PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Topic

karlsborgs fästningsmuseum

3,216 media by topicpage 1 of 33
John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åker skjuts med en sådan piska.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åke... more

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862-1868 Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862... more

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu. von Essen.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu... more

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

K3.

K3.

K3.

K3. Sanna Hed omkring 1860.

K3. Sanna Hed omkring 1860.

K3. Sanna Hed omkring 1860.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst. "Furagegatan" till vänster.1870-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst. "Furag...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst. "Furagegatan" till vänster.1870-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst med Norrby i bakgrunden.1870-talet.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst med Nor...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst med Norrby i bakgrunden.1870-talet.

Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1878. Från vänster:Befälsbyggnaden, Östra kasern, Mittenkasern och framför denna två minder byggnader-den vänstra arrestlokal och den högra vaktlokal, Västra kasernen, gymnastik-och exercishuset.

Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officer...

Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1878. Från vänster:Befälsbyggnaden, Östra kasern, Mittenkasern och framför denna två minder byggnader-den ... more

Igelbäckens masugn år 1880. Förstoring 26 x 40 cm. Neg finns.

Igelbäckens masugn år 1880. Förstoring 26 x 40 cm. Neg finns.

Igelbäckens masugn år 1880. Förstoring 26 x 40 cm. Neg finns.

Livregementets husarer. Livskvadron vid skvadronsmöte till fots i Arboga 1887.

Livregementets husarer. Livskvadron vid skvadronsmöte till fots i Arbo...

Livregementets husarer. Livskvadron vid skvadronsmöte till fots i Arboga 1887.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden fick förlängning på husets gavlar 1887. Den ena skulle bli matsal, den andra rum för officerare.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden fick förlängning på husets gavlar 1887. Den ena skulle bli matsal, den andra rum ... more

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden rakt fram, fick förlängning på husets gavlar 1887. den ena syns på husets högra sida.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden rakt fram, fick förlängning på husets gavlar 1887. den ena syns på husets högra sida.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum 1893, troligen midsommardagen (se midsommarstången). Regementet till häst på öppen fyrkant i paraduniform med päls.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum 1893, troligen...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum 1893, troligen midsommardagen (se midsommarstången). Regementet till häst på öppen fyrkant i paraduniform med päls.

Regementets uppställt på linje 1893 på uppställningsplatsen öster stallarna. Närmast Vadsbo skvadron, chef G-A Nyblaeus.

Regementets uppställt på linje 1893 på uppställningsplatsen öster stal...

Regementets uppställt på linje 1893 på uppställningsplatsen öster stallarna. Närmast Vadsbo skvadron, chef G-A Nyblaeus.

K3. Livhusarer till häst uppställda på linje Sannahed 1893. C V Närke skv. F G Cassel, C Vadsbo skv. A O E Hedenstierna, sekch W Leuhusen, reg KV W von Essen, C livskv A Stedt, C Örebro skv R M Swartling, C Ö Närke skv C F C Reuterswärd.

K3. Livhusarer till häst uppställda på linje Sannahed 1893. C V Närke ...

K3. Livhusarer till häst uppställda på linje Sannahed 1893. C V Närke skv. F G Cassel, C Vadsbo skv. A O E Hedenstierna, sekch W Leuhusen, reg KV W von Essen, C livskv A Stedt, C Örebro skv R M Swartling, C Ö N... more

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Regementet uppställt på frontlinjen 1893. Det var sista gången regtementet uppträdde i modell ä. av årgång före 1893. Se pälsen på ryttarna. Närmast :5 skvadronen Vadsbo skvadron. Stallet till höger är 4 skvadronen Västra Nerikes skv. stall.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Regementet uppställt ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Regementet uppställt på frontlinjen 1893. Det var sista gången regtementet uppträdde i modell ä. av årgång före 1893. Se pälsen på ryttarna. Närmast :5 skvadrone... more

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 5 skvadronen, Vadsbo skvadron nordväst om skvadronstallet 1894. Tältet till vänster: "Ransbergtältet", det andra: "Volontärtältet".

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 5 skvadronen, Vadsbo...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 5 skvadronen, Vadsbo skvadron nordväst om skvadronstallet 1894. Tältet till vänster: "Ransbergtältet", det andra: "Volontärtältet".

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed 1894. Prins Eugen utanför sitt tält. Han tjänstgjorde inte under hela sommaren, utan endast under mötena och hade ingen egen stuga.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed 1894. Prins Eugen uta...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed 1894. Prins Eugen utanför sitt tält. Han tjänstgjorde inte under hela sommaren, utan endast under mötena och hade ingen egen stuga.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 3 skvadron, Östra Nerikes skvadron 1894.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 3 skvadron, Östra Ne...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 3 skvadron, Östra Nerikes skvadron 1894.

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E. Grill, prins Eugen, löjtnant G W Örn, löjtnant E GE, Lewenhaupt.

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E....

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E. Grill, prins Eugen, löjtnant G W Örn, löjtnant E GE, Lewenhaupt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Officerskåren 1895. I mitten Överste Wilhelm Leuhusen, tv. om honom: Prins Eugen. Övre raden andra från höger: Greve Claerense von Rosen.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Officerskåren 1895. ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Officerskåren 1895. I mitten Överste Wilhelm Leuhusen, tv. om honom: Prins Eugen. Övre raden andra från höger: Greve Claerense von Rosen.

Ryttarskvadron ur K3, livregementets husarer avmarsch från Medevi 1895. I täten lt gr E C G Oxenstierna och underlöjtn frih N O M Palmstierna, till vänster framför en ryttartropp underlöjtn J H B Hegardt.

Ryttarskvadron ur K3, livregementets husarer avmarsch från Medevi 1895...

Ryttarskvadron ur K3, livregementets husarer avmarsch från Medevi 1895. I täten lt gr E C G Oxenstierna och underlöjtn frih N O M Palmstierna, till vänster framför en ryttartropp underlöjtn J H B Hegardt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Uppbrott från Medevi, vid rekrytskolans fältmarsch 1895. Officerarna i täten: Oxenstierna och N.O.M. Palmstierna.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Uppbrott från Medevi,...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Uppbrott från Medevi, vid rekrytskolans fältmarsch 1895. Officerarna i täten: Oxenstierna och N.O.M. Palmstierna.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Bivack vid Medevi 1895.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Bivack vid Medevi 18...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Bivack vid Medevi 1895.

K3. Sannahed troligen 1895. Prins Eugen såsom ryttmästare- och skvadronschef tillsammans med sina tre troppchefer. Löjtn Grill, löjtn G W Örn, löjtn C G C Lewenhaupt.

K3. Sannahed troligen 1895. Prins Eugen såsom ryttmästare- och skvadro...

K3. Sannahed troligen 1895. Prins Eugen såsom ryttmästare- och skvadronschef tillsammans med sina tre troppchefer. Löjtn Grill, löjtn G W Örn, löjtn C G C Lewenhaupt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1895 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1895 års beväringsmö...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1895 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Generalmönstring 1897.Landshövding F. Bergström på "Primus", tillhörig underlöjtnant friherre C. Bonde.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Generalmönstring 189...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Generalmönstring 1897.Landshövding F. Bergström på "Primus", tillhörig underlöjtnant friherre C. Bonde.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1897 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1897 års beväringsmö...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1897 års beväringsmöte.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Album med personfoto.Finns i arkivet på Karlsborgs museum.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Album med personfoto.Finns i arkivet på Karlsborgs museum.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1899 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1899 års beväringsmö...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1899 års beväringsmöte.

K3. Underofficerare framför sin paviljong på Sannahed, år 1899.

K3. Underofficerare framför sin paviljong på Sannahed, år 1899.

K3. Underofficerare framför sin paviljong på Sannahed, år 1899.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3.

K3.

K3.

K3. Rusthållare och bönder samlade till fest.

K3. Rusthållare och bönder samlade till fest.

K3. Rusthållare och bönder samlade till fest.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Kung Oskar II vid fanöverlämningen 1900. I bakgrunden: Den stora triumfbågen samt gevärsförrådet. Mellan 24.000 och 25.000 människor besökte Sanna hed vid detta tillfälle.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Kung Oskar II vid fa...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Kung Oskar II vid fanöverlämningen 1900. I bakgrunden: Den stora triumfbågen samt gevärsförrådet. Mellan 24.000 och 25.000 människor besökte Sanna hed vid detta... more

K3. Oscar II.

K3. Oscar II.

K3. Oscar II.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.5 skvadronen förstärkt med 1/4-del av Livskvadronen 1900.Längst fram:Överste Nyblaeus

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.5 skvadronen förstärk...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.5 skvadronen förstärkt med 1/4-del av Livskvadronen 1900.Längst fram:Överste Nyblaeus

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Album med personfoto.Finns i arkivet på Karlsborgs museum.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Album med personfoto.Finns i arkivet på Karlsborgs museum.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

Trestreckad furir (underbefäl) med underofficersutbildning framför Egnellska ridhuset som användes av K 3 fram till K 3 kaserner och stallen var färdiga vid Gärdhem. Egnellska ridhuset låg där Helenaskolan nu ligger.

Trestreckad furir (underbefäl) med underofficersutbildning framför Egn...

Trestreckad furir (underbefäl) med underofficersutbildning framför Egnellska ridhuset som användes av K 3 fram till K 3 kaserner och stallen var färdiga vid Gärdhem. Egnellska ridhuset låg där Helenaskolan nu ligger.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum i samband med kung OskarII besök 1900.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum i samband med ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum i samband med kung OskarII besök 1900.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Livskvadronen 1900. Längst fram: Ryttmästare Stedt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Livskvadronen 1900. ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Livskvadronen 1900. Längst fram: Ryttmästare Stedt.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-ochreservofficersaspiranter. 1901-1902.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-ochreservofficersaspiranter. 1901-1902.

Livregementets husarer. Stamskolornas exercisskvadron i Skövde 1902.

Livregementets husarer. Stamskolornas exercisskvadron i Skövde 1902.

Livregementets husarer. Stamskolornas exercisskvadron i Skövde 1902.

Livregementets husarer. Instruktion till tropp i skydd av terängen 1902.

Livregementets husarer. Instruktion till tropp i skydd av terängen 190...

Livregementets husarer. Instruktion till tropp i skydd av terängen 1902.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Befälsbyggnadens huvudingång 1902.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Befälsbyggnadens huvudingång 1902.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1903. Mittenkasernen.Mindre byggnaden till vänster:Arrestlokal, till höger: Vaktlokal. Rummen i byggnaden och dess funktioner finns i arkivet.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1903. Mittenkasernen.Mindre byggnaden till vänster:Arrestlokal, till höger: Vaktlokal. Rummen i ... more

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.1903 års beväringsskola.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.1903 års beväringssko...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.1903 års beväringsskola.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1904. Prins Carl inspekterar.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1904. Prins Carl inspekterar.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1904. Prins Carl inspekterar.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1904. Prins Carl inspekterar en värnpliktig skvadron.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1904. Prins Carl inspekterar en vä...

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1904. Prins Carl inspekterar en värnpliktig skvadron.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mässen i befälsbyggnaden 1904.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mässen i befälsbyggnaden 1904.

Karlsborg. Från Artelleriets övningar 1905. Vykort. Text: "Undrar hvad roligt ni har som skärgårdsbo är väl alltid trefligare än att bo i staden."

Karlsborg. Från Artelleriets övningar 1905. Vykort. Text: "Undrar hvad...

Kortet adresserat till: Fröken Ester Björklund, Kalfsund. Vykortet frankerat med 5-öres fromärke.

Underofficersskolan K 2, 1905, 2:a troppen.

Underofficersskolan K 2, 1905, 2:a troppen.

Underofficersskolan K 2, 1905, 2:a troppen.

Karlsborg. Från artelleriets övningar 1905. Vykort.

Karlsborg. Från artelleriets övningar 1905. Vykort.

Vykortet är adresserat till: Anna Lundkvist, Lundbacken Sjövik och frankerad med ett 5-öres frimärke.

Livregementets husarer, K3 .Elever vid sista kavalleriskolan vid Livregementets Dragoner 1905-1906.

Livregementets husarer, K3 .Elever vid sista kavalleriskolan vid Livre...

Livregementets husarer, K3 .Elever vid sista kavalleriskolan vid Livregementets Dragoner 1905-1906.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Övningar 1905.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Övningar 1905.

Kavalleribefälsövning i Luleå 1906 under ledning av H.K.H. inspektören för kavalleriet, prins Carl. Deltagarna enligt förteckning på bilden.

Kavalleribefälsövning i Luleå 1906 under ledning av H.K.H. inspektören...

Kavalleribefälsövning i Luleå 1906 under ledning av H.K.H. inspektören för kavalleriet, prins Carl. Deltagarna enligt förteckning på bilden.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1907. Övningar på "Lusharpan".

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1907. Övningar på "Lusharpan".

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1907. Övningar på "Lusharpan".

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1907.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1907.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Övningar på "våta graven" 1907.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Övningar på "våta graven" 1907.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1908.Standarförare: Löjtnant C Bonde.

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1908.Standarförare: Löjtnant C Bon...

Livregementets husarer, K3 i Skövde 1908.Standarförare: Löjtnant C Bonde.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1909.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1909.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.1909.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.1909.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1910.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanterie...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan, senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1910.