The World's Largest Public Domain Media Search Engine

junkers f 13

public
106 media by topicpage 1 of 2
Tankning av flygplan Junkers F-13 OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker tankar vid vingen. I förarsits står flygförare Björn Bjuggren.

Tankning av flygplan Junkers F-13 OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkå...

Tankning av flygplan Junkers F-13 OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker tankar vid vingen. I förarsits står flygförare Björn Bjuggren.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre personer i arbete.

Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska friv...

Underhåll av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre personer i arbete.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph of aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph of aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph of aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph of a bomber aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

F13 P-BAJA - Deutsche Zeppelin Reederei Company

F13 P-BAJA - Deutsche Zeppelin Reederei Company

pictionid61652266 - titlemeyer0417.tif - catalogmeyer0417 - filenamemeyer0417.tif---Image from the Henry Cord Meyer Collection-Please tag these photos so that the information will be kept with our Digital Asset... More

maintenance work on the condor syndicate dornier Pacifico flying-boat

maintenance work on the condor syndicate dornier Pacifico flying-boat

pictionid61652200 - catalog maintenance work on the condor syndicate dornier Pacifico flying-boat. in the background a junkers f 13. - titlearray - filenamemeyer0412.tif---Image from the Henry Cord Meyer Collec... More

1919-10-10 JunkersF13 Kabine

1919-10-10 JunkersF13 Kabine

Deutsch: Kabine einer Junkers F 13

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står på ett fält med motorn igång vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står på ett fält med motorn igång v...

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står på ett fält med motorn igång vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Civilt flygplan av typ Junkers F 13 SE-AWAA tillhörande AB Aerotransport startar från vattenyta.

Civilt flygplan av typ Junkers F 13 SE-AWAA tillhörande AB Aerotranspo...

Civilt flygplan av typ Junkers F 13 SE-AWAA tillhörande AB Aerotransport startar från vattenyta.

Flygfält på den tidigare sovjetiska jaktflygbasen i Märkäjärvi. I förgrunden flygplansvinge på flygplan Junkers F-13. I bakgrunden byggnader och flygplan. Efter krigsslutet vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19.

Flygfält på den tidigare sovjetiska jaktflygbasen i Märkäjärvi. I förg...

Flygfält på den tidigare sovjetiska jaktflygbasen i Märkäjärvi. I förgrunden flygplansvinge på flygplan Junkers F-13. I bakgrunden byggnader och flygplan. Efter krigsslutet vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19.

Flygplan Junkers F-13 startas med handvev vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Flygplan Junkers F-13 startas med handvev vid F 19, Svenska frivilligk...

Flygplan Junkers F-13 startas med handvev vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Junkers Larsen 6 Ju F13) 1922-01-03

Junkers Larsen 6 Ju F13) 1922-01-03

Deutsch: Junkers F 13 als Junkers Larsen (JL 6) am 3. Januar 1922.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett från sidan.

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står i värn vid F 19, Svenska frivi...

Flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO står i värn vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Vy snett från sidan.

Junkers F13 in Tehran

Junkers F13 in Tehran

the Exhibition of 2 F13 sent to Tehran(Ghale Morghi Air Field), Iran. these Junkers bought at 1921 from Germany. standing man was Colonel Ahmad Khan Nakhjavan (Breguet -19).

Reza shah in Qila Murgha

Reza shah in Qila Murgha

فارسی: بریده ای از روزنامه در مورد نمایش هوایی ۱۳۰۵

Ju f13 02. Aviation of Second Polish Republic

Ju f13 02. Aviation of Second Polish Republic

Junkers F 13 Polski: Junkers F 13 należący do Aero-Targ, w barwach "Danziger Luftpost".

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella ...

Tyskt flygplan Junkers F 13a civilregistrerat D286 på Internationella luftfartsutställningen, ILUG, i Göteborg, 1923

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flugvélin Súlan, 1928 - Glass negative photogrpah. Public domain.

Flugvélin Súlan, 1928 - Glass negative photogrpah. Public domain.

1928, flugvélin Súlan, flugvél Flugfélags Íslands sjósett frá steinbryggjunni að viðstöddu fjölmenni. Nordalsíshús, Verkamannaskýlið og fleira í bakgrunni...Ljósmyndari / Photographer: Magnús Ólafsson..Format: ... More

Reykjavíkurhöfn, 1930-1931 - Glass negative photogrpah. Public domain.

Reykjavíkurhöfn, 1930-1931 - Glass negative photogrpah. Public domain.

1930-1931, Reykjavíkurhöfn. Sjóflugvélinn Veiðibjallan lendir í Reykjavík með sjúkling frá Hólmavík eftir eins og hálfs tíma...Ljósmyndari / Photographer: Magnús Ólafsson..Format: Glerplata / Glass negatives, 1... More

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i anslutning till flygplanet.

Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Fi...

Tillsyn av flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Tre män i anslutning till flygplanet.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

F13 fuselage - A black and white photo of a large airplane

F13 fuselage - A black and white photo of a large airplane

Deutsch: Duralumin-Rumpf einer Junkers F 13 Public domain photograph of experimental aircraft, prototype, aviation design and development, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

1920 JunkersF13 Cockpit

1920 JunkersF13 Cockpit

Deutsch: Cockpit einer Junkers F 13

DBP 1976 878 Lufthansa Junkers F 13

DBP 1976 878 Lufthansa Junkers F 13

Stamp description / Briefmarkenbeschreibung Deutsch: 50 Jahre Deutsche Lufthansa English: 50 years of the German Deutsche Lufthansa Ausgabepreis: 50 Pfennig First Day of Issue / Erstausgabetag: 5. Januar 197... More

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19,...

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph related to airlines, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Schule am Meer Graduates March 1929 Junkers F13

Schule am Meer Graduates March 1929 Junkers F13

The picture shows four out of six graduates of Schule am Meer (School by the Sea), Juist, East Frisia, Prussia on the occasion of their final exams in March 1929. The 1st from the left is Jolanda Baroness of T... More

Otto Reuter 1921

Otto Reuter 1921

Deutsch: Otto Reuter * 10. September 1886, † 12. Januar 1922, Chefingenieur bei Junkers, Chefkonstrukteur der Junkers F 13

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

F 13 W Nr 616 D 192 Amundsen 01

F 13 W Nr 616 D 192 Amundsen 01

Junkers F13, WNr. 616, D-192 bei Nordpolüberquerung von Alaska nach Spitzenbergen durch Amundsen in Alaska, Wainwright

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Souv Card 1981 GDR 20yearsAKLD pm B002

Souv Card 1981 GDR 20yearsAKLD pm B002

Postal souvenir card of the German Democratic Republic; 1981; commemorative souvenir card to the topic "20 years work group "airmail" in the district of Dresden"; additional card motive to the beginning of the ... More

Varmkörning av motor på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En grupp militärer står vid sidan om flygplanet.

Varmkörning av motor på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivil...

Varmkörning av motor på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En grupp militärer står vid sidan om flygplanet.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph of aircraft, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flere uidentifiserte personer i arbeid med understellet til flyet Junkers F.13 "Elisabeth", 1923 (12114192125)

Flere uidentifiserte personer i arbeid med understellet til flyet Junk...

Deutsch: Roald Amundsen plante, von Alaska über den Nordpol nach Svalbard (dt. Spitzbergen) zu fliegen. Während eines Testfluges brach jedoch das Fahrwerk und die Expedition wurde beendet. Norsk bokmål: Beskr... More

Flere uidentifiserte personer i arbeid med understellet til flyet Junkers F.13 "Elisabeth", 1923 (12114192125)

Flere uidentifiserte personer i arbeid med understellet til flyet Junk...

Deutsch: Roald Amundsen plante, von Alaska über den Nordpol nach Svalbard (dt. Spitzbergen) zu fliegen. Während eines Testfluges brach jedoch das Fahrwerk und die Expedition wurde beendet. Norsk bokmål: Beskr... More

Motorarbete på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Mekaniker Sture Krook står på en stege vid motorn.

Motorarbete på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren ...

Motorarbete på flygplan Junkers F-13 vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Mekaniker Sture Krook står på en stege vid motorn.

Flygförare Gunnar Rissler sitter i förarplatsen på flygplan Junkers F-13 under flygning. Vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Flygförare Gunnar Rissler sitter i förarplatsen på flygplan Junkers F-...

Flygförare Gunnar Rissler sitter i förarplatsen på flygplan Junkers F-13 under flygning. Vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. En mekaniker står och vevar på vingen på flygplanet.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Två militärer i arbete vid flygplansvinge.

Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren...

Flygplan Junkers F-13 flyttas med handkraft vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Två militärer i arbete vid flygplansvinge.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

F13 at Shanxi clicle - 中國歷史圖片,維基媒體

F13 at Shanxi clicle - 中國歷史圖片,維基媒體

日本語: 山西派軍閥のF13 Public domain photograph - Chinese people, China history, government, and politics, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Airport Malmö Bulltofta BUA, Junkers in the front of Airport building at Bulltofta Airport, Malmö, 1924

Airport Malmö Bulltofta BUA, Junkers in the front of Airport building ...

Airport Malmö Bulltofta BUA, Junkers in the front of Airport building at Bulltofta Airport, Malmö, 1924

Poland 1921 TABROMIK - public domain postal stamp scan

Poland 1921 TABROMIK - public domain postal stamp scan

Poland, Michel I-II; Sanabria 501-502, genuine stamps, used on two fragment with fake postmarks. 1921 set 25m orange & black, 100m blue & black semi-official issues. Stamps issued by the Aero-Targ Company, in ... More

Yva Ramona in the little flying machine 1929

Yva Ramona in the little flying machine 1929

Ramona in the little flying machine. 1929

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Razglednica Cerknice 1929 postcard

Razglednica Cerknice 1929 postcard

Slovenščina: Razglednica Cerknice. Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Aeronaudi angaar Lasnamäel 1925

Aeronaudi angaar Lasnamäel 1925

Aeronaut hangar with Junkers F.13 and Sablatnig P III aircraft at Lasnamäe Airfield in Tallinn, Estonia.

Brieftauben Junker 1919 Ans 05528-023-AL

Brieftauben Junker 1919 Ans 05528-023-AL

Deutsch: Junkers F 13, Brieftaubentransport Public domain photograph of experimental aircraft, prototype, aviation design and development, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Junker W 33 (1). SAS Scandinavian Airlines

Junker W 33 (1). SAS Scandinavian Airlines

Cargo. ABA - AB Aerotransport begin to fly June 18th 1928, night air mail flights between Stockholm - London. Junkers F13 Dalsland S-AAAC, Today in Stockholm Tekniska Museet.

Bata Brouček 195 - A group of men standing next to an airplane

Bata Brouček 195 - A group of men standing next to an airplane

Čeština: T. Baťa s chotí u letadla Junkers, pilot Brouček na křídle (1932)

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

1919 JunkersF13 Tragflaeche

1919 JunkersF13 Tragflaeche

Deutsch: Duralumin-Tragfläche einer Junkers F 13

1919-08-19 JunkersF13-Prototyp D-183 Herta

1919-08-19 JunkersF13-Prototyp D-183 Herta

Deutsch: Junkers F 13 Prototyp "Herta" mit der am 18. Juli 1919 vergebenen Zulassungsnummer D-183

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5.  Band 5 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. Fem stycken blå-gröna album i konstläder. 35 fotografier monterade på 25 albumblad.  Motiv: Virgohamn, Spetsbergen, Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 5. Band 5 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet. Public domain photograph - late 19th - early 20th century Norway, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Obserwacja samolotow z ziemi 1931 (86223176)

Obserwacja samolotow z ziemi 1931 (86223176)

Polski: Adres wydawniczy: Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1931 (Warszawa : Zakł. Graf. Z. Sakierski)Opis fizyczny: [4], 46, [1] s., [15] k. tabl. : il. ; 18 cm

Airport Malmö Bulltofta BUA, Junkers G23 and Junkers F13 in the front of station building at Bulltofta Airport, Malmö

Airport Malmö Bulltofta BUA, Junkers G23 and Junkers F13 in the front ...

Airport Malmö Bulltofta BUA, Junkers G23 S-AAAE (later SE-AAE) and Junkers F13 T-DBOT in the front of station building at Bulltofta Airport, Malmö

Flugplatz Halle-Nietleben Sport

Flugplatz Halle-Nietleben Sport

Deutsch: Sportflugzeuge auf dem Flugplatz Nietleben

Översikt av slip vid F 2 Hägernäs, 1936. Lysbojar längre ut på vattnet. Vid brygga syns en samling män. Militärt flygplan S 5 samt civilt flygplan Junkers F 13 SE-ACK.

Översikt av slip vid F 2 Hägernäs, 1936. Lysbojar längre ut på vattnet...

Översikt av slip vid F 2 Hägernäs, 1936. Lysbojar längre ut på vattnet. Vid brygga syns en samling män. Militärt flygplan S 5 samt civilt flygplan Junkers F 13 SE-ACK.

Personal vid F 19 står på ett flygfält i Märkäjärvi, vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. I bakgrunden syns flygplan B 4 Hawker Hart, Junkers F-13, Waco ZQC-6 samt stabsbilen.

Personal vid F 19 står på ett flygfält i Märkäjärvi, vid Svenska frivi...

Personal vid F 19 står på ett flygfält i Märkäjärvi, vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. I bakgrunden syns flygplan B 4 Hawker Hart, Junkers F-13, Waco ZQC-6 samt stabsbilen.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19,...

Reparation av flygplan Junkers F-13 märkt OH-SUO i skyddshus vid F 19, Svenska frivilligkåren i Finland.

Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge av flygplan Junkers F-13 i förgrunden.

Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivill...

Flygfotografi av Veitsiluoto samhälle. Bild från F 19, Svenska frivilligkåren i Finland. Med flygplansvinge av flygplan Junkers F-13 i förgrunden.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3.  Band 3 av 5 dokumentationsalbum från svenska Spetsbergsexpeditionen år 1928, där Umberto Nobile och besättningen på luftskeppet Italia räddades. 48 fotografier monterade på 26 albumblad.  Motiv: I lägret i Kings Bay, hemresa via Narvik. Personer, fartyg, natur, omgivningar, mm.

Svenska Spetsbergsexpeditionen 1928, band 3. Band 3 av 5 dokumentat...

Motiv enligt text i albumet samt boken 'När Nobile räddades' av Einar Lundborg

Previous

of 2

Next