The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

johann sadeler i

1,043 media by topicpage 1 of 11
Jan Snellinck I - Johann Sadeler I - Resurrection of Christ

Jan Snellinck I - Johann Sadeler I - Resurrection of Christ

Anonymous, Netherlandish, 16th century ?

Joos van Winghe - Johann Sadeler I - Bacchus, Music, Amor

Joos van Winghe - Johann Sadeler I - Bacchus, Music, Amor

Johann Sadeler I (Netherlandish, Brussels 1550–1600/1601 Venice)

Verdorvenheid en geweld op aarde vóór de zondvloed

Verdorvenheid en geweld op aarde vóór de zondvloed

Op de voorgrond worden mannen, vrouwen en kinderen aangevallen door soldaten of rovers. Ze stelen hun bezittingen en steken hun huizen in brand. God kijkt toe vanuit de wolken. De prent heeft een Latijns onderschrift.

Johann Sadeler I - Christ in Emmaus

Johann Sadeler I - Christ in Emmaus

Johann Sadeler I (Netherlandish, Brussels 1550–1600/1601 Venice)

Johann Sadeler I - Dialectica from Seven Liberal Arts

Johann Sadeler I - Dialectica from Seven Liberal Arts

Johann Sadeler I (Netherlandish, Brussels 1550–1600/1601 Venice)

Johann Sadeler I - Christus ontkleed door de soldaten

Johann Sadeler I - Christus ontkleed door de soldaten

Christus wordt ontdaan van zijn kledij door soldaten op Golgota. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond wordt de put gegraven waarin het kruis zal staan. De negende prent van een dertiendelige serie orna... More

Christus biddend in de hof van Gethsemane

Christus biddend in de hof van Gethsemane

Christus biddend en onderaan Judas en soldaten. Gearceerde achtergrond. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld.

Johann Sadeler I - Christus verschijnt aan Maria Magdalena

Johann Sadeler I - Christus verschijnt aan Maria Magdalena

De verrezen Christus verschijnt aan Maria Magdalena. In zijn hand een vaandel. Maria Magdalena knielt en heeft een zalfpot in de hand.

Johann Sadeler I - Aanbidding der herders in een nis

Johann Sadeler I - Aanbidding der herders in een nis

In het midden van een nis zit Maria naast het Christuskind dat in de kribbe ligt. Achter Maria staat Jozef en de os en de ezel. Herders knielen voor het Christuskind. De prent heeft een Latijnse tekst als onderschrift.

Johann Sadeler I - Venus and Adonis

Johann Sadeler I - Venus and Adonis

Bebost landschap met een rivier. Venus en Adonis zitten op de grond, samen met Amor en twee honden. In de linkerbovenhoek een zegewagen getrokken door twee zwanen. De vierde prent van een zesdelige serie van la... More

Johann Sadeler I - Christus in de tuin van Getsemane

Johann Sadeler I - Christus in de tuin van Getsemane

De biddende Christus en de slapende apostelen in de tuin van Getsemane. Een engel komt hem troosten. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond komt Judas met de soldaten Getsemane binnen. De tweede prent va... More

Johann Sadeler I - Laatste Avondmaal

Johann Sadeler I - Laatste Avondmaal

Christus en zijn leerlingen rondom een rechthoekige tafel. Johannes met zijn hoofd op Christus' schouder. Judas, centraal vooraan, met een geldbuidel aan zijn gordel, symbool van zijn verraad. De prent heeft ee... More

Johann Sadeler I - Allegorie van de Faam

Johann Sadeler I - Allegorie van de Faam

De gevleugelde personificatie van de Faam (Fama) vliegt boven de wereldbol. Ze blaast op een van haar twee loftrompetten.

Johann Sadeler I - Winter

Johann Sadeler I - Winter

Winterlandschap met op de voorgrond een houthakker met twee gezellen en een hond bij een pakezel. Op het middenplan rechts vier figuren, onder wie een spinnende vrouw, onder een afdak. Vlak ernaast beent een ma... More

Strijd tussen de geest en het lichaam

Strijd tussen de geest en het lichaam

De mens (Homo) zit onder een boom en wordt met een lauwerkrans gekroond door een putto met de naam Troost (Consolatio). Hij wordt bijgestaan door de personificatie van het leven (Vita) en de dood (Mors). Links ... More

Gekruisigde Christus met Maria, Maria Magdalena en Johannes

Gekruisigde Christus met Maria, Maria Magdalena en Johannes

Gekruisigde Christus met Maria, Maria Magdalena en Johannes. Onderaan dobbelende soldaten. Gearceerde achtergrond. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld.

Johann Sadeler I - Wederopstanding van Christus

Johann Sadeler I - Wederopstanding van Christus

Christus verrijst uit zijn graf. Rondom hem een wolk met cherubijnen. De soldaten die rondom het graf liggen schrikken wakker en vluchten. In staand ovaal met ornament. De twaalfde prent van een dertiendelige ... More

Heilige Cecilia en een engel die het orgel bespeelt

Heilige Cecilia en een engel die het orgel bespeelt

De H. Cecilia zit met gekruiste handen voor de borst in een vertrek. Tegenover haar een engel die het orgel bespeelt. Een tweede engel bedient de blaasbalg van het instrument. Tussen hen in een muziekstandaard ... More

Johann Sadeler I - Christus verschijnt aan Maria Magdalena

Johann Sadeler I - Christus verschijnt aan Maria Magdalena

De verrezen Christus verschijnt aan Maria Magdalena. In zijn hand een vaandel. Maria Magdalena knielt en heeft een zalfpot in de hand. Prent maakt deel uit van een album.

Johann Sadeler I - Christus voor Kajafas

Johann Sadeler I - Christus voor Kajafas

Christus wordt door soldaten voor hogepriester Kajafas geleid. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond wordt Christus door Petrus verloochend en kraait de haan voor de eerste keer. De vierde prent van een... More

Johann Sadeler I - Water

Johann Sadeler I - Water

De vrouwelijke personificatie van het element water. Ze zit aan de kust van een zee met twee kruiken in haar handen waaruit water stroomt. In de zee zwemmen vissen en andere waterdieren. De prent maakt deel uit... More

Johann Sadeler I - Ecce Homo

Johann Sadeler I - Ecce Homo

Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Ovaal met passiewerktuigen en grotesken

Johann Sadeler I - Ovaal met passiewerktuigen en grotesken

Titelblad van serie van 14 bladen met ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Boven en onder tekst. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Christus wordt weggevoerd

Johann Sadeler I - Christus wordt weggevoerd

Onderaan de verloochening van Christus door Petrus. Gearceerde achtergrond. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld.

Johann Sadeler I - Bewening van Christus

Johann Sadeler I - Bewening van Christus

De bewening van de gestorven Christus. Onderaan wordt het graf gesloten. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Portret van een onbekende man

Johann Sadeler I - Portret van een onbekende man

Portret van een onbekende man met buste naar rechts. Hij draagt een hoge omgevouwen kraag over zijn wambuis en een ambtsketting om de hals. Kort kapsel, puntbaardje en snor.

Johann Sadeler I - Portret van een onbekende man

Johann Sadeler I - Portret van een onbekende man

Portret van een onbekende man met buste naar rechts. Hij draagt een hoge omgevouwen kraag over zijn wambuis en een ambtsketting om de hals. Kort kapsel, puntbaardje en snor.

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Onderaan soldaten die roeden binden. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Triomferende Christus

Johann Sadeler I - Triomferende Christus

De triomferende Christus, staande op een schedel en een slang. Boven hem in de lucht cherubijnen.

Johann Sadeler I - Vuur

Johann Sadeler I - Vuur

Personificatie van het vuur: zittende vrouw in landschap, in de rechterhand een bliksemschicht, in de linkerhand een salamander. Op de achtergrond een vuurzee.

Johann Sadeler I - Opstanding van Christus: Pasen

Johann Sadeler I - Opstanding van Christus: Pasen

Christus verrijst uit zijn graf. Aan weerszijden van zijn graf een engel. In ornamentlijst links vluchtende soldaten en rechts de drie vrouwen die naar het graf gaan. In de vier hoeken scènes uit de passie van ... More

Johann Sadeler I - Johannes de Doper als kind

Johann Sadeler I - Johannes de Doper als kind

Johannes de Doper als kind. Hij draagt een crucifix over de linkerschouder.

Johann Sadeler I - Lucht

Johann Sadeler I - Lucht

De vrouwelijke personificatie van het element lucht. Rondom haar hoofd wolken. Aan haar voeten een kameleon. In de vier hoeken een blazende wind. De prent maakt deel uit van een serie met als onderwerp de vier elementen.

Johann Sadeler I - Landschap met een galg

Johann Sadeler I - Landschap met een galg

Gezicht op een heuvelachtig landschap met in het midden een galg. Naast de galg een schaapherder met zijn kudde. Links op de voorgrond een huifkar getrokken door twee paarden. Rechts enkele reizigers. De prent ... More

Johann Sadeler I - Heilige Hieronymus in de grot

Johann Sadeler I - Heilige Hieronymus in de grot

De naakte H. Hieronymus in de grot, knielend naar links. In zijn handen een steen. Voor hem het beeld van de maagd Maria met het Christuskind. Rechts de leeuw. Links zijn kardinaalshoed en een klassiek beeld. D... More

Johann Sadeler I - Uitstorting van de Heilige Geest: Pinksteren

Johann Sadeler I - Uitstorting van de Heilige Geest: Pinksteren

In het midden een kader met de maagd Maria, omringd door de leerlingen van Christus. Vurige tongen, als teken voor de uitstorting, branden boven hun hoofden. Boven het kader de duif van de Heilige Geest, de tro... More

Johann Sadeler I - Rivierlandschap met een roeiboot

Johann Sadeler I - Rivierlandschap met een roeiboot

Landschap met links een rivier, rechts een bos. Op de achtergrond een eiland midden in de rivier met een huis. Op de rivier een roeiboot met twee mensen.

Johann Sadeler I - Portret van Ferdinand van Beieren

Johann Sadeler I - Portret van Ferdinand van Beieren

Ferdinand van Beieren, in harnas waarboven brede molensteenkraag. Breed uitstaande snor en puntbaardje. Buste naar links, in ovaal met randschrift. Aan de voet van het portret 2 regels onderschrift in Latijn: ... More

Johann Sadeler I - Johannes de Doper in de woestijn

Johann Sadeler I - Johannes de Doper in de woestijn

Johannes de Doper, biddend op zijn knieën met een crucifix in de handen. Voor hem ligt een lam. Op de achtergrond de doop van Christus.

Johann Sadeler I - Visitatie

Johann Sadeler I - Visitatie

Maria en Elisabet omarmen elkaar en schudden de hand.

Vanitasvoorstelling met een schedel en twee beenderen

Vanitasvoorstelling met een schedel en twee beenderen

Vanitasvoorstelling met een schedel en twee beenderen op een heuvel.

Johann Sadeler I - De heilige Drieëenheid

Johann Sadeler I - De heilige Drieëenheid

God de Vader met het lichaam van Christus op zijn schoot. God staat op een wereldbol in de wolken. Boven zijn hoofd de Heilige Geest als duif. Omgeven door engelen met de passiewerktuigen.

Landschap met de lamme die de blinde leidt

Landschap met de lamme die de blinde leidt

De lamme man zit op de rug van de blinde man die over een bruggetje loopt langs een brede rivier. Hij leidt hem de weg. Op de achtergrond gezicht op een stad met grote kerk en een brug.

Johann Sadeler I - Westenwind

Johann Sadeler I - Westenwind

In de lucht Zephirus, de westenwind. Hij rent achter Flora, de godin van de bloemen, aan. In de linkerhoek blaast Corus, de noordwestenwind. In de rechterhoek blaast de zuidwestenwind Lijbs. Onderaan een Grieks... More

Landschap met de lamme die de blinde leidt

Landschap met de lamme die de blinde leidt

De lamme man zit op de rug van de blinde man die over een bruggetje loopt langs een brede rivier. Hij leidt hem de weg. Op de achtergrond gezicht op een stad met grote kerk en een brug.

Johann Sadeler I - Laatste avondmaal

Johann Sadeler I - Laatste avondmaal

Het Laatste Avondmaal en (onderaan) het verraad van Judas. Gearceerde achtergrond. Uit serie van 14 bladen met ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld.

Johann Sadeler I - Ecce Homo

Johann Sadeler I - Ecce Homo

Pontius Pilatus toont de gegeselde Christus aan het Joodse volk, die hem uitjouwt. In staand ovaal met ornament. De zevende prent van een dertiendelige serie ornamentprenten over de passie van Christus.

Johann Sadeler I - Astronomie

Johann Sadeler I - Astronomie

De personificatie van Astronomie is een gevleugelde vrouw die op een hemelglobe leunt en met de aanwijsstok in haar linkerhand naar de hemel wijst. Haar hoofd is bekroond met sterren, terwijl haar borsten de sy... More

Johann Sadeler I - Henoch bidt met zijn gezin

Johann Sadeler I - Henoch bidt met zijn gezin

Henoch zit met zijn gezin aan tafel voor zijn huis. Het gezin bidt voor het eten tot God. In de deuropening van het huis een vrouw en een kind. Op de achtergrond een glooiend rivierlandschap met rechtsachter de... More

Johann Sadeler I - Dialectica

Johann Sadeler I - Dialectica

De personificatie van de dialectica zit op een stoel. Ze telt haar argumenten op met haar vingers. Een aal is rond haar arm gedraaid. Op haar hoofd een ekster, op de grond twee kikkers. Naast dialectica een sta... More

Johann Sadeler I - Aarde

Johann Sadeler I - Aarde

De vrouwelijke personificatie van het element aarde. Rond haar hoofd een bloemenkrans. Ze zit onder een boom, leunend op een vaas met vruchten. Op de achtergrond een subtropisch landschap met een palmboom en en... More

Johann Sadeler I - Christus wordt gekroond met de doornenkroon

Johann Sadeler I - Christus wordt gekroond met de doornenkroon

Christus wordt door de soldaten bespot. Hij krijgt een doornenkroon op zijn hoofd en een grasspriet als scepter. In staand ovaal met ornament. De zesde prent van een dertiendelige serie ornamentprenten over de... More

Johann Sadeler I - Noordenwind

Johann Sadeler I - Noordenwind

In de lucht Boreas, de god van de noordenwind. Hij ontvoert Orithyia, een Atheense prinses. De winden Circius en Aquilo helpen hem. Boreas zorgt voor een woeste wind met storm en regen. Onderaan links vechten d... More

Johann Sadeler I - Passiewerktuigen

Johann Sadeler I - Passiewerktuigen

Titelprent met in het midden een ovaal met de passiewerktuigen. De prent heeft een Latijns opschrift met de titel en een Latijns onderschrift met uitleg over de serie.

Portret van een onbekende man gekleed als een Maltheser ridder

Portret van een onbekende man gekleed als een Maltheser ridder

Portret van een onbekende man in een ovale lijst. Buste naar links. Hij is gekleed als een Maltheser ridder.

Dood als een van de vier uitersten

Dood als een van de vier uitersten

Twee vrouwen en twee kinderen huilen bij het dode lichaam van een man. Op de achtergrond een begrafenisstoet met fakkeldragers. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een vierdelige serie... More

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Johann Sadeler I - Geseling van Christus

Christus, naakt vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond maken twee soldaten de roedes. De vijfde prent van een dertiendelige serie ornamentprent... More

Leto (Latona) verandert de Lyciërs in kikkers

Leto (Latona) verandert de Lyciërs in kikkers

Landschap met een rivier. Leto zit met haar twee kinderen aan de oever van de rivier. Naast haar veranderen de Lyciërs in kikkers omdat ze haar verboden hadden water van de rivier te drinken. Rechtsboven Jupite... More

Johann Sadeler I - Dorpsgezicht met rechts een huifkar

Johann Sadeler I - Dorpsgezicht met rechts een huifkar

Gezicht op een dorp met rechts een grote boom. Links op de voorgrond een huifkar getrokken door twee paarden. De prent maakt deel uit van een vierdelige serie met landschappen.

Johann Sadeler I - Heilige Hiëronymus

Johann Sadeler I - Heilige Hiëronymus

Heilige Hiëronymus in boetvaardige houding. Buste naar rechts, steen in zijn rechterhand, crucifix in linkerhand. Het kruis steunt op een boek en doodshoofd. De prent heeft een Latijns onderschrift met uitleg.

Johann Sadeler I - Christus aan het kruis

Johann Sadeler I - Christus aan het kruis

Christus aan het kruis. De geknielde Maria Magdalena omarmt het kruis. Rechtsachter een van de gekruisigde moordenaars. Het kruis is opgebouwd uit boomstammen.

Johann Sadeler I - Christus als Man van Smarten

Johann Sadeler I - Christus als Man van Smarten

Christus als Man van Smarten. Hij staat in een landschap en draagt het kruis in zijn linkerarm. Met Latijns onderschrift.

Johann Sadeler I - Doornenkroning van Christus

Johann Sadeler I - Doornenkroning van Christus

Soldaten plaatsen met stokken de doornenkroon op het hoofd van Christus. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Judaskus en arrestatie van Christus

Johann Sadeler I - Judaskus en arrestatie van Christus

Judas omhelst Christus terwijl soldaten hem arresteren. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond valt Petrus een soldaat aan. De derde prent van een dertiendelige serie ornamentprenten over de passie van Christus.

Johann Sadeler I - Geometrie

Johann Sadeler I - Geometrie

Geometrie staat afgebeeld op een bouwterrein, gebogen over een wereldbol. Zij probeert met een passer de wereld op te meten. De personificatie van de meetkunde draagt een stedenkroon. Aan de basis van de wereld... More

Johann Sadeler I - Opstanding van Christus: Pasen

Johann Sadeler I - Opstanding van Christus: Pasen

Christus verrijst uit zijn graf. Aan weerszijden van zijn graf een engel. In ornamentlijst links vluchtende soldaten en rechts de drie vrouwen die naar het graf gaan. In de vier hoeken scènes uit de passie van ... More

Johann Sadeler I - Verkondiging aan de herders

Johann Sadeler I - Verkondiging aan de herders

In de nacht liggen de herders op de grond te slapen met hun dieren. Een stralende engel komt uit de wolken en verkondigt de geboorte van Christus aan de herders. De prent heeft een Latijns onderschrift met uitleg.

Johann Sadeler I - Geboorte van Christus: kerstmis

Johann Sadeler I - Geboorte van Christus: kerstmis

Maria en Jozef geknield bij Christus in de kribbe; achter hen de os en de ezel, in een stal met gehavend dak. In ornamentlijst met links de herders, rechts de vrouwen die het kind komen aanbidden. In de vier ho... More

Johann Sadeler I - Retorica

Johann Sadeler I - Retorica

De personificatie van retorica met een caduceus in haar hand. In de andere hand een perkamentrol. Op de voorgrond liggen boeken op het gebied van retorica. Op de achtergrond een podium met een toneelvoorstellin... More

Johann Sadeler I - Verkondiging aan de herders

Johann Sadeler I - Verkondiging aan de herders

In de nacht liggen de herders op de grond te slapen met hun dieren. Een stralende engel komt uit de wolken en verkondigt de geboorte van Christus aan de herders. De prent heeft een Latijns onderschrift met uitleg.

Johann Sadeler I - Rest on the Flight into Egypt

Johann Sadeler I - Rest on the Flight into Egypt

De maagd Maria voedt Christus tijdens de rust op de vlucht naar Egypte. Jozef leunt op het zadel van de ezel.

Johann Sadeler I - Rivierlandschap met een roeiboot

Johann Sadeler I - Rivierlandschap met een roeiboot

Landschap met links een rivier, rechts een bos. Op de achtergrond een eiland midden in de rivier met een huis. Op de rivier een roeiboot met twee mensen.

Johann Sadeler I - Portret van Ogier Ghislain de Busbecq

Johann Sadeler I - Portret van Ogier Ghislain de Busbecq

Ogier Ghislain de Busbecq, ambassadeur van de keizer in Constantinopel en ambassadeur in Parijs.

Johann Sadeler I - Christus in de hel

Johann Sadeler I - Christus in de hel

Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Johann Sadeler I - Heilige Hieronymus in de grot

Johann Sadeler I - Heilige Hieronymus in de grot

De naakte H. Hieronymus in de grot, knielend naar links. In zijn handen een steen. Voor hem het beeld van de maagd Maria met het Christuskind. Rechts de leeuw. Links zijn kardinaalshoed en een klassiek beeld. D... More

Johann Sadeler I - Aritmetica

Johann Sadeler I - Aritmetica

De personificatie van Aritmetica zit aan tafel in een kantoor en schrijft een rekening uit op een schrijftablet. Op de achtergrond een wijngaard. De prent heeft een Latijns onderschrift over de aritmetica en ma... More

Johann Sadeler I - Narcissus

Johann Sadeler I - Narcissus

Landschap met een rivier. Narcissus aan de oever. Hij kijkt naar zijn eigen reflectie in het water. Links en rechts twee honden. De vijfde prent van een zesdelige serie van landschappen met mythologische scènes.

Johann Sadeler I - Heilige Augustinus

Johann Sadeler I - Heilige Augustinus

De H. Augustinus aan zijn schrijftafel, zijn handen gevouwen in gebed. Naast hem de mijter en staf van de kerkvader.

Johann Sadeler I - Paulus in Korinte

Johann Sadeler I - Paulus in Korinte

Paulus in de leermakerij van Aquila en Priscilla in Korinte. Op de voorgrond een vrouw aan een spinnewiel. Een kind houdt het garen op. Achter haar zit Paulus aan een tafel een van zijn brieven te schrijven. Op... More

Johann Sadeler I - Portret van Ignatius van Loyola

Johann Sadeler I - Portret van Ignatius van Loyola

De H. Ignatius van Loyola, biddend voor een crucifix, een rozenkrans tussen de vingers. Bovenaan zijn leeftijd en sterfdatum.

Johann Sadeler I - Oostenwind

Johann Sadeler I - Oostenwind

In de lucht Aurora, godin van de dageraad. Ze rent haar geliefde Apeliotes (de oostenwind) achterna. In de linkerhoek blaast Caecias, de noordoostenwind. In de rechterhoek blaast de zuidoostenwind Eurus. Eureus... More

Johann Sadeler I - Bewening van Christus

Johann Sadeler I - Bewening van Christus

Christus wordt door na de kruisafname door Maria en vier andere vrouwen beweend. In staand ovaal met ornament. Op de voorgrond sluiten twee mannen de graftombe met het lijk van Christus. De elfde prent van een ... More

Hel als een van de vier uitersten

Hel als een van de vier uitersten

Duivels op bokkenpoten sleuren of dragen naakte mannen en vrouwen richting de vuren van de hel. De prent heeft een Latijns onderschrift en maakt deel uit van een vierdelige serie over de vier uitersten.

Johann Sadeler I - Christus in het voorgeborchte

Johann Sadeler I - Christus in het voorgeborchte

Christus' afdaling in het voorgeborchte na zijn dood. Onder hem de hellemond en duivels. Hij reikt de hand aan oudtestamentische heiligen. In staand ovaal met ornament. De laatste prent van een dertiendelige se... More

Johann Sadeler I - Pan achtervolgt de nimf Syrinx

Johann Sadeler I - Pan achtervolgt de nimf Syrinx

Landschap met een rivier. Op de voorgrond achtervolgt Pan de nimf Syrinx. Zij vlucht in het struikgewas en verandert in een riethalm. De tweede prent van een zesdelige serie van landschappen met mythologische scènes.

Johann Sadeler I - Val van Icarus

Johann Sadeler I - Val van Icarus

Landschap met een rivier. In de lucht Daedalus en Icarus. Icarus vliegt te hoog bij de zon. De was van zijn vleugels smelt en hij valt uit de lucht. Op de voorgrond kijkt een visser (links) naar het tafereel, t... More

Hemel als een van de vier uitersten

Hemel als een van de vier uitersten

Symbolische weergave van God de vader en Christus in de vorm van een stralend licht. Daaronder, op de wolken, Maria in het midden van een hiërarchisch geordende rijen heiligen. De prent heeft een Latijns onders... More

Johann Sadeler I - Geboorte van Christus: kerstmis

Johann Sadeler I - Geboorte van Christus: kerstmis

Maria en Jozef geknield bij Christus in de kribbe; achter hen de os en de ezel, in een stal met gehavend dak. In ornamentlijst met links de herders, rechts de vrouwen die het kind komen aanbidden. In de vier ho... More

Johann Sadeler I - Heilige Albertus

Johann Sadeler I - Heilige Albertus

De H. Albertus. In zijn handen een lelie. Hij leest een bijbel in het licht van een olielamp.

Johann Sadeler I - Christus wordt ontkleed door soldaten

Johann Sadeler I - Christus wordt ontkleed door soldaten

Christus wordt, zittend op het kruis, ontkleed door soldaten. Uit serie van 14 ovalen met grotesken waarin scènes uit de passie zijn afgebeeld. Gearceerde achtergrond.

Previous

of 11

Next