The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

industrial worker

31 media by topicpage 1 of 1
Studioportrett av Johan Jebsen jr.

Studioportrett av Johan Jebsen jr.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Studioportrett av Johan Jebsen.

Studioportrett av Johan Jebsen.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Studioportrett av Caroline Jebsen, f. Hammer.

Studioportrett av Caroline Jebsen, f. Hammer.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Arbeidarar på lageret på Trengereid Fabrikker i Stenpakkhuset, tidleg i drifta.

Arbeidarar på lageret på Trengereid Fabrikker i Stenpakkhuset, tidleg ...

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Studioportrett av Karl Jebsen som konfirmant.

Studioportrett av Karl Jebsen som konfirmant.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Studioportrett av Dora Seim, truleg tatt mellom 1900 og 1920.

Studioportrett av Dora Seim, truleg tatt mellom 1900 og 1920.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Studioportrett av tre menn, vevmeister Richard Kremer i midten.

Studioportrett av tre menn, vevmeister Richard Kremer i midten.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Trengereid Fabrikker avd. Solheim, truleg mellom 1910 og 1920.

Trengereid Fabrikker avd. Solheim, truleg mellom 1910 og 1920.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Trengereid Fabrikker, sett frå sjøen i 1910.

Trengereid Fabrikker, sett frå sjøen i 1910.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Arbeidarar og funksjonærar ved Trengereid Fabrikker, avd. Solheim, januar 1916.

Arbeidarar og funksjonærar ved Trengereid Fabrikker, avd. Solheim, jan...

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Trengereid Fabrikker avd. Solheim, i 1918.

Trengereid Fabrikker avd. Solheim, i 1918.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Industrial Worker (Industrial Workers of the World) printed invoice to Sacco-Vanzetti Defense Committee, Seattle, Wash., September 1, 1927
M. T. Rice (Industrial Worker, Industrial Workers of the World) typed letter signed to Sacco-Vanzetti Defense Committee, Seattle, Wash., August 30, 1927
Arbeidere ved Skanckesmia og systua i Bekholdtgården, Røros 1933, Sør Trøndelag, Norge

Arbeidere ved Skanckesmia og systua i Bekholdtgården, Røros 1933, Sør ...

Arbeidere ved Skanckesmia og systua i Bekholdtgården, Røros 1933

Truleg stillbilete frå film 1934: arbeidarar på Trengereid Fabrikker.

Truleg stillbilete frå film 1934: arbeidarar på Trengereid Fabrikker.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Truleg stillbilete frå film 1934: fletteriet på Trengereid Fabrikker

Truleg stillbilete frå film 1934: fletteriet på Trengereid Fabrikker

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Truleg stillbilete frå film 1934: arbeidarar på Trengereid Fabrikker.

Truleg stillbilete frå film 1934: arbeidarar på Trengereid Fabrikker.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Truleg stillbilete frå film frå 1934: fletteriet på Trengereid Fabrikker.

Truleg stillbilete frå film frå 1934: fletteriet på Trengereid Fabrikk...

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Arbeidarar utanfor Trengereid Fabrikker avd. Solheim, 1934.

Arbeidarar utanfor Trengereid Fabrikker avd. Solheim, 1934.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Truleg stillbilete frå film 1934: veveriet på Trengereid Fabrikker.

Truleg stillbilete frå film 1934: veveriet på Trengereid Fabrikker.

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Childersburg, Alabama. Industrial worker attracted to this area by the defense boom

Childersburg, Alabama. Industrial worker attracted to this area by the...

Three contact prints and two negatives found in original negative jacket. Title and other information from caption card. Transfer; United States. Office of War Information. Overseas Picture Division. Washington... More

Childersburg, Alabama. Industrial worker attracted to this area by the defense boom
Childersburg, Alabama. Industrial worker attracted to this area by the defense boom
Childersburg, Alabama. Industrial worker attracted to this area by the defense boom
Fabrikkeigar Karl Jebsen og vevmeister Richard Kremer på kontoret på Trengereid Fabrikker.

Fabrikkeigar Karl Jebsen og vevmeister Richard Kremer på kontoret på T...

Motiv frå arkivet etter Trengereid Fabrikker (1895-1999), frå 1974 Cebelle-Trengereid grunna fusjon med Oslo Baand & Lidsefabrik. Trengereid Fabrikker produserte mange ulike typar mindre tekstilar, hovudsakleg ... More

Industrial worker

Industrial worker

Digital image produced by Carol M. Highsmith to represent her original film transparency; some details may differ between the film and the digital images. Title, date, and keywords provided by the photographer.... More

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior ...

Fra monteringslokalet ved Tandberg Radiofabrikk. Olaf T. Ranum junior jobbet ved fabrikken en periode.

Views of Westoe Colliery

Views of Westoe Colliery

Photographs taken of Westoe Colliery before closure 1993, by Les Golding...In March 1993, came the announcement that Westoe Colliery was to be closed and many of the working men there carried out their last shi... More