The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

jan christoffel jegher

77 media by topicpage 1 of 1
Alfabet in een omlijsting met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Testament

Alfabet in een omlijsting met voorstellingen uit het Oude en Nieuwe Te...

Alfabet in een omlijsting met voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, waaronder het verzamelen van het manna, Mozes slaat water uit de rots en Judit en Holofernes.

Jan Christoffel Jegher - Verschillende bezigheden van mannen en vrouwen

Jan Christoffel Jegher - Verschillende bezigheden van mannen en vrouwe...

Zestien voorstellingen van bezigheden van mannen buitenshuis, waaronder drinken en sporten, en zestien bezigheden van vrouwen binnenshuis, waaronder musiceren en schoonmaken.

Jan Christoffel Jegher - Het nieuwe tydkortige uylenspel

Jan Christoffel Jegher - Het nieuwe tydkortige uylenspel

Het Uilenspel. Een cirkelvormig bordspel met vakjes met daarin voorstellingen van voorwerpen, dieren en dobbelstenen. In het midden een uil. In de vier hoeken van het spel rokende en drinkende figuren. Onder de... More

Jan Christoffel Jegher - Vignet van Hieronimus Verdussen te Antwerpen

Jan Christoffel Jegher - Vignet van Hieronimus Verdussen te Antwerpen

Een leeuw met onder zijn linkervoorpoot een schild met daarop het monogram van Hieronimus Verdussen.

Alfabet in een omlijsting met voorstellingen uit het Oude Testament

Alfabet in een omlijsting met voorstellingen uit het Oude Testament

Alfabet in een omlijsting met voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, waaronder Adam en Eva in het paradijs, David en Goliat, de ark van Noach en het offer van Isaak.

Jan Christoffel Jegher - De kindertijd

Jan Christoffel Jegher - De kindertijd

Interieur met jonge kinderen met speelgoed in de hand. Eén van hen met looprek. Rechts staat een jongen bij een baby in de wieg. Aan de muur hangen afbeeldingen uit het scheppingsverhaal. In de marge een achtre... More

Jan Christoffel Jegher - De ouderdom

Jan Christoffel Jegher - De ouderdom

Interieur met een oud echtpaar dat zich warmt aan een open haard. Daarboven hangt een schild met een skelet, als verwijzing naar de dood. Naast hen een bediende met een bord in haar handen en een hond. Rechts o... More

Jan Christoffel Jegher - De jeugd

Jan Christoffel Jegher - De jeugd

Een liefdespaar, vergezeld door Amor, op een terras. Links op de voorgrond een fontein, bekroond met een putto zittend op een zwaan. Rechts op de achtergrond een tuin met een pauw. In de marge een achtregelig g... More

Jan Christoffel Jegher - De volwassenheid

Jan Christoffel Jegher - De volwassenheid

Interieur met een gezin rond een gedekte tafel, aan de maaltijd. Links zit de vrouw des huizes, met haar hand op haar buik. Rechts de heer des huizes, wijzend naar zijn kinderen. Links een groot hemelbed. In de... More

Jan Christoffel Jegher - Superstitie of Bijgelovigheid

Jan Christoffel Jegher - Superstitie of Bijgelovigheid

Een oude vrouw heeft in haar rechterhand een cirkel van sterren en tekens van de dierenriem en in haar linkerhand een lange kaars. Naast haar zitten een nachtuil en een kraai. Op haar hoofd zit een uil en onder... More

Jan Christoffel Jegher - De ouderdom

Jan Christoffel Jegher - De ouderdom

Interieur met een oud echtpaar dat zich warmt aan een open haard. Daarboven hangt een schild met een skelet, als verwijzing naar de dood. Naast hen een bediende met een bord in haar handen en een hond. Rechts o... More

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest twee bezetenen

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest twee bezetenen

Christus geneest met een zegenend gebaar twee bezetenen in het gebied van de Gerasenen. Hij drijft de demonen uit hun lichamen.

Jan Christoffel Jegher - Presentatie van Christus in de tempel

Jan Christoffel Jegher - Presentatie van Christus in de tempel

De hogepriester Simeon houdt het Christuskind in zijn armen.

Jan Christoffel Jegher - Besnijdenis van Christus in de tempel

Jan Christoffel Jegher - Besnijdenis van Christus in de tempel

De priester voert de ingreep bij Christus uit terwijl Jozef en Maria het kind vasthouden.

Jan Christoffel Jegher - Kruisiging van Christus

Jan Christoffel Jegher - Kruisiging van Christus

Het kruis ligt op de grond. Soldaten nagelen Christus vast aan handen en voeten.

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest een zieke

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest een zieke

Christus geneest met een zegenend gebaar een zieke man in bed.

Jan Christoffel Jegher - Christus en de Samaritaanse vrouw

Jan Christoffel Jegher - Christus en de Samaritaanse vrouw

Christus rust bij de Jakobsbron, nadat hij zijn discipelen naar de stad heeft gestuurd. Een Samaritaanse vrouw komt om water te putten en spreekt met Christus.

Jan Christoffel Jegher - Geseling van Christus

Jan Christoffel Jegher - Geseling van Christus

Christus, gekleed in een lendendoek, wordt door soldaten geslagen met een gesel en roedes.

Jan Christoffel Jegher - Geseling van Christus

Jan Christoffel Jegher - Geseling van Christus

Christus, gekleed in een lendendoek, wordt door soldaten geslagen met een gesel en roedes.

Jan Christoffel Jegher - Laatste avondmaal

Jan Christoffel Jegher - Laatste avondmaal

Christus zit tijdens het laatste avondmaal te midden van zijn discipelen.

Inwoners van Nazareth verdrijven Christus uit de stad

Inwoners van Nazareth verdrijven Christus uit de stad

De inwoners van Nazareth verdrijven Christus de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.

Jan Christoffel Jegher - Christus en de Kanaänitische vrouw

Jan Christoffel Jegher - Christus en de Kanaänitische vrouw

Een Kanaänitische vrouw werpt zich voor Christus en smeekt hem haar dochter, die door een demon wordt gekweld, te genezen.

Jan Christoffel Jegher - Bespotting van Christus

Jan Christoffel Jegher - Bespotting van Christus

Christus wordt door twee mannen bespot. Hij is geblinddoekt en gebonden.

Jan Christoffel Jegher - Twaalfjarige Christus in de tempel

Jan Christoffel Jegher - Twaalfjarige Christus in de tempel

In een hoek van de tempel zit Christus tussen de schriftgeleerden en legt hen de schrift uit. Jozef en Maria lopen de tempel binnen en vinden hun zoon tussen de geleerden.

Jan Christoffel Jegher - Verzoeking van Christus

Jan Christoffel Jegher - Verzoeking van Christus

De duivel in de gedaante van een oude man in monnikspij biedt Christus een steen aan en vraagt hem die in een brood te veranderen.

Jan Christoffel Jegher - Vlucht naar Egypte

Jan Christoffel Jegher - Vlucht naar Egypte

De Heilige Familie vlucht naar Egypte. Maria zit met het Christuskind op de ezel, die wordt geleid door Jozef.

Christus aan het volk getoond (Ecce Homo)

Christus aan het volk getoond (Ecce Homo)

Christus wordt door Pilatus op een podium aan het volk getoond. Pilatus heeft aan het volk gevraagd of hij Christus of Barabbas zal vrij laten. Het volk roept dat Barabbas moet worden vrijgelaten en dat Christu... More

Christus bezwijkt voor eerste keer tijdens de kruisdraging

Christus bezwijkt voor eerste keer tijdens de kruisdraging

Omringd door soldaten bezwijkt Christus voor de eerste keer onder het gewicht van het kruis.

Jan Christoffel Jegher - Besnijdenis van Christus in de tempel

Jan Christoffel Jegher - Besnijdenis van Christus in de tempel

De priester voert de ingreep bij Christus uit terwijl Jozef en Maria het kind vasthouden.

Jan Christoffel Jegher - Onthoofding van Johannnes de Doper

Jan Christoffel Jegher - Onthoofding van Johannnes de Doper

De beul heeft net het hoofd van de Johannes de Doper afgehouwen en legt het op de schaal die wordt vastgehouden door Salome. De beul staat met één voet op het onthoofde lichaam van Johannes de Doper waarvan de ... More

Jan Christoffel Jegher - Christus voor Pilatus

Jan Christoffel Jegher - Christus voor Pilatus

Christus wordt door gewapende soldaten voor Pilatus gebracht. Pilatus zit op zijn troon en vraagt hem of hij de koning van de Joden is.

Jan Christoffel Jegher - Christus voor Annas

Jan Christoffel Jegher - Christus voor Annas

Christus wordt door gewapende soldaten voor de hogepriester Annas geleid. Eén van de soldaten staat op het punt Christus in het gezicht te slaan.

Jan Christoffel Jegher - Christus voor Herodes

Jan Christoffel Jegher - Christus voor Herodes

Koning Herodes ondervraagt Christus, maar die antwoordt hem niet. Hierop bespotten Herodes en zijn soldaten Christus.

Jan Christoffel Jegher - Christus in de hof van Getsemane

Jan Christoffel Jegher - Christus in de hof van Getsemane

Christus bidt in de hof van Getsemane en vraagt aan God of deze beker aan hem voorbij mag gaan. Een engel presenteert hem het kruis en de beker. Naast hem slapen Petrus, Johannes en Jacobus. Op de achtergrond l... More

Joden in de tempel gooien stenen naar Christus

Joden in de tempel gooien stenen naar Christus

In de tempel rapen Joodse mannen stenen op om naar Christus te gooien, nadat Christus de uitspraak heeft gedaan dat hij er al voor Abraham was.

Jan Christoffel Jegher - Kruisiging van Christus

Jan Christoffel Jegher - Kruisiging van Christus

Het kruis ligt op de grond. Soldaten nagelen Christus vast aan handen en voeten.

Jan Christoffel Jegher - Graflegging van Christus

Jan Christoffel Jegher - Graflegging van Christus

Drie mannen tillen het lichaam van Christus op om het in een stenen sarcofaag te leggen. Rechts staat een treurende Maria.

Jan Christoffel Jegher - Kruisdraging van Christus

Jan Christoffel Jegher - Kruisdraging van Christus

Christus draagt het kruis geholpen door soldaten.

Inwoners van Nazareth verdrijven Christus uit de stad

Inwoners van Nazareth verdrijven Christus uit de stad

De inwoners van Nazareth verdrijven Christus de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.

Jan Christoffel Jegher - Geboorte van Christus

Jan Christoffel Jegher - Geboorte van Christus

Maria staat met het Christuskind in haar armen in de stal met de os en de ezel. Jozef staat naast de kribbe te bidden. Twee engelen houden een groot kruis boven het Christuskind.

Christus bezwijkt voor tweede keer tijdens de kruisdraging

Christus bezwijkt voor tweede keer tijdens de kruisdraging

Omringd door soldaten bezwijkt Christus voor de tweede keer onder het gewicht van het kruis.

Jan Christoffel Jegher - Heilige Drie-eenheid

Jan Christoffel Jegher - Heilige Drie-eenheid

De Heilige Drie-eenheid zit op wolken tussen een aantal cherubijnen. Links zit God in de gedaante van een man met een wereldbol, een scepter en een kroon en rechts zit de Heilige Geest in de gedaante van een ma... More

Joden in de tempel gooien stenen naar Christus

Joden in de tempel gooien stenen naar Christus

In de tempel rapen Joodse mannen stenen op om naar Christus te gooien, nadat Christus de uitspraak heeft gedaan dat hij er al voor Abraham was.

Jan Christoffel Jegher - Annunciatie

Jan Christoffel Jegher - Annunciatie

De engel Gabriël kondigt aan Maria aan dat ze zwanger zal worden. Maria zit geknield bij een lessenaar, waarop een opengeslagen boek ligt.

Jan Christoffel Jegher - Kruisdraging van Christus

Jan Christoffel Jegher - Kruisdraging van Christus

Christus draagt het kruis geholpen door soldaten.

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest een zieke

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest een zieke

Christus geneest met een zegenend gebaar een zieke man in bed.

Jan Christoffel Jegher - Ontmoeting met Veronica tijdens de kruisdraging

Jan Christoffel Jegher - Ontmoeting met Veronica tijdens de kruisdragi...

Christus draagt het kruis en naast hem staat Veronica die hem de doek toont waarop de afdruk van zijn gelaat achterbleef.

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest twee bezetenen

Jan Christoffel Jegher - Christus geneest twee bezetenen

Christus geneest met een zegenend gebaar twee bezetenen in het gebied van de Gerasenen. Hij drijft de demonen uit hun lichamen.

Christus bezwijkt voor tweede keer tijdens de kruisdraging

Christus bezwijkt voor tweede keer tijdens de kruisdraging

Omringd door soldaten bezwijkt Christus voor de tweede keer onder het gewicht van het kruis.

Jan Christoffel Jegher - Christus wordt ontkleed

Jan Christoffel Jegher - Christus wordt ontkleed

Christus wordt ontdaan van zijn kledij door soldaten op Golgota. Een man biedt hem drinken aan. Het kruis waaraan Christus zal worden genageld ligt op de grond.

Jan Christoffel Jegher - Piëta

Jan Christoffel Jegher - Piëta

Maria treurt aan de voet van het kruis met het lichaam van de gestorven Christus in haar schoot. Naast haar staat Johannes.

Jan Christoffel Jegher - Christus en de Samaritaanse vrouw

Jan Christoffel Jegher - Christus en de Samaritaanse vrouw

Christus rust bij de Jakobsbron, nadat hij zijn discipelen naar de stad heeft gestuurd. Een Samaritaanse vrouw komt om water te putten en spreekt met Christus.

Jan Christoffel Jegher - Christus wordt ontkleed

Jan Christoffel Jegher - Christus wordt ontkleed

Christus wordt ontdaan van zijn kledij door soldaten op Golgota. Een man biedt hem drinken aan. Het kruis waaraan Christus zal worden genageld ligt op de grond.

Jan Christoffel Jegher - Piëta

Jan Christoffel Jegher - Piëta

Maria treurt aan de voet van het kruis met het lichaam van de gestorven Christus in haar schoot. Naast haar staat Johannes.

Jan Christoffel Jegher - Christus in de beek van Cebron

Jan Christoffel Jegher - Christus in de beek van Cebron

Christus wordt door twee soldaten gebonden door de beek van Cebron gevoerd.

Christus bezwijkt voor derde keer tijdens de kruisdraging

Christus bezwijkt voor derde keer tijdens de kruisdraging

Omringd door soldaten bezwijkt Christus voor de derde keer onder het gewicht van het kruis.

Jan Christoffel Jegher - Geboorte van Christus

Jan Christoffel Jegher - Geboorte van Christus

Maria staat met het Christuskind in haar armen in de stal met de os en de ezel. Jozef staat naast de kribbe te bidden. Twee engelen houden een groot kruis boven het Christuskind.

Jan Christoffel Jegher - Graflegging van Christus

Jan Christoffel Jegher - Graflegging van Christus

Drie mannen tillen het lichaam van Christus op om het in een stenen sarcofaag te leggen. Rechts staat een treurende Maria.

Christus bezwijkt voor derde keer tijdens de kruisdraging

Christus bezwijkt voor derde keer tijdens de kruisdraging

Omringd door soldaten bezwijkt Christus voor de derde keer onder het gewicht van het kruis.

Jan Christoffel Jegher - Doornenkroning van Christus

Jan Christoffel Jegher - Doornenkroning van Christus

Soldaten zetten Christus met stokken een doornenkroon op het hoofd. Een man knielt voor hem en geeft hem een rietstok in de hand.

Jan Christoffel Jegher - Verzoeking van Christus

Jan Christoffel Jegher - Verzoeking van Christus

De duivel in de gedaante van een oude man in monnikspij biedt Christus een steen aan en vraagt hem die in een brood te veranderen.

Jan Christoffel Jegher - Gevangenneming van Christus

Jan Christoffel Jegher - Gevangenneming van Christus

Christus wordt door soldaten gevangen genomen. Judas kust hem op de wang. Op de achtergrond heft Petrus zijn zwaard om het oor van Malchus eraf te slaan.

Jan Christoffel Jegher - Annunciatie

Jan Christoffel Jegher - Annunciatie

De engel Gabriël kondigt aan Maria aan dat ze zwanger zal worden. Maria zit geknield bij een lessenaar, waarop een opengeslagen boek ligt.

Jan Christoffel Jegher - Christus in de beek van Cebron

Jan Christoffel Jegher - Christus in de beek van Cebron

Christus wordt door twee soldaten gebonden door de beek van Cebron gevoerd.

Fabel van de strijd tussen de muis en de kikker uit de Aesopus fabelen

Fabel van de strijd tussen de muis en de kikker uit de Aesopus fabelen

Blad met 24 voorstellingen van de fabel van de strijd tussen de muis en de kikker uit de Aesopus fabelen. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 1.

Ezophus leert en beveelt aan alle dieren, / Dat yder zal leeven in goede manieren

Ezophus leert en beveelt aan alle dieren, / Dat yder zal leeven in goe...

Blad met 24 voorstellingen uit de fabelen van Aesopus, met verschillende dieren die gestraft worden. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers.

Jan Christoffel Jegher - Afbeelding der heidensche goden en godinnen

Jan Christoffel Jegher - Afbeelding der heidensche goden en godinnen

Blad met 12 voorstellingen van mythologische figuren, onder wie Mercurius, Bacchus, Minerva en Venus. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: no. 47.

Jan Christoffel Jegher - Afbeelding der heidensche goden en godinnen

Jan Christoffel Jegher - Afbeelding der heidensche goden en godinnen

Blad met 12 voorstellingen van mythologische figuren, onder wie Mercurius, Bacchus, Minerva en Venus. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: no. 47.

Jan Christoffel Jegher - Heidensche goden en godinnen

Jan Christoffel Jegher - Heidensche goden en godinnen

Blad met 12 voorstellingen van mythologische figuren, onder wie Apollo, Hercules en Flora. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 30.