The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

junior lieutenant

1,346 media by topicpage 1 of 14
Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 2 skvadronen, Örebro skvadron. Ryttmästare Svartling, Löjtnant C.A.C Lewenhaupt, Underlöjtnant Hegardt, Underlöjtnant Bäckström. Slutet 1800-tal.

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 2 skvadronen, Örebro...

Livregementets husarer. Husarlägret på Sanna hed. 2 skvadronen, Örebro skvadron. Ryttmästare Svartling, Löjtnant C.A.C Lewenhaupt, Underlöjtnant Hegardt, Underlöjtnant Bäckström. Slutet 1800-tal.

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I...

Porträtt av Fredrik August Sterky, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Enligt påskrift porträtt av tobakshandlaren Nacklarin[?]. Vid genomlysning, se bild 2, snarare Nachreij.Rimligtvis densamme som: Christoffer Fredrik von Nackreij. Född i Rogslösa 1806 som son till hovrättsrådet Ture von Nackreij och dennes andra hustru, Juliana Ulrika Gyllenram. Volontär vid Västgötadals regemente redan från 6 års ålder. Vidare följde han en militär karriär till avsked som underlöjtnant 1836. Därefter tobakshandlare i Linköping i kompanjonskap med tobaksfabrikör Jon Asklund. Gift 1829 med Margareta Horn af Åminne, född i Slaka 1792.

Enligt påskrift porträtt av tobakshandlaren Nacklarin[?]. Vid genomlys...

Enligt påskrift porträtt av tobakshandlaren Nacklarin[?]. Vid genomlysning, se bild 2, snarare Nachreij.Rimligtvis densamme som: Christoffer Fredrik von Nackreij. Född i Rogslösa 1806 som son till hovrättsrådet... More

Porträtt av Henrik Fabian Ludvig Wrede, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Henrik Fabian Ludvig Wrede, underlöjtnant vid Andra livgar...

Porträtt av Henrik Fabian Ludvig Wrede, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgrenadjärregementet i Linköping. Därefter följde en lång karriär vid regementet som kröntes med överstelöjtnants grad 1912. Vid sidan av det militära även lärare vid Gymnastiska Centralinstitutet och Högre realläroverket i Stockholm, likväl som praktiserande sjukgymnast i Baden-Baden, London, Paris och Cannes. Från 1888 gift med Anna Kjellberg.

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Jä...

Porträtt av Emil Mohlin. Född 1854 på komministerbostället Uddarp i Järstad socken som son till kyrkoherden Karl Jakob Mohlin och dennes maka Aurora Katarina Malmqvist. Från 1875 underlöjtnant vid Första livgre... More

Porträtt av Carl Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002000.

Porträtt av Carl Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grena...

Porträtt av Carl Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002000.

Porträtt av Claes Gustaf Rålamb, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även AMA.0008398.

Porträtt av Claes Gustaf Rålamb, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2...

Porträtt av Claes Gustaf Rålamb, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även AMA.0008398.

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4.Se även bild AMA.0009705.

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husa...

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4.Se även bild AMA.0009705.

Porträtt av Tage Julius Engelbert Silfverskjöld, underlöjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Tage Julius Engelbert Silfverskjöld, underlöjtnant vid Älv...

Porträtt av Tage Julius Engelbert Silfverskjöld, underlöjtnant vid Älvsborgs regemente I 15.

Porträtt av Carl Philip Bogislaus von Schwerin, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002344.

Porträtt av Carl Philip Bogislaus von Schwerin, underlöjtnant vid Väst...

Porträtt av Carl Philip Bogislaus von Schwerin, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0002344.

Porträtt av Bengt Albert Lagercrantz, underlöjtnant vid Jönköpings I 12. Se även AMA.0007843.

Porträtt av Bengt Albert Lagercrantz, underlöjtnant vid Jönköpings I 1...

Porträtt av Bengt Albert Lagercrantz, underlöjtnant vid Jönköpings I 12. Se även AMA.0007843.

Porträtt av Samuel Hjalmar Viktor Knut Åkerhielm, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Samuel Hjalmar Viktor Knut Åkerhielm, underlöjtnant vid Go...

Porträtt av Samuel Hjalmar Viktor Knut Åkerhielm, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring I 27.

Porträtt av Bror Adolf Rosentwist, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0008424.

Porträtt av Bror Adolf Rosentwist, underlöjtnant vid Skånska dragonreg...

Porträtt av Bror Adolf Rosentwist, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0008424.

Porträtt av Evald Daniel Rådberg, underlöjtnant vid Västgöta-Dals regemente I 16.

Porträtt av Evald Daniel Rådberg, underlöjtnant vid Västgöta-Dals rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av underlöjtnant Georg Elieser Holmin.Se även bild AMA.0007595, AMA.0009535 och AMA.0021886.

Porträtt av underlöjtnant Georg Elieser Holmin.Se även bild AMA.000759...

Porträtt av underlöjtnant Georg Elieser Holmin.Se även bild AMA.0007595, AMA.0009535 och AMA.0021886.

Porträtt av Arthur Edvard Öberg, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.

Porträtt av Arthur Edvard Öberg, underlöjtnant vid Svea artilleriregem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av underlöjtnant Carl Gustaf Wrangel af Sauss.

Porträtt av underlöjtnant Carl Gustaf Wrangel af Sauss.

Porträtt av underlöjtnant Carl Gustaf Wrangel af Sauss.

Porträtt av Georg Liljenroth, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Georg Liljenroth, underlöjtnant vid Göta artilleriregement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av Carl August Schenström, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0008465.

Porträtt av Carl August Schenström, underlöjtnant vid Västmanlands reg...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Ernst Israel Morin, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägark...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Gustaf Otto Caers, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Gustaf Otto Caers, underlöjtnant vid Skånska dragonregemen...

Porträtt av Gustaf Otto Caers, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Johan Gustaf Carl Bergenstråhle, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0006480.

Porträtt av Johan Gustaf Carl Bergenstråhle, underlöjtnant vid Andra l...

Porträtt av Johan Gustaf Carl Bergenstråhle, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0006480.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6. Se även bild AMA.0008011 och AMA.0021932.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regement...

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6. Se även bild AMA.0008011 och AMA.0021932.

Porträtt av Johan Carl Follin, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Johan Carl Follin, underlöjtnant vid Västgöta regemente I ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av underlöjtnant Otto Sigfrid Dreilick.

Porträtt av underlöjtnant Otto Sigfrid Dreilick.

Porträtt av underlöjtnant Otto Sigfrid Dreilick.

Porträtt av Niclas Jonas Gustaf Selldén, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Niclas Jonas Gustaf Selldén, underlöjtnant vid Kronobergs ...

Porträtt av Niclas Jonas Gustaf Selldén, underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Johan Gustaf von Holst, underlöjtnant vid Livgardet till häst K 1.

Porträtt av Johan Gustaf von Holst, underlöjtnant vid Livgardet till h...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av underlöjtnant Strokirch.

Porträtt av underlöjtnant Strokirch.

Porträtt av underlöjtnant Strokirch.

Porträtt av Pehr Victor Edman, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Pehr Victor Edman, underlöjtnant vid Västmanlands regement...

Porträtt av Pehr Victor Edman, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Adolf Stellan Theodor Mörner, underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Porträtt av Adolf Stellan Theodor Mörner, underlöjtnant vid Värmlands ...

Porträtt av Adolf Stellan Theodor Mörner, underlöjtnant vid Värmlands fältjägarkår I 26.

Porträtt av Gustaf Anton von Platen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0008283, AMA.0009568 och AMA.0021704.

Porträtt av Gustaf Anton von Platen, underlöjtnant vid Skånska dragonr...

Porträtt av Gustaf Anton von Platen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0008283, AMA.0009568 och AMA.0021704.

Porträtt av Lars Samuel Oscar Jonsson, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.Se även bild AM.0002376.

Porträtt av Lars Samuel Oscar Jonsson, underlöjtnant vid Göta artiller...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0006898.

Porträtt av Carl Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Skånska husar...

Porträtt av Carl Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0006898.

Porträtt av Johan Hjalmar Lindeberg, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.Se även bild AMA.0007825.

Porträtt av Johan Hjalmar Lindeberg, underlöjtnant vid Västmanlands re...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021699 och AMA.0021974.

Porträtt av Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, underlöjtnant vid Skånska...

Porträtt av Georg Fredrik Salomon Ehrenborg, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021699 och AMA.0021974.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0021935.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta ...

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0021935.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Hallands regemente I 16.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Hallands regemente I 16.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid Hallands regemente I 16.

Porträtt av underlöjtnant von Platen.

Porträtt av underlöjtnant von Platen.

Porträtt av underlöjtnant von Platen.

Porträtt av Carl Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0007006.

Porträtt av Carl Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Skånska husar...

Porträtt av Carl Gustaf Bergenstråhle, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0007006.

Porträtt av Knut Henric Frodell, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0007249.

Porträtt av Knut Henric Frodell, underlöjtnant vid Jönköpings regement...

Porträtt av Knut Henric Frodell, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0007249.

Porträtt av Anton Engelbrecht Ström, underlöjtnant vid Dalregementet I 13.Se även AMA.0008574.

Porträtt av Anton Engelbrecht Ström, underlöjtnant vid Dalregementet I...

Porträtt av Anton Engelbrecht Ström, underlöjtnant vid Dalregementet I 13.Se även AMA.0008574.

Porträtt av Carl Didric von Essen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021709.

Porträtt av Carl Didric von Essen, underlöjtnant vid Skånska dragonreg...

Porträtt av Carl Didric von Essen, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.Se även bild AMA.0021709.

Porträtt av David Fabian Gustaf Adolf Ohlson, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009389, AMA.0008228, AMA.0009525 och AMA.0008219.Gustaf Adolf Ohlson är känd som uppfinnare av olletröjan.

Porträtt av David Fabian Gustaf Adolf Ohlson, underlöjtnant vid Jönköp...

Porträtt av David Fabian Gustaf Adolf Ohlson, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009389, AMA.0008228, AMA.0009525 och AMA.0008219.Gustaf Adolf Ohlson är känd som uppfinnare av olletröjan.

Porträtt av friherre Kjell Otto Bennet, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Kjell Otto Bennet, underlöjtnant vid Skånska drag...

Porträtt av friherre Kjell Otto Bennet, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Hans Philip Wilhelm Nauckhoff, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0008139, AMA.0008140 och AMA.0021804.

Porträtt av Hans Philip Wilhelm Nauckhoff, underlöjtnant vid Upplands ...

Porträtt av Hans Philip Wilhelm Nauckhoff, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0008139, AMA.0008140 och AMA.0021804.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av friherre Carl Gustaf Wilhelm von Knorring, underlöjtnant v...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar rege...

Porträtt av Carl Christer Herman Phalén, underlöjtnant vid Kalmar regemente I 20.

Porträtt av friherre Tönnes Wilhelm Wrangel von Brehmer, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Tönnes Wilhelm Wrangel von Brehmer, underlöjtnant...

Porträtt av friherre Tönnes Wilhelm Wrangel von Brehmer, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0007888 och AMA.0008011.

Porträtt av Gustaf Israel Lyström, underlöjtnant vid Västgöta regement...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Lars Peter Fredrik Rudebeck, underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AM.0021641.

Porträtt av Lars Peter Fredrik Rudebeck, underlöjtnant vid Kronprinsen...

Porträtt av Lars Peter Fredrik Rudebeck, underlöjtnant vid Kronprinsens husarregemente K 7.Se även bild AM.0021641.

Porträtt av Anton Engelbrecht Ström, underlöjtnant vid Dalregementet I 13.Se även AMA.0008691.

Porträtt av Anton Engelbrecht Ström, underlöjtnant vid Dalregementet I...

Porträtt av Anton Engelbrecht Ström, underlöjtnant vid Dalregementet I 13.Se även AMA.0008691.

Porträtt av Tell Justus Jacob Christoffer Osterman, underlöjtnant vid Jämtlands hästjägarkår.

Porträtt av Tell Justus Jacob Christoffer Osterman, underlöjtnant vid ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Gustaf Stjernswärd, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Carl Gustaf Stjernswärd, underlöjtnant vid Skånska dragonr...

Porträtt av Carl Gustaf Stjernswärd, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Jens Georg Ludvig Malling, underlöjtnant vid Västgöta rege...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Bernhard Wilhelm Robert Wadström, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Bernhard Wilhelm Robert Wadström, underlöjtnant vid Västgö...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Gustaf Otto Weidenhjelm, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009284 och AMA.0009252.

Porträtt av Gustaf Otto Weidenhjelm, underlöjtnant vid Jönköpings rege...

Porträtt av Gustaf Otto Weidenhjelm, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0009284 och AMA.0009252.

Porträtt av friherre Carl Wilhelm Bennet, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av friherre Carl Wilhelm Bennet, underlöjtnant vid Skånska dr...

Porträtt av friherre Carl Wilhelm Bennet, underlöjtnant vid Skånska dragonregementet K 6.

Porträtt av Jacob Fredrik de Ron, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.

Porträtt av Jacob Fredrik de Ron, underlöjtnant vid Svea artillerirege...

Porträtt av Jacob Fredrik de Ron, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.

Porträtt av Eric Rudolf Eneroth, underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring.

Porträtt av Eric Rudolf Eneroth, underlöjtnant vid Gotlands nationalbe...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av John Malcolm Lewin, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007854.

Porträtt av John Malcolm Lewin, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2....

Porträtt av John Malcolm Lewin, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007854.

Porträtt av John Malcolm Lewin, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007980.

Porträtt av John Malcolm Lewin, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2....

Porträtt av John Malcolm Lewin, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även bild AMA.0007980.

Porträtt av Anders Herrlin, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Anders Herrlin, underlöjtnant vid Wendes artilleriregement...

Porträtt av Anders Herrlin, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.

Porträtt av Ivan August von Knorring, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2. Se även AMA0007774.

Porträtt av Ivan August von Knorring, underlöjtnant vid Andra livgarde...

Porträtt av Ivan August von Knorring, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2. Se även AMA0007774.

Porträtt av Gustaf Robert Eduard Bergendahl. underlöjtnant vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Gustaf Robert Eduard Bergendahl. underlöjtnant vid Göta ar...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0005518.

Porträtt av Carl Axel Leonard Nordenadler, underlöjtnant vid Västgöta ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Carl Axel Ambjörn Sparre, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Carl Axel Ambjörn Sparre, underlöjtnant vid Andra livgarde...

Porträtt av Carl Axel Ambjörn Sparre, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Arvid Fredrik Vilhelm von Mentzer, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även bild AMA.0021982.

Porträtt av Arvid Fredrik Vilhelm von Mentzer, underlöjtnant vid Jönkö...

Porträtt av Arvid Fredrik Vilhelm von Mentzer, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även bild AMA.0021982.

Porträtt av Lars Fredrik (Fritz) Lovén, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0007839, AMA.0007957, AMA.0007982 och AMA.0007991.

Porträtt av Lars Fredrik (Fritz) Lovén, underlöjtnant vid Upplands reg...

Porträtt av Lars Fredrik (Fritz) Lovén, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0007839, AMA.0007957, AMA.0007982 och AMA.0007991.

Porträtt av Knut Oscar Söderhelm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även AMA.0008533.

Porträtt av Knut Oscar Söderhelm, underlöjtnant vid Andra livgardet I ...

Porträtt av Knut Oscar Söderhelm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.Se även AMA.0008533.

Porträtt av Leonard Wilhelm Stiernstedt, underlöjtnant vid Närkes regemente.Se även bild AMA.0008534.

Porträtt av Leonard Wilhelm Stiernstedt, underlöjtnant vid Närkes rege...

Porträtt av Leonard Wilhelm Stiernstedt, underlöjtnant vid Närkes regemente.Se även bild AMA.0008534.

Porträtt av Johan Christian Fredrik Haeffner. underlöjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.

Porträtt av Johan Christian Fredrik Haeffner. underlöjtnant vid Svea a...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen av civila och offierare vid olika regementen.

Porträtt av Wilhelm Fredrik Axel Sixten von Schwerin, underlöjtnant vid Närkes regemente.

Porträtt av Wilhelm Fredrik Axel Sixten von Schwerin, underlöjtnant vi...

Porträtt av Wilhelm Fredrik Axel Sixten von Schwerin, underlöjtnant vid Närkes regemente.

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002007, AMA.0008120 och AMA.0008123.

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands...

Porträtt av Johan Otto Henric Nordenskjöld, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002007, AMA.0008120 och AMA.0008123.

Porträtt av Adolf August Olsen, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Adolf August Olsen, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Adolf August Olsen, underlöjtnant vid Flottan.

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husarregemente.Se även bild AMA.0008573.

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husa...

Porträtt av Georg Fredrik Schmiterlöw, underlöjtnant vid Smålands husarregemente.Se även bild AMA.0008573.

Porträtt av Claes Magnus Emil Vougt, underlöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Claes Magnus Emil Vougt, underlöjtnant vid Hälsinge regeme...

Porträtt av Claes Magnus Emil Vougt, underlöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Victor Hugo Reuter, underlöjtnant vid Västgöta regeme...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002405.

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8....

Porträtt av Axel Emil Rappe, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0002405.

Porträtt av Axel Pontus Sjögreen, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4.

Porträtt av Axel Pontus Sjögreen, underlöjtnant vid Smålands husarrege...

Porträtt av Axel Pontus Sjögreen, underlöjtnant vid Smålands husarregemente K 4.

Porträtt av Axel Walter Gabriel Spens, underlöjtnant vid Livregementets dragonkår K 2.Se även bild AMA.0013872.

Porträtt av Axel Walter Gabriel Spens, underlöjtnant vid Livregementet...

Porträtt av Axel Walter Gabriel Spens, underlöjtnant vid Livregementets dragonkår K 2.Se även bild AMA.0013872.

Porträtt av August Emil Hazelius, underlöjtnant vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av August Emil Hazelius, underlöjtnant vid Västmanlands regem...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid Västmanlands regemente I 18.

Porträtt av Fredrik August Lennart Braunerhielm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Fredrik August Lennart Braunerhielm, underlöjtnant vid And...

Porträtt av Fredrik August Lennart Braunerhielm, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2.

Porträtt av Alfred Emanuel Hahn, underlöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Alfred Emanuel Hahn, underlöjtnant vid Hälsinge regemente ...

Porträtt av Alfred Emanuel Hahn, underlöjtnant vid Hälsinge regemente I 14.

Porträtt av Ivan August von Knorring, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2. Se även AMA.0007780.På bilden porträtterad i fransk uniform från 16. jägarbataljonen där han var anställd från 1864 och deltog därunder i kriget i Algeriet.

Porträtt av Ivan August von Knorring, underlöjtnant vid Andra livgarde...

Porträtt av Ivan August von Knorring, underlöjtnant vid Andra livgardet I 2. Se även AMA.0007780.På bilden porträtterad i fransk uniform från 16. jägarbataljonen där han var anställd från 1864 och deltog därund... More

Porträtt av Haldan Adolf Herman Lindencrona, underlöjtnant vid Skaraborgs regemente I 9.

Porträtt av Haldan Adolf Herman Lindencrona, underlöjtnant vid Skarabo...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Victor Herman Killander, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002009, AMA.0007728, AMA.0007794 och AMA.0009172.

Porträtt av Victor Herman Killander, underlöjtnant vid Smålands grenad...

Porträtt av Victor Herman Killander, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon I 7.Se även bild AMA.0002009, AMA.0007728, AMA.0007794 och AMA.0009172.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av okänd underlöjtnant.

Porträtt av Ivar Adolf Virgin, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Ivar Adolf Virgin, underlöjtnant vid Västgöta regemente I ...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av underlöjtnant vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av David Fabian Gustaf Adolf Ohlson, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0008207, AMA.0008219, AMA.0008223 och AMA.0008228.Gustaf Adolf Ohlson är känd som uppfinnare av olletröjan.

Porträtt av David Fabian Gustaf Adolf Ohlson, underlöjtnant vid Jönköp...

Porträtt av David Fabian Gustaf Adolf Ohlson, underlöjtnant vid Jönköpings regemente I 12.Se även AMA.0008207, AMA.0008219, AMA.0008223 och AMA.0008228.Gustaf Adolf Ohlson är känd som uppfinnare av olletröjan.

Porträtt av Ernst Fredrik af Klercker, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007703.

Porträtt av Ernst Fredrik af Klercker, underlöjtnant vid Wendes artill...

Porträtt av Ernst Fredrik af Klercker, underlöjtnant vid Wendes artilleriregemente A 3.Se även bild AMA.0007703.

Porträtt av Wilken Wilhelm Julius von Platen, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0002049, AMA.0009679 och AMA.0009682.

Porträtt av Wilken Wilhelm Julius von Platen, underlöjtnant vid Skånsk...

Porträtt av Wilken Wilhelm Julius von Platen, underlöjtnant vid Skånska husarregementet K 5.Se även bild AMA.0002049, AMA.0009679 och AMA.0009682.

Porträtt av Johan Gustaf Philip Marc Jennings, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0009432 och AMA.0009573.

Porträtt av Johan Gustaf Philip Marc Jennings, underlöjtnant vid Uppla...

Porträtt av Johan Gustaf Philip Marc Jennings, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0009432 och AMA.0009573.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt av okänd underlöjtnant vid kavalleri.

Porträtt Wilhelm Mauritz Frykman, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0002165 och AMA.0021948

Porträtt Wilhelm Mauritz Frykman, underlöjtnant vid Västgöta regemente...

Porträtt Wilhelm Mauritz Frykman, underlöjtnant vid Västgöta regemente I 6.Se även bild AMA.0002165 och AMA.0021948

Porträtt av Oscar Waldemar Falkman, underlöjtnant vid Närkes regemente I 21.Se även bild AMA.0007310, AMA.0014580, AMA.0014896 och AMA.0015049.

Porträtt av Oscar Waldemar Falkman, underlöjtnant vid Närkes regemente...

Fotografiet ingår i album innehållande porträtt från 1860-70-talen föreställande officerare vid huvudsakligen Västgöta regemente.

Porträtt av Torsten Torbern Wikland, underlöjtnant vid Värmlands regemente I 22.

Porträtt av Torsten Torbern Wikland, underlöjtnant vid Värmlands regem...

Porträtt av Torsten Torbern Wikland, underlöjtnant vid Värmlands regemente I 22.

Porträtt av Wilhelm Nauckhoff, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0008139, AMA.0013896 och AMA.0021804.

Porträtt av Wilhelm Nauckhoff, underlöjtnant vid Upplands regemente I ...

Porträtt av Wilhelm Nauckhoff, underlöjtnant vid Upplands regemente I 8.Se även bild AMA.0008139, AMA.0013896 och AMA.0021804.

Porträtt av Thomas Fredrik Rudolf Lysholm, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.

Porträtt av Thomas Fredrik Rudolf Lysholm, underlöjtnant vid Svea arti...

Porträtt av Thomas Fredrik Rudolf Lysholm, underlöjtnant vid Svea artilleriregemente A 1.

Previous

of 14

Next