PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
951 media by topicpage 1 of 10
JvmKBEA01175

JvmKBEA01175

JvmKBEA01175

Valla station 1860-talet.

Valla station 1860-talet.

Valla station 1860-talet.

Valla station.

Valla station.

Railway stations in Sweden

Sparreholm station

Sparreholm station

Sparreholm station

Sparreholm station. Statens Järnvägar, SJ.

Sparreholm station. Statens Järnvägar, SJ.

Sparreholm station. Statens Järnvägar, SJ.

Sparreholm station

Sparreholm station

Railway stations in Sweden

Sparreholm station

Sparreholm station

Railway stations in Sweden

C.A N. Norberg Stationsföreståndare Gnesta 1/10 1861 - 30/6 1866.

C.A N. Norberg Stationsföreståndare Gnesta 1/10 1861 - 30/6 1866.

C.A N. Norberg Stationsföreståndare Gnesta 1/10 1861 - 30/6 1866.

Sparreholm station

Sparreholm station

Sparreholm station

Invigning av VSB, äreporten vid Flen.

Invigning av VSB, äreporten vid Flen.

Invigning av VSB, äreporten vid Flen.

Järnvägsstationen i Valla.

Järnvägsstationen i Valla.

Järnvägsstationen i Valla.

Stinsbostad, Bostad för Carl Hemlin 1863 - 1881

Stinsbostad, Bostad för Carl Hemlin 1863 - 1881

Stinsbostad, Bostad för Carl Hemlin 1863 - 1881

Ur Ill. Tidning

Ur Ill. Tidning

Ur Ill. Tidning

Sparreholm. Statens Järnvägar, SJ. Tjänstebostad för stationsinpektör mellan 1863-1881. Euphrosynes rum.

Sparreholm. Statens Järnvägar, SJ. Tjänstebostad för stationsinpektör ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Sparreholm station

Sparreholm station

Railway stations in Sweden

Gnesta station. Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala".

Gnesta station. Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala".

Gnesta station. Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala".

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

V.C.H. Holmström Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1866 - 31/12 1870.

V.C.H. Holmström Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1866 - 31/12 1870.

V.C.H. Holmström Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1866 - 31/12 1870.

Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala" vid Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala" vid Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ lok 27 "Motala" vid Gnesta station.

Järna station.

Järna station.

Järna station.

Valla station

Valla station

Valla station

JvmKBEA01176

JvmKBEA01176

Railway stations in Sweden

Sparreholm station.

Sparreholm station.

Railway stations in Sweden

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

Interiör från stinsvåningen i Sparreholm.
Sparreholm station.

Sparreholm station.

Sparreholm station.

Sparreholm station

Sparreholm station

Railway stations in Sweden

Sparreholms station

Sparreholms station

Railway stations in Sweden

K.G.Stråhle Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1871 - 30/9 1882.

K.G.Stråhle Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1871 - 30/9 1882.

K.G.Stråhle Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1871 - 30/9 1882.

Katrineholm station 1875.

Katrineholm station 1875.

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen i Katrineholm.

Järnvägsstationen i Katrineholm.

Järnvägsstationen i Katrineholm.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00469

JvmKBEA00469

Railway stations in Sweden

Stationshuset och bangården

Stationshuset och bangården

Railway stations in Sweden

Nikolina Mathilda Sofia Eufrosyne Palmqwist. Gift med Stationsinspektor Carl Herrlin i Sparreholm.

Nikolina Mathilda Sofia Eufrosyne Palmqwist. Gift med Stationsinspekto...

Nikolina Mathilda Sofia Eufrosyne Palmqwist. Gift med Stationsinspektor Carl Herrlin i Sparreholm.

Carl Herrlin. Stins i Sparreholm.

Carl Herrlin. Stins i Sparreholm.

Carl Herrlin. Stins i Sparreholm.

Gnesta under 1880-talet.

Gnesta under 1880-talet.

Railway stations in Sweden

JvmKBEA00204

JvmKBEA00204

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Ka 220 "Stenkil"

Statens Järnvägar, SJ Ka 220 "Stenkil"

Statens Järnvägar, SJ Ka 220 "Stenkil"

C.E. Sjöholm Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1883 - 19/1 1899.

C.E. Sjöholm Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1883 - 19/1 1899.

C.E. Sjöholm Stationsföreståndare Gnesta 1/1 1883 - 19/1 1899.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Railway stations in Sweden

Station och hotell

Station och hotell

Railway stations in Sweden

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

JvmKBEA00470

JvmKBEA00470

JvmKBEA00470

Baron Victor Fägerskjöld, stins med personalen i Katrineholm.

Baron Victor Fägerskjöld, stins med personalen i Katrineholm.

Baron Victor Fägerskjöld, stins med personalen i Katrineholm.

Baron Victor Fägerskjöld, stins med personalen i Katrineholm.

Baron Victor Fägerskjöld, stins med personalen i Katrineholm.

Baron Victor Fägerskjöld, stins med personalen i Katrineholm.

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

Gnesta station. John Erikssons likfärd.
Stinsbostaden Valla.

Stinsbostaden Valla.

Stinsbostaden Valla.

Gnesta station.

Gnesta station.

Gnesta station.

Katrineholm. Järnvägsstationen

Katrineholm. Järnvägsstationen

Katrineholm. Järnvägsstationen

Flen station.

Flen station.

Flen station.

JvmKBEA00474

JvmKBEA00474

Railway stations in Sweden

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Järnvägsstationen och hotellet i Katrineholm.

Järnvägsstationen och hotellet i Katrineholm.

Järnvägsstationen och hotellet i Katrineholm.

Flens station före sekelskiftet.

Flens station före sekelskiftet.

Flens station före sekelskiftet.

Lok- och stallpersonal i Katrineholm.

Lok- och stallpersonal i Katrineholm.

Lok- och stallpersonal i Katrineholm.

Gruppbild i Katrineholm.

Gruppbild i Katrineholm.

Gruppbild i Katrineholm.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Railway stations in Sweden

Katrineholms lokstation ca 1895. Personalen poserar framför lokstallet med fyra ånglok i bakgrunden.Text på bild : I Mitten med helt K. Söderström

Katrineholms lokstation ca 1895. Personalen poserar framför lokstallet...

Katrineholms lokstation ca 1895. Personalen poserar framför lokstallet med fyra ånglok i bakgrunden.Text på bild : I Mitten med helt K. Söderström

Kantorps station.

Kantorps station.

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Cc 525.

Statens Järnvägar, SJ Cc 525.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Baningenjörens bostadBaningenjör A Wiberg med flera

Baningenjörens bostadBaningenjör A Wiberg med flera

Baningenjörens bostadBaningenjör A Wiberg med flera

Valla järnvägsstation.

Valla järnvägsstation.

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Cc 525.

Statens Järnvägar, SJ Cc 525.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järnvägshotellet i Katrineholm.

Järnvägshotellet i Katrineholm.

Railway stations in Sweden

Persontåg vid Björnlunda station.

Persontåg vid Björnlunda station.

Persontåg vid Björnlunda station.

Katrineholm station och ett ånglok med sadeltank framför hotellet.

Katrineholm station och ett ånglok med sadeltank framför hotellet.

Katrineholm station och ett ånglok med sadeltank framför hotellet.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Railway stations in Sweden

Vy över bangården i Gnesta. Från sjösidan.

Vy över bangården i Gnesta. Från sjösidan.

Vy över bangården i Gnesta. Från sjösidan.

Gnesta station.

Gnesta station.

Gnesta station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Vy över linjen vid Stenhammar, Flen.

Vy över linjen vid Stenhammar, Flen.

Vy över linjen vid Stenhammar, Flen.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Katrineholm station.

G.A. Arfvidsson Stationsföreståndare Gnesta 1/11 1899 - 1916.

G.A. Arfvidsson Stationsföreståndare Gnesta 1/11 1899 - 1916.

G.A. Arfvidsson Stationsföreståndare Gnesta 1/11 1899 - 1916.

Personal på Gnesta station. Till vänster Nils Gustaf Alexis Arfwidson, Stins på Gnesta station från 1899 fram till 1916. Till höger Albert Jones, Källarmästare för järnvägsresturangen från 1897 till 1914, då den avvecklades. Bredvid sitter Jeanette Jones.

Personal på Gnesta station. Till vänster Nils Gustaf Alexis Arfwidson,...

Personal på Gnesta station. Till vänster Nils Gustaf Alexis Arfwidson, Stins på Gnesta station från 1899 fram till 1916. Till höger Albert Jones, Källarmästare för järnvägsresturangen från 1897 till 1914, då de... more

Gnesta station.

Gnesta station.

Railway stations in Sweden

Sköldinge stationshus.

Sköldinge stationshus.

Railway stations in Sweden

Sköldinge stationshus.

Sköldinge stationshus.

Sköldinge stationshus.

Mölnbo station.

Mölnbo station.

Mölnbo station.

Vy över Flen stationsområde.

Vy över Flen stationsområde.

Railway stations in Sweden

Gnesta station.

Gnesta station.

Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ Da1 200 "Unden" vid Gnesta station.

Statens Järnvägar, SJ Da1 200 "Unden" vid Gnesta station.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järnvägsstation i Karineholm. Västra stambanan öppnades för trafik 1862.Vid järnvägsspåret mellan Gnesta och Hallsberg.Eldrift kom på denna bandel  30.04.1926.

Järnvägsstation i Karineholm. Västra stambanan öppnades för trafik 186...

Järnvägsstation i Karineholm. Västra stambanan öppnades för trafik 1862.Vid järnvägsspåret mellan Gnesta och Hallsberg.Eldrift kom på denna bandel 30.04.1926.

Vy  över Sparreholm

Vy över Sparreholm

Vy över Sparreholm

Katrineholm station.

Katrineholm station.

Railway stations in Sweden

Valla järnvägsstation.

Valla järnvägsstation.

Railway stations in Sweden

Interiör I och II kl matsal, järnvägsrestaurangen i Gnesta.

Interiör I och II kl matsal, järnvägsrestaurangen i Gnesta.

Interiör I och II kl matsal, järnvägsrestaurangen i Gnesta.