The World's Largest Public Domain Media Search Engine

iiunia

public
45 media by topicpage 1 of 1
Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. Orenb. Kaz. V. kaz. Il'inykh

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. Bezsr. Okonev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Syr-dar'inskaia oblast'. Miesto byvshikh breshei cherez kotorye samarkandtsy vovremia shturma vryvalis' v tsitadel' 2/8 Iiunia 1868 goda

Syr-dar'inskaia oblast'. Miesto byvshikh breshei cherez kotorye samark...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 35.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Praporshch. V. F. Aleksandrov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 32.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Ural. Kaz. V. uriadn. Bukin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl . 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda so [sic] 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 1-go Turk. Ar. Br. fel'df. Donov, Turk. Sap. rot. unt.-of. Timashev, bezsrochn. Fedorov, Makarov, Nikitin, Shishkin. 4-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Baranov, Berezin, Shkunov. Turk. Sap. rot. riad. Pavlov, unt.-of. Aleksieev i Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 71.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. Bezsr. Popov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain image of a military uniform, officer portrait, armed forces, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Tash. Gosp. Kom. unt-of Gladyshev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Mukhin, Koshkin, Bagriakov i Nalimov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. Chinaz. miestn. kom. unt.-of. Lomakov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 12 Iiunia 1864 g. Bezsrochn. Tatarinov. Prokof'ev. Kashin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie Ak-Mecheti (forta perovskii) 22 Iiunia 1853 g. Orenb. Kaz. V. ur. Sharapov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. Praporshch. A. F. Stokalenko

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Public domain portrait photograph, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 8-go Turk. Lin. Batal. riad. Sviriepov, unt.-of. Nikiforov, Gubin, riad. Guliaev, unt.-of. Novikov, riad. Vykov, Sokolov, unt.-of. Minin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Podpor. A. A. Kolchinskii

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Lagunov i riad. Batalov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Kulikelanskikh vysotakh 25-go Iiunia 1870 goda. 3-go Turk. Lin. Batal. riad. Petrov, Klesnikov, unt.-of. Denisov, Volkov i Fedorov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Praporshch. A. P. Ivanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 g. 69-go Gub. Batal. riad. Trafimov, bezsrochn. Kotliarov, Kozakov, 69-go Gub. Batal. riad. Dolgikh, otst. Shestakov, 69-go Gub. Batal. riad. Aksamentov, 1-go Turk. Strielk. Batal. unt.-of. Orlov, riad. Velikhanov, Zhuravlev, unt.-of. Kharin, riad. Babkin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 53.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 73.

Syr-dar'inskaia oblast'. Miesto byvshikh breshei cherez kotorye samarkandtsy vovremia shturma vryvalis' v tsitadel' 2/8 Iiunia 1868 goda

Syr-dar'inskaia oblast'. Miesto byvshikh breshei cherez kotorye samark...

Picryl description: Public domain photograph of the Russian Empire, mid-19th century albumen print, no copyright restrictions.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Bezsr. Ardashev, Vasil'ev, Krasil'nikov, Shevtsov, Antonov, Grigor'ev, 4-go Turk. Lin. Batal. riad. Ponomarev, Usol'tsev, Vygozov, bez. Ropoport

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. Ural'sk. Kaz. V. ur. kaz. Durmanov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za zashchitu Samarkanda s 2-go po 8-e Iiunia 1868 g. 9-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Lapin, Pichin, Mokhin, Sienokosov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. Bezsr. Naedov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain vintage artistic photograph, free to use, no copyright restrictions image.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 goda. 9-go Turk. Lin. Batal. riad. Aleksieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 57.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Kulikelanskikh vysotakh 25-go Iiunia 1870 goda. 3-i roty Chinaz. kriep. art. felfev. [sic] Antoniuk

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Dielo pod Suidunom. 19-go Iiunia 1871-go goda / Chertil Topograph unt.-of. Azeev

Dielo pod Suidunom. 19-go Iiunia 1871-go goda / Chertil Topograph unt....

Topographical map shows battle plans of the Russian assault on the citadel at Suidun, Turkistan. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 78.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie g: Tashkenda. 18-go Iiunia, 1865 g. Podp. Artillery. N. A. Ivanov

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za vziatie g: ...

Photograph is misidentified. Due to the medals and uniform, the man depicted is probably an officer. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 23.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Shinaz. miest. kom. riad. Mozgatov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zirabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 1-go Turk. Art. Br. feierv. Ivanov, riad. Zubakin, bezsr. Morgoskin, Bushuev, Kotel'nikov, Mikushin, 1-go Turk. Str. Batal. feierv. Kornichuk, riad. Radionov, unt.-of. Urvantsev, Pavlov, riad. Dunin, unt.-of. Vocharov, Oren. Kaz. V. Kaz. Raztorguev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Picryl description: Public domain image of war, military conflict, infantry, 19th-20th century, free to use, no copyright restrictions.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Kulikelanskikh vysotakh 25-go Iiunia 1870 goda. 1-i Turk. Art. Br. iunk. Iurkevich i Bychkov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 72.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Praporshch. V. N. Mashirskii

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie g. Turkestana 11-go Iiunia 1864 goda. Poruch. P. E. Sadyrev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 24.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo pod Ak-bulakom 7-go Iiunia 1867 g. Kap. Artil. K. K. Abramov

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo pod A...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 66.

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo na zyrabulakskikh vysot. 2-go Iiunia 1868 g. Pol. Gener. Sht. V. I. Dmitrovskii

Georgievskie kavalery i nagrazhdennye zolotym oruzhiem. Za dielo na zy...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 66.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Chin-cha-godzi [sic] 18-go Iiunia 1871 g. Turk. Sap. Roty riad. Fedorov unt.-of. Sergieev

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. Ural'sk. Kaz. V. ur. Vogolazov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. Ural'sk. Kaz. V. kaz. Mikhailov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Photograph shows Paymaster Mikhailov, half-length portrait, in uniform. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Blokada i shturm ukrieplennago goroda Tashkenta s 9-go Maia po 15-e Iiunia 1865 g. / Chertil Poriuchunii Iunker Kokhanv.

Blokada i shturm ukrieplennago goroda Tashkenta s 9-go Maia po 15-e Ii...

Topographic map shows battle plan used by the Russians at Tashkent. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 27.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za dielo na Zyrabulakskikh vysotakh 2-go Iiunia 1868 g. 5-go Turk. Lin. Batal. unt.-of. Parshin, Bukanov, Kopnin

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 68.

Dielo pod Chin-Cha-Go-Zi [sic] i shturm etogo goroda. 18-go Iiunia 1871 goda / Chertil Topograph unt.-of. Azeev.

Dielo pod Chin-Cha-Go-Zi [sic] i shturm etogo goroda. 18-go Iiunia 187...

Topographical map shows battle plans of the Russian assault on Chin-cha-go-zi. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 77.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie ukr. Iany-Kurgan 5-go Iiunia 1867 goda. Ural'sk. Kaz. V. ur. Vogolazov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 52.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie Ak-Mecheti (forta perovskii) 22 Iiunia 1853 g. Kirgiz Safarov

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Photograph shows a Kirgiz man, half-length portrait, wearing the Cross of St. George and another Russian military medal. Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 25.

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za vziatie gor. Tashkenda 18-go Iiunia 1865 g. Bezsr. Smoliak

Georgievskie kavalery imieiushchie znaki otlichiia voennago ordena. Za...

Illus. in: Turkestanskīi al'bom, chast' istoricheskaia, 1871-1872, part 4, pl. 33.