The World's Largest Public Domain Media Search Engine

history paintings in the amsterdam museum

public
260 media by topicpage 1 of 3
Barend Wijnveld - Anno 1645. De inneming van Hulst - SA 5024 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1645. De inneming van Hulst - SA 5024 - Amsterd...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 4940-Anno 1795. De komst der Fransen

SA 4940-Anno 1795. De komst der Fransen

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain image of 17th-18th-century architecture, palace, castle, historical city building, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Barend Wijnveld - Anno 1472. Reinoud van Brederode verdedigt zijn recht als ridder van het Gulden Vlies - SA 5010 - Amsterdam Museum
Jacobus van Dijck - Anno 754. De martelaarsdood van Bonifacius te Dokkum - SA 5116 - Amsterdam Museum

Jacobus van Dijck - Anno 754. De martelaarsdood van Bonifacius te Dokk...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1388. Hertog Willem van Gelre wordt door zijn vader tot vrede overgehaald - SA 4890 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1572. De eerste onafhankelijke vergadering der Staten van Holland - SA 4905 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1572. De eerste onafhankelijke v...

Public domain photograph of military personnel, army, militia, infantry, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Anno 1219. Graaf Willem i van Holland verovert Damiate, objectnr SA 5046

Anno 1219. Graaf Willem i van Holland verovert Damiate, objectnr SA 50...

Nederlands: Anno 1219. Graaf Willem i van Holland verovert DamiateIdentificatieTitel: Anno 1219. Graaf Willem i van Holland verovert Damiate Objectnummer: SA 5046Objecttype: schilderij Huidige locatie: in de... More

SA 4912-Anno 1606. De heldendood van Reinier Claeszen

SA 4912-Anno 1606. De heldendood van Reinier Claeszen

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

Augustin Taurel - Anno 1567. Alva toont zijn instructies aan Margaretha - SA 4987 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1434. De verzoening van Filips de Goede en Jacoba van Beieren - SA 4897 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1618. De afdanking der waardgelders door Maurits - SA 4914 - Amsterdam Museum
Karel Frederik Bombled - Anno 1590. De mislukte aan slag op Lochem - SA 4865 - Amsterdam Museum
SA 1870-De bouw van de Oosterdokssluis, gezien uit het noorden

SA 1870-De bouw van de Oosterdokssluis, gezien uit het noorden

schilderij; stadsgezicht; stadsgezicht Amsterdam; Oosterdoksluizen; Oosterdok; Lands Zeemagazijn Public domain photograph of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 35807-De onverschrokkenheid van Fabricius in het legerkamp van Pyrrhus

SA 35807-De onverschrokkenheid van Fabricius in het legerkamp van Pyrr...

schilderij; krijgsbedrijf; geschiedenis (iconografie); Luscinus, Gaius Fabritius Public domain photograph of 17th-century painting, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Charles Rochussen - Anno 1636. De Duinkerker admiraal Jacques Collaert wordt gevangen - SA 4969 - Amsterdam Museum

Charles Rochussen - Anno 1636. De Duinkerker admiraal Jacques Collaert...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

SA 5000-Anno 70. Claudius Civilis spoort de Batavieren tot opstand aan

SA 5000-Anno 70. Claudius Civilis spoort de Batavieren tot opstand aan

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

Barend Wijnveld - Anno 1793. Prins Frederik wordt in de slag bij Wervik gewond - SA 5035 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1793. Prins Frederik wordt in de slag bij Wervi...

Public domain image of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Hendrik Albert van Trigt - Anno 1815. De slag bij Waterloo - SA 4996 - Amsterdam Museum
SA 4973-Anno 1689. De kroning van Willem III en Maria Stuart

SA 4973-Anno 1689. De kroning van Willem III en Maria Stuart

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

Barend Wijnveld - Anno 1417. Willem van Arkel sneuvelt - SA 5006 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1417. Willem van Arkel sneuvelt - SA 5006 - Ams...

Picryl description: Public domain image of armed forces, cavalry, infantry, 18th-19th century war, military conflict, free to use, no copyright restrictions.

Barend Wijnveld - Anno 1813. Terugkeer van de prins van Oranje te Scheveningen - SA 5120 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1813. Terugkeer van de prins van Oranje te Sche...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1390. De moord op Aleid van Poelgeest - SA 4891 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1390. De moord op Aleid van Poel...

Picryl description: Public domain image of famine, hunger, powerty, refugees, people suffering, free to use, no copyright restrictions.

Karel Frederik Bombled - Anno 1566. Inlevering van het verzoekschrift der edelen - SA 4860 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1566. Inlevering van het verzoekschrift ...

Public domain image of painting, 17th-18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 4959-Anno 1811. Napoleon in Amsterdam

SA 4959-Anno 1811. Napoleon in Amsterdam

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie); nocturne; Napoleon Bonaparte

SA 5026-Anno 1648. De vrede van Munster

SA 5026-Anno 1648. De vrede van Munster

schilderij; Vrede van Münster; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie); Vrede van Münster

Barend Wijnveld - Anno 1573. De slag op de Zuiderzee - SA 2165 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1573. De slag op de Zuiderzee - SA 2165 - Amste...

Picryl description: Public domain image of a siege, war, military conflict, free to use, no copyright restrictions.

Barend Wijnveld - Anno 1574. Oranje ziet hoe de vloot van d'Avila het tij laat verlopen - SA 5017 - Amsterdam Museum
Barend Wijnveld - Anno 1748. Plundering van de huizen der belastingpachters - SA 1644 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1748. Plundering van de huizen der belastingpac...

Public domain photograph of music festival, band, orchestra, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1639. De With spreekt Tromp na de strijd tegen d'Oquendo toe - SA 4995 - Amsterdam Museum
Karel Frederik Bombled - Anno 1566. Een prediking in 't open veld - SA 4861 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1566. Een prediking in 't open veld - SA...

Picryl description: Public domain image of painting, 19th century, free to use, no copyright restrictions

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1782. Het eerbetoon aan de helden van de Doggersbank - SA 4937 - Amsterdam Museum
Karel Frederik Bombled - Anno 1608. De ontmoeting van Maurits en Spinola - SA 4943 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1608. De ontmoeting van Maurits en Spino...

Picryl description: Public domain image of armed forces, cavalry, infantry, 18th-19th century war, military conflict, free to use, no copyright restrictions.

Maurits Leon - Anno 1672. Willem III verklaart tegenover de Engelse gezanten dat hij zich tot aan de dood toe zal verdedigen - SA 4955 - Amsterdam Museum

Maurits Leon - Anno 1672. Willem III verklaart tegenover de Engelse ge...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Antonie F. Zürcher - Anno 1304. Jan van Renesse verdrinkt in de Lek - SA 5048 - Amsterdam Museum
Antonie F. Zürcher - Anno 1644. Frederik Hendrik spreekt zijn door het water getroffen manschappen bij Sas van Gent moed in - SA 5055 - Amsterdam Museum

Antonie F. Zürcher - Anno 1644. Frederik Hendrik spreekt zijn door het...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Frederik Hendrik Kaemmerer - Fluitspeler met schapen - SA 231
SA 4916-Anno 1619. De synode van Dordrecht

SA 4916-Anno 1619. De synode van Dordrecht

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of a tavern interior, restaurant table, food, feast, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Antonie F. Zürcher - Anno 1643. Het eerste wapenfeit van de jonge prins Willem II - SA 5053 - Amsterdam Museum

Antonie F. Zürcher - Anno 1643. Het eerste wapenfeit van de jonge prin...

Picryl description: Public domain image of a weapon, cavalry, horse, free to use, no copyright restrictions.

Barend Wijnveld - Anno 1630. Frederik Hendrik bezoekt graaf Jan van Nassau in diens gevangenis te Wezel - SA 5124 - Amsterdam Museum
Charles Rochussen - Anno 1528. Maarten van Rossum plundert Den Haag - SA 777 - Amsterdam Museum

Charles Rochussen - Anno 1528. Maarten van Rossum plundert Den Haag - ...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Charles Rochussen - Anno 1690. Schout-bij-nacht Schey verwijt lord Torrington voor de krijgsraad het verlies van de slag bij Kaap Bevesier - SA 4966 - Amsterdam Museum
Jacobus van Koningsveld - Anno 1588. Het dappere optreden van Marcelis Bax bij Bergen op Zoom - SA 4950 - Amsterdam Museum

Jacobus van Koningsveld - Anno 1588. Het dappere optreden van Marcelis...

Public domain image of military forces, cavalry, horses, horseriding, 18th-19th century war, free to use, no copyright restrictions - Picryl description.

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1567. De gevangenneming van Egmond - SA 5117 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1567. De gevangenneming van Egmo...

Public domain image of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Karel Frederik Bombled - Anno 1534. Jan van Leiden in Munster - SA 4898 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1534. Jan van Leiden in Munster - SA 489...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Charles Rochussen - Death of General Aylva - SA 4977

Charles Rochussen - Death of General Aylva - SA 4977

Picryl description: Public domain image of a rural landscape, horses, horse riding, farm animals, farmers, livestock, free to use, no copyright restrictions image.

Charles Rochussen - Anno 1813. De wakkerheid van Roelof Schenkel - SA 4970 - Amsterdam Museum
Paul Tetar van Elven - Anno 1639. De krijgsraad besluit op voorstel van Tromp de vijand voor Duins van buskruit te voorzien - SA 4923 - Amsterdam Museum
SA 4876-Anno 719. Koning Radbout weigert de doop

SA 4876-Anno 719. Koning Radbout weigert de doop

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

Jan Beerstraten The Old Town Hall of Amsterdam in Fire 1652

Jan Beerstraten The Old Town Hall of Amsterdam in Fire 1652

Public domain image of a harbor, sailing ship, boat, city building, 19th-century architecture, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

SA 4920-Anno 1637. De tulpenwindhandel

SA 4920-Anno 1637. De tulpenwindhandel

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

SA 4999-Anno 70. Brinio als leider der Kaninefaten op het schild geheven

SA 4999-Anno 70. Brinio als leider der Kaninefaten op het schild gehev...

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of 19th-century male portrait painting, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Barend Wijnveld - Anno 1568. De slag bij Heiligerlee - SA 5014 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1568. De slag bij Heiligerlee - SA 5014 - Amste...

Picryl description: Public domain image of infantry armed forces, war, 18th-19th century military conflict, free to use, no copyright restrictions.

Barend Wijnveld - Anno 1571. Viglius weerstaat Alva's dwingelandij - SA 5016 - Amsterdam Museum
Charles Rochussen - Anno 1597. Prins Maurits geeft het lijk van Varax na de slag bij Turnhout vrij - SA 4964 - Amsterdam Museum

Charles Rochussen - Anno 1597. Prins Maurits geeft het lijk van Varax ...

Public domain photograph of military personnel, army, militia, infantry, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jacobus van Dijck - Anno 1345. Vierhonderd burgers van Utrecht smeken graaf Willem IV van Holland om vrede - SA 4883 - Amsterdam Museum
Jacobus van Koningsveld - Anno 1256. Willem II van Holland komt om in het ijs bij Hoogwoud - SA 2168 - Amsterdam Museum

Jacobus van Koningsveld - Anno 1256. Willem II van Holland komt om in ...

Public domain photograph related to the history of England, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1666. De terechtstelling van Buat - SA 4927 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1666. De terechtstelling van Bua...

Public domain image of painting, 17th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1802. De vrede van Amiens - SA 5054 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1802. De vrede van Amiens - SA 5...

Public domain photograph of male portrait print, engraving, 18th-19th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Karel Frederik Bombled - Anno 1629. De verrassing van Wezel - SA 5132 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1629. De verrassing van Wezel - SA 5132 ...

Picryl description: Public domain image of armed forces, cavalry, infantry, 18th-19th century war, military conflict, free to use, no copyright restrictions.

SA 3002-De brand van het oude stadhuis op de Dam (7 juli 1652)

SA 3002-De brand van het oude stadhuis op de Dam (7 juli 1652)

schilderij; geschiedenis Amsterdam; brand van het oude stadhuis op de Dam; Stadhuis; Dam; brand

SA 22660-Het verbranden van de Engelse vloot op de Medway (juni 1667)

SA 22660-Het verbranden van de Engelse vloot op de Medway (juni 1667)

schilderij; geschiedenis (iconografie); Medway Public domain photograph of 17th-century painting, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 4917-Anno 1621. Hugo de Groot ontsnapt in een boekenkist uit slot Loevestein

SA 4917-Anno 1621. Hugo de Groot ontsnapt in een boekenkist uit slot L...

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Antonie F. Zürcher - Anno 1304. Nicolaas van Cats aan een stormram vastgebonden - SA 5047 - Amsterdam Museum

Antonie F. Zürcher - Anno 1304. Nicolaas van Cats aan een stormram vas...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Barend Wijnveld - Anno 1840.De troonafstand van Willem I - SA 5042 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1840.De troonafstand van Willem I - SA 5042 - A...

Picryl description: Public domain photograph of a jury, political committee, politics, and government, no copyright restrictions.

Barend Wijnveld - Anno 1861. Schaatsenrijders wijzen koning Willem III de weg tijdens de watersnood in de Bommelerwaard - SA 5140 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1861. Schaatsenrijders wijzen koning Willem III...

Public domain photograph of funeral, burial, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jacobus van Dijck - Anno 1061. Graaf Floris I van Holland wordt te Nederhemert gedood - SA 4878 - Amsterdam Museum

Jacobus van Dijck - Anno 1061. Graaf Floris I van Holland wordt te Ned...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jan Antoon Neuhuys - Anno 1798. Daendels ontbindt de Nationale Vergadering met geweld - SA 4957 - Amsterdam Museum

Jan Antoon Neuhuys - Anno 1798. Daendels ontbindt de Nationale Vergade...

Public domain photograph of male portrait print, engraving, 18th-19th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1483. Bisschop David van Bourgondië gevankelijk op een mestwagen naar Amersfoort gevoerd - SA 4900 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1483. Bisschop David van Bourgon...

Picryl description: Public domain image of an 18th-19th century military conflict, armed forces, infantry, militia, free to use, no copyright restrictions.

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1798. Daendels arresteert het Uitvoerend Bewind - SA 5127 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1678. De slag bij Saint-Denis - SA 4933 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1678. De slag bij Saint-Denis - ...

Picryl description: Public domain image of armed forces, cavalry, infantry, 18th-19th century war, military conflict, free to use, no copyright restrictions.

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1801. De kamers worden ondanks de tegenstand van Ermerins en Van Swinden gesloten - SA 4942 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1801. De kamers worden ondanks d...

Public domain image of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Karel Frederik Bombled - Anno 1563. Spotleuzen tegen Granvelle - SA 4859 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1563. Spotleuzen tegen Granvelle - SA 48...

Public domain image of military forces, cavalry, horses, horseriding, 18th-19th century war, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description.

Karel Frederik Bombled - Anno 1672. Condé raakt bij de Franse overtocht van de Rijn gewond - SA 1640 - Amsterdam Museum
Paul Tetar van Elven - Anno 1654. De Akte van Seclusie - SA 822 - Amsterdam Museum
SA 5001-Anno 1018. De hertog van Lotharingen wordt door Dirk III van Holland bij Dordrecht verslagen

SA 5001-Anno 1018. De hertog van Lotharingen wordt door Dirk III van H...

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

Antonie F. Zürcher - Anno 59. De Friese gezanten eisen een plaats tussen de Romeinse senatoren - SA 5045 - Amsterdam Museum

Antonie F. Zürcher - Anno 59. De Friese gezanten eisen een plaats tuss...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Christoffel Bisschop - Anno 1758. Een delegatie kooplieden bezoekt de gouvernante - SA 5125 - Amsterdam Museum

Christoffel Bisschop - Anno 1758. Een delegatie kooplieden bezoekt de ...

Public domain photograph of male portrait print, engraving, 18th-19th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Dominicus Anthonius Peduzzi - Anno 1658. Witte Cornelisz. de With sneuvelt - SA 4961 - Amsterdam Museum

Dominicus Anthonius Peduzzi - Anno 1658. Witte Cornelisz. de With sneu...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1525. De marteldood van Jan de Bakker - SA 4902 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1758. De gouvernante verschijnt voor de laatste maal in de vergadering der Staten-Generaal - SA 4938 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1758. De gouvernante verschijnt ...

Public domain image of coupe, engagement, family, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Karel Frederik Bombled - Anno 1650. De aanslag op Amsterdam - SA 5134 - Amsterdam Museum

Karel Frederik Bombled - Anno 1650. De aanslag op Amsterdam - SA 5134 ...

Public domain photo of a monument, historic place, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 4868-Anno 1674. De plechtige dankdienst na de inneming van Grave

SA 4868-Anno 1674. De plechtige dankdienst na de inneming van Grave

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 5050-Anno 1606. Heemskerk sneuvelt bij Gibraltar

SA 5050-Anno 1606. Heemskerk sneuvelt bij Gibraltar

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie)

SA 4904-Anno 1566. De beeldenstorm

SA 4904-Anno 1566. De beeldenstorm

schilderij; tachtigjarige oorlog; beeldenstorm; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

SA 4875-Anno 1672. De gebroeders De Witt in de Gevangenpoort

SA 4875-Anno 1672. De gebroeders De Witt in de Gevangenpoort

schilderij; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of 17th-century painting, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Barend Wijnveld - Anno 1596. De overwintering op Nova Zembla - SA 5020 - Amsterdam Museum
Barend Wijnveld - Graaf Jan de Tweede schenkt het eerste Privilegie aan Amsterdam, 1300 - SA 40626 - Amsterdam Museum
Jacobus van Dijck - Anno 1235. Graaf Floris IV van Holland wordt op een tournooi te Corbie vermoord - SA 4881 - Amsterdam Museum

Jacobus van Dijck - Anno 1235. Graaf Floris IV van Holland wordt op ee...

Picryl description: Public domain image of 17th, 18th, 19th-century military units, army, war, free to use, no copyright restrictions image.

Jacobus van Dijck - Anno 1248. Graaf Willem II van Holland wordt tot rooms-koning gekroond - SA 4882 - Amsterdam Museum

Jacobus van Dijck - Anno 1248. Graaf Willem II van Holland wordt tot r...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Jacobus van Dijck - Anno 1304. Witte van Haemstede op de Blinkert bij Haarlem - SA 5133 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1579. De Unie van Utrecht - SA 4909 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1579. De Unie van Utrecht - SA 4...

Public domain photograph of 18th019th-century cartoon print, satirical portrait, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1796. De opening der Nationale Vergadering door Pieter Paulus - SA 823 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1796. De opening der Nationale V...

Public domain reproduction of art print, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1664. Michiel de Ruyter en Jan Kompany - SA 4926 - Amsterdam Museum
Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1555. De troonafstand van Karel V - SA 4903 - Amsterdam Museum

Johannes Hinderikus Egenberger - Anno 1555. De troonafstand van Karel ...

Public domain image of painting, 18th century, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

SA 5052-Anno 1625. Spinola wenst de Nederlandse krijgsoversten na de inneming van Breda geluk met hun kloekheid

SA 5052-Anno 1625. Spinola wenst de Nederlandse krijgsoversten na de i...

schilderij; tachtigjarige oorlog; Vos, Jacob de; geschiedenis (iconografie) Public domain photograph of procession, parade in Netherlands, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Augustin Taurel - Anno 1481. Jan van Egmond verovert Dordrecht door een list - SA 4986 - Amsterdam Museum
Barend Wijnveld - Anno 1747. De val van Bergen op Zoom - SA 5033 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1747. De val van Bergen op Zoom - SA 5033 - Ams...

Public domain photograph related to music, performing arts, free to use, no copyright restrictions image - Picryl description

Barend Wijnveld - Anno 1697. De vrede van Rijswijk - SA 5032 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1697. De vrede van Rijswijk - SA 5032 - Amsterd...

Picryl description: Public domain image of a group of people, United States politics, free to use, no copyright restrictions.

Barend Wijnveld - Anno 1821. De overwinning bij Palembang - SA 5039 - Amsterdam Museum

Barend Wijnveld - Anno 1821. De overwinning bij Palembang - SA 5039 - ...

Public domain image of a sailing ship, caravel, harbor, sea, naval battle, 16th-17th century maritime seascape, free to use, no copyright restrictions - Picryl description

Christiaan Cornelis Kannemans - Anno 1653. De dodelijk gewonde Johan van Galen drinkt een glas wijn op het verderf der Engelsen - SA 4947 - Amsterdam Museum
Previous

of 3

Next