The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

karlsborg fortress museum

3,236 media by topicpage 1 of 33
K3. Svea lifgarde. Trumslagare i uniform m/1765-1779. De speciella axelklaffarna ("svalbon") kännetecknar att trumslagarna tillhör musikkåren.

K3. Svea lifgarde. Trumslagare i uniform m/1765-1779. De speciella axe...

K3. Svea lifgarde. Trumslagare i uniform m/1765-1779. De speciella axelklaffarna ("svalbon") kännetecknar att trumslagarna tillhör musikkåren.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Troligen 3 skvadron, Östra Nerikes skvadron på marsch mot husarlägret, övergång vid bron över Täljeån vid Näset i Mosås. Slutet 1800-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Troligen 3 skvadron,...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Troligen 3 skvadron, Östra Nerikes skvadron på marsch mot husarlägret, övergång vid bron över Täljeån vid Näset i Mosås. Slutet 1800-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 2 skvadronen, Örebro skvadron. Ryttmästare Svartling, Löjtnant C.A.C Lewenhaupt, Underlöjtnant Hegardt, Underlöjtnant Bäckström. Slutet 1800-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 2 skvadronen, Örebro...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 2 skvadronen, Örebro skvadron. Ryttmästare Svartling, Löjtnant C.A.C Lewenhaupt, Underlöjtnant Hegardt, Underlöjtnant Bäckström. Slutet 1800-tal.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Slutet 1800-tal. Träd och buskar börjar växa.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Slutet 1800-tal. Träd och buskar börjar växa.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Slutet 1800-tal.Befälsbyggnaden i bakgrunden

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Slutet 1800-tal.Befälsbyggnaden i bakgrunden

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Slutet 1800-tal.I bakgrunden :Östra, mitten och västra kasern.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Slutet 1800-tal.I bakgrunden :Östra, mitten och västra kasern.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Korpral Wahlstedt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Korp...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Korpral Wahlstedt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Husar i paraduniform med vit plym i högmössan. Skvadronstrumpetare, ryttare av okänt ursprung.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Husa...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Husar i paraduniform med vit plym i högmössan. Skvadronstrumpetare, ryttare av okänt ursprung.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal.Okänd sergeant.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal.Okänd...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal.Okänd sergeant.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Nr. 97 Westman på Livskvadron, från Väatansjö by, Fellingsbro socken.Hästen är rusthållhästen för nr. 100 i Hökasta by, Fellingsbro socken.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Nr. ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. Nr. 97 Westman på Livskvadron, från Väatansjö by, Fellingsbro socken.Hästen är rusthållhästen för nr. 100 i Hökasta by, Fellingsbro socken.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. N.M.O. Palmstjerna över dubbelhinder.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. N.M....

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed slutet 1800-tal. N.M.O. Palmstjerna över dubbelhinder.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Slutet 1800-tal. Till vänster: Befälsbyggnaden Till höger :Östra kasern, Mittenkasern, del av västra kasern. Rums-funktioner:se arkivet.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Slutet 1800-tal. Till vänster: Befälsbyggnaden Till höger :Östra kasern, Mittenkasern, del av vä... More

K3. Lätta dragonkåren af kongl maj:ts lif - och hustrupper 1801-1806.

K3. Lätta dragonkåren af kongl maj:ts lif - och hustrupper 1801-1806.

K3. Lätta dragonkåren af kongl maj:ts lif - och hustrupper 1801-1806.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Stedt, Schildt, Söderling, Walstin

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa och gräl med skjutsbonden, till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Läsning med rekryterna vid sandlådan

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Adlersparre och Lagerhielm i "salig Exerlensens" Trilla i yrväder.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bit er fast -- fader rusthållare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bit er fast -- fader rusthållare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. John Arsenius finns också med på bilden(självporträtt)

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Lagerhielms resa till Gustafsvik.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. 1844 Marsch -- Scene

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åker skjuts med en sådan piska.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Djäfvulven i min ande, och själ, går inte jag hellre, än åke... More

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Geväret ut! Marsh -- Marsch!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Vaktombyte. Löwenborg, O Wrangel, Schildt, Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862-1868 Lagerhielm

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Personer: Palmstierna, Löwenborg, Löwen, Sekundchef K3 1862... More

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Bivack vid Barkaby den 15 juni 1843

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, fra...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K3 1838-1868. Könd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Torgdag i Örebro eller Lagerhielm, Fiskhandlare

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Remontering i Örebro den 20 Januari 1844

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Scen vid Remonteringen den 27 Januari 1845

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu. von Essen.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Nya Regementets övande under regnväder: Deltagande bl.a. Fu... More

Livregementets husarer, K3.Tavla av trumpetare vid Livgardet till häst(1820-1845).

Livregementets husarer, K3.Tavla av trumpetare vid Livgardet till häst...

Livregementets husarer, K3.Tavla av trumpetare vid Livgardet till häst(1820-1845).

K3. Bild tagen från sidan med C A C Lewenhaupt till häst. "C A C Lewenhaupt 1859-1909".

K3. Bild tagen från sidan med C A C Lewenhaupt till häst. "C A C Lewen...

K3. Bild tagen från sidan med C A C Lewenhaupt till häst. "C A C Lewenhaupt 1859-1909".

K3.

K3.

K3.

K3. Sanna Hed omkring 1860.

K3. Sanna Hed omkring 1860.

K3. Sanna Hed omkring 1860.

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Återkomst. Goddag, Rusthållare! Välkommen hem! Fick du bra smörj?

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg -- Konstnär. Sam -- Officer, fältjägare. Återkomst. Goddag, Rusthållare! Välkommen hem! Fick du bra smörj?

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg - Konstnär. Sam - Officer, fältjägare. En rekryts första färd till mötet. "Aj! aj! aj! Rusthållare! Mota, mota"! "Ha! Ha! Ha! Ha! Lycklig resa"!

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, fr...

John Arsenius, född 1818. Officer vid K 3 1838-1868. Känd konstnär, framför allt hästmålningar. Söner: Georg - Konstnär. Sam - Officer, fältjägare. En rekryts första färd till mötet. "Aj! aj! aj! Rusthållare!... More

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst med Norrby i bakgrunden.1870-talet.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst med Nor...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst med Norrby i bakgrunden.1870-talet.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst. "Furagegatan" till vänster.1870-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst. "Furag...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed från nordväst. "Furagegatan" till vänster.1870-tal.

Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1878. Från vänster:Befälsbyggnaden, Östra kasern, Mittenkasern och framför denna två minder byggnader-den vänstra arrestlokal och den högra vaktlokal, Västra kasernen, gymnastik-och exercishuset.

Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officer...

Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. 1878. Från vänster:Befälsbyggnaden, Östra kasern, Mittenkasern och framför denna två minder byggnader-den ... More

Karlsborg, fästningen, Emmas valv. Emmas servering omkr 1870 - 1880 talet. Även ingenjörkårens förrådsvalv, där gevär lagrades, när man 1873 flyttade från Tyghuset. Källa: Enger Fort F Hist kap V:II.

Karlsborg, fästningen, Emmas valv. Emmas servering omkr 1870 - 1880 ta...

Karlsborg, fästningen, Emmas valv. Emmas servering omkr 1870 - 1880 talet. Även ingenjörkårens förrådsvalv, där gevär lagrades, när man 1873 flyttade från Tyghuset. Källa: Enger Fort F Hist kap V:II.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal.Rakt fram gymnastik-och exercishuset, till höger vakthuset och arrestlokalen.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal.Rakt fram gymnastik-och exercishuset, till höger vakthuset och arrestlokalen.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal.Planteringar mellan kasernerna har gjorts.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal.Planteringar mellan kasernerna har gjorts.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal. Östra-mitten-och västra kasern.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal. Östra-mitten-och västra kasern.

Igelbäckens masugn år 1880. Förstoring 26 x 40 cm. Neg finns.

Igelbäckens masugn år 1880. Förstoring 26 x 40 cm. Neg finns.

Igelbäckens masugn år 1880. Förstoring 26 x 40 cm. Neg finns.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal. Skidlöpare-kåren vid volontärskolan. Byggnaden till höger: Östra kasern.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Mitten 1880-tal. Skidlöpare-kåren vid volontärskolan. Byggnaden till höger: Östra kasern.

Livregementets husarer. Livskvadron vid skvadronsmöte till fots i Arboga 1887.

Livregementets husarer. Livskvadron vid skvadronsmöte till fots i Arbo...

Livregementets husarer. Livskvadron vid skvadronsmöte till fots i Arboga 1887.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden fick förlängning på husets gavlar 1887. Den ena skulle bli matsal, den andra rum för officerare.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden fick förlängning på husets gavlar 1887. Den ena skulle bli matsal, den andra rum ... More

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden rakt fram, fick förlängning på husets gavlar 1887. den ena syns på husets högra sida.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Befälsbyggnaden rakt fram, fick förlängning på husets gavlar 1887. den ena syns på husets högra sida.

K3. En ögonblicksbild. I förgrunden en av husarerna som " busar ", har en brandspruta och sprutar vatten. Uniform m/1895. Anm. Johan Verner född 27/8 1888 f d stamanställd på K3, far till Rune Löfkvist.

K3. En ögonblicksbild. I förgrunden en av husarerna som " busar ", har...

K3. En ögonblicksbild. I förgrunden en av husarerna som " busar ", har en brandspruta och sprutar vatten. Uniform m/1895. Anm. Johan Verner född 27/8 1888 f d stamanställd på K3, far till Rune Löfkvist.

K3. Provisoriskt ordnat stall, utan bås osv med hästar och husarer uppställda utmed väggarna, c:a 1907. Johan Verner Löfkvist född 27/8 1888. F d stamanställd på k3, far till Rune Löfkvist.

K3. Provisoriskt ordnat stall, utan bås osv med hästar och husarer upp...

K3. Provisoriskt ordnat stall, utan bås osv med hästar och husarer uppställda utmed väggarna, c:a 1907. Johan Verner Löfkvist född 27/8 1888. F d stamanställd på k3, far till Rune Löfkvist.

Johan Nordén, född 1877 i Blekinge. 1. Konstapel vid Carlskrona artellerikår den 17/10 1899-då mantalsskriven vid Kong. Karlsborgs Artellerikår, Karlsborgs garnisonsförsamling. Fotot en gåva från Göteborgs stadsmuseum. Foto taget av Alma Swenson, Karlskrona.

Johan Nordén, född 1877 i Blekinge. 1. Konstapel vid Carlskrona artel...

Johan Nordén, född 1877 i Blekinge. 1. Konstapel vid Carlskrona artellerikår den 17/10 1899-då mantalsskriven vid Kong. Karlsborgs Artellerikår, Karlsborgs garnisonsförsamling. Fotot en gåva från Göteborgs sta... More

Regementets uppställt på linje 1893 på uppställningsplatsen öster stallarna. Närmast Vadsbo skvadron, chef G-A Nyblaeus.

Regementets uppställt på linje 1893 på uppställningsplatsen öster stal...

Regementets uppställt på linje 1893 på uppställningsplatsen öster stallarna. Närmast Vadsbo skvadron, chef G-A Nyblaeus.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum 1893, troligen midsommardagen (se midsommarstången). Regementet till häst på öppen fyrkant i paraduniform med päls.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum 1893, troligen...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Korum 1893, troligen midsommardagen (se midsommarstången). Regementet till häst på öppen fyrkant i paraduniform med päls.

K3. Livhusarer till häst uppställda på linje Sannahed 1893. C V Närke skv. F G Cassel, C Vadsbo skv. A O E Hedenstierna, sekch W Leuhusen, reg KV W von Essen, C livskv A Stedt, C Örebro skv R M Swartling, C Ö Närke skv C F C Reuterswärd.

K3. Livhusarer till häst uppställda på linje Sannahed 1893. C V Närke ...

K3. Livhusarer till häst uppställda på linje Sannahed 1893. C V Närke skv. F G Cassel, C Vadsbo skv. A O E Hedenstierna, sekch W Leuhusen, reg KV W von Essen, C livskv A Stedt, C Örebro skv R M Swartling, C Ö N... More

K3. Underofficerskåren (efter 1893) framför underofficerspaviljongen på Sannahed.

K3. Underofficerskåren (efter 1893) framför underofficerspaviljongen p...

K3. Underofficerskåren (efter 1893) framför underofficerspaviljongen på Sannahed.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Regementet uppställt på frontlinjen 1893. Det var sista gången regtementet uppträdde i modell ä. av årgång före 1893. Se pälsen på ryttarna. Närmast :5 skvadronen Vadsbo skvadron. Stallet till höger är 4 skvadronen Västra Nerikes skv. stall.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Regementet uppställt ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Regementet uppställt på frontlinjen 1893. Det var sista gången regtementet uppträdde i modell ä. av årgång före 1893. Se pälsen på ryttarna. Närmast :5 skvadrone... More

Korum på Sanna hed midsommardagen år 1893. Regementet uppställt på öppen fyrkant.

Korum på Sanna hed midsommardagen år 1893. Regementet uppställt på öpp...

Korum på Sanna hed midsommardagen år 1893. Regementet uppställt på öppen fyrkant.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 5 skvadronen, Vadsbo skvadron nordväst om skvadronstallet 1894. Tältet till vänster: "Ransbergtältet", det andra: "Volontärtältet".

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 5 skvadronen, Vadsbo...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 5 skvadronen, Vadsbo skvadron nordväst om skvadronstallet 1894. Tältet till vänster: "Ransbergtältet", det andra: "Volontärtältet".

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed 1894. Prins Eugen utanför sitt tält. Han tjänstgjorde inte under hela sommaren, utan endast under mötena och hade ingen egen stuga.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed 1894. Prins Eugen uta...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed 1894. Prins Eugen utanför sitt tält. Han tjänstgjorde inte under hela sommaren, utan endast under mötena och hade ingen egen stuga.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 3 skvadron, Östra Nerikes skvadron 1894.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 3 skvadron, Östra Ne...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 3 skvadron, Östra Nerikes skvadron 1894.

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E. Grill, prins Eugen, löjtnant G W Örn, löjtnant E GE, Lewenhaupt.

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E....

Utanför Prins Eugens tält på Sanna hed 1894. Från vänster: löjtnant E. Grill, prins Eugen, löjtnant G W Örn, löjtnant E GE, Lewenhaupt.

K3. Sannahed år 1894. Husarlägret från nordväst.

K3. Sannahed år 1894. Husarlägret från nordväst.

K3. Sannahed år 1894. Husarlägret från nordväst.

K3. Husarlägret på Sannahed år 1894 från nordväst.

K3. Husarlägret på Sannahed år 1894 från nordväst.

K3. Husarlägret på Sannahed år 1894 från nordväst.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Officerskåren 1895. I mitten Överste Wilhelm Leuhusen, tv. om honom: Prins Eugen. Övre raden andra från höger: Greve Claerense von Rosen.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Officerskåren 1895. ...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Officerskåren 1895. I mitten Överste Wilhelm Leuhusen, tv. om honom: Prins Eugen. Övre raden andra från höger: Greve Claerense von Rosen.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Uppbrott från Medevi, vid rekrytskolans fältmarsch 1895. Officerarna i täten: Oxenstierna och N.O.M. Palmstierna.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Uppbrott från Medevi,...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed.Uppbrott från Medevi, vid rekrytskolans fältmarsch 1895. Officerarna i täten: Oxenstierna och N.O.M. Palmstierna.

Ryttarskvadron ur K3, livregementets husarer avmarsch från Medevi 1895. I täten lt gr E C G Oxenstierna och underlöjtn frih N O M Palmstierna, till vänster framför en ryttartropp underlöjtn J H B Hegardt.

Ryttarskvadron ur K3, livregementets husarer avmarsch från Medevi 1895...

Ryttarskvadron ur K3, livregementets husarer avmarsch från Medevi 1895. I täten lt gr E C G Oxenstierna och underlöjtn frih N O M Palmstierna, till vänster framför en ryttartropp underlöjtn J H B Hegardt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Bivack vid Medevi 1895.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Bivack vid Medevi 18...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Bivack vid Medevi 1895.

Karlsborg.Ingeniörskåren. Befäl omkring 1895.

Karlsborg.Ingeniörskåren. Befäl omkring 1895.

Karlsborg.Ingeniörskåren. Befäl omkring 1895.

Vänstra bilden: 4 vpl i uniform m/10, trekantshatt m/10, benläder. Högra bilden: ett stamanställt underbefäl med godkänd korpralskola i m/1895 (m/ä), ett streck på vänster ärm.

Vänstra bilden: 4 vpl i uniform m/10, trekantshatt m/10, benläder. Hög...

Vänstra bilden: 4 vpl i uniform m/10, trekantshatt m/10, benläder. Högra bilden: ett stamanställt underbefäl med godkänd korpralskola i m/1895 (m/ä), ett streck på vänster ärm.

K3. Sannahed troligen 1895. Prins Eugen såsom ryttmästare- och skvadronschef tillsammans med sina tre troppchefer. Löjtn Grill, löjtn G W Örn, löjtn C G C Lewenhaupt.

K3. Sannahed troligen 1895. Prins Eugen såsom ryttmästare- och skvadro...

K3. Sannahed troligen 1895. Prins Eugen såsom ryttmästare- och skvadronschef tillsammans med sina tre troppchefer. Löjtn Grill, löjtn G W Örn, löjtn C G C Lewenhaupt.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1895 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1895 års beväringsmö...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1895 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Generalmönstring 1897.Landshövding F. Bergström på "Primus", tillhörig underlöjtnant friherre C. Bonde.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Generalmönstring 189...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. Generalmönstring 1897.Landshövding F. Bergström på "Primus", tillhörig underlöjtnant friherre C. Bonde.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1897 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1897 års beväringsmö...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1897 års beväringsmöte.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan 1897-1898.

K3. Vy över kasern och stall i Örebro. Gamla husarstallet intill 1905. Tillverkningsår 1899.

K3. Vy över kasern och stall i Örebro. Gamla husarstallet intill 1905....

K3. Vy över kasern och stall i Örebro. Gamla husarstallet intill 1905. Tillverkningsår 1899.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Album med personfoto.Finns i arkivet på Karlsborgs museum.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter.Album med personfoto.Finns i arkivet på Karlsborgs museum.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1899 års beväringsmöte.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1899 års beväringsmö...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 1899 års beväringsmöte.

K3. Underofficerare framför sin paviljong på Sannahed, år 1899.

K3. Underofficerare framför sin paviljong på Sannahed, år 1899.

K3. Underofficerare framför sin paviljong på Sannahed, år 1899.

ING 2 i Karlsborg. 3 korpraler sitter i mitten.

ING 2 i Karlsborg. 3 korpraler sitter i mitten.

ING 2 i Karlsborg. 3 korpraler sitter i mitten.

Gruppfoto.

Gruppfoto.

Gruppfoto.

Överste Leuhusen hoppar hinder.

Överste Leuhusen hoppar hinder.

Överste Leuhusen hoppar hinder.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3. Jaktridning utomlands.

K3.

K3.

K3.

Kronprins Gustaf Adolf på hästen Rockaway under tävlingar på "Lusharpan".

Kronprins Gustaf Adolf på hästen Rockaway under tävlingar på "Lusharpa...

Kronprins Gustaf Adolf på hästen Rockaway under tävlingar på "Lusharpan".

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed omkring 1900.1:a skvadronen, Livskvadronen.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed omkring 1900.1:a skva...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed omkring 1900.1:a skvadronen, Livskvadronen.

Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.

Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.

Karlsborg i början av 1900-talet.Från Vätterns stränder.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Vaktstyrka.

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanter...

Karlsborg. Infanterivolontärskolan , senare rekrytskolan för infanteriets officers-och reservofficersaspiranter. Vaktstyrka.

Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.

Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.

Karlsborg i början av 1900-talet. Forsviks bruk.

Karlsborg i början av 1900-talet

Karlsborg i början av 1900-talet

Karlsborg i början av 1900-talet

Previous

of 33

Next