The World's Largest Public Domain Media Search Engine

kasernhojden

public
10 media by topicpage 1 of 1
Värmland Regiment, 1920

Värmland Regiment, 1920

Postcard of Värmland Regiment. Svenska: Vykort över Värmlands regemente, postat 1920.

Värmlands regemente 1915

Värmlands regemente 1915

Old postcard of Värmland's regiment, soldier home, riding hall and stables in the summer of 1915. Svenska: Gammalt vykort över Värmlands regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna sommaren 1915.

AMA.0010206

AMA.0010206

Svenska: Flygfoto över Värmlands regemente I 22 kasernområde. Fotografering 1930 - 1940 (Uppskattning)

Soldathemmet, Karlstad

Soldathemmet, Karlstad

Svenska: Soldathemmet vid Värmlands regemente, Karlstad

ARKM.1988-111-04011

ARKM.1988-111-04011

Svenska: Truppförbandsjukhuset vid Värmlands regemente i Karlstad.

Soldathemmet, Karlstad

Soldathemmet, Karlstad

Svenska: Soldathemmet vid Värmlands regemente, Karlstad

Bild från Karlstads sista repslagarbana tagen 27/5 1939. Byggnaden, ett 50-tal meter lång, låg i öst-västlig riktning i norra änden av parkeringen vid NWT-huset.Verksamheten pågick till 1943 då repslagarmästare A W Larsson avled.

Bild från Karlstads sista repslagarbana tagen 27/5 1939. Byggnaden, et...

Bild från Karlstads sista repslagarbana tagen 27/5 1939. Byggnaden, ett 50-tal meter lång, låg i öst-västlig riktning i norra änden av parkeringen vid NWT-huset.Verksamheten pågick till 1943 då repslagarmästare... More

F10025

F10025

Värmlands regemente på Kasernhöjden i Karlstad.

Värmlands regemente 1915

Värmlands regemente 1915

Old postcard of Värmland's regiment, soldier home, riding hall and stables in the summer of 1915. Svenska: Gammalt vykort över Värmlands regementet, soldathemmet, ridhuset och stallarna sommaren 1915.

S 015 - Kasernerna i Karlstad under byggnad - Värmlands Regementes Historia II Personalhistoria

S 015 - Kasernerna i Karlstad under byggnad - Värmlands Regementes His...

Kasernerna i Karlstad under byggnad. Ur Värmlands Regementes Historia II Personalhistoria