The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

hertzog

2,645 media by topicpage 1 of 27
Filips de Goede, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom Brabant

Filips de Goede, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom...

Koperen penning. Voorzijde: ruitvormig wapenschild, omgeven door vier vuurslagen binnen omschrift. Keerzijde: kruis van vier vuurslagen, waar vonken uitschieten binnen omschrift

Filips de Goede, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom Brabant

Filips de Goede, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom...

Koperen penning. Voorzijde: zittende leeuw binnen uit tien bogen bestaande cirkel; in elke boog: rozet; tussen elke boog, buiten cirkel: punt binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen uit tien bogen besta... More

Portrait of Charles the Bold, Duke of Burgundy

Portrait of Charles the Bold, Duke of Burgundy

Portret van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië. Staande naar rechts, ten voeten uit op een tegelvloer. Om de hals de keten van het Gulden Vlies. Linksboven het familiewapen. Met geïntegreerde lijst. Pendant... More

Karel de Stoute, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom Brabant

Karel de Stoute, hertog van Bourgondie, rekenpenning van het hertogdom...

Koperen penning. Voorzijde: twee naar elkaar gebogen vuurslagen, waaraan orde van Gulden Vlies hangt binnen omschrift. Keerzijde: wapen van stad Antwerpen binnen omschrift

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk en Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk en Filips de Schone, hertog va...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van de rekenkamer van Holland

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van de rekenkame...

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild binnen uit drie bogen bestaande cirkel; in elke boog: vuurslag; tussen elke boog, buiten cirkel: vogels met gespreide vleugels binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapen... More

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van de munt van Vlaanderen

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van de munt van ...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met kroon binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild aan lint met knoop binnen omschrift

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van de kanselier van Bourgondie

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van de kanselier...

Koperen penning. Voorzijde: naakte man en vrouw, voorstellende, Adam en Eva, staande aan weerszijde van boom, waar slang omheen gekronkeld is binnen omschrift. Keerzijde: Bourgondisch kruis binnen kroon, binnen... More

Terugkeer van Karel, hertog van Gelre uit zijn gevangenschap

Terugkeer van Karel, hertog van Gelre uit zijn gevangenschap

Zilveren penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: helm boven wapenschild binnen omschrift.

Tassilo III van Beieren, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Tassilo III van Beieren, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Een bloemkelk met een rijke man. Hij heeft zijn duim van zijn rechterhand tussen de pagina's van een boek gestoken. De tekst identificeert hem als Tassilo III, hertog van Beieren. De prent maakt deel uit van een album.

Keizersverkiezing, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Keizersverkiezing, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Dubbelbladige voorstelling (hier in twee delen) uit de Liber Chronicarum. Ze toont de Duitse keizer als hoofd van het Heilige Roomse Rijk. Hij zit in keizerlijk gewaad, met scepter en rijksappel, op een troon. ... More

Afkomst van Cunegonde van Luxemburg

Afkomst van Cunegonde van Luxemburg

Stamboom over de afkomst van Cunegonde van Luxemburg. Zij bleef maagd in het huwelijk met koning Hendrik II van Duitsland, werd keizerin van het Heilige Rooms Rijk. Na zijn dood trok zij zich terug in een abdij... More

Adalbert, hertog van Babenberg, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Adalbert, hertog van Babenberg, Michel Wolgemut, Germany, 1493

Een bloemkelk met een man. De tekst identificeert hem als Adelbert, hertog van Babenberg. De prent maakt deel uit van een album.

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prinses van Castillie, rekenpenning van de rekenkamer van Holland

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prin...

Koperen penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van gekroonde man en gekroonde vrouw; tussen beiden: bloemen binnen omschrift. Keerzijde: ruitvormig wapenschild binnen omschrift

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prinses van Castillie

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prin...

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild tussen twee rozetten binnen omschrift. Keerzijde: twee rozetakken en drie rozen binnen omschrift

Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild onder gekroonde helm binnen omschrift. Keerzijde: bekroonde letter P tussen twee sterretjes, monogram van letters Q en V, gescheiden door sterretje en vuurslag, waar vonk... More

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prinses van Castillie, rekenpenning van het bureau van de aartshertogin

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prin...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk van gekroonde vrouw binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen omschrift

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prinses van Castillie, rekenpenning van de muntmeesters van Vlaanderen

Huwelijk van Filips de Schone, hertog van Bourgondie met Johanna, prin...

Koperen penning. Voorzijde: borststuk gekroonde man binnen uit verschillende bogen bestaande cirkel en omschrift. Keerzijde: vuurslag, waar vonken uitschieten binnen uit verschillende bogen bestaande cirkel en omschrift

Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Koperen penning. Voorzijde: vrouw met bloem [?] in linker- en vuurslag, waar vonken afspatten [?] in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen omschrift

Ercole I d'Este, hertog van Ferrara

Ercole I d'Este, hertog van Ferrara

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zevenkoppig monster

Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Koperen penning. Voorzijde: heilige Filips, met aureool om hoofd en kruis in rechter, en boek in linkerhand binnen omschrift. Keerzijde: twee naar elkaar gewende leeuwen dragen vuurslag, waar Gulden Vlies aanha... More

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, ingehuldigd als graaf van Holland, rekenpenning van de rekenkamer van Holland

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, ingehuldigd als graaf van Hol...

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild onder gekroonde helm binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met muts, zittend temidden van bloeiende rozen; aan haar voeten rozet tussen twee kruizen binnen omschrift

Ercole I d'Este, hertog van Ferrara

Ercole I d'Este, hertog van Ferrara

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: ruiter te paard

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, ingehuldigd als graaf van Holland, rekenpenning van de rekenkamer van Holland

Filips de Schone, hertog van Bourgondie, ingehuldigd als graaf van Hol...

Koperen penning. Voorzijde: wapenschild onder gekroonde helm binnen omschrift. Keerzijde: vrouw met muts, zittend temidden van bloeiende rozen binnen omschrift

Monogrammist MZ - Het grote bal, Monogrammist mz

Monogrammist MZ - Het grote bal, Monogrammist mz

In 1500 vonden aan het hof van hertog Albrecht IV te München feesten plaats, waartoe ook dit bal behoorde. De hertog zelf is met zijn echtgenote Kunigunde van Oostenrijk tijdens het kaartspel voorgesteld. In ee... More

Filips de Schone, hertog van Bourgondie en Johanna, prinses van Castillie, te Zaragoza uitgeroepen tot prins en prinses van Aragon

Filips de Schone, hertog van Bourgondie en Johanna, prinses van Castil...

Koperen penning met twee gaten erin. Voorzijde: wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde letters P onder gekroonde helm binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee letters I bin... More

Filips de Schone, hertog van Bourgondie en Johanna, prinses van Castillie

Filips de Schone, hertog van Bourgondie en Johanna, prinses van Castil...

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: vrouw met vuurslag in linkerhand, staande temidden van margrieten binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild, geflankeerd door twee gekroonde letters P onder gekroonde hel... More

Portret van Johan Frederik I (Johan Frederik de Grootmoedige) hertog van Saksen

Portret van Johan Frederik I (Johan Frederik de Grootmoedige) hertog v...

Portret van Johan Frederik I (Johan Frederik de Grootmoedige) hertog van Saksen, gekleed in bontmantel. De kraag van zijn kleding is versierd met een S monogram dat verwijst naar hertogdom Saksen. Links- en rec... More

Portret van Johan Frederik I (Johan Frederik de Grootmoedige) hertog van Saksen

Portret van Johan Frederik I (Johan Frederik de Grootmoedige) hertog v...

Portret van Johan Frederik I (Johan Frederik de Grootmoedige) hertog van Saksen, gekleed in bontmantel. De kraag van zijn kleding is versierd met een S monogram dat verwijst naar Saksen. Links- en rechtsboven z... More

Overlijden van Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Overlijden van Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Koperen penning. Voorzijde: letters THS onder accolade en twee sterren, boven drie sterren binnen omschrift. Keerzijde: vuurslag, waaraan Gulden Vlies hangt, op Bourgondisch kruis; daarboven: kroon, links: lett... More

Overlijden van Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Overlijden van Filips de Schone, hertog van Bourgondie

Koperen penning. Voorzijde: fontein met aan weerszijde een vuurslag, waaruit stralen schieten binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift

Overlijden van Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning van Castilie

Overlijden van Filips de Schone, hertog van Bourgondie, rekenpenning v...

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: Karel, aartshertog van Oostenrijk, staande temidden van zijn drie zusters. Keerzijde: wapenschild, gedragen door adelaar binnen omschrift

Ulrich, hertog van Wurtemburg en Teck

Ulrich, hertog van Wurtemburg en Teck

Zilveren penning. Voorzijde: ruiter te paard boven jaartal, binnen sierrand en omschrift. Keerzijde: wapenschild gekroond met twee helmen binnen omschrift

Lucas van Leyden - Portret van hertog Pepijn van Brabant, Flanders

Lucas van Leyden - Portret van hertog Pepijn van Brabant, Flanders

Blad uit boek. Hertog Pepijn van Brabant met banderol zonder tekst.

Lucas van Leyden - Portret van hertog Pepijn van Brabant, Flanders

Lucas van Leyden - Portret van hertog Pepijn van Brabant, Flanders

Blad uit boek. Hertog Pepijn van Brabant met banderol met zijn naam.

Albrecht de Gelukkige (Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen?)

Albrecht de Gelukkige (Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen...

Albrecht de Gelukkige ('gluckhaftig' - wellicht gaat het om Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen), staand met een zwaard in de ene hand en een rijksappel in de andere hand. Onder zijn portret zijn na... More

Albrecht de Gelukkige (Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen?)

Albrecht de Gelukkige (Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen...

Albrecht de Gelukkige ('gluckhaftig' - wellicht gaat het om Albrecht III de Kloekmoedige, hertog van Saksen), staand met een zwaard in de ene hand en een rijksappel in de andere hand. Onder zijn portret zijn na... More

Battista Franco - Portret van Fernando Alvarez de Toledo

Battista Franco - Portret van Fernando Alvarez de Toledo

Blad met vier prenten. Linksboven: portret van Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alba, en profil naar rechts in maniëristische sierlijst. Rechtsboven: portret van Battista Saracco, secretaris van Ercole II... More

Ruiterportret van Ottavio Farnese

Ruiterportret van Ottavio Farnese

Ottaviano Farnese, hertog van Piacenza (1520-1586), in gedecoreerd harnas op een geharnast steigerend paard. Zijn rechter arm met staf in de lucht geheven. Linksboven een cartouche met tekst, rechtsboven een wa... More

George, hertog van Saksen

George, hertog van Saksen

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen omschrift

Karel V herstelt Francesco II Sforza als hertog van Milaan

Karel V herstelt Francesco II Sforza als hertog van Milaan

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Godvruchtigheid met ring in handen, zittend tussen wapentuig binnen omschrift; afsnede: opschrift

Filips, paltsgraaf en hertog van Beieren, met de rijksappel en Karel III, hertog van Savoye, met de keizerskroon, plaat CC

Filips, paltsgraaf en hertog van Beieren, met de rijksappel en Karel I...

Filips, paltsgraaf en hertog van Beieren, met de rijksappel en Karel III, hertog van Savoye, met de keizerskroon, plaat CC. Optocht van Karel V met de paus Clemens VII te Bologna na zijn kroning to keizer, 24 f... More

Bonifatius IV Paleologo, markgraaf van Monferrato, met de keizerlijke scepter en Francesco Maria della Rovere, hertog van Urbino, met het keizerlijk zwaard, plaat BB

Bonifatius IV Paleologo, markgraaf van Monferrato, met de keizerlijke ...

Bonifatius IV Paleologo, markgraaf van Monferrato, met de keizerlijke scepter en Francesco Maria della Rovere, hertog van Urbino, met het keizerlijk zwaard, plaat BB. Optocht van Karel V met de paus Clemens VII... More

Stamboom van het Habsburgse huis, blad dertien

Stamboom van het Habsburgse huis, blad dertien

Eén blad van twintig, vormen samen een stamboom. In de boom medaillon met Leopold III (II) hertog van Oostenrijk. Negen kleine medaillons met namen van familieleden. Vijf cartouches met teksten in het Frans.

Stamboom van het Habsburgse huis, blad twaalf

Stamboom van het Habsburgse huis, blad twaalf

Eén blad van twintig, vormen samen een stamboom. In de boom twee medaillons met Albrecht II, hertog van Oostenrijk en Albrecht V (II) koning van het Heilige Roomse Rijk. Elf kleine medaillons met namen van fami... More

Stamboom van het Habsburgse huis, blad elf

Stamboom van het Habsburgse huis, blad elf

Eén blad van twintig, vormen samen een stamboom. In de boom medaillon met Albrecht I van Habsburg, hertog van Oostenrijk en koning van het Heilige Roomse Rijk. Achttien kleine medaillons met namen van familiele... More

Peter Flotner - George, hertog van Saksen, bronze

Peter Flotner - George, hertog van Saksen, bronze

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild bekroond met drie saksische helmen binnen omschrift

Lorenzino de' Medici vereerd als een tweede Brutus na de moord op Alessandro de' Medici, de tyrannieke hertog van Florence

Lorenzino de' Medici vereerd als een tweede Brutus na de moord op Ales...

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrijheidmuts tussen twee dolken; afsnede: opschrift

Cornelis Anthonisz - Portret van Karel van Orléans

Cornelis Anthonisz - Portret van Karel van Orléans

Karel van Orléans (1522-1545), derde en jongste zoon van Frans I, kreeg in 1536 de titel 'hertog van Orléans'. Hij huwde in 1539 Maria, de oudste dochter van Karel V. Zij zouden het bestuur van de Nederlanden ... More

Hans Holbein II - Hertog en de Dood

Hans Holbein II - Hertog en de Dood

Een hertog wordt aangesproken door een vrouw en een kind, hij maakt een afwerend gebaar en kijkt om naar zijn gevolg. De Dood met een lauwerkrans op zijn schedel pakt de hertog bij zijn bontkraag. In de marge b... More

Portret van Karel van Orléans te paard

Portret van Karel van Orléans te paard

Karel van Orléans (1522-1545), derde en jongste zoon van Frans I, kreeg in 1536 de titel 'hertog van Orléans'. Hij huwde in 1539 Maria, de oudste dochter van Karel V. Zij zouden het bestuur van de Nederlanden ... More

Willem, hertog van Gulik en Gelre

Willem, hertog van Gulik en Gelre

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: wapenschild binnen omschrift

Hendrik de Vrome, hertog van Saksen

Hendrik de Vrome, hertog van Saksen

Zilveren penning, draagoog afgebroken. Voorzijde: borststuk man met zwaard over schouders en hand aan dolk binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild gekroond met saksische helmen binnen omschrift.

Portret van Ferdinand van Tirol te paard

Portret van Ferdinand van Tirol te paard

Ferdinand, hertog van Tirol te paard. Rechtsboven wapen van Oostenrjik met de Orde van het Gulden Vlies.

Portret van Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg

Portret van Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg

Portret van Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en Berg, ten halven lijve. Zijn handen leunend op een balustrade met daarop een tekst in het Latijn van de humanist Helios Eobanus Hessus. Rechtsboven zijn ... More

Cornelis Anthonisz - Portret van Willem van Gulik

Cornelis Anthonisz - Portret van Willem van Gulik

Portret ten voeten uit van Willem, hertog van Gulick en Kleef. In de rechterhand de handschoenen, de linkerhand in de zij.

Portret van Emanuel Philibert, hertog van Savoye

Portret van Emanuel Philibert, hertog van Savoye

Buste naar links van Emanuel Philibert, hertog van Savoye in een ovaal met zijn naam en titel in het Latijn.

Johan Frederik de Grootmoedige en Maurits, keurvorst en hertog van Saksen

Johan Frederik de Grootmoedige en Maurits, keurvorst en hertog van Sak...

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild boven twee andere wapenschilden binnen omschrift. Keerzijde: helm binnen binnen omschrif

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef en Karel V, Duits keizer, rekenpenning ten behoeve van Aelbrecht van Loo, klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland te 's-Grave

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef e...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters A, V en L binnen omschrift

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef en Karel V, Duits keizer, rekenpenning ten behoeve van Mr. Vincent Dammasz., klerk-ordinaris van de rekenkamer van Holland te 's-Gr

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Gulik en Kleef e...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters M, V en D binnen omschrift

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Kleef en Gulik en Karel V, Duits keizer, rekenpenning ten behoeve van Mr. Zeegher van Alveringhe, lid van de rekenkamer van Holland

Verdrag van Venlo tussen Willem II, hertog van Gelre, Kleef en Gulik e...

Koperen penning. Voorzijde: Karel V te paard, met kroon op hoofd en getrokken zwaard in rechterhand binnen omschrift. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters M, Z en V binnen omschrift

Frans Huys - Portret van Filips van Saint-Pol, Flanders

Frans Huys - Portret van Filips van Saint-Pol, Flanders

Portret van Filips van Saint-Pol, hertog van Brabant, ten voeten uit, in zijn rechterhand een scepter. Rechtsboven zijn wapen. Het drieregelige onderschrift in het Latijn is op een afzonderlijke plaat gegraveerd.

Portret van Willem van Gulik te paard

Portret van Willem van Gulik te paard

Willem van Gulik (1364-1402), hertog van Gelre, gekleed in Spaanse hofdracht te paard. Rechtsboven het wapenschild. Bovenaan tekst in het Frans en in het Nederlands.

Portret van Filips de Croy te paard

Portret van Filips de Croy te paard

Filips de Croy, hertog van Aarschot, te paard. Rechtsboven wapen van Croy met de Orde van het Gulden Vlies. Bovenaan twee regels tekst in het Frans en drie in het Nederlands.

Frans Huys - Portret van de hertog van Alva

Frans Huys - Portret van de hertog van Alva

Portret van de hertog van Alva, Fernando Alvarez de Toledo, ten voeten uit naar rechts. Hij is gekleed in borstkuras, houdt een bevelhebberstaf in de linkerhand en een paar handschoenen in de rechterhand. Recht... More

Portret van koning Filips II van Spanje, Flanders

Portret van koning Filips II van Spanje, Flanders

Portret van Filips II, koning van Spanje en hertog van Brabant, ten voeten uit in de kledij van de orde van het Gulden Vlies. Rechtsboven zijn wapen. Het vierregelige onderschrift in het Latijn is op een afzond... More

Portret van hertog Jan IV van Brabant, Flanders

Portret van hertog Jan IV van Brabant, Flanders

Portret van Jan IV, hertog van Brabant, ten voeten uit, zijn rechterhand rustend op het gevest van een op de grond staand zwaard. Rechtsboven zijn wapen, op de grond zijn handschoenen en een helm. Het drieregel... More

Portret van Emanuel Philibert van Savoye te paard

Portret van Emanuel Philibert van Savoye te paard

Emanuel Philibert, hertog van Savoye, te paard. Linksboven het wapen van Savoye, 'gebroken' door de barensteel. Twee regels tekst in het Frans.

Karel V, Duits keizer, ingehuldigd als hertog van Gelre

Karel V, Duits keizer, ingehuldigd als hertog van Gelre

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man met kroon, omgeven door twee palmtakken; afsnede: jaartal. Keerzijde: opschrift

Karel V, Duits keizer, ingehuldigd als hertog van Gelre

Karel V, Duits keizer, ingehuldigd als hertog van Gelre

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met kroon, omgeven door twee palmtakken; afsnede: jaartal. Keerzijde: opschrift

Portret van hertog Emanuel Philibert van Savoye

Portret van hertog Emanuel Philibert van Savoye

Portret van Emanuel Philibert, hertog van Savoye, ten voeten uit naar rechts, gekleed in harnas voor een baldakijn, de linkerhand rustend op zijn zwaard. Rechtsboven zijn wapenschild omgeven door de orde van he... More

Portret van Karel III, hertog van Lotharingen

Portret van Karel III, hertog van Lotharingen

Portret van Karel III, hertog van Lotharingen, in harnas.

Beacker (trichterhalsbecher) with portraits in medallions

Beacker (trichterhalsbecher) with portraits in medallions

Beker (trechterhalsbeker) van steengoed op golvende voet met een eivormig lichaam en trechtervormige nek. Het C-vormige oor is bevestigd aan de schouder. De beker is versierd met draairingen en op de buik in re... More

Previous

of 27

Next