The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

hedmarken

5,033 media by topicpage 1 of 51
Brumunddal Idrettslag, juniorlaget i fotball 1948, foran v: A. Larsen, A. Holmen, H. Tvedt, 2 r: H. Tvedt, M. Iversen, G. Liberg, 3 r: S. Sundal, A. Larsen, R. Møystad, P. Rudstadbakken, S. Nordengen, A. Rustadbakken.

Brumunddal Idrettslag, juniorlaget i fotball 1948, foran v: A. Larsen,...

Collection archive for Ringsaker municipality, Norway. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that come in the form of gifts or purchases. The subjects includ... More

Ukjent soldat i uniform, Morthovsrønningen, Løten. Dette er en menig ved kavaleriet i uniformen slik den var reglementert fra 1855 til 1867.

Ukjent soldat i uniform, Morthovsrønningen, Løten. Dette er en menig v...

Ukjent soldat i uniform, Morthovsrønningen, Løten. Dette er en menig ved kavaleriet i uniformen slik den var reglementert fra 1855 til 1867.

ANNE, PEDER OG MINA HELENE SIGSTAD FAMILIEGRUPPE, PORTRETT. MINA HELENE BLE FØDT I 1859, KVINNE, MANNSDRAKT, HODEPLAGG, ANNE HAR KAPPE PÅ HODET, 1860 ÅRENE.

ANNE, PEDER OG MINA HELENE SIGSTAD FAMILIEGRUPPE, PORTRETT. MINA HELEN...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

PORTRETT HALVARD NORDERHAUG, ORDFØRER. STORTINGSMANN. EIER: OLE KRISTEN SOLBERG, 2340 LØTEN. FOTOGRAF FREDRIK KLEM, UNIVERSITETSGADE 6, CHRISTIANIA

PORTRETT HALVARD NORDERHAUG, ORDFØRER. STORTINGSMANN. EIER: OLE KRISTE...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

MARTHE RØHNE, FØDT ROGSTAD I 1797, PORTRETT. HODEPLAGG, SKRUD. Døde på Røne, Løten 1870

MARTHE RØHNE, FØDT ROGSTAD I 1797, PORTRETT. HODEPLAGG, SKRUD. Døde på...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Bjørgerud gård, Veldre, Ringsaker. Hovedbygning oppført 1870, låven, fjøset og stallen i 1911.

Bjørgerud gård, Veldre, Ringsaker. Hovedbygning oppført 1870, låven, f...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

DIREKTØR ERLING BONDE VED AADALS BRUG FRA 1913 TIL1922. HAN BEGYNTE VED FABRIKKEN I 1897. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003.

DIREKTØR ERLING BONDE VED AADALS BRUG FRA 1913 TIL1922. HAN BEGYNTE VE...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

PAUL HØNNINGSTAD. PORTRETT. EIER: OLE KRISTEN SOLBERG, 2340 LØTEN. FOTOGRAF. CHR. GRUNDSETH, HAMAR

PAUL HØNNINGSTAD. PORTRETT. EIER: OLE KRISTEN SOLBERG, 2340 LØTEN. FOT...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

EKSTR: GARDSBRUK TRÆTTEBERG, LØTEN

EKSTR: GARDSBRUK TRÆTTEBERG, LØTEN

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

PORTRETT PER LARSEN ØXSETH, FØDT 21. 06. 1872

PORTRETT PER LARSEN ØXSETH, FØDT 21. 06. 1872

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Nystuen gutta som flyttet til Amerika. Nederst til høyre August Nygård ( Nystuen ). Løten. Guttene er (ikke i rekkefølge) Jørgen A. Nygard (1859-1941), August A. Nygard (1862-1937), Lauritz A. Nygard (1866-1845), Andreas (Andrew) A. Nygard (1868-1849) og Jens A Nygaard (1871-1948). Alle farmere i North Dakota.

Nystuen gutta som flyttet til Amerika. Nederst til høyre August Nygård...

Nystuen gutta som flyttet til Amerika. Nederst til høyre August Nygård ( Nystuen ). Løten. Guttene er (ikke i rekkefølge) Jørgen A. Nygard (1859-1941), August A. Nygard (1862-1937), Lauritz A. Nygard (1866-1845... More

Klevfoss, Ådalsbruk, Løten. Gammelhuset. Kvern og sagbruk. Solgt i 1888 til et selskap som anla A/S Klevfos Cellulose og Papirfabrik. "Gammelhuset ved Svartelva på den tiden da A/S Klevfos ble anlagt. Møllerboligen ligger bakenfor t. v.. T. h. går bygdevegen, dengang langs elva, oppover "Gammmelbakken" og videre forbi Grindstubakken som i dag kalles Klevbakken. I bakgrunnen t. h sees et stort låvelignende hus der Klevbakken er i dag. Det var kull og kokshuset til Aadalsbrug Jernstøperi og Mek. Værksted. "Se artikkel i Lautin, lokalhistorisk årbok for Løten 1976. "Svartelva og Gammelhuset" skrevet av Sigurd Tomter.

Klevfoss, Ådalsbruk, Løten. Gammelhuset. Kvern og sagbruk. Solgt i 188...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

KERSTI GRIMSET FØDT: STOR-SKRAMSTAD, DAMEKJOLE

KERSTI GRIMSET FØDT: STOR-SKRAMSTAD, DAMEKJOLE

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

STOR GRUPPE ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER VED AADALS BRUG, ÅDALSBUK

STOR GRUPPE ARBEIDERE OG FUNKSJONÆRER VED AADALS BRUG, ÅDALSBUK

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Sittene August Nygaard. Løten

Sittene August Nygaard. Løten

Sittene August Nygaard. Løten

Ragnhilda Eriksen - Johan Westad. Løten.
Marte Hovindshagen. Løten.

Marte Hovindshagen. Løten.

Marte Hovindshagen. Løten.

Mathilde og Anders Rønningen, Morthovsrønningen, Løten.

Mathilde og Anders Rønningen, Morthovsrønningen, Løten.

Mathilde og Anders Rønningen, Morthovsrønningen, Løten.

Lisabeth f. 1832 og Amund f. 1835 Nystuen. Løten.

Lisabeth f. 1832 og Amund f. 1835 Nystuen. Løten.

Lisabeth f. 1832 og Amund f. 1835 Nystuen. Løten.

Harald Amundsen. Løten.

Harald Amundsen. Løten.

Harald Amundsen. Løten.

Mathilde Løken. Løten.

Mathilde Løken. Løten.

Mathilde Løken. Løten.

Anna Westad og Millard, Løten.

Anna Westad og Millard, Løten.

Anna Westad og Millard, Løten.

Morthovsrønningen. Løten

Morthovsrønningen. Løten

Morthovsrønningen. Løten

Karoline f. 1871 og Mathilde f. 1876 Vesterhagen. Løten.

Karoline f. 1871 og Mathilde f. 1876 Vesterhagen. Løten.

Karoline f. 1871 og Mathilde f. 1876 Vesterhagen. Løten.

Karoline Larsen Vesterhagen. Løten.

Karoline Larsen Vesterhagen. Løten.

Karoline Larsen Vesterhagen. Løten.

Oline Kristoffersen, Løten.

Oline Kristoffersen, Løten.

Oline Kristoffersen, Løten.

Lisabeth f. Rønningen og Amund Nystuen, Løten.

Lisabeth f. Rønningen og Amund Nystuen, Løten.

Lisabeth f. Rønningen og Amund Nystuen, Løten.

Foran fra v. ukjent, Karoline Vesterhagen, bak fra v. Mathilde Vesterhagen, ukjent, Løten.

Foran fra v. ukjent, Karoline Vesterhagen, bak fra v. Mathilde Vesterh...

Foran fra v. ukjent, Karoline Vesterhagen, bak fra v. Mathilde Vesterhagen, ukjent, Løten.

Ole Amundsen 1873-1955, Harald Amundsen 1864-1922..

Ole Amundsen 1873-1955, Harald Amundsen 1864-1922..

Ole Amundsen 1873-1955, Harald Amundsen 1864-1922..

Anders Rønningen f. 1872. Løten.

Anders Rønningen f. 1872. Løten.

Anders Rønningen f. 1872. Løten.

Marte Hovindshagen, ukjent, ukjent. Løten.

Marte Hovindshagen, ukjent, ukjent. Løten.

Marte Hovindshagen, ukjent, ukjent. Løten.

Ludvig, Karoline, Gønner og Mathilde Vesterhagen. Mathilde i midten. Løten

Ludvig, Karoline, Gønner og Mathilde Vesterhagen. Mathilde i midten. L...

Ludvig, Karoline, Gønner og Mathilde Vesterhagen. Mathilde i midten. Løten

Visittkort, Selmer Brænden. Hamar.

Visittkort, Selmer Brænden. Hamar.

Visittkort, Selmer Brænden. Hamar.

Ragnhilda Eriksen - Oskar Nystuen. Løten.
Anne Årsrud. Løten.

Anne Årsrud. Løten.

Anne Årsrud. Løten.

Ole Amundsen. Løten.

Ole Amundsen. Løten.

Ole Amundsen. Løten.

Jørgen Nygård m/ frue. Løten

Jørgen Nygård m/ frue. Løten

Jørgen Nygård m/ frue. Løten

Nr to fra h. August Nygård. Løten

Nr to fra h. August Nygård. Løten

Nr to fra h. August Nygård. Løten

August Nygaard. Løten

August Nygaard. Løten

August Nygaard. Løten

A. SCHULLERUD, LENSMANN. PORTRETT.

A. SCHULLERUD, LENSMANN. PORTRETT.

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

ANNE SIGSTAD, (1830-1920) FØDT RØHNE. PORTRETT. OPPSATT HÅR, FRISYRE, 1870-ÅRENE

ANNE SIGSTAD, (1830-1920) FØDT RØHNE. PORTRETT. OPPSATT HÅR, FRISYRE, ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

INGER MARGRETHE RØHNE (1836-1866), FØDT GRØHOLT. FOTOGRAF THORVALD THORESEN, CHRISTIANIA.

INGER MARGRETHE RØHNE (1836-1866), FØDT GRØHOLT. FOTOGRAF THORVALD THO...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

GRUPPE: 2 SØSKEN: MUSIKER OG DREIER LAURITZ HAUGE, LÆRERINNE MATHILDE HAUGE, AADALS BRUG SKOLE, ÅDALSBRUK SKOLE Løten.

GRUPPE: 2 SØSKEN: MUSIKER OG DREIER LAURITZ HAUGE, LÆRERINNE MATHILDE ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Ukjente barn i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente barn i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente barn i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

PORTRETT GUDBRAND LARSEN GRINDERENG, FØDT 1837, STYREMEDLEM I LØITEN BRÆNDERI 1870-73, LØTEN

PORTRETT GUDBRAND LARSEN GRINDERENG, FØDT 1837, STYREMEDLEM I LØITEN B...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente menn i frakker, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente menn i frakker, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente menn i frakker, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente damer i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente damer i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente damer i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

PORTR: MANN HÅKON KVÆKEN F: 1831-1890, BERG VESTRE, LØTEN

PORTR: MANN HÅKON KVÆKEN F: 1831-1890, BERG VESTRE, LØTEN

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

KRISTINE KARUD, FØDT SIGSTAD 1821, PORTRETT. 1890-ÅRENE, HODETØRKLE.

KRISTINE KARUD, FØDT SIGSTAD 1821, PORTRETT. 1890-ÅRENE, HODETØRKLE.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Ukjente jenter i kjoler, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente jenter i kjoler, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjente jenter i kjoler, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

GRUPPE: 2 EKTEPAR, LARS ANDERSEN HOLE, PETRONILLE OLSDATTER ENGE, LØTEN

GRUPPE: 2 EKTEPAR, LARS ANDERSEN HOLE, PETRONILLE OLSDATTER ENGE, LØTE...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

DESTILASJON, LØITEN BRÆNDERI DESTILLATION, CHRISTIANIA(LØTEN)Dette var et mindre dest. anlegg forkarveekstrakt og til rektifikasjonav absolutt alkohol.

DESTILASJON, LØITEN BRÆNDERI DESTILLATION, CHRISTIANIA(LØTEN)Dette var...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GÅRDSROM M/BEHOLDERE, LØITEN BRÆNDERI DESTILLATION, CHRISTIANIA(LØTEN), HEST M/LASS, , 3 MENN

GÅRDSROM M/BEHOLDERE, LØITEN BRÆNDERI DESTILLATION, CHRISTIANIA(LØTEN)...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

INTERIØ: FUSTAGELAGER, BØKKERVERKSTED, LØITEN BRÆNDERI, DESTILLATION, CHRISTIANIA, 2 MENN ARBEIDER MED TRETØNNER, KAR AV TRESTAVER, LØTEN BRENNERI,

INTERIØ: FUSTAGELAGER, BØKKERVERKSTED, LØITEN BRÆNDERI, DESTILLATION, ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

INTR:LAGER 2 DEN ETASJE,  LØITEN BRÆNDERI DESTILLATIONCHRISTIANIA, (LØTEN),

INTR:LAGER 2 DEN ETASJE, LØITEN BRÆNDERI DESTILLATIONCHRISTIANIA, (LØ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

SVENSKE KVARNSTRØM PÅ SYKKEL, NORGE-SYKKEL: DEN FØRSTE NORSKPRODUSERTE SYKKEL, PRODUSERT FOR AALSVOLD CYCLEFABRIK PÅ AADALS BRUG. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003.

SVENSKE KVARNSTRØM PÅ SYKKEL, NORGE-SYKKEL: DEN FØRSTE NORSKPRODUSERTE...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GR: 39 ARBEIDERE, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKSe Lautin fra 1981 side 115-116. Navn se eget bilde med nr. 1-39. 1. Kopperud, 2. Johan Johansen, 3. Hans Herberg, 4. Nils Evensen, 5. Ole Hagen, 6. Martin Olsen, 7. formann Pedersen, 8. Aksel Pedersen, 9. Laurits Hauge, 10. Karl Olausen, 11. Oluf Nødsel, 12. S. Rønningstad, 13. Johan Paulsen, 14. Kristian Tangen, 15. Ingvar Granli, 16. Ole Stenberg, 17. Rikard Rønning, 18. Ole Todderud, 19. Haugen ( fra Østerdalen) 20. Ask, 21. Andrea S. Herdahl, 22. Emil Syverinsen, 23. Anders Olsen, 24. Mathias Nygård, 25. Petter Nilsen (K. Nilsen?), 26. Ukjent, 27. Jon Stueflått, 28. Lars Krogsløkken, 29. Erik Bergsted, 30. Halvor Johansen, 31. Alfred Bekkevold, 32. Sigvardt Jensen, 33. Ole J. Tomter, 34. Ole Grindereng, 35. ukjent, 36. Anton Øverby, 37. Teodor Bekkevold, 38. Emil Vestli, Syverstuen, 39. Andreas Thomassen.  Løten.

GR: 39 ARBEIDERE, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKSe Lautin fra 198...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

LØTEN HANDELSFORENING, BUTIKK, LANDHANMDLERI, FRA VENSTRE: FØRSTEBETJENT OLE RØHNE, GÅRDSKAR NIKOLAI THORN, BETJENT PETER FLISVIG, BETJENT JOHAN SVEEN, BUTIKKASSERER HANS HERBERG, BESTYRER CARL J. WIIG, BAKER KRISTIAN OLSTAD, GÅRDSKAR JOHAN SKOGHSRUD

LØTEN HANDELSFORENING, BUTIKK, LANDHANMDLERI, FRA VENSTRE: FØRSTEBETJE...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GRUPPE: 12 FAMILIEN BENNINGSTAD, FORAN FRA VENSTRE: OLAF, JOHANNE MED KARI, EIVIND, KAREN, REKKE 2 FRA VENSTRE: OLE ENGEBRETSEN, ARNE JANSEN, KARI, JØRGEN, BAK FRA VENSTRE: KNUT, INGER, JOHAN, BENNINGSTAD STORE.

GRUPPE: 12 FAMILIEN BENNINGSTAD, FORAN FRA VENSTRE: OLAF, JOHANNE MED ...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

OVERSIKT LØTEN SENTRUM, VEENSJORDET, VINGERGJESSA, STASJON SETT FRA KONGSVEGEN, 1895. UENIGHETA - ARBEIDERBOLIG FOR VEN TV, TH VENSHAGEN SOM VAR SMED NORDSKOGENS HUS OG SMIE, KOLBERG TH, LILLEBERG TV, FRYDENBERG, TINGBERG, MEIERIET, STASJONEN.

OVERSIKT LØTEN SENTRUM, VEENSJORDET, VINGERGJESSA, STASJON SETT FRA KO...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

EKSTR: A/S KLEVFOS CELLULOSE & PAPIRFABRIK, OVERSIKTÅDALSBRUK Løten.

EKSTR: A/S KLEVFOS CELLULOSE & PAPIRFABRIK, OVERSIKTÅDALSBRUK Løten.

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

GRUPPE 9 MENN MED SYKKLER PÅ UTFART I AADALS BRUG, ÅDALSBRUK, THEODOR BEKKEVOLD ER NR 5 I MIDTEN Løten.

GRUPPE 9 MENN MED SYKKLER PÅ UTFART I AADALS BRUG, ÅDALSBRUK, THEODOR ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

REGLER FOR MELKELEVERANCEN VED LØITEN MEIERI, 1-7 PKT, TRYKK, LØTEN

REGLER FOR MELKELEVERANCEN VED LØITEN MEIERI, 1-7 PKT, TRYKK, LØTEN

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GRUPPE 11 MENN OG EN DAME MED SYKLER PÅ UTFLUKT FRA ÅDALSBRUK SOMMEREN 1899, TUREN GIKK TIL RENA. NR. 7 OG 8 FRA VENSTRE ER: BAKER JOHAN HAUGEN WANG OG KJÆRESTEN JULIE AALSVOLD, FOTOGRAFERT PÅ RENA. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003.  Løten.

GRUPPE 11 MENN OG EN DAME MED SYKLER PÅ UTFLUKT FRA ÅDALSBRUK SOMMEREN...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

PORTR: 6 MENN, DIREKSJONEN LØITEN BRÆNDERI, KR. SPANGEN, A. SPANGEN, P. HØNNINGSTAD, H. HOMMELSTAD, O. INGVOLDSTAD, H. LIBERGFra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 10 afdel IV. Brænderiet ble grunnlagt i 1855 avgårdbrukere fra Vang og Løten.

PORTR: 6 MENN, DIREKSJONEN LØITEN BRÆNDERI, KR. SPANGEN, A. SPANGEN, P...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. FRA LØTEN. SENTRUM, CA. 1900-1905, F. V FRYDENBERG, MEIERIET M/ BESTYRERBOLIGEN, JERNBANESTASJONEN, VILLAEN "GRANBERG" SOM SLAKTER BRONKEN EIDE. DER VAR DET OGSÅ EI SLAKTERBU. VIDERE SER VI LINDBERGSTUA OG LINDBERG. BAK LINDBERGSTUA SER VI LØBERG( SENERE LØTEN APOTEK ) LITT FORAN UTHUSENE PÅ HAUG. BAK DER IGJEN KJEMSTAD OG HELT T. H. TINGBERG.

POSTKORT. FRA LØTEN. SENTRUM, CA. 1900-1905, F. V FRYDENBERG, MEIERIET...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

EKSTR: LØITEN BRÆNDERI, LØTEN BRENNERI, HESTER, FOLK, SPRITTØNNER, SPRITFAT, TRANSPORT

EKSTR: LØITEN BRÆNDERI, LØTEN BRENNERI, HESTER, FOLK, SPRITTØNNER, SPR...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

EKSTR: TINGBERG, GR: 24 MENN, KOMMUNESTYRET, LØTEN

EKSTR: TINGBERG, GR: 24 MENN, KOMMUNESTYRET, LØTEN

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

FRA LØITEN. POSTKORT. LØTEN SENTRUM. BEBYGGELSEN RUNDT LØTEN JERNBANESTASJON.

FRA LØITEN. POSTKORT. LØTEN SENTRUM. BEBYGGELSEN RUNDT LØTEN JERNBANES...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

JAKTLAG I SKOGER, NR. 4 FRA VENSTRE: EMBRET SKOGEN, NR. 5 : FABRIKKBESTYRER PÅ MELKEFABRIKKEN PÅ HAMAR: H. D. FABRICIUS, HAREHUND OG GEVÆR, ALKOHOL

JAKTLAG I SKOGER, NR. 4 FRA VENSTRE: EMBRET SKOGEN, NR. 5 : FABRIKKBES...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

4-DELT POSTKORT, LØTEN KIRKE, TINGBERG, LØTEN HANDELSFORRETNING, STASJONSBYEN, SENTRUM

4-DELT POSTKORT, LØTEN KIRKE, TINGBERG, LØTEN HANDELSFORRETNING, STASJ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. OVERSIKT: TINGBERG, THINGBERG, LØITEN SKYSSTASJON, LØTEN.

POSTKORT. OVERSIKT: TINGBERG, THINGBERG, LØITEN SKYSSTASJON, LØTEN.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

To ukjente piker i kjoler, Morthovsrønningen, Løten.

To ukjente piker i kjoler, Morthovsrønningen, Løten.

To ukjente piker i kjoler, Morthovsrønningen, Løten.

EKSTR: BRUKSGÅRDEN V/AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUK Løten.

EKSTR: BRUKSGÅRDEN V/AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUK Løten.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

GRUPPE: 4 UNGDOMMER VED BORD I STUDIO, SKÅLER MED GLASS, FLASKE PÅ BORDET, FRA VENSTRE: OLE LARSEN, ANNA LARSEN, UKJENT, UKJENT, (LØTEN)

GRUPPE: 4 UNGDOMMER VED BORD I STUDIO, SKÅLER MED GLASS, FLASKE PÅ BOR...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Per Granhaug, Nystuen, Løten.

Per Granhaug, Nystuen, Løten.

Per Granhaug, Nystuen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent jente i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent i par i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent i par i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent i par i drakter, Morthovsrønningen, Løten.

INTR: MASKINVERKSTEDET, AADALS BRUG, AADALS BRUK HJULPRODUKSJON, MENN ARBEIDER, ÅDALSBRUK Fra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 6 afdel IV.  Løten.

INTR: MASKINVERKSTEDET, AADALS BRUG, AADALS BRUK HJULPRODUKSJON, MENN ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Ukjent i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

Ukjent i kjole, Morthovsrønningen, Løten.

INTR: BOKHOLDERKONTORET, 2 KONTORDAMER, AADALS BRUG, AADALS BRUKÅDALSBRUKFra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 3 afdel IV.  Løten.

INTR: BOKHOLDERKONTORET, 2 KONTORDAMER, AADALS BRUG, AADALS BRUKÅDALSB...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

POSTKORT. EKSTR: LØTEN STASJON, LØTEN KIRKE I BAKGR.

POSTKORT. EKSTR: LØTEN STASJON, LØTEN KIRKE I BAKGR.

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

PORTR: GUDBRAND SØBERG M/LANGPIPE OG STOKK PÅ VERANDA, RØMMA, LØTEN

PORTR: GUDBRAND SØBERG M/LANGPIPE OG STOKK PÅ VERANDA, RØMMA, LØTEN

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

POSTKORT. EKSTR: A/S KLEVFOS CELLULOSE & PAPIRFABRIK, OVERSIKTÅDALSBRUK Løten.

POSTKORT. EKSTR: A/S KLEVFOS CELLULOSE & PAPIRFABRIK, OVERSIKTÅDALSBRU...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

LØITEN BRÆNDERI, LØTEN BRENNERI, HESTER, TRANSPORT

LØITEN BRÆNDERI, LØTEN BRENNERI, HESTER, TRANSPORT

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

INTR: DIREKTØRENS KONTOR, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKFra boka "Industri i Hamar og Omegn"fra 1908 s. 2 afdel IV.  Løten.

INTR: DIREKTØRENS KONTOR, AADALS BRUG, AADALS BRUK, ÅDALSBRUKFra boka ...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Hagen på Nederkvern gård, Brumunddal. Fra venstre er Marta Bjerke, Thore Bjerke, Marthe Bjerke, Birger Bjerke.

Hagen på Nederkvern gård, Brumunddal. Fra venstre er Marta Bjerke, Tho...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Utsikt fra hagen på Nederkvern gård mot Mjøsa. Brenneripipa til høyre for midten. Brumunddal.

Utsikt fra hagen på Nederkvern gård mot Mjøsa. Brenneripipa til høyre ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Folk og høner på tunet foran drengestua på Nerkvern gård, Brumunddal. Gutten i midten er Karl Løken, på huk foran er Birger Bjerke.

Folk og høner på tunet foran drengestua på Nerkvern gård, Brumunddal. ...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

BENNINGSTAD STORE, INGENIØR JOHAN BENNINGSTAD, STUDENT I TYSKLAND, SENERE ANSATT VED AADALS BRUG. SE HEFTET "DET VAR ENGANG ET INDUSTRISAMFUNN AADALS BRUG 1842-1928" SKREVET AV ÅSE KROGSRUD, UTGITT 2003.

BENNINGSTAD STORE, INGENIØR JOHAN BENNINGSTAD, STUDENT I TYSKLAND, SEN...

"Collection archive for Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and... More

Interiør, gangen mot hagen, foran fra venstre er Lisbeth Bjerke, Thore Bjerke, bak er Ellen Olsen, Anne Marie Hvinden Haug, Otilia Bjerke, B. Bjerke. Til h: Birger Bjerke.

Interiør, gangen mot hagen, foran fra venstre er Lisbeth Bjerke, Thore...

Digital archive for Ringsaker municipality. Most of the archive is repro after borrowing of originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects include ever... More

Thore Bjerke og Marta Bjerke ved Kvernveita, Nederkvern gård, Brumunddal.

Thore Bjerke og Marta Bjerke ved Kvernveita, Nederkvern gård, Brumundd...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

Kaffebord ute på Nederkvern gård, Brumunddal. Fra venstre er Birger Bjerke, Marthe Bjerke født Narud, Anne Marie Hvinden Haug, Ottilia Bjerke født Grüner, Karl Thor Løken, Thore Bjerke, Marta Bjerke.

Kaffebord ute på Nederkvern gård, Brumunddal. Fra venstre er Birger Bj...

Collection archive for Ringsaker municipality. Most of the archive are reproductions made after borrowed originals. There are also some photographs that have come in the form of gifts or purchases. The subjects... More

POSTKORT. EMBRET SKOGEN FISKER FRA ROBÅT PÅ VELTSJØEN, ROKOSJØEN, SKOGER I BAKGRUNNEN. LØTEN.

POSTKORT. EMBRET SKOGEN FISKER FRA ROBÅT PÅ VELTSJØEN, ROKOSJØEN, SKOG...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. STASJONSVEGEN, LØTEN SENTRUM, DET GAMLE TORGET PÅ "STASJON ", KRYSSET MELLOM VEGEN FRA VENSBAKERIET OG "MEIERIGUTUA", MOT LØITENS HANDELSFORENING, 1905-10. LØITENS HANDELSFORENING BLE ETABLERT OG BYGD I 1873, MED BESTYRERBOLIG OG BAKERI. LILLEBERG, BYGGET AV DYRE LARSENS, LØITEN KOOPERATIVE SELSKAP STARTET HER I 1916. TIL V. UHRMAGER J. J LIEN. TIL H. HOMBS FORRETNING I VENNEBERG, SOLGT TIL LØITEN KOOPERATIVE SELSKAP I 1919.

POSTKORT. STASJONSVEGEN, LØTEN SENTRUM, DET GAMLE TORGET PÅ "STASJON "...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

POSTKORT. STASJONSVEGEN, LØTEN SENTRUM, JERNBANEPARKEN VED LØTEN JERNBANESTASJON, TIL HØYRE: LØTEN KOOPERTIVE OG EN BOD TIL HANDELSFORENINGEN

POSTKORT. STASJONSVEGEN, LØTEN SENTRUM, JERNBANEPARKEN VED LØTEN JERNB...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

PORTRETT SOLDAT, LANDSTORMSOLDAT AMUND BERGER I UNIFORM FØR AVREISE TIL SVENSKEGRENSA, TERNINGMOEN, (LØTEN)

PORTRETT SOLDAT, LANDSTORMSOLDAT AMUND BERGER I UNIFORM FØR AVREISE TI...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

KLEVFOS PAPIRFABRIKK MED DEMNINGEN I FORGRUNNEN, KAROLINES LOKOMOTIVSTALL TIL HØYRE. POSTKORT. Se "Sigurd fra Klevfos" av Arvid Møller side 30. Se Lautin 1977 side 103.  Løten. Ådalsbruk.

KLEVFOS PAPIRFABRIKK MED DEMNINGEN I FORGRUNNEN, KAROLINES LOKOMOTIVST...

Photo archive of Løten municipality. Most of this archive is repro after borrowing of originals. But there are also a good many photographs that come in the form of gifts. The motifs include everyday and leisur... More

Previous

of 51

Next