PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
3,978 media by topicpage 1 of 40
Litografi av Gjötström och Magnusson efter teckning av E.F Martins 1837. Östra Storgatan med de höga trapporna, Rådhuset och Göta Hovrätt i Jönköping.

Litografi av Gjötström och Magnusson efter teckning av E.F Martins 183...

Litografi av Gjötström och Magnusson efter teckning av E.F Martins 1837. Östra Storgatan med de höga trapporna, Rådhuset och Göta Hovrätt i Jönköping.

Utsikt från Vallarna vid Slottsområdet i Jönköping på 1850-talet. Slottsporten syns till höger.

Utsikt från Vallarna vid Slottsområdet i Jönköping på 1850-talet. Slot...

Utsikt från Vallarna vid Slottsområdet i Jönköping på 1850-talet. Slottsporten syns till höger.

Utsikt över Jönköping från öster. Efter en littografi från 1852.

Utsikt över Jönköping från öster. Efter en littografi från 1852.

Utsikt över Jönköping från öster. Efter en littografi från 1852.

Utsikt över Jönköping  från Dunkehalla år 1850.

Utsikt över Jönköping från Dunkehalla år 1850.

Utsikt över Jönköping från Dunkehalla år 1850.

Vattenfall i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna.

Stora Limugnen i Jönköping.

Stora Limugnen i Jönköping.

Stora Limugnen i Jönköping.

Gevärsfaktoriet bredvid vattenfallen i Huskvarna år 1859-60.

Gevärsfaktoriet bredvid vattenfallen i Huskvarna år 1859-60.

Gevärsfaktoriet bredvid vattenfallen i Huskvarna år 1859-60.

Porträtt av Mrs. Sofy Allan född Baker.

Porträtt av Mrs. Sofy Allan född Baker.

Porträtt av Mrs. Sofy Allan född Baker.

Första fallet ovanför bron i Huskvarna.

Första fallet ovanför bron i Huskvarna.

Första fallet ovanför bron i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Vy över Vesterbrunn och Munksjön i Jönköping år 1859.

Första vattenfallet ovanför bron i Huskvarna.

Första vattenfallet ovanför bron i Huskvarna.

Första vattenfallet ovanför bron i Huskvarna.

Vy över Dunkehallaravinen i Jönköping.

Vy över Dunkehallaravinen i Jönköping.

Vy över Dunkehallaravinen i Jönköping.

Norra entrén till Stora Limugnen i Jönköping år 1859. Bilden är tagen från Limugnens övre våning.

Norra entrén till Stora Limugnen i Jönköping år 1859. Bilden är tagen ...

Norra entrén till Stora Limugnen i Jönköping år 1859. Bilden är tagen från Limugnens övre våning.

Vattenfall i Huskvarna år 1859-60.

Vattenfall i Huskvarna år 1859-60.

Vattenfall i Huskvarna år 1859-60.

Vesterbrunn i västra delen av Jönköping år 1859.

Vesterbrunn i västra delen av Jönköping år 1859.

Vesterbrunn i västra delen av Jönköping år 1859.

Området kring Stora Limugnen i Jönköpings västra del.

Området kring Stora Limugnen i Jönköpings västra del.

Området kring Stora Limugnen i Jönköpings västra del.

Garverifabrikören F W Malmberg lät 1854 uppföra en lusthusvilla på den norra sidan om Dunkehallaån i Jönköping. Mannen som står vid busken är herr Fredrik Malmberg som avled i Jönköping i Juli 1901.

Garverifabrikören F W Malmberg lät 1854 uppföra en lusthusvilla på den...

Garverifabrikören F W Malmberg lät 1854 uppföra en lusthusvilla på den norra sidan om Dunkehallaån i Jönköping. Mannen som står vid busken är herr Fredrik Malmberg som avled i Jönköping i Juli 1901.

Kapellet i Huskvarna år 1859-1860.

Kapellet i Huskvarna år 1859-1860.

Kapellet i Huskvarna år 1859-1860.

Några män med en häst på vägen fram till kvarnen Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Några män med en häst på vägen fram till kvarnen Jakobsdal nedanför Du...

Några män med en häst på vägen fram till kvarnen Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Stora Limugnens ekonomibyggnad i Jönköping år 1859.

Stora Limugnens ekonomibyggnad i Jönköping år 1859.

Stora Limugnens ekonomibyggnad i Jönköping år 1859.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

1860-talet. Kvarnfallet ovanför Ebbes Bruk i Huskvarna.

Disponentsbostaden och arbetarbostäderna (Smedbyn) nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Disponentsbostaden och arbetarbostäderna (Smedbyn) nedanför vattenfall...

Disponentsbostaden och arbetarbostäderna (Smedbyn) nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Hotellträdgården vid Stora Hotellet i Jönköping.

Hotellträdgården vid Stora Hotellet i Jönköping.

Hotellträdgården vid Stora Hotellet i Jönköping.

Stora Limugnen I Jönköping.

Stora Limugnen I Jönköping.

Stora Limugnen I Jönköping.

Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredriksdal vid Dunkehallaån i Jönköping.

Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredrik...

Garverifabrikör Fredrik W Malmberg lät bygga ett bostadshus på Fredriksdal vid Dunkehallaån i Jönköping.

Plantering vid Utvärdshuset Limugnen i Jönköping.

Plantering vid Utvärdshuset Limugnen i Jönköping.

Plantering vid Utvärdshuset Limugnen i Jönköping.

"Lillsjöraden" vid hamnkanalen i Jönköping på 1860-talet. Numera Södra Strandgatan.

"Lillsjöraden" vid hamnkanalen i Jönköping på 1860-talet. Numera Södra...

"Lillsjöraden" vid hamnkanalen i Jönköping på 1860-talet. Numera Södra Strandgatan.

Gamla Svintorget i Jönköping på 1860-talet.

Gamla Svintorget i Jönköping på 1860-talet.

Gamla Svintorget i Jönköping på 1860-talet.

Ebbes kvarn och såg vid vattenfallen i Huskvarna.

Ebbes kvarn och såg vid vattenfallen i Huskvarna.

Ebbes kvarn och såg vid vattenfallen i Huskvarna.

Vattenfall i Huskvarna på 1860-talet.

Vattenfall i Huskvarna på 1860-talet.

Vattenfall i Huskvarna på 1860-talet.

Vattenfall nära Ebbes bruk i Huskvarna.

Vattenfall nära Ebbes bruk i Huskvarna.

Vattenfall nära Ebbes bruk i Huskvarna.

Landskapet kring Stora Limugnens södra parkdel, Mariedal och Byslätt i Jönköpings västra del.

Landskapet kring Stora Limugnens södra parkdel, Mariedal och Byslätt i...

Landskapet kring Stora Limugnens södra parkdel, Mariedal och Byslätt i Jönköpings västra del.

En del av Dunkehalla i Jönköping. En saga berättar om att det i forntiden bodde en fruktansvärd jätte vid namn Duncke, eller Dumke, och att dessa backar därav fått sitt namn.

En del av Dunkehalla i Jönköping. En saga berättar om att det i fornti...

En del av Dunkehalla i Jönköping. En saga berättar om att det i forntiden bodde en fruktansvärd jätte vid namn Duncke, eller Dumke, och att dessa backar därav fått sitt namn.

Stora Hotellet och gamla Vindbron i Jönköping.

Stora Hotellet och gamla Vindbron i Jönköping.

Stora Hotellet och gamla Vindbron i Jönköping.

Stora Limugnens kägelbanepaviljong i Jönköping.

Stora Limugnens kägelbanepaviljong i Jönköping.

Stora Limugnens kägelbanepaviljong i Jönköping.

Vy från Jönköpings Östra Kyrkogård på 1860-talet.

Vy från Jönköpings Östra Kyrkogård på 1860-talet.

Vy från Jönköpings Östra Kyrkogård på 1860-talet.

Jönköpings Hamn i Munksjön på 1860-talet.

Jönköpings Hamn i Munksjön på 1860-talet.

Jönköpings Hamn i Munksjön på 1860-talet.

Vy tagen vid Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Vy tagen vid Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Vy tagen vid Jakobsdal nedanför Dunkehalla i Jönköping.

Vattenfallet i Huskvarna år 1860.

Vattenfallet i Huskvarna år 1860.

Vattenfallet i Huskvarna år 1860.

Bebyggelse vid Dunkehallaravinen i Jönköping på 1860-talet. Till vänster Jakobsdal, dåvarande ägare var häradshövding Frick, Allmänna Brands förste ombudsman.

Bebyggelse vid Dunkehallaravinen i Jönköping på 1860-talet. Till vänst...

Bebyggelse vid Dunkehallaravinen i Jönköping på 1860-talet. Till vänster Jakobsdal, dåvarande ägare var häradshövding Frick, Allmänna Brands förste ombudsman.

Vy från Dunkehalla över Jakobsdal och Jönköping.

Vy från Dunkehalla över Jakobsdal och Jönköping.

Vy från Dunkehalla över Jakobsdal och Jönköping.

Vid Ebbes kvarn vid Ådalsvägen i Huskvarna.

Vid Ebbes kvarn vid Ådalsvägen i Huskvarna.

Vid Ebbes kvarn vid Ådalsvägen i Huskvarna.

Gamla Jönköping från1860-talet. Vallområdets planerande och sista delen av fästningen, upplagda stenhögar från den raserade fästningen. På bilden syns också Baldershage, Jernvågen och gaveln av tullhuset.

Gamla Jönköping från1860-talet. Vallområdets planerande och sista dele...

Gamla Jönköping från1860-talet. Vallområdets planerande och sista delen av fästningen, upplagda stenhögar från den raserade fästningen. På bilden syns också Baldershage, Jernvågen och gaveln av tullhuset.

Malmbergska sommarvillan i Dunkehalla i Jönköping.

Malmbergska sommarvillan i Dunkehalla i Jönköping.

Malmbergska sommarvillan i Dunkehalla i Jönköping.

Parti från disponentparken i Huskvarna. De nya fabriksbyggnaderna är under uppförande. Två av personerna i gruppen är Disponenten Emil Ankarcrona och hans fru.

Parti från disponentparken i Huskvarna. De nya fabriksbyggnaderna är u...

Parti från disponentparken i Huskvarna. De nya fabriksbyggnaderna är under uppförande. Två av personerna i gruppen är Disponenten Emil Ankarcrona och hans fru.

I Inre hamnen i Munksjön ligger fartygen 
Esajas Tegner och Göta Kanal. Bilden är tagen från Stora hotellet i Jönköping år 1860.

I Inre hamnen i Munksjön ligger fartygen Esajas Tegner och Göta Kanal...

I Inre hamnen i Munksjön ligger fartygen Esajas Tegner och Göta Kanal. Bilden är tagen från Stora hotellet i Jönköping år 1860.

Gevärsfaktoriet i Huskvarna med disponentbostaden till höger på 1860-70-talet.

Gevärsfaktoriet i Huskvarna med disponentbostaden till höger på 1860-7...

Gevärsfaktoriet i Huskvarna med disponentbostaden till höger på 1860-70-talet.

Vy från Dunkehalla över Jakobsdal och Jönköping.

Vy från Dunkehalla över Jakobsdal och Jönköping.

Vy från Dunkehalla över Jakobsdal och Jönköping.

Lägenheten "Skuggan" vid Dunkehallar i Jönköping.

Lägenheten "Skuggan" vid Dunkehallar i Jönköping.

Lägenheten "Skuggan" vid Dunkehallar i Jönköping.

Rester av fästingsvallarna i Jönköping. Bilden visar bastion Adolphus och är tagen mot norr. Allén på bilden låg ungefär längs dagens Kyrkogatan.

Rester av fästingsvallarna i Jönköping. Bilden visar bastion Adolphus ...

Rester av fästingsvallarna i Jönköping. Bilden visar bastion Adolphus och är tagen mot norr. Allén på bilden låg ungefär längs dagens Kyrkogatan.

Stora hotellet i Jönköping.

Stora hotellet i Jönköping.

Stora hotellet i Jönköping.

Fjärde vattenfallet i Huskvarna på 1860-talet.

Fjärde vattenfallet i Huskvarna på 1860-talet.

Fjärde vattenfallet i Huskvarna på 1860-talet.

Tre män tar en paus vid Huskvarnafallen. Kapellet syns i fonden.

Tre män tar en paus vid Huskvarnafallen. Kapellet syns i fonden.

Tre män tar en paus vid Huskvarnafallen. Kapellet syns i fonden.

Vy över Jönköping och Jakobsdal tagen från Dunkehalla.

Vy över Jönköping och Jakobsdal tagen från Dunkehalla.

Vy över Jönköping och Jakobsdal tagen från Dunkehalla.

Utsikt över östra delen av Jönköping från Skjutsarehagens översta del.

Utsikt över östra delen av Jönköping från Skjutsarehagens översta del.

Utsikt över östra delen av Jönköping från Skjutsarehagens översta del.

Parti av Balders Hage i Jönköping, Tullhuset, Cellfängelset, Våghuset och Gamla folkskolan till höger.

Parti av Balders Hage i Jönköping, Tullhuset, Cellfängelset, Våghuset ...

Parti av Balders Hage i Jönköping, Tullhuset, Cellfängelset, Våghuset och Gamla folkskolan till höger.

Bron över Huskvarnaån till Klevaliden på 1860-talet.

Bron över Huskvarnaån till Klevaliden på 1860-talet.

Bron över Huskvarnaån till Klevaliden på 1860-talet.

Villa Strand vid Västra Storgatan i Jönköping på 1860-talet.

Villa Strand vid Västra Storgatan i Jönköping på 1860-talet.

Villa Strand vid Västra Storgatan i Jönköping på 1860-talet.

Kvarn och damm vid Dunkehallaån i Jönköping.

Kvarn och damm vid Dunkehallaån i Jönköping.

Kvarn och damm vid Dunkehallaån i Jönköping.

Västra delen av Jönköping i mitten av 1800-talet.

Västra delen av Jönköping i mitten av 1800-talet.

Västra delen av Jönköping i mitten av 1800-talet.

Östra kyrkogården och kapellet i Jönköping på 1860-talet.

Östra kyrkogården och kapellet i Jönköping på 1860-talet.

Östra kyrkogården och kapellet i Jönköping på 1860-talet.

Vy över Jönköping tagen på 1860-talet nedanför Ekhagen.

Vy över Jönköping tagen på 1860-talet nedanför Ekhagen.

Vy över Jönköping tagen på 1860-talet nedanför Ekhagen.

Landskap vid Huskvarnaån nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Landskap vid Huskvarnaån nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Landskap vid Huskvarnaån nedanför vattenfallen i Huskvarna.

Marknad på Svintorget i Jönköping på 1860-talet.

Marknad på Svintorget i Jönköping på 1860-talet.

Marknad på Svintorget i Jönköping på 1860-talet.

1880-talet. Vy över öster med Lillsjöraden. Nuvarande Södra Strandgatan i Jönköping.

1880-talet. Vy över öster med Lillsjöraden. Nuvarande Södra Strandgata...

1880-talet. Vy över öster med Lillsjöraden. Nuvarande Södra Strandgatan i Jönköping.

Hotellträdgården vid Stora hotellet i Jönköping.

Hotellträdgården vid Stora hotellet i Jönköping.

Hotellträdgården vid Stora hotellet i Jönköping.

En man står vid fallen i Huskvarna på 1860-talet.

En man står vid fallen i Huskvarna på 1860-talet.

En man står vid fallen i Huskvarna på 1860-talet.

Utsikt från vallområdet i Jönköping på 1860-talet.

Utsikt från vallområdet i Jönköping på 1860-talet.

Utsikt från vallområdet i Jönköping på 1860-talet.

Östra Kyrkogården med kapellet i Jönköping, från sydöstra sidan.

Östra Kyrkogården med kapellet i Jönköping, från sydöstra sidan.

Östra Kyrkogården med kapellet i Jönköping, från sydöstra sidan.

Trädgården utanför Stora Hotellet i Jönköping i slutet av 1800-talet.

Trädgården utanför Stora Hotellet i Jönköping i slutet av 1800-talet.

Trädgården utanför Stora Hotellet i Jönköping i slutet av 1800-talet.

Bilden är tagen år 1862 över östra delen av Jönköping från norra fästningsvallarna ovanför "Balders hage".

Bilden är tagen år 1862 över östra delen av Jönköping från norra fästn...

Bilden är tagen år 1862 över östra delen av Jönköping från norra fästningsvallarna ovanför "Balders hage".

Vykort från Jönköping med kreatursmarknad på Svintorget och Stora hotellet i bakgrunden.

Vykort från Jönköping med kreatursmarknad på Svintorget och Stora hote...

Vykort från Jönköping med kreatursmarknad på Svintorget och Stora hotellet i bakgrunden.

Porträtt av stadskassör Lundell.

Porträtt av stadskassör Lundell.

Porträtt av stadskassör Lundell.

Vy över Svintorget (nuvarande Rådhusparken) i Jönköping en kreatursmarknadsdag.

Vy över Svintorget (nuvarande Rådhusparken) i Jönköping en kreatursmar...

Vy över Svintorget (nuvarande Rådhusparken) i Jönköping en kreatursmarknadsdag.

Stensholms pappersbruk i Huskvarna år 1862.

Stensholms pappersbruk i Huskvarna år 1862.

Stensholms pappersbruk i Huskvarna år 1862.

Hamnparken i Jönköping, anlagd under ledning av rådmannen A. Elfström år 1848.

Hamnparken i Jönköping, anlagd under ledning av rådmannen A. Elfström ...

Hamnparken i Jönköping, anlagd under ledning av rådmannen A. Elfström år 1848.

Parti av Hamnområdet vid Munksjön i Jönköping.

Parti av Hamnområdet vid Munksjön i Jönköping.

Parti av Hamnområdet vid Munksjön i Jönköping.

Porträtt av Erica Eleonora, född Wadell, gift med rektor Simon Joachim Filén som var verksam i Jönköping.

Porträtt av Erica Eleonora, född Wadell, gift med rektor Simon Joachim...

Porträtt av Erica Eleonora, född Wadell, gift med rektor Simon Joachim Filén som var verksam i Jönköping.

Porträtt av handlanden Hagen.

Porträtt av handlanden Hagen.

Porträtt av handlanden Hagen.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av fröken Calla Lundström.

Porträtt av fröken Calla Lundström.

Porträtt av fröken Calla Lundström.

Hamnen i Munksjön, gamla tullhuset, en av häktets byggnader och gamla kronomagasinet i Jönköping.

Hamnen i Munksjön, gamla tullhuset, en av häktets byggnader och gamla ...

Hamnen i Munksjön, gamla tullhuset, en av häktets byggnader och gamla kronomagasinet i Jönköping.

Porträtt av Jacob Daniel Blidberg, kapten vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av Jacob Daniel Blidberg, kapten vid Jönköpings regemente I 1...

Porträtt av Jacob Daniel Blidberg, kapten vid Jönköpings regemente I 12.

Porträtt av kapten Lars Otto Löwenadler vid Jönköpings regemente I12.

Porträtt av kapten Lars Otto Löwenadler vid Jönköpings regemente I12.

Porträtt av kapten Lars Otto Löwenadler vid Jönköpings regemente I12.

Vy över Jönköping med Stora hotellet i bakgrunden, tagen från slottsvallarna.

Vy över Jönköping med Stora hotellet i bakgrunden, tagen från slottsva...

Vy över Jönköping med Stora hotellet i bakgrunden, tagen från slottsvallarna.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Utsikt från Slottsvallarna i Jönköping (nuvarande Rådhusparken) med Stora Hotellet i bakgrunden.

Utsikt från Slottsvallarna i Jönköping (nuvarande Rådhusparken) med St...

Utsikt från Slottsvallarna i Jönköping (nuvarande Rådhusparken) med Stora Hotellet i bakgrunden.

Vy över vallområdet vid Jönköpings fästning, Vindbron och Våghuset.

Vy över vallområdet vid Jönköpings fästning, Vindbron och Våghuset.

Vy över vallområdet vid Jönköpings fästning, Vindbron och Våghuset.

Porträtt av löjtnant W Almqvist vid Jönköpings regemente I12, en fruktad kompanichef.

Porträtt av löjtnant W Almqvist vid Jönköpings regemente I12, en frukt...

Porträtt av löjtnant W Almqvist vid Jönköpings regemente I12, en fruktad kompanichef.

Utsikt från Stora hotellets tredje våning över hamnområdet och delar av fästningsvallarna, sensommaren 1862.

Utsikt från Stora hotellets tredje våning över hamnområdet och delar a...

Utsikt från Stora hotellets tredje våning över hamnområdet och delar av fästningsvallarna, sensommaren 1862.

Västra Storgatan i Jönköping taget från hörnet av Barnarpsgatan.

Västra Storgatan i Jönköping taget från hörnet av Barnarpsgatan.

Västra Storgatan i Jönköping taget från hörnet av Barnarpsgatan.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

Stora hotellet och Vindbron i Jönköping på 1860-talet.

En del av inre hamnens område i Munksjön, länsarkivet på fästningsvallen och delar av förstaden i Jönköping.

En del av inre hamnens område i Munksjön, länsarkivet på fästningsvall...

En del av inre hamnens område i Munksjön, länsarkivet på fästningsvallen och delar av förstaden i Jönköping.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av "Gamla Stina", Johannes dotter från Visingsö.

Porträtt av "Gamla Stina", Johannes dotter från Visingsö.

Porträtt av "Gamla Stina", Johannes dotter från Visingsö.

Hotell och Resturang Limugnen i Jönköping.

Hotell och Resturang Limugnen i Jönköping.

Hotell och Resturang Limugnen i Jönköping.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Parti av Hamnområdet vid Munksjön i Jönköping.

Parti av Hamnområdet vid Munksjön i Jönköping.

Parti av Hamnområdet vid Munksjön i Jönköping.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.

Porträtt av en okänd man.