The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

innaguration

2,822 media by topicpage 1 of 29
Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Göteborg C inviges 1856.

Kronprins Carl inviger Arboga - Örebro

Kronprins Carl inviger Arboga - Örebro

Kronprins Carl inviger Arboga - Örebro

Illustration från invigningen av järnvägen mellan Arboga och Örebro 1857.

Illustration från invigningen av järnvägen mellan Arboga och Örebro 18...

Illustration från invigningen av järnvägen mellan Arboga och Örebro 1857.

Stereobild med motiv av Paris Operan, L'Opéra Garnier, under uppbyggnaden. Operahuset ritades av den franske arkitekten Charles Garnier och uppfördes 1857-1874. Invigningen hölls den 15 januari 1875.

Stereobild med motiv av Paris Operan, L'Opéra Garnier, under uppbyggna...

Stereobild med motiv av Paris Operan, L'Opéra Garnier, under uppbyggnaden. Operahuset ritades av den franske arkitekten Charles Garnier och uppfördes 1857-1874. Invigningen hölls den 15 januari 1875.

Öppning av järnvägen mellan Arboga och Örebro.

Öppning av järnvägen mellan Arboga och Örebro.

Öppning av järnvägen mellan Arboga och Örebro.

Hedersgåva till Landshövding Samuel Gustaf von Troil.

Hedersgåva till Landshövding Samuel Gustaf von Troil.

Hedersgåva till Landshövding Samuel Gustaf von Troil.

Invigning av Hofors station.

Invigning av Hofors station.

Railway stations in Sweden

Tunneln vid Nyboda Backe.

Tunneln vid Nyboda Backe.

Tunneln vid Nyboda Backe.

Invigningen av Söderhamn - Bollnäs kommunikationsled.

Invigningen av Söderhamn - Bollnäs kommunikationsled.

Invigningen av Söderhamn - Bollnäs kommunikationsled.

Töreboda station den 4 november 1862. Invigningståget anländer till stationen i samband med invigningen av Västra Stambanan.

Töreboda station den 4 november 1862. Invigningståget anländer till st...

Töreboda station den 4 november 1862. Invigningståget anländer till stationen i samband med invigningen av Västra Stambanan.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Matsedel från invigningsfesten 1862.

Invigning av VSB, äreporten vid Flen.

Invigning av VSB, äreporten vid Flen.

Invigning av VSB, äreporten vid Flen.

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel i samband med västra stambanans invigning

Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönk...

Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40 "Heimdal".

SJs, Statens Järnvägar, verkstad i Göteborg vid invigningen av SJ A 40...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönk...

Matsedel från middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

Matsedel till middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

Matsedel till middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönk...

Matsedel till middagen vid invigningen av bansträckan Falköping - Jönköping.

Södra stambanans invigning - Jönköping Sverige
Södra stambanans invigning - Jönköping Sverige
Invigningen av södra stambanan.

Invigningen av södra stambanan.

Invigningen av södra stambanan.

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstad vid invigning. Obs! Girlangprydd pelare i dörröppning

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Verkstaden Göteborg vid invigningen.

Matsedel från Östra stambanans invigning

Matsedel från Östra stambanans invigning

Matsedel från Östra stambanans invigning

Invigning Norra Stambanan. - Uppsala, Sverige
Konung Karl XV förklarade norra stambanan mellan Stockholm-Uppsala öppnad i banhallen i Uppsala .

Konung Karl XV förklarade norra stambanan mellan Stockholm-Uppsala öpp...

Konung Karl XV förklarade norra stambanan mellan Stockholm-Uppsala öppnad i banhallen i Uppsala .

Matsedel, invigningsmiddag NVSB. Värmland, Sverige
Arvika järnvägsstation, vid invigningen.

Arvika järnvägsstation, vid invigningen.

Arvika järnvägsstation, vid invigningen.

Invigningen av Linköpings station.

Invigningen av Linköpings station.

Invigningen av Linköpings station.

Östra stambanans invigning, Svenska Järnvägarna
Inbjudningskort till invigningen av Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg

Inbjudningskort till invigningen av Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg

Inbjudningskort till invigningen av Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg

Inbjudan till invigning av LSSJ

Inbjudan till invigning av LSSJ

Inbjudan till invigning av LSSJ

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Tidtabell för invigningståg LSSJ

Tidtabell för invigningståg LSSJ

Tidtabell för invigningståg LSSJ

Festmåltiden, Östra s-banans invigning

Festmåltiden, Östra s-banans invigning

Festmåltiden, Östra s-banans invigning

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrins...

Vid Kalmar Jernvägs invigning den 8 augusti 1874. Kalmar 1874 Westrinska boktryckeriet.

Program för invigning av LSSJ.

Program för invigning av LSSJ.

Program för invigning av LSSJ.

Inbjudan till logi i s m invigning av LSSJ

Inbjudan till logi i s m invigning av LSSJ

Inbjudan till logi i s m invigning av LSSJ

Biljett till invigningståg LSSJ.

Biljett till invigningståg LSSJ.

Biljett till invigningståg LSSJ.

Stereobild med motiv från öppningen av Centennial International Exhibition 1876.

Stereobild med motiv från öppningen av Centennial International Exhibi...

Stereobild med motiv från öppningen av Centennial International Exhibition 1876.

Minnesblad från S W B invigningStockholm Västerås Bergslagernas JärnvägInvigning av denna järnvägsbana  skedde 1876 i Västerås.Den högtidliga invigningen skedde dock med kungligt extratåg från Stockholms Central den 12 dec. 1876 kl. 9 f.m. Ett uppehåll gjordes i Bålsta för intagande av frukost på järnvägsrestauranten samt ett uppehåll i Enköping, där frukt och vin serverades. Vid ankomsten till Västerås hölls invigningstal och konung Oscar II förklarade järnvägen invigd och öppnad för allmän trafik. Efter invigningen följde gudstjänst i Västerås domkyrka samt serverades festmiddag i Rådhuset.

Minnesblad från S W B invigningStockholm Västerås Bergslagernas Järnvä...

Minnesblad från S W B invigningStockholm Västerås Bergslagernas JärnvägInvigning av denna järnvägsbana skedde 1876 i Västerås.Den högtidliga invigningen skedde dock med kungligt extratåg från Stockholms Centra... More

Minnesblad från invigningen av jernbanan Stockholm-Västerås-Bergslagen.

Minnesblad från invigningen av jernbanan Stockholm-Västerås-Bergslagen...

Minnesblad från invigningen av jernbanan Stockholm-Västerås-Bergslagen.

Bild från invigningen av Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ i Nyköping.

Bild från invigningen av Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ...

Bild från invigningen av Oxelösund - Flen - Västmanlands Järnväg, OFWJ i Nyköping.

Invigning av Vislanda - Bolmen Järnväg.
Dalslands Järnväg, DJ lok 1 "Kronprinsen" och DJ lok 2 "Hertig Carl" med invigningståg.

Dalslands Järnväg, DJ lok 1 "Kronprinsen" och DJ lok 2 "Hertig Carl" m...

Dalslands Järnväg, DJ lok 1 "Kronprinsen" och DJ lok 2 "Hertig Carl" med invigningståg.

Invigning, Västra Götaland, Sverige

Invigning, Västra Götaland, Sverige

Railway stations in Sweden

DJ invigning , Lok  1 "KRONPRINSEN" och  nr 2 "HERTIG CARL". 1879-07-18DJ , Dalslands Järnväg

DJ invigning , Lok 1 "KRONPRINSEN" och nr 2 "HERTIG CARL". 1879-07-1...

DJ invigning , Lok 1 "KRONPRINSEN" och nr 2 "HERTIG CARL". 1879-07-18DJ , Dalslands Järnväg

Dalslands Järnväg, DJ lok 1 "Kronprinsen" och DJ lok 2 "Hertig Carl" med invigningståg.

Dalslands Järnväg, DJ lok 1 "Kronprinsen" och DJ lok 2 "Hertig Carl" m...

Dalslands Järnväg, DJ lok 1 "Kronprinsen" och DJ lok 2 "Hertig Carl" med invigningståg.

Dalslands Järnväg, DJ 1 o DJ 2 med invigningståg

Dalslands Järnväg, DJ 1 o DJ 2 med invigningståg

Dalslands Järnväg, DJ 1 o DJ 2 med invigningståg

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, är troligen ett krigsbyte, som antas vara skulpterad i mitten av 1600-talet.

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, ...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka, orgeln.

Interiör av Kalmar domkyrka, orgeln.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Bild på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och interiört är barock. Uppförande mellan 1660-1703.

Bild på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och inte...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Invigning Gävleborg, Sverige

Invigning Gävleborg, Sverige

Railway stations in Sweden

Teatern vid Larmtorget. Kalmar Läns museum

Teatern vid Larmtorget. Kalmar Läns museum

Kalmar teater är stadsteater i Kalmar. Den ligger vid Larmtorget. Huset ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och invigdes 1863. Efter en genomgripande renovering 1987 har teatern än idag samma utseende som vi... More

Vykort på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och interiört är barock. Uppförande mellan 1660-1703.

Vykort på Kalmar domkyrka, den dominerande stilepoken exteriört och in...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka med epitafier på södra väggen

Interiör av Kalmar domkyrka med epitafier på södra väggen

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör från Kalmar domkyrka.

Interiör från Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Första "Lapplandsexpressen", Svenska Järnvägarna
Invigning av järnvägsstationen i Torsås.

Invigning av järnvägsstationen i Torsås.

Invigning av järnvägsstationen i Torsås.

Interiör av Kalmar domkyrka.

Interiör av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Interiör av Kalmar domkyrka. Bänkdörrar.

Interiör av Kalmar domkyrka. Bänkdörrar.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Foto av tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Foto av tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar teater. Kalmar Läns museum

Kalmar teater. Kalmar Läns museum

Kalmar teater är stadsteater i Kalmar. Den ligger vid Larmtorget. Huset ritades av arkitekt Bror Carl Malmberg och invigdes 1863. Efter en genomgripande renovering 1987 har teatern än idag samma utseende som vi... More

Invigning av stationen i Hedemora mellan Krylbo och Borlänge.

Invigning av stationen i Hedemora mellan Krylbo och Borlänge.

Invigning av stationen i Hedemora mellan Krylbo och Borlänge.

Kalmar domkyrka. Litografi från P. G Berg i Stockholm.

Kalmar domkyrka. Litografi från P. G Berg i Stockholm.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Tryck föreställande Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Epitafier i Kalmar domkyrka.

Epitafier i Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Vid invigningen av Ljusdals station 1880. Bilden spegelvänd.

Vid invigningen av Ljusdals station 1880. Bilden spegelvänd.

Vid invigningen av Ljusdals station 1880. Bilden spegelvänd.

Interiör av Kalmar domkyrka.

Interiör av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Ett joniskt kapitäl vid entrén till Kalmar domkyrka.

Ett joniskt kapitäl vid entrén till Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar Domkyrka, exteriör. Kalmar Läns museum

Kalmar Domkyrka, exteriör. Kalmar Läns museum

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, är troligen ett krigsbyte, som antas vara skulpterad i mitten av 1600-talet.

Predikstolen i barock med baldakin överförd från den tidigare kyrkan, ...

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Invigning. Järvsö-Ljusdal. Gävleborg, Sverige
Kalmar domkyrka sett från rådhuset.

Kalmar domkyrka sett från rådhuset.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Kalmar domkyrka sedd från rådhuset.

Kalmar domkyrka sedd från rådhuset.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Norra fasaden på Kalmar domkyrka sett genom hustaken.

Norra fasaden på Kalmar domkyrka sett genom hustaken.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Invigningståget i Hedemora 8/11 1880

Invigningståget i Hedemora 8/11 1880

Invigningståget i Hedemora 8/11 1880

Montage med interiör och exteriör av Kalmar domkyrka.

Montage med interiör och exteriör av Kalmar domkyrka.

Under medeltiden var Kalmar med sitt strategiska läge vid Östersjön en av Sveriges allra viktigaste städer. Staden hade förbindelser med det tyska Hanseförbundet och var mötesplats för bildandet av Kalmarunione... More

Invigning, Svenska Järnvägarna

Invigning, Svenska Järnvägarna

Railway stations in Sweden

Ljungby station vid invigningen.

Ljungby station vid invigningen.

Ljungby station vid invigningen.

Storlien vid banans inviging av Tvärbanan Torpshammar - Riksgränsen.

Storlien vid banans inviging av Tvärbanan Torpshammar - Riksgränsen.

Storlien vid banans inviging av Tvärbanan Torpshammar - Riksgränsen.

Invigning av grunden till Sofiakyrkan i Jönköping. Arbetet påbörjades i oktober 1884 och kyrkan färdiginvigdes 1888-04-08.

Invigning av grunden till Sofiakyrkan i Jönköping. Arbetet påbörjades ...

Invigning av grunden till Sofiakyrkan i Jönköping. Arbetet påbörjades i oktober 1884 och kyrkan färdiginvigdes 1888-04-08.

Invigningståget. Kinds Härads Järnväg, KHdJ.

Invigningståget. Kinds Härads Järnväg, KHdJ.

Invigningståget. Kinds Härads Järnväg, KHdJ.

Previous

of 29

Next