The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

jan hendrik de lange

29 media by topicpage 1 of 1
Als de honden niet en willen / Is de jagt maar tijd verspillen

Als de honden niet en willen / Is de jagt maar tijd verspillen

Blad met een grote jachtvoorstelling. Drie jagers in een landschap. Hun honden stribbelen tegen. Op de achtergrond hazen en herten. Verbeelding van het spreekwoord: met onwillige honden is het kwaad hazen vange... More

Jan Hendrik de Lange - Trap des ouderdoms

Jan Hendrik de Lange - Trap des ouderdoms

Een trap des ouderdoms: een vrouwentrap. Op de treden van de trap, in de vorm van een brug, staan vrouwen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Onder de brug een voorstelling van het Laatste Oordeel. Linksvoor een... More

Ziet Steven van der Klok: Met al zijn groote daaden / Waar mee hy was voorzien / en vol op mee beladen

Ziet Steven van der Klok: Met al zijn groote daaden / Waar mee hy was ...

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Steven van der Klok. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 25.

Jan Hendrik de Lange - Militairen

Jan Hendrik de Lange - Militairen

Blad met 3 horizontale rijen met voorstellingen van militairen die een hond trainen, die dobbelen en die vrijen met hun liefje. Onder elke rij een vierregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: N. 85.

Jan Hendrik de Lange - Driekoningenbriefjes

Jan Hendrik de Lange - Driekoningenbriefjes

Blad met 32 voorstellingen (driekoningenbriefjes) van verschillende functies binnen het hof, waaronder een raadsman, een proever en een portier. Rechts naast elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rech... More

Jan Hendrik de Lange - Personificaties

Jan Hendrik de Lange - Personificaties

Blad met 8 voorstellingen met personificaties van onder andere het lot, de natuur en medelijden. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: N. 75.

Kinders hier hebt gy tot u playsier / Van Jan en Lijs op 't ys vol zwier

Kinders hier hebt gy tot u playsier / Van Jan en Lijs op 't ys vol zwi...

Blad met 28 voorstellingen van winterse taferelen, van onder andere mensen die schaatsen, sleeën en ijsvissen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 39.

Tot scha der Spanjaards / en al der vyanden spijte: / Word Leyden door Godts hulp van tyranny bevrijt

Tot scha der Spanjaards / en al der vyanden spijte: / Word Leyden door...

Blad met 8 voorstellingen over het Leids ontzet. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 46.

De jeugd die trap voor trap / word aangezet in 't leeren / Vind hier door zoete schets / haar leer-lust te hernieuwen

De jeugd die trap voor trap / word aangezet in 't leeren / Vind hier d...

Blad met 20 verbeeldingen van spreekwoorden. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: N 15.

Jongens u word hier getoond / Hoe de konst zijn meester loond / Zo van danssen als van springen / En veel anderen fraye dingen

Jongens u word hier getoond / Hoe de konst zijn meester loond / Zo van...

Blad met 24 voorstellingen van acrobaten en dansers. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 63.

Jan Hendrik de Lange - De verkeerde nieuwe weereld

Jan Hendrik de Lange - De verkeerde nieuwe weereld

Blad met 2 voorstellingen. Boven een voorstelling van een paar in een open rijtuig dat wordt voortgetrokken door een paard. Onder een voorstelling van een paar in een gesloten rijtuig dat wordt voortgetrokken d... More

Jan Hendrik de Lange - Militairen te paard

Jan Hendrik de Lange - Militairen te paard

Blad met 16 voorstellingen van militairen te paard. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 50.

Dit wild en tam gediert / en vogels schoon van veeren / Zijn om u / ô jonge jeugd / het A, B, C, te leeren

Dit wild en tam gediert / en vogels schoon van veeren / Zijn om u / ô ...

Blad met 24 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 66.

Hier hebt gij Jonge Jeugd / veel Pruyssische hussaeren en ruyters tot u vreugd

Hier hebt gij Jonge Jeugd / veel Pruyssische hussaeren en ruyters tot ...

Blad met 12 voorstellingen van militairen (huzaren) en ruiters te paard. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: N. 79.

Jonge jeugd wild met vermaak / Deze prente leere lezen / Wanneer gy dan wat verder raakt / Een teekenaar ook wezen

Jonge jeugd wild met vermaak / Deze prente leere lezen / Wanneer gy da...

Blad met 24 voorstellingen van dieren, waaronder een leeuw, een olifant en een pauw. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 64.

Jan Hendrik de Lange - Het nieuwe vermaakelijke Lui-lekker land

Jan Hendrik de Lange - Het nieuwe vermaakelijke Lui-lekker land

Blad met 24 voorstellingen van het Luilekkerland. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 38.

In deeze prent vind men 't vermeld / De dood van doctor Spring in Veld.

In deeze prent vind men 't vermeld / De dood van doctor Spring in Veld...

Blad met 24 voorstellingen uit het verhaal van de dood van doctor Spring in 't Veld. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N 21.

Deze prenten mooy en wel / Zijn 'er zestien op een vel

Deze prenten mooy en wel / Zijn 'er zestien op een vel

Blad met 16 voorstellingen van verschillende dieren, zoals krokodil, een olifant een eland en een draak. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 37.

Hier ziet gy jonge jeugd het geen uw ogen streeld / Een koninklijke jagt heel konstig af-gebeeld

Hier ziet gy jonge jeugd het geen uw ogen streeld / Een koninklijke ja...

Blad met 8 voorstellingen van vorsten op jacht. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N 4.

Zoo kan het fabeldicht u leeren en vermaken, / Door een verscheidenheid van zonderlinge zaken. / Geef dan, leergrage jeugd! ook fabelleer gehoor, / En dring zoo meer en meer tot waar- en braafheid door

Zoo kan het fabeldicht u leeren en vermaken, / Door een verscheidenhei...

Blad met 6 voorstellingen van fabels. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 82.

Dit wild en tam gediert / en vogels schoon van veeren / Zijn om u / ô jonge jeugd / het A, B, C, te leeren

Dit wild en tam gediert / en vogels schoon van veeren / Zijn om u / ô ...

Blad met 24 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met dieren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 66.

Jan Hendrik de Lange - Floskaartjes

Jan Hendrik de Lange - Floskaartjes

Blad met 36 speelkaarten (floskaartjes) met voorstellingen van figuren met verschillende beroepen en maatschappelijke posities. De laatste afbeelding toont de dood. Onder elke voorstelling een onderschrift. Gen... More

Jongens wild gy vreugd vermeeren / Zo wild ras dees spreuken leeren

Jongens wild gy vreugd vermeeren / Zo wild ras dees spreuken leeren

Blad met 24 verbeeldingen van spreekwoorden en uitdrukkingen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 73.

Dees beesten die gy hier ziet / Die eeten of drinken niet

Dees beesten die gy hier ziet / Die eeten of drinken niet

Blad met 4 voorstellingen van een kip, een haan, een kat en een hond. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 36.

Zie hier de redders van de wreed verdrukte landen / Zij scheurden den tiran den roof uit klaauw en tanden [(...)]

Zie hier de redders van de wreed verdrukte landen / Zij scheurden den ...

Blad met 8 voorstellingen van militairen te paard. Genummerd rechtsboven: N. 43.

Jan Hendrik de Lange - De graav van Hoorn / De graav van Egmond

Jan Hendrik de Lange - De graav van Hoorn / De graav van Egmond

Blad met 2 voorstellingen. Links een voorstelling van de graaf van Hoorn, met links van zijn hoofd een wapenschild. Rechts een voorstelling van de graaf van Egmond, met rechts naast zijn hoofd een wapenschild. ... More

Leerd dit o jonge jeugd / Maar wilt u niet vergaapen / Al wat men op 's waerelds schouwburg spreid / Is 't regte spel der aapen

Leerd dit o jonge jeugd / Maar wilt u niet vergaapen / Al wat men op '...

Blad met 4 taferelen met apen die zich gedragen als mensen. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsboven: 83.

Kinders hier hebt gy tot u playsier / Van Jan en Lijs op 't ys vol zwier

Kinders hier hebt gy tot u playsier / Van Jan en Lijs op 't ys vol zwi...

Blad met 24 taferelen op de Amsterdamse kermis. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 40.

Kinderen de Zardammer stier, Zijn groote wreedheid ziet gy hier

Kinderen de Zardammer stier, Zijn groote wreedheid ziet gy hier

Blad met een grote voorstelling over de Sardammer stier. Linksonder vertrapt de stier boer Jacob Egh, boven hen vliegt boerin Trijn Jans die haar kind verliest. Rechts een jongen met een vlieger en daarachter h... More