PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
475 media by topicpage 1 of 5
ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Verkstads första lok, byggd för gruvbana med tekniskt udda lösningar. Numera museislok på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Ver...

ÅJ lok 1. Fick namnet Carlsund. ÅJ 1. Fick namnet Carlsund. Motala Verkstads första lok, byggd för gruvbana med tekniskt udda lösningar. Numera museislok på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Motala 1873-1889.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Motala 1873-1889.

Harald Johan Knut Appelblom, stins i Motala 1873-1889.

Inbjudningskort till invigningen av Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg

Inbjudningskort till invigningen av Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg

Inbjudningskort till invigningen av Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg

Första lokverkstaden. Motala Verkstad

Första lokverkstaden. Motala Verkstad

Första lokverkstaden. Motala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Statens Järnvägar, SJ 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finn...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Stationen togs i bruk 1873.

Stationen togs i bruk 1873.

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ A 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Finns numera på Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.

Statens Järnvägar, SJ A 75 " Göta " vid brobyte för Motala Verkstad.Fi...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1 maskindelen, tillverkad av Nohab nr 163. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm. Leveransfoto.

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm....

HHyJ ångvagn 1. Maskin Nohab 163. Tillvekades av Atlas AB, Stockholm. Leveransfoto.

Statens Järnvägar, SJ Kc 381.

Statens Järnvägar, SJ Kc 381.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Kc4 381

Statens Järnvägar, SJ Kc4 381

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

Motala Verkstad.

JvmKDAA06250

JvmKDAA06250

JvmKDAA06250

Statens Järnvägar, SJ U 287

Statens Järnvägar, SJ U 287

Statens Järnvägar, SJ U 287

NOJ lok 12. Ånglok på vändskiva. Fick namnet Sjögle. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Bilden är troligen tagen vid leveransen. Loket finns som museilok i Älhult.

NOJ lok 12. Ånglok på vändskiva. Fick namnet Sjögle. Loket tillverkad...

NOJ lok 12. Ånglok på vändskiva. Fick namnet Sjögle. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Bilden är troligen tagen vid leveransen. Loket finns som museilok i Älhult.

VB lok 4. Ånglok på vändskiva. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 137. Skrotades 1929.

VB lok 4. Ånglok på vändskiva. Leveransfoto. Loket tillverkades av Mot...

VB lok 4. Ånglok på vändskiva. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 137. Skrotades 1929.

Vikbolandsbanan, VB lok 4

Vikbolandsbanan, VB lok 4

Vikbolandsbanan, VB lok 4

Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ lok 10 "Mörarp"

Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ lok 10 "Mörarp"

Helsingborg - Hässleholms Järnväg, HHJ lok 10 "Mörarp"

Leveransfoto Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ lok 10 "Mörarp", tillverkat 1893 av Motala Verkstad. Efter 1939 märkt som HHJ lok 1. Loket skrotades 1947 i Vislanda.

Leveransfoto Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ lok 10 "Mörarp",...

Leveransfoto Helsingborg - Hässleholms Järnvägar, HHJ lok 10 "Mörarp", tillverkat 1893 av Motala Verkstad. Efter 1939 märkt som HHJ lok 1. Loket skrotades 1947 i Vislanda.

NAJ lok 1. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 142. Skrotades 1938.

NAJ lok 1. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillve...

NAJ lok 1. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 142. Skrotades 1938.

Simrishamn - Tommelilla JärnvägCTJ lok 4 "Ingelstad"

Simrishamn - Tommelilla JärnvägCTJ lok 4 "Ingelstad"

Simrishamn - Tommelilla JärnvägCTJ lok 4 "Ingelstad"

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ lok 9 "Eslöf"

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ lok 9 "Eslöf"

Ystad - Eslövs Järnväg, YEJ lok 9 "Eslöf"

Gärds Härads Järnväg, GHJ lok 4 "Frosting"

Gärds Härads Järnväg, GHJ lok 4 "Frosting"

Gärds Härads Järnväg, GHJ lok 4 "Frosting"

YEJ lok 9. Leveransfoto. Fick namnet Eslöf. Loket tillverkades av Motala, tillverkningsnummer 146. Skrotat 1934.

YEJ lok 9. Leveransfoto. Fick namnet Eslöf. Loket tillverkades av Mota...

YEJ lok 9. Leveransfoto. Fick namnet Eslöf. Loket tillverkades av Motala, tillverkningsnummer 146. Skrotat 1934.

MMJ lok 5. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Tillverkningsnummer 150, smalspårig. Skrotades 1928.

MMJ lok 5. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Tillve...

MMJ lok 5. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Tillverkningsnummer 150, smalspårig. Skrotades 1928.

HKJ lok 4. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad.

HKJ lok 4. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Mo...

HKJ lok 4. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad.

CTJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Ingelstad. Ganska typiskt lok från perioden 1890-1900. Skrotades 1924.

CTJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Ingelstad. Ganska typiskt lok fr...

CTJ lok 4. Leveransfoto. Fick namnet Ingelstad. Ganska typiskt lok från perioden 1890-1900. Skrotades 1924.

S:t Petersburg lok 14. Spårvägslok tillverkat av Motala Verkstad för leverans till Ryssland. Revelansfoto.

S:t Petersburg lok 14. Spårvägslok tillverkat av Motala Verkstad för ...

S:t Petersburg lok 14. Spårvägslok tillverkat av Motala Verkstad för leverans till Ryssland. Revelansfoto.

Statens Järnvägar, SJ Kd2 514

Statens Järnvägar, SJ Kd2 514

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Pa 257 "Pantern"

Statens Järnvägar, SJ Pa 257 "Pantern"

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Godståg passerar Motala Ström i Motala.

Godståg passerar Motala Ström i Motala.

Godståg passerar Motala Ström i Motala.

Byvalla - Långshyttans Järnväg BLJ 4 "Långshyttan"

Byvalla - Långshyttans Järnväg BLJ 4 "Långshyttan"

Byvalla - Långshyttans Järnväg BLJ 4 "Långshyttan"

Taget inför Oskar II besök

Taget inför Oskar II besök

Railway stations in Sweden

Mariedamm station.

Mariedamm station.

Mariedamm station.

Mariedamm station.

Mariedamm station.

Railway stations in Sweden

Vikbolandsbanan, VB lok 5

Vikbolandsbanan, VB lok 5

Vikbolandsbanan, VB lok 5

Motala station.

Motala station.

Motala station.

Motala verkstad. Fältmanövern 1899. Från vänster SJ B 53 Forsete, SJ Da 347, SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451, SJ Kd 389.

Motala verkstad. Fältmanövern 1899. Från vänster SJ B 53 Forsete, SJ D...

Motala verkstad. Fältmanövern 1899. Från vänster SJ B 53 Forsete, SJ Da 347, SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451, SJ Kd 389.

SWB F3 42. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Skrotades 1967.

SWB F3 42. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Mo...

SWB F3 42. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad. Skrotades 1967.

Motala Verkstad Fältmanövern år 1899. Statens Järnvägars lok från vänster: SJ B 53 "Forsete", SJ Da 347, SJ B 17 "Örebro", SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451 och SJ Kd 389.

Motala Verkstad Fältmanövern år 1899. Statens Järnvägars lok från väns...

Motala Verkstad Fältmanövern år 1899. Statens Järnvägars lok från vänster: SJ B 53 "Forsete", SJ Da 347, SJ B 17 "Örebro", SJ Kd 397, SJ I 118 "Hilding", SJ Kd2 451 och SJ Kd 389.

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB F 42

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB F 42

Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar, SWB F 42

Lokstallet (Fältmanövern) Motala Verkstad

Lokstallet (Fältmanövern) Motala Verkstad

Lokstallet (Fältmanövern) Motala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ Cc 553. Leveransfoto. Loket tillverkades av Motala Verkstad och hade högsta hastighet 90 km i timme. Såld 1927 till skrot till Carl C. Rasmussen, Danmark.

Statens Järnvägar, SJ Cc 553. Leveransfoto. Loket tillverkades av Mota...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Motala verkstad station. Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

Motala verkstad station. Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

Statens Järnvägar, SJ Kd 406.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Motala station

Motala station

Railway stations in Sweden

JvmKCAA00290

JvmKCAA00290

Railway stations in Sweden

Lok SJ Kd 406.

Lok SJ Kd 406.

Railway stations in Sweden

Motala verkstad vid Götakanal.

Motala verkstad vid Götakanal.

Motala verkstad vid Götakanal.

Lerbäck station

Lerbäck station

Railway stations in Sweden

Järnvägsstationen och hotellet i Lerbäck.
Järnvägsbron i Motala.

Järnvägsbron i Motala.

Järnvägsbron i Motala.

Godegård Station.

Godegård Station.

Railway stations in Sweden

Godegård järnvägsstation.

Godegård järnvägsstation.

Godegård järnvägsstation.

Stationen togs i bruk 1873.

Stationen togs i bruk 1873.

Railway stations in Sweden

Vy från banan med sjön Salstern. Karlsby - Motala Verkstad.

Vy från banan med sjön Salstern. Karlsby - Motala Verkstad.

Vy från banan med sjön Salstern. Karlsby - Motala Verkstad.

Bro över Motala ström

Bro över Motala ström

Bro över Motala ström

Bangården vid Motala C.

Bangården vid Motala C.

Railway stations in Sweden

Översiktsbild över Motala från Brinken.

Översiktsbild över Motala från Brinken.

Översiktsbild över Motala från Brinken.

Götakanal med Motala Verkstad.

Götakanal med Motala Verkstad.

Götakanal med Motala Verkstad.

Statens Järnvägar, SJ KD 607 i Motala.

Statens Järnvägar, SJ KD 607 i Motala.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järnvägsstation Rönneshyttan

Järnvägsstation Rönneshyttan

Järnvägsstation Rönneshyttan

JvmKCAA00291

JvmKCAA00291

JvmKCAA00291

Motala station

Motala station

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ N 575. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad och hade högsta hastighet 45 km i timme. Såld 1927 till Oxelösund - Flen - Västmanland Järnväg.

Statens Järnvägar, SJ N 575. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket ...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Motala station

Motala station

Motala station

Bro över Motala ström

Bro över Motala ström

Bro över Motala ström

Kopia av vykort av järnvägsstationen i Motala av Wilh. Segerbrands bokhandel Motala.

Kopia av vykort av järnvägsstationen i Motala av Wilh. Segerbrands bok...

Kopia av vykort av järnvägsstationen i Motala av Wilh. Segerbrands bokhandel Motala.

Väntkur för MÖJ vid stationen .

Väntkur för MÖJ vid stationen .

Väntkur för MÖJ vid stationen .

Statens Järnvägar, SJ Kd2 406

Statens Järnvägar, SJ Kd2 406

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Järnvägsstationen i Godegård.

Järnvägsstationen i Godegård.

Järnvägsstationen i Godegård.

Vy från banan. Rönneshytta - Mariedamm.

Vy från banan. Rönneshytta - Mariedamm.

Vy från banan. Rönneshytta - Mariedamm.

Statens Järnvägar, SJ Mb 646. Bilden är troligen tagen vid leveransen. Loket tillverkades av Motala Verkstad och hade högsta hastighet 45 km i timme. Såld 1931 til skrot til Fagersta Bruk. Skrotad 1932.

Statens Järnvägar, SJ Mb 646. Bilden är troligen tagen vid leveransen....

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Mb 646

Statens Järnvägar, SJ Mb 646

Statens Järnvägar, SJ Mb 646

Statens Järnvägar, SJ lok Ab 60 "Höder".Bro över Motala Ström.

Statens Järnvägar, SJ lok Ab 60 "Höder".Bro över Motala Ström.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Lok 231 ? Motala Verkstad

Lok 231 ? Motala Verkstad

Lok 231 ? Motala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ Ab 60 "Höder". Loket tillverkades 1864 av Beyer Peacock och skrotades 1906.

Statens Järnvägar, SJ Ab 60 "Höder". Loket tillverkades 1864 av Beye...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Östra Skånes Järnväg, ÖSJ H 19

Östra Skånes Järnväg, ÖSJ H 19

Östra Skånes Järnväg, ÖSJ H 19

B 1282, VGJ 27-29Västergötland - Göteborgs JärnvägMotala Verkstad

B 1282, VGJ 27-29Västergötland - Göteborgs JärnvägMotala Verkstad

B 1282, VGJ 27-29Västergötland - Göteborgs JärnvägMotala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ Kd2 687. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad och hade högsta hastighet 60 km i timme. Leveransfoto.

Statens Järnvägar, SJ Kd2 687. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

JvmKABA00194

JvmKABA00194

JvmKABA00194

Statens Järnvägar, SJ N 634Motala Verkstad

Statens Järnvägar, SJ N 634Motala Verkstad

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Stafsjö Järnväg lok 2. Fick namnet Virå. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 272. Bilden är troligen tagen vid leveransen.

Stafsjö Järnväg lok 2. Fick namnet Virå. Loket tillverkades av Motala...

Stafsjö Järnväg lok 2. Fick namnet Virå. Loket tillverkades av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 272. Bilden är troligen tagen vid leveransen.

Före detta Kapten Ahlboms Villa, senare rådhus, belägen intill järnvägsspår som går från stationen till hamnen i Motala.

Före detta Kapten Ahlboms Villa, senare rådhus, belägen intill järnväg...

Före detta Kapten Ahlboms Villa, senare rådhus, belägen intill järnvägsspår som går från stationen till hamnen i Motala.

S/S Venus på Göta Kanal i Motala.

S/S Venus på Göta Kanal i Motala.

S/S Venus på Göta Kanal i Motala.

Vy över Rönneshytta.

Vy över Rönneshytta.

Vy över Rönneshytta.

Statens Järnvägar, SJ Ke 715. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket tillverkades av Motala Verkstad och hade högsta hastighet 60 km i timme. Skrotad 1937 i Vislanda.

Statens Järnvägar, SJ Ke 715. Leveransfoto. Ånglok på vändskiva. Loket...

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

JvmKBEB02341

JvmKBEB02341

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Mb 651. Torveldning

Statens Järnvägar, SJ Mb 651. Torveldning

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Vy över Rönneshytta.

Vy över Rönneshytta.

Vy över Rönneshytta.

Statens järnvägar, SJ AB1 60 "HÖDER".Loket tillverkat 1864.

Statens järnvägar, SJ AB1 60 "HÖDER".Loket tillverkat 1864.

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

Statens Järnvägar, SJ Ca 193 "Elna"

Statens Järnvägar, SJ Ca 193 "Elna"

Railway stations in Sweden

JvmKBEB02340

JvmKBEB02340

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Kd 406

Statens Järnvägar, SJ Kd 406

Railway stations in Sweden

Statens Järnvägar, SJ Ta 749

Statens Järnvägar, SJ Ta 749

The Swedish State Railways (Swedish: Statens Järnvägar) or SJ, originally the Royal Railway Board (Swedish: Kungl. Järnvägsstyrelsen), was Swedish government agency responsible for operating the state-owned rai... more

SAJ lok 2. Ånglok på vändskiva. Fick namney Varnhem. Tillverkat av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 301. Skrotades 1955.

SAJ lok 2. Ånglok på vändskiva. Fick namney Varnhem. Tillverkat av Mo...

SAJ lok 2. Ånglok på vändskiva. Fick namney Varnhem. Tillverkat av Motala Verkstad, tillverkningsnummer 301. Skrotades 1955.