The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

jarnvagsbyggnad

101 media by topicpage 1 of 2
Glosen susss längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Glosen susss längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Glosen susss längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Schmerner Thal längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Schmerner Thal längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Schmerner Thal längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Bazen längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Bazen längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Bazen längs järnvägen Brenner Bahn, 1883.

Le Grand Hôtel, Paris, 1886.

Le Grand Hôtel, Paris, 1886.

Le Grand Hôtel, Paris, 1886.

Järnvägen Semmeringerbahn, Schlögglmühl, 1886.

Järnvägen Semmeringerbahn, Schlögglmühl, 1886.

Järnvägen Semmeringerbahn, Schlögglmühl, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Jägergraben, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Jägergraben, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Jägergraben, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Krauseltunneln, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Krauseltunneln, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Krauseltunneln, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Burg Klamm, Österrike, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Burg Klamm, Österrike, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn, Burg Klamm, Österrike, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn i Wienzettlwand, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn i Wienzettlwand, 1886.

Järnvägen Semmeringbahn i Wienzettlwand, 1886.

Das neue Rathhaus, rådhuset i Wien, 1886.

Das neue Rathhaus, rådhuset i Wien, 1886.

Das neue Rathhaus, rådhuset i Wien, 1886.

Tyskland Nationalgalleriet, Nationalgalerie, Berlin, 1886.

Tyskland Nationalgalleriet, Nationalgalerie, Berlin, 1886.

Nationalgalleriet, Nationalgalerie, Berlin, 1886.

Der Theseustempel, Wien, 1886.

Der Theseustempel, Wien, 1886.

Der Theseustempel, Wien, 1886.

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Bygget av tunnelbanan i Paris 1899-1911. "Le Métro de Paris".

Arbete med rälsen vid Museispårvägen i Malmköping.

Arbete med rälsen vid Museispårvägen i Malmköping.

Arbete med rälsen vid Museispårvägen i Malmköping.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Sillthal.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Sillthal.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Sillthal.

Banbyggnad vid Homojokk, 4 1/2 mil väster om Gällivare.

Banbyggnad vid Homojokk, 4 1/2 mil väster om Gällivare.

Banbyggnad vid Homojokk, 4 1/2 mil väster om Gällivare.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid St. Jodok.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid St. Jodok.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid St. Jodok.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Gossensass.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Gossensass.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Gossensass.

Falköpings central, godsinlämningen. Falköping, Sweden

Falköpings central, godsinlämningen. Falköping, Sweden

Falköpings central, godsinlämningen.

Från Riksgränsbanans bygge. Ingenjör Winbladhs bostad efter järnvägslinjen Gellivare - Porjus. Köket ute under bar himmel. Obs "norskspisen" och diskbänken. Kocken är Ivar Kurack, en lappojke som skötte sig bra.

Från Riksgränsbanans bygge. Ingenjör Winbladhs bostad efter järnvägsli...

Från Riksgränsbanans bygge. Ingenjör Winbladhs bostad efter järnvägslinjen Gellivare - Porjus. Köket ute under bar himmel. Obs "norskspisen" och diskbänken. Kocken är Ivar Kurack, en lappojke som skötte sig bra.

Järnvägsarbetare på Akkatsbron, Inlandsbanan.

Järnvägsarbetare på Akkatsbron, Inlandsbanan.

Järnvägsarbetare på Akkatsbron, Inlandsbanan.

Arbete med rälsen vid Museispårvägen i Malmköping.

Arbete med rälsen vid Museispårvägen i Malmköping.

Arbete med rälsen vid Museispårvägen i Malmköping.

Arbetarhyddor längs järnvägsbanan vid Linaälven.

Arbetarhyddor längs järnvägsbanan vid Linaälven.

Arbetarhyddor längs järnvägsbanan vid Linaälven.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Brennerbad.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Brennerbad.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brennerbahn vid Brennerbad.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brebber Post längs Brennerbahn, Österrike.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brebber Post längs Brennerbahn, Öste...

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Brebber Post längs Brennerbahn, Österrike.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Klostret Säben i Klausen.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Klostret Säben i Klausen.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Klostret Säben i Klausen.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Arco slott vid Rivabanan.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Arco slott vid Rivabanan.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Arco slott vid Rivabanan.

Furudals järnvägsstation, Dalarna.

Furudals järnvägsstation, Dalarna.

Furudals järnvägsstation, Dalarna.

Vy över banvallen i Kajtumälvens dalgång .

Vy över banvallen i Kajtumälvens dalgång .

Vy över banvallen i Kajtumälvens dalgång .

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Vy över Brixen.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Vy över Brixen.

Ur album: Utländska Resan 1900 I. Vy över Brixen.

Kajsapakte. "Sedt från gamla rälstippen" vid Kajsamirmi. Bygge av Riksgränsbanan.

Kajsapakte. "Sedt från gamla rälstippen" vid Kajsamirmi. Bygge av Riks...

Kajsapakte. "Sedt från gamla rälstippen" vid Kajsamirmi. Bygge av Riksgränsbanan.

Bro över Svenljungabanan under byggnad. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens pristävlan 1902.

Bro över Svenljungabanan under byggnad. Fotot vann pris i Svenska Turi...

Bro över Svenljungabanan under byggnad. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens pristävlan 1902.

Falköping-Ranten. Bangården. Elektriska stationen för järnvägen på Rantens station. Kortet taget 1901, då skorstenen renoverades.

Falköping-Ranten. Bangården. Elektriska stationen för järnvägen på Ran...

Falköping-Ranten. Bangården. Elektriska stationen för järnvägen på Rantens station. Kortet taget 1901, då skorstenen renoverades.

Svenska Turistföreningens proviantföråd vid Raapsjokk. I bakkgrunden fjället Nuolja."Vyn är tagen i riktning mot s.k. Lapporten, som ej kan skönjas, enär det vid tillfället var inhöljdt i snö och dimma".

Svenska Turistföreningens proviantföråd vid Raapsjokk. I bakkgrunden f...

Svenska Turistföreningens proviantföråd vid Raapsjokk. I bakkgrunden fjället Nuolja."Vyn är tagen i riktning mot s.k. Lapporten, som ej kan skönjas, enär det vid tillfället var inhöljdt i snö och dimma".

Från Rikgränsbanans bygge: general Nordström sammankopplar svenska Riksgränsbanan med den norska vid Riksgränsens station den 15 november 1902. Mitt emot honom står överingenjör Lundberg och mellan dem den norske generaldirektören.

Från Rikgränsbanans bygge: general Nordström sammankopplar svenska Rik...

Från Rikgränsbanans bygge: general Nordström sammankopplar svenska Riksgränsbanan med den norska vid Riksgränsens station den 15 november 1902. Mitt emot honom står överingenjör Lundberg och mellan dem den nors... More

Järnvägsarbetare vid Laktajokk grusgrop. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens pristävlan 1902.

Järnvägsarbetare vid Laktajokk grusgrop. Fotot vann pris i Svenska Tur...

Järnvägsarbetare vid Laktajokk grusgrop. Fotot vann pris i Svenska Turistföreningens pristävlan 1902.

Riksgränsens station sedd från södra sidan. Bilden vann pris i Svenska Turistföreningens Fotografiska Pristävlan 1902.

Riksgränsens station sedd från södra sidan. Bilden vann pris i Svenska...

Riksgränsens station sedd från södra sidan. Bilden vann pris i Svenska Turistföreningens Fotografiska Pristävlan 1902.

Borg Mesch - Arbetsförmannarnas bostad vid Låktatjåkko.

Borg Mesch - Arbetsförmannarnas bostad vid Låktatjåkko.

Arbetsförmannarnas bostad vid Låktatjåkko.

Från Riksgränsbanans byggnation: Banans invigning den 14 juli 1903 med Riksgränsens station. Kung Oscar II, kronpins Gustaf, prins Carl och prinsessan Ingeborg.

Från Riksgränsbanans byggnation: Banans invigning den 14 juli 1903 med...

Från Riksgränsbanans byggnation: Banans invigning den 14 juli 1903 med Riksgränsens station. Kung Oscar II, kronpins Gustaf, prins Carl och prinsessan Ingeborg.

Från Riksgränsbanans byggnation: Riksgränsens station, dekorerad med svenska och norska flaggorna i topp vid invigningen den 14 juli 1903. Invigningståget med kung Oscar lämnar stationen för att fortsätta till Narvik.

Från Riksgränsbanans byggnation: Riksgränsens station, dekorerad med s...

Från Riksgränsbanans byggnation: Riksgränsens station, dekorerad med svenska och norska flaggorna i topp vid invigningen den 14 juli 1903. Invigningståget med kung Oscar lämnar stationen för att fortsätta till Narvik.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. I fonden syns Klockstapeln. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. I fonden syns Klockstapeln. Bild frå...

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. I fonden syns Klockstapeln. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. Vy in i tunneln under Stortorget. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. Vy in i tunneln under Stortorget. Bi...

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. Vy in i tunneln under Stortorget. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. Under Stortorget. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. Under Stortorget. Bild från tidskrif...

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. Under Stortorget. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. I fonden syns Klockstapeln. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. I fonden syns Klockstapeln. Bild frå...

Järnvägstunnel i Karlskrona 1904. I fonden syns Klockstapeln. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Stereobild av tredje klassens passagerare, män  på flak på tog vid Manchuria, Chinese Imperial Railway.

Stereobild av tredje klassens passagerare, män på flak på tog vid Man...

Stereobild av tredje klassens passagerare, män på flak på tog vid Manchuria, Chinese Imperial Railway.

Malmö Järnvägsstation 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Malmö Järnvägsstation 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial...

Malmö Järnvägsstation 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Skioptikonbild med motiv från tågstationen i Konstanz.Bilden har förvarats i kartong märkt: Konstanz. 1906

Skioptikonbild med motiv från tågstationen i Konstanz.Bilden har förva...

Skioptikonbild med motiv från tågstationen i Konstanz.Bilden har förvarats i kartong märkt: Konstanz. 1906

Järnvägstunnel i Ljungskile 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägstunnel i Ljungskile 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildma...

Järnvägstunnel i Ljungskile 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Skioptikonbild med motiv av resenärer längs Arlberg- banan mellan Innsbruck och Bludenz (Tyrolen).Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Arlberg- banan 2. Konstanz 6. Text på bild: "Arlberg- banan".

Skioptikonbild med motiv av resenärer längs Arlberg- banan mellan Inns...

Skioptikonbild med motiv av resenärer längs Arlberg- banan mellan Innsbruck och Bludenz (Tyrolen).Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Arlberg- banan 2. Konstanz 6. Text på bild: "Arlberg- banan".

Skioptikonbild med motiv från Arlberg- banan mellan Innsbruck och Bludenz (Tyrolen).Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Arlberg- banan 2. Konstanz 6. Text på bild: "Arlberg- banan".

Skioptikonbild med motiv från Arlberg- banan mellan Innsbruck och Blud...

Skioptikonbild med motiv från Arlberg- banan mellan Innsbruck och Bludenz (Tyrolen).Bilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1906. Arlberg- banan 2. Konstanz 6. Text på bild: "Arlberg- banan".

Malmö Järnvägsstation 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Malmö Järnvägsstation 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial...

Malmö Järnvägsstation 1906. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Järnvägen  Gällivare- Porjus. Byggd under vintern 1911 direkt på de bottenfrusna myrarna.

Järnvägen Gällivare- Porjus. Byggd under vintern 1911 direkt på de bo...

Järnvägen Gällivare- Porjus. Byggd under vintern 1911 direkt på de bottenfrusna myrarna.

Borg Mesch - Vinterbild vid Riksgränsen. Män med spadar snöröjer för tåget.

Borg Mesch - Vinterbild vid Riksgränsen. Män med spadar snöröjer för t...

Vinterbild vid Riksgränsen. Män med spadar snöröjer för tåget.

Rallare i arbete med att bygga järnvägen mellan Gällivare och Porjus. Bäring, Luspen- Porjusselet.

Rallare i arbete med att bygga järnvägen mellan Gällivare och Porjus. ...

Rallare i arbete med att bygga järnvägen mellan Gällivare och Porjus. Bäring, Luspen- Porjusselet.

Från Riksgränsbanans bygge. Rälsläggarlag på vid Luossavaara, som samhället Kiruna då kallades. Dit hade banan hunnit i juni 1900. I bakgrunden fjället Kirunavaara med ännu av sprängskotten oförändrad kontur. Högsta toppen, "Statsrådet", sprängdes bort fem år senare.

Från Riksgränsbanans bygge. Rälsläggarlag på vid Luossavaara, som samh...

Från Riksgränsbanans bygge. Rälsläggarlag på vid Luossavaara, som samhället Kiruna då kallades. Dit hade banan hunnit i juni 1900. I bakgrunden fjället Kirunavaara med ännu av sprängskotten oförändrad kontur. H... More

Från Riksgränsbanans bygge. Avlöningsherrarna och andra ute på inspektionsresa sommaren 1900 vid "52:an" (sedermera Torneträsks station) på gränsen mellan norra och södra distriktet. Från vänster sittande: bankkamreren och bankkassören, Gällivare - dir Phantge?, Luossavaara - byggnadschef Höijer, Gällivare - en avdelningsingenjör från södra distriktet - avdelningsingenjör Carlander från "86:an", norra distriktet. Stående: en underingenjör - schaktmästare Olsson - förrådsförvaltaren Elis Green från södra distriktet.

Från Riksgränsbanans bygge. Avlöningsherrarna och andra ute på inspekt...

Från Riksgränsbanans bygge. Avlöningsherrarna och andra ute på inspektionsresa sommaren 1900 vid "52:an" (sedermera Torneträsks station) på gränsen mellan norra och södra distriktet. Från vänster sittande: bank... More

Från Riksgränsbanans byggnation på sträckan Gällivare-Porjus. Bilden visar hur allt material måste bäras fram på den s.k. materialvägen långt framför rälstippen (den punkt dit rälsläggningen fortskridit på en järnvägslinje som befinner sig under byggnad).

Från Riksgränsbanans byggnation på sträckan Gällivare-Porjus. Bilden v...

Från Riksgränsbanans byggnation på sträckan Gällivare-Porjus. Bilden visar hur allt material måste bäras fram på den s.k. materialvägen långt framför rälstippen (den punkt dit rälsläggningen fortskridit på en j... More

Järnvägsbanken vid Torneträsk. I fonden Kaisepakte. Från Riksgränsbanans byggnad. I förgrunden en man med packning.

Järnvägsbanken vid Torneträsk. I fonden Kaisepakte. Från Riksgränsbana...

Järnvägsbanken vid Torneträsk. I fonden Kaisepakte. Från Riksgränsbanans byggnad. I förgrunden en man med packning.

Järnvägsarbetare på räls i Hedemora.

Järnvägsarbetare på räls i Hedemora.

Järnvägsarbetare på räls i Hedemora.

Previous

of 2

Next