PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
10,540 media by topicpage 1 of 106
[Illustration of ballistics showing cannon with Tartaglia's gun quadrant to measure its angle of elevation; and surrounding text]

[Illustration of ballistics showing cannon with Tartaglia's gun quadra...

Woodcut illus. and text in: La nuoa scientia / Niccolo Tartaglia. [Stampata in Venetia per N. de Bascarini, 1550] Published in: The tradition of science / Leonard C. Bruno. Washington, D.C. : Library of Congres... more

Target gun
Target gun
Principskiss som visar hur det kan ha gått till när man på 1600-talet bärgade en stor del av Vasas kanoner med hjälp av dykarklocka.1664, bärgade Albreckt von Treileben och Andreas Peckell Vasas kanoner. Med hjälp av  dykarklockan lyckades de två att få upp mer än 50 kanoner.

Principskiss som visar hur det kan ha gått till när man på 1600-talet ...

Principle sketch showing how it may have gone when in the 17th century a large part of Vasa's cannons were salvaged with the help of diving clock.1664, Albreckt von Treileben and Andreas Peckell recovered Vasa'... more