The World's Largest Public Domain Media Search Engine

industry

41,320 media by topicpage 1 of 414
Dodge Brothers Motor Car Company Plant, Between Joseph Campau & Conant Avenues, Hamtramck, Wayne County, MI

Dodge Brothers Motor Car Company Plant, Between Joseph Campau & Conant...

Significance: It served as the major manufacturing and assembly plant for the Dodge automobile and is the last large reinforced concrete automobile plant left in the Detroit area. The Dodge factory led to the ... More

Gruppfoto på personalen. (U 09850-2 finns de angivna siffrorna som står vid deras namn). Börjar längst upp till vänster. 7 Johan Vikholm, släggdräng. 15 Herman Forsberg, reglerare. 16 Karl Westin, Ånghammarsmed. 17 E. G. Jaunus, valsverksarbetare. 22 Daniel Lundberg, värmare. 23 Karl Groth, rätmästare. 24 Axel Gröndahl, rätmästare. 26 Boman, valsverksarbetare. 27 Borgström, städare. 28 Erik Arvid Christoffer Lundgren, släggsmed. 29 Emanuel Florin, smed. 30 Per Johan Lundgren, stålsynare. 31 Holmström, smed. 33 Karl Johan Andersson, valsverksarbetare. 34 Alfred Sundahl, värmare. 35 Hedlund, stålsynare 36 S. Sahlberg. 37 L. Eriksson, reglerare. 38 L. Pamp, maskinist. 39 Pettersson. 40 Gustav Thunberg, ånghammarsmed. 41 Gunnar Hultsfors, ånghammarsmed. 43 Albin Vikholm, valsare. 44 Viktor Boman, valsare. 46 A. Engkvist, valsverksarbetare. 47 Ulrik Persson, Avesta, smed. 48 Gustav Holmström, smed. 49 Johan Holmström, smed. 50 Naenfeldt, valsare. 51 Anders Nyström, kolmottagare. 52 Boman, förman. 54 E. F. Fisk, smidesförman. 55 Pettersson, valsmästare. 56 E. J. Johansson, valsmästare. 57 P. O. Forsberg, förrådsförvaltare. 58 Olsson,värmare. 59 H. Forsberg, värmare. 61 Ohlsson, ånghammarsmed. 62. Hedlund, smed. 63 Lars Petter Eklund. 64 Karl Höglund. 65 Sigfrid Vickholm. 66 Johan Jansson (elektriker). 67 Hjalmar Vickholm. 68 Hjalmar Johansson. 69 Theodor Groth.

Gruppfoto på personalen. (U 09850-2 finns de angivna siffrorna som stå...

Gruppfoto på personalen. (U 09850-2 finns de angivna siffrorna som står vid deras namn). Börjar längst upp till vänster. 7 Johan Vikholm, släggdräng. 15 Herman Forsberg, reglerare. 16 Karl Westin, Ånghammarsmed... More

Ritning över förslag till elektrisk kraftstation vid Flögfors för Stripa gruvfält.

Ritning över förslag till elektrisk kraftstation vid Flögfors för Stri...

Ritning över förslag till elektrisk kraftstation vid Flögfors för Stripa gruvfält.

Science Instructing Industry: Nude Study

Science Instructing Industry: Nude Study

Kenyon Cox (American, Warren, Ohio 1856–1919 New York) Public domain photograph of erotic art, sexuality, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Husqvarna Vapenfabriks AB. Symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Symaskinsverkstaden.

Husqvarna Vapenfabriks AB. Symaskinsverkstaden. Public domain image of Industrial development in Sweden, 1900s, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Järnbruk. De bägge konvertrarna i bessemerverket samt blåsväggen. Konvertrarna vändes med handkraft. Till höger svängkran till götkokillerna.

Järnbruk. De bägge konvertrarna i bessemerverket samt blåsväggen. Konv...

Järnbruk. De bägge konvertrarna i bessemerverket samt blåsväggen. Konvertrarna vändes med handkraft. Till höger svängkran till götkokillerna.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Sportmotiv. Rodd (The Rowing).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Sportmotiv. Rodd (The Rowing).

Elektriska maskiner. Fotometer med fotoelektrisk cell.

Elektriska maskiner. Fotometer med fotoelektrisk cell.

Elektriska maskiner. Fotometer med fotoelektrisk cell.

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kraftanläggningen. - Elektrisk kraftproduktion

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kraftanläggning...

Byggherre: Byggnadsaktiebolaget Contractor, Stockholm. Kraftanläggningen. Public domain photograph of electric power generation, power lines, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Trim. Båtmotor. Utställning Ostermans. Bolinders Mekaniska Verkstads AB

Trim. Båtmotor. Utställning Ostermans. Bolinders Mekaniska Verkstads A...

Trim. Båtmotor. Utställning Ostermans. Public domain photograph of a car, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum. Public domain photograph of banknote, World War Two, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Wexiö Tändsticksfabrik).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Wexiö Tändsticksfabrik).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Vulcan).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Vulcan).

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag, SSB öppen hästspårvagn just ombyggd till elektrisk drift men inte nummerändrad.

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag, SSB öppen hästspårvagn just ombyg...

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag, SSB öppen hästspårvagn just ombyggd till elektrisk drift men inte nummerändrad.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ Ellok 1, på bild är utrustad med strömavtagare av både Pantograf och Oerlikon (överkontakt) typ, då båda dessa kontaktledningstyper användes mellan Stockholm Central och Tomteboda under försöken.

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ E...

Försöksbanan Stockholm - Järva.Westinghouse-lok Statens Järnvägar SJ Ellok 1, på bild är utrustad med strömavtagare av både Pantograf och Oerlikon (överkontakt) typ, då båda dessa kontaktledningstyper användes ... More

Samer och arbetare framför förrådsbyggnaden vid Rensjön. Byggnadsingenjör Höijer synes luta mot björken och doktor Skanthe står 2 man till höger om honom. Björn som passerat järnvägsbanken ligger skjuten dem.

Samer och arbetare framför förrådsbyggnaden vid Rensjön. Byggnadsingen...

Samer och arbetare framför förrådsbyggnaden vid Rensjön. Byggnadsingenjör Höijer synes luta mot björken och doktor Skanthe står 2 man till höger om honom. Björn som passerat järnvägsbanken ligger skjuten dem.

Machine that blows 4 milk bottles at a time. No "lung blowers" employed. Travis Glass Co., Clarksburg W. Va. Manager says machines are fast coming into play in bottle industry, plans eventually to have machines in place of "carrying in boys."  Location: Clarksburg, West Virginia.
Frånö sulfitfabrik, Kramfors., Svenska Järnvägarna
Detroit Copper and Brass rolling mills, Detroit, Mich.

Detroit Copper and Brass rolling mills, Detroit, Mich.

Public domain image of an industrial building, factory, structure, works, 19th-20th century industrial revolution, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Kantorps gruvor vid Sköldinge.

Kantorps gruvor vid Sköldinge.

Kantorps gruvor vid Sköldinge.

Hässleholms mekaniska verkstad.

Hässleholms mekaniska verkstad.

Hässleholms mekaniska verkstad.

Upsala Bayerska Bryggeri AB, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi Atelier

Upsala Bayerska Bryggeri AB, Uppsala före 1914, Henri Ostis Fotografi ...

Upsala Bayerska Bryggeri AB, Uppsala före 1914 Public domain photograph of industrial workers, factory building, work, assembly line, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

GM Giggar. Giggar för elektrisk svetsning. >>

GM Giggar. Giggar för elektrisk svetsning. >>

GM Giggar. Giggar för elektrisk svetsning. >> Public domain image of a car, industrial site, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fors sulfitfabrik.

Fors sulfitfabrik.

Fors sulfitfabrik.

Tåg med "kombinationssläp". 70 (el- och gasljus, för Djurholms- eller Österkärslinjerna). Byggda av Asea 1914-16. Bortom skymtar en av sommarvagnarna 36-38.

Tåg med "kombinationssläp". 70 (el- och gasljus, för Djurholms- eller ...

Tåg med "kombinationssläp". 70 (el- och gasljus, för Djurholms- eller Österkärslinjerna). Byggda av Asea 1914-16. Bortom skymtar en av sommarvagnarna 36-38.

Jönköpings Västra Tändsticksfabrik omkring 1930.

Jönköpings Västra Tändsticksfabrik omkring 1930.

Jönköpings Västra Tändsticksfabrik omkring 1930. Public domain image of Industry in 20th-century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1926.

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1926.

Ritning till diesel-elektrisk vagn för BAJ.Tillverknings år: 1926. Public domain photograph of building plan, architecture design drawing, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Tullinge station. Hamra järnväg i förgrunden.

Tullinge station. Hamra järnväg i förgrunden.

Railway stations in Sweden Public domain photograph of electrification of Swedish railroads, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

KMV tillverkar och levererar cylindrar för pappersindustrin ända till Kina. Bilden är tagen på 1930-talet.

KMV tillverkar och levererar cylindrar för pappersindustrin ända till ...

KMV tillverkar och levererar cylindrar för pappersindustrin ända till Kina. Bilden är tagen på 1930-talet.

Domnarvet järnverk., Svenska Järnvägarna
Åtvidaberg från ovan. Bortom villabebyggelsen ses till vänster bruksområdet för AB Åtvidabergs industrier. Vid tiden för bilden hade upplysningsvis koncernens dotterbolag AB Facit precis inlett sin framgångsrika tillverkning av räknemaskiner.Fotografiet är ett kontaktkopierat arbetsmaterial som inte gör flygfotobolagets färdiga vykort rättvisa.

Åtvidaberg från ovan. Bortom villabebyggelsen ses till vänster bruksom...

År 1997 förvärvade Sveriges länsmuseer gemensamt fotosamlingen efter flygfotobolaget AB Flygtrafik. Totalt omfattar samlingen omkring 84 000 fotografier varav Östergötlands museum förvärvat 3 419 st flygbilder ... More

Oplandske Auto, Hamar. Buss. Rutebil. Ford V8 1937.

Oplandske Auto, Hamar. Buss. Rutebil. Ford V8 1937.

Small photo series (NNO) from Photographer Norman's archive, period 1934-1938. (The photographic archive from 1906-1935 was lost in a fire in 1935.)

AMBULERENDE SAG, SAGBRUK, 4 MENN ARBEIDER, VINTER, BJØRKVOLLA SETER, LØTENLautin 1993. Saga gikk istykker like etter bildetble tatt.

AMBULERENDE SAG, SAGBRUK, 4 MENN ARBEIDER, VINTER, BJØRKVOLLA SETER, L...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Trim. Båtmotor. Båt på biltak. Direktör Stig Lindqvist Trimbolagen.1935.

Trim. Båtmotor. Båt på biltak. Direktör Stig Lindqvist Trimbolagen.193...

Trim. Båtmotor. Båt på biltak. Direktör Stig Lindqvist Trimbolagen.1935. Public domain photograph of a car, automobile, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Statens Järnvägar, SJ Ds 136 med tåg.

Statens Järnvägar, SJ Ds 136 med tåg.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... More

s/s "Malmö"S/S Malmö byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö mellan år 1899 - 1900.Fram till 1945 gick S/S Malmö i linjetrafik mellan  Malmö och frihamnen i Köpenhamn.

s/s "Malmö"S/S Malmö byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö me...

s/s "Malmö"S/S Malmö byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö mellan år 1899 - 1900.Fram till 1945 gick S/S Malmö i linjetrafik mellan Malmö och frihamnen i Köpenhamn.

Charges Hollywood rampant with Communism. Washington, D.C., Aug. 18. Hollywood, home of the movie industry, is a hotbed of communism Edward F. Sullivan, ace investigator of the Special House Committee investigating Un-American activities, charged today in his report to the committee. Sullivan told of a meeting in Los Angeles attended by movie actors at which a fund was raised to aid the loyalists in Spain, 8/18/38

Charges Hollywood rampant with Communism. Washington, D.C., Aug. 18. H...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dalkarlsbergs gruva.

Dalkarlsbergs gruva.

Dalkarlsbergs gruva.

17. mai. Elverum. 
 1954. Drosje, Ford. Torvet.

17. mai. Elverum. 1954. Drosje, Ford. Torvet.

The archive by photographer Erling Syringen (b. 26.01.1907 - d. 01. 11. 1983) includes glass plate negatives, film negatives and paper prints and came to the Glomdals Museum in the early 1980s. The photo archiv... More

War wagon trailer. This new war wagon trailer made almost entirely of  non-critical materials is being tried out in localities where war industry traffic is heavy. The trailer is towed by a converted sedan equipped with one-ton truck axle to take care feet wide and has a seating capacity of twenty-four, as contrasted to the average city bus that seats forty passengers and is approximately thirty-two feet long and eight feet wide of the extra load

War wagon trailer. This new war wagon trailer made almost entirely of ...

Picryl description: Public domain historical photo of Washington DC during the First World War, free to use, no copyright restrictions image.

National Container Corporation Mill: Jacksonville, Florida

National Container Corporation Mill: Jacksonville, Florida

Local call number: JJS0964..Title: National Container Corporation Mill: Jacksonville, Florida..Date: ca. 1945..Physical descrip: 1 transparency - col. - 4 x 5 in...Series Title: Joseph Janney Steinmetz Collecti... More

Brukskassör Wilhelm Gumaelius, Avesta Järnverk (Avesta Jernverk). Jarnets Metallurgi, Sverige

Brukskassör Wilhelm Gumaelius, Avesta Järnverk (Avesta Jernverk). Jarn...

Brukskassör Wilhelm Gumaelius, Avesta Järnverk (Avesta Jernverk). Public domain photograph - portrait, Sweden, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Vy över Nissaströms bruk i Johansfors.

Vy över Nissaströms bruk i Johansfors.

Vy över Nissaströms bruk i Johansfors.

[Cotton and the French Textile Industry]

[Cotton and the French Textile Industry]

[Cotton and the French Textile Industry] - [FRA-476 through FRA-501]

[Petroleum Industry in the Marseille District]

[Petroleum Industry in the Marseille District]

[Petroleum Industry in the Marseille District] - [FRA-2166 through FRA-2209]

Kirunavaara gruva, Kiruna., Svenska Järnvägarna

Kirunavaara gruva, Kiruna., Svenska Järnvägarna

Kirunavaara gruva, Kiruna. Public domain photograph of quarry, mining industry, miners, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Mimerverkstäderna huvudkontorExteriör Förbindande överbyggnad mellan två hus

Mimerverkstäderna huvudkontorExteriör Förbindande överbyggnad mellan t...

Mimerverkstäderna huvudkontorExteriör Förbindande överbyggnad mellan två hus Public domain photograph - 1950s, 1960s, Sweden, Scandinavian architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Utlastningsanordning i Blötberget.

Utlastningsanordning i Blötberget.

Utlastningsanordning i Blötberget.

Bil av märke Chevrolet Bel Air 1954.

Bil av märke Chevrolet Bel Air 1954.

Bil av märke Chevrolet Bel Air 1954. Public domain photograph of a car, history of automobile design, car model, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fackföreningsledare, bildsidan.
25 februari 1955

Fackföreningsledare, bildsidan. 25 februari 1955

Fackföreningsledare, bildsidan. 25 februari 1955 Public domain photograph of quarry, mining industry, miners, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Exteriörbild med arbetare vid Spännarhyttan i Norberg. Fotot taget i början av 1900-talet.

Exteriörbild med arbetare vid Spännarhyttan i Norberg. Fotot taget i b...

Exteriörbild med arbetare vid Spännarhyttan i Norberg. Fotot taget i början av 1900-talet.

The horse drawn railway at Dyffryn Nantlle before its closure in 1959

The horse drawn railway at Dyffryn Nantlle before its closure in 1959

Teitl Cymraeg/Welsh title: Rheilffordd ceffyl yn Nyffryn Nantlle cyn iddo gau yn 1959.Ffotograffydd/Photographer: Geoff Charles (1909-2002).Dyddiad/Date: June 1/6/1959.Cyfrwng/Medium: Negydd ffilm / Film negat... More

En av dykarna arbetar under vattnet med att täta alla de bulthål som fanns i Vasa vid bärgningen.

En av dykarna arbetar under vattnet med att täta alla de bulthål som f...

En av dykarna arbetar under vattnet med att täta alla de bulthål som fanns i Vasa vid bärgningen.

Jobbet och Vi Thulins 27 april 1965

Jobbet och Vi Thulins 27 april 1965

Jobbet och Vi Thulins 27 april 1965

Vi på jobbet (Avos) forts. 2 mars 1965.Arbetare på lunchrast i matsalen.

Vi på jobbet (Avos) forts. 2 mars 1965.Arbetare på lunchrast i matsale...

Vi på jobbet (Avos) forts. 2 mars 1965.Arbetare på lunchrast i matsalen.

Arboga Maskiner firar maskin nummer 150 000.Personalstyrkan står uppställd på verkstadsgolvet. Samtliga är män. Männen är klädda i overall, snickarbyxor, eller arbetsrock. Mannen, som sitter mitt i bild, är "Klutten" (lagledare för IFK Arboga).

Arboga Maskiner firar maskin nummer 150 000.Personalstyrkan står uppst...

Arboga Maskiner firar maskin nummer 150 000.Personalstyrkan står uppställd på verkstadsgolvet. Samtliga är män. Männen är klädda i overall, snickarbyxor, eller arbetsrock. Mannen, som sitter mitt i bild, är "Kl... More

Auktion 14 juni 1966Regionsjukhuset, gamla delen
Ford Transit

Auktion 14 juni 1966Regionsjukhuset, gamla delen Ford Transit

Auktion 14 juni 1966Regionsjukhuset, gamla delen Ford Transit Public domain photograph of a car, history of automobile design, car model, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

HIGH PRESSURE HEAT TRANSFER RIG

HIGH PRESSURE HEAT TRANSFER RIG

The original finding aid described this as: Capture Date: 1/7/1974 Photographer: MARTIN BROWN Keywords: Larsen Scan Photographs Relating to Agency Activities, Facilities and Personnel

High oblique aerial view, looking south of Hanscom Air Force Base, Massachusetts.  This joint use civil and military airfield is the US Air Force Electronic Systems Center under the Air Force Material Command.  The facility is responsible to provide research, development, training and evaluation (RDT&E) of command, control communication, computer intelligence (CCCCI) interface with industry

High oblique aerial view, looking south of Hanscom Air Force Base, Mas...

The original finding aid described this photograph as: Base: Hanscom Air Force Base State: Massachusetts (MA) Country: United States Of America (USA) Scene Camera Operator: PH2 Bruce Trombecky, USN Release... More

Kennecott Mill Town Hospital and Residential Area

Kennecott Mill Town Hospital and Residential Area

Kennecott Mill Town - Kennecott Mines National Historic Landmark, Wrangell-St. Elias National Park & Preserve. The hospital, residential area, and assay shed were all part of the mill town that was was develope... More

HAWTHORNE, Calif. -- NASA astronaut Rex Walheim checks out the Dragon spacecraft under development by Space Exploration Technologies SpaceX of Hawthorne, Calif., for the agency's Commercial Crew Program. In 2011, NASA selected SpaceX during Commercial Crew Development Round 2 CCDev2) activities to mature the design and development of a crew transportation system with the overall goal of accelerating a United States-led capability to the International Space Station. The goal of CCP is to drive down the cost of space travel as well as open up space to more people than ever before by balancing industry’s own innovative capabilities with NASA's 50 years of human spaceflight experience. Six other aerospace companies also are maturing launch vehicle and spacecraft designs under CCDev2, including Alliant Techsystems Inc. ATK, The Boeing Co., Excalibur Almaz Inc., Blue Origin, Sierra Nevada, and United Launch Alliance ULA. For more information, visit www.nasa.gov/commercialcrew. Image credit: Space Exploration Technologies KSC-2012-1826

HAWTHORNE, Calif. -- NASA astronaut Rex Walheim checks out the Dragon ...

HAWTHORNE, Calif. -- NASA astronaut Rex Walheim checks out the Dragon spacecraft under development by Space Exploration Technologies SpaceX of Hawthorne, Calif., for the agency's Commercial Crew Program. In 201... More

Shipping beef to the Chicago market, cattle industry, Montana, U.S.A.

Shipping beef to the Chicago market, cattle industry, Montana, U.S.A.

Chicago Illinois stereoscopic card. Robert Dennis's stereographs collection includes more than 72,000 stereoscopic views organized primarily by geography. The collection bears the name of the native New Yorker... More

Dominion Monarch. Tyne and Wear Archives and Museums

Dominion Monarch. Tyne and Wear Archives and Museums

The launch party on the platform,1938...Built at Swan Hunters & Wigham Richardson Ltd, Wallsend, Newcastle upon Tyne, The Dominion Monarch was a first class passenger-cargo liner and at the time was the largest... More

‘Thank you, Turners!’. Tyne and Wear Archives and Museums

‘Thank you, Turners!’. Tyne and Wear Archives and Museums

Ah, the joy of photography! (TWAM ref. DT.TUR/2/28465J)...You can read a blog relating to these images here www.twmuseums.org.uk/engage/blog/turners-saved-my-marriage/ ( http://www.twmuseums.org.uk/engage/blog... More

Looking up River to Pallion and beyond

Looking up River to Pallion and beyond

Aerial view looking up the River Wear, May 1959 (TWAM ref. DT.TUR/2/22167J). The picture shows the engine works of George Clark in the foreground and the shipyard and engine works of William Doxford & Sons in t... More

Shervick Tractors at the Elswick Works

Shervick Tractors at the Elswick Works

View of Shervick Tractors inside 136 Shop, Elswick Works, Newcastle upon Tyne, April 1948 (TWAM ref. 1027/269). These tractors were manufactured by Vickers after the Second World War, using Sherman tanks, which... More

Hudson Dock, Sunderland. Tyne and Wear Archives and Museums

Hudson Dock, Sunderland. Tyne and Wear Archives and Museums

View of Hudson Dock North, Sunderland, c1898 (TWAM ref. 238/36). This image is taken from an 'Illustrated Guide to Sunderland and Environs' issued in 1898 by Sunderland Corporation and the River Wear Commission... More

View of the Tyne Bridge from Gateshead

View of the Tyne Bridge from Gateshead

View of the Tyne Bridge from Gateshead, 2 February 1928, showing the two halves getting closer together (TWAM ref. 3730/15/6)...The Tyne Bridge is one of the North East’s most iconic landmarks. These photograph... More

New tractor at the Elswick Works

New tractor at the Elswick Works

New Tractor at the Elswick Works, 24 October 1949 (TWAM ref. DS.VA/9/PH/3/3). This appears to be a prototype of the Vickers VR180...‘Workshop of the World’ is a phrase often used to describe Britain’s manufactu... More

The Shell Department at the Elswick Works

The Shell Department at the Elswick Works

Gauging 4.2 inch trench mortar bombs in the Shell Department, Elswick Works, Newcastle upon Tyne, 2 December 1942 (TWAM ref. DX1529/1)...‘Workshop of the World’ is a phrase often used to describe Britain’s manu... More

Textile Industry in LaGrange, Georgia, La Grange, Troup County, GA

Textile Industry in LaGrange, Georgia, La Grange, Troup County, GA

Significance: The development of the cotton textile industry in LaGrange, Georgia (Troup County), exemplifies the development of the industry throughout the South, particularly the expansion of the southern tex... More

Morris Canal, Phillipsburg, Warren County, NJ

Morris Canal, Phillipsburg, Warren County, NJ

Significance: The Morris Canal is one of the few amphibious canals to operate in the United States. Stretching from Phillipsburg on the Delaware River to Jersey City on the Hudson River, the Morris Canal opene... More

Morris Canal, Phillipsburg, Warren County, NJ

Morris Canal, Phillipsburg, Warren County, NJ

Significance: The Morris Canal is one of the few amphibious canals to operate in the United States. Stretching from Phillipsburg on the Delaware River to Jersey City on the Hudson River, the Morris Canal opene... More

Eighteenth Street Bridge, Saint Louis, Independent City, MO

Eighteenth Street Bridge, Saint Louis, Independent City, MO

Significance: The Eighteenth Street Bridge is a 1,054-foot-long through-truss and through-plate girder structure with distinctive ornamentation over each truss portal in the form of finials and cresting, and pe... More

Slater Mill, Pawtucket, Providence County, RI

Slater Mill, Pawtucket, Providence County, RI

For additional documentation, see also Slater Mill (HABS RI-82). Significance: The Slater Mill was the first successful cotton factory, and the first water powered spinning mill using the Arkwright system of ca... More

Garrett Snuff Mill, Route 82, Yorklyn, New Castle County, DE

Garrett Snuff Mill, Route 82, Yorklyn, New Castle County, DE

Significance: The founding of the Garrett Snuff Mills represented the continuance of a 50-year tradition of Garrett enterprises on Red Clay Creek. Garrett's mills spanned the first two centuries of American in... More

Hudson Engineering Co, Carthage plant

Hudson Engineering Co, Carthage plant

Title: Hudson Engineering Co, Carthage plant ..Creator: Robert Yarnall Richie ..Date: October 1949..Place: Carthage, Texas ..Part Of: Robert Yarnall Richie Photograph Collection..Physical Description: 1 t... More

Texaco, Southern Methodist University collection

Texaco, Southern Methodist University collection

Title: Texaco ..Creator: Robert Yarnall Richie ..Date: ca. August 12, 1963 - November 25, 1963..Place: Fairbanks, Texas..Physical Description: 1 transparency: film, color; 10 x 13 cm. ..File: ag1982_0... More

Tändsticksettikett från Jönköpings tändsticksfabrik, "The Heart Safety Matches"

Tändsticksettikett från Jönköpings tändsticksfabrik, "The Heart Safety...

Jönköpings Tändsticksfabriks AB med säte i Jönköping grundades 1857 genom en sammanslagning av bröderna Lundströms tändsticksfabrik, grundad 1845, med fem andra ledande tändsticksfabriker. Företaget förvärvades... More

Ett bryggeri med servering av kaffe, öl och porter ligger i korsningen Smedjegatan 17 -Borgmästargränd i Jönköping. Blev så småningom Gule Knut.

Ett bryggeri med servering av kaffe, öl och porter ligger i korsningen...

Ett bryggeri med servering av kaffe, öl och porter ligger i korsningen Smedjegatan 17 -Borgmästargränd i Jönköping. Blev så småningom Gule Knut.

Arbuckle Bros. Coffee Co.

Arbuckle Bros. Coffee Co.

: digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,4238 ( http://digital.lib.muohio.edu/u?/tradecards,4238 ) .. Subject (TGM): Coffee industry; Maps; Industry; Cotton industry; Steel industry; Quarrying; Agriculture;... More

Skånska Cements fabrik i Limhamn.

Skånska Cements fabrik i Limhamn.

Skånska Cements fabrik i Limhamn. Public domain image of factory, 20th century Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Björknäs Sågverk, Ångermanland. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Björknäs Sågverk, Ångermanland. Bild från tidskriften Hemmets bildmate...

Björknäs Sågverk, Ångermanland. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial. Public domain photograph of 19th-century Sweden, landscape, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Olofströms monter vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897.

Olofströms monter vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stoc...

Olofströms monter vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Public domain image of the industrial revolution, 19th-century, historical photograph, Sweden, free to use, no copyright restri... More

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Tiger, orm, lama, alpaca (Snacke fight, La Llama, The Alpaca, The Llama).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Tiger, orm, lama, alpaca (Snacke fight, La Llama, The Alpaca, The Llama).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Blommor (The Swedish Flower, The Tobaco, Neck Rose, The Bouquet, Boewa Doeren, The Flower Basket).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Blommor (The Swedish Flower, The Tobaco, Neck Rose, The Bouquet, Boewa Doeren, The Flower Basket).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Hammock, Cupid).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Hammock, Cupid).

Plansch. Bilaga till tidningen Arbetarens vän, no 1 1898. Motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm 1897.

Plansch. Bilaga till tidningen Arbetarens vän, no 1 1898. Motiv från A...

Plansch. Bilaga till tidningen Arbetarens vän, no 1 1898. Motiv från Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm 1897.

Brusafors pappersbruk, Mariannelund.

Brusafors pappersbruk, Mariannelund.

Brusafors pappersbruk, Mariannelund.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Country Side, The Starlit Night, The Waterfall, The Mountain, The Rainbow).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Country Side, The Starlit Night, The Waterfall, The Mountain, The Rainbow).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Matador, Blue Bobby, Jack in the green, Little boy blue).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Matador, Blue Bobby, Jack in the green, Little boy blue).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Zebra, noshörning, orangutang (The zebra, The orangoutang, rinoceronte).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Zebra, noshörning, orangutang (The zebra, The orangoutang, rinoceronte).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(Jönköpings Nya Tändsticksfabrik).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(Jönköpings Nya Tändsticksfabrik).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Hästar och hundar.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Biologi. Hästar och hundar.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(Svenska Tändstickor, Bryant & May).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(Svenska Tändstickor, Bryant & May).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.Djurmotiv.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.Djurmotiv.

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Vulcan).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Vulcan).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Times).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.(The Times).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Punch's Dog Toby, John S. Elmore & Co).

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseu...

Etiketter för tändsticksaskar, från Svenskt Industri- och Handelsmuseum.Udevalla - Örebro.(Punch's Dog Toby, John S. Elmore & Co).

Industrilok och bangård, Stehag.

Industrilok och bangård, Stehag.

Industrilok och bangård, Stehag. Public domain image of steam locomotive, train, railways, railroad, Sweden, historical photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Previous

of 414

Next