The World's Largest Public Domain Media Search Engine

indonesie

29,875 media by topicpage 1 of 299
Bezoek legercommandant S.H. Spoor langs Bali, Timor en Soerabaja

Bezoek legercommandant S.H. Spoor langs Bali, Timor en Soerabaja

Generaal S.H. Spoor verlaat een tent waarin een veldkeuken

Bezoek van prof. Carl Romme aan Semarang

Bezoek van prof. Carl Romme aan Semarang

Panoramafoto Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid.

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

De Prins Bernhardkapel speelt. Publiek langs de kant van de weg

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

De Prins Bernhardkapel paradeert door een hoofdstraat in Semarang

Padang, Sumatra Indonesia, Nederlands Indie

Padang, Sumatra Indonesia, Nederlands Indie

Halteplaats Sintoek aan een spoorlijn. De bulldozer passeert het spoor

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid.

Militair Hospitaal te Semarang

Militair Hospitaal te Semarang

Exterieur van het gebouw Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hulpverbandplaats, Nederlands Indie

Hulpverbandplaats, Nederlands Indie

[Mobiele veldkeuken] Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bedelaarskolonie, Nederlands Indie

Bedelaarskolonie, Nederlands Indie

Werken op een akker Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Politionele Actie. Mariniersbrigade.Tjepoe in brand

Politionele Actie. Mariniersbrigade.Tjepoe in brand

Politionele Actie. Mariniersbrigade.Tjepoe in brand [Olie-installaties] The post-war recovery of the Netherlands, 1948. The Netherlands experienced a period of economic depression and high unemployment in the ... More

Fotoalbum Deli Maatschappij: Atjeh, KNIL militaire posten en operaties

Fotoalbum Deli Maatschappij: Atjeh, KNIL militaire posten en operaties

[Eenheid KNIL Korps Marechausseposeert na inname van Kota Soekoen]

Tarakan (1945), Nederlands Indie

Tarakan (1945), Nederlands Indie

Geheel of gedeeltelijk verwoeste olievelden op Tarakan Public domain photograph - The liberation of the Netherlands in 1945 by Allied forces: Canadian, British, and Soviets. By April 1945, the Allies had pushe... More

Eenjarig bestaan van de pantsertroepen te Bandoeng

Eenjarig bestaan van de pantsertroepen te Bandoeng

Demonstraties Eskadron Vechtwagens KNIL. Tank ¨Ineke¨ legt een brug

Bezetting Tangerang, Nederlands Indie

Bezetting Tangerang, Nederlands Indie

[het eten wordt uitgedeeld vanaf een mobiele veldkeuken] Public domain photograph of a truck, military vehicle, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indonesië

Oorlogsvrijwilligers in Malakka en Indonesië

Medische operatie in Bandoeng Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Pasar Oesan, Nederlands Indie

Pasar Oesan, Nederlands Indie

Pasar Oesan: Bij de jongens in Indie heerst geen woningnood. Als er nieuwe verblijven moeten komen, is een seintje naar de Genie al voldoende. Hier bouwt de 3e Veldcie. Genie van de U-Brigade een paar nieuwe ba... More

Soldaten staan met messtins in de  hand in een rij

Soldaten staan met messtins in de hand in een rij

[Soldaten staan met messtins in de hand in een rij bij een veldkeuken in een gebouw]

Reportage Semarang en omgeving

Reportage Semarang en omgeving

Gemeentelijk Zwembad Semarang. Zwemwedstrijden Public domain photograph of water reservoir, lake, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid

Broodbakkerij te Salatiga, Nederlands Indie

Broodbakkerij te Salatiga, Nederlands Indie

Broden die uit de oven gekomen zijn

Bruggenbouw (Bailey) bij kampong Ladjan, Soemowono

Bruggenbouw (Bailey) bij kampong Ladjan, Soemowono

Ladjan Soemewono: de brug bij Ladjan werd door de TNI. opgeblazen. Door de genie uit Salatiga werd echter een nieuwe baileybrug gelegd. [mislukte opname]

Republiek: Sidamanik en Bah Bonton (theefabriek) ten oosten van Siantar

Republiek: Sidamanik en Bah Bonton (theefabriek) ten oosten van Sianta...

De totaal door brand vernielde theefabriek Bah Boeton (omgeving Sidamanik) het vandalenwerk van een geïnfiltreerde TNI-bende

Glodok, Nederlands Indie. Public domain, Post-war Japan.

Glodok, Nederlands Indie. Public domain, Post-war Japan.

Krijgsgevangenen in "Glodok". Een achttal Indische deserteurs en twee Japanners, die tijdens de acties op Java door de Nederlandse troepen gevangen genomen zijn, werd naar de gevangenis te Glodok overgebracht. ... More

Vliegbases, Nederlands Indie

Vliegbases, Nederlands Indie

negatief Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Feesten naar aanleiding van de geboorte van prinses Marijke

Feesten naar aanleiding van de geboorte van prinses Marijke

Saluutschoten door kanonnen artillerie Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Marawati bij Njalindoen Tjitjoeroeg; Evacuatie T.N.I. Marawati

Marawati bij Njalindoen Tjitjoeroeg; Evacuatie T.N.I. Marawati

[mislukte opname] Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Op de Aloon-Aloon te Semarang droeg gen.maj. J.K. Meyer het commando van de B-Divisie over aan de kol. F. Mollinger. Bij deze plechtigheid waren o.a. de legercommandant en de Recomba van Midden-Java aanwezig.

Indonesie, Djakarta, plantentuin

Indonesie, Djakarta, plantentuin

Indonesie, Djakarta, plantentuin Public domain photograph - 1971 by The Algemeen Nederlandsch Fotobureau (ANeFo), also known as the General Dutch Photo Bureau, a Dutch photography agency, Netherlands. - Picryl... More

Deli Maatschappij: Groepsportretten en portretten

Deli Maatschappij: Groepsportretten en portretten

Tandem. Januari 1910. Zittend Vlnr. W. van Oven, F. Wicherlink, mevr. v.d. Feltz, G. v.d. Feltz, J. van Gogh Staand vlnr.J. Schieke, W. Schas, B. Lesger

Geinterneerde kinderen douchen na de Japanse capitulatie

Geinterneerde kinderen douchen na de Japanse capitulatie

Geinterneerde kinderen douchen [na de Japanse capitulatie] in kampong Makassar in Batavia

Pasfoto’s VI, Nederlands Indie

Pasfoto’s VI, Nederlands Indie

[Jonge man in polo-shirt met opgerolde mouwen en armband? In zijn rechterhand een sigaret]

Krawang, Poerwakarta, Tjikampek, Java, Indonesia

Krawang, Poerwakarta, Tjikampek, Java, Indonesia

Verkeers- en spoorbrug over de Tjitaroem bij Tandjoengpoera onbeschadigd in handen van Nederlandse troepen gevallen

Militair Hospitaal te Semarang

Militair Hospitaal te Semarang

Kerkgebouw. R.K. Kathedraal te Randusari (Semarang)

Militair Hospitaal te Semarang

Militair Hospitaal te Semarang

Gebouw Tijgerclub te Semarang Public domain photograph of a house, residential property, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Prof. Romme bezoekt Soerabaja

Prof. Romme bezoekt Soerabaja

Bezoek aan het front. Romme in een veldkeuken bekijkt de proviand

Actie bij Semarang, Nederlands Indie

Actie bij Semarang, Nederlands Indie

[Twee Nederlandse militairen spreken met een inwoner van een kampong die in lotuszit op de grond zit]

Hulpverbandplaats, Nederlands Indie

Hulpverbandplaats, Nederlands Indie

[Mobiele veldkeuken] Public domain photograph of a train car, locomotive, engine, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Republikeinse autoriteiten, Nederlands Indie

Republikeinse autoriteiten, Nederlands Indie

Mohammed Hatta. Lid van het kabinet Sjahrir en vice-president van de Republiek Indonesia

Sportoefeningen Depot Speciale Troepen

Sportoefeningen Depot Speciale Troepen

[Instructeur in tweegevecht] Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. richting Semarang in afwachting demobilisatie. Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. rich...

Volkspelen t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto [traditionele dans met stokpaarden]

Rijstverdeling, Java, Indonesia, Nederlands Indie

Rijstverdeling, Java, Indonesia, Nederlands Indie

In de gevangenis te Magelang richtten de terugtrekkende republikeinen een bloedbad aan door zonder enige vorm van proces 31 personen te vermoorden. De meesten werden met karabijnschoten afgemaakt, terwijl sommi... More

Serie Borneo; behoort bij artikel van vaandrig Hartwigzen over de Dajaks voor Wereldnieuws

Serie Borneo; behoort bij artikel van vaandrig Hartwigzen over de Daja...

Grepen uit de verzameling Dajakse artikelen van Controleur Lindhout te Boelongan.

Uitreiking MWO's te Semarang - Public domain photogrpaph

Uitreiking MWO's te Semarang - Public domain photogrpaph

Generaal J.K. Meyer, onderscheiden met de Militaire Willemsorde, wordt gefeliciteerd door een burger

erepoorten te Malang t.g.v. regeringsjubileum van

erepoorten te Malang t.g.v. regeringsjubileum van

[erepoorten te Malang t.g.v. regeringsjubileum van koningin Wilhelmina]

Indonesie, Djakarta, residentie Buitenzorg

Indonesie, Djakarta, residentie Buitenzorg

Indonesie, Djakarta, residentie Buitenzorg Public domain photograph - 1971 by The Algemeen Nederlandsch Fotobureau (ANeFo), also known as the General Dutch Photo Bureau, a Dutch photography agency, Netherlands... More

Indonesie, Djakarta,

Indonesie, Djakarta,

Indonesie, Djakarta, Public domain photograph - 1971 by The Algemeen Nederlandsch Fotobureau (ANeFo), also known as the General Dutch Photo Bureau, a Dutch photography agency, Netherlands. - Picryl description

Fotoreportage op het eiland Bangka en de plaats Pangkal Pinang

Fotoreportage op het eiland Bangka en de plaats Pangkal Pinang

Familietafereeltje in de tangsi. Vader, moeder en de kleine in de ajoenan

Buitenzorg. 's-Lands Plantentuin?

Buitenzorg. 's-Lands Plantentuin?

Buitenzorg. 's-Lands Plantentuin? Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Uitreiking hoge onderscheiding door generaal Spoor op het Burg. Bisschopplein te Batavia

Uitreiking hoge onderscheiding door generaal Spoor op het Burg. Bissch...

Defilé Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Fotoreportage op het eiland Bangka en de plaats Pangkal Pinang

Fotoreportage op het eiland Bangka en de plaats Pangkal Pinang

Portret van twee jongens Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Pantsers en Artillerie:  Ambarawa, Bringin, Salatiga

Pantsers en Artillerie: Ambarawa, Bringin, Salatiga

Veldkeuken Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Inundatie van Soerabaja, Nederlands Indie

Inundatie van Soerabaja, Nederlands Indie

De inundaties bij Soerabaja. [Straatbeeld] Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bantam, Java, Indonesia, Nederlands Indie

Bantam, Java, Indonesia, Nederlands Indie

Tijdens de opmars in Bantam: het gebouw, waarin de commandostaf van de Republikeinse troepen was gevestigd. Men lette op de afbeelding van een gebalde vuist, boven het bord

Opnamen Indisch leven, Nederlands Indie

Opnamen Indisch leven, Nederlands Indie

Straatbeelden. Klein (gehandicapt?) jongetje als straatmuzikant speelt op een angklung op. Voor hem een hoed voor kleingeld

Uitreiking MWO's te Semarang

Uitreiking MWO's te Semarang

Uitreiking Militare Willemsode aan generaal-majoor J.K. Meyer, kapitein A. Zijlmans en 1e luitenant K. Bavinck op zaterdag 21 augustus j.l. op de Aloon-Aloon te Semarang door de legercommandant luit.gen. S.M. S... More

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Op de Aloon-Aloon te Semarang droeg gen.maj. J.K. Meyer het commando van de B-Divisie over aan de kol. F. Mollinger. Bij deze plechtigheid waren o.a. de legercommandant en de Recomba van Midden-Java aanwezig.

Leden van het Indonesisch Presidentieel Kabinet (?);

Leden van het Indonesisch Presidentieel Kabinet (?);

Leden van het Indonesisch Presidentieel Kabinet (?); Vlnr. Mohammed Hatta, Soekarno, Abdul Gaffar Pringgodigdo, Achmad Soebardjo en Abikusno Cokrosuyono

Verscheping van de U-Brigade van Batavia naar Padang (3e serie)

Verscheping van de U-Brigade van Batavia naar Padang (3e serie)

Een Britse officier (brigade-generaal Thompson?) inspecteert een Gurkha eenheid

Militair Hospitaal te Semarang

Militair Hospitaal te Semarang

Kerkgebouw. R.K. Kathedraal te Randusari (Semarang)

Reproductie van een foto van een bevrijde gevangene

Reproductie van een foto van een bevrijde gevangene

Reproductie van een foto van een bevrijde gevangene van de TRI

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. richting Semarang in afwachting demobilisatie. Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. rich...

Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto [ook vliegtuigen nemen deel aan de parade]

Vertrek Schout-bij-nacht Salm en kapitein ter zee Huijer

Vertrek Schout-bij-nacht Salm en kapitein ter zee Huijer

Priok. Op 26 juli vertrok uit Tandjong Priok het m.s. "oranje" naar Nederland, met aan boord o.a. Kolonel Drost van het Basiscommando , Kolonel Coppens Sous-Chef staf, Schout-bij-Nacht Salm en Kapitein ter Zee ... More

Sporttoernooi te Semarang ter gelegenheid van het afscheid van generaal De Waal door de  T-, V-, en W-Brigades en B.C. Perkalongan

Sporttoernooi te Semarang ter gelegenheid van het afscheid van generaa...

[Manschappenverblijf kazeren Djatingaleh. De mannen zitten op britsen, boven hen hangmatten. Een tweetal speelt schaak]

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. richting Semarang in afwachting demobilisatie. Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. rich...

Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto [ook vliegtuigen nemen deel aan de parade]

Sporttoernooi te Semarang ter gelegenheid van het afscheid van generaal De Waal door de  T-, V-, en W-Brigades en B.C. Perkalongan

Sporttoernooi te Semarang ter gelegenheid van het afscheid van generaa...

[Militaren aan de maaltijd in een kantine of onderofficiersmess van de kazerne Djatingaleh]

Opmars naar en bevrijding van Kediri

Opmars naar en bevrijding van Kediri

Soldaten vullen hun veldflessen met water uit een waterput

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Op de Aloon-Aloon te Semarang droeg gen.maj. J.K. Meyer het commando van de B-Divisie over aan de kol. F. Mollinger. Bij deze plechtigheid waren o.a. de legercommandant en de Recomba van Midden-Java aanwezig.

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Op de Aloon-Aloon te Semarang droeg gen.maj. J.K. Meyer het commando van de B-Divisie over aan de kol. F. Mollinger. Bij deze plechtigheid waren o.a. de legercommandant en de Recomba van Midden-Java aanwezig.

Fotoalbum Deli Maatschappij: "Deli Langkat & Serdang. Sumatra door G.R. Lambert"

Fotoalbum Deli Maatschappij: "Deli Langkat & Serdang. Sumatra door G.R...

[Rivier met huis] Public domain photograph of a canal, water landscape, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

De Prins Bernhardkapel paradeert door Semarang. Publiek langs de weg

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid. Blikken worden geopend

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid. Public domain photograph of food cooking, steamboat, hotpot, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

De Prins Bernhardkapel paradeert door een hoofdstraat in Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Publiek luistert naar de kapel Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Hulpverbandplaats, Nederlands Indie

Hulpverbandplaats, Nederlands Indie

[Mobiele veldkeuken] Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Oefening amfibische landingsoperaties Springlading

Oefening amfibische landingsoperaties Springlading

[Oefening amfibische landingsoperaties] [Springlading ontploft] Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Gevangenneming ir. Soekarno, Nederlands Indie

Gevangenneming ir. Soekarno, Nederlands Indie

Luitenant Vosveld meldt zich bij President Soekarno, om deze mededeling te doen van het feit, dat hij zich voorlopig als geinterneerd in zijn paleis moet beschouwen.

Convooi Djokja – Semarang 2e Genie Park

Convooi Djokja – Semarang 2e Genie Park

[Een jeep staat stil bij een spoorwegovergang of station. Rechts een stoomlocomotief]

Indonesie, Djakarta, straatventers

Indonesie, Djakarta, straatventers

Indonesie, Djakarta, straatventers Public domain photograph - 1971 by The Algemeen Nederlandsch Fotobureau (ANeFo), also known as the General Dutch Photo Bureau, a Dutch photography agency, Netherlands. - Picr... More

Vice-admiraal H. Ferwerda ( (1885-1942). Commandant

Vice-admiraal H. Ferwerda ( (1885-1942). Commandant

Vice-admiraal H. Ferwerda ( (1885-1942). Commandant Zeemacht Nederlandsch Indië 1936-1939

Inspectiereis generaal P.L.G. Doorman (september-oktober 1946)

Inspectiereis generaal P.L.G. Doorman (september-oktober 1946)

Generaal Doorman in gesprek met enkeel manschappen voor een veldkeuken

Bezoek van prof. Carl Romme aan Semarang

Bezoek van prof. Carl Romme aan Semarang

Luchtfoto lBatavia, in het midden de O.L.V. Kathedraal aan het Waterlooplein )

Inspectiereis generaal P.L.G. Doorman (september-oktober 1946)

Inspectiereis generaal P.L.G. Doorman (september-oktober 1946)

Pantserwagen KNIL [Marmon Herington Armoured Car] Public domain photograph of a tank, military vehicle, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

Frontkeuken en kantinewagen (art. W.B.)

In een provisorische buitenkeuken of veldkeuken wordt een maaltijd bereid

Dubbele opname. Mannen aan boord van een schip of

Dubbele opname. Mannen aan boord van een schip of

[Dubbele opname. Mannen aan boord van een schip of boot en een veldkeuken?]

Reportage Semarang en omgeving

Reportage Semarang en omgeving

Militairen van de T-Brigade Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Militair Hospitaal te Semarang

Militair Hospitaal te Semarang

Gebouw Tijgerclub te Semarang Public domain photograph related to Dutch photo, Netherlands history, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

De Prins Bernhardkapel concerteert in een tuin. Lokaal publiek luistert op afstand

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

Bezoek Prins Bernhardkapel aan Semarang

De Prins Bernhardkapel paradeert in Semarang Public domain photograph of military parade, army ceremony, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Uitreiking MWO's te Semarang

Uitreiking MWO's te Semarang

De drie met de Militaire Willemsorde gedecoreerden naast elkaar, vlnr. generaal-majoor J.K. Meyer, kapitein A. Zijlmans, luitenant K. Bavinck

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. richting Semarang in afwachting demobilisatie. Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto

Perron te Poerwokerto; voorbijkomst van een trein waarin 1-3 R.I. rich...

Parade t.g.v. verjaardag H.K.H. prinses Juliana op het Aloon te Poerwokerto De V-Brigade paradeerde voor haar Cdt. Kol. Huiting

Pankelan bij Krawang. Reportage naar Pankelan. Geïsoleerde Buitenpost van 1-4-8- Regiment Infanterie

Pankelan bij Krawang. Reportage naar Pankelan. Geïsoleerde Buitenpost ...

Patrouille bij Pankalan in het Krawangse. Er worden paarden gebruikt]

Parade verjaardag prins Bernhard; B-divisie Semarang

Parade verjaardag prins Bernhard; B-divisie Semarang

[Defilé van troepen] Public domain photograph of military parade, army ceremony, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Commando overdracht van gen.maj. Meyer aan kol. Mollinger

Op de Aloon-Aloon te Semarang droeg gen.maj. J.K. Meyer het commando van de B-Divisie over aan de kol. F. Mollinger. Bij deze plechtigheid waren o.a. de legercommandant en de Recomba van Midden-Java aanwezig.

Fotoalbum Deli Maatschappij:  "Deli Maatschappij. Oost Kust van Sumatra" (C.J. Kleingrothe, Medan)

Fotoalbum Deli Maatschappij: "Deli Maatschappij. Oost Kust van Sumatr...

Huis van de Hoofdadministreur Medan Public domain photograph of a house, residential property, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Sultan Maulana Mohamad Kasim Aldin, zelfbestuurder, Kalimantan, Indoinesia

Sultan Maulana Mohamad Kasim Aldin, zelfbestuurder, Kalimantan, Indoin...

Sultan Maulana Mohamad Kasim Aldin, zelfbestuurder van Boeloengan, Borneo in ca. 1910.

Veldbakkerij, Nederlands Indie

Veldbakkerij, Nederlands Indie

Veldkeuken, een inheemse man roert in een grote wadjan

Previous

of 299

Next