PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

historiska

35,476 media by topicpage 1 of 355
altaruppsats av trä

altaruppsats av trä

Altaruppsats från 1600-talet, som målades över 1728. Vid konservering 1924 avlägsnades vänstra halvan från övermålningen.

predikstol av trä
runsten av sten

runsten av sten

1612 i S:t Pers kyrkoruin. I slutet av 1600-talet nedlagd i Mariakyrkans golv. Till Statens historiska museum 1888.

dörr (bänkdörr) av trä

dörr (bänkdörr) av trä

På bänkdörr A står det inristat: AO 1616 TGO SVEN

predikstol av trä

predikstol av trä

Ommålad på 1700-talet.

kollektskopa av trä
altaruppsats av trä

altaruppsats av trä

Färdigställd 1708

sko av läder

sko av läder

undernummer 1723 och 1725 är delar till samma sko, finns numera monterade tillsammans.

ten av järn

ten av järn

Unr 1735 uttagen för konservering 24/11-08

nummertavla av trä
ten av järn

ten av järn

Unr 1740, 1745 uttagna för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1757 uttagen för konservering 24/11-08

skulptur av trä
ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1765, 1769 uttagna för konservering 24/11-08

postament av trä

postament av trä

Altaruppsatsen med alla sina delar sattes upp 1772, på kyrkokassans bekostnad.

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1774 uttagen för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1782, 1783 uttagna för konservering 24/11-08

ten (verkstadsavfall) av järn

ten (verkstadsavfall) av järn

Unr 1794 uttagen för konservering 24/11-08

gravsten (kistformig, med inskrift med runor och majuskler) av sandsten

gravsten (kistformig, med inskrift med runor och majuskler) av sandste...

Sveriges runinskrifter Vg 95. Har ursprungligen legat på kyrkogården, men murades 1820(?) in som dörrpost till kyrkans nu igenmurade östra ingång.

altarbord av trä

altarbord av trä

Troligen restaurerad 1820

epitafium av trä

epitafium av trä

"Förährad af Rådmannen i Borås Herr C.P. Hagberg den 21 July 1822"

stångbössa (med holk) av brons

stångbössa (med holk) av brons

Funnen före 1828 i samband med fiske i Östersjön vid Mörkö,utanför Nynäs.

krok
krok
krok av järn

krok av järn

I fyllnadslagret

krok
krok (metkrok)

krok (metkrok)

Felmärkt som nummer 17033:738

krok
krok
krok