.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda so [sic] 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 1-go Turk. Ar. Br. fel'df. Donov, Turk. Sap. rot. unt.-of. Timashev, bezsrochn. Fedorov, Makarov, Nikitin, Shishkin. 4-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Baranov, Berezin, Shkunov. Turk. Sap. rot. riad. Pavlov, unt.-of. Aleksieev i Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 71.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. Bezsr. Popov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain image of a military uniform, officer portrait, armed forces, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. Orenb, Kaz. V. uriadn. Bieliaev i Sib. Kaz. V. uriadn. Sheikin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Ushakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Koporushkin, riad. Popov, Podkovyrushkin, unt.-of. Suliatov, riad. Berin, Imoikin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Chimkenda 19 Sen. 1864 g. Gub. Sekr. Mishin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. Podpor. I. Ia. Druzhinin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Photograph shows Second Lieutenant I.Ya. Druzhinin, half-length portrait in uniform. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, p. 32.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Praporshch. V. S. Galushkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 42.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Dzhiuzaka [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Pol: Ar: Piekh: N. V. Grigor'iev

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Dzh...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. Chinaz. miestn. kom. unt.-of. Lomakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. 1-i Turk. Art. Br. kon. Denisov, kon. Evsieev, i feierv. Khariamov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. 4-go Turk. Lin. Bat. riad. Bibikin, bezsr. Krasnoperov, Ishkhanov, 69-go Gub. Batal. riad. Mitrofanov, 4-go Turk. Lin. Bat. unt.-of. Oslin, 1-go Tur. Art. Br. trub. Filin, 69-go Gub. Bat. unt.-of. Zharov, 4-go

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Bezsr. Ardashev, Vasil'ev, Krasil'nikov, Shevtsov, Antonov, Grigor'ev, 4-go Turk. Lin. Batal. riad. Ponomarev, Usol'tsev, Vygozov, bez. Ropoport

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Dzhiuzaka [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. T: Sap: Roty: Kap. D. T. Svishchevskii

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Dzh...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 49.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Ural. Kaz. V. kaz. Sobolev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Praporshch. F. D. Fedorov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 42.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Khodzhenda. 24-go Maia, 1866 g. Pol. 1-go T.S.B. M. A. Pishchemuki

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Kho...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 31.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. Ural'sk. Kaz. V. ur. kaz. Durmanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Lapin, Pichin, Mokhin, Sienokosov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. Bezsrochn. Vasil'ev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. Bezsr. Naedov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868. Praporshch. P. A. Fok

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 58.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Aleksieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriep. Kitab 13-go Avgusta 1870 goda. Orenb. Kaz. V. uriadn. Diugaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Kulikelanskikh vysotakh 25-go Iiunia 1870 goda. 3-i roty Chinaz. kriep. art. felfev. [sic] Antoniuk

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 12 Iiunia 1864 g. Bezsrochn. Tatarinov. Prokof'ev. Kashin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie Ak-Mecheti (forta perovskii) 22 Iiunia 1853 g. Orenb. Kaz. V. ur. Sharapov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Ikanom 5-7-go Dekabria 1864 g. Ural'sk. Kaz. V. ur. Mostovshchikov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk: Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Podp: Ar. Peikh. A. A. Tille

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk:...

Photograph shows a high ranking officer, half-length portrait. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 79. Photograph probably mislabeled as Sergeant A.A. Tille. The sol... More

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. Praporshch. F. A. Perekrestov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Praporshch. A. G. Popov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868. Praporshch. G. A. Vozhinskii

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 58.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. Praporshch. A. F. Stokalenko

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 8-go Turk. Lin. Batal. riad. Sviriepov, unt.-of. Nikiforov, Gubin, riad. Guliaev, unt.-of. Novikov, riad. Vykov, Sokolov, unt.-of. Minin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. 4-go Turk. Lin. Bat. riad. Bibikin, bezsr. Krasnoperov, Ishkhanov, 69-go Gub. Batal. riad. Mitrofanov, 4-go Turk. Lin. Bat. unt.-of. Oslin, 1-go Tur. Art. Br. trub. Filin, 69-go Gub. Bat. unt.-of. Zharov, 4-go

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukriep. Chimkenda. 19-go Sent. 1864 g. Kap. Artillery. Piekh. O. L. Konapel'skii

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukr...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 23.

Georgievskie kavalery ordena 3i stepeni. Svity ego imperatorskago velichestva general maior D. N. Romanovskii

Georgievskie kavalery ordena 3i stepeni. Svity ego imperatorskago veli...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, Part 4, pl. 6.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Praporshch. V. N. Mashirskii

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Poruch. P. E. Sadyrev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. 4-go Turk. Lin. Bat. riad. Vetchinkin, unt.-of. Borobov, Atamanov, Pakulev, riad. Nikulin, Shchitov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo pod Ak-bulakom 7-go Iiunia 1867 g. Kap. Artil. K. K. Abramov

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo pod A...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 66.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo na zyrabulakskikh vysot. 2-go Iiunia 1868 g. Pol. Gener. Sht. V. I. Dmitrovskii

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo na zy...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 66.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Sachkov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Chin-cha-godzi [sic] 18-go Iiunia 1871 g. Turk. Sap. Roty riad. Fedorov unt.-of. Sergieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Podpor. A. A. Kolchinskii

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Iakimov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Ural. Kaz. V. kaz. trub. Konstantinov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

The albumen silver print is a photographic printing process that was widely used in the 19th century. It involves coating paper support with a mixture of egg whites and salt, which creates a glossy surface to h... More

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 8-go Turk. Lin. Batal. unt.-of Potemkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18 Okt. 1866 g. 1-i Turk. Art. Br. feierv. Nikulenko i Krestenko

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Khorun. I. K. Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Kh...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 58.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Lagunov i riad. Batalov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Kara-Tiube 27-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Strielk. Batal. unt.-of. Kirieev, Viatkin, Gol'tsgauzen, gorn: Bulakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. Ural'sk. Kaz. V. kaz. Lutshev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 1-i Turk. Art. Br. riad. Morev. 1-go Turk. Strielk. Batal. riad. Mel'nikov, Makarov, Chubykin, Kurochkin. Turk. Sap. rot. Unt.-of. Lebedev. 4-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Gavrilov, Ignatovskii, riad. Leonov, Turk. Gosp. kom. Ogorodov. 4-go Turk. Lin. Bat . unt.-of. Grigor'ev i Matashkieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 56.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Kulikelanskikh vysotakh 25-go Iiunia 1870 goda. 3-go Turk. Lin. Batal. riad. Petrov, Klesnikov, unt.-of. Denisov, Volkov i Fedorov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Murza-Rabatom 5 Apr. 1865 g. Sht.-Kap. A. E. Efremov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukriep. Dzhizag [sic]. 18 Oktiabria. 1866 g. Kap: Gvar. N. A. Mazing

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukr...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 41. Mikhail Karlovich Masing (German: Karl Reinhold Michael Masing, 1836-1911) - Russian general, participant in the Turkestan c... More

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18 Okt. 1866 g. 5-go Turk. Lin. Batal. riad. Ershov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Podpor. G. V. Filippov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Khodzhenda 24-go Maia 1866 g. 3-go Turk. Lin. Bat. unt.-of. Buldakov, riad. Ryzhikh, Larionov, Gramatchikov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868. Praporshch. A. D. Kaval'skii

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 58.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Urgutom 12-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt-of. Ershov, Ikonnikov, Zadumov, riad. Egorikhin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Katty-Kurganom s 27-go po 29-e Maia 1868 g. Bezsr. Tret'iakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 70.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. Bezsr. Okonev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13 Avgusta 1870 g. 3-go Turk. Lin. Batal. gorn. Zaitsev, riad. Shorokhov, unt.-of. Bol'nov, riad. Fedorov, Arkhipov, fel'df. Shalaganov, unt.-of. Kapustin, Petynin, Pisarev, Nepomniashchii, riad. Rakhmanin, unt.-of. Khabrov, fel'df. Pivashchenko, riad. Lukin, Osintsev, Generalov, Buldakov i Guliaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 76.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Kitab 13-go Avgusta 1870 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Dubovitskii, Chistiakov, unt.-of. Zobin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Tash. Gosp. Kom. unt-of Gladyshev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery ordena 3i stepeni. Voennyi gubernator simiriechenskoi [sic] oblasti general leitenant G. A. Kolpakovskii

Georgievskie kavalery ordena 3i stepeni. Voennyi gubernator simirieche...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, Part 4, pl. 5.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Orenb. Kaz. V. ur. Krasil'nikov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. 7-go Turk. Lin. Batal. unt.-of Kaznacheev i Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 43.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. 7-go Turk. Lin. Batal. riad. Frolov, Malakhov, Dolgikh, Stolbov, Mel'nikov, unt.-of. Tiazhin, Khaustov i Bochkarev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 50.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Ural. Kaz. V. kaz. Rozhkov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 50.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Mukhin, Koshkin, Bagriakov i Nalimov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868. Praporshch. V. S. Zizulin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 58.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Katty-Kurganom [sic] s 27-go po 29-e Maia 1868 g. Bezsr. Mikhailov, 1-go Turk. Lin. Batal. riad. Valiuk, bezsr. Akimov, Golubkin, 1-go Turk. Str. Batal. unt.-of. Dunaev, riad. Nemykin, Arziaev, unt.-of. Nikolaev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 70.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Dzhiuzaka [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Pol: Gen: Shtaba A. I. Glukhovsko

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Dzh...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 49.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Ir-Dzharom 8-go Maia 1866 g. Praporshch. M. Ia. Iskovskii i Praporshch. M. A. Mikheda

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk: Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Pol. General Sht. D. N. Shaufus

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie uk:...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 79.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukriep. Dzhizag [sic]. 18 Oktiabria. 1866 g. Sht. Kap. Artil. E. V. Shnitsberg

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie ukr...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 41.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Podpor. M. M. Skvortsov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Khodzhenda. 24-go Maia, 1866 g. Kap. 3-go T.L.B. P. M. Shorokhov

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie Kho...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 31.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Ir-Dzharom 8-go Maia 1866 g. 3-go Turk. Lin. Bat. unt.-of. Lunegov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 34.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Satchikov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiulia 1868 g. Maior Ar: Piekh: N. M. Shemetilo

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za zashchitu S...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 66.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. Orenb. Kaz. V. kaz. Il'inykh

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Kara-Tiube 27-go Maia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. riad. Dubskii, unt.-of. Zhukov, riad. Plotnikov, Matvieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868 g. Otst. Shubin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Chimkenda 19 Sen. 1864 g. Poruch. N. L. Konopel'skii i Podpor. T. S. Samoilov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Praporshch. A. P. Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo pod Ikanom s 3-go po 7-e Dekab. 1864 g. Pol. Ur. K. V. V. R. Sierov

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo pod I...

Picryl description: Public domain image of an American Civil War, military forces and conflict, officer, uniform, free to use, no copyright restrictions.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pod Ikanom 5-7-go Dekabria 1864 g. Kirgiz Dzhar Mogomed [sic]

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Photograph shows a Kirgiz man, half-length portrait, wearing the Cross of St. George and another Russian military medal. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukriepleniia Dizaga [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Podpor. F. M. Petrov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 67.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Dizag [sic] 18-go Oktiabria 1866 g. Ural. Kaz. V. kaz. Zherikhov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 50.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Ura-Tiube 2-go Oktiabria 1866 g. Bezsr. Islent'ev, 4-go Tur. [sic] Lin. Batal. riad. Ivanov, bezsr. Kashkarov, Popov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 50.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 g. 69-go Gub. Batal. riad. Trafimov, bezsrochn. Kotliarov, Kozakov, 69-go Gub. Batal. riad. Dolgikh, otst. Shestakov, 69-go Gub. Batal. riad. Aksamentov, 1-go Turk. Strielk. Batal. unt.-of. Orlov, riad. Velikhanov, Zhuravlev, unt.-of. Kharin, riad. Babkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 53.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo pri Chopan-Atinskikh vysotakh 1-go Maia 1868. Praporshch. A. F. Bielov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 58.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Previous

of 2

Next