PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Source
Topic

jordbruk i allmanhet

1,611 media by topicpage 1 of 17
Torsås, två järnvägsspår in mot samhället.

Torsås, två järnvägsspår in mot samhället.

Fotografi på brun kartong; 9 x 14 resp 14 x 19 cm. Fotograf troligen C. G. Rosenberg 1917.

Ånglok

Ånglok

Ånglok

Postgården i Vånga by

Postgården i Vånga by

Postgården i Vånga by

Hötorget januari 1850." Akvarell av Fritz von Dardel, 1850

Hötorget januari 1850." Akvarell av Fritz von Dardel, 1850

Hötorget januari 1850." Akvarell av Fritz von Dardel, 1850

Hamrånge kyrka. Invigdes 1854, ligger på en skogklädd höjd. Gamla kyrkogården är bevarad och omges av en låg kallmur. Tidigare fanns en hög rappad bogårdsmur med spåntak och ingångar med stigluckor. 1842 revs stigluckorna och ersattes av murade stenpelare och järngrindar. Gamla kyrkans klockstapel uppfördes 1649 på en höjd omkring 200 meter väster om kyrkan. 1850 revs stapeln. Strax söder om gamla kyrkogården ligger prästgården.

Hamrånge kyrka. Invigdes 1854, ligger på en skogklädd höjd. Gamla kyrk...

Hamrånge kyrka. Invigdes 1854, ligger på en skogklädd höjd. Gamla kyrkogården är bevarad och omges av en låg kallmur. Tidigare fanns en hög rappad bogårdsmur med spåntak och ingångar med stigluckor. 1842 revs s... More

Linbråtning vid gamla Saltkättlabrona. Byggdes 1850 revs 1926. Ester Andersson kommer med kaffet.

Linbråtning vid gamla Saltkättlabrona. Byggdes 1850 revs 1926. Ester A...

Linbråtning vid gamla Saltkättlabrona. Byggdes 1850 revs 1926. Ester Andersson kommer med kaffet.

Växbo, "Jon-Jons", eventuellt "Boerna".

Växbo, "Jon-Jons", eventuellt "Boerna".

Växbo, "Jon-Jons", eventuellt "Boerna".

Uppsala från norr, 1860-tal

Uppsala från norr, 1860-tal

Läroverket (Katedralskolan) under byggnation till höger. Carolina Rediviva till vänster. Längst till höger observatoriet i Observatorieparken.

Kabinettsfotografi: lantbrukare Gustaf Pihlgren

Kabinettsfotografi: lantbrukare Gustaf Pihlgren

Kabinettsfotografi: lantbrukare Gustaf Pihlgren

Hanebo kyrka. Rester av en äldre kyrka från slutet av 1100-talet. Den kyrka i romansk stil ersattes i början av 1300-talet av ett stort kyrkorum i gotisk stil. Kyrkan förlängdes åt öster och breddades åt söder. År 1708 förstorades fönstren och fönsterglas sattes in. 1776 - 1778 utökades kyrkan med korsarmar åt norr och söder och blev en korskyrka. 1876 uppfördes ett kyrktorn som ersatte en tidigare klockstapel som stod vid kyrkans sydvästra hörn. Tornet byggdes av gråsten och tegel och försågs med en kopparklädd huv och en tornspira med ett förgyllt kors. Ett tornur färdigställdes 1877 av Pellas Erik Persson från Mora.

Hanebo kyrka. Rester av en äldre kyrka från slutet av 1100-talet. Den ...

Hanebo kyrka. Rester av en äldre kyrka från slutet av 1100-talet. Den kyrka i romansk stil ersattes i början av 1300-talet av ett stort kyrkorum i gotisk stil. Kyrkan förlängdes åt öster och breddades åt söder.... More

Linnés Hammarby, Danmarks socken, Uppland 1878

Linnés Hammarby, Danmarks socken, Uppland 1878

Fotograf är troligen Emma Schensson, Uppsala.

En lantgård, väg och åker.

En lantgård, väg och åker.

En lantgård, väg och åker.

Nils Nilsson, Vargspåret, Funbo socken, Uppland

Nils Nilsson, Vargspåret, Funbo socken, Uppland

Nisse Nilsson, Vargspåret, vid Bergby mot Rasbo, nu borta. Uppgiften kommer från Torbjörn Norman, Björklinge.

Landskapsvy, från Broby mot Lillinge, Funbo socken, Uppland

Landskapsvy, från Broby mot Lillinge, Funbo socken, Uppland

Från Broby mot Lillinge. Uppgiften kommer från Torbjörn Norman, Björklinge.

"Smällen och gubben Fredriksson", möjligen Halmbyboda, Funbo socken, Uppland

"Smällen och gubben Fredriksson", möjligen Halmbyboda, Funbo socken, U...

"Smällen och gubben Fredriksson", möjligen Halmbyboda, Funbo socken, Uppland

Skördearbete, Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887

Skördearbete, Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887

Skördearbete, Ultuna lantbruksinstitut, Uppsala 1887

Vaksala kyrka från väster, Uppsala 1889

Vaksala kyrka från väster, Uppsala 1889

Vaksala kyrka från väster, Uppsala 1889

Jordbruksarbete, personerna okända.

Jordbruksarbete, personerna okända.

Jordbruksarbete, personerna okända.

Slåtter. Till höger om hästen; Ida, Salomon och Johan Åberg, Balka, Mossbo.

Slåtter. Till höger om hästen; Ida, Salomon och Johan Åberg, Balka, Mo...

Slåtter. Till höger om hästen; Ida, Salomon och Johan Åberg, Balka, Mossbo.

"Nils-Ols" i Herte. Mannen på hölasset är Hans Olsson, framför ingången till höladan står Per Olsson. Hans och Per var bröder.

"Nils-Ols" i Herte. Mannen på hölasset är Hans Olsson, framför ingånge...

"Nils-Ols" i Herte. Mannen på hölasset är Hans Olsson, framför ingången till höladan står Per Olsson. Hans och Per var bröder.

Mannen till vänster är Axel Stillberg, Annefors.

Mannen till vänster är Axel Stillberg, Annefors.

Mannen till vänster är Axel Stillberg, Annefors.

Kvinna med en häst

Kvinna med en häst

Kvinna med en häst

Växbo.

Växbo.

Växbo.

"Västergårds" i Östansjö, ladugårdsbygge. Herte i bakgrunden.

"Västergårds" i Östansjö, ladugårdsbygge. Herte i bakgrunden.

"Västergårds" i Östansjö, ladugårdsbygge. Herte i bakgrunden.

Höbärgning.

Höbärgning.

Höbärgning.

"Markmyra", bakom ligger "Åbacka".

"Markmyra", bakom ligger "Åbacka".

"Markmyra", bakom ligger "Åbacka".

Skötare med tjuren på "Erik-Lars" i Wästra Hästbo

Skötare med tjuren på "Erik-Lars" i Wästra Hästbo

Skötare med tjuren på "Erik-Lars" i Wästra Hästbo

Slåtter. Elin Svedberg, okänd, Per Svedberg, Nils Svedberg, okänd, okänd, okänd.

Slåtter. Elin Svedberg, okänd, Per Svedberg, Nils Svedberg, okänd, okä...

Slåtter. Elin Svedberg, okänd, Per Svedberg, Nils Svedberg, okänd, okänd, okänd.

Växbo.

Växbo.

Växbo.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Plöjning.

Plöjning.

Plöjning.

Elma Stillberg och Brita Persson, född Granberg, Annefors.

Elma Stillberg och Brita Persson, född Granberg, Annefors.

Elma Stillberg och Brita Persson, född Granberg, Annefors.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Gården heter "Nils-Ols" och ligger i Ecklingsbo. Personerna är Olof och Anna Lisa Wikström med sönerna Lars och Amatus samt dottern Anna.

Gården heter "Nils-Ols" och ligger i Ecklingsbo. Personerna är Olof oc...

Gården heter "Nils-Ols" och ligger i Ecklingsbo. Personerna är Olof och Anna Lisa Wikström med sönerna Lars och Amatus samt dottern Anna.

Hos Josef Erikssons hem, "Erik-Lars", W. Hästbo

Hos Josef Erikssons hem, "Erik-Lars", W. Hästbo

Hos Josef Erikssons hem, "Erik-Lars", W. Hästbo

Potatisodling.

Potatisodling.

Potatisodling.

Bjudning på gård invid kyrkan

Bjudning på gård invid kyrkan

Bjudning på gård invid kyrkan

Utsikt från järnvägsbron mot Mösseberg.

Utsikt från järnvägsbron mot Mösseberg.

Utsikt från järnvägsbron mot Mösseberg.

XLM.Torsåker0793

XLM.Torsåker0793

XLM.Torsåker0793

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Höstplöjning på åkern nedanför "Erik Lars", W. Hästbo  mot öster.

Höstplöjning på åkern nedanför "Erik Lars", W. Hästbo mot öster.

Höstplöjning på åkern nedanför "Erik Lars", W. Hästbo mot öster.

Man framför gärdesgård.

Man framför gärdesgård.

Man framför gärdesgård.

Växbo, gården heter "Sörgårds". "Ol-Svens" är den vita byggnaden i bakgrunden.

Växbo, gården heter "Sörgårds". "Ol-Svens" är den vita byggnaden i bak...

Växbo, gården heter "Sörgårds". "Ol-Svens" är den vita byggnaden i bakgrunden.

Okänt bostadshus.

Okänt bostadshus.

Okänt bostadshus.

Folksamling, auktion vid bondgård, Bergmansbacken i Berg, Bergby.

Folksamling, auktion vid bondgård, Bergmansbacken i Berg, Bergby.

Folksamling, auktion vid bondgård, Bergmansbacken i Berg, Bergby.

Slåtter i Växbo, Ingrid Edlund till höger.

Slåtter i Växbo, Ingrid Edlund till höger.

Slåtter i Växbo, Ingrid Edlund till höger.

Höbärgning.

Höbärgning.

Höbärgning.

Slåtter, kafferast.

Slåtter, kafferast.

Slåtter, kafferast.

Hos Josef Eriksson på  "Erik-Lars", W. Hästbo.

Hos Josef Eriksson på "Erik-Lars", W. Hästbo.

Hos Josef Eriksson på "Erik-Lars", W. Hästbo.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Sommarmotiv från "Erik-Lars".

Sommarmotiv från "Erik-Lars".

Sommarmotiv från "Erik-Lars".

Man och kvinna med lie på åker.

Man och kvinna med lie på åker.

Man och kvinna med lie på åker.

Hängbrokurvan med smeden C. J. Carlsson bakom plogen, ägare till Wästra Hästbo s. 6.

Hängbrokurvan med smeden C. J. Carlsson bakom plogen, ägare till Wästr...

Hängbrokurvan med smeden C. J. Carlsson bakom plogen, ägare till Wästra Hästbo s. 6.

Kvinnan som sitter är Anna Lindberg, bakom henne i vitt står Ester Lindberg (Anna, hennes mor i Östansjö).

Kvinnan som sitter är Anna Lindberg, bakom henne i vitt står Ester Lin...

Kvinnan som sitter är Anna Lindberg, bakom henne i vitt står Ester Lindberg (Anna, hennes mor i Östansjö).

"Morins" eller "Åsbergs" i Västansjö.

"Morins" eller "Åsbergs" i Västansjö.

"Morins" eller "Åsbergs" i Västansjö.

Slåttertid. Från vänster Viktor Paulsson, Lilly Paulsson, Gunhild Paulsson och Paul Paulsson, samtliga Västerbo.

Slåttertid. Från vänster Viktor Paulsson, Lilly Paulsson, Gunhild Paul...

Slåttertid. Från vänster Viktor Paulsson, Lilly Paulsson, Gunhild Paulsson och Paul Paulsson, samtliga Västerbo.

Sven Lindholm, chef för jordbruket.

Sven Lindholm, chef för jordbruket.

Sven Lindholm, chef för jordbruket.

Johan Wretling med fru Britta Stina från "Isaksberg", Åsmundshyttan. Är i W. Hästbo, "Erik-Lars".

Johan Wretling med fru Britta Stina från "Isaksberg", Åsmundshyttan. Ä...

Johan Wretling med fru Britta Stina från "Isaksberg", Åsmundshyttan. Är i W. Hästbo, "Erik-Lars".

Valborg Åsberg gift Kivist (Kvist)

Valborg Åsberg gift Kivist (Kvist)

Valborg Åsberg gift Kivist (Kvist)

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Personerna från vänster: Olov Larsson, okänd person, Axel och Elma Stillberg, Annefors.

Personerna från vänster: Olov Larsson, okänd person, Axel och Elma Sti...

Personerna från vänster: Olov Larsson, okänd person, Axel och Elma Stillberg, Annefors.

Hos Josef Eriksson på  "Erik-Lars", W. Hästbo.

Hos Josef Eriksson på "Erik-Lars", W. Hästbo.

Hos Josef Eriksson på "Erik-Lars", W. Hästbo.

Höbärgning.

Höbärgning.

Höbärgning.

Slåtter i Växbo, David och Ingrid Edlund, Storänge.

Slåtter i Växbo, David och Ingrid Edlund, Storänge.

Slåtter i Växbo, David och Ingrid Edlund, Storänge.

"Erik-Lars"-dräng med en av gårdens kvigor

"Erik-Lars"-dräng med en av gårdens kvigor

"Erik-Lars"-dräng med en av gårdens kvigor

Växbo, "Ol-Svens" (spegelvänd bild).

Växbo, "Ol-Svens" (spegelvänd bild).

Växbo, "Ol-Svens" (spegelvänd bild).

Man, kvinna och kor på Kvistholmen i Norrsundet. Huset bakom huvudet på mannen är byggt av Anders Johan Elfving, som köpte tomten 1899.

Man, kvinna och kor på Kvistholmen i Norrsundet. Huset bakom huvudet p...

Man, kvinna och kor på Kvistholmen i Norrsundet. Huset bakom huvudet på mannen är byggt av Anders Johan Elfving, som köpte tomten 1899.

"Ol-Svens" i Växbo.

"Ol-Svens" i Växbo.

"Ol-Svens" i Växbo.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Personerna från vänster: Anna Lindberg, tre okända personer, Per Herman Lindberg, Elvira och Ester Lindberg.

Personerna från vänster: Anna Lindberg, tre okända personer, Per Herma...

Personerna från vänster: Anna Lindberg, tre okända personer, Per Herman Lindberg, Elvira och Ester Lindberg.

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och hans maka Anna f. Schönning.

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och...

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och hans maka Anna f. Schönning.

Jordbruksarbetare. Tredje mannen från vänster är Wahlström, fjärde mannen Gunnar Boman.

Jordbruksarbetare. Tredje mannen från vänster är Wahlström, fjärde man...

Jordbruksarbetare. Tredje mannen från vänster är Wahlström, fjärde mannen Gunnar Boman.

En man och kvinna med kor, bondgård i bakgrunden.

En man och kvinna med kor, bondgård i bakgrunden.

En man och kvinna med kor, bondgård i bakgrunden.

Cykeltur.

Cykeltur.

Cykeltur.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Jordbruksarbete.

Jordbruksarbete.

Jordbruksarbete.

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och hans maka Anna f. Schönning.

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och...

Samuel Lindströms gård i Totra. Längst till höger Samuel Lindström och hans maka Anna f. Schönning.

Framför gärdsgården står från vänster Arvid Jansson, Gustav Blom, Helmer Johansson och Johan Åberg, samtliga Västerbo.

Framför gärdsgården står från vänster Arvid Jansson, Gustav Blom, Helm...

Framför gärdsgården står från vänster Arvid Jansson, Gustav Blom, Helmer Johansson och Johan Åberg, samtliga Västerbo.

Korna hem för mjölkning på "Erik-Lars"

Korna hem för mjölkning på "Erik-Lars"

Korna hem för mjölkning på "Erik-Lars"

Växbo.

Växbo.

Växbo.

Andra kvinnan från vänster är Anna Lindberg.

Andra kvinnan från vänster är Anna Lindberg.

Andra kvinnan från vänster är Anna Lindberg.

XLM.Torsåker0475

XLM.Torsåker0475

XLM.Torsåker0475

Fårklippning vid "Erik-Lars". Till vänster Gullan Lundgren

Fårklippning vid "Erik-Lars". Till vänster Gullan Lundgren

Fårklippning vid "Erik-Lars". Till vänster Gullan Lundgren

"Jonssons" i Hå (Janne Brodin).

"Jonssons" i Hå (Janne Brodin).

"Jonssons" i Hå (Janne Brodin).

Slåtter.

Slåtter.

Slåtter.

Två okända kvinnor på promenad.

Två okända kvinnor på promenad.

Två okända kvinnor på promenad.

Växbo: "Storänge".

Växbo: "Storänge".

Växbo: "Storänge".

Jordbruksarbete.

Jordbruksarbete.

Jordbruksarbete.

Gårdsexteriör.

Gårdsexteriör.

Gårdsexteriör.

Ivar, David, Vivi och Bengt Rehnström.

Ivar, David, Vivi och Bengt Rehnström.

Ivar, David, Vivi och Bengt Rehnström.

Slåtter. Erik, Erik, Jonas och Anna Brosten samt en okänd person.

Slåtter. Erik, Erik, Jonas och Anna Brosten samt en okänd person.

Slåtter. Erik, Erik, Jonas och Anna Brosten samt en okänd person.

"Jutens", Sörombergen.

"Jutens", Sörombergen.

"Jutens", Sörombergen.