The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

jarnvagsbro

3,682 media by topicpage 1 of 37
Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar ett hörn av Finlands Bryggeri. Ända fram till 1919, då en järnvägsbro över ån tillkom, hade Östra Skånes Järnvägar slutstation, Långebro Station, på åns västra sida. Vid seklets början gick hästdragen omnibuss mellan denna station och stadens huvudstation. Bilden överlämnades i februari 1971 av T. Wilner, som hade sitt födelsehem nära den punkt från vilkn bilden tagits (Olssonska, sedermera Schmiterlöwska huset).

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske ...

Järnvägsbro i Långebro, Kristianstad, vid tiden omkring (eller kanske något före) sekelskiftet 1800-1900. Bilden är tagen från östra sidan av Helgeå i riktning mot stadsdelen Hvilan. Längst till höger skymtar e... More

Järnvägsbro vid Sarpsfossen, svensk-norska gränsen,

Järnvägsbro vid Sarpsfossen, svensk-norska gränsen,

Järnvägsbro vid Sarpsfossen, svensk-norska gränsen,

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

Nyköpingsån där den skäres av Statens Järnvägar vid Nyköping.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Ritning på järnvägsbro över Svartån Vid Örebro.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal år 1860.

Gamla svängbron över kanalen

Gamla svängbron över kanalen

Gamla svängbron över kanalen

Båt passerar den öppna svängbron

Båt passerar den öppna svängbron

Båt passerar den öppna svängbron

Stockholm C Järna - Ångtåg på svängbron
Träbro över Kolbäcksån, Svenska Järnvägarna
Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarhuskajen.

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarhuskajen.

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarhuskajen.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra stambanan år 1860.

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra st...

Teckning på uppbyggnad av järnvägsbro över Södertälje kanal. Västra stambanan år 1860.

Illustration av bygget av järnvägsbron över Norrström, Stockholm. Sammanbindningsbanan. 1860-tal.

Illustration av bygget av järnvägsbron över Norrström, Stockholm. Samm...

Illustration av bygget av järnvägsbron över Norrström, Stockholm. Sammanbindningsbanan. 1860-tal.

Träsnitt Bro över Göta älv

Träsnitt Bro över Göta älv

Träsnitt Bro över Göta älv

Uppsättning av stålbron över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Uppsättning av stålbron över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och ...

Uppsättning av stålbron över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargö...

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargö...

Järnvägsbron över Huvudnäsfallet på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Stålbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och  Vargön.

Stålbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Stålbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Järnvägsbro över Göta älv på linjen mellan Vänersborg och Vargön.

Bro över Kvicksund, den första, som byggdes på 1870-talet.

Bro över Kvicksund, den första, som byggdes på 1870-talet.

Bro över Kvicksund, den första, som byggdes på 1870-talet.

Den färdiga bron, byggd 1866, Kallad "stålbron", då man använde det lättare  och billigare materialet än järn, över Huvudnäsfallet i Göta älv.

Den färdiga bron, byggd 1866, Kallad "stålbron", då man använde det lä...

Den färdiga bron, byggd 1866, Kallad "stålbron", då man använde det lättare och billigare materialet än järn, över Huvudnäsfallet i Göta älv.

Träsnitt Södertälje nedre - Södermanland Sverige
Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Träsnitt Södertälje nedre 1873

Träsnitt Södertälje nedre 1873

Träsnitt Södertälje nedre 1873

Kajen vid Riddarholms kanalen.

Kajen vid Riddarholms kanalen.

Kajen vid Riddarholms kanalen.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Bro över Norrström, åt norr, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt norr, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt norr, Sammanbindningsbanan

Stereobild av Royal Albert Bridge över River Tamar (Tamarfloden)."Viaduct on Cornwall Railway at Saltash, prom below the piers".

Stereobild av Royal Albert Bridge över River Tamar (Tamarfloden)."Viad...

Stereobild av Royal Albert Bridge över River Tamar (Tamarfloden)."Viaduct on Cornwall Railway at Saltash, prom below the piers".

Svängbro över Söderström , Sammanbindningsbanan

Svängbro över Söderström , Sammanbindningsbanan

Svängbro över Söderström , Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt söder, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt söder, Sammanbindningsbanan

Bro över Norrström, åt söder, Sammanbindningsbanan

Bro över Fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över Fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Bro över Fröviån på linjen Örebro - Ervalla.

Stockholm C Järna - Vägundergång, Sammanbindningsbanan
Stereobild av män på lok på The Willey Brook railroad bridge, norra Crawford.

Stereobild av män på lok på The Willey Brook railroad bridge, norra Cr...

Stereobild av män på lok på The Willey Brook railroad bridge, norra Crawford.

Sammnbindningbanan genom Stockholm bron över Söderström, från järnvägen till riddraholmen. tecknad av O. A. Mankell.Ur Ny illustrerad tidning

Sammnbindningbanan genom Stockholm bron över Söderström, från järnväge...

Sammnbindningbanan genom Stockholm bron över Söderström, från järnvägen till riddraholmen. tecknad av O. A. Mankell.Ur Ny illustrerad tidning

Teckning av bro, Nora - Ervalla

Teckning av bro, Nora - Ervalla

Teckning av bro, Nora - Ervalla

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 18...

Bro över Dalälven vid Krylbo under byggnation. Öppnades i september 1875.

Bro över Järleån vid Järle på linjen mellan Ervalla och Nora.

Bro över Järleån vid Järle på linjen mellan Ervalla och Nora.

Bro över Järleån vid Järle på linjen mellan Ervalla och Nora.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linjen mellan Tierp och Gävle.

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linj...

Uppsala - Gävle Järnväg, UGJ. Bron över Dalälven vid Älvkarleö på linjen mellan Tierp och Gävle.

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Bro över Norsälven. Kil - Charlottenberg

Stereobild av Frankenstein Trestle, White Mountains, norra Crawford.

Stereobild av Frankenstein Trestle, White Mountains, norra Crawford.

Stereobild av Frankenstein Trestle, White Mountains, norra Crawford.

Järnvägsbron vid Fiskeby. - Norrköping, Sverige
Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarholmsbron på sträckan mellan  Stockholm C/Tegelbacken och Riddarholmen.

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarholmsbron på sträckan mel...

Akvarell år 1872. Sammanbindningsbanan.Riddarholmsbron på sträckan mellan Stockholm C/Tegelbacken och Riddarholmen.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Teckning, provisorisk träbro över Dalälven. Uppsala - Gävle Järnväg

Teckning, provisorisk träbro över Dalälven. Uppsala - Gävle Järnväg

Teckning, provisorisk träbro över Dalälven. Uppsala - Gävle Järnväg

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

Järnvägsbron över Norsälven på linjen mellan Kil-Fagerås.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten Notvallen, där Hjärpebron går över Järpströmmen, någon gång mellan år 1874- 1884.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten ...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) på orten Notvallen, där Hjärpebron går över Järpströmmen, någon gång mellan år 1874- 1884.

Järnvägsbro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien med Mullfjället i bakgrunden.

Järnvägsbro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien med M...

Järnvägsbro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien med Mullfjället i bakgrunden.

Provisorisk träbro över Dalälven.lok 1-4. UGJUGJ , Uppsala - Gävle Järnväg

Provisorisk träbro över Dalälven.lok 1-4. UGJUGJ , Uppsala - Gävle Jär...

Provisorisk träbro över Dalälven.lok 1-4. UGJUGJ , Uppsala - Gävle Järnväg

Bergslagernas järnvägar, BJ lok 5. Bro 32 och vägport 33, Ställdalen - Daglösen.

Bergslagernas järnvägar, BJ lok 5. Bro 32 och vägport 33, Ställdalen -...

Bergslagernas järnvägar, BJ lok 5. Bro 32 och vägport 33, Ställdalen - Daglösen.

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På bron över Mieån.

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På ...

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ lok 1och 2 med vagnar.På bron över Mieån.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) vid Järpströmmen, någon gång mellan år 1874-1884.

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) vid Järps...

SJs banbyggnad av Linjen Torpshammar- Riksgränsen (Storlien) vid Järpströmmen, någon gång mellan år 1874-1884.

Frövibron i Frövi på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron i Frövi på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron i Frövi på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron på linjen Örebro - Ervalla.

Frövibron på linjen Örebro - Ervalla.

Uppsala - Gävle Järnvägs första bro över Dalälven

Uppsala - Gävle Järnvägs första bro över Dalälven

Uppsala - Gävle Järnvägs första bro över Dalälven

Sammanbindningsbanan, bro över Riddarfjärden mellan Tegelbacken och Riddaholmen. Fotograferat från Tegelbacken.

Sammanbindningsbanan, bro över Riddarfjärden mellan Tegelbacken och Ri...

Sammanbindningsbanan, bro över Riddarfjärden mellan Tegelbacken och Riddaholmen. Fotograferat från Tegelbacken.

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Lok 3 eller 4 med gruståg på järnvägsbron över Svartån vid Älvkulla på linjen mellan Mjölby och Skänninge.

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Lok 3 eller 4 med gruståg p...

Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg, HMMJ. Lok 3 eller 4 med gruståg på järnvägsbron över Svartån vid Älvkulla på linjen mellan Mjölby och Skänninge.

Järnvägsbro över Finspongsån, byggd 1875 efter ritning av Cl. Adelsköld.

Järnvägsbro över Finspongsån, byggd 1875 efter ritning av Cl. Adelsköl...

Järnvägsbro över Finspongsån, byggd 1875 efter ritning av Cl. Adelsköld.

Järnbro över Finspångsån, som är konstruerad av CI. Adelsköld. Tåg på bron draget av Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ lok 1 "Finspång.

Järnbro över Finspångsån, som är konstruerad av CI. Adelsköld. Tåg på ...

Järnbro över Finspångsån, som är konstruerad av CI. Adelsköld. Tåg på bron draget av Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ lok 1 "Finspång.

Bergslagernas Järnvägar, BJ K 18, som är på väg att korsa bron över Rämshytteån

Bergslagernas Järnvägar, BJ K 18, som är på väg att korsa bron över Rä...

Bergslagernas Järnvägar, BJ K 18, som är på väg att korsa bron över Rämshytteån

Bergslagernas Järnvägar, BJ U 5, med banarbetare ståendes på grusvagnarna. På linjen mellan Grängesberg - Hörken. Spåret under tillhör Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ.

Bergslagernas Järnvägar, BJ U 5, med banarbetare ståendes på grusvagna...

Bergslagernas Järnvägar, BJ U 5, med banarbetare ståendes på grusvagnarna. På linjen mellan Grängesberg - Hörken. Spåret under tillhör Frövi - Ludvika Järnväg, FLJ.

Järnvägsbro i trä på linjen mellan Bånghammar och Kloten.

Järnvägsbro i trä på linjen mellan Bånghammar och Kloten.

Järnvägsbro i trä på linjen mellan Bånghammar och Kloten.

Ottarps bro. Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ går över Helsingborg - Eslöfs Järnväg. Motage.

Ottarps bro. Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ går över Helsingborg...

Ottarps bro. Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ går över Helsingborg - Eslöfs Järnväg. Motage.

Bro över Ljungan vid Erikslund.

Bro över Ljungan vid Erikslund.

Bro över Ljungan vid Erikslund.

Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ tåg på bron vid Ottarp.

Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ tåg på bron vid Ottarp.

Landskrona - Engelholms Järnväg, LEJ tåg på bron vid Ottarp.

Ottarp viadukten över Vallåkradalen.

Ottarp viadukten över Vallåkradalen.

Ottarp viadukten över Vallåkradalen.

Järnvägsbro vid Ottarp., Skåne, Sverige
Bro över Lillån vid Tranås.

Bro över Lillån vid Tranås.

Bro över Lillån vid Tranås.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Gällösundet svängbro på linjen mellan Bräcke och Östersund.

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Velanda.

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Vela...

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Velanda.

Järpströmmen i Jämtland., Svenska Järnvägarna
Järnvägsbro, sedermera landsvägsbro vid Krylbo.

Järnvägsbro, sedermera landsvägsbro vid Krylbo.

Järnvägsbro, sedermera landsvägsbro vid Krylbo.

Statens Järnvägar, SJ Aa 75 med arbetståg. Förstärkning av bro

Statens Järnvägar, SJ Aa 75 med arbetståg. Förstärkning av bro

Statens Järnvägar, SJ Aa 75 med arbetståg. Förstärkning av bro

Provbelastning av bro, flera ånglok

Provbelastning av bro, flera ånglok

Provbelastning av bro, flera ånglok

BKJ , Bånghammar - Klotens Järnväg. Bro över Garhytteån vid infarten till Bånghammar.

BKJ , Bånghammar - Klotens Järnväg. Bro över Garhytteån vid infarten t...

BKJ , Bånghammar - Klotens Järnväg. Bro över Garhytteån vid infarten till Bånghammar.

Statens Järnvägar, SJ Aa 75 med arbetståg

Statens Järnvägar, SJ Aa 75 med arbetståg

Statens Järnvägar, SJ Aa 75 med arbetståg

UWHJ Provbelastning av bro.Lok "Svalan".UWHJ , Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg

UWHJ Provbelastning av bro.Lok "Svalan".UWHJ , Uddevalla - Vänersborg ...

UWHJ Provbelastning av bro.Lok "Svalan".UWHJ , Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg

Bro över Västra KlarälvenOmbyggd 1929

Bro över Västra KlarälvenOmbyggd 1929

Bro över Västra KlarälvenOmbyggd 1929

Bron över S:t Lawrencefloden , Canada

Bron över S:t Lawrencefloden , Canada

Bron över S:t Lawrencefloden , Canada

Skebo bruk, lok "Skebo"

Skebo bruk, lok "Skebo"

Skebo bruk, lok "Skebo"

Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ lok 1 "Finspong" på bron över Finspångsån.

Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ lok 1 "Finspong" på bron över Finspå...

Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ lok 1 "Finspong" på bron över Finspångsån.

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Velanda.

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Vela...

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Velanda.

Västra stambanan. Svängbro över Södertälje kanal.

Västra stambanan. Svängbro över Södertälje kanal.

Västra stambanan. Svängbro över Södertälje kanal.

Järnvägsbro över Dalälven vid Krylbo, senare landsvägsbro. Ersattes av en ny bro som byggdes under åren 1914-1915.

Järnvägsbro över Dalälven vid Krylbo, senare landsvägsbro. Ersattes av...

Järnvägsbro över Dalälven vid Krylbo, senare landsvägsbro. Ersattes av en ny bro som byggdes under åren 1914-1915.

Skåne - Hallands Järnväg, SHJ, lok 5 "Engeltofta".Viadukten i Hälsingborg.

Skåne - Hallands Järnväg, SHJ, lok 5 "Engeltofta".Viadukten i Hälsingb...

Skåne - Hallands Järnväg, SHJ, lok 5 "Engeltofta".Viadukten i Hälsingborg.

Bro över Dalälven vid Krylbo på linjen mellan Krylbo och Storvik.

Bro över Dalälven vid Krylbo på linjen mellan Krylbo och Storvik.

Bro över Dalälven vid Krylbo på linjen mellan Krylbo och Storvik.

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Velanda.

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Vela...

Bergslagernas Järnväg, BJ U 3 med gruståg på bron över Storån vid Velanda.

Testeboån  vid järnvägsstation i Ockelbo.

Testeboån vid järnvägsstation i Ockelbo.

Testeboån vid järnvägsstation i Ockelbo.

Bro över Norsälven Värmland, Sverige
Järnvägsbro över Dalälven vid Krylbo, byggd år 1875. Blev senare apterad till landsvägsbro då ny järnvägsbro byggdes på västra sidan omkring år 1916.

Järnvägsbro över Dalälven vid Krylbo, byggd år 1875. Blev senare apter...

Järnvägsbro över Dalälven vid Krylbo, byggd år 1875. Blev senare apterad till landsvägsbro då ny järnvägsbro byggdes på västra sidan omkring år 1916.

Bro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien.

Bro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien.

Bro över Forsaforsen på linjen mellan Duved och Storlien.

Järnvägsbro över Dalälven på linjen mellan Avesta Krylbo och Storvik.

Järnvägsbro över Dalälven på linjen mellan Avesta Krylbo och Storvik.

Järnvägsbro över Dalälven på linjen mellan Avesta Krylbo och Storvik.

Bro över Dalälven på linjen mellan Avesta Krylbo och Storvik.

Bro över Dalälven på linjen mellan Avesta Krylbo och Storvik.

Bro över Dalälven på linjen mellan Avesta Krylbo och Storvik.

Previous

of 37

Next