The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Topic

gunnar theodor sjowall

3 media by topicpage 1 of 1
H. M. Dronning Maud / Queen Maud

H. M. Dronning Maud / Queen Maud

Dato / Date: 1928.Fotograf / Photographer: Gunnar Theodor Sjøwall (1896-1945).Utgiver / Publisher: S. Gran.Digital kopi av original / Digital copy of original: sv/hv postkort, sølvgelatin.Eier / Owner Institut... More

portrett, kvinne, forfatterinne, brystbilde

portrett, kvinne, forfatterinne, brystbilde

portrett, kvinne, forfatterinne, brystbilde

portrett, mann, grosserer, legatstifter, brystbilde

portrett, mann, grosserer, legatstifter, brystbilde

portrett, mann, grosserer, legatstifter, brystbilde